Kako nam je prošla 2014. godina

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The Louvre Museum has 8.5 million visitors per year. This blog was viewed about 220,000 times in 2014. If it were an exhibit at the Louvre Museum, it would take about 9 days for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Pogled na vašoj strani

Broj 66, prosinac 2014.
ISSN 1848-2171

Dragi naši čitatelji i kolege hvala vam što i dalje pišete za Pogled kroz prozor, što čitate dobre, pozitivne i tople priče iz naših škola i tako nam pomažete da zajednički postanemo sve bolji. Prošlomjesečni broj imao je rekordnih 26 885 čitatelja iz cijele regije, a zanimljivost je da imamo jednak broj čitatelja iz Srbije i SAD-a. Smile

Ova čestitka napravljena je prema predlošku za PowerPoint 2013 pa i vi lako možete napraviti sličnu prema savjetima na stranici PowerPoint. Responsibly.

Pogled_iconNovi broj započinjemo s najmlađima koji sudjeluju u eTwinning projektu Mascots exchanges. Kako izgledaju eTwinning projekti s mališanima pišu nam Matea Galinec i Adrijana Višnjić Jevtić. Više…

Pogled_iconNova znanja i kompetencije za europski vrtić je Erasmus + projekt koji se provodi u Dječjem vrtiću Petar Pan u Zagrebu, a Marina Karavanić i Renata Jakopec nam pojašnjavaju što planiraju postići ovim projektom te na koji način žele utjecati na proces promjena u hrvatskom obrazovnom sustavu. Više…

Pogled_iconSnježana Kovačević iz OŠ Zlatar Bistrica piše nam o nizu projekata koje provode u knjižnici kako bi školsku knjižnicu preobrazili u izvor prave pismenosti. Više…

Pogled_iconDvije međimurske osnovne škole, II. OŠ Čakovec i OŠ Vladimira Nazora Pribislavec pridružile su se Tjednu informatičke edukacije (Computer Science Education Week) i registrirale se kao domaćini Sata kodiranja (Hour of Code), globalnog edukativnog pokreta koji doseže desetke milijuna učenika u više od 180 zemalja. Javlja nam Iva Naranđa. Više…

Pogled_iconKao i uvijek Pogled nas vodi i izvan Hrvatske. Najprije do Slovenije koju su Marina Mirković i Lidija Kralj virtualno posjetile sudjelujući u ARNES-ovom masovnom tečaju Sigurno korištenje interneta i modernih tehnologija namijenjen upravo učiteljima i nastavnicima. Više…

Pogled_iconGordana Foder pokazuje nam na slikovitom primjeru kako je metode rada, naučene na stručnom usavršavanju u Španjolskoj uspješno primijenila u svojem razredu u obliku interaktivne radionice. Više…

Pogled_iconZadnjih tjedana iz CARNeta stalno stižu nove, dobre vijesti pa donosimo i njihov kratki pregled. Više…

Želimo vam puno uspjeha, sreće, zadovoljstva, ispunjenih snova i dovoljno vremena za sve aktivnosti koje želite provesti i mjesta koje želite posjetiti u 2015. godini.

Odmorite se i čitamo se uskoro.

Lidija Kralj

Projekt „ Nova znanja i kompetencije za europski vrtić“

marinaK_renataJ

Marina Karavanić i Renata Jakopec

Dječji vrtić Petar Pan iz Zagreba sudjeluje u Erasmus + projektu Ključna aktivnost 1 područje osnovnog obrazovanja.

Obrazovanje u ranom djetinjstvu je bitna zadaća za uspješno cjeloživotno obrazovanje, socijalnu integraciju, osobni razvoj i kasnije zapošljavanje. Kompetencije osoblja su ključ za visoko kvalitetan rani odgoj i obrazovanje. Inovacije u odgoju i obrazovanju, okruženja za učenje koja su fokusirana na djecu i njihove kompetencije, povećanje kompetencija djelatnika koji rade u ranom odgoju i obrazovanju jamstvo su za realizaciju zahtjeva u budućem visoko kvalitetnom obrazovanju u Europi.

Dječji vrtić Petar Pan iz Zagreba dobio je nepovratna sredstva za edukaciju 9 djelatnika.

Ciljevi projekta su: razvoj i poboljšanje jezičnih i digitalnih kompetencija naših djelatnika, razumijevanje drugih kultura i prilika za stvaranje mreže međunarodnih kontakata, izgradnja europskog identiteta naše ustanove. Time bismo u budućnosti mogli ponuditi aktivnosti i programe ranog odgoja i obrazovanja koji bolje odgovaraju europskom obrazovnom sustavu i društvu.

Zbog toga smo odabrali dva ključna područja razvoja naše ustanove.

Prvo područje odnosi se na uvođenje inovacija, novih obrazovnih i pedagoških metoda i modela u kurikulum vrtića i neposredni odgojno-obrazovni rad s djecom.

Drugo ključno područje obuhvaća učenje i razvoj digitalnih kompetencija i korištenje interaktivnih medija u obrazovanju.

U projektu sudjeluje devet naših djelatnika na pet različitih stručnih usavršavanja unutar ta dva ključna područja strateškog razvoja naše ustanove. To su ravnateljica, dva stručna suradnika i šest odgojitelja.

Stručna usavršavanja na kojima sudjeluju naši djelatnici su:

 1. Međunarodna konferencia „Excllence in education – The Creativity- Innovation challenge“ – organizator International centre for innovation in education (ICE) u Parizu- Francuska
 2. Play to learn in Dublin“ – organizator Interacting Madrid , Španjolska- tečaj je održan u Dablinu, Irska
 3. ICT for Collaborative Project Based Teaching and Learning Course – organizator Smart Solutions Ltd.- Malta
 4. Creative Theaching Approaches in Early Years and Pre-school Education – organizator LEAP, