eTwinning u strukovnom obrazovanju

ivica_boric

Ivica Borić

Sažetak

Pandemija to jest nemogućnost putovanja i susreta u živo nam je pokazala svu važnost i potrebu online suradnje između škola. Brojni projekti započeti uživo mogli su se nastaviti jedino uz pomoć digitalnih alata. eTwinning virtualna zajednica europskih škola pokazala se idealnim mjestom i sigurnim okruženjem za suradnju i traženje novih partnera. Sve se više strukovnih škole odlučuje na realizaciju raznih vrsta međunarodnih projekta, pogotovo onih financiranih kroz projekt Erasums+ a alati koje nudi platforma eTwinning u realizaciji tih projekata mogu biti od velike pomoći. Ovaj rad prikazat će neke od mogućnosti korištenja eTwinninga u svrhu provođenja mobilnosti između strukovnih škola.

Ključne riječi: eTwinning, Erasmus+, strukovne škole, mobilnost .

1. eTwinning zajednica

ETwinning je jedna od aktivnosti programa Erasmus+ namijenjena međunarodnoj suradnji i usavršavanju odgojno-obrazovnih djelatnika od predškolskog obrazovanja do srednje škole. Ova zajednica koja promovira, nadzire i potpomaže virtualnu suradnju između obrazovnih institucija ima sve važniju ulogu u obrazovanju na području Europe. U vrijeme pandemije još je više do izražaja došla važnost ove zajednice. To nije posljedica samo privremene nemogućnosti putovanja, nego su izazovna vremena u kojima živimo pokazala da se ozbiljan i važan rad i suradnja mogu odvijati i virtualno. ETwinningu nastavnici i učenici pristupanju kroz internetski portal koji za upoznavanje i suradnju s kolegama iz europskih škola kroz različite oblike usavršavanja te rad na zajedničkim virtualnim projektima. [3]

Program ETwinning službeno je pokrenut u siječnju 2005. u Bruxellesu kao glavna aktivnost programa eLearning Europske komisije. ETwining bilježi značajan rast 2007. godine, kada je program integriran u program Comenius 2007.-2013., kojeg koordinira European Schoolnet. [1]

Učenici su za vrijeme pandemije mjesecima učili na daljinu. Brojni sastanci, konferencije održavani su virtualno, što je jasan znak da je poznavanje IKT alata korisno u svim područjima života. Prilikom procjene sposobnosti kandidata za određene poslove ili usmjeravanja nekoga na putu karijere, trebalo bi u obzir uzimati i mogućnosti razvoja digitalnih vještina koje mogu biti korisne u danom poslu.

ETwinning kao besplatna platforma za testiranje i korištenje različitih digitalnih alata koje mogu koristiti i učenici i nastavnici nudi priliku učenicima da za vrijeme školovanja steknu i usavrše digitalne vještine te na taj način postanu konkurentniji na tržištu rada.

2. eTwinning u strukovnom obrazovanju

Sve je veći broj strukovnih škola koji uključuju svoje učenike i nastavnike u Erasmus+ projekte s ciljem stjecanja vještina i znanja u inozemstvu. Dodatna vrijednost edukativnih putovanja je poboljšanje komunikacijskih vještina, mogućnost usporedbe radnih uvjeta u različitim zemljama i povećanje samostalnosti učenika. Obavljanje učeničke prakse u inozemstvu nerijetko organiziraju specijalizirane tvrtke. Njihova je zadaća pronaći odgovarajuće poslodavce, rezervirati smještaj, te osigurati turistički i kulturni program u slobodno vrijeme.

Ima li u toj priči mjesta i za eTwinning? Da, iako rijetke institucije iskorištavaju ovu priliku. Uspostavljanje suradnje sa strukovnom školom sličnog profila u drugoj zemlji može pomoći u organizaciji putovanja i povećati njihovu obrazovnu vrijednost. Strani partner uvelike olakšava organizaciju strukovnog osposobljavanja zahvaljujući svojim kontaktima na lokalnom tržištu rada, poznavanju obrazovnog sustava i iskustvu u pružanju praktične nastave za svoje učenike. [4]

Na eTwinning platformi registrirano je više od dvjesto tisuća škola, tako da sami pronalazak partnera ne bi trebao biti problem (iako proces može biti dugotrajan). ETwinning projekt može biti uvod u radnu praksu učenika u inozemstvu. Mobilnost koje je prije realizacije pripremana kroz suradnju u eTwinningu biti će prilagođena potrebama sudionika, te će doprinijeti i širenju njihovih profesionalnih horizonata. Ukoliko škola koristiti posredničke tvrtke, možete koristiti eTwinning za poboljšanje komunikacijskih vještina budućih sudionika mobilnosti. Projekt sa školom iz zemlje odredišta može se provesti nekoliko mjeseci prije planirane mobilnosti. Sudionici mobilnosti će upoznati lokalne uvjete života, tradiciju, povijest i običaje. To će osigurati da učenici i njihovi mentori budu dobro pripremljeni za mobilnost. ETwinning platforma također može biti korisna nakon završetka mobilnosti. Izvrsno je mjesto za razmjenu dojmova, iskustava, novih vještina (što je važno u kontekstu diseminacije rezultata i utječe na konačnu evaluaciju projekata).

Susreti s poduzećima i kontakti sa svijetom rada vrlo su važni elementi strukovnog obrazovanja i uključeni su u obrazovne sadržaje u svim fazama obrazovanja. Dijeljenje znanja i iskustva kroz eTwinning projekte to olakšava, a materijali izrađeni tijekom suradnje mogu biti od pomoći u školskoj praksi dugo nakon završetka projekta.

Nastavnicima u strukovnim školama poseban izazov predstavljaju stručni izrazi na stranom jeziku. Prilikom učenja jezika niti jedan nastavnik ne uči razliku između kutne brusilice i tračne brusilice, a ova vrsta rječnika može biti potrebna tijekom nastave u strukovnoj školi. Stupanje u kontakt s učiteljima iz druge zemlje koji bi mogli imati slične probleme i zajednički rad na eTwinning projektu olakšavaju nastavnicima jezika pripremu za nastavu. Sudjelovanje u takvim aktivnostima i kontakt s drugim eTwinnerima kreativniji je i učinkovitiji nego samo listanje po rječnicima. [2]

Tijekom nastave iz strukovnih predmeta učenici upoznaju rad i uporabu različitih uređaja i metoda rada u određenom području. Na temelju toga mogu pripremiti, na primjer, višejezične korisničke priručnike (u obliku prezentacija ili filmova) ili rječnike u relevantnom predmetnom području. Razmjena takvih materijala u eTwinning projektima može pridonijeti stvaranju baze podataka resursa korisnih u obrazovnoj praksi. Dodatna korist takve suradnje je značajno obogaćivanje rječnika učenika i nastavnika.

3. Korištenje eTwinning platforme u Erasmus + projektima

Mobilnost se ne odnosi samo na razmjene i tečajeve, posjete školama i stažiranje u inozemstvu. Projektne aktivnosti također uključuju pažljiv odabir projektnih partnera, pripremu, upravljanje te kontinuiranu i transparentnu komunikaciju, izradu strategije za diseminaciju rezultata i planiranje evaluacije ostvarenja ciljeva. Provedba ovih faza projekta omogućena je i zahvaljujući sigurnoj i besplatnoj digitalnoj platformi eTwinning. Platforma nudi značajne mogućnosti za planiranje, provedbu i širenje projekata međunarodne suradnje – kako onih koji se odvijaju online tako i onih koji uključuju studente i osoblje koji putuju u inozemstvo. [4]

Uz standardne eTwinning Live mrežne alate (koji omogućuju pregledavanje profila drugih korisnika ili traženje pojedinaca i institucija), vrijedi koristiti mogućnosti dizajnirane posebno za strukovne škole. Jedna od tih mogućnosti je partnerski forum Erasmus+ Partnerstva: 16-19, na kojem se redovito objavljuju novi prijedlozi suradnje – kako u općem tako i u strukovnom obrazovanju.

Tematske grupe na eTwinning Live-u preporučuju se kao alati za online sastanke i suradnju. Njihovi članovi uče jedni od drugih, a uspostavljena suradnja vrlo često nadilazi aktivnosti na internetu i rezultira provedbom drugih vrsta zajedničkih projekata. Strukovnim nastavnicima je korisna grupa Global Community of Practice – Vocational Education (VET). Osnovana i moderirana od strane Središnje službe za podršku eTwinninga, grupa okuplja nastavnike strukovnih škola koji razmjenjuju informacije o aktualnim projektima. Bez obzira pripremaju li se za projekt mobilnosti učenici ili školsko osoblje, suradnja se mora uspostaviti i pokrivati ​​teme kao što su dokumenti, zajednički akcijski planovi, propisi i prezentacije. TwinSpace kao jedan od eTwinning alata je idealan za to. Virtualna učionica omogućuje dijeljenje i pohranjivanje datoteka na sigurnom mjestu, raspravu na forumu i chatu, glasovanje, postavljanje kvizova, rasporede, videozapise i vanjske dokumente, kao i održavanje video konferencija. Koristeći IKT alate tijekom priprema za mobilnost, sudionici (ili budući sudionici) u Erasmus+ projektu povećavaju svoje digitalne kompetencije. TwinSpace je izvrstan alat za nastavak suradnje i dokumentiranje njezina napretka. TwinSpace platforma, koja omogućuje kreiranje učeničkih računa, sigurno je okruženje za online interakciju sudionika projekta (u eTwinningu to mogu biti samo nastavnici i učenici). Tijekom mobilnosti, TwinSpace može poslužiti kao virtualni repozitorij za suglasnosti, pravila i upute te kao siguran kanal komunikacije s projektnim partnerima (omogućuje videokonferencije, pohranu datoteka i učitavanje digitalnog materijala). [2]

Praćenje projektnih aktivnosti može se proširiti na zadatke na TwinSpaceu. Učenici mogu objavljivati izvještaje, bilješke, koristiti forum ili TwinBoard alat – interaktivnu ploču koja služi za učitavanje različitih vrsta materijala (npr. videa, slike, prezentacije, tekstovi). TwinSpace može pomoći i u uključivanju sudionika koji u datom trenutku nisu uključeni u mobilnost. Povratak s mobilnosti ne podrazumijeva završetak projektnih aktivnosti. Naprotiv, tada obično počinje intenzivan rad na širenju rezultata i donose se zaključci. Portal eTwinning omogućuje nastavak takvih aktivnosti i nakon službenog završetka Erasmus+ projekta. Odabrani dijelovi TwinSpacea mogu se javno objaviti, tako da zainteresirani mogu pristupiti materijalu koji je tamo objavljen bez potrebe prijave. Na taj se način rezultati projekta mogu širiti (na europskoj razini), dok su ostali elementi TwinSpacea dostupni samo prijavljenim korisnicima. Zbornici, materijali za učenje, video vodiči, kao i poveznice na članke ili informativne materijale o projektu objavljene na društvenim mrežama idealni su za objavljivanje na platformi. Projektna grupa može koristiti eTwinning platformu za nastavak suradnje i ostati u kontaktu. Također mogu pozvati nove partnere sa sličnim interesima i potrebama, čime se osigurava održivost projekta i nakon prestanka njegovog financiranja. [2]

4. Zaključak

eTwinning platforma kao besplatno i sigurno okruženje za suradnju između škola nudi mogućnost ne samo realizacije online projekta nego i realizaciju brojnih aktivnosti vezanih za mobilnost. Strukovnim školama je mobilnost nastavnika i učenika izuzetno bitna, a posebno u vidu pripreme učenika za tržište rada. Priprema suradnje, traženje pouzdanih partnera, komunikacija sa stranim partnerima, evaluacija mobilnosti su aktivnosti koje se vrlo uspješno mogu realizirati kroz eTwinning alate poput Twinspace-a.

5. Literatura

[1] Crişan, G. I., The impact of teachers’ Participation in eTwinning, Acta Didactica Napocensia, 2013., (6), 4, 19.-29.
[2] FRSE Publications (2021) Vocational Education and Training with eTwinning, Analyses and inspiration from Polish schools
[3] https://www.etwinning.hr/hr/sadrzaj/sto-je-etwinning/sto-je-etwinning/ (19.4.2022.)

[4] https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-11/2022-erasmusplus-programme-guide_hr.pdf (21.4.2022.)

Europski projekt Let’s STEM

jasminka_MJ

Jasminka Možgon Jarić

Sažetak

SL.1 Let's STEM logoOsnovna škola Nikole Tesle iz Zagreba kontinuirano sudjeluje u Erasmus+ projektima od 2014. godine. Dobitnici su i Erasmus akreditacije koja im je aktivna do 2027. godine. Trenutno su u tijeku tri projekta, a projekt koji završava je Let’s STEM: Solve, Think, Explore and Make. Cilj projekta bio je motivirati učenike za STEM predmete, približiti im sadržaje, učiniti učenje lakšim i zanimljivijim korištenjem novih, drugačijih i inovativnih metoda. Također su željeli povezati sadržaje STEM područja s društveno-humanističkim i jezičnim područjima kako bi učenje bilo svrhovito i kako bi učenici uvidjeli i shvatili da je učenje cjelovit proces i da, ako se želi dobiti cjelovito znanje, treba učiti u korelaciji s drugim predmetima te povezivati gradivo.

Ključe riječi: Erasmus+, STEM,  jezično područje, sruštveno-humanističko područje.

Aktivnosti u projektu

U Let’s STEM projektu sudjeluje osam učiteljica, dvije učiteljice razredne nastave, dvije učiteljice engleskoga jezika, učiteljica biologije, učiteljica fizike i tehničke kulture, učiteljica hrvatskoga jezika i pedagoginja škole. Učiteljice su mobilnosti provele u Njemačkoj (Berlin), Turskoj (Istanbul), Francuskoj (Pariz) i u Švedskoj.

Učiteljica hrvatskoga jezika ostvarila je suradnju s učiteljicom likovne kulture te prirode i biologije. Naučene metode implementirala je u redovnu nastavu i u rad Dramske grupe rabeći novootvorenu učionicu bez zidova u školskom vrtu. Povezala je znanstveno područje biologije, dramski odgoj/materinji jezik i književnost i likovni izričaj tako što su sadržaji navedenih predmeta prvo obrađeni znanstvenim putem, zatim su oživljeni dramskim tehnikama, a naposljetku su učenici izradili kostime. 

Učiteljica razredne nastave pokrenula je izvannastavnu aktivnost Feel the STEM u kojoj je projektima poput izrada padobrana i čitanja skrivenih poruka pomoću Cezarovog kotača učenike osnaživala u stjecanju digitalnih kompetencija i komunikacijskih vještina. Sudjelovala je i u obilježavanju EU Code WEEK-a te u međunarodnom eTwinning projektu Let’s STEM.

Učiteljica engleskog jezika pokrenula je izvannastavnu aktivnost CLIL u sklopu koje su učenici izradili video uratke kojima su promovirali projektne aktivnosti. Također su, po uzoru na švedske škole, u hodnicima uređena mjesta za odmor, čitanje i interaktivne igre, a učenici su sami preuzeli odgovornost za njihovo održavanje.

STEAM SPOTUčiteljice fizike i biologije osmislile su i s učenicima uredile STEAM SPOT kutak u školi namijenjen samostalnom istraživanju učenika u kojem učenici mogu koristiti alate, tablete, računala i drugu opremu za svoje kreativno izražavanje. Organizirale su Festival znanosti TeslaFest na kojem su učenici eksperimentima, Uradi sam radionicama, robotikom i dramsko znanstvenim uprizorenjima približili znanost posjetiteljima sajma.

Druga učiteljica engleskog jezika projektne aktivnosti provodila je u sklopu dodatne nastave engleskog jezika koristeći interdisciplinarni pristup uz integriranje tehnologije. Učenici su uz razvoj STEAM SPOTjezičnih kompetencija razvijali tehnike rješavanja problema, koristili nove web 2.0 alate, dijelili iskustva s vršnjacima iz europskih zemalja te usvajali korake u planiranju i provedbi projekata. Osmislila je i provela međunarodni eTwinning projekt Let’s STEAM together koji je nagrađen europskom oznakom kvalitete. Unutar projekta učenici su praktično primjenjivali i povezivali vještine STEM područja te samostalno radili na projektima koji ih zanimaju u sklopu Genius hour-a. Učenici su sudjelovali na radionici izrade holograma koristeći pametne telefone. Uvela je metodu obrnute učionice u nastavu engleskog jezika u sedmim razredima.

Učitmikroskop 2eljica razredne nastave pokrenula je u školi izvannastavnu aktivnost Mali cvjećari te aktivno s učenicima sudjelovala u stvaranja školskog vrta. Administratorica je međunarodnog eTwinning projekta Let’s STEM kroz koji su učenici naučili da je znanost dio njihovoga svakodnevnog života te su zanimljivim aktivnostima u četirima STEM područjima otkrivali i rješavali probleme razvijajući kritičko mišljenje i logičko razmišljanje. Navedeni projekt, osim što je nagrađen Oznakom pokusi 2kvalitete, prepoznat je kao izuzetno uspješan te je nagrađen  i Europskom oznakom kvalitete. U nastavu je implementirala metode igrifikacije koje su pridonijele povećanju motivacije za učenje i rješavanje problema igrom.

Pedagoginja je usvojila najnoviju nastavnu metodu obrnute učionice koju je eksperimentalno integrirala u školski kurukulum. Istu metodu koristila je za održavanje roditeljskih sastanaka što je uvelike olakšalo rad učiteljima na početku školske godine, a roditeljima je omogućilo stalan pristup korisnim materijalima.

Projekt Let’s STEM doprinio je poboljšanju kvalitete nastave STEM područja, boljem međupredmetnom povezivanju i popularizaciji znanosti.

PlantNet.com, Land art i Nature bingo

snjezana_kovacevic

Snježana Kovačević

Sažetak

U članku se govori o primjeni digitalne aplikacije PlantNet, o aktivnosti Land art i o svojevrsnoj potrazi za blagom Nature bingo u Erasmus+ projektu Learning Outside-Vivid Exploration koji se provodi u Osnovnoj školi Zlatar Bistrica od 2019. do 2022. godine. Cilj projekta je poticanje učenja izvan učionice te provođenje projektnih aktivnosti koje su usko povezane s iskustvenim učenjem na otvorenom kako bi učenici znanja i vještine stjecali na kreativan, dinamičan, zoran, primjenjiv i zanimljiv način. S tim u vezi, partnerske škole izradile su i razmijenile nastavne pripreme za održavanje nastave izvan učionice iz različitih predmeta. Korištenje aplikacije PlantNet u projektnim aktivnostima osmislili su kolege iz Finske škole, a učenici i učitelji iz OŠ Zlatar Bistrica testirali njezinu primjenu i mogućnosti u školskom vrtu i dvorištu tijekom jednog nastavnog sata koji su vodili školska knjižničarka, koordinatorica Erasmus+ projekta i učitelj Engleskog jezika, voditelj Ekološke skupine. Tijekom sata učenici su koristili aplikaciju preuzetu na tablet, skenirali su biljke, drveće i grmlje u školskom dvorištu i vrtu, a aplikacija je prepoznala o kojoj vrsti se radi. Učenici su rezultate istraživanja zapisivali na listić te se upoznali s biljnim svijetom koji raste u okolišu škole. Također, učenici su se okušali u umjetničkom izričaju na otvorenom koristeći metodologiju likovnog pravca Land art kada su reproducirali umjetničko djelo s prikazom pejzaža te odigrali zimski bingo.

slika 1_LOVE LOGO
Slika 1. Logo LO-VE

Ključni pojmovi: Erasmus+, iskustveno učenje, Land art, PlantNet, zimski bingo

Uvod: OŠ Zlatar Bistrica, kao škola partner, sudjeluje u Erasmus+ projektu Learning Outside-Vivid Exploration u kojem surađuje sa školama iz Finske, Slovačke, Češke, Portugala te koordinatorskom školom iz Španjolske. Okosnicu projekta čine projektne aktivnosti koje naglašavaju učenje izvan učionice i stjecanje cjeloživotnih vještina kod učenika te jačanje kompetencija učitelja koji su aktivno ili pak, indirektno uključeni u spomenuti projekt. S projektom smo započeli u rujnu 2019. godine, a traje do 31.8.2022. Do sada su provedene gotovo sve planirane aktivnosti, kako na virtualan način preko platforme eTwinning, tako i licem u lice organiziranjem mobilnosti za učenike u Finsku 2022. te za učitelje u Slovačku 2021. Naime, projektne aktivnosti ovog Erasmus+ projekta provode se i virtualno s obzirom da smo projekt prijavili na platformi eTwinning te za njegovu provedbu koristimo TwinSpace na koji projektni partneri postavljaju materijale, dokumente, fotografije, digitalne obrazovne sadržaje, video uratke, rezultate projektnih aktivnosti i druge resurse. Također, učenici i učitelji ovdje provode suradničke aktivnosti korištenjem različitih digitalnih alata. No, ipak se naglasak daje na učenje izvan učionice tako da se projektne aktivnosti nastoje što više provoditi na otvorenom kako bi učenici učili na zoran i iskustven način i tako razvijali vještine cjeloživotnoga učenja što je i cilj projekta. U skladu s tim, proveli smo aktivnost za koju nam je bila potrebna aplikacija PlantNet pomoću koje su učenici istraživali i učili o biljkama koje se nalaze u školskom dvorištu te zimski bingo i Land art. U aktivnostima su sudjelovali učenici 5. i 6. razreda, ali se mogu primijeniti i na drugi uzrast učenika.

