Mjesečna Arhiva: Lipanj 2020.

Pogled kroz nastavu na daljinu

Broj 124, lipanj 2020.ISSN 1848-2171 Ova školska godina nam je bila pravi izazov. Nitko nije ni zamišljao kako ćemo se u samo tjedan dana morati pripremiti na nastavu u daljinu. Sanja Janeš nam je iznijela probleme s kojima smo se … Nastavi čitati

Objavljeno u Riječ urednice | Označeno sa , , , , , ,

Planiranje poučavanja na daljinu i kurikulumsko planiranje

Sanja Janeš Učenje i poučavanje na daljinu nije se često prakticiralo na našim područjima. U rijetkim se situacijama odvijalo s učenicima koji nisu mogli pohađati nastavu u školi ili kojoj drugoj obrazovnoj ustanovi. Međutim, svatko tko se bavi poučavanjem svjestan … Nastavi čitati

Objavljeno u Primjeri dobre prakse | Označeno sa , , , ,

Uloga škole u motivaciji za čitanje

Edita Čelofiga Sažetak U članku su opisane aktivnosti koje potiču učenike na čitanje u školi. Osnovni cilj, koji nastavnici i drugi školski djelatnici slijede, je kod učenika razviti trajnu motivaciju za čitanje i postignuti, da postanu čitatelji za cijeli život. … Nastavi čitati

Objavljeno u Knjiga | Označeno sa , ,

Malo drugačiji rad u 1. razred

Katarina Plut Sažetak Početak – ne samo školske godine, već školovanja općenito. Za učenike i roditelje novi je početak, novo razdoblje u životu. Za učiteljice upoznavanje nove djece, roditelja – a time ujedno i upoznavanje različitih osobnosti koje moramo povezati … Nastavi čitati

Objavljeno u Uncategorized | Označeno sa , , , ,

Igra u inkluzivnom razredu

Alenka Plevnik Sažetak Kada inkluzivno razmišljanje postane sastavni dio našeg bića, prilagodbu nužno izvodimo u svakodnevnom poslu. U prvom razredu osnovne škole svake godine razgovaramo o osjetilima i organiziramo dan aktivnosti. Ove godine odlučili smo za slijepe i slabovidne izraditi … Nastavi čitati

Objavljeno u Inkluzija u nastavi | Označeno sa , , , ,

Uvod formativnog praćenja u matematici

Lea Florjančič Formativno praćenje (FP) u nastavi matematike povećava motivaciju učenika za učenje i omogućuje im postizanje boljih rezultata i trajnijeg znanja. Uspješno ih uvodi u razmišljanje o vlastitom učenju i samom učenju. Kurikulum daje didaktičku preporuku da se ciljevi … Nastavi čitati

Objavljeno u Primjeri dobre prakse | Označeno sa , , ,

Bajke su naše bogatstvo

Lea Napotnik Sažetak U ovom radu je opisan projektni rad prvoškolaca koji su istraživali i učili o različitim bajkama. U uvodu je navedeno značenje bajki. Važne su za razvijanje mašte kod djece, za prevladavanje strahova, za proširivanje rječnika, a ujedno … Nastavi čitati

Objavljeno u Knjiga, Primjeri dobre prakse | Označeno sa , , , ,

Je li budućnost ocjenjivanja u opisnoj ocjeni ili čak u školi

bez ocjena? Marjana Penca Palčič Sažetak U obitelji, kao i u školi često se naglašava ono što djeca ne mogu učiniti, što ne znaju i što ne čine dobro. Međutim, malo je onih poticaja koji su naročito važni za mlade … Nastavi čitati

Objavljeno u ocjenjivanje | Označeno sa , , , ,

Projekt „Hrvatski znanstvenici: akademik Ivan Supek“

Mirjana Dabac i Tatjana Zemljić Sažetak Zanimanje učenika za fiziku ima pozitivne učinke na učenje i razumijevanje gradiva. Istraživanje se smatra osnovnom nastavnom metodom u fizici. Osim eksperimentalnog istraživanja u smislu pokusa i pojava pokazalo se u praksi jako dobro … Nastavi čitati

Objavljeno u Projekti | Označeno sa , , , , , ,

Korištenje debate/parlaonice u nastavi informatike

Renata Papec 1. Uvod Većina učenika pri prvom susretu s debatom pomisle na parlaonicu. Razlika između debate i parlaonice nije samo u broju sudionika u raspravi nego i u njihovu načinu obrane teze. Obje imaju cilj argumentirano obraniti mišljenje skupine … Nastavi čitati

Objavljeno u Primjeri dobre prakse | Označeno sa , , ,

Virtualna knjižnica OŠ Zlatar Bistrica

– obilježavanje važnih datuma i dana na daljinu uz upotrebu digitalnih alata Snježana Kovačević U vrijeme pandemije knjižnice u RH susreću se s novim izazovima i mogućnostima pa tako i školske knjižnice koje se, zahvaljujući stručnosti i spretnosti školskih knjižničara, … Nastavi čitati

Objavljeno u Mrežna stranica | Označeno sa , , ,

Upoznajmo cijanotipiju u likovnoj umjetnosti

Špela Ivančič Sažetak Na satovima likovne umjetnosti u 4. razredu osnovne škole s učenicima smo upoznavali staru fotografsku tehniku cijanotipiju. Učenike je cijanotipija oduševila zbog svoje plave boje i njihove želje za istraživanjem. Upoznali su različite načine cijanotipije. Ključne riječi: … Nastavi čitati

Objavljeno u Projekti | Označeno sa , , , ,