Ljetno jesenski pogled

Broj 63, rujan 2014.
ISSN 1848-2171

Kako su često komentirali ljetos, još ni jedno ljeto nije jesen bila tako lijepa i mi vas vodimo u ljetno-jesensku kombinaciju učiteljskih aktivnosti. Ovo ljeto niz zanimljivih aktivnosti zaokupilo je naše učitelje, a još više ih se počelo dešavati s početkom nove školske godine.

Pogled_iconSplitski Medicinski fakultet je ljetos bio središte STEM edukacije. Oko 200 profesora prirodoslovnih i tehničkih znanosti iz cijele Europe i desetak partnera projekta InGenious te predstavnika svjetskih tvrtki okupilo se na 3. InGenious ljetnoj školi. Novosti nam javljaju Danijela Takač i Sandra Ivković. Više…

Pogled_iconMarina Mirković isprobala je svih pet programa e-učenja za stručno usavršavanje koje je Agencija za odgoj i obrazovanje razvila u sklopu projekta „Poboljšanje sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika“. Više…

Pogled_iconLjetna škola Pestalozzi, koja se već drugu godinu organizira u Bad Wilbadu u Njemačkoj, ove je godine bila posvećena poticanju i promicanju sudjelovanja u odgoju i obrazovanju. Ona je rezultat suradnje Programa Pestalozzi Vijeća Europe i Akademije u Bad Wilbadu, a ove se godine okupilo 80-ak sudionika iz gotovo svih zemalja članica Vijeća Europe. Piše Renata Ozorlić Dominić. Više…

Pogled_iconSanja Pavlović Šijanović prenosi nam primjer dobre prakse, sistematizacije gradiva kroz izradu digitalnih mentalnih mapa uporabom Poppleta. Više…

Pogled_iconPravo je vrijeme da se pripremite za Europski tjedan kodiranja EU Code Week i tijekom listopada organizirate neku aktivnost s vašim učenicima. Što, kako i zašto pročitajte u članku njihove ambasadorice Ivane Ružić. Više…

Pogled_iconŠkolski kurikulum Sigurnost djece na internetu napravljen u sklopu EU projekta, zadovoljava sve ključne kompetencije Europske unije. Koncipiran je tako da se razvijaju i više razine znanja kako bi učenici određeno znanje mogli reproducirati, ali i razumjeti, primijeniti, analizirati, evaluirati i sintetizirati. Pogledajte i primijenite u vašem školskom kurikulumu. Više…

Nadamo se da vas je ova šetnja kroz ljetne i jesenske aktivnosti inspirirala za nove izazove u vašim razredima.

Lidija Kralj

Split kao središte STEM edukacije ovoga ljeta

3. InGenious ljetna škola

danijelaT_sandraI

Danijela Takač i Sandra Ivković

10636145_10152642370987520_2264852233288716965_nSplitski Medicinski fakultet je od 22. do 24. kolovoza bio središte STEM edukacije. Oko 200 profesora prirodoslovnih i tehničkih znanosti iz cijele Europe i desetak partnera projekta InGenious te predstavnika svjetskih tvrtki (Shell, Nokia, Phillips, EPCA, EUN, Volvo…) okupilo se u Splitu na 3. InGenious ljetnoj školi.

10300769_744189318961347_6143365376118351004_nLjetnu su školu svečano otvorile dr.sc. Agueda Graz Velasquez, predsjednica European Schoolnet (EUN), najveće europske mreže za obrazovanje i cjeloživotno učenje i Ana Bedalov, dipl. ing., glavna koordinatorica projekta u Hrvatskoj.

InGenious je tijelo za koordinaciju obrazovanja u znanosti, tehnologiji, inženjerstvu i matematici (STEM). To je trenutno najveći projekt te vrste u Europi. Cilj projekta je spoj učitelja i industrije te briga o STEM edukaciji i njenom osuvremenjivanju kao i o važnosti radnih vještina koje mladi ljudi trebaju imati da bi jednog dana bili konkurentni na europskom i svjetskom tržištu rada. Podiže interes za STEM edukaciju i karijeru uvođenjem primijenjene znanosti u razred te je usredotočen na doprinos privatnog sektora STEM edukaciji u osnovnim i srednjim školama.

InGenious koordinira i podupire te osigurava široki europski okvir za suradnju između ljetna škola Splitškola i industrije. Pokrenuli su ga European Schoolnet i European Round Table of Industrialists, uz potporu Europske komisije, a uključuje 17 multinacionalnih kompanija, 5 industrijskih udruženja te 18 javnih tijela i sveučilišta. Projekt InGenious financira Europska komisija kroz FP7 (Framework 7 ) program.

Tijekom projekta učitelji su imali zadatak izvesti barem tri pilot vježbe sa svojim učenicima integrirajući ih u nastavni kurikulum fizike, matematike, informatike, kemije, astronomije i biologije. Tijekom 3 godine projekt je dotakao više od 24 000 učenika i preko 1200 učitelja u pilot školama i online zajednici. InGenious projekt pruža pilot učiteljima redovnu obuku, ljetne škole i radionice, online webinare i forume. Sandra Ivković, profesorica fizike i politehnike iz OŠ V. Novaka, sudjelovala je u lipnju 2014. na InGenious radionici koja se održala u Setubalu, Portugal kao predstavnik Republike Hrvatske. Profesori su, zajedno s predstavnicima industrije, imali priliku naučiti kako osmisliti učionicu budućnosti, istražiti i izmijeniti primjere dobre prakse. Bavilo se i pitanjem kako STEM predmete učiniti što privlačnijima i zanimljivijima te na koji način učenici mogu steći vještine koje se očekuju u njihovim budućim zanimanjima.

20140911_13501320140911_13503820140911_135344

Ravnatelji OŠ Pantovčak, OŠ Vjenceslava Novaka, OŠ Zapruđe i OŠ Gornje Vrapče su od 6.-9. ožujka sudjelovali na InGenious Akademiji za ravnatelje u Stockholmu. Tom su prilikom posjetili vodeće švedske industrije te spoznali važnost STEM edukacije za poslovanje u Europi.

Ljetna je škola ostvarila veliki uspjeh i omogućila učiteljima sudjelovanje u 40 različitih radionica. Jedna od najzanimljivijih radionica akademija za ravnateljebila je radionica doc.dr.sc. Damira Kovačića o medicinskoj neuroelektronici i kiborzima. Škole, kao i učitelji koji sudjeluju u projektu obogatili su svoj kurikulum i učinili svoje nastavne sate zanimljivijim učenicima. Osnovna škola Pantovčak je zahvaljujući ovom i ostalim projektima odvojila dio školskog kurikulum samo za radionice i popularizaciju STEMa od prvog do osmog razreda. Važnost STEM obrazovanja i digitalne pismenosti ne može se dovoljno naglasiti. Velika većina poslova za koje će u budućnosti konkurirati naši učenici biti će digitalna te zahtjevati vještine programiranja i kritičkog mišljenja. Zbog ovih razloga potrebno je učenike zainteresirati i motivirati za učenje prirodoslovlja već u razrednoj nastavi. InGenious i slični projekti nam upravo to omogućavaju.

Programi e-učenja za stručno usavršavanje nastavnika

marina_mirkovic

Marina Mirković

Agencija za odgoj i obrazovanje u sklopu projekta „Poboljšanje sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika“ razvila je pet programa e-učenja za stručno usavršavanje koji su od proljeća ove godine dostupni putem interneta. Interdisciplinarni programi e-učenja odnose se na teme vrednovanja, individualizacije rada, strategije učenja i poučavanja, mentorstva i profesionalnog razvoja. Kreirani programi su:

 • Vrednovanje učeničkih postignuća
 • Individualizacija u odgojno-obrazovnom procesu
 • Strategije učenja i poučavanja
 • Izazovi mentorstva
 • Putem profesionalnog razvoja.

Programi e-učenja Agencije za odgoj i obrazovanje smješteni su na CARNetovom poslužitelju, a verzija Moodle-a koja se koristi u CARNetu nazvana je Loomen. Možete ih naći u kategoriji Programi e-učenja AZOO-a. Prijava za sudjelovanje izvodi se putem sustava www.ettaedu.eu. Veliki je broj zainteresiranih za pohađanje programa, te se vrlo brzo popuni broj prijava (50 ili 100 polaznika). Za pohađanje programa e-učenja dovoljne su oSlika1snovne vještine korištenja računala i interneta kao što su: korištenje elektroničke pošte, pregledavanje web stranica, upravljanje datotekama na računalu te korištenje programa za obradu teksta i/ili tabličnih kalkulatora.

Slika 1. Programi e-učenja Agencije za odgoj i obrazovanje u sustavu CARNet Loomen

Odabranom programu možete pristupiti i nesmetano raditi u Slika2bilo koje vrijeme, odnosno kada to vama najviše odgovara. Ne morate odjednom proći sve njegove dijelove. Sustav bilježi vrijeme provedeno na tečaju i mjesto na kojem ste zastali i trebate nastaviti kad se ponovno uključite.

Slika 2. Veliki broj sudionika u programima stručnog usavršavanja

Predviđeni oblik rada je individualni. Korisnici se koriste sljedećim strategijama: vizualizacija, sumiranje, stvaranje analogija, popunjavanja ponuđenih obrazaca; postavljanja vlastitih ciljeva učenja i rokova izvršavanja aktivnosti zadanih programom; odabir i primjena odgovarajućih strategija s obzirom na materijale i alate programa te samovrednovanje i samorefleksija. U sadržajima možete naći različite materijale za čitanje, upitnike i kratke filmove za samorefleksiju i samoprocjenu, alate i aktivnosti za usvajanje, ponavljanje i uvježbavanje. Svaki tematski dio sadrži poveznice na različite alate i obrasce.

Program „Vrednovanje učeničkih postignuća“ omogućuje polaznicima da usvoje osnovne koncepte vrednovanja. Posebna pažnja dana je zakonima i pravilnicima vezanim za ovo područje. Polaznici će upoznati moderne koncepcije vrednovanja u kojima učenik postaje aktivni sudionik vlastitog vrednovanja pri čemu je ono sastavni dio učenja i poučavanja. Prikazano je zanimljivo predavanje dr. sc. Borisa Jokića o kSlika3valiteti vrednovanja. Kroz program, sudionici će osvijestiti važnost dobro definiranih odgojno-obrazovnih ishoda te moći oblikovati različite vrste zadataka otvorenog i zatvorenog tipa.

Slika 3. Naslovnica programa e-učenja „Vrednovanje učeničkih postignuća“

Program e-učenja „Individualizacija u odgojno-obrazovnom procesu“ pruža polaznicima temeljna znanja o individualiziranim odgojno obrazovnima programima te potrebi i obvezi individualizacije u odgojno-obrazovnom radu. Nužno je razvijati sposobnost prepoznavanja potreba učenika, kako onih s posebnim obrazovnim potrebama, odnosno s teškoćama u učenju, tako i darovite djece.

Slika4Slika5
Slika 4, Slika 5. Prikaz iz programa e-učenja „Vrednovanje učeničkih postignuća“

Svim odgojno obrazovnim djelatnicima preporučujem program „Strategije učenja i poučavanja“ koji će ih kroz razne sadržaje uvesti u svijet suradničkog učenja. Polaznici će upoznati nužnost promjene u pristupu učenju i poučavanju te usvojiti osnovna načela poučavanja usmjerenog na učenika. Razrađene su faze suradničkog učenja, posebno opisan rad u paru. Upoznati ćete nove uloge učitelja, analizirati primjere aktivnosti učitelja i Slika6učenika, proučiti poticanje samostalnosti učenika u učenju i njegove motivacije za učenje. Za lakši rad u aktivnostima, polaznici koriste dnevnike refleksije i radne bilježnice za učitelje.

Slika 6. Naslovnica programa e-učenja „Strategije učenja i poučavanja“

Program „Izazovi mentorstva“ namijenjen je odgajateljima, učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima koji se nalaze u ulozi mentora ili to mogu postati. Polaznici tečaja upoznati će i razumjeti uloge i karakteristike mentora, faze Slika7mentorskog rada i zadatke te izazove s kojima se susreću u pojedinoj fazi da bi se prikladno pripremili za njih. Osvijestiti će i razumjeti komunikacijske vještine važne za uspješnu interakciju i komunikaciju između mentora i pripravnika te će moći primijeniti različite komunikacijske tehnike za uspješno rješavanje mogućih problema u komunikaciji u mentorskom odnosu.

Slika 7. Prikaz iz programa e-učenja „Strategije učenja i poučavanja“

Slika8Slika9
Slika 8, Slika 9. Prikaz iz programa e-učenja „Izazovi mentorstva“

Zanimljivi su i korisni prijedlozi obrazaca dnevnika stažiranja, plana i programa pripravničkog staža, obrazaca za analizu potreba pripravnika i mentora, refleksiju i samorefleksiju. Zasebni dio je „Kutak za čitanje“ koji sadrži primjere iz prakse i dodatne materijale.

U programu „Putem profesionalnog razvoja“ polaznici se informiraju o konceptu profesionalnog razvoja, cjeloživotnom učenju i ciklusima profesionlane karijere. Kroz različite zadatke, aktivnost promišljanja vodi ih kroz analizu profesionalne uloge i omogućuje razvoj kompetencija samorefleksije profesionalnog razvoja. Predstavljen je kotač ravnoteže (životni i profesionalni) kao alat za planiranje, evaluaciju, provjeru i refleksiju o zadovoljstvu našim radom. Polaznik reflektira vlastito iskustvo na osnovi različitih alata i metoda, istražuje svoje potencijale i područja vlastitog razvoja. Kroz intervju u paru, polaznici razmijenjuju iskustva s kolegama. Svoj profesionalni razvoj polaznici prikazuju putem e-portfolia.

Slika10Polaznici na kraju pohađanja pojedinog programa ispunjavaju evaluacijski upitnik te njime autorima daju povratnu informaciju o programu. To je ujedno i preduvjet za dobivanje potvrde o sudjelovanju u programu e-učenja. Programi će se kontinuirano usavršavati i nadopunjavati. Nedostaje kontakt polaznika s trenerima i drugim sudionicima te se predlaže da budući programi e-učenja budu kombinirani a da se komunikacija ostvaruje putem foruma.

Slika 10. Potvrda o sudjelovanju u programu e-učenja

Dodatne informacije i analizu programa možete saznati iz publikacije „Evaluacija pilot provedbe pet novih programa e-učenja za stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika“ (Dr. Justina Erčulj i prof. dr. Paul Roeders, Agencija za odgoj i obrazovanje, ožujak 2014.).

Čestitke i zahvala djelatnicima Agencije za odgoj i obrazovanje koji su sudjelovali u kreiranju ovih programa. Vjerujem da će nastati dodatni programi s korisnim temama iz područja odgoja i obrazovanja. Mogućnosti e-učenja povećavaju dostupnost stručnog usavršavanja svim odgojno obrazovnim djelatnicima koji su ujedno potaknuti na uporabu informacijsko komunikacijske tehnologije. U novoj školskoj godini krenite i vi s ovim oblikom stručnog usavršavanja putem programa e-učenja.

Ljetna škola Pestalozzi 2014 Promoting participation

renataOD

Renata Ozorlić Dominić

sumsch2014017[1]Ljetna škola Pestalozzi, koja se već drugu godinu organizira u Bad Wilbadu u Njemačkoj od 28. lipnja do 6. srpnja, ove je godine bila posvećena poticanju i promicanju sudjelovanja u odgoju i obrazovanju. Ona je rezultat suradnje Programa Pestalozzi Vijeća Europe i Akademije u Bad Wilbadu, a ove se godine okupilo 80-ak sudionika iz gotovo svih zemalja članica Vijeća Europe.

Program Pestalozzi omogućuje stručno usavršavanje na europskoj razini učiteljima svih profila i razina obrazovanja, stručnim suradnicima, ravnateljima, predstavnicima roditelja i lokalne zajednice te obrazovnim stručnjacima. Osim ljetne škole, tijekom godine se u okviru programa organizira desetak europskih radionica s prioritetnim temama Vijeća Europe te 1-2 modula za teacher trainers. Ljetna škola posebna je po tome što traje čak 9 dana, IMG_20140630_160646[1]okuplja najveći broj sudionika i omogućuje svakom polazniku da u nizu ponuđenih tema odabere one koje ga najviše zanimaju i osmisli vlastiti put učenja. Ove godine cilj ljetne škole bio je osvijestiti važnost uloge učitelja, ravnatelja i učenika u promicanju sudjelovanja u školi. To se prije svega odnosi na kreiranje iskustva učenja učenika te prepoznavanje elemenata u vlastitom stilu poučavanja koji mogu biti motivirajući za učenike i voditi k prihvaćanju sudjelovanja u nastavnom procesu, ali i prepoznavanje onih elemenata koji mogu imati suprotan učinak.

Tijekom devet dana, prema vlastitom planu učenja, sudionici su s različitih motrišta istraživali temu sudjelovanja, raspravljali o različitim aspektima sudjelovanja, izvodili zaključke, učili te suradnički kreirali nove sadržaje offline i online. Aktivnosti su bile osmišljene tako da polaznici iskustveno dožive različite oblike suradničkog učenja u različitim malim skupinama, a posebnost na kraju svakog radnog dana bila je base group – skupina od 3-4 polaznika koja je bila stalna i u kojoj su polaznici na strukturiran način Sumsch20140152[1]mogli podijeliti svoja razmišljanja o aktivnostima toga dana, pratiti ostvarivanje ciljeva koje su zacrtali svojim planom učenja, ali se i opustiti i reći kako se osjećaju. S druge strane, aktivnost saopbox osmišljena je tako da svatko tko želi može plenarno na početku dana podijeliti sa svima u pet minuta svoje stavove i razmišljanja o bilo kojoj temi do koje mu je jako stalo. Sažeti u pet minuta ono što je najvažnije o nekoj temi izvrsna je vježba za učitelje.

Ove godine Hrvatsku su predstavljali Ivana Sušac (OŠ Sesvete) i dr. sc. Branko Bognar (Učiteljski fakultet u Slavonskom Brodu) kao sudionici, dr. sc. Višnja Rajić (Učiteljski fakultet u Zagrebu) koja je vodila radionice te moja malenkost, Renata Ozorlić Dominić (Agencija za odgoj i obrazovanje), nacionalna časnica za vezu Programa Pestalozzi u Republici Hrvatskoj.

156473154.oS5rdnuW[1]

Evo kako smo mi doživjeli svoje iskustvo sudjelovanja u ovogodišnjoj ljetnoj školi:

Ivana……

Ovogodišnja ljetna škola bila je moje prvo iskustvo s programom Pestalozzi. Ono što me potaknulo da se prijavim bili su pozitivni dojmovi bivše mentorice koja je sudjelovala na jednoj od edukacija u Latviji prije nekoliko godina. Organizacija cijelog događaja bila je odlično osmišljena, počevši od prijave za školu, ponude i izbora „kolegija“ na kojima želimo sudjelovati te povezivanja s ostalim sudionicima kroz online platformu, tj. društvenu mrežu isključivo za sudionike programa Pestalozzi. Međusobno povezivanje je vrlo bitno u ideji cijelog programa te se komunikacija, što formalna, što neformalna, nastavlja i nakon završetka ljetne škole ili edukacije. Za mene je ova ljetna škola bila dosad neistražena prilika za upoznavanje nastavnika i ostalih obrazovnih stručnjaka različitih kultura, područja stručnosti, dobi. Osam dana intenzivno smo zajedno radili, učili jedni od drugih, razmjenjivali iskustva i ideje i družili se u ugodnoj i ležernoj atmosferi. Tema je bila promicanje participacije pa je ljetna škola i osmišljena interaktivno. Nije bilo predavanja, već su voditelji davali okvir i upute, a mi sudionici smo individualno i grupno (više grupno) radili na određenim zadacima koje smo poslije prezentirali i objavljivali na mreži, gdje su i dalje svima dostupni. Metode zajedničkog rada, igre za upoznavanje i neke online aplikacije moći ću koristiti u svom radu. Svemu u svemu, ljetna škola je bila prilika za pogled izvan svakodnevnog iskustva i vjerojatno pogled ispred na ono čemu obrazovanje teži, a to su sve veće korištenje informacijskih tehnologija i aktivnija uloga učenika.

Branko…..

Ovogodišnja ljetna škola Pestalozzi Programa Vijeća Europe predstavlja ogledni primjer kako kvalitetno organizirati stručno usavršavanje učitelja. Aktivnosti su počele i prije nego što smo doputovali u Bad Wildbad i to posredstvom mrežne aplikacije (http://pest-prog.ning.com/) koja se koristi za suradnju sudionika i suradnika Pestalozzi Programa. Pozvani polaznici škole su imali priliku predstaviti se na kreativan i duhovit način te time započeti komunikaciju koja se nastavila uživo tijekom našeg boravka u Njemačkoj. Osim toga, sudionicima je unaprijed ponuđen program iz kojega su mogli izabrati aktivnosti za koje su smatrali da najbolje odgovaraju njihovim interesima.

U Bad Wildbadu radni dan je započinjao plenarnim sastankom na kojemu su najavljene najvažnije aktivnosti, a zatim smo podijeljeni u manje skupine nastavili raspravljati i aktivno učiti o odabranim temama. Osim kvalitetno pripremljenih aktivnosti za koje su bili zaduženi voditelji ljetne škole, sudionici su i sami imali priliku postati voditelji aktivnosti od kojih su neke organizirane i izvan izvrsno uređenog i opremljenog prostora Akademije. Tako smo cijelo jedno prije podne podijeljeni u manje skupine imali mogućnost šetati na otvorenom i raspravljati o temama koje su predložili sami polaznici škole.

Umjesto dugih i dosadnih predavanja, učenje je ostvareno na principima konstruktivističke teorije učenja koja polazi od pretpostavke da bez mogućnosti kontaktiranja, bez sustava značenja nema učenja i malo je toga što se može zapamtiti. Učenje ne pripada jednoj osobi, već različitim konverzacijskim situacijama u kojima ljudi sudjeluju. Posao voditelja obrazovnih aktivnosti je omogućiti ljudima da postanu sudionici zajednica prakse. Oni zajedno s ostalima članovima zajednice trebaju pronaći prikladne modele koji će svima omogućiti potpuno sudjelovanje. (McDermott, 1999) Upravo to je postignuto u ljetnoj školi koju će većina sudionika zapamtiti kao izvrsnu mogućnost stručnog usavršavanja. Vjerujem da ćemo svi nešto od onoga što smo naučili, prije svega o tome kako organizirati proces učenja, primijeniti u svojoj nastavnoj praksi.

Višnja…..
„Organizacija i vođenje dijela aktivnosti ljetne škole „Promoting participation“ bio je za mene veliki izazov. Ipak, ugodna radna atmosfera i suradnja članova međunarodnog tima voditelja učinila je ovo iskustvo vrlo ugodnim. Kao i uvijek aktivnosti Pestalozzi programa imaju za cilj promovirati vrijednosti iza kojih stoji i Vijeće Europe: ljudska prava, demokracija i vladavina prava. I ove godine odabrana tema bila je vrlo zanimljiva, ali i provokativna, te je uspjela kod polaznika izazvati reakcije i diskusiju. Raspravljalo se o svrsi obrazovanja; e-građaninu; vještinama nužnim za aktivno građanstvo, ulozi umjetnosti i ručnog rada u nastavnom procesu, te koje su poveznice između kompetencija nužnih za bavljenje umjetnošću i kompetencija nužnih za aktivno sudjelovanje u svakodnevnim situacijama, te prilikama koje učenicima osiguravaju aktivno sudjelovanje tijekom nastavnog procesa. Najveću vrijednost međunarodnog stručnog usavršavanja vidim u prilikama za učenje u široj profesionalnoj zajednici, mogućnostima za analizu kako lokalnih tako i međunarodnih poteškoća, te mogućnosti rješavanja problema uz pomoć velikog iskustva koje imaju svi sudionici. Ove višestruke perspektive zapravo rezultiraju iznalaženjem rješenja na probleme u obrazovanju koji su vrlo primjenjivi u najrazličitijim kontekstima. I na kraju jedan vrlo ugodan ambijent u Bad Wildbadu i fantastični uvjeti za rad koje kao voditelj radionica ili polaznik imate još jedan su razlog zbog kojeg je bih ovu školu preporučila svima koji se bave ili promišljaju o odgoju i obrazovanju!“

Renata….

„Za mene je ljetna škola bila izvrsna prilika za kontakt s kolegama iz različitih europskih zemalja, prije svega onih o čijim obrazovnim sustavima i društvu malo znam, kao što su Bjelorusija, Ukrajina, Azerbejdžan i Gruzija, ali i za razmjenu iskustava s primjerice kolegicom iz finskog ministarstva obrazovanja od koje sam saznala s kojim se oni problemima susreću u području stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika (Da, čak i Fince muči kako motivirati učitelje za sudjelovanje u stručnom usavršavanju!). Budući da je tema ljetne škole bila promicanje sudjelovanja, način rada bio je osmišljen tako da sam sama bila odgovorna za vlastito sudjelovanje i učenje: mogla sam birati teme koje me najviše zanimaju, ali isto tako i izabrati hoću li ili ne sudjelovati u aktivnostima koje nisu obvezne, i osvijestiti si razloge svog (ne)sudjelovanja. Izdvojila bih radionicu Purpose of Education, mislim da bi to bila jako dobra krovna tema neke od sljedećih ljetnih škola, i da je dobro povremeno se zapitati, i razgovarati o tome koja je (ili koja bi trebala biti) svrha obrazovanja i kako je vide učenici/roditelji/učitelji/političari itd. Na kraju, osmisliti i ostvariti ovakav događaj je stručno i organizacijski izrazito zahtjevno i podrazumijeva jako puno timskog rada, dobre volje, strpljenja i uvažavanja mišljenja, stavova i načina rada svih uključenih u proces – organizatora, voditelja radionica, tehničkog osoblja i sudionika – pa sam i kao organizator stručnih skupova dobila vrijedne uvide u to kako učinkovito osmisliti iskustvo učenja učitelja na stručnom skupu.“

Više informacija o Programu Pestalozzi i ljetnoj školi dostupno je na http://www.coe.int/en/web/pestalozzi i www.azoo.hr

Sistematizacija gradiva kroz izradu digitalnih mentalnih mapa

sanja_PS

Sanja Pavlović Šijanović

S obzirom da je još jedna školska godina iza nas, a nova školska godina stiže puna novih saznanja i izazova, htjela sam podijeliti ideju za nadolazeće prve nastavne sate koje obično koristimo za sistematizaciju gradiva-tematskih cjelina obrađenih u prethodnim razredima. Program Popplet daje nam mogućnost da upravo tu sistematizaciju učinimo zanimljivijom te da sebe kao nastavnika ne stavljamo u fokus gdje samo pružamo kolekciju informacija već da kod učenika razvijamo sposobnost korištenja prikupljenih znanja izradom vlastite digitalne mentalne mape.

Kreirajući mapu učenici ističu bitno a izostavljaju manje bitne činjenice što nam daje povratnu informaciju o tome u kojem obimu su uspješno savladali zadatke nastave i da li neke ključne pojmove treba dodatno razjasniti. Ujedno individualnim oblikom rada učeniku se omogućava neposredan odnos s nastavnim sadržajem, potiče inicijativnost i osobna odgovornost, razvija samostalnost, samopouzdanje i stvaralačka sposobnost učenika.

imagePopplet je jedan od besplatnih alata na internetu koji nam pomažu da svoje ideje prikažemo jednostavno i zanimljivo kroz izradu mentalnih mapa. Pristupamo mu preko stranice http://popplet.com/ i moramo se registrirati……

Dalje je sve jednostavno: potrebno je kliknuti na Make new popplet.

clip_image004

clip_image006Nakon što našem poppletu damo ime i odaberemo boju kliknemo na Make it so! I možemo započeti sa kreiranjem mentalne mape s jednim objektom (popplet) na način da dva puta kliknemo na samu radnu površinu.

 

U novonastali popplet možemo:

 • pisati tekst

clip_image008

 • crtati

clip_image010

 • umetnuti slike ili video

clip_image012

 • -promijeniti boju poppleta

clip_image014

 • – ili to sve kombinirati zajedno u jednom objektu.

Sve to možemo primijeniti u poppletima koje ćemo nastaviti kreirati ovisno o razinama i clip_image016hijerarhiji koju želimo prikazati.

Dodatnim poppletima stvaramo hijerarhijsku strukturu među novim informacijama pri čemu glavna ideja treba zauzimati centralnu poziciju gdje ju pravilno objašnjavamo te ističemo njene karakteristike koje će kasnije biti podloga za daljnje širenje.

U konačnici nastaje multimedijalan prikaz naše uratka koji možemo podijeliti na društvenim mrežama clip_image018, učiniti ga javnimclip_image020 ili dozvoliti nekome da ga koristi i mijenjaclip_image022.

clip_image024

Uz to što smo izradom poppleta ponovili ili sistematizirali određeno gradivo:nastavnu cjelinu ili jedinicu, nastavili smo sa kontinuiranim osposobljavanjem učenika na području selekcije i organizacije informacija. Činjenica je da živimo u informatičkom dobu u kojem smo zagušeni brojnim i raznovrsnim informacijama kojima pristupamo brzo, lako i često bez kritičkog rasuđivanja. Stoga mi nastavnici imamo izuzetno zahtjevan zadatak, a to je osposobiti učenike za pronalaženje i selektiranje vrijednih, bitnih i pouzdanih informacija kako bi permanentno stjecali nova znanja i razvijali sposobnosti potrebne za život i rad.

Sat u kojem ćemo koristiti Popplet s jedne strane čini zaokruženu nastavnu cjelinu, dok s druge strane predstavlja kariku u lancu nastavnog procesa i iz tog razloga njegova uporaba nije ograničena samo na sistematizaciju gradiva. Nastavni proces dugoročni je zajednički, sustavni rad nastavnika i učenika na ostvarivanju odgojnih i obrazovnih zadataka a popplet je jedan od mnogih načina koje možemo koristiti za izobrazbu učenika kako bismo ih pripremili i osposobili za izazove suvremenog društva a upravo to i jeste krajnji cilj nastave.