Upotreba aplikacije PlantNet u nastavi

Svaka od partnerskih škola osmislila je prijedlog za osam aktivnosti za provođenje izvan učionice i to iz različitih predmeta: Matematika, Glazbena kultura, Likovna kultura, Priroda, Geografija, Informatika, Engleski jezik, Hrvatski jezik, školska knjižnica i dr. koje smo razmijenili te uzajamno testirali i proveli u našim školama. Tako je OŠ Zlatar Bistrica testirala aktivnosti osmišljene u finskoj školi, a aktivnostislika 2 koje su osmislili učitelji iz OŠ Zlatar Bistrica provodili su učitelji i učenici u školi u Češkoj. Zajednička značajka ovih aktivnosti je da se one provode isključivo izvan učionice kako bi učenici štoviše tijekom nastavnog dana provodili na svježem zraku i pri tom usvajali obrazovne sadržaje. Tako je jedna od aktivnosti bila i aktivnost Identify the plant using PlantNet application koju su osmislili partneri iz finske škole.

Slika 2. Foto aplikacije

Kako smo proveli aktivnost i koristili aplikaciju? Za upotrebu aplikacije PlantNet u nastavi potrebno je preuzeti ju s interneta i instalirati ju na pametni telefon ili tablet s kamerom što smo i učinili. Učenici su za potrebe ove aktivnosti koristili školski tablet. Prijedlog provođenja aktivnosti bio je prvi korak ka osmišljavanju nastavnog sata koji smo proveli izvan učionice u školskom dvorištu. Naime, okoliš škole pun je zelenila čak i zimi tako da nam je ono postalo učionica u kojoj su učenici mogli promatrati, zabilježiti i prikupiti podatke o biljkama te tako ostvariti ishode ove aktivnosti. Umjesto u školskom dvorištu, ova se aktivnost može provesti i u parku, u šumi, u školskom vrtu, na livadi i slično. Naime, aplikacija ima mogućnost skeniranja različitih biljnih vrsta i njihovih dijelova ( list ili pak cijela biljka) i može se koristiti za gotovo sve biljne vrste jer se u bazi podataka nalazi lista svjetske flore, korisnih biljaka, trava, invazivnih vrsta pa čak i po područjima svijeta tako da se mogu skenirati i biljne vrste s područja Afrike, Kanade, Azije, Zapadne Europe i slično. U aplikaciji se tijekom skeniranja kreira fotoalbum sa skeniranim biljaka koje se tako pohranjuju na jedno mjesto što olakšava proces korištenja rezultata. Nakon skeniranja učenici su predstavili rezultate istraživanja biljnog svijeta školskog dvorišta, raspravljali o tome i prezentirali ih drugima. Tako su učenici saznali da se u školskom dvorištu nalaze vrste: lovorvišnja, smreka, lavanda, ginko, lipa, jabuka, maćuhislika_3ca, zečje uši i druge te su ih opisivali, razgovarali o tome kakve su to vrste, kako su prezimile, da imaju estetsku ulogu u školskom dvorištu, ali i da su vrlo važne za bioraznolikost jer privlače kukce.

Slika 3. Foto iz aplikacije

Zimski bingo – promatranje promjena u prirodi na zabavan način

Učenici su dobili zadatak da istraže koje znakove zime primjećuju oko sebe. I ovu aktivnost proveli smo u školskom dvorištu s ciljem promicanja povezanosti s prirodom, razvijanja vještina promatranja i uočavanja znakova zime i samih promjena u godišnjim dobima, poticanja timskog rada učenika i slično. Učenici su na početku sata razgovarali o osnovnim karakteristikama zime u različitim dijelovima svijeta pa su tako naveli da je zima drugačija u npr. Finskoj od one u Australiji. Nakon toga dobili su listiće- tslika 4.ablicu s navedenim pojavama i pojmovima vezanima uz zimu kao što je: led, snijeg, oblaci, vjetar, pjev ptica, gnijezda, ogoljele grane drveća, češeri, hladnoća, hotel za kukce, otpalo lišće, itd. Učenici su po školskom dvorištu tražili „znakove zime“ bilježeći u tablicu što su od toga uočili. Primjer tablice nalazi se u nastavku:

Slika 4. Foto tablice

Kada su učenici završili s aktivnošću razmijenili su podatke i razgovarali o rezultatima koje su pronašli. Zaključili su da nema snijega jer su zime toplije nego ranije, led su uočili u vrtnom jezercu, a za vrijeme održavanja aktivnosti bilo je sunčano i hladno što nas nije spriječilo da se aktivnost provede na otvorenom. Učenici su rekli kako bi voljeli sudjelovati u više ovakvih ili sličnih aktivnosti istraživačkoga tipa koje bi se odvijale izvan učionice, u školskom vrtu i dvorištu tako da u skorije vrijeme planiramo neku sličnu aktivnost.

Land art – umjetnost u prirodi

Učenici su trebali prošetati školskim vrtom i pronaći prirodne materijale kao što su grančice, lišće, kamenčići i na tlu izraditi reprodukciju jednog poznatog umjetničkog djela. Za tu smo prigodu koristili djelo Jima Lanea „Hyde Park Ride“ iz 1978. godine s motivima drvoreda. Učenicima je bilo lako pronaći materijale u vrtu s obzirom da usred vrta raste vrba čije su otpale grančice vrlo dobro poslužile za novo umjetničko djelo. Kada su skupili sve potrebno, učenici su počeli slagati grančice i ostale materijale prema likovnom predlošku, a njihov likovni izričaj je s vremenom počeo ličiti na original. Učenici su tijekom ove aktivnosti razvijali svoju kreativnost, motoričke vještine i timski rad te su upoznali likovno djelo jednog likovnog umjetnika koji im je do sada bilo nepoznato. Također, učenici su se upoznali s umjetničkim pravcem Land art i načinom kako ga primijeniti u nastavi na otvorenom. Uočili su da su školsko dvorište i školski vrt neiscrpni izvor učenja jer se lako mogu pretvoriti u učionicu kada je riječ o sadržajima koji se mogu provoditi na otvorenom u bilo kojem godišnjem dobu kao što je slučaj s ovom aktivnosti. Najvažniji aspekt spomenute aktivnosti jest da su učenici učili na kreativan način boraveći na svježem zraku, da su se tijekom aktivnosti zabavili osmišljavajući novo umjetničko djelo i pomagali jedno drugome prilikom toga. Nakon provedene aktivnosti snimili smo fotografije, izradili video i napisali osvrt i dojmove učenika.

slika 4
Slika 5. Land art

Zaključak

Aktivnosti na otvorenom prikazane u ovom članku osmišljene su prema ideji učitelja iz finske škole koja je partner u projektu. Nakon što smo ih proveli, učitelji su zapažanja zapisali na evaluacijski listić koji prilažemo u zajednički dijeljeni dokument dostupan svim partnerima kako bismo dobili povratnu informaciju o aktivnostima koje smo testirali, što treba unaprijediti, promijeniti, dopisati ili pak poboljšati u njihovom izvođenju. Cilj provođenja ovakvih aktivnosti jest planirati što više nastavnih jedinica vani, osmišljavati radionice i lekcije koje se izvode izvan učionice, koristiti učionicu na otvorenom ( koju OŠ Zlatar Bistrica ima od početka ove školske godine), poticati učenike na to da više borave na svježem zraku jer je anketa među učenicima pokazala da ne provode dovoljno vremena na svježem zraku ni kada su u školi, ni kada su kod kuće što kod nekih škola partnera nije slučaj već njihovi učenici imaju svaki dan jedan sat velikoga odmora koji provode vani igrajući se ili šetajući u školskom dvorištu. Ishodi aktivnosti koje smo proveli u našoj školi prema primjeru finske škole pokazali su nam da partneri u ovom europskom projektu i na ovakav način mogu dijeliti iskustva, primjere dobre prakse i sadržaje učenja na otvorenom na suradnički način. Dakle, cilj je naših nastojanja da se u OŠ Zlatar Bistrica više razvijaju vještine cjeloživotnoga učenja kod učenika, da se više druže i uče na svježem zraku, a ovakve i slične aktivnosti pridonose upravo tome.

Literatura

 1. https://identify.plantnet.org/ (pristupljeno 17.1.2022.)
 2. https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=35296 (pristupljeno 17.1.2022.)
 3. https://bit.ly/3qxJQkP (pristupljeno 17.1.2022.)
 4. Jensen, E. (2003). Super-nastava. Educa.
 5. Ambrose, J. (2015). 365 zabavnih aktivnosti na otvorenom. Mozaik knjiga.

Projektni sastanak u Modeni – WIDE

nikolina_marinic

Nikolina Marinić

Udruga Suradnici u učenju partner je u projektu Wellbeing in Digital Education (WIDE KA220-VET-A5322CAB) koji se financira se iz Erasmus+ fonda, traje 28 mjeseci, a započeo je 28. veljače 2022. Projekt je nastao iz potrebe za očuvanjem mentalnoga zdravlja i dobrobiti učenika i nastavnika tijekom učenja i poučavanja u virtualnom i kombiniranom okruženju.

Ključni pojmovi: projekt, Udruga suradnici u učenju, Erasmus+, mentano zdravlje.

Prvi sastanak partnera uživo održao se od 27. kolovoza do 2. rujna 2022. u Modeni u Italiji, a na njemu su, osim partnera iz Consorzio degli Istituti iz Italije, T-HAP LTD sa Cipra, Academy of Entrepreneruship iz Grčke, Lycee Charles et Adrien Dupuy iz Francuske i University of Salamanca iz Španjolske te koordinatora FO-Aarhus iz Danske sudjelovale i članice udruge Suradnici u učenju iz Hrvatske.

Osim razgledavanja Modene i njezinih znamenitosti, grada u kojem su rođeni Luciano Pavarotti, automobili Ferrari i aceto balzamico, uživali smo u međusobnom druženju, upoznavanju i razgovorima s našim partnerima i specijalitetima talijanske kontinentalne kuhinje.

Tijekom boravka u Modeni sudjelovali smo na sastanku partnera i u edukaciji o modelu Lov-e & Car-e-osity koju je vodio njezin autor, Yannis Angelis, stručnjak u područjima digitalnog obrazovanja, storytellinga te komunikacije i suradnje u marketingu. Model Lov-e & Car-e-osity temelji se na pozitivnoj psihologiji (iskustvu flow) i uključuje načela gestalt psihologije, bihevioralne ekonomije, igrifikacije, stvaranja priče i U-teorije. Model pomaže u osmišljavanju digitalnog učenja i poučavanja koje se temelji na suradnji, komunikaciji i razvijanju pozitivnih odnosa i postavljanje u središte učenikove potrebe za učenjem te kako se učenje može učinkovito prilagoditi učenikovom Lov-e & Car-e-osity temelj je metodološkog okvira i smjernica za uključivo digitalno obrazovanje koji će biti jedan od rezultata ovoga projekta.

Tijekom aktivnosti koje je vodio Yannis Angelis  razgovarali smo o važnosti povratnih informacija o tome kako se osjećaju sudionici procesa učenja prije aktivnosti učenja i nakon aktivnosti učenja u digitalnom okružju (check in i check out). Sudjelovali smo u debati koja je bila primjer aktivnosti u kojoj se naglašava potreba za očuvanjem mentalnoga zdravlja i dobrobiti sudionika aktivnosti učenja. Yannis nam je pokazao i mnoštvo različitih vježbi pomoću kojih učitelji čuvaju svoje mentalno zdravlje i dobro raspoloženje, što je preduvjet za poticanje svijesti o dobrobiti učenika u procesu učenja.

Partnersko sveučilište, University of Salamanca iz Španjolske, izvijestilo je projektne partnere o preliminarnim zdravlju i dobrobiti učenika, nastavnika i roditelja tijekom poučavanja u virtualnom i kombiniranom okruženju, a dogovoreni su i sljedeći koraci u projektnim aktivnostima. U istraživanju o mentalnom zdravlju i dobrobiti u Hrvatskoj sudjelovali su učenici, nastavnici i roditelji osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba, Primorsko-goranske županije, Karlovačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Vukovarsko-srijemske županije, Varaždinske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije (Osnovna škola Lovre Matačića Zagreb, Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci, Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar, Osnovna škola “Petar Zrinski” Čabar, Osnovna škola Popovača, Prva osnovna škola Ogulin, Osnovna škola Veliki Bukovec i Osnovna škola Tužno).

Na kraju projekta očekujemo sljedeće rezultate:

 1. analizu istraživanja o dobrobiti i mentalnom zdravlju učenika, nastavnika i roditelja u svim zemljama partnera projekta i završno izvješće o istraživanju.
 2. metodološki okvir ​WIDE-a i smjernice za uključivo digitalno obrazovanje
 3. osmišljavanje i razvijanje e-učenja za stručnjake (nastavnik
 4. e, trenere, edukatore, itd.) s ciljem podrške u postizanju potrebnih kompetencija za primjenu nove metodologije u obrazovnim kontekstima
 5. preporuke učenje i poučavanje u virtualnom i kombiniranom okruženju koje potiče dobrobit i mentalno zdravlje.

Domaćin je sljedećeg sastanka projektnih partnera udruga Suradnici u učenju. U veljači ćemo ugostiti naše prijatelje i nastaviti s projektnim aktivnostima projekta WIDE.

Unaprijedi svoje medVještine

sandra_bistrovic

Sandra Bistrović

Sažetak

Zahvaljujući članstvu u EU i Erasmus+ programu, 5-ero učenika Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti provelo je 15 dana na mobilnosti u Turskoj, gdje su u bolnici odradili dio svoje stručne prakse.

Ključne riječi: Erasmus+, mobilnost, Turska.

Uvod

Ciljevi projekta su:

 1. Otkriti učenicima europsku perspektivu za suradnju s europskim zdravstvenim ustanovama.
 2. Unaprijediti učeničke strukovne kompetencije i znanja potrebna u njihovu budućem zvanju.
 3. Omogućiti učenicima da se osjećaju europskim građanima s europskim mogućnostima.
 4. Dodati pozitivnu kvalitetu njihovom životopisu koja će im omogućiti bolju konkurenciju na tržištu rada.
 5. Razviti učeničke lingvističke sposobnosti, posebno u znanju komuniciranja na stranom jeziku.
 6. Upotrijebiti iskustvo za pozitivan utjecaj na strategiju ustanove.
 7. Diseminirati iskustvo na ostale učenike i škole medicinskog/zdravstvenog profila.

Prije mobilnosti

Cijeli Erasmus+ projekt traje godinu dana, a prije same mobilnosti, koja je šlag na torti, prethodi jako puno aktivnosti i za učenike i za članove projektnog tima. U našem slučaju projektni tim se sastoji od 3 osobe i svaka od nas je odradila svoj dio zadataka da bi sama mobilnost učenika protekla u najboljem redu. Zahvaljujući partnerskoj ustanovi, srednjoj strukovnoj školi Sule Muzaffer Buyuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iz grada Manavgata sve pripremne aktivnosti su tekle bez greške jer ta tehnička i strukovna škola ima bogato iskustvo u provođenju Erasmus+ projekata i oni su nam bili posrednici između naše škole i bolnice „Side Anadolu Hastanesi“ u kojoj su učenici odradili svoje zdravstvene vježbe.

Sami učenslika1ici su imali obvezu pohađanja pripremnih aktivnosti poput pedagoških, stručnih, jezičnih i kulturoloških priprema u organizaciji škole.

Slika 1.  Kulturološka priprema učenika za boravak u Turskoj

Mobilnost

Iako je preporuka bila da se sva putovanja odgode radi COVID pandemije, nekako su se stvari posložile i u listopadu smo smo krenuli s učenicima na put. Čak smo uhvatili i povoljne aviokarte. 5-ero učenika i dvije nastavnice zdravstvene njege u pratnji sretno su doputovali u Antaliju gdje su nas dočekali partneri.

Učenici su imali osiguran smještaj, prehranu, prijevoz do bolnice te izdašan džeparac. U bolnici su učenici bili raspoređeni na razne odjele gdje su se bez problema uključili u rad. Ponekad je komunikacija bila malo otežana zbog jezika ali i tu se pokazala snalažljivost učenika, za 10 radnih dana koliko su proveli u bolnici nevjerojatno dobro su svladali osnove Turskog jezika.

Nastavnice u pratnji na žalost nisu ostale za vrijeme cijele mobilnosti, nakon upoznavanja radne sredine i osoblja vratile su se u Hrvatsku, te idući tjedan opet po učenike kad je bilo vrijeme za povratak.

Učenici su 10 radnih dana po 8 radnih sati bili uključeni u zadaće i postupke medicinskih sestara bolnice sukladno svojim naučenim i usvojenim znanjima i vještinama (provodili su cjelokupnu sestrinsku skrb za bolesnika, sudjelovali slika2u pripremi bolesnika za izvođenje osnovnih dijagnostičkih pretraga, sudjelovali su u izvođenju ostalih medicinsko-tehničkih zahvata, perioperativno su zbrinjavali bolesnike, sudjelovali su u pripremi i podjeli peroralne i parenteralne terapije kao i u mjerenju vitalnih znakova).

slika3Slika 2. Učenici i osoblje bolnice prvi dan mobilnosti

Svrha same mobilnosti je i upoznavanje drugačije kulture i kulturnih znamenitosti, pa su učenici imali prilike 2 dana provesti u razgledavanju prirodnih ljepota i povijesnih ostataka tog dijela Turske uz vodiče. A svoje slobodno vrijeme nakon radnog dana su također proveli u samostalnom istraživanju grada Manavgata.

Slika 3. Učenici upoznaju Tursku

Nakon mobilnosti

Nakon mobilnosti glavna aktivnost je diseminacija odnosno dijeljenje iskustava stečenih na terenu. Učenici su po povratku drugim učenicima prenijeti svoja iskustva i znanja, te ih motivirali da i sami sudjeluju u sličnom projektu. Također sa našim aktivnostima smo upoznali i regionalne medicinske škole kako bi i njih potaknuli na slične aktivnosti. Cijeli projekt vidljiv je na web stranicama Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti na https://www.ss-marusevec.hr/erasmus/

Zaključak

U ovom projektu mobilnosti, učenici su tijekom procesa stekli veće kompetencije u vezi s njihovim stručnim profilom, razvili su i veće samopouzdanje, samoinicijativnost te sposobnost snalaženja u novim i nepoznatim situacijama te razvili svijest o kulturološkoj različitosti i prihvaćanju drugačijih kultura. Učenici su u stvarnim uvjetima rada vježbali i unaprjeđivali znanje engleskog jezika s naglaskom na strukovnu terminologiju. Obavljanje vježbi u inozemnoj ustanovi učenicima je, osim u razvijanju jezičnih kompetencija, bilo iznimno korisno i u razvijanju sposobnosti snalaženja i reagiranja u nepoznatim situacijama, te u razvijanju svijesti o kulturološkoj različitosti i prihvaćanju drugačijih kultura. Učenici su kroz projekt radili na poboljšanju svojeg znanja i vještina iz područja zdravstvene njege i moći će primijeniti naučeno i viđeno na način koji će poboljšati daljnji rad s bolesnicima.

I na kraju, sa inozemnim iskustvom učenici će obogatiti svoj životopis i biti spremniji na izazove kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Njihovo će samopouzdanje i svijest o vlastitoj vrijednosti i mogućnostima porasti te će u slučaju nezaposlenosti biti spremni za šire tržište rada.

Erasmus+ & Pravila ponašanja u muzeju

mirela_sprajc

Mirela Šprajc

Sažetak

U Erasmus+ projektu NWNS (New ways, new skills) učitelji su dobili zadatak educirati svoje učenike o pravilima ponašanja u muzeju. Nakon promišljanja sam odlučila zadatak provesti u OŠ „Đuro Pilar“ u Slavonskom Brodu s učenicima sedmog razreda. Zamišljeno je da ovaj dvogodišnji projekt (rujan 2019. – rujan 2021.) provode partneri iz Francuske, Španjolske, Grčke, Cipra i Hrvatske, dok je nositelj projekta UK, a voditelj projekta u OŠ „Đuro Pilar“ ravnatelj, gospodin Igor Nikičić. Odlazak u muzej tijekom pandemije COVIDA-a 19 zahtijevalo je drukčiju organizaciju i pripremu. Stoga mi je mogućnost da posjetimo VIRTUALNU GALERIJU od strane izdavača ŠKOLSKE KNJIGE došla u pravi trenutak. Odlučila sam sa svojim učenicima posjetiti muzej, ali na virtualni način. To je iskustvo bilo nešto novo za sve nas budući da smo na jedan drukčiji način spojili ugodno s korisnim – uživali smo u ljepoti umjetničkih djela, a učenici su educirani o pravilima ponašanja u muzeju.

Ključne riječi: Erasmus+, virtualna galerija, digitalni alati.

Uvod

Na samom početku sata učenicima sam objasnila da će u sklopu Erasmus+ projekta posjetiti Virtualnu galeriju reprodukcija slika Školske knjige te da će tijekom sata biti upoznati s pravilima ponašanja u muzeju (Bonton), a potom će uporabom svojih tableta odgovarati na postavljena pitanja u digitalnom obrascu. Posebno sam istaknula da se u muzeju nalaze odabrana djela hrvatske i svjetske umjetnosti.

Aktivnosti za učenike tijekom posjeta virtualnoj galeriji:

 • Prije virtualnog posjeta učenicima sam predstavila dvije aktivnosti koje očekujem od njih tijekom posjeta muzeju. Svatko bi trebao zapamtiti:

a) ime jednog umjetnika
b) naziv jednog muzeja gdje se nalazi umjetničko djelo.

Nakon posjeta virtualnoj galeriji učenike sam motivirala da se jave i podijele s ostalima što su uočili tijekom našeg zajedničkog posjeta muzeju. Podsjetila sam ih kako želim da riječima izraze svoja zapažanja koja su, zapravo, odgovor na moje postavljene aktivnosti prije nego smo se uputili u „virtualnu šetnju“. Uspješno su to napravili.

Učenicima sam kroz razgovor približila još jednu izvrsnu mogućnost koju ova virtualna galerija pruža, a to je da se u jednom danu posjeti više muzeja u svjetskim gradovima, točnije, mogu se upoznati djela koja se nalaze u različitim muzejima smještenim u gradovima poput Londona, Pariza, New Yorka, Sankt Petersburga, Madrida, Ciudad de Mexica i Zagreba.

Učenici su se složili da u jednom danu fizički ne bi bilo moguće posjetiti više muzeja te da je to stvarno velika prednost virtualne galerije.

Nakon razgovora učenici su uporabom svojih tableta izrazili mišljenje o virtualnom muzeju u digitalnom alatu Mentimeter.

Na ovoj poveznici možete vidjeti rezultate njihovih promišljanja.

Kada su učenici izrazili svoja mišljenja, prezentirala sam im pomoću slikokaza Pravila ponašanja u muzeju – Bonton. Izradila sam ga prema Bontonu kojeg su sastavile kolegice koje navodim u zaključku članka.

U uvodnom sam dijelu slikokaza učenicima objasnila što se očekuje od učitelja prije nego dovedu svoje učenike u muzej, koja su očekivanja od učenika, a i očekivanja djelatnika muzeja od strane učitelja. Nakon uvodnog dijela, učenicima su objašnjena pravila ponašanja u muzeju od trenutka kada uđu u muzej, kretanje po njemu, način postavljanja pitanja kustosu muzeja, je li dozvoljena konzumacija jela i pića u prostoru, fotografiranje i, na samom kraju, odlazak iz muzeja.

Usvojenost sadržaja učenici 7.c razreda pokazali su uporabom digitalnog obrasca koji sam izradila u aplikaciji Microsoft Forms. Rezultate njihovih odgovora možete vidjeti u digitalnom alatu Adobe Spark.

Zaključak

„Na temelju zapažanja muzejskih pedagoginja, Kristine Pavlović iz Muzeja Dvor Veliki Tabor i Maline Zuccon Martić iz Muzeja za umjetnost i obrt iz Zagreba te drugih muzejskih djelatnika Etnografskog, Školskog, Arheološkog muzeja te Muzeja Trakošćan o ponašanju posjetitelja u muzeju, knjižničarke Danica Barbir Masar iz OŠ „Trnjanska“, Anđelka Golub iz OŠ „Bukovac“ i Slavica Knezović iz OŠ „Retkovec“ su na ŽSV školskih knjižničara održanom 29. kolovoza 2018. u OŠ „Josip Račić“ sastavile Bonton u muzeju.“ [Golub, A., Knezović, S. i Masar Barbir, D. (2018), Bonton u muzeju]

Upravo mi je taj Bonton poslužio kao materijal za educiranje učenika, a većinu pravila ponašanja osmislile su gore navedene kolegice. Ova sam pravila pretvorila u pitanja koja su učenici rješavali uporabom digitalnog obrasca. Osmislila sam i dodala još tri pitanja koja su nam bila potrebna. Naš je nastavni sat protekao u ugodnoj atmosferi, a po odgovorima učenika mogu zaključiti da su pozorno pratili. Iako je odlazak u muzej “uživo“ zaista lijepo iskustvo na koje ćemo svi morati čekati malo bolja vremena, odlazak u virtualni muzej je iskustvo koje vrijedi doživjeti.

Literatura

 1. Digitalni alati – Mentimeter tutorijal. Škola za život – Podrška provedbi Cjelovite Kurikularne reforme (22. kolovoza 2018). https://skolazazivot.hr/digitalni-alati-mentimeter-tutorijal/ (pristupljeno 7. ožujka 2021.)
 2. Golub, A., Knezović, S. i Masar Barbir, D. (2018). Bonton u muzeju. http://lako.com.hr/wp-content/uploads/2018/10/bonton-u-muzeju.pdf (pristupljeno 14. ožujka 2021.)
 3. Kako se služiti virtualnom galerijom reprodukcija ŠK – tutorijal, (4. veljače 2021.), Školska knjiga. Zagreb. https://www.youtube.com/watch?v=NfiQcNaSJd0 (pristupljeno14. ožujka 2021.)
 4. Lekić, K. (6. travanja 2020). Izrada obrazaca i testova u aplikaciji Microsoft Forms. https://bit.ly/3stwpQT (pristupljeno 17. travnja 2021.)
 5. Mikulić, M. (21. ožujka 2020). Nastavni listić u Microsoft Office Formsu – 8. video. Profil Klett. Zagreb. https://www.youtube.com/watch?v=qJCA2dPPl9U (pristupljeno 26. ožujka 2020.)
 6. Mikulić, M. (21. ožujka 2020). Kako povući podatke iz Microsoft Office Formsa – 9. video. Profil Klett. Zagreb. https://www.youtube.com/watch?v=7Tq1QzB4M8k (pristupljeno 26. ožujka 2020.)
 7. Školski portal, Virtualna galerija reprodukcija Školske knjige. https://bit.ly/3tnu773, pristupljeno veljača 2021.)
 8. Vuk, S. Adobe Spark (1.dio). Školska knjiga. Zagreb. https://www.skolskiportal.hr/kolumne/adobe-spark-1-dio/ (pristupljeno 13. ožujka 2021.)
 9. Vuk, S. Projekt webučionica 20./21. Predavač: Skalnik, L. (23. 7. 2020). Adobe video. https://webucionica.weebly.com/ (pristupljeno 9. ožujka 2021.)
 10. Vuk, S. Projekt webučionica 20./21. Predavač: Brzica, M. (9. travnja 2021). MS Sway. https://webucionica.weebly.com/ (pristupljeno 17. travnja 2021.)

Tekst lektorirala: Maja Šimić, mag. educ. hrv. jezika i književnosti

STEM aktivnost – limunska baterija

igor_pangrcic

Igor Pangrčič

Sažetak

Naša Osnovna škola Frana Metelka Škocjan sudjelovala je u dvogodišnjem projektu Erasmus+, pod naslovom Minds on Hands on STEM Goes on, a prevedeno je Uključi mozak, zasuči rukave, postani znanstvenik. S učenicima smo prisustvovali na nekoliko projekata mobilnosti. Posljednji je bio u Estoniji na području Alatskivi. Među aktivnostima u kojima smo sudjelovali tijekom cijelog tjedna bio je i izazov kako proizvesti struju s pomoću limunske baterije. Elektrokemijske baterije se formiraju kada su dva vodljiva materijala uronjena u kiselu otopinu. Ako su vodljivi materijali spojeni žicom, poteći će struja kroz žice. U našem pokusu proučit ćete neke osnovne principe elektrokemijskih baterija pomoću tekućine iz voća koja će imati ulogu akumulatorske otopine, odnosno elektrolita. Kiselina iz voća pomaže razbiti atomsku strukturu vodljivih materijala koji uzrokuju oslobađanje pojedinih elektrona. Ako se dva različita metala stave u istu vodljivu otopinu, proizvest će se elektricitet. U našem pokusu, elektrode će biti načinjene od bakra i cinka, a elektrolit će biti kiselina iz voća.

Ključne riječi: jednostavna baterija, bakrena pločica, cinkova pločica, elektrolit, otopina, Erasmus+.

Aktivnost se odvijala u prelijepom parku Eesti Terviserajad koji je stvoren za ljubitelje trčanja i skijanja zimi, a nudi mogućnosti za šetnju, trčanje, promatranje prirode i uživanje na svježem i čistom zraku i tijekom proljetnih, ljetnih i jesenskih mjeseci.

slika1slika2
Slika 1. Eesti Terviserajad      Slika 2. Učenici s mentorima ispred Eesti Terviserajad

Danas ne možemo zamisliti kako bi se naš život promijenio da nema baterija. Da nije ovoga prikladnog načina pohrane električne energije, ne bismo bili u mogućnosti upotrebljavati sve naše prijenosne elektroničke uređaje poput telefona, tableta i prijenosnih računala, automobila na daljinsko upravljanje, svjetiljaka, slušnih aparata itd.

Alessandro Volta razjasnio je Galvanijev pokus sa žabljim kracima, električnim naponom koji nastaje između dvaju metala kada je između njih elektrolit. Konstruirao je prvi galvanski članak (»Voltin članak«). Izumio je elektrofor (1775.) i osmislio jednu vrstu elektrometra. Po njemu su ime dobili jedinica za mjerenje električnoga napona (volt) i mjerni instrument za mjerenje električnoga napona (voltmetar).

Električna baterija uređaj je koji se sastoji od jedne ili više elektrokemijskih ćelija koje u punjivim baterijama mogu pretvoriti kemijsku energiju u električnu i obrnuto. Svaka ćelija sadrži pozitivnu elektrodu (katodu) i negativnu elektrodu (anodu). Elektrolit, tvar između elektroda kroz koju prolaze ioni, također mora biti prisutan. Kod primarnih baterija za jednokratnu upotrebu elektrode se mijenjaju i ne mogu se puniti. Alkalne baterije primjer su takvih baterija. Sekundarne baterije (punjive baterije) mogu se puniti i ponovno upotrebljavati nekoliko puta. Izvorno stanje vraća se promjenom smjera struje. Primjeri takvih baterija su olovno-kiselinska, Li-Ion, Li-Polymer, NiMH, NiCd, NiZn, AgZn, Cink-Carbon i druge. Obje vrste baterija imaju malu specifičnu energiju (energija po kilogramu mase) u usporedbi s fosilnim gorivima. Prednost baterija u tome je što imaju visoku učinkovitost u pretvaranju kemijske energije u električnu, oko 90 % ili čak i više, dok najbolji motori s unutarnjim sagorijevanjem rijetko imaju veću od 40 %.

Trebamo:

 • limun
 • plastične čaše
 • bakrene pločice
 • cinkove pločice
 • “krokodilke” (metalne spojnice)
 • voltmetre za mjerenje napona
 • LED diode i
 • noževe.

slika3slika4slika5
Slika 3. Cinkove pločice   Slika 4. Bakrene pločice   Slika 5. Voltmetar
slika6
Slika 6. “Krokodilke” (metalne spojnice)

U ovoj su aktivnosti učenici napravili bateriju s vrlo niskim naponom. U limunu nije pohranjena električna energija, kao što biste mogli pogrešno zaključiti. On sadrži limunsku kiselinu koja djeluje kao elektrolit i omogućuje elektrodama da djeluju kao galvanske stanice. Kad spojimo elektrode na vanjski krug, elektroni iz negativne elektrode (cink) putuju u pozitivnu (bakar) koja se može upotrebljavati za obavljanje električnih radova. Učenici su najprije izrezali limun na približno 4 ili 6 jednakih komada, ovisno o veličini limuna, i u svaki komad stavili jednu bakrenu i jednu cinkovu pločicu, pazeći da se ne dodiruju. Pločice su međusobno povezane krokodilkama” (vodičima) spajanjem bakra i cinka u nizu. Kad su učenici povezali limune, voltmetrima su izmjerili napon. Prvo su pokušali s manjim brojem limuna i uočili da dobivaju premali napon da bi LED mogao svijetliti. Dodavanjem limuna napon se povećao i LED dioda je također svijetlila.

slika7slika8slika9
Slika 7. Serijsko spajanje limuna Slika 8. Mjerenje napona Slika 9. Vezanje “krokodilkama”
slika10slika11
Slika 10. STEM aktivnost 1. grupe     Slika 11. STEM aktivnost 1. grupe

Zaključak

Učenici uživaju u aktivnostima u kojima sudjeluju u skupinama gdje je svaki pojedinac važan i svojim kreativnim idejama pomaže riješiti određene slučajeve. Razvili su komunikaciju na engleskom jeziku kao u skupinama s vršnjacima iz drugih zemalja, a u tome im je pomogao mentor. U našoj školi odlučili smo ponuditi učenicima što više različitih aktivnosti kroz projekt Erasmus+ koji potiču kreativnost, inovaciju i sposobnost razmišljanja na višim taksonomskim razinama. Formativno praćenje stavlja učenika na čelo rezultata, a učitelj je u učionici koordinator i savjetnik u obrazovnom procesu.

Literatura

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Lemon_battery
 2. https://www.scientificamerican.com/article/generate-electricity-with-a-lemon-battery/
 3. https://www.brighthubengineering.com/commercial-electrical-applications/64675-why-does-lemon-conducts-electricity/
 4. https://hr.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Volta

Programirano natjecanje automobila

igor_pangrcic

Igor Pangrčič

Sažetak

Naša Osnovna škola Frana Metelka Škocjan sudjelovala je u dvogodišnjem projektu Erasmus+ pod naslovom Minds on Hands on STEM Goes on koji je preveden Uključi mozak, zasuči rukave, postani znanstvenik. S učenicima smo prisustvovali na nekoliko projekata mobilnosti. Tijekom jedne razmjene učenika u sklopu projekta Erasmus+ u Estoniji učenici su napravili vozilo na temelju Arduino platforme koje se na stazi utrkivalo putem pametnog Android uređaja. Svaka reli-momčad ima sljedeće članove tima:

 • Mehaničara koji je izradio cijelu šasiju vozila i instalirao potrebnu opremu, dijelove itd.
 • Elektroničara koji je napravio električni krug za konačno vozilo (instalirao i spojio žice za elektroničke blokove).
 • Programera koji je prilagodio kretanje vozila i fino prilagodio njegovo ponašanje (npr. ako se kretalo samo u jednom smjeru, ili ako je vozilo bilo vrlo osjetljivo ili previše tromo pri vožnji itd.).
 • Natjecatelji su bili svi članovi ekipe koji su se natjecali na stazi i davali povratne informacije koje su trebali poboljšati. Suradnja između članova tima osigurala je bolji krajnji rezultat i uspjeh na stazi.

Ključne riječi: Arduino, Erasmus+, mehaničar, elektroničar, programer, natjecanje.

Shema za mehaničare

Mehaničari su sklopili okvir vozila prema crtežu. Jednom kad je okvir vozila bio simagepreman, čekali su da elektroničari i programeri pripreme prototip elektroničkog dijela vozila i program upravljanja motorom. Nakon testa na vozilo su ugrađene elektroničke komponente.

Slika 1. Shema konstrukcije vozila

Shema za elektroničare

Priključili su mikrokontroler, napajanje, regulator motora i motor. Budući da snaga računala iz USB utičnice nije bila dovoljna za pokretanje motora, morali su upotrijebiti dodatno napajanje (baterija od 9 V). Upravljač motora L298N slika2je H most koji omogućuje promjenu polariteta struje koja djeluje na motor, a time i smjer vrtnje motora. Uz to, upravljač motora L298N omogućuje uklanjanje napona od 5 V za napajanje Arduino mikrokontrolera. Ako su željeli promijeniti brzinu motora, žice motora morale su se spojiti na Arduino ploču s pomoću PWM pina (Pulse Width Modulation). Ploča je bila označena simbolom ~.

Slika 2. Shema i skica za Arduino 1

Kod za programere

Služeći se definicijom »analogWrite« u kodu, napon od 5 V povezan sa žicama motora može se podijeliti na 255 jedinica. To je moguće samo s pomoću PWM slika3pina.

Na primjer, vrijednost 150 znači da je signal PWM (Pulse Width Modulation ili modulacija širine impulsa) (150 × 5) / 255 volti (ili 2,9 V). Zbog nižeg napona motor se sporije okreće.

Definicija »digitalWrite« odnosi se samo na situaciju u kojoj struja postoji ili ne postoji, tj. upišite 1 ili 0 (HIGH ili LOW).

Slika 3. Kod programa 1

Daljnjim razvijanjem cijeli tim napravio je sljedeće:

 • Dodali su još jedan motor.
 • Dopunili su programski kôd podacima za drugi motor i provjerili jesu li oba motora odgovarala kretanju po želji korisnika.
 • Izradili su vozilo na dva kotača i programirali ga tako da se kreće naprijed, natrag, zaokreće naglo ili mirno te se može zavrtjeti na mjestu.

SVI gore navedeni događaji ostali su slobodan izbor i otkrili su da razvoj uvelike ovisi o vremenu koje tim ima na raspolaganju.

Ispitivanja vozila

Prvo su povezali Arduino s pametnim uređajem putem Bluetooth signala.

Natjecatelj je upravljao vozilom putem Android pametnog uređaja (mogao se koristiti i

slika4

svojim osobnim uređajem). Svaka je momčad dobila ispitno vozilo koje je prethodno bilo spremno za trening, ali sve su se ekipe natjecale s vozilom koje su sami izradili. Za vožnju su upotrebljavali aplikaciju Arduino Bluetooth RC Car.

Softveru se pristupalo preko ove poveznice.

Slika 4. QR kod aplikacije

Vozač je instalirao softver u odgovarajući uređaj i naučio ga upotrebljavati. Aplikacija je slika5prenijela signal s pametnog telefona na Arduino, što im je omogućilo daljinsko upravljanje vozilom.

Slika 5. Aplikacija Bluetooth RC Controllerslika6

Elektroničar je povezao Arduino BT modul (HC-05 ili HC-06). Da bi primio signal, BT modul mora biti spojen na Arduino tako da je VCC pin BT modula povezan s napajanjem od 5 V. GND pin povezan je s masom, a TXD pin na ploči Arduino 12.

slika7Slika 6. Shema i skica za Arduino 2

Programer je povezao pametni uređaj i Arduino putem BT veze kao što je prikazano na slici programskog koda. Ako se u aplikaciji ne pritisne nijedna tipka, prikazuje se simbol S (Stop), a simbol F prikazuje se ako se pritisne strelica prema naprijed.

.Slika 7. Kod programa 2slika8

Imali su mogućnost služiti se monitorom serijskog priključka smještenim u softveru (naveden u nastavku) za provjeru veze Tools ­ Serial monitor.

Kako bi se elektromotor provukao kroz signalni znak u kôd se moraju dodati odgovarajući redovi koda.

Slika 8. Kod programa 3

Daljnjim razvijanjem cijeli tim napravio je sljedeće:

 • Vozilo su programirali logično slijedeći kontrolne tipke mobilne aplikacije.
 • Oni kojima je ostalo malo vremena imali su mogućnost nadograditi vozilo tako da se upali jedno LED svjetlo kad pritisnete svjetlo u mobilnoj aplikaciji.
 • LED treba električni otpor od 220 Ω i pravi polaritet.

slika9
Slika 9. Shema i skica za Arduino 3

Primjer koda za LED rasvjetu:

slika10Slika 10. Kod programa 4

Trkaća staza

Za natjecanje između pojedinih momčadi koristili su predložak iz Lego EV3 seta. Momčad koja je najbrže završila stazu pobijedila je (svaki prelazak crte dovodio je do kaznenih bodova što je momčadi značilo dodatne sekunde). Natjecanje je održano pod budnim okom sudaca.

Slika 11. Staza.

Zaključak

Učenici jako vole stvarati ili programirati proizvode s Arduinom. Zanimljiv im je jer ga mogu upotrebljavati na svim operativnim sustavima, a ne ovisi o brzini, memoriji ili RAM-u računala. U našoj smo školi odlučili djeci ponuditi što više različitih interesantnih aktivnosti kroz Erasmus+ projekt, a jedna od njih je i aktivnost gdje se, osim robota, programiraju i različita vozila LEGO MINDSTORMS Education EV3 i LEGO Education WeDo te programira uz Arduino.

Literatura

 1. http://www2.arnes.si/~sspjplav/Sola/Predmeti/Leto/PRAKTICNO%20PROGRAMIRANJE/2_Programiranje%20Arduina.pdf
 2. https://ucilnica.fri.uni-lj.si/mod/page/view.php?id=16122
 3. https://svet-el.si/literatura/arduino/programiranje-z-arduino-1-3/
 4. http://www.elektronika-start.com/arduino/

Erasmus + projekt

„U korak s vremenom za uspješnu inkluziju“

ana_topal

Ana Topal

Sažetak

U članku su opisane aktivnosti u sklopu KA1 projekta Ekonomske škole Velika Gorica „U korak s vremenom za uspješnu inkluziju.“ Glavni ciljevi projekta bili su poboljšati i unaprijediti rad s učenicima s teškoćama te doprinijeti kvaliteti inkluzije u školi. Osim sudionika projekta na ostvarenje cilja utječu i ostali nastavnici škole koji su se kroz predavanja i radionice u sklopu diseminacije upoznali s novim metodama i alatima učenja.

Ključne riječi: inkluzija, učenici s teškoćama, Erasmus, projekt.

Uvod

U Ekonomskoj školi Velika Gorica broj upisanih učenika s teškoćama je u stalnom porastu. Iako su pojedini nastavnici prošli neke teorijske edukacije za rad s učenicima s teškoćama, i dalje se suočavaju s poteškoćama primjene teorijskog znanja u neposrednom radu. Iz tog razloga osmišljen je projekt u kojem bi nastavnici mogli vidjeti primjere dobre prakse u obrazovnim sustavima koji imaju više iskustva u radu s tim učenicima.

Ciljevi projekta

Ekonomskoj školi Velika Gorica u školskoj godini 2019./2020. odobren je projekt Erasmus + KA1 projekt „U korak s vremenom za uspješnu inkluziju“ („Successful inclusion in today’s world“). U pisanju i provedbi projekta sudjelovali su pedagoginja škole Ksenija Vatavuk Margetić (koordinator projekta) i pet nastavnika: Nina Burić, Marin Čuljak, Marija Schjaer, Snježana Starčević i Ana Topal.
Ciljevi projekta bili su poboljšati i unaprijediti rad s učenicima s teškoćama u razvoju te doprinijeti kvaliteti inkluzije u školi, a postavljeni su zbog realnih i aktualnih izazova s kojima se nastavnici susreću u svakodnevnom radu s učenicima s teškoćama čiji je broj u Ekonomskoj školi Velika Gorica u stalnom porastu.

Ciljevi projekta su ostvareni na tečajevima:

 • “Inclusive Teaching and Special Educational Needs” u Bathu (Engleska)
 • „Special Education Classroom: Effective Strategies and Productive Learning Environment” u Stockholmu (Švedska)
 • „Special Needs Education: A step-by-step approach“, u Kalamati (Grčka)

te kroz predavanja i radionice na kojima su sudionici nakon mobilnosti podijelili naučeno.

„Inclusive Teaching and Special Educational Needs“ (Bath, Engleska)

Na strukuriranom tečaju „Inclusive Teaching and Special Educational Needs“ sudjelovale su pedagoginja Ksenija Vatavuk Margetić i profesorica Snježana Starčević. Tečaj je obuhvaćao upoznavanje s engleskim obrazovnim sustavom i kulturom, usavršavanje vještina poučavanja i učenja učenika s teškoćama te individualizirani pristup u primjeni IKT-a.

U sklopu tečaja ostvareni su posjeti školama: Fosse Way Special School i Bath Academy u kojima su mogle vidjeti neposredni rad s učenicima boravkom na nastavi i razmijeniti iskustva s nastavnim osobljem o inkluziji učenika s teškoćama. Osim s nastavnim osobljem sudionice tečaja razmijenile su iskustva inkluzije i s ostalim polaznicima tečaja.

imageSlika 1. Sudionice tečaja “Inclusive Teaching and Special Educational Needs” u Bathu predstavljaju svoj rad

„Special Education Classroom: Effective Strategies and Productive Learning Environment” (Stokholm, Švedska)

Na strukturiranom tečaju „Special Education Classroom: Effective Strategies and Productive Learning Environment“ sudjelovali su profesorica Nina Burić i profesor Marin Čuljak. Cilj tečaja bio je doprinijeti promicanju inkluzivnog obrazovanja i osposobljavanje u kontekstu socijalne i kulturne raznolikosti. Tečaj je obuhvaćao: poremećaje učenja, poremećaj hiperaktivnosti s nedostatkom pozornosti, intelektualne nedostake, poremećaje u ponašanju, tjelesne nedostatke, oštećenja osjeta te rad s učenicima migrantima.

U sklopu tečaja ostvaren je posjet osnovnoj školi koju pohađa oko 400 učenika među kojima su i učimageenici s teškoćama. Kroz taj posjet sudionici su se upoznali sa švedskim obrazovnim sustavom i strategijama kojima se profesori koriste u poučavanu učenika s teškoćama.

Sudionici tečaja su upoznali i kulturne znamenitosti Švedske s naglaskom na mnogobrojne edukativne muzeje.

Slika 2. Sudionica tečaja „Special Education Classroom“ u Stockholmu tijekom posjete njihovoj školi

„Special Needs Education: A step-by-step approach“ (Kalamata, Grčka)

Na strukturiranom tečaju „Special Needs Education: A step-by-step approach“ sudjelovale su profesorice Marija Schjaer i Ana Topal. Na tečaju su imale priliku bolje upoznati grčki obrazovni sustav te način realizacije inkluzije učenika s teškoćama u odgojno obrazovni sustav. Osim teoretskih sadržaja i radionica ostvarene su i posjete školama E.E.E.E.K. (škola za djecu s posebnim potrebama) i X. Gymnasium (osnovna škola) gdje su se upoznale s načinima provođenja inkluzije u grčkom obrazovnom sustavu te su imale priliku podijeliti iskustva s nastavnim osobimageljem te ostalim sudionicima tečaja.

S obzirom da se tečaj održavao u Grčkoj program je obuhvaćao i upoznavanje povijesnih znamenitosti te metode poučavanja na arheološkim nalazištima.

Slika 3. Sudionice tečaja „Special Needs Education: A step-by-step approach“, u Kalamati tijekom grupnog rada

Nakon povratka s mobilnosti

Sudionici tečajeva nakon povratka svoja su znanja i iskustva podijelili sa članovima Nastavničkog vijeća kroz predavanja i radionice. Pripremljeni su materijali za učenike o obrazovnim sustavima zemalja domaćina, a pedagoginja škole predstavila je projekt i na Županijskom stručnom vijeću stručnih suradnika pedagoga.

imageSlika 4. Sudionici projekta „U korak s vremenom za uspješnu inkluziju“ nakon predavanja na sjednici Nastavničkog vijeća

Zaključak

Svaki od tečajeva na svoj je način obradio izazove rada s učenicima s teškoćama i dao podršku u uspješnom provođenju inkluzije. Osim teorijskih znanja svi su sudionici imali priliku posjetiti i škole u zemljama domaćinima. Same posjete ali i razmjena iskustava dobre prakse s nastavnicima iz različitih europskih zemalja dodatno su obogatile sudionike tečaja.
Sudionici tečajeva nastavljaju dijeliti naučeno, a korištenjem usvojenih metoda i alata učenja doprinijet će kvalitetnijoj nastavi i radu s učenicima s teškoćama.

LED nakit i montaža robota uz projekt Erasmus+

igor_pangrcic

Igor Pangrčič

U okviru projekta Erasmus+ izradili smo LED nakit (narukvice, ogrlice, prstenje, LED kutije za nakit itd.) te izradili i programirali Xiaomi Bunny Mitu Smart Modular Robot i vozila iz kompleta LEGO Mindstorms EV3. Xiaomi Mi Bunny Robot interaktivni je komplet za izgradnju robota koji djeci i tinejdžerima omogućuje stvaranje i programiranje vlastitih robota. Učenici su dosad izradili LED nakit i našeg novog učenika – robota STEMka. Gotovo 10 sati su tri učenika sastavljala STEMka, robota od 976 dijelova. Robotom se upravlja putem aplikacije s tri načina daljinskog uslika1pravljanja: Joystick, Gyro i GPS način, koji olakšavaju zabavno korištenje. Robot vozi na dva kotača i, uz pomoć gyro senzora, balansira sam. Grafičko sučelje za programiranje omogućuje jednostavno istraživanje i učenje uz obilje zabave. Robot je izrađen od ekološki prihvatljivih materijala koji su sigurni za dječju uporabu.

Slika 1. Robot STEMko

Na plesnom natjecanju FLOSS DANCE, najbolji je plesač bio nagrađen LED krunom izrađenom u okviru projekta Erasmus+. Na kruni umjesto dijamanata sjaje tri LED diode koje pokreće 3 V baterija.

slika2image
Slika 2. Učenik izrađuje krunu              Slika 3. Kruna

Drugi je robot iznio lanac na pozornicu.

slika4image
Slika 4. Vozilo s prikolicom                  Slika 5. LED lanac

Ogrlica se sastojala od drvenih dijelova, a LED u smaragdu povezan je s baterijom od 3,5 V. Ogrlica je prikladna kao modni dodatak i može se nositi na božićnoj ili novogodišnjoj slika6večeri. Ogrlica ima jedan nedostatak – ne smijemo ići s njom pod tuš. Narukvica je sljedeći proizvod koji su prezentirale djevojke. Na plastičnom nosaču je pričvršćena LED traka i 12 V mini-baterija s prekidačem. Narukvica se može koristiti u različitim prilikama, ali nije prikladna za pranje posuđa.

