Dobro došli u 75. Pogled kroz prozor

Broj 75, studeni 2015.
ISSN 1848-2171

Nekako se taj okrugli broj prišuljao kroz jesenske magle pomalo iznenada, ali i dalje u punom sjaju. U ovom broju objavljujemo 11 članaka, a pet ih već čeka na red za sljedeći mjesec. Meni to govori da je Pogled kroz prozor pomalo postao “institucija”, mjesto na kojem se uvijek objavljuju dobre i pozitivne priče iz naših škola, mjesto na kojem uvijek pronađete nešto novo, zanimljivo i upotrebljivo za svoj rad. Broj čitatelja (oko 20 000 mjesečno) pokazuje da se slažete s mojim zaključkomSmile

No, krenimo mi s novim temama.

Pogled_iconPredivan svijet godišnjih doba oduvijek je bio inspiracija umjetnicima i znanstvenicima. Za učenike OŠ Vladimira Nazora Pribislavec i njihove eTwinning partnere ova tema otvorila je put do raznih znanja, upoznavanja običaja i okoliša te pomogla u razvijanju ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje. Iva Naranđa o eTwinning projektu Seasons. Više…

Pogled_iconDražen Klečina, opisuje nam iskustva u provođenju projekta podizanja digitalnih kompetencija najmlađih u dječjem vrtiću Špansko. Digitalna kompetencija djece može zvučati vrlo ambiciozno ali je u biti dovoljan sami pogled na djecu koja barataju s pametnim telefonima i tabletima pa da situacija postane logična i realna Smile. Više…

Pogled_iconBrigita Hočevar, iz Slovenije nam u ovom broju piše o dvije teme namijenjene dječjim vrtićima:

Pogled_iconIvana Katavić i Hrvoje Mladinić pišu nam o primjeni digitalnih materijala i ispitivanju učinkovitosti koje su proveli u nastavi Fizike u pet osnovnih škola. Više…

Pogled_iconUdruga “Suradnici u učenju” započela je novi projekt u osnovnim školama Sisačko-moslavačke županije. Kako ke započeo i koji su planovi za projekt “Pet za net” otkriva nam Dunja Mijović. Više…

Pogled_iconUsporedno s novim udruga “Suradnici u učenju” nastavlja i sa starim projektima. Projekt ENABLE ušao je u drugu godinu realizacije, a hrvatski timovi uspješno su sudjelovali na ENABLE Hackathonu. Pogledajte učeničke radove i fotografije s predstavljanja u OŠ Kajzerica. Više…

Pogled_iconZnate li da su učenici Područne škole Nikole Tesle u Moravicama imali priliku naučiti irski ples od pravog irskog plesača Paula O’Gradyja? U maloj seoskoj školi, u srcu prelijepoga Gorskoga kotara održan je Tjedan Republike Irske. Projekt je izveden u sklopu dodatne nastave iz Engleskoga jezika pod vodstvom profesorice Davorke Nekić. Više…

Pogled_iconIna Pendić i Sanja Bimbi nam otkrivaju kako su u radionici C.S.I. Moncodogno učenici otkrili ubojicu kroz rješavanje sedam matematičkih zadataka zadanih na engleskom jeziku. Više…

Pogled_iconTim Gimnazije Vukovar imao je dobru ideju za projekt od društvenog značaja, ali ne i financijska sredstva za njegovo ostvarenje. Projekt „Tehnologija budućnosti za školu budućnosti“ prijavili su na donacijski natječaj Hrvatskog Telekoma “Zajedno smo jači” u rujnu ove godine i sad se vesele dobivenoj donaciji i kreću s realizacijom projekta. Više o projektu saznajte iz članka Sanje Pavlović Šijanović. Više…

Pogled_iconU Dubrovniku je u listopadu 2015., u organizaciji Agencije za mobilnost i programe Europske unije, održan Slavenski kontaktni seminar pod nazivom „eTwinning projekti u vrtiću i prvim razredima osnovne škole“. Patricija Burazin i Željka Zagorac prenose nam dojmove sa seminara. Više…

Ukoliko želite da se i vaš članak pojavi u Pogledu kroz prozor, javite nam se. Sigurni smo da imate zanimljivih projekata, aktivnosti, priča događanja,…. a mi smo znatiželjni da o njima saznamo što više.

Čitamo se Smile

Lidija Kralj

Razvoj kompetencija učenika

putem eTwinning projekta Seasons

iva_naranđa

Iva Naranđa

Predivan svijet godišnjih doba oduvijek je bio inspiracija umjetnicima i znanstvenicima. Za EKO-FOTKA - SEASONSučenike Osnovne škole Vladimira Nazora Pribislavec i njihove eTwinning partnere ova tema otvorila je put do raznih znanja, upoznavanja običaja i okoliša, te pomogla u razvijanju ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje. Kroz eTwinning projekt Seasons, učenici su upoznali priče i pjesme vezane za godišnja doba i dijelili ih s vršnjacima iz drugih zemalja, učili o prirodi i vremenskim pojavama, životinjama i biljkama, kao i o ljudskim aktivnostima, proslavama i događanjima u državama partnera, sve vezano uz godišnja doba. Jedan od ciljeva projekta bio je upoznati učenike s karakteristikama vremena, okoliša, kulture, tradicije, događanja, aktivnosti, pjesmi i legendi svih godišnjih doba u svakoj zemlji sudionici projekta, te potaknuti učenike na uočavanje sličnosti i razlika u karakteristikama godišnjih doba u drugim europskim zemljama.

eTwinning koristi koncept Europske unije o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje, uvažavajući dostupnost različitih međunarodnih okvira i bogatstvo svakog nacionalnog okvira vezano za kontekst i kulturu pojedine zemlje. Europski okvir osam ključnih kompetencija sadržava ključne kompetencije koje se smatraju ključnima za osobno ispunjenje i razvoj, aktivno građanstvo, društvenu uključenost i punu zaposlenost.

Od osam ključnih kompetencija navedenih u publikaciji „Razvoj kompetencija učenika putem eTwinninga“ koju je objavila Središnja služba za podršku eTwinningu na godišnjoj konferenciji 2014. u Rimu, radom na projektu Seasons nastojali smo kod učenika razvijati njih šest: komunikaciju na materinskom jeziku, SPRING - SEASONSkomunikaciju na stranim jezicima, digitalne kompetencije, učiti kako učiti, društvene i građanske kompetencije, te kulturnu osviještenost i izražavanje. eTwinning projekt Seasons može poslužiti i kao primjer kako projektom istodobno razvijati i njegovati više kompetencija učenika.

Potreba učenika za razvojem kompetencija u školi postala je važnim dijelom obrazovnih sustava diljem svijeta. U digitaliziranom svijetu obrazovanje usmjereno na kompetencije sve više dobiva na značaju. Glavni preporučeni pristup podučavanju ključnih kompetencija jest osiguranje interaktivnog okruženja koje promiče suradnju i mulitidisciplinarnost, a u kojemu se učenici mogu uključiti u praktične zadatke. Učenje radom na projektima izuzetno je pogodna metoda za razvoj kompetencija učenika jer se istodobno može obraditi više ključnih kompetencija i povezati više nastavnih predmeta. Ovakvo nastavno okruženje popraćeno je intenzivnom upotrebom tehnologije, a upravo eTwinning projekti koji se temelje na kreativnoj primjeni informacijsko-komunikacijske tehnologije mogu biti izuzetno korisni za razvoj učeničkih kompetencija, te potaknuti razvoj kompetencija i pomoćnih vještina na način koji je učenicima zanimljiv i smislen. Rad na eTwinning projektima osobito je dobar za razvoj transverzalnih vještina koje povezuju različite predmete.

Komunikaciju na materinskom jeziku izuzetno je važno razvijati već od rane dobi jer je neophodna za sve ostale načine stjecanja znanja i učenja, te podiže razinu vještina važnih za učenike kao što su kreativnost, kritička analiza i timski rad. Za razvoj kompetencije komunikacije na stranim jezicima izuzetno je pogodan rad na međunarodnom projeZIMA I BOZIC - SEASONSktu u kojem učenicima strani jezik postaje sredstvo za komunikaciju na teme koje su im zanimljive. Razvijajući vještine komunikacije na stranim jezicima, učenici su usvajali i pozitivan stav prema kulturnim različitostima. Učenici trebaju razviti digitalne kompetencije ne samo da bi mogli dohvaćati, stvarati, prezentirati i razmjenjivati informacije, već i da bi razvili kritičan stav u vezi s primjenom digitalnih sadržaja, te kako bi mogli analizirati njegovu pouzdanost, sve uz svijest o pravnim i etičkim načelima informacijskog društva. Radeći na projektu učenici su koristili informacijsko-komunikacijsku tehnologiju i kao potporu za kritičko razmišljanje i kreativnost. Razvijanje kompetencije „učiti kako učiti“ potiče učenike da nadograde stečeno znanje i iskustva kako bi znanje i vještine primijenili u raznim situacijama. Izuzetno su važni motivacija i samopouzdanje, te sposobnost za svladavanjem prepreka i snalaženje s promjenama. U projektu Seasons aktivnosti za učenike osmišljene su vodeći se načelom da učenici najbolje rade i najučinkovitije uče kada prate teme koje su im bliske i koje ih zanimaju. Tema projekta razmatrana je s različitih aspekata, a zadaci su učenicima bili predstavljeni na zabavan i kreativan način, pružajući učenicima osjećaj da su zaista uključeni u projekt. Za razvoj društvene i građanske kompetencije između ostaloga važno je da učenici shvate običaje koji su općenito prihvaćeni u različitim društvima. Ova vrlo složena kompetencija pokriva različite aspekte, a radom na projektu Seasons nastojali smo kod učenika razvijati vještine učinkovite interakcije s lokalnom zajednicom, usmjereno na osobnu i društvenu dobrobit. Uključivanjem učenika u aktivnosti izvan škole, razvijali smo vještine potrebne za rješavanje problema koji utječu na lokalnu i širu zajednicu i odgovornost za svoje postupke unutar društva. Povezano s razvojem drugih ključnih kompetencija, kod naših učenika razvijali smo i kulturnu osviještenost i izražavanje. Izuzetno je važno razumjeti kulturnu i jezičnu različitost u Europi, potrebu njihova očuvanja i važnost estetskih čimbenika u svakodnevnom životu. Kulturna svijest ne obuhvaća samo svijest i uvažavanje kultura drugih ljudi, već i produbljivanje shvaćanja o vlastitim kulturnim korijenima, baštini i tradicijama.

eTwinning projekt Seasons integriran je u školski kurikul, kurikul izbornog predmeta Informatika, dodatne nastave Biologije, te izvannastavnih aktivnosti Foto-stvaralaštvo i Vizualni identitet škole. Školski kurikul sadržavao je šest aktivnosti obuhvaćenih projektom Seasons: Pozdrav jeseni, Dani kruha i zahvalnosti za plodove Zemlje, Advent i Božić, Fašnik, Uskrs i sudjelovanje u manifestaciji u čast Ladislava Kralja Međimurca u suradnji s Muzejem Međimurja Čakovec. U godišnjem planu i programu Informatike za peti razred planiran je rad na eTwinning projektu Seasons u nastavnim cjelinama Osnove crtanja (program MS Paint) i Obrada teksta (program MS Word) sa zadacima tematski vezanima uz godišnja doba. Za učenike šestog razreda planirani su zadaci iz cjelina Multimedija (MS Windows Live Movie Maker, animacija) i Izrada prezentacija (MS PowerPoint), također tematski vezani uz projekt, dok su za učenike sedmog i osmog razreda osmišljeni projektni zadaci koji učenicima omogućuju proširivanje znanja i usvajanje vještina rada u raznim Web 2.0 alatima što je u ovom projektu učinjeno izradom edukativnih materijala alatima Glogster, Prezi, Slideboom, Kubbu, Zondle, Picturetrail, Pizap, Youtube, Kizoa, ProProfs games.

Učenici su aktivno sudjelovali u svim fazama projekta i njegovim mnogobrojnim aktivnostima. Sudjelovali su u raznim kulturnim, umjetničkim i vjerskim događanjima specifičnima za svako godišnje doba, organiziranima u školi i lokalnoj zajednici. Timski rad, individualni rad, zapažanja u prirodi, dokumentiranje na Internetu, sudjelovanje u posjetima izvan škole, razvoj prezentacijskih materijala, sudjelovanje u planiranju, provedbi i evaluaciji projekta samo su neke od aktivnosti u koje su učenici bili uključeni. Projektne aktivnosti proširene su i na pomaganje životinjama u zimi, te je organizirana akcija prikupljanja hrane i deka za napuštene životinje i posjet skloništu za životinje „Prijatelji“ u Čakovcu.

Nakon predstavljanja partnerima, rad je bio podijeljen na nekoliko zadataka: istraživanje o temi, kreiranje raznovrsnih edukativnih materijala o godišnjim dobima s naglaskom na svoju državu, sudjelovanje u aktivnostima, proslavama i događanjima u školi i lokalnoj zajednici, također vezano za godišnja doba. Osim već spomenutih šest aktivnosti održanih na razini škole koje su planirane školskim kurikulom, određene grupe učenika sudjelovale su i u obilježavanju značajnih datuma kao što su Dan Europe, Međunarodni dan šuma i Svjetski dan voda.

GLOGSTER - SUME - SEASONSPovodom Međunarodnog dana šuma 2014. održana je integrirana nastava biologije i informatike na kojoj su učenici osmog razreda najprije upoznati s važnošću šuma, vrstama i rasprostranjenošću šuma u Hrvatskoj, te potrebi očuvanja šuma. Nakon toga, učenici su alatom Glogster izradili online postere „Forest during seasons“ kojima su prikazali šume kroz godišnja doba, šumski biljni i životinjski svijet, te upozorenja o nekim opasnostima u šumi.

Od mnogobrojnih aktivnosti na projektu ističe se sudjelovanje u obilježavanju 123. obljetnice rođenja Ladislava Kralja Međimurca u suradnji s Muzejom Međimurja Čakovec. Ladislav Kralj Međimurec jedan je od najpoznatijih međimurskih slikara starije generacije, te prvi slikar i grafičar iz Međimurja koji je ušao u povijest hrvatskog slikarstva. Svrha svečanosti je promicanje života i djela Ladislava Kralja Međimurca i umjetničkog stvaralaštva općenito. Kulturni program održali su učenici viših razreda OŠ Vladimira Nazora Pribislavec, dok je za učenike četvrtih razreda održana likovna radionica. Učenici iz Pribislavca, kao i ostali posjetitelji, imali su priliku razgledati Memorijalnu zbirku Ladislava Kralja Međimurca postavljenu u njegovoj rodnoj kući.

MEDIMUREC - SEASONSPovodom obilježavanja Dana Europe, 9. svibnja 2014. u našoj školi su predstavljene aktivnosti povodom 123. obljetnice rođenja Ladislava Kralja Međimurca. Učenici su s učiteljicama uredili pano u holu škole, te predstavili Ladislava Kralja Međimurca i svoje likovne radove napravljene na radionici na manifestaciji Kraljev rođendan održanoj u vrtu Kraljeve memorijalne zbirke u Čakovcu, 24. travnja 2014.

Ovom aktivnošću realizirali smo jedan od ciljeva projekta, upoznavanje kulturnih događanja i aktivnosti u svojem mjestu u raznim godišnjim dobima. Kraljev rođendan jedna je od triju, sad već tradicionalnih manifestacija koje u godini u čast Ladislava Kralja Međimurca organizira Muzej Međimurja Čakovec u suradnji s međimurskim školama. U lipnju, kad sazru trešnje, održava se manifestacija Kraljeve trešnje, a u listopadu Jesen u Kraljevu vrtu. Ovim događanjima nastoji se popularizirati prostor zbirke kao kulturnog oSLIKOVNI RJECNIK - SEASONSkupljališta poštovatelja likovne umjetnosti, posebice života i djela Ladislava Kralja Međimurca. Aktivnosti u Kraljevoj memorijalnoj zbirci učiteljice su prepoznale kao značajno kulturno zbivanje u Čakovcu i povezale ga s predivnim svijetom godišnjih doba koji je oduvijek bio inspiracija umjetnicima. Učenici su znanja i dojmove o sudjelovanju u kulturnim događanjima u svom gradu podijeliti s europskim vršnjacima putem TwinSpacea projekta i izradili su prezentaciju na engleskom jeziku o provedenim aktivnostima čime se ime i djelo Ladislava Kralja Međimurca predstavilo u nekoliko europskih škola. Nadalje, učenici su na satovima informatike izradili prezentacije alatom Prezi, online postere alatom Glogster, online kviz alatom Zondle i galeriju umjetnikovih slika alatom Picturetrail.

Naknadna evaluacija projekta provedena je među učenicima naše šKRALJEV RODENDAN - SEASONSkole putem online upitnika za što je korišten alat Zoomerang. Prema rezultatima evaluacije većina učenika smatra da su projektne aktivnosti bile dobro planirane i da su stekli znanja i vještine koje će im koristiti u životu, te su motivirani za rad na idućim eTwinning projektima. Učenicima se svidjela tema projekta i mogućnost suradnje sa školama iz drugih europskih država, a kao problem naveli su nedovoljnu informatičku opremljenost škole.

Voditeljica projekta u OŠ Vladimira Nazora Pribislavec učiteljica informatike Iva Naranđa dogovarala je i koordinirala sve projektne aktivnosti s partnerima iz Poljske, Češke, Litve, Rumunjske i Španjolske, te provela diseminaciju projekta izvan škole objavljivanjem članaka i materijala na TwinSpaceu projekta, školskom webu, lokalnom portalu emedjimurje i Portalu za škole. U projekt su se uključile učiteljica likovne kulture Blaženka ZIMA-SEASONSKrižan, vjeroučiteljica i voditeljica foto-grupe Miroslava Novak, te učiteljica biologije i kemije Andrijana Perčić. Učitelj engleskog jezika Jurica Benčik učenicima i učiteljicama pomagao je s prijevodima tekstova na engleski jezik. Inicijativa za uključivanje naše škole u manifestaciju Kraljev rođendan potekla je od učiteljice Ive Naranđa, a organizaciju je provela vjeroučiteljica Miroslava Novak, dok su kulturni program i likovnu radionicu osmislili učitelj Josip Kaučić i učiteljice Darinka Trajkova-Vuković i Ksenija Piljušić. Sve aktivnosti vezane uz uključivanje učenika u aktivno pomaganje napuštenim životinjama inicirala je i organizirala učiteljica Blaženka Križan. Učiteljice razredne nastave Nikolina Košir, Anica Trstoglavec, Jasmina Ramušćak i Kristina Mesarić u sklopu nastave Hrvatskog jezika, Likovne kulture i Prirode i društva realizirale su teme vezane uz godišnja doba, te objavile učeničke radove. U projektne aktivnosti vezane uz obilježavanje Dana kruha i zahvalnosti za plodove Zemlje, Advent, Božić i Uskrs uključio se i vjeroučitelj Josip Radiković. U aktivnostima koje su bile organizirane za sve učenike prvih do četvrtih razreda, kao što je Pozdrav jeseni i Fašnik, sudjelovale su sve učiteljice razredne nastave naše škole. Ovim putem svima zahvaljujem na suradnji i doprinosu kvaliteti projekta.

OŠ Vladimira Nazora, Pribislavec uspješno je privela kraju dvogodišnji eTwinning projekt SEQL - SEASONS - PRIBISLAVECeasons, te je krajem listopada 2015. dobila Europsku oznaku kvalitete (European Quality Label – EQL), priznanje koje za visoku razinu rada na eTwinning projektu dodijeljuje Središnja služba za podršku eTwinningu iz Brisela. eTwinning projekt Seasons nagrađen je s ukupno šest Europskih oznaka kvalitete koje su dodijeljene partnerima: Ina Stankevičiūtė, Šilutės r. Katyčių pagrindinė mokykla, Šilutes rajonas, Litva; Anatolij Romaniuk, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobrku, Stromiec, Poljska; Livia Dobrescu, Scoala Gimnaziala nr. 11 “St. O. Iosif”, Brasov, Rumunjska; Barbora Hejtmankova, Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, Jeseník, Češka; Iva Naranđa i Blaženka Križan, Osnovna škola Vladimira Nazora Pribislavec, Čakovec, Hrvatska.

Digitalna kompetencija u vrtiću Špansko

drazen_klecina

Dražen Klečina

testeri1Digitalna kompetencija djece može zvučati vrlo ambiciozno, ali je u biti dovoljan sami pogled na djecu koja barataju s pametnim telefonima i tabletima da je poveznica u biti vrlo logična i realna Smile. Klinci su danas srasli s tehnologijom, a mi odrasli podosta kaskamo za njima.

Priča o digitalnoj kompetenciji u vrtiću započinje prije 8 godina s mojim sinom Maksimilijanom koji je autist, za kojeg sam pokušao napraviti pripomoć u učenju u obliku aplikacije. Budući da je brzo gubio interes za određene digitalne sadržaje morao sam naći način kako ga uvijek iznova motivirati za učenje. Tako je nastala prva verzija aplikacije gabrielsseeds.eu

Slijedeći razvoj aplikacije i spoj s vrtićem je potakla kćer Nikolina u dobi od 4 godine koja se izvrsno zabavljala s aplikacijama koje sam do tada vjerovao imaju stesteri1btrogu namjenu samo za djecu s posebnim potrebama. Moja greška, kćer mi je razbila iluziju. Tek tada sam uvidio koliki je potencijal aplikacije i koliko je primjenjiva za vrtićku dob Smile

Nakon dorada aplikacije, predstavljanje stručnom osoblju i njihovom podrškom i prihvaćanjem, na čemu ću im uvijek biti zahvalan, krenuli smo u vrtiću Špansko u Zagrebu u pilot projekt korištenja aplikacije za razvoj predškolskih vještina i digitalnih kompetencija. Pilot je trajao u u periodu od 1.2.2015 do 1.6.2015. u skupini od 25-ero djece pod vodstvom i budnim okom odgajateljica Dijane Jakasović i Helene Gašpar. Djeca su koristila aplikaciju u timovima a moderaciju aplikacija i timova su vršile voditeljice projekta. Ljepota takvog testeri2crada je bila u tome što su djeca u aplikacija radila autonomno u digitalnom centru aktivnosti, razvijala su maštu, kreativnost i obrazovanje te minimalno tražeći pomoć od odgajateljica.

Teško da mogu bolje opisati rezultate pilot projekta od same voditeljice Helene Gašpar tako da citiram njezin cijeli komentar:

Edukativne igre u Gabriel Seeds-u, koje su postale dijelom našeg grupnog kurikula, uvjerile su nas da unatoč poznatim negativnim efektima upotrebe medija i tehnologije u ranoj dobi, pružaju veliki potencijal za poticanje predmatematičkih i predčitalačkih vještina. Upotrebljavali smo ih kao nadogradnju razvoja tih vještina koje se razvijaju ponajprije na iskustvima baratanja predmetima, objektima i pojavama fizičkog svijeta.

Korištenje računala pokazalo se i kao značajan posrednik u socijalnim interakcijama (razmjena zapažanja, otkrića, zajedničko rješavanje problema i refleksija). Kompetentnija djeca pomagala su u rješavanju zadataka manje kompetentnoj ili sigurnoj djeci.
Neke od igara povezanih npr. s nizanjem predmeta i održavanjem zadanog rasporeda ili vizualnim grupiranjem omogućile su pojedinoj djeci da se igraju s većom spretnošću i interesom nego manipuliranje tradicionalnim materijalima.
Upotreba računala zahtijevala je od odgojitelja da zajedno s djecom definiraju pravila njegovog korištenja (vremenska pravila,naizmjenično sudjelovanje, sigurno korištenje) što je znatno unaprijedilo njihove socijalne vještine.
Važan aspekt bilo je i poticanje djece da verbaliziraju svoja razmišljanja tijekom i nakon rješavanja problemskih zadataka.
Osobito poticajno je obogaćivanje igara primjerenim sadržajima prilagođenima elementima profila uočenog stila učenja pojedinog djeteta, što je dalje potaklu individualizaciju.”

Helena Gašpar, DV Špansko

Ništa više ne treba dodavati niti oduzimati ovako krasnom komentaru.

testeri4Niti nakon 3 mjeseca korištenja aplikacije djeci iz pilot projekta nije splasnulo zanimanje, naprotiv, stalno su tražili nove zanimljivosti koje bi mogli vidjeti, prepričavati i koristiti. Djeca su primjerice bila oduševljena starim klasicima humora, Charlie Chaplina, Stanlija i Olija, Just for Laughs, zatim tehnološkim čudima iz Jules Vernovog parka – bestijarija iz Nantesa ili glazbenim performansima vrhunskih glazbenika, dirigenata ili plesača. Vrhunac oduševljenja je bilo prepričavanje scene iz Chaplinove Zlatne Groznice kako se jede cipela zbunjenim roditeljima.

What’s in it for me – ili po naški a što je tu za mene (taj dio sam posebno podebljao za učitelje)

testeri5Gabrielsseeds.eu je edukativna platforma za kreiranje, korištenje i dijeljenje edukativnih aplikacija za djecu od 3-10 godina iz područja vrtićkih, predškolskih i školskih vještina za matematičke i jezične vještine, vizualizacije pojmova, prirode, logike, stranih jezika koje roditelji ili nastavnici mogu koristiti, prilagođavati i međusobno dijeliti. 

Posebnost aplikacije u odnosu na druge edukativne aplikacije je u tome što omogućava:

 • visoki stupanj individualizacije standardnog edukativnog sadržaja;
 • prilagodbu edukacije djetetovim trenutnim interesima, ispreplitanje edukacije i interesa korištenjem odabranih youtube video zapisa i online edukativnih igrica;
 • da se koristi fond edukativnih nagrada, trenutno oko 1000, koji je kreiran po dječjim talentima i stilovima učenja;
 • digitalno izdavaštvo za stručnjake, stručnjaci mogu svoje znanje digitalno izdavati u obliku aplikacija;
 • dijeljenje i preuzimanje gotovih kompleta lekcija i programa;
 • samostalno kreiranje aplikacija i nagrada bez znanja programiranja;
 • reguliranje korištenja digitalnih sadržaja i ograničenje samostalnog skakutanja po internetu.

Preuzimanje pilot projekta moguće je na linku: Aplikacije za 5-6 godina

Nadam se da sam vas uspio zainteresirati za razvoj dječje digitalne kompetencije sa svrhom testeri6njihove kvalitetne i zabavne edukacije, te našeg boljeg zajedničkog sutra. Za sada, slični pristupi razvoja digitalne kompetencije ne postoje u inozemstvu, niti u materijalno razvijenom zapadu prema kojem znamo čeznutljivo gledati. Primjerice, IBM tek analizira kako napraviti pametne učionice i moguće ponešto razvija u pilot projektima ali još uvijek nema ništa na tržištu. 

U ovoj priči smo definitivno prvi u svijetu Smile

Uključite se, kako bismo razmjenili znanja i iskustva te izgradili zajedničku stručnu bazu znanja na zajedničku korist. Sada imamo aplikacijsku platformu za razmijenu i povezivanje digitalnog znanja i ne brinite se, slaganje aplikacija je vrlo zabavno.

Spodbujanje motoričnih dejavnosti in kognitivnih procesov

brigita_hocevar

Brigita Hočevar

V posameznih starostnih obdobjih in v različnih okoljih se učimo na različne načine – spontano, načrtno, individualno, v skupinah, pod mentorstvom … Ker znanje, ki ga z učenjem usvojimo, prispeva h kakovosti našega življenja, je pomembno, kdaj in kako se učimo. Danes v stroki prevladuje stališče, da z učenjem ne gre ne prehitevati ne zamujati. Najbolje je »izkoristiti« tiste prave trenutke za učenje, če želimo, da bo čim bolj učinkovito ter da bo vodilo h kakovostnemu znanju. Tako je obdobje prvih let otrokovega življenja najprimernejše za razvoj govora in za usvajanje osnovnih gibalnih spretnosti.

Odrasli imamo v obdobju otrokovega učenja odgovorno nalogo: otroka pri različnih učnih dejavnostih varujemo, spremljamo, spodbujamo, po potrebi tudi usmerjamo. Nadvse pomembno je, da smo občutljivi oziroma odzivni za morebitne posebnosti otrokovega učenja, še posebno za njegovo motiviranost pri učenju. To pomeni, da opazimo in upoštevamo vse tisto, kar otroka zanima, pritegne njegovo pozornost.

Ta članek je nadgradnja dejavnosti in ciljev z navijalko, kot didaktičnim materialom.

 

Igro POTOVANJE NAVIJALKE PO TELESU smo nadgradilii z IGRO: KAJ JE DRUGAČE?

Otrok stoji z navijalko v roki. Drugi otrok ga pogleda in se obrne stran, potem spremeni položaj navijalke in drug otrok mora ugotoviti kaj je drugače.

CILJI

 • Razvijanje metaspomina,
 • Razvijanje sledenja z očmi,
 • Razvijanje koncentracije, pozornosti,
 • Razvijanje orientacije na telesu.

Moja opažanja:

1. Zaradi zahtevnosti smo igro izvajali v manjši skupini. Otrok je določil drugega otroka, ki je moral ugotovi, kaj je drugače. Potem so se še preizkusili v hitrosti, tisti, ki je prvi ugotovil spremembo položaja navijalke je bil naslednji izvajalec. Igra je potekala nemoteno, otroci so bili aktivni in so prepoznavali spremembe položaja navijalke. Zelo opazen je bil pogled otroka na prvi položaj navijalke in potem na spremenjen položaj navijalke. Le deklica, ki je sicer mlajša pa vendar zelo uspešna pri miselnih izziv je postavljala drugo postavitev na mesta, katere tudi sama ni znala poimenovati. (Zapestje, gleženj, ličnica, tilnik.) Deklica je dobila navodilo, da naj da navijalko na mesto, ki ga zna tudi sama poimenovati.

Ob igri so otroci govorili:

»Prej je bila navijalka na glavi, zdaj je na trebuhu.«
» Prej je bila navijalka na nogi, zdaj je za hrbtom.«

2. Igro smo nadgradili z dvema in potem še s tremi barvami navijalk. Otrok je poleg položaja spremenil tudi barvo navijalke. Tudi tokrat je potekla igra v manjši skupini. Otrok je določil drugega otroka, ki je moral ugotovi, kaj je drugače. Tudi potem so se preizkusili v hitrosti, tisti ki je prvi ugotovil spremembo položaja navijalke, je bil naslednji izvajalec. Igra je potekala nemoteno, otroci so bili aktivni in so prepoznavali spremembe položaja navijalke. Tudi tokrat so bili zelo opazni pogledi otroka na prvi položaj navijalke in potem na spremenjen položaj navijalke.

Ob igri so otroci, ki so imeli v rokah navijalko govorili:

»Zdaj sem postavil na nogo. Zdaj se pa obrnite. Kaj je drugače?«

Če otrok ni povedal obeh sprememb, torej položaja in barve navijalke je otrok še rekel:

»Še kaj?« »Ja, res je.«

Otrok, ki je ugotavljal spremembe je govoril:

»Prej si imel na nogi, zdaj pa na glavi, prej je bila rdeče, zdaj pa modre navijalke.«

Pri tej izvedbi so me pozitivno presenetili z vprašanjem:

»Še kaj?«, kar je otroka popeljalo do popolne rešitve.

Igro NAVIJANJE NAVIJALKE NA VRVICO smo nadgradili s cilji:

 • Razvijanje grafomotoričnih gibov,
 • Razvijanje iznajdljivosti,
 • Razvijanje preciznosti,
 • Razvijanje koncentracije,
 • Sledenje z očmi,
 • Medsebojna pomoč.

Tokrat sem ponudila škatlo z navijalkami in jih spodbudila k igri.

1. Kmalu so navijali več navijalk na vrvico. Ob navijanju so opazovali vrstnike in jih poskušali posnemati. Število navijalk so postavili v ospredje. Navijalke so preštevali. Zaradi tega je prišlo proti koncu igre do manjšega zapleta zaradi navijalke med dvema deklicama, ki ga je rešila tretja deklica z izštevanko. »An ban pet podgan … potem boš Tisa pa Nini dala.« Kljub temu so tako, kot pri prvi izvedbi igre navijalke zanihali in jim sledili z očmi.

Med otroki je potekala sproščena komunikacija:
»lej, kaj mi je uspelo«,
»kako preprosto je«,
»ej, ne gre«,
»poskusi tako«,
»veš kaj, kaj je Iza rekla« ,

in izmišljanje pesmice:
»kokokokokoko«.

Deklica, ki je navijalko navila zelo visoko, ji je »ušla« izpod rok. Nekaj časa je premišljevala, kaj naj naredi. To težavo je opazila tudi druga deklica

«k ne dosežeš, vidiš, kaj si pa dala tako visoko«.
Sledil je predlog, kako rešiti navijalko »poskoči«.

Deklica se je obrnila po pomoč vzgojiteljici.

Ker sem ji odgovorila z vprašanjem

»kaj pa zdaj?«, je druga deklica predlagala, da naj vzame stol.

Tudi prinesla ga je. Deklica se je podvizala na stol in ujela nihajočo navijalko. Igra se je v sproščenem vzdušju nadaljevala.

2. Sledila je igra zadevanja balona z navijalko. Ob balonu je bil privezan zvonček, ki se je oglasil ob zadetku. Otrok je toliko časa metal, dokler ni zadel balona in zaslišal cinglanje zvončka. Otroci so metali z dominatno roko, to je desna, le eden deček je z levo, ker je tudi sicer levičar. Bili so dokaj precizni, niso potrebovali veliko metov za uspešen zadetek. Prisotna je bila tudi »očesna gimnastika« in koncetracija.

3. Izvajali smo tudi igro, puščanje sledi z navijalko na plakatu. Najprej prosto, potem še po določeni poti. Navijalko se je povaljalo po barvi. Nato so z valjanjem navijalke nadaljevali po plakatu in za sabo opazovali puščanje sledi. Večina otrok je med prsti spretno vrtela navijalko, nekaj otrok pa je sprva navijalko le vleklo po plakatu. Z vajo so usvojili gibe, ki so bili potrebni. Ob tem pa so razvijali tudi orientacijo na listu. »Zdaj sem zgoraj, zdaj pa še spodaj«.

Igro FRIZER: AKTIVNI PLAKAT smo nadgradili s cilji:

 • Razvijanje metaspomina,
 • Razvijanje grafomotoričnih gibov,
 • Razvijanje prebralnih sposobnosti,
 • Razvijanje sledenja z očmi,
 • Razvijanje koncentracije, pozornosti,
 • Sledijo navodilu “branja” s plakata od leve proti desni,
 • Razvijanje orientacije na telesu.

1. Igro smo nadgradili z več slikami. Vsi otroci so prepoznali in uspešno nalepili vse slike. Tokrat so ob zaključku uspešnost plakata preverjali otroci. Otrok je na plakatu pokazal posamezne slike, ki so sledili, drug otrok pa je na svojem plakatu preveril ali ima posamezno sliko. Nekateri posamezniki so bili zelo spretni, ti so čutili tudi zadovoljstvo, nekaj pa je potrebovalo pomoč odraslega.

2. Z namenom razvijanja metaspomina smo igrali z NAVIJALKAMI IN JIH POSTAVLJALI V RAZLIČNE POSTAVITVE. Najprej sem postavila tri, potem štiri navijalke v določeno postavitev jaz. Otroci so naredili enako postavitev ob gledanju. Ob tem so se pri določenih pojavljale težave, da navijalke niso mirovale ampak se podirale. Z vztrajnostjo in željo po uspehu so uspeli.

 

3. Sledila je nadgradnja, POSTAVITEV PO SPOMINU. Postavila sem postavitev in otroci so dobili navodilo, da si jo zapomnijo. Svojo postavitev s tremi navijalkami sem podrla in otroci so jo morali po spominu postaviti tako, kot sem jaz. Sprva je bilo nekaj otrok uspešnih. S ponovitvami, zbranostjo in dobro koncentracijo so vsi uspešno postavili postavitev po spominu.

4. Za razvijanje metaspomina, koncentracije, pozornosti sem ponudila otrokom igro, UGOTOVI, KAJ MANJKA? Na mizo smo dali nekaj predmetov, ki smo jih skupaj poimenovali. Dobili so navodilo, da bom z večjim kosom blaga vzela en predmet, oni pa morajo ugotoviti, kateri. Tisti, ki ugotovi, dobi žig z otroškim motivom na svoj listič.

Zaradi zahtevnosti igre smo jo izvajali v manjši skupini. Tukaj so prišli v ospredje miselno močnejši otroci, še posebej deklica E in ostali otroci skoraj niso imeli možnosti priti v ospredje. Po treh zaporednih uspehih otroka v določeni skupini, je ta dobil nalogo in dajal žige. Otroci so bili nad žigi še dodatno motivirali.

Z uspešnostjo otrok smo igro nadgradili z dodajanjem predmetov. Potrebovali so le nekaj več časa, da so ugotovili, kaj manjka.

Igro SPROSTITEV OB MASAŽI smo nadgradili s ciljem:

 • Umirjanje, sproščanje otrok,
 • Razvijanje grafomotoričnih gibov.

Tokrat so otroci sedli v krog in prejeli navijalke. Vsak otrok je drugega otroka masiral z navijalko. Ob masaži so poslušali umirjeno afriško glasbo. Otroci so bili umirjeni in sproščeni. Po končani glasbi so navijalko odložili v škatlo.

Ob spremljanju in zapisovanju otrokovega napredka ob različnih igrah in situacijah ter od njih samih so bile dejavnosti nadgradnja osnovnim dejavnostim, ki smo jih izpeljali. Zato je zelo pomembno opazovanje otroka. Rada bi še poudarila, da je bila zelo pomembna tudi priprava učnega okolja. Načrtovano je bilo glede na ustreznost otrokovim interesom in sposobnostim. Okolje v vrtcu se je povezovalo z otroku znanim, domačim okoljem. Otroci so bili med seboj ves čas v interakciji z drugimi.

Literatura:

 1. Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana:Ministrstvo za šolstvo in šport in ZavodRS za šolstvo.
 2. Simbolno okolje kot podpora razvoju pismenosti; Dr. Ljubica Marjanovič Umek.
 3. Metaspoznavne zmožnosti v zgodnjem otroštvu: Razvoj in spodbujanje; dr. Ljubica M. Umek.
 4. Predavanje go. Barbare Baloh.
 5. Interna literatura (zapiski s študijskih skupin).

Spodbujanje jezikovne zmožnosti v predšolskem obdobju

brigita_hocevar

Brigita Hočevar

Govor se začne razvijati ob rojstvu in njegov najintenzivnejši razvoj poteka v predšolskem obdobju. Zato je pozornost vzgojitelja v skupini v razvoju govora ključnega pomena, tudi za prepoznavanje govorno-jezikovnih motenj pri otroku.

Otroci se učijo jezika ob poslušanju vsakdanjih pogovorov in pripovedovanja literarnih besedil, ob poslušanju glasnega branja odraslih , s pripovedovanjem, opisovanjem, ob rabi jezika v domišljijskih zgodbah, dramatizacijah, izmišljanju zgodbic in pesmic, ob učenju otrok od otrok, in sicer v različnih socialnih igrah, pravljicah, izštevankah, rimah, šaljivkah, ugankah, besednih igrah, itn. (Kurikulum, 1999, str. 31).

V skoraj vsaki skupini je nekaj otrok z govornimi težavami. Le-te se povezujejo s samo motoriko govornih organov. Zaradi slabše motorike govoril opažam, da ima nekaj otrok neustrezno izreko glasov, izpuščanje glasov, popačen govor … V oddelku poudarjeno izvajam igre za razgibavanje govornega aparata. Igre se izvajajo na prijeten način, otroke pritegnejo in jih zabavajo. Ob igrah so sproščeni in hkrati pozorni. Sproščeni zato, ker jih igre zabavajo, pozorni pa, ker jim predstavljajo izziv. Ta hkratni proces je pa najboljše orodje za učenje. Otrok ne silim, da aktivnost že prvič naredijo pravilno, raje jih pohvalim in jih ob naslednji aktivnosti opozorim na pravilnost igre. Ob igrah otroci poslušajo navodila, jih izvajajo, rešujejo probleme, čakajo, da pridejo na vrsto … Igre so razvojno primerno izbrane in niso pretežke. Otroci v vrtcu se igrajo znova in znova in s tem utrjujejo spretnosti. Z igrami, ki razvijajo jezikovne zmožnosti, seznanim tudi starše na roditeljskem sestanku z namenom, da lahko otrok tudi sam, tudi brez njihove pomoči, razvija pismenost.

Izvajali smo:

• VAJE PIHANJA – MED IZGOVORJAVO POSAMEZNIH GLASOV POMAGAJO KREPITI USTREZNO IZPIHOVANJE.

1. PIHANJE V KOSMIČ VATE, KI JE NAVEZAN NA VRVICO.

Pri igri so bili otroci aktivni in motivirani. Trudili so se, da je vata ves čas nihala. Dodali smo še odmor, v katerem so opazovali nihanje vate in s tem krepili očesne mišice. Pri tej igri otroci niso imeli težav.

 

2. PIHAMO BARVE RAZLITE NA PAPIRJU.

Pri tej igri je nekaj posameznikov sprva potrebovalo dodatna navodila, saj so v slamico poleg pihanja dodajali slino. Po nekaj poskusih so razpihovali le barvo. Opazili sva, da so imeli sprva težave tisti otroci, ki izrekajo popačene šumnike in sičnike. Otroci so bili pri dejavnosti ves čas aktivni.

 

• VAJE USTNIC – PRI IZGOVORJAVI PRAVILNIH GLASOV JE USTREZNA GIBLJIVOST USTNIC NEPOGREŠLJIVA

1. POŠILJAMO POLJUBČKE SOSEDU, PRIJATELJU.

Igra je potekala v sproščenem in nasmejanem duhu. Sprva so pošiljali sosedu, ko sem podala novo navodilo, da ga pošljejo prijatelju so bili v dilemi, komu ga poslati, saj imajo že več dobrih prijateljev. Ob tem je bilo opaziti socialno noto, ko so na koncu igre opazili tiste otroke, ki še niso dobili poljubčka. Težav pri igri glede gibljivosti ustnic ni bilo opaziti.

2. Z USTNICAMI PRIJEMAMO LISTIČE IN JIH PRENAŠAMO.

Igra je potekalo tako, da so najprej zmečkali lističe in jih potem z ustnicami prenašali iz ene v drugo škatlo. Igra jim je bila zanimiva, težave so bile, ko so se lističi prilepili na ustnico. Odpravili so jih z jezikom, saj rok niso smeli uporabljati.

• ZAZNAVANJE IN RAZLOČEVANJE GLASOV

1. KDO SE OGLAŠA?

A5Otroci sedijo v krogu, prvega poslušalca se je določilo z izštevanko. Otroci so ob prvi ponovitvi razumeli navodilo. Otrok, ki je bil izbran z izštevanko je legel na tla in ga pokrili z odejo. Drugi otrok je previdno sedel in ga poklical ležečega po imenu. Ta je moral ugotoviti, kdo ga kliče in ga poimenovati. Večina otrok je že ob prvem poskusu razločila glas otroka in ga pravilno imenovala. Ostali otroci so aktivno sodelovali in bili ves čas v pričakovanju.

2. POMANJŠEVALNICE.

A6Otrok je izbral iz košare dva predmeta, enega je dal v veliko škatlo in ga poimenoval pravilno, drugega pa je dal v majhno škatlo in ga poimenoval s pomanjševalnico. Po prvi izvedbi je imela večina otrok težave s pomanjševalnicami, s ponovitvami so se težave odpravile. Tudi, če so že »napačno« izgovorili, so se sami slišali in popravili. Pri dejavnosti so bili ves čas aktivni in motivirani.

3. URJENJE OTROKOVEGA SPOMINA, POZORNOSTI IN KOLIČINSKE PREDSTAVE

IGRA “ZAPRI OČI”

A7o KAKO JE OBLEČEN?

Otrok pogleda otroka, kako je oblečen, potem zapre oči in pove, kaj ima na sebi. Večina otrok je opazila in poimenovala osnovne kose oblačil, nekaj otrok me je zelo presenetilo, ker so opazili malenkosti, kot so npr. barva napisa, ipd.

o UGOTOVI, KAJ MANJKA?

Predmete, ki so bili v obroču, so poimenovali, potem so zaprli oči in poskušali ugotoviti, kateri predmet je skrit. Nekaj otrok je potrebovalo več časa za ugotovitev, nekaj otrok je potrebovalo pomoč, usmeritev, zakaj se predmet uporablja. Nekaj otrok je takoj ugotovilo, kaj manjka. Postopoma smo povečali težavnost z večjim številom predmetov.

· UGANKE

1. ISKANJE REŠITVE

A9Pri postavljanju ugank vzgojiteljice je sprva le en otrok ugotovil vse rešitve. Postopoma so bili pri ponovitvah uspešnejši tudi ostali. Vsi otroci so bili ob pravilni rešitvi pohvaljeni. Otrokom je bilo postavljenih vse več novih ugank. Ugotavljam, da so bile uganke primerno zahtevne.

 

2. SESTAVLJANJE UGANK

V nadaljevanju smo se igrali bolj zahtevno nalogo, ko je otrok otrokom postavljal uganke. Tudi pri tej nalogi je najprej razumel in izvedel navodilo le en otrok. Ob ponovitvah iste naloge je navodilo razumelo in izvedlo vse več otrok. Nekateri posamezniki so sprva pri sestavljanju svoje uganke že povedali rešitev, ki je bila del besedila uganke.

A10Ob sestavljanju ugank so bili pohvaljeni in pohvalo pozitivno sprejeli. Ugotavljam, da tudi ta igra ni bila prezahtevna.

Ob zaključku dejavnosti smo naredili refleksijo na izvedene dejavnosti. Otroci so odgovorili:

Meni je bilo najbolj všeč, ko smo z ustnicami papirčke dajal, to mi je bilo najbolj všeč.

Ko sem pihal v vato.
Ko sem pihal v slamico.
Ko se obrneš pa rečeš, kakšno majico imaš.
Poljubčki.
Ko smo cmoke dajal, pa z listki v škatlo dal.
Tisto, k sem kužata vzela pa sestavila uganko.
Ko si skrila igračo in si potem ugotovil, kaj manjka.
Všeč mi je bilo, ko smo vato pihal.
Igra Osliček mi je bila zelo všeč.
Ko smo se igrali oslička.
Ko smo s slamco pihali.
Ko smo s slamco pihali.
Ko smo papirčke dajali v škatlo.

Govorni razvoj v predšolskem obdobju je ključnega pomena. Vzgojitelji se moramo zavedati, da predšolski otrok v vrtcu preživi del dneva, ki je lahko večji od deleža, ki ga aktivno preživi s svojimi starši. Zato moramo vzgojitelji prepoznavati in ukrepati v primeru govorno-jezikovnih motenj. Ne sme nam biti vseeno, kako se bo govor razvijal in kakšna je naša vloga pri razvoju. Poleg ustrezne strokovne usposobljenosti mora vzgojitelj otroku prisluhniti, kar je pomemben dejavnik za pravilen postopek v primeru zaznavanja govorno-jezikovnih težav.

Vloga vzgojitelja je, da smo otroku govorni model, da zagotovimo, ustvarimo bogato okolje, ki spodbuja govorno-jezikovni razvoj. Pripraviti je potrebno igralnico in dejavnosti, ki so zanimive za vse otroke, ki bo bogatila otrokove izkušnje. Vzgojitelj mora tudi vrednotiti otrokov govor, mu pustiti čas za izražanje in se seveda z njim pogovarjati.

Literatura:

 1. Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod RS za šolstvo.
 2. Simbolno okolje kot podpora razvoju pismenosti; Dr. Ljubica Marjanovič Umek.
 3. Metaspoznavne zmožnosti v zgodnjem otroštvu: Razvoj in spodbujanje; dr. Ljubica M. Umek.
 4. Predavanje go. Barbare Baloh.
 5. Interna literatura (zapiski s študijskih skupin).

Fotografije Brigita Hočevar

Primjena digitalnih materijala i ispitivanje učinkovitosti

ivanaK_hrvojeM

Ivana Katavić i Hrvoje Mladinić

U školskoj godini 2014./2015. provedeno je testno ispitivanje u 5 hrvatskih osnovnih škola na 168 ispitanika (učenika). Škole su bile jednako regionalno,ruralno i urbano zastupljene u testnom ispitivanju. Cilj ispitivanja bio je utvrditi učinkovitost digitalnih materijala pri upoznavanju, učenju i savladavanju koncepata iz kinematike. U svrhu toga, stvorena je mrežna stranica na kojoj je opisana provedba ovakvog načina rada nazvanog „Virtualna učionica“. Osim smjernica za provođenje „Virtualne učionice“, stranica sadrži interaktivne (Level 2) digitalne materijale. Digitalni materijali koji su se koristili za testno ipitivanje učeničkih predkoncepata su:

 • video animacije
 • video prezentacije
 • interaktivne simulacije

Video animacije su izrađene pomoću alata za izradu animacija kao što su Moovly i GoAnimate. Video prezentacije su izrađene pomoću Office mix alata za izradu video prezentacija. Office mix omogućava umetanje teksta, slika, video zapisa, web stranica, interaktivnih simulacija, kvizova, snimanje i izravno umetanje vlastitog video zvučnog zapisa.

Interaktivne simulacije su dijelom preuzete s PhET Colorado web stranice a dijelom su izrađene koristeći programski jezik NetLogo. PhET Colorado web stranica sadrži interaktivne simulacije za fiziku, matematiku, kemiju, biologiju, itd. koje se mogu pregledavati online ili preuzeti na računalo. NetLogo je okruženje za višeagentno programsko modeliranje. Koristi ga više od deset tisuća učenika, učitelja i istraživača u svijetu. Provedba „Virtualne učionice“ podrazumijevala je primjenu navedenih digitalnih materijala i općenito informacijsko komunikacijskih tehnologija u svim fazama nastavnog procesa i to na sljedeći način:

1. PRIPREMA ZA NASTAVNU JEDINICU

 • zadati učenicima u obliku domaćeg rada
 • u LMS sustavu (Edmodo) objaviti link na dostupne digitalne materijale 
 • digitalni materijali mogu biti u obliku video animacija, video prezentacija, interaktivnih simulacija, slika itd.
 • u sklopu Edmoda stvoriti kviz u svrhu otkrivanja učenikovog predznanja i pretkoncepcija
 • iskoristiti učeničke odgovora iz kviza i na temelju toga pripremiti sat

2. NASTAVNI SAT

 • oblikovati sat u vidu rasprave o nastavnom gradivu iz 1. točke
 • oblikovati sat u vidu eksperimentalne nastave
 • poželjno je koristiti digitalne materijale (video prezentacije, animacije, interaktivne simulacije)

3. PONAVLJANJE NASTAVNE JEDINICE

 • zadati učenicima u obliku domaćeg rada
 • na Edmodu objaviti link na dostupne digitalne materijale
 • na Edmodu objaviti zadatke za vježbu i ponavljanje u obliku dokumenta ili kviza
 • iskoristiti učeničke odgovora iz kviza u svrhu bržeg uočavanja učenikovih pogrešaka i ispravljanja istih

Pet škola u Hrvatskoj sudjelovalo je u provedbi ispitivanja. U svakoj školi definirane su eksperimentalna skupina i kontrolna skupina. Eksperimentalna skupina podrazumijeva razred u kojem je primjenjena „Virtualna učionica“ dok kontrolna skupina predstavlja razred u kojem se nije uvodilo ništa novo vezano za nastavu fizike odnosno obradu cjeline „Gibanje i sila“. U eksperimentalnu skupinu uključeno je ukupno 79 učenika dok je u kontrolnu skupinu uključeno ukupno 89 učenika. Kako bi se provjerila učinkovitost primjene „Virtualne učionice“ razvijen je test razumijevanja grafičkih prikaza iz kinematike. Test je rađen po uzoru na test Robert J. Beichnera[1] s tim da je prilagođen osnovnoj školi prema Hrvatskom nacionalnom okvirnom kurikulu.

Učenici eksperimentalne i kontrolne skupine pisali su isti test prije početka obrade cjeline (predtest) „Gibanje i sila“ i nakon obrade iste cjeline (posttest). Rezultati ispitivanja prikazani su na slici 1.

clip_image002Slika 1. Prikaz rezultata predtesta i posttesta razumijevanja grafičkih prikaza iz kinematike

Prema rezultatima može se zaključiti da je kod esperimentalne skupine postotak rješenosti posttesta u odnosu na predtest porastao za 23.25% dok za kontrolnu skupinu taj porast iznosi 17.30%. Dakle, porast rješenosti kod eksperimentalne skupine veći je za 5.95% u odnosu na kontrolnu skupinu iz čega bi se moglo utvrditi da je provedba „Virtualne učionice“ i primjena odgovarajućih digitalnih materijala imala pozitivan učinak na učenje i savladavanje koncepata iz kinematike.

Bitno je istaknuti da je primjena „Virtualne učionice“ naišla na nekoliko prepreka. Uočeno je da se u samom početku primjene „Virtualne učionice“ nisu svi učenici aktivno uključili u njenu provedbu odnosno učenici nisu pregledavali digitalne materijale u svrhu pripreme za nastavnu jedinicu. Kako se odmicalo s provedbom uočeno je da sve više učenika pregledava materijale i priprema se za nadolazeću nastavnu jedinicu. Isto tako, na samom početku provedbe, veću aktivnost na satu fizike pokazali su samo odlični učenici a kasnije i ostali. Učenici su istakli da im se „Virtualna učionica“ sviđa ponajviše zbog toga što je ono što se radi na satu dostupno na jednom mjestu (mrežna stranica). Većina učenika izjasnila se da fiziku voli manje od ostalih predmeta ali da žele nastaviti s ovakvim načinom rada i u sljedećim nastavnim cjelinama (Valovi, Svjetlost).

Rezultati ovog ispitivanja indikator su za istraživanje koje slijedi a kojim će se ispitati metoda I3. Metoda I3 – Interaktivnost na treću jest nastavna metoda i didaktička inovacija primjene digitalnih materijala i računalnih simulacija u nastavi kojom se omogućava:

 • usvajanje novih informacija
 • transformacija znanja
 • definiranje znanja

Ova nastavna metoda uključuje interaktivnost u svim fazama nastavnog procesa (utvrđivanje predkoncepata, istraživanje i donošenje zaključaka, vrednovanje zaključaka) i ističe korištenje digitalnih materijala kao jednog od alata za ostvarivanje interaktivnosti i povećanja učenikove intelektualne aktivnosti.

Projekt „Pet za net“

dunja_mijovic

Dunja Mijović

Internet je vrlo zanimljivo i korisno mjesto za istraživanje, proučavanje, igranje igara i Slika 1. Logo projektakomunikaciju s prijateljima, ali u isto vrijeme i dosta opasno mjesto za one koji ne znaju kako ga sigurno koristiti. Kao što moramo biti oprezni u vožnji ili bilo kojoj drugoj potencijalno opasnoj situaciji, tako i pri korištenju Interneta moramo pripaziti što radimo i kakve sve posljedice to ponašanje može imati. Djeca sve ranije i ranije Slika 8.počinju koristiti Internet i IKT tako da je vrlo bitno što ranije ih savjetovati kako pravilno i sigurno sudjelovati u svijetu tehnologije.

Upravo iz tog razloga Udruga „Suradnici u učenju“, koja promiče primjereno i svrhovito korištenje obrazovnih tehnologija u svim područjima obrazovanja te cjeloživotno učenje učitelja i nastavnika, odlučila je predstaviti projekt „Pet za net“ na konferenciji za medije koja se održala 17. studenog 2015. u Dvoru.

Slika 7.Slika 9

Na konferenciji je najavljeno da su škole partneri u kojima se provodi projekt OŠ „Braća Bobetko” iz Siska​, OŠ Davorina Trstenjaka iz Hrvatske Kostajnice ​te OŠ Dvor iz Dvora.  ​

Slika 2.Darko RakićSlika 3.S lijeva na desno 1 red - Zrinka Štajdohar, Darjan Vlahov, Nikola Arbutina i Marica Tubić

Projekt „Pet za net“ financiran je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Slika 4.Tiskani materijali projeta Pet za netSisačko – moslavačke županije. Vrijednost navedenog projekta je 80 000 kuna.

Ciljevi projekta su podizanje razine svijesti učenika, učitelja, roditelja i opće javnosti o problemima vezanima za sigurnost djece na internetu​,

poboljšanje digitalnih kompetencija i kritičkog mišljenja učenika o odgovornoj uporabi IKT-a, osposobljavanje učitelja o korištenju materijala o sigurnosti djece na internetu​ te implementiranje tema o sigurnosti djece na internetu u kurikulume škola partnera.

Još jedan bitan cilj ovog projekta je i opremanje partnerskih škola kompletima udžbenika od 1. do 8. razreda o sigurnosti na internetu​ te opremanje škola opremom za snimanje​ kojom će učenici stvarati video uratke o sigurnosti na internetu​ kojima će i završiti ovaj projekt.

Slika 5.Darko Rakić - voditelj projektaSlika 6.

U projekt će biti uključeno 200 učenika, 200 roditelja i 30 učitelja, a očekuje se da će neizravno kroz aktivnosti koje se provode u projektu biti obuhvaćeno više od 700 učenika i roditelja te 50 učitelja.

Na konferenciji za medije predstavljen je i daljnji tijek projekta, a to su radionice za učenike, učitelje i roditelje o sigurnosti na internetu i video radionice za učenike i učitelje.

Kroz radionice „Sigurno odrastanje u stvarnome i virtualnom svijetu​“ i „Kako se snalaziti u svijetu interneta i novih tehnologija“ učenici će se upoznati s opasnostima interneta te s načinima kako ih prepoznati i izbjeći.

Učitelji će upoznati načine kako poučavati primjereno, odgovorno i sigurno korištenje interneta, a roditelji će saznati na koje sve načine mogu i moraju pomoći svojoj djeci u sigurnijem korištenju interneta jer jedino uz zajednički trud možemo doći do pozitivnih ishoda i rezultata s kojima ćemo svi biti zadovoljni.

ENABLE Hackathon

lidija_kraljv

Lidija Kralj

enable-logo

U organizaciji udruge „Suradnici u učenju“ i tvrtke Microsoft Hrvatska u OŠ Kajzerica je 16. 11. 2015. održano predstavljanje radova hrvatskih timova koji su se uključili u međunarodno natjecanje ENABLE Hackathon. Četiri hrvatska tima je predstavilo svoje projekte kojima je zajednički cilj bio pokazati na koji način tehnologija može pomoći u prevenciji vršnjačkog ponašanja u školi, društvu ili na internetu.

Tim Popovača (800x534)

Tim RIK iz Popovače čine Dora Lendvaj 10 g, Dorijan Lendvaj 11 g., Filip Beleta 14 g., Vilim Lendvaj 16 g te mentorica. Diane-Svjetlane Lendvaj. Oni su razvili aplikaciju ERA odnosno ENABLE rating app koja je zamišljena kao pomoć roditeljima za provjeru igara koje djeca igraju. Aplikacijom se komentiraju i ocjenjuju igre, s 0 do 5 zvjezdica, a temeljem ocjene i komentara korisnici na jednostavan način mogu procijeniti stupanj nasilja u pojedinoj računalnoj igri te time odabrati koja od njih je primjerena njihovom djetetu. Aplikacija je napravljena za Android uređaje, a u videu pogledajte zašto je napravljena i kako radi.

Tim Happy (800x534)

Aplikaciju Happy, su napravili učenici Kolarić Iva, 13. g iz OŠ Antuna Nemčića Gostovinskog, Šimunić Ivan 15 g. iz Gimnazije Fran Galović i Kolarić Matija 16 g. iz Obrtničke škole iz Koprivnice s mentorom Slavkom Franjom.  Aplikacija je zamišljena kao društvena mreža namijenjena učenicima koji su zlostavljani, ali i zlostavljačima te stručnim službama poput pedagoga, psihologa, socijalnih pedagoga, razrednika i drugih. Pristupajući stranici, učenik bira lik koji će ga predstavljati te ulazi u virtualni svijet u Happy-slika aplikacijekojem se može riješiti stresa na jedan od četiri načina: izvođenjem preporučenih tjelesnih vježbi, slušanjem željene glazbe, rješavanjem dnevnih zadataka te direktnom komunikacijom sa stručnim osobama škole putem chata. Klikom na sliku pogledajte prezentaciju aplikacije.

Tim iz OŠ Frana Krste Frankopana iz Zagreba kojeg čine: David Antonio Boras, Vigo Kovačić, Lorena Pavić, Tin Vuković i Leon Golub (svi trinaestogodišnjaci), napravio je je uz pomoć mentorice Dubravke Crnić blog Black Sheep, svojevrsnu obrazovnu platformu koja sadrži informacije o „bullyingute donosi korisne savjete i zanimljivosti o sprečavanju nasilja među djecom i mladima.

Klikom na sliku posjetite blog Black Sheep.

Black-sheep-blog

Tim iz OŠ Velika Mlaka i OŠ E. Kumičić iz Velike Gorice, Karlo Josip Kardum, Ivan Grlić i Adrijan Cvijanović,13 g., vođeni mentoricom Šteficom Škare razvio je aplikaciju SpotyUp za mobilne uređaje putem koje djeca mogu stavljati svoje oznake na kartu Tim SpotyUp-1i unositi opise lijepih i ružnih stvari koje im se događaju. Cilj je podijeliti što više dobrih događaja kako bi pokazali koliko veselih stvari nam se događa. Na taj način skreće se pažnja na pozitivna događanja kako negativna ne bi prevladala. Osim toga, ako vidite da se nešto lijepo događa u vašem susjedstvu možda im se i vi pridružite. Više o aplikaciji.

Tim SpotyUpPosebnost događanja je što su četiri tima iz Popovače, Koprivnice, Velike Gorice i Zagreba, sastavljena od djece od 9 do 16 godina, održali radionice za 40-ak svojih vršnjaka prednostima tehnologije, programiranju te odgovornom korištenju informacijsko-komunikacijske tehnologije. Tako su demonstrirane aplikacije i mrežni sadržaji koje su mališani stvorili uz pomoć svojih mentora u svrhu prevencije nasilja.

radionica 2 (800x534)

Timove ENABLE Hackathona podržali su i Danijel Forjan te Danijela Lokmer, učitelji i ambasadori projekta ENABLE, koji su ovom prilikom izjavili: „Iznimna nam je čast što ćemo u školama u našoj okolici istražiti u kojoj mjeri i obliku je prisutno nasilje te ćemo na osnovu toga učenicima i roditeljima pokušati pomoći da se ono više ne ponavlja. Učenici će kroz projekt naučiti što je to nasilje, kako ga prepoznati i spriječiti, te kako pokazati empatiju i na taj način osnažiti zajedništvo među svojim vršnjacima. Za nas je važno da se djeca u svojoj radnoj okolini osjećaju sigurnima, a projekt ENABLE osmišljen je upravo s tim ciljem“.

Drago mi je da smo ovom radionicom podržali projekt ENABLE kao i sudionike ENABLE Hackathona. Često zaboravljamo da nam i djeca svojim idejama i kreativnošću mogu pomoći u borbi protiv nasilja među vršnjacima te na taj način zajedno možemo doprinijeli osnaživanju djece i mladih u Hrvatskoj. Tehnologija u tome igra posebno važnu ulogu i iznimno je bitno da se djecu u što mlađoj dobi potiče na korištenje i edukaciju o informacijskim tehnologijama čime doprinosimo izgradnji pozitivnog sustava vrijednosti u društvu“- izjavio je Ivan Vidaković, predsjednik kompanije Microsoft Hrvatska.

Projekt ENABLE (European Network Against Bullying in Learning and Leisure Environments) pokrenut je 2014. godine od strane mreže europskih škola European Schoolnet, a financira ga Europska komisija s ciljem sprečavanja nasilja. U programu ENABLE sudjeluje 6000 djece u dobi od 11 do 14 godina te 2000 roditelja iz tridesetak škola u 6 europskih zemalja. Udruga “Suradnici u učenju“ je partner European Schoolneta i odgovorna za provođenje projekta ENABLE u Hrvatskoj.

Sudionici ENABLE radionice u OŠ Kajzerica (800x534)Svi timovi (800x534)

Pogledajte i cijeli album fotografija s događanja u OŠ Kajzerica.

Tjedan Republike Irske

davorka_nekic

Davorka Nekić

“Budite uvijek čisti. Jer vi ste taj prozor kroz koji posmatrate svijet.”
(G. B. Shaw)

U maloj seoskoj školi, u srcu prelijepoga Gorskoga kotara održan je Tjedan Republike Irske. Riječ je o Područnoj školi Nikole Tesle u Moravicama, školi koja ima svega 68-ero učenika. Projekt je izveden u sklopu dodatne nastave iz Engleskoga jezika pod vodstvom profesorice Davorke Nekić.

Dana 19. listopada dvije učenice 6. razreda, Valentina Alinčić i Roberta Vučinić, svečano su otvorile Tjedan Republike Irske na engleksom, ali i na hrvatskome jeziku kako bi svi mogli razumijeti.

S posljednim riječima uvodnoga govora začuli su se prvi taktovi himne Republike Irske koju su učenici čuli prvi put…i to na irskome, a ne na engleskome.

Tjedan je vodila učenica 6. razreda Vanja Vučinić odjevena u malenu vilenjakinju, sićušno i dosjetljivo stvorenje iz irskih legendi.

Na ulazu u školu nalazio se stol s iskazom dobrodošlice na irskome jeziku kao i Oscar Wilde, pravi predstavnik irske književnosti i odličan domaćin svim posjetiteljima. Na stolu se nalazila i teglica s djetelinom – očit izbor budući da je ista simbol Irske. Kako nismo mogli pronaći jelena kao nacionalnu životinju Irske, iskoristili smo lane kojem smo nadjenuli ime Liam, što znači samouvjereni ratnik ili zaštitnik. Liam je možda trenutno samo lane, ali čim poraste, bit će pravi pravcati irski jelen! Sljedeća po redu koja je predstavljala Irsku bila je vilenjakinja Órla (što znači zlatna princeza), tipičan lik iz irskih priča i legendi.

Slika 1 - Vanja s učiteljicom EJ, Davorkom NekićSlika 1. Vanja s učiteljicom EJ, Davorkom Nekić

Nakon susreta s Oscarom, Liamom i Órlom, došlo je vrijeme da započnemo svoje putovanje Smaragdnim otokom. Prva postaja je bila geografija. Učenici su dobili priliku saznati da Irska, uz glavni grad Dublin, ima i mnoštvo drugih prelijepih gradova poput Corka, Limericka, Galwaya i Sliga. Saznali su i koliko je slična našoj domovini te koja se dva jezika govore ondje. Odlučite li ikada otputovati u Irsku, ne zaboravite ponijeti eure! I kupiti nešto lijepo!

Sljedeći plakat u nizu prikazivao je najtužniji i najmračniji događaj irske povijesti – Veliku glad. Učenike je šokiralo saznanje koliki je broj Iraca i Irkinja izgubio živote zbog masovne gladi te koliki je broj istih morao napustiti svoj rodni otok. A sve je započelo bolešću krumpira! Smaragdni otok je postao osamljeni otok.

Također su mogli naučiti kako zapravo funkcionira irska vlada koju predvodi premijer poznatiji kao Taoiseach dok zamjenika premijera nazivaju Tánaiste. Irci imaju Seanad Éireann ili Gornji dom Parlamenta kojega zovu Oireachtas kao i  Dáil Éireann ili Doni dom. „Susreli“ su i samoga predsjednika Michaela D. Higginsa i saznali da Irci predsjednika biraju na razdoblje od 7 godina te isti smije predsjednikovati svega 2 mandata.

Budući da vjerujemo da snaga leži upravo u ženama, sljedeća dva plakata su bila posvećena upravo nježnjijem spolu odnosno nekim od najvećih žena koje su ikada živjele. A sve ove su živjele upravo u Irskoj. Valja spomenuti kraljicu Maeve koja je započela bitku s bivšim mužem, i to zbog bika! Tu je i gusarska kraljica Grace O’Malley. Catherine Hayes je najistaknutiji sopran Irske dok je Betsy Grey bila i ostala narodna junakinja Republike Irske kao i sjeverne Irske, koja je dio Ujedinjenoga Kraljevstva. Annie Moore je poznata upravo po tome što je prva Irkinja koja je imigrirala u SAD. Dok je Lady Gregory osnovala dva poznata kazališta, Maud Gonne je poznata po tome što je odbila prosidbu Williama Butlera Yeatsa (on ju je zaprosio, ona je rekla ne, on je patio, ona i ne toliko…on je u svojoj boli napisao svoje najljepše stihove na čemu joj nije bio posebno zahvalan, ali zato mi jesmo, jer je Yeatsova poezija svakako vrijedna čitanja!). Lady Markievicz je bila jedna od prvih žena na svijetu koja je zauzela mjesto u vladi. I za kraj, junakinja Irske 21. stoljeća – mlada boksačica u kategoriji do 60 kg – Katie Taylor, irska, europska, svjetska i olimpijska prvakinja

Odlučite li studirati u Irskoj, preporučamo vodećih 5 sveučilišta u zemlji: Trinity College, Dublin City University, University College Dublin, University College Cork i University Limerick. Prva tri se nalaze u irskome glavnom gradu.

Da ne pomislite da Irska nema istaknutih muškaraca, odabrali smo ovu slavnu trojicu: Jamesa Hobana ili čovjeka koji je dizajnirao Bijelu kuću u Washingtonu, SAD, Johna Tyndalla koji je proučavao infracrveno zračenje i fizičke odlike zraka te Nobelovca Ernesta Waltona ili čovjeka koji je prvi rascijepio atom.

Dublin ima toliko znamenitosti da smo im posvetili čak tri plakata. A ni ta tri nisu bila dovoljna da pokažemo sve dublinške znamenitosti. Učenike je oduševio Nacionalni muzej vilenjaka jer je posvećen nestašnim vilenjacima, a i sam namještaj unutar Muzeja je toliko velik da posjetitelj dobije dojam da je zaista i sam mali vilenjak. Pažnju im je privukao Trg Merrion zbog činjenice da su mnogi istaknuti irski književnici živjeli upravo ondje. A u blizini Trga se nalazi i kip Oscara Wildea, kojega su odmah prepoznali. Značajno je mjesto na plakatima zauzela i Katedrala svetoga Patricka, a učenici su bili iznimno ponosni kada su se sjetili da se jedna istoimena katedrala nalazi u SAD-u dok je druga u Australiji. Bravo! Primijetili su i Crkvu svete Marije koja više nije crkva već je pretvorena u restoran i pub. Kilmanheim Gaol je još jedna znamenitost koja im je privukla pogled, ponajprije zbog samoga izgleda građevine koja je nekada bila zatvor dok je danas muzej.

Slika 2 - Plakati izloženi duž hodnika školeSlika 2. Plakati izloženi duž hodnika škole

Sljedeća dva plakata predstavila su nam poznate i one manje poznate filmske zvijezde. Glumci su dosta poznatiji od glumica, pa smo tako istaknuli jednoga od najboljih Bondova ikada, Piercea Brosnana kao i glumca kojega starije generacije pamte po ulozi u Schindlerovoj listi dok je mlađima poznatiji iz Batmana, a riječ je o Liamu Neesonu. Tu je još je Colim Farrell, ali i zvijezda Tudora, Jonathan Rhys Meyers. Među glumicama se ističe Evanna Lynch koja je uspjeh postigla ulogom Lune Lovegood u nekoliko filmova o Harryju Potteru. Mischa Barton je slavu stekla preko bare glumeći u seriji The OC. Sarah Bolger je zvijezda u usponu koja trenutno igra ulogu Lady Mary Tudor u već spomenutoij seriji Tudori. Dominique McEliggott uglavnom igra u niskobudžetnim filmovima.

Trenutno najpoznatija irska serija je ona o Henriku VIII i njegovo vladavini prikazana u seriji Tudori. Ljubitelji akcije i kriminalističkih serija naći će što traže u seriji o dubliškom podzemlju pod nazivom Love/Hate. Poznati Vikinzi su snimljeni u irskoj produkciji, stoga su našli svoje mjesto na našem plakatu. Jedna o kultnih irskih serija je Mrs Brown’s boys u kojoj glavnu ulogu tumači glumac Brendan O’Carroll.

Nakon filmske, uslijedila je i glazbena umjetnost predstavljena legendama poput The Dubliners i U2. Irska također ima i jedan od najljepših vokala današnjice. Riječ je, naravno, o Sinéad O’Connor. Na plakatu je svoje mjesto našao i Westlife, iznimno popularni bend čiji su se članovi razišli pred nekoliko godina. Ronan Keating, pjevač, a nekada i sam dio boybenda Boyzone također je našao svoje mjesto među istaknutim irskim glazbenicima. Jedna od najvećih plesnih atrakcija u svijetu, Lord of the Dance, je zasluženo dobila zaseban plakat zahvaljujući svom velikom plesnom umijeću koje je započelo davne 1996. godine te traje i dan-danas.

Nakon što smo odložili svoje plesne cipelice, dočekao nas je plakat s Veličanstvenom Četvorkom ili Jonathanom Swiftom i njegovim Guliverovim putovanjima, Georgeom Bernardom Shawom koji je napisao izvrsni Pygmalion, Jamesom Joyceom i njegovim Dublincima te Bramom Stokerom i njegovim remek-djelom Drakula.

Posljednji u nizu je bio plakat posvećen Danu svetoga Patricka koji je slavi 17. ožujka, ne samo u Irskoj, već svugdje u svijetu. Toga dana prevladava zelena boja i sve je prepuno djeteline s tri lista poznatije kao shamrock. Ona simbolizira kršćanstvo, točnije Presveto Trojstvo.

Slika 3 - Vođene ture po školskim hodnicimaSlika 3. Vođene ture po školskim hodnicima

Učenici su mogli pogledati i Powerpoint prezentaciju o irskome divu Finnu McCoolu koji nije bio nimalo cool kada je susreo škotskoga diva Benandonnera. Srećom za njema, imao je pametnu ženu koja ga je spasila maskirajući ga u dijete. Ukoliko Vas zanima ova poznata irska legenda o dva diva, pročitajte Finn McCool i Prolaz divova.

Britanci možda imaju Jaimea Olivera, ali Irci zato imaju Donala Skehana. Želite li probati neka od tradicionalnih irskih jela, najbolje bi bilo iskušati Donalove recepte za irski tamni kruh, calcannon ili svuda u svijetu poznato irsko varivo (Irish stew). Kad god to odlučite pripremiti, mi ćemo se vrlo rado odazvati!

Održane su i dvije radionice: književna o Mačku i vragu Jamesa Joycea te filmska (The Magical Legend of the Leprechauns) temeljena na šekspirijanskom motivu ljubavi među neprijateljima poput one iz Romea i Julije.

Završnoga dana Tjedna Republike Irske, Paul O’Grady, vođa Irish Maiden-a, prve škole irskoga plesa u RH posjetio je našu školu te je održao iznimno uspješnu radionicu u kojoj nam je predstavio svoju domovinu u kulturološkom smislu te smo zajedno s njim zapjevali, ali i zaplesali tradicionalni irski ples. Uživali smo u svakoj minuti!

Slika 4 - Radionica Paula O'Gradyja

Slika 4. Radionica Paula O’Gradyja

I da završim u irskome stilu, slijedi jedan od mnogobrojnih irskih blagoslova:

May your troubles be less
And you blessings be more
And nothing but happiness
Come through your door.

C.S.I. Moncodogno

inaP_sanjaB

Ina Pendić i Sanja Bimbi

Osnoclip_image002[6]vna škola Jurja Dobrile, Rovinj dio je projekta I.M.A.G.I.N.E (IMAGINATION and MOTIVATION through ART and GAME in INTERACTION with your NEARBY ENVIRONMENT), financiranog od strane europskih fondova, u sklopu obrazovnog programa Erasmus +. Projekt se realizira kao strateško partnerstvo sedam europskih zemalja kroz tri godine (2014.-2017.g.), a uključuje razmjenu učenika, koji uz svoje učitelje-mentore gostuju u nekoliko europskih zemalja. Učenici i učitelji tijekom boravka u drugoj zemlji imaju priliku upoznati se s kulturnom baštinom te zemlje, primjenom moderne tehnologije. Dolaskom učenika iz mjesta Sagunto (Španjolska), u okviru sedmodnevnog programa projekta I.M.A.G.I.N.E u Rovinju, dobile smo zadatak osmisliti matematičku aktivnost, koja će se tematski i lokacijom vezati za arheološko nalazište Monkodonja.

U cilju popularizacije i poticanja interesa za matematiku odlučile smo se za učenje kroz igru. Ideja vodilja bila nam je da učenici u opuštenoj atmosferi primjenjuju prethodno usvojene matematičke koncepte. Učenje kroz igru ili popularno „igrifikacija“ (gamefication) ostvarile smo radionicom C.S.I. Moncodogno. Cilj radionice je otkriti ubojicu kroz rješavanje sedam matematičkih zadataka zadanih na engleskom jeziku. Naime, policija od učenika traži suradnju u istraživanju zločina. Matematičkim znanjem i logičkim razmišljanjem učenici trebaju, na temelju dokaznih materijala (zadataka), eliminirati šest osumnjičenika te otkriti tko je ubojica s Monkodonje.

1. Korelacije

S obzirom da su zadaci zadani na engleskom jeziku, povezanost s istim je najočitija. Kako se radilo o outdoor aktivnosti, neizbježna je bila i korelacija s tjelesnom i zdravstvenom kulturom. Zadaci su bili razmješteni na različite lokacije unutar arheološkog nalazišta kako bi se učenici čim bolje fizički razgibali. Potraga za lokacijom zadatka iziskivala je sposobnost orijentacije u prostoru i snalaženja na mapi pa se može govoriti i o korelaciji s geografijom. Na Slici 1. prikazana je mapa arheološkog nalazišta Monkodonja. Svaki broj na mapi predstavlja odgovarajući dio arheološkog nalazišta. Istim brojevima označene su i ploče, koje se na tim lokacijama nalaze. Na pločama su opisani pojedini dijelovi arheološkog nalazišta, dakle prisutna je i korelacija s povijesti.

slika1
Slika 1. Mapa arheološkog nalazišta Monkodonja

Na ploče smo zalijepili zadatke. Rješenje svakoga zadatka, odnosno broj eliminiranog osumnjičenika u zadatku, ujedno je i lokacija na mapi na kojoj je smješten sljedeći zadatak.

Kako bi svim učenicima bio omogućen jednostavan pristup zadacima i kako bi se istovremeno potrošnja papira svela na najmanju moguću mjeru, zadaci su prikazani u obliku QR kodova. QR kod ili Quick response code je način prikazivanja informacija u obliku dvodimenzionalne matrice. QR kodovi mogu sadržavati tekstualne i brojčane informacije te URL adrese. Da biste mogli pročitati QR kodove, potreban vam je mobitel s kamerom i odgovarajućim programom za čitanje QR kodova ili računalo s web-kamerom i slika2primjerice, programom QR Code Reader. Pokrenite program na mobitelu ili računalu, usmjerite kameru prema slici s QR kodom i pričekajte da program pokaže sadržaj koda (Slika 2.). Nakon toga možete slijediti poveznicu ili jednostavno pročitati informacije koje su se pojavile na zaslonu. Upotrebom QR kodova matematiku smo povezali i s informatikom.

Slika 2. Učitavanje zadatka pomoću aplikacije na mobitelu

Zadaci u ovoj radionici sadrže slike i tablice pa je za njihovo prikazivanje u obliku QR kodova bilo potrebno primjenjivati poveznice na dokumente u pdf obliku, a samim time za učitavanje zadatka bila je neophodna internetska veza. U daljnjem tekstu, bit će prikazani zadaci u obliku QR kodova, koji su korišteni u radionici, pa pozivamo čitatelje da na svoje mobitele instaliraju potrebnu aplikaciju kako bi mogli vidjeti o kakvim se zadacima radi.

2. Zadaci radionice

 • zapisivati postotak u obliku decimalnog broja i obrnuto;
 • rješavati zadatke iz svakodnevnog života u kojima treba primijeniti formulu postotnog računa;
 • iščitavati frekvencije iz stupčastog dijagrama;
 • uspoređivati produžene omjere;
 • uspoređivati razlomke različitih nazivnika;
 • razvijati vještinu točne i brze primjene usvojenih pravila i stečenog znanja;
 • stjecati vještinu usmene i pisane komunikacije;
 • razvijati samostalnost, samopouzdanje i osjećaj odgovornosti;
 • pomoći učenicima da spoznaju da matematiku čovjek nije izmislio, već da je ona sveprisutna, a na čovjeku je samo da je stalno iznova primjenjuje.

3. Tijek radionice (aktivnosti), [vrijeme trajanja]

Uvodni dio:
1. Podjela u grupe [5’]

Središnji dio:
2. Dobivanje uputa i dešifriranje koda [15’]
3. Rješavanje zadataka [45’]
4. Izlaganje i dodjela diploma [15’]

Završni dio:
5. Evaluacija i dojmovi [10’]

4. Opis aktivnosti

1. AKTIVNOST: Podjela u grupe

U uvodnom dijelu učenici se dijele u grupe po 3 do 4 učenika. Grupe formira voditelj radionice na temelju sposobnosti učenika, tako da su približno međusobno ravnopravne u odnosu na usvojena znanja. Nakon podjele, svaka grupa izabire jednog člana (voditelja grupe), koji nosi mobitel/tablet, učitava zadatke mobitelom pomoću aplikacije te iznosi zaključke svoje grupe.

2. AKTIVNOST: Upute i dešifriranje koda

Svaka grupa dobiva upute u papirnatom obliku. Kao što je vidljivo na Slici 3., na prvoj stranici uputa opisan je zločin, na drugoj je dana mapa Monkodonje, a na trećoj stranici uputa nalazi se prvi izazov. U izazovu je potrebno dešifrirati kod u kojemu je navedena lokacija na kojoj je prvi dokaz (zadatak) vezan uz zločin. Iz uspješno dešifriranog koda, učenici će otkriti kako trebaju otići do Sjevernih vrata i u njihovoj blizini pronaći drvo, na kojemu se nalazi prvi QR kod. Kroz aktivnost se provjerava brzina i snalažljivost pri dešifriranju koda prema zadanom ključu.

slika3Slika 3. Upute

3. AKTIVNOST: Rješavanje zadataka

clip_image014

Slika 4. Prvi QR kod

Dolaskom na otkrivenu lokaciju, učenici aplikacijom na mobitelu učitavaju prvi QR kod (Slika 4.). Iz učitanog zadatka doznaju kako su na mjestu zločina pronađeni tragovi otrova sačinjeni od tri komponente u određenom omjeru. Slične tekućine pronađene su i u domu svakog osumnjičenika- Kako bi eliminirali osobu, koja u svom domu nema komponente pomiješane u smrtonosnom omjeru, trebaju primijeniti stečeno znanje o jednakosti dvaju produženih omjera. U prvome zadatku, učenici će otkriti kako osumnjičenik 5 nikako ne može biti ubojica. Broj eliminiranog osumnjičenika upućuje na to kako moraju krenuti u potragu za lokacijom koja je označena brojem 5 na mapi.

clip_image017

Slika 5. Drugi QR kod

Nakon dolaska na spomenutu lokaciju, učenici učitavaju drugi QR kod (Slika 5.). Ubojica je izvrstan strijelac, stoga je potrebno izračunati postotak preciznog pogodaka u metu od ukupnog broja pokušaja gađanja za svakoga osumnjičenika pojedinačno i eliminirati najlošijega. Najlošiji strijelac među njima jest osumnjičenik 1, što ih usmjerava prema lokaciji označenoj brojem 1.

clip_image020

Slika 6. Treći QR kod

Na lokaciji označenoj s brojem 1, učitavaju treći QR kod (Slika 6.) i dolaze do još jednoga dokaza. Naime, na mjestu ubojstva pronađena su vlakna. Analizom je otkriveno kako u vlaknima ima najviše pamuka, zatim slijedi poliester pa angora. Policija je analizirala odjeću svakoga osumnjičenika i zabilježila dobivene podatke u tablicu. Kako bi se eliminirala osoba čija odjeća ne sadrži komponente u odgovarajućem omjeru, potrebno je primijeniti stečeno znanje o uspoređivanju razlomaka različitih nazivnika odnosno decimalnih brojeva (ukoliko su se odlučili razlomke zapisati u obliku decimalnih brojeva). Detaljnom analizom učenici će eliminirati osumnjičenika 7. Potraga za ubojicom i četvrtim QR kodom se nastavlja.

clip_image023

Slika 7. Četvrti QR kod

Iz četvrtoga QR koda (Slika 7.), na lokaciji označenoj brojem 7, saznaju kako je ubojstvo počinjeno za vrijeme ručka. Policija je utvrdila da je za počinjeni zločin i bijeg s mjesta počinjenja bilo potrebno 36 minuta. Pred učenike se stavlja još jedan izazov – odrediti koji od osumnjičenika nije imao dovoljno vremena za počiniti zločin. Ovim zadatkom učenici će eliminirati četvrtoga osumnjičenika i tako saznati kako ni on ne može biti ubojica. Slijedi potraga za lokacijom označenom brojem 4 i novim zadatkom.

clip_image026

Slika 8. Peti QR kod

Iz zadatka (Slika 8.) saznaju kako policija vjeruje u to da je počinitelj vrlo inteligentan s obzirom na kompleksnost počinjenoga zločina. Iz podataka, koje je policija prikupila, treba odrediti koji osumnjičenik ima najniži kvocijent inteligencije kako bi ga se moglo eliminirati kao potencijalnog ubojicu. Još jednom, potrebno je primijeniti stečeno znanje o računanju s postotcima uz pisanu i usmenu argumentaciju. S obzirom da najniži kvocijent inteligencije ima osumnjičenik 2, on također ”ispada iz igre”. Istraga se privodi kraju. Uskoro će misterij ubojice biti razriješen.

clip_image029

Slika 9. Šesti QR kod

Posljednji djelić slagalice neophodan za razrješenje zločina (Slika 9.) nalazi na lokaciji označenoj brojem 2 na mapi. Naime, na mjestu ubojstva policija je pronašla krvavi otisak stopala. Kako bi se otkrilo tko je ubojica, potrebno je iz stupčastoga dijagrama iščitati veličinu cipele koja odgovara veličini krvavoga traga stopala. Eliminirajući osumnjičenike 1 i 3, čiji otisak stopala nikako ne odgovara onome pronađenome na mjestu zločina, preostaje pet osumnjičenika koji mogu biti ubojice. Kako su u prethodnim zadacima eliminirani osumnjičenici 2, 4, 5 i 7, učenici će zaključiti da je ubojica osumnjičenik 6. Posljednje što učenici moraju napraviti jest odnijeti do učitelja/-ice) na pregled rješenja zadataka pomoću kojih su otkrili ubojicu.

clip_image032

Slika 10.  Sedmi QR kod

Ukoliko grupa eliminira osumnjičenike 3 i 6 prije posljednjeg zadatka, naići će na prikazani QR kod (slika 10.) koji će ih uputiti da se vrate i ponovno pokušaju riješiti prethodne zadatke, jer su negdje pogriješili.

4. AKTIVNOST: Izlaganje i dodjela diploma [15’]

Nakon što je isteklo vrijeme za rješavanje zadataka (45 minuta), grupe usmeno argumentiraju na koji način su otkrili ubojicu. Svi članovi najuspješnije grupe dobivaju diplomu te tako postaju C.S.I agenti (Slika 11.).

Slika 11. Članovi pobjedničke grupe C.S.I. radionice

5. AKTIVNOST: Evaluacija i dojmovi

U svrhu evaluacije radionice provedena je anketa na uzorku od 28 učenika (16 hrvatskih i 12 španjolskih). Anketa se sastojala od ocjenskih pitanja, pitanja s ponuđenim odgovorima te pitanja otvorenog tipa.

Rezultati ankete

Na pitanje je li im bilo teško rješavati određene matematičke zadatke, oko 43% učenika slika12(25%+18%) odgovorilo je kako im je bilo teško rješavati zadatke. Ovdje treba uzeti u obzir da se radionica provodila na uzorku učenika sedmih i osmih razreda iz Rovinja te devete godine školovanja učenika iz Sagunta, pri čemu učenici sedmih razreda još nisu obradili pojmove omjera i postotka, a ostali učenici nisu prethodno ponavljali navedeno gradivo (Slika 12.)

Slika 12.

slika13

Podatak od čak 94% (63% + 31%) govori kako učenici itekako žele učiti matematiku izvan učionice (Slika 13.).

 

 

 

Slika 13.

slika14

83% učenika (29%+ 54%) učenika odgovorilo da im je bilo zanimljivo sudjelovati u ovoj radionici (Slika 14.)

 

 

 

Slika 14.

slika15

Možemo vidjeti kako je 75% (39%+36%) učenika zadovoljno ovakvim načinom usvajanja znanja kroz igru i praktične zadatke (Slika 15.).

 

 

Slika 15.

Na pitanje što im se najviše svidjelo, neki odgovori učenika su:
” Svidjelo mi se što smo svi radili u grupama, zajedno smo radili i bilo je jako zanimljivo”
” Najviše mi se svidio timski rad. Igra je bila vrlo zanimljiva.”
” The QR Codes.”
” Doing the maths problems and trying to help the others.”
” There was a good atmosphere because everybody wants to be participate in the activity.”

5. Zaključak

Radionica je prvi puta izvedena 11. rujna 2015. godine na arheološkom nalazištu Monkodonja, nedaleko od Rovinja, s učenicima osmih razreda (Slika 16.), a zatim na istoj lokaciji i tijekom realizacije I.M.A.G.I.N.E projekta, 19. rujna 2015. godine, sa šesnaest učenika sedmih i osmih razreda Osnovne škole Jurja Dobrile te dvanaest učenika devete godine školovanja škole iz Sagunta. Planira se izvođenje iste i sclip_image002[12] budućim generacijama sedmih razreda kod usustavljivanja gradiva cjeline: Postotak, analiza podataka i vjerojatnost. Naime, kroz radionicu se učvršćuju koncepti koje učenici imaju o racionalnim brojevima, postotcima, omjerima i dijagramima za prikazivanje podataka, a služi kao motivacija za daljnu obradu i učenje.

Slika 16. Učenici osmoga razreda na Monkodonji rješavaju zadatke

Odgovor učenika na postavljeni izazov bio je uglavnom pozitivan i dobar je razlog za kreiranje sličnih aktivnosti i u budućnosti. Ovaj način učenja pokazao se korisnim jer su se učenici, uz uvježbavanje nastavnih sadržaja i vrlo dobro fizički razgibali.

Osim zadataka, učenike je na rad dodatno motivirala upotreba mobitela (tableta), rad u grupama s visokom razinom interaktivnosti na engleskom jeziku, rad izvan učionice te natjecateljski karakter same radionice, a u konačnici i diploma, kao nagrada za najuspješniju grupu.

Dakle, na temelju svega navedenoga, možemo zaključiti da se radi o konceptu aktivnog učenja i aktivne nastave pri čemu je dominantna učenička, a ne nastavnička aktivnost. Smatramo da je ovakav način rada jedan od koraka u poučavanju učenika novih generacija tzv. digitalnih urođenika, a i put prema promjenama u školstvu koje neminovno dolaze.

Literatura:

 1. National Centre for Excellence in the Teaching of Mathematics, What Makes a Good Resource, Data Handling Murder Investigation
 2. Laura Reeshughes (2011), Number CSI-Solve the “Crime”
 3. Wendy Clemson (2008): Riješi zločin uz pomoć matematike, Egmont, Zagreb

Gimnazija Vukovar – škola budućnosti

sanja_PS

Sanja Pavlović Šijanović

Imali smo dobru ideju za projekt od društvenog značaja, ali ne zajedno smo jači.jpg 1i financijska sredstva za njegovo ostvarenje. Neosporno, dovoljno dobar razlog za prijavu projekta na donacijski natječaj Hrvatskog Telekoma “Zajedno smo jači” u rujnu ove godine. Prijavili smo projekt u kategoriji „Tehnologija i komunikacija“ pod nazivom „Tehnologija budućnosti za školu budućnosti“ kako bi opremili našu školu prijenosnim računalima, projektorima i bijelim pločama te bržim i jačim bežičnim internetom, te proveli edukaciju zaposlenih za primjenu ICT tehnologije u nastavi i poboljšali digitalne kompetencije nastavnika a samim time i prenijeli znanja na učenike kako bi ih osposobili za što bolje korištenje ICT-a i pripremili ih za tržište rada. Predvođeni ravnateljem škole profesorom Šijanović Davorom, tim entuzijasta željnih izazova i novih mogućnosti okupila je voditeljica projekta Kristina Kristek, profesorica kemije. Uz ravnatelja i voditeljicu tima, članovi tima odgovorni za provedbu projekta su Suzana Osička i Sandra Savičić, profesorice matematike, Karolina Dvojković, profesorica fizike i Sanja Pavlović Šijanović, profesorica informatike.

Na ovogodišnji natječaj pristiglo je 345 prijava. Selekciju nakon prvoga kruga obavilo je stručno povjerenstvo u kojem su bila tri predstavnika HT-a te po jedan predstavnik Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, Zavoda za robotiku Fakulteta strojarstva i zajedno smo jačibrodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske udruge poslodavaca (Global Compact) i Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj. Prolazak kroz prvu selekciju, bio je korak kojim smo se približili ostvarenju našeg cilja, iako je realizacija još uvijek bila dovoljno daleko da bismo se opustili. Nakon toga su zaposlenici HT Grupe glasali za najbolja 24 projekta među kojima se našla i naša Gimnazija Vukovar te su u završnom krugu glasanja svi korisnici interneta putem službene stranice natječaja http://www.zajednosmojaci.hr do 16. studenog 2015. mogli svojim glasovima podržati najbolje projekte. 

Ono na što smo bili i što jesmo, izuzetno ponosni na podršku koju smo dobili od učenika, t-com pobjednici 2015nastavnika, roditelja, lokalne zajednice, škola i institucija sa kojima surađujemo, nadasve prijatelja Gimnazije Vukovar, te smo se već samim time osjećali kao pobjednici. Do javnoga glasovanja nismo niti bili svjesni koliku potporu javnoga mijenja imamo. I upravo ta potpora donijela nam je pobjedu i osvojeno prvo mjesto u kategoriji Tehnologija i komunikacija te samim time vrijednu donaciju od 90.000 kuna.

Svečanost dodjela donacija bila je u srijedu 18.11.2015. u Zagrebu, što je ujedno i datum koji za nas u Vukovaru predstavlja posebno mjesto i simbolika ovog darivanja je upravo u tome što se okrećemo budućnosti i činimo sve kako bi ta budućnost našoj djeci bila što ljepša, inovativnija, uspješnija jer povijest je nešto što ne zaboravljamo i ne možemo promijeniti ali možemo mijenjati sadašnjost i utjecati na našu budućnost i budućnost naše djece.

zajedno smo jači.jpg3 - smanjenazajedno smo jači.jpg4zajedno smo jači.jpg5

Naša se škola već drugu godinu koristi sustavom e-dnevnika, a ove smo godine prošli i na natječaju za e – škole. Opremanjem škole informacijsko-komunikacijskom tehnologijom i njenom primjenom u nastavi svakako ćemo podići digitalnu zrelost naše škole i time opravdati dano povjerenje jer ćemo radom na opremi 21. stoljeća djeci pružiti znanje i vještine onako kako oni žive svaki dan – moderno i informatizirano.

eTwinning Slavenski kontaktni seminar u Dubrovniku

patricijaB_zeljkaZ

Patricija Burazin i Željka Zagorac

U Dubrovniku je 15. – 17. listopada 2015., u organizaciji Agencije za mobilnost i programe Europske unije eTwinning, održan Slavenski kontaktni seminar pod nazi12141628_903230203057871_7828883852248519772_nvom „eTwinning projekti u vrtiću i prvim razredima osnovne škole“. Slavenski kontaktni seminar oblik je stručnog usavršavanja namijenjen korisnicima eTwinninga iz slavenskih zemalja koji su imali želju upoznati se i povezati s kolegama diljem Europe. Na seminaru je bilo 8 predstavnika iz RH koji su odabrani na natječaju Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Osim predstavnika RH na ovome seminaru je sudjelovalo oko 50 sudionika iz odgojno-obrazovnih ustanova Poljske, Češke, Slovačke, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije.

Slavenski kontaktni seminar imao je za cilj okupiti odgajatelje i učitelje koji rade s djecom u vrtićima i u prvom razredu osnovne škole kako bi zajedno pokrenuli nove eTwinning projekte i naučili više o korištenju web 2.0 alata u nastavi i eTwinning projektima.

Portal eTwinning dio je programa Erasmus+, a omogućuje virtualn20151017_113551u suradnju odgajatelja, nastavnog i nenastavnog osoblja od predškolskog obrazovanja do srednje škole diljem Europe. Glavni cilj eTwinninga je promicanje međunarodne suradnje škola i pružanje mogućnosti za profesionalno usavršavanje nastavnika, naročito u pogledu uporabe IKT-a u pedagoške svrhe. Na europskoj razini aktivnost trenutačno uključuje više od 315 000 nastavnika koji su angažirani na aktivnostima internetskih projekata ili na projektima vlastitog stručnog usavršavanja. U Hrvatskoj je do danas registrirano 4289 nastavnika iz 1288 ustanove koji sudjeluju u više od 1489 projekta.

Seminar je otvorila mr.sc. Antonija Gladović, ravnateljica Agencije za mobilnost i programe EU, a u nastavku smo poslušali predavanja predstavnika iz Hrvatske, Poljske i Slovenije koji su predstavili primjere uspješnih eTwinning projekata koje su provodili s djecom i FB_IMG_1445120407315učenicima. Posebno se istaknuo projekt odgajateljice Urške Bučar iz OŠ Dolenjske toplice pod nazivom Rastoča skrivnost (Growing mistery) u okviru kojeg su djeca i učenici razmjenjivali sjemenje i učili o vegetaciji u partnerskim zemljama te prezentacija odgajateljice Andreje Sedlar iz DV Varaždina.

Nakon uvodnog predstavljanja podijelili smo se u tri skupine. Svaka skupina je imala svojeg voditelja koji je predstavio praktičnu uporabu portala eTwinning. Voditeljice radionica bile su iskusne dugogodišnje voditeljice eTwinning projekata, Nataša Ljubić Klemše i Adrijana Višnjić Jevtić . Na radionicama smo upoznali prve korake rada na Twinspaceu kao i neke nove web 2.0 alate koje do sada nismo koristili : Voki, Prezi, Make Beliefs Comix… U tom dijelu seminara naučile smo snalaziti se na eTwinning live-u (novoj radnoj površini za eTwinnere). eTwinning Live omogućuje umrežavanje i komunikaciju s kolegama iz Europe, pregled stručnih usavršavanja, traženje i praćenje kolega, otvaranje i/ili uključivanje u grupe te partnerske forume.

Potom je uslijedila podjela u još manje skupine formirane po sličnim interesnim područjima. Novi i manje iskusni eTwinneri naučili su otvoriti projekt na eTwinning portalu. Patricija je u suradnji sa hrvatskim i slovenskim kolegama otvorila međunarodni projekt pod nazivom „Zaboravljene igre“. Cilj otvorenog projekta je vratiti zaboravljene igre u život djece te potaknuti njihovu primjenu u svakodnevnom životu i međusobnom druženju. Međusobnom suradnjom učenici će otkriti i naučiti igre drugih sudioniFB_IMG_1445337508058ka projekta i nazive tih igara na drugim jezicima. Željka je sa slovenskim i hrvatskim kolegicama otvorila projekt „Vrtimo se u vrtu“ . Osmislile su ciljeve, zadatke, aktivnosti i očekivane rezultate. Projekt se odnosi na izradu niskih gredica u školskim vrtovima pri čemu će učenici upoznati razne vrste sjemenja i biljaka, pratiti proces od sjemenke do odrasle biljke, upoznati vrijednost eko uzgoja i organske hrane, sudjelovati u svim radovima vezanim uz vrt te na kraju uživati u plodovima. Budući da kolegica iz Slovenije ima bogato iskustvo u ovom području, sa svojim učenicima mentorirat će kolegice i učenike „početnike“. Otvorit će se web stranica projekta, planiramo i susrete na kojima bi s učenicima i roditeljima upoznali vrtove drugih sudionika i razmijenili iskustva.

Na vrtimo se tim (800x598)seminaru je otvoreno 11 novih međunarodnih eTwinning projekata, a sudionici su tijekom seminara dobili sva potrebna znanja za uspješnu uporabu eTwinning portala u radu s djecom i učenicima.

Sudjelovanje na seminaru proteklo je nevjerojatno brzo i bez zamora. Radni jezik je bio hrvatski, radionice su bile zanimljive i zahtijevale puni radni angažman svih sudionika, rezultati su ubrzo postali vidljivi. Razmijenili smo dosadašnja iskustva, prikupili nove sjajne ideje za rad, upoznali zanimljive ljude, sreli poznate drage osobe.

Sve aktivnosti seminara uspješno su provedene jer su svi sudionici bili raspoloženi za nova znanja i suradnju. Omjer radnih i neformalnih aktivnosti bio je vrlo dobro uravnotežen. Očarani Dubrovnikom i puni dojmova nakon dva aktivna i dobro organizirana dana, vratili smo se u školu i počeli s diseminacijom i provedbom otvorenih projekata.