Sa svojim učenicima popplet sam iskoristila na zadnjim satima ove školske godine za sistematizaciju gradiva iz informatike ali sam im ponudila i mogućnost obrade određene cjeline iz nastavnog predmeta po vlastitom izboru. Rezultati su bili izvanredni, s obzirom na vlastite afinitete i kreativnost svi učenici su ostvarili uspješne uratke i ovladali samim programom. Produktivna i kreativna aktivnost učenika pokazala se najboljom prevencijom protiv dosade i sigurnim receptom za ugodnu emocionalnu razrednu klimu. Evo i nekoliko radova vukovarskih gimnazijalaca…..za poticaj i motivaciju u nadolazećoj školskoj godini!

Europski tjedan programiranja, 11.-17. listopada 2014.

ivana_ruzic

Ivana Ružić

Europski tjedan programiranja ili skraćeno #codeEU je inicijativa koju je pokrenula Neeile Kroes uz podršku DG Connect u Europskoj komisiji sa ciljem da se ljude potakne da uče programirati, da se svima nama pruži prilika da ostvarimo vlastite ideje i promijenimo svijet. Tehnologija oblikuje naše živote ali manjima odlučuje što ćemo i kako koristiti. Mi možemo učiniti puno više od korištenja, dijeljenja i „lajkanja“. Mi možemo ostvariti naše „lude“ ideje i izgraditi usluge i stvari koje će donijeti radost drugima. Promo videi:

Programiranje je kreativno područje koje svima nama nudi mnogobrojne mogućnosti da ostvarimo svoje ideje i zamisli. Ova inicijativa je usmjerena na djecu i mlade, nezaposlene osobe ali i na sve nas nudeći svima nama mogućnost da postanemo aktivni sudionici u kreiranju budućnosti čovječanstva ili osiguramo vlastitu egzistenciju. Treba li spomenuti da će do kraja 2015. u EU nedostajati 900.000 ICT stručnjaka?

Cilj inicijative je poboljšati programiranje na europskoj razini, motivirati ljude da počnu učiti programirati te povezati pojedince, skupine, ustanove, organizacije i tvrtke koje su spremni pomoći ljudima doživjeti radost i relevantnost programiranja.

Programiranje zaslužuje veću pažnju javnosti i stoga je organiziran prvi Europski tjedan programiranja sa željom da se organizira niz prigodnih događaja diljem Europe – sve sa ciljem upoznavanja građana s programiranjem kao i učeći ih ovu vještinu.

Između 25. i 30. studenog 2013. godine diljem Europe organizirano je preko 300 različitih prigodnih događanja u kojima se okupilo nekoliko desetaka tisuća sudionika. U Hrvatskoj su se u ovoj inicijativi okupile ukupno 64 osnovne i srednje škole, fakulteti i udruge sa gotovo 4000 sudionika, time smo po broju sudionika i događanja zauzeli drugo mjesto u Europi.

Razvoj svijesti o važnosti programiranja te poticanje na kontinuirano usvajanje novih znanja i vještina iz područja programiranja na europskoj razini nastavlja se pripremama i organiziranjem drugog Europskog tjedna programiranja koji će se obilježiti od 11. do 17. listopada 2014. Vlastita događanja i aktivnosti možete organizirati bilo kada, nije nužno da bude unutar navedenog tjedna.

Pozivamo sve da se uključe u inicijativu organiziranjem različitih prigodnih događanja povezanih s programiranjem, radionica, okruglih stolova i sličnih aktivnosti, da međusobno dijelimo primjere dobre prakse te ostvarimo suradnju između različitih postojećih ustanova, inicijativa i grupa. Upamtite: i dvoje je grupa!

Potrebna nam je vaša podrška u organizaciji događanja povodom tjedna programiranja! Željeli bismo i vas zamoliti da organizirate vlastiti događaj povodom drugog Europe Code Week. Čak ako vaš događaj nije usko povezan s programiranjem, biti će nam drago predstaviti ga. Kontaktirajte lokalnog ambasadora i registrirajte svoj događaj na našoj karti. Podijelite svoje primjere dobre prakse na našoj Facebook stranici. Doprinesite ovoj inicijativi vlastitim idejama!

Popis do sada prijavljenih ovogodišnjih događanja možete pronaći na ovoj poveznici, a popis prošlogodišnjih događanja u Hrvatskoj ovdje.

Tražite li online resurse za učenje programiranja? Pronađite nešto za sebe i svoje učenike na:

http://codeweek.eu/resources/
http://codeweek.eu/resources/croatia/
https://www.allcancode.com/
http://www.code.org/
http://
www.tynker.com/

Želite li upoznati društvene igre na otvorenom za učenje programiranja namijenjene najmlađim učenicima? Provjerite: http://www.magistra-nova.hr/pocetnica.html

Imate li vlastite online sadržaje za učenje programiranja? Pošaljite poveznicu kako bi ih objavili u popisu resursa na hrvatskom jeziku.

Upoznajte uspješne mlade programere širom Europe na: http://blog.codeweek.eu/ Poznajete li učenika, susjeda, rođaka koji se zaslužuje predstaviti kao uspješna osoba iz Hrvatske? Pošaljite nam njegove/njezine kontakte i pomognite da se zasluženo predstavi javnosti.

Europski tjedan programiranja Vas očekuje!

Kontakti:

http://codeweek.eu/
https://twitter.com/CodeWeekEU
https://www.facebook.com/codeEU
https://www.facebook.com/CodeWeekHr
ivana.ruzic@skole.hr

Sigurnost djece na internetu – školski kurikulum

pedagoski_tim

Pedagoški tim projekta petzanet.HR

logici

Uvod

Da bi uspješno odgovorila izazovima razvoja društva znanja i svjetskoga tržišta, Europska unija odredila je osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno obrazovanje. Obrazovna politika Republike Hrvatske je prihvatila iste temeljne kompetencije. Jedna od tih kompetencija jest digitalna kompetencija koja se odnosi na osposobljenost za sigurnu i kritičku upotrebu informacijsko-komunikacijske tehnologije za rad u osobnomu i društvenom životu te u komunikaciji. Njezini su ključni elementi osnovne informacijsko-komunikacijske vještine i sposobnosti: upotreba računala za pronalaženje, procjenu, pohranjivanje, stvaranje, prikazivanje i razmjenu informacija te razvijanje suradničkih mreža korištenjem interneta.

Nastavni su programi u Republici Hrvatskoj usmjereni na sadržaje i njihov prijenos. Tako koncipirana kurikularna rješenja najčešće poučavanje pretvaraju u prijenos velike količine informacija, a učenje u njihovo puko memoriranje. Pritom je posve zanemaren razvoj viših razina znanja i kognitivnih vještina, kompetencija za cjeloživotno učenje, ali i vještina i stavova na kojima počivaju kreativnost, inovativnost, kritičko mišljenje ili poduzetnost. Ti su nastavni programi u isto vrijeme gotovo posve zatvoreni, tako da ne omogućavaju primjerenu razinu autonomije škola, učitelja i nastavnika, ni slobodu djece i učenika u izboru sadržaja, metoda i oblika rada. Nastavni programi samo manjim dijelom određuju odgojno-obrazovne ishode i standarde njihove usvojenosti, a to u velikoj mjeri onemogućava pouzdano, valjano i objektivno vrednovanje učeničkih postignuća.

Školski kurikulum Sigurnost djece na internetu zadovoljava sve ključne kompetencije Europske unije. Koncipiran je tako da se razvijaju i više razine znanja kako bi učenici određeno znanje mogli reproducirati, ali i razumjeti, primijeniti, analizirati, evaluirati i sintetizirati.

U ispitima i provjerama znanja od učenika se najčešće traži samo dosjećanje i reprodukcija informacija. Najčešća pitanja koja se postavljaju su: Nabroji, Reci što?, Kada?, Tko?, Opiši, Zaokruži… Suvremeni je cilj školovanja priprema učenika za rješavanje problema s kojima će se susretati u svakodnevnom životu, a za rješavanje tih složenih problema nije dovoljno dosjećanje i reprodukcija, već je nužno razvijati njihove sveukupne potencijale. Stoga ih je važno poticati da koriste širok spektar intelektualnih sposobnosti što je ovim kurikulumom i popratnim materijalima postignuto.

Hrvatski kvalifikacijski okvir i nacionalni okvirni kurikulum

Vlada Republike Hrvatske je 2013. donijela Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO). Njime se utvrđuje povezivanje HKO-a s Europskim kvalifikacijskim okvirom (EQF) i Kvalifikacijskim okvirom Europskog prostora visokog obrazovanja (QF-EHEA).

Hrvatski kvalifikacijski okvir je reformski instrument kojim se uređuje cjelokupni sustav kvalifikacija na svim obrazovnim razinama u Republici Hrvatskoj kroz standarde kvalifikacija temeljene na ishodima učenja i usklađene s potrebama tržišta rada, pojedinca i društva u cjelini. U HKO-u se kvalifikacije svrstavaju prema razinama i vrstama. Ishodi učenja se u HKO-u prikazuju kroz znanja, spoznajne vještine, psihomotoričke vještine, socijalne vještine te pripadajuću samostalnost i odgovornost.

Načela i ciljevi HKO-a

 • osiguravanje uvjeta za kvalitetno obrazovanje i učenje u skladu s potrebama osobnog, društvenog i gospodarskog razvoja, socijalne uključivosti te ukidanja svih oblika diskriminacije;
 • razvijanje osobne i društvene odgovornosti te primjena demokratskih načela u poštivanju temeljnih sloboda i prava te ljudskog dostojanstva;
 • jačanje uloge ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje;
 • razvijanje kvalifikacija na osnovama jasno definiranih ishoda učenja;
 • razumijevanje različitih kvalifikacija i ishoda učenja te njihovih međuodnosa.

Nacionalni okvirni kurikulum (NOK) predstavlja osnovne sastavnice predškolskoga, općega obveznoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja, uključujući odgoj i obrazovanje za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. NOK je temeljni dokument u kojemu su prikazane sastavnice: vrijednosti, ciljevi, načela, sadržaj i opći ciljevi odgojno-obrazovnih područja, vrednovanje učeničkih postignuća te vrednovanje i samovrednovanje ostvarivanja nacionalnoga kurikuluma.

Nacionalni okvirni kurikulum služi kao temelj za izradbu predmetnih kurikuluma, ali i ostalih kurikulumskih dokumenata (smjernice za primjenu kurikuluma, priručnici za nastavnike, priručnici za roditelje, standardi za izradbu udžbenika i ostalih nastavnih materijala, standardi i mjerila za vrjednovanje kvalitete učeničkih postignuća i rada škola i dr.). Razvoj nacionalnoga kurikuluma usmjeren na učeničke kompetencije predstavlja jedan od glavnih smjerova kurikulumske politike u europskim i drugim zemljama. Da bi uspješno odgovorila izazovima razvoja društva znanja i svjetskoga tržišta, Europska unija odredila je osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno obrazovanje. Obrazovna politika RH je prihvatila iste temeljne kompetencije, a jedna od njih je digitalna kompetencija – odnosi se na osposobljenost za sigurnu i kritičku upotrebu informacijsko-komunikacijske tehnologije za rad u osobnomu i društvenom životu te u komunikaciji. Njezini su ključni elementi osnovne informacijsko-komunikacijske vještine i sposobnosti: upotreba računala za pronalaženje, procjenu, pohranjivanje, stvaranje, prikazivanje i razmjenu informacija te razvijanje suradničkih mreža pomoću interneta.

Ishodi učenja po cjelinama i modulima

Školski kurikulum za sigurnost djece na internetu organiziran je u četiri modula i vertikalno je usklađen u pet cjelina: informacije, komunikacije, stvaranje sadržaja, sigurnost i rješavanje problema, prema preporuci Europskog okvira za razvoj i razumijevanje digitalne kompetencije u Europi (A. Ferrari, “DIGCOMP, 2013.) Svaki od četiri modula namijenjen je određenom uzrastu djece osnovnih škola u Republici Hrvatskoj. 1. modul pripremljen je za učenike 1. i 2. razreda, 2. modul za učenike 3. i 4. razreda, 3. modul za učenike 5. i 6. razreda te 4. modulu za učenike 7. i 8. razreda. Svaki modul sadrži 20 tema (ukupno 80 tema) osmišljenih za realizaciju tijekom školske godine, po 10 tema u svakom razredu. Ishodi učenja napisani su u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom.

1. Informacije

1. modul: učenici će opisati mogućnosti interneta, povezati stvarni svijet s internetom, razlikovati izvore informacija, pronaći informacije iz različitih izvora (internet, knjiga, živa riječ), razlikovati dobre i loše informacije, koristiti sadržaje s obrazovnog portala uz pomoć odrasle osobe, prepoznati digitalne tragove i njihovu trajnost, izdvojiti osobni podatak koji će objaviti na internetu, prepoznati važnost odgovornog ponašanja.

2. modul: učenici će opisati pojam informacija i internet, pronaći informacije na internetu na zadani pojam, iskazati zainteresiranost za pronalaženje informacija, prepoznati Google kao alat pomoću kojeg pronalaze informacije na internetu, pretraživati sadržaje na internetu pomoću tražilice Google, razlikovati dobre strane interneta (brz pristup informacijama) i loše strane interneta (netočne i dobi neprikladne informacije), prepoznati opasnost, prepoznati e-izvore, koristiti sadržaje e-izvora, prema ponuđenim primjerima razlikovati pouzdane i nepouzdane informacije, koristiti informacije iz pouzdanih izvora, objasniti pojam autorsko pravo, prepoznati oznake autorskog djela, zaštićene sadržaje koristiti u skladu s pravilima o poštivanju autorskih prava.

3. modul: učenici će objasniti zašto je dobro koristiti različite internetske tražilice za pretraživanje, shvatiti da pretraživanjem više različitih stranica mogu dobiti bolje i točnije rezultate, vrednovati i procijeniti vjerodostojnost informacija i stranica s nastavnim sadržajima po kriterijima pouzdanosti, točnosti, uporabljivosti, istinitosti, objasniti pojam digitalni trag na konkretnom vlastitom primjeru, demonstrirati primjere dobre strane dijeljenja informacija na internetu i njihovog brzog širenja, razlikovati prikladne informacije od neprikladnih nakon provedene analize, uočiti posljedice nepromišljenog objavljivanja neprikladnih informacija (slike, video…), istražiti i usporediti vlastite offline i online identitete, shvatiti da internet pruža slobodu odabira kako će se predstaviti drugima (online), preispitati različita predstavljanja sebe na internetu te odrediti jesu li štetna ili bezopasna.

4. modul: učenici će objasniti pojam digitalna pismenost, razlikovati objektivnu informaciju od senzacionalističke, grupirati informacije prema kriteriju objektivnosti, odabrati sadržaje kojima stvaramo vlastiti online identitet, otkriti vlastite digitalne tragove, grupirati (vlastite) digitalne tragove prema kriteriju prihvatljivosti, popraviti neprihvatljive digitalne tragove.

2. Komunikacije

1. modul: učenici će nabrojati mogućnosti rada na internetu, odigrati igru na internetu u nazočnosti učitelja, koristiti primjerene online igre, primijeniti pravila ponašanja iz stvarnog svijeta u virtualnom, nadopuniti osnovna pravila internetskog bontona, objasniti i prihvatiti posljedice nepoštivanja pravila, primjenjivati pravila pristojnog ponašanja i prepoznati posljedice, prepoznati načine primanja i slanja poruka (brzina, nesporazumi, jasnoća, ljubaznost), primjenjivati pravila uljudne komunikacije (igra slanja e-pošte).

2. modul: učenici će nabrojiti pravila ponašanja na internetu, prepoznati svoje i ponašanje drugih, prilagoditi svoje ponašanje pravilima, utjecati na druge svojim pozitivnim primjerom, opisati pojam digitalni ugled kao skup informacija objavljenih o nekome na internetu, prepoznati i objaviti osobne uspjehe za podizanje digitalnog ugleda, brinuti o osobnom digitalnom ugledu, prisjetiti se da je digitalni ugled skup informacija objavljenih o nekome na internetu, zaključiti da na digitalni ugled utječu svi njihovi tragovi u komunikaciji (poštivanju pravila na internetu, poruke na mobitelu, komunikacija pri igranju online igara) na mobilnim uređajima, navesti primjerene online igre, koristiti primjerene online igre za učenje, prihvaćati pozitivne poruke online igara, koristiti videokonferencijske programe za međuučeničku suradnju i učenje, pokrenuti međuučeničku suradnju, prihvatiti važnost timskog rada, prakticirati timski rad.

3. modul: učenici će promišljati kako komuniciraju s različitim ljudima u stvarnom životu, razlikovati grupe ljudi po razinama komunikacije, kreirati ilustracijom svoje virtualno susjedstvo prema napravljenoj podjeli, odrediti koje informacije smiju, a koje ne smiju dijeliti pomoću mobilnih uređaja, otkriti kako blokirati neželjene pozive, tekstualne poruke ili neželjenu poštu na mobilnim uređajima, odabrati od ponuđenih aplikacija mobilnu aplikaciju primjerenu njihovom uzrastu, razviti empatiju s onima koji su dobili uvredljive poruke, primijeniti pristojno ponašanje online, procijeniti gdje je granica između korektne i nekorektne komunikacije, objasniti kako postoje različiti načini na koje učenici mogu biti povrijeđeni, zaključiti što znači biti hrabar i zauzeti se za druge offline i online, objasniti svojim riječima pojam digitalnog doba, usporediti način komunikacije između ljudi nekad i sad, prepoznati važnost korištenja digitalnih medija u današnje doba i njihovu sveprisutnost, razlikovati pozitivne i negativne karakteristike digitalnog doba, istaknuti opasnosti koje krije korištenje digitalnih medija (cyberbullying, sexting, trolling, online ugled, kriminal na internetu, pretjerano korištenje interneta…), diskutirati o vlastitoj uporabi digitalnih medija.

4. modul: učenici će objasniti pojam „digitalni građanin“, utvrditi osobine odgovornog digitalnog građanina, pokazati kako pisanjem bloga digitalni građanin sudjeluje u oblikovanju digitalnog svijeta, digitalnim kompasom utvrditi koje vrijednosti digitalni građanin zastupa, izreći svoja online prava i odgovornosti, razlikovati odgovorno od neodgovornog online ponašanja, ukazati na zakonske posljedice kršenja prava, utvrditi koje informacije i sadržaje nije poželjno stavljati online, grupiranje sadržaja na osobne i javne sadržaje, razlikovati karakteristike komunikacije na društvenim mrežama u odnosu na komunikaciju licem u lice, razumjeti razloge pogrešnog interpretiranja poruka, predložiti načine kojima se izbjegava pogrešno tumačenje poruka, ovladati pravilima pisane komunikacije u online aktivnostima, utvrditi osobne vrijednosti u online i offline komunikaciji, istražiti utjecaj vršnjaka na izgrađivanje sustava vrijednosti, analizirati ponašanja na konkretnim primjerima prema kriteriju iskrenosti.

3. Stvaranje sadržaja

1. modul: učenici će se kreativno izraziti koristeći se jednostavnim multimedijskim programima, predstaviti i objasniti svoj rad, prepoznati i opisati pojam autorskog prava, tražiti dozvole za preuzimanje tuđih uradaka.

2. modul: učenici će nabrojiti načine izrade multimedijskih sadržaja (postera, stripa, pjesme, prezentacije), izrađivati i koristiti multimedijske sadržaje, uočiti razliku između privatne i javne objave sadržaja, izrađivanjem multimedijskih sadržaja razvijati digitalnu kreativnost, zaključiti da je preuzimanje tuđih radova bez dozvole (presnimavanje glazbe, filmova, igara, slika, prezentacija, sastavaka) krađa, osuđivati takvo ponašanje, prepoznati i rabiti tuđe dozvoljene sadržaje (prezentacije, tekstovi, fotografije), pri stvaranju vlastitih sadržaja poštivati autorsko pravo.

3. modul: učenici će objasniti pojmove autorstva, piratstva i plagijata, razmišljati o piratstvu i plagijatu kao neodgovornom ponašanju na konkretnim primjerima, prepoznati copyright znak, koristiti se Creative Commons licencama, opisati čemu služi autorsko pravo i tko ima pravo na njega, stvoriti pomoću online alata svoj autorski rad, navesti dozvolu korištenja i označiti copyright znakom, razlikovati privatnu od javne objave autorskog rada, navesti postupke kada se povrijedi naše autorsko pravo.

4. modul: učenici će upoznati i upotrijebiti različite programe za izražavanje kreativnosti (alati za izradu videa i animacije), prepoznati plagiranje na konkretnim primjerima, osmisliti vlastiti autorski rad (spot ili animaciju) poštujući autorsko pravo, stvoriti i objaviti vlastiti rad.

4. Sigurnost

1. modul: učenici će objasniti pojam osnovnih osobnih podataka, dati primjer svojih osnovnih osobnih podataka (ime i prezime, adresa, telefon, slika), odgovorno koristiti svoje osobne podatke, prepoznati opasnost koja prijeti od nepoznate osobe, tražiti pomoć odrasle osobe, procijeniti načine držanja tijela pri radu na računalu i količinu provedenog vremena za računalom, početi pravilno sjediti za računalom, brinuti o načinima provođenja slobodnog vremena, odabrati i primijeniti zdrave navike ponašanja za vrijeme rada na računalu, procijeniti količinu vremena provedenog u virtualnome i stvarnome svijetu, prihvatiti preporuke o količini vremena pred računalom, objasniti kako štitimo okoliš pravilnim korištenjem računala i mobilnih uređaja, racionalno koristiti računala.

2. modul: učenici će nabrojiti osobne podatke (ime i prezime, adresu, broj telefona, naziv škole, datum rođenja, fotografiju), prihvatiti važnost  čuvanja osobnih podataka, navesti primjere u kojima su prilikom prijave njihovi osobni podaci zaštićeni (AAI), poštivati tuđe osobne podatke, opisati posljedice dugotrajnog boravka za računalom, prihvatiti važnost vremenskog ograničenja boravka za računalom, brinuti o osobnom zdravlju, prepoznati znakove zaraženosti računala (usporen rad, vizualna i zvučna upozorenja), povezati zaraženost računala virusima, prepoznati važnost antivirusnih programa, prepoznati elektronički i električni otpad (monitori, baterije i sl.), zaključiti da je opasno zagađivati prirodu EE otpadom, slijediti upute o zbrinjavanju takvog otpada.

3. modul: učenici će istaknuti važnost i svrhu lozinki, prepoznati obilježja dobre lozinke, primijeniti obilježja dobre lozinke pri izradi nove lozinke, stvoriti sigurnu lozinku po uputama iz nastavne jedinice, provjeriti sigurnost svoje lozinke, analizirati zašto ne bi trebali podijeliti osobnu informaciju s nekim na mreži bez dopuštenja odrasle osobe u koju imaju povjerenja, procijeniti za koje tuđe osobne informacije nam je potrebno dopuštenje za dijeljenje, raspraviti o mogućim neželjenim posljedicama nepromišljenog dijeljenja podataka, objasniti što su to pravila privatnosti i uvjeti korištenja, utvrditi važnost čitanja uvjeta korištenja na konkretnom primjeru, provjeravati pravila o privatnosti stranica koje posjećuju, prepoznati stranice na kojima se objavljuju neprimjereni sadržaji, prepoznati komercijalne motive koji se kriju iza mnogih ovakvih stranica, uočiti elemente koji stranicu čine rizičnom i blokirati neželjene poruke, viruse i pop-up prozore, prepoznati i objasniti pojam krađe identiteta i F-rapea, navesti potencijalne probleme (posljedice) vezane uz online prevare i krađu identiteta, pronaći načine za izbjegavanje online prijevara i krađa identiteta, utvrditi koliko su dnevno vremena proveli online, istražiti kako kvalitetno provoditi vrijeme na internetu, procijeniti kolika je važnost druženja s prijateljima i fizičke aktivnosti, isplanirati vrijeme provedeno za računalom.

4. modul: učenici će prepoznati situacije u kojima su ugrožena ljudska prava, prijaviti neprimjerene sadržaje na mrežnim stranicama, prepoznati govor mržnje – reagirati, ovladati pravilima korištenja društvenih mreža, utvrditi rizike online kupovine, diskutirati o mogućoj zloporabi objavljenih materijala, otkriti negativne utjecaje pretjerane upotrebe interneta na zdravlje, prepoznati ponašanja koja ukazuju na pojavu ovisnosti o računalu, planirati i reorganizirati vrijeme provedeno uz računalo, objasniti važnost uporabe elektroničkog otpada radi očuvanja okoliša, provesti akciju zbrinjavanja elektroničkog otpada u školi.

5. Rješavanje problema

1. modul: učenici će prepoznati nasilje na internetu, tražiti pomoć odrasle osobe, izvijestiti o neugodnom događaju na internetu, rukovati osobnim računalom i mobilnim uređajima (uključivanje i isključivanje) uz vodstvo učitelja, brinuti o osobnom računalu i mobilnom uređaju.

2. modul: učenici će navesti načine na koje mogu upoznati novog prijatelja na internetu (online igraći serveri), zaključiti da je komunikacija s nepoznatom osobom u virtualnome svijetu jednako opasna kao i u stvarnome svijetu, uočiti i osuditi nasilnu verbalnu komunikaciju igrača, prepoznati opasnosti koje mu prijete pri susretu s nepoznatom osobom, osvijestiti da postoje osobe i službe kojima se može obratiti za pomoć, uočiti inovativna rješenja koja pružaju aplikacije na prijenosnim uređajima, koristiti aplikacije kao pomoć u učenju, iskazati zainteresiranost za korištenje navedenih programa i aplikacija i otkrivanje novih.

3. modul: učenici će uočiti neke ključne sličnosti i razlike između klasičnog i elektroničkog nasilja, prepoznati vrste i oblike elektroničkog nasilja, dati primjere elektroničkog nasilja iz svakodnevnog života, prepoznati govor mržnje, procijeniti što je, a što nije uvredljivo i štetno pri online komunikaciji, opisati što treba napraviti kada uoče nekorektno ponašanje, pokazati empatiju prema osobama koje su pretrpjele nekakav način maltretiranja i pomoći savjetima kako bi se spriječio govor mržnje, prepoznati nasilne igrače u igrama, prosuditi koje su igre za njih prikladne, a koje nisu, objasniti načine zaštite od online predatora, diskutirati o tome kome bi se obratili za pomoć ako bi oni sami bili žrtve elektroničkog nasilja, prepoznati načine i metode kako se odgovorno nositi s nasiljem na internetu i pomoći drugima.

4. modul: učenici će navesti i opisati posljedice elektroničkog nasilja na konkretnom primjeru, zaključiti koji su najbolji načini rješavanja elektroničkog nasilja, iskazati vlastite osjećaje, koristiti odgovarajući način rješavanja elektroničkog nasilja, prihvatiti vlastitu odgovornost u rješavanju nasilja na internetu, suprotstaviti se nasilju na internetu, koristiti vršnjačku pomoć, objasniti pojam grooming, utvrditi opasnost komunikacije s nepoznatom osobom, utvrditi razliku online i offline prijatelja, uvidjeti rizik odlaska na sastanak s nepoznatom osobom, iskazati brigu prema žrtvama, riješiti problem primjenom naučenih pravila, utvrditi kome i kako prijaviti slučajeve uznemiravanja, pružiti vršnjačku pomoć, objasniti pojam sekstinga, utvrditi osobne, društvene i zakonske posljedice sekstinga prepoznati strategije za nošenje s pritiskom vršnjaka, razviti strategije pomoći, razviti odgovornost kao jednu od osobina digitalnog građanina.

Zaključak

Kurikulumom se nastoji zadovoljiti ključne kompetencije EU-a. Učenike se osposobljava za sigurnu i kritičku upotrebu IKT-a u privatnom i društvenom životu i komunikaciji bilo putem računala ili mobilnih uređaja. Učenici će naučiti pravilno komunicirati korištenjem računala ili mobilnih uređaja, pronalaziti različite informacije, kritički obraditi iste, naučit će stvoriti određene informacije, objaviti ih, znat će se pravilno koristiti tuđim uradcima, a najvažnije od svega – naučit će pravila o dijeljenju osobnih podataka te o komunikaciji s drugim osobama na društvenim mrežama. Sve ove teme obrađuju se u svim modulima u određenoj širini. Iz modula u modul se proširuju i produbljuju s obzirom na mogućnost primanja informacija o određenoj temi i osobnim iskustvima djece iz pojedinog područja.

Kurikulum je osmišljen tako da omogućuje primjerenu razinu autonomije škola, učitelja i nastavnika te daje slobodu učiteljima i učenicima u izboru sadržaja, metoda i oblika rada. Određuje odgojno – obrazovne ishode i standarde njihove usvojenosti što omogućava pouzdano, valjano i objektivno vrednovanje učeničkih postignuća.

U ovo digitalno doba djeca su sve više usmjerena na računala i mobilne uređaje i to od vrlo rane dobi. Potrebno ih je poučiti njihovom pravilnom korištenju. Izborna nastava informatike započinje u 5. r. osnovne škole (ako se ne provodi kao izvannastavna aktivnost u nižim razredima), a to je kasno jer mnoge štete su već učinjene. Zato je dobro kroz određene predmete ili satove razrednika obraditi pojedine teme o sigurnosti na internetu. Isto tako ta tema nije dovoljno zastupljena u planu i programu informatike za osnovne škole pa je vrlo poželjno progovoriti o tim temama. Roditelji nemaju dovoljno osobnih iskustava na tom području pa su priručnici za roditelje itekako velika pomoć. Uz udžbenik koji je pomoć učenicima, roditelji u priručniku dobivaju vrlo korisne i potrebne informacije o sigurnosti i pravilnoj upotrebi IKT-a u svakodnevnom životu. Svaki učitelj može se snaći u predloženim pripremama, a svaka od njih nudi pomoć oko određene teme. Mnoge teme mogu se obraditi i bez upotrebe računala, posebice u nižim razredima tako da svi koji žele mogu posegnuti za pripremljenim materijalima.

Na kraju – svaka nastavna jedinica omogućuje da učenik samovrednuje svoj rad, da dobije povratnu informaciju je li ono što radi i kako se služi informacijsko – komunikacijskim tehnologijama dobro ili nije, što je osnova ovog kurikuluma. Način poučavanja nije frontalni već komunikacijski i istraživački što u potpunosti uključuje učenike u istraživanje i rješavanje problema.

Kurikulum i prateći obrazovni sadržaji dostupni su na mrežnim stranicama petzanet.HR.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj članka je isključiva odgovornost OŠ Popovača, OŠ “Mato Lovrak”, OŠ “Mladost”, OŠ Veliki Bukovec i OŠ Gripe te ne odražava stajalište Europske unije.