Slika 6. LED narukvica

Zanimljiv LED proizvod je i kutija za LED nakit s prekidačem koji, kada se otvori, uključuje LED koji svijetli u nekoliko boja. Diskretno lagano svjetlo pomaže nam ujutro kada smo pospani i oči se teško otvaraju, kako bismo odabrali prsten ili naušnice koje će nas krasiti cijeli dan. Svjetlo se gasi kada je kutija zatvorena, čime se osigurava manja potrošnja baterije.

slika7slika8
Slika 7. LED kutija                             Slika 8. Pet LED kutija

Na kraju prezentacije naših aktivnosti u okviru Erasmus + projekta, pozvali smo i ostale učenike naše škole kako bi se mogli i oni uključiti i tako pomoći s idejama i u stvaranju novih proizvoda. Bez obzira na to, bili su uključeni učenici 6. i 7. razreda kojima su pomagala iskustva učenika 9. razreda te je tako bilo lakše prenositi znanja mlađim učenicima.

slika9slika10slika11
              Slika 9. LED lanac              Slika 10. LED spirala            Slika 11. Ručno LED svjetlo

Svjetleća dioda (en. LED – Light Emiting Diode, često se naziva i LE dioda) posebna je vrsta poluvodičke diode koja emitira svjetlost kada je propusno polarizirana, tj. kada njome teče električna struja. Prilikom direktne rekombinacije para elektron-šupljina, emitira se foton svjetla. Takvu osobinu imaju poluvodiči galijev-arsenid (GaAs), galijev fosfid (GaP) i silicijev karbid (SiC). Ta se pojava naziva elektroluminiscencijom. Boja emitiranog svjetla ovisi o poluvodiču kao i o primjesama u njemu te varira od infracrvenog preko vidljivog do ultraljubičastog dijela spektra.
LED diode visokog intenziteta nalaze se u svjetlima, reflektorima, u automobilskim prednjim svjetiljkama…

slika12slika13
Slika 12. Svjetla                         Slika 13. Reflektori 

RBG dioda emitira tri primarne boje: crvenu, plavu i zelenu. Bijela svijetlost formira se kombinacijom tih triju boja. Ove diode zahtijevaju elektronički sklop koji kontrolira emisiju raznih boja diode kako bi se ostvarila bijela boja. Iako se rijetko koriste za dobivanje bijele boje zbog varijacija u uzorcima zračenja diode, koriste se zbog fleksibilnosti u dobivanju širokog spektra boja. Postoje tri vrste RGslika14B dioda: dikromatska, trikromatska i tetrakromatska bijela dioda. Osnovne razlike pojedine podvrste su stabilnost boje, sposobnost reprodukcije boja te efikasnost isijavanja.

Slika 14. Diode

Zaključak

Učenici su sretni što se nalaze u interesnoj grupi Erasmus+ STEM i uvijek doprinose novim idejama u izradi novih oblika LED nakita te u programiranju i sastavljanju novih oblika robota. Neki učenici već imaju iskustva u spajanju LED dioda i spajanju LED traka. U interesnoj grupi gledamo na starije učenike koji uče mlađe. Učenici 6. i 7. razreda još nemaju toliko fizičkog znanja koje im je potrebno da bi objasnili neke osnovne fizičke stvari u vezivanju.

LITERATURA

 1. Vzporedne, zaporedne, kombinirane in kompleksne vezave led diod in njihova zanesljivost
 2. https://learn.sparkfun.com/tutorials/light-emitting-diodes-leds/all
 3. http://www.fosilum.si/si/zakaj-led-svetila/led-dioda/

Erasmus+ projekt CodeInnova

ivana_ruzic

Ivana Ružić

I. osnovna škola Čakovec partner je u novom, jedanaestom po re73413131_2652316444804454_3288579686006784000_ndu, Erasmus+ projektu CodeInnova: Teaching programming in Primary school: curriculum, didactic methods, texbooks, online suport. Osnovni cilj ovog dvogodišnjeg projekta jest kreirati koherentni sustav poučavanja programiranja u osnovnoj školi zajedno sa svim resursima potrebnim za poučavanje koji će biti primjenjivi u svim sustavima obrazovanja zemalja partnera: Poljske, Finske, Portugala i Hrvatske.

Specifični ciljevi su:

 • kreirati koherentni osnovni kurikulum za poučavanje programiranja u osnovnoj školi
 • dizajnirati i testirati 50 modela planova poučavanja za poučavanje programiranja u osnovnoj školi
 • dizajnirati, testirati i učiniti dostupnim dva udžbenika za poučavanje programiranja u osnovnoj školi
 • dizajnirati, testirati i učiniti dostupnom platformu koja podržava poučavanje programiranja u osnovnoj školi

Ključni partneri u projektu su:

74396065_2652316454804453_2070480201552232448_nZamojskie Towarzystwo Oswiatowe, Poljska – glavni koordinator. Njihova osnovna odgovornost je izrada koncepta i implementacija testiranja kurikuluma, udžbenika, modela poučavanja i internetske platforme s preporukama za dalju disemenaciju projekta.

Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres, Portugal – vodit će disemenaciju projektnih rezultata unutar Europske unije.

Školska knjiga d.d. – izradit će dva udžbenika za programiranje. Jedan za učenike od 1. do 3. razreda i jedan za učenike od 4. do 8. razreda osnovne škole. Osim toga, izradit će i platformu za podršku poučavanja programiranja, uključujući didaktički materijal na četiri jezika zemalja partnera i službenog jezika projekta, engleskog jezika.

Jyvaskylan Yliopisto, Finska – učiteljski fakultet. Njihova osnovna odgovornost bit će izrada kurikuluma za poučavanje programiranja u osnovnoj školi.

I. osnovna škola Čakovec – osnovna odgovornost i zadaća bit će izrada i testiranje 50 modela poučavanja koji će odgovarati kurikulumu za poučavanje programiranja u osnovnoj školi.

Malteško Erasmus+ iskustvo učenika

zagrebačke Industrijske strojarske škole

kristinkaL_nenadP_meriR

Kristinka Lemaić, Nenad Pavlinić i Meri Ružević

Učenici i nastavnici zagrebačke Industrijske strojarske škole (ISŠ) boravili su u Msidi, gradiću u blizini Vallette – glavnog grada Malte, u studenom 2019. godine realizirajući tako dvotjednu Erasmus+ mobilnost projekta COmpetitive VET for learners and teachers II, COVET II koji je Agencija za mobilnost i programe Europske unije odobrila ISŠ-u. Cilj projekta, s naglaskom na stjecanja iskustava međunarodne prakse i osnaživanja stručnih i osobnih kompetencija učenika, u potpunosti je ostvaren.

clip_image002

Učenici ISŠ-a u zanimanju instalater grijanja i klimatizacije Luka Kosović, Filip Šubarić, Franjo Miličević, Nikola Tolić, Robert Sedić, Adnan Ekić, Leon Greguraš, Andrija Džidić, Tomislav Korošec, Tomislav Skočak, Marin Kušar, Antonio Ćutić, Luka Klemen, Mislav Hukman, Leon Volf i Šimun Jurić sretno su, u subotu 16. studenoga 2019. godine, doputovali na Maltu. Učenici su tako, u pratnji nastavnika ISŠ-a Meri Ružević i Nenada Posavca, započeli svoju dvotjednu Erasmus+ mobilnost u okviru projekta COmpetitive VET for learners and teachers II, COVET II.

clip_image004

Učenici i nastavnici su, u nedjelju 17. studenoga 2019. godine, posjetili ribarsko selo clip_image006Marsaxlokk i razgledali znamenitosti Vallette, glavnog grada Malte i tako su se na najbolji mogući način pripremili za dvotjedni boravak i radni tjedan koji im je počeo u ponedjeljak 18. studenoga. Učenici Luka Kosović, Nikola Tolić i Robert Sedić stručnu praksu obavljclip_image008ali su u Jasmine Nursing Home u Msidi, a u istom gradu svoje stručne kompetencije usavršavali su učenici Leon Volf i Šimun Jurić radeći poslove instalatera grijanja i klimatizacije u Solana Hotel & Spa. U KBL Service u Naxxaru priliku za usporedbu vještina na europskoj razini imali su učenici Mislav Hukman, Marin Kušar, Tomislav Skočak i clip_image010Franjo Miličević dok su Adnan Ekić, Tomislav Korošec i Luka Klemen unaprjeđivali vještine rješavanja problema, kreativnost kao i bolje razumijevanje timskog rada u Smart Effects Ltd. u Mrieheu. Učenici Antonio Ćutić i Leon Greguraš svaki radni dan putovali su St. Paul’s Bay kako bi u Topaz Hotelu u radnom okruženju pratili kojim se tehnologijama i opremom služe malteški radnici koji održavaju sustave grijanja i klimatizacije. Učenici Andrija Džidić i Filip Šubarić mogućnost za promicanje suradnje i timskog rada i stvaranje poveznica između učenja na radnom mjestu i obrazovanja u školi, imali su u Swift Air Conditioning & Refrigeration u Haz Zebbuu.

clip_image012clip_image016clip_image018

clip_image014

Tjedni odmor učenici i nastavnici ISŠ-a iskoristili su za posjet živopisnom otoku Gozo i da clip_image020još bolje upoznaju kulturne znamenitosti Vallette, a zatim su nastavili s radnim obavezama kako bi ispunili očekivane odgojno-obrazovne ishode:

 • poboljšanje vještina kao što su organizacija rada i racionalno korištenje materijala i energije,
 • čitanje i razumijevanje tehničko-tehnološke dokumentacije,
 • pravilan izbor materijala,
 • pravilan izbor i primjena tehnologija obrade i montaže (izbor alata, uređaja i naprava te tehnologija spajanja),
 • ispitivanje kvalitete izvedenih radova,
 • kooperativna komunikacija s radnim kolegama i klijentima,
 • izrada jednostavne kalkulacije troškova,
 • korištenje računala, interneta, različitih baza podataka i računalnih programa iz područja struke,
 • izrada crteža jednostavne instalacije s trošilima,
 • primjena estetskih vrijednosti – specifičnosti struke,
 • poznavanje svojstava medija za prijenos topline, poznavanje vrsta i svojstava energenata.

clip_image024Evidentno je da program Erasmus+ omogućuje mladima da uvide različitost i bogatstvo kulture Europe, a učenjem na radnom mjestu razvijaju svoje generičke kompetencije jer učenici stvaraju samopouzdanje i motivaciju, aktivno sudjeluju u procesu vrednovanja i samovrednovanja ostvarenih ishoda učenja, preuzimaju odgovornost za vlastito učenje i za razvijanje kompetencija upravljanja karijerom, stječu novo radno iskustvo kako bi se što jednostavnije uključili u svijet rada ili donijeli odluku o nastavku obrazovanja shvaćajući da je cjeloživotno učenje imperativ današnjice. Sve to, uz razvoj profesionalnih vještina, uspjeli su ostvariti učenici ISŠ-a boraveći na Malti u okviru Erasmus+ mobilnosti projekta COmpetitive VET for learners and teachers II, COVET II. clip_image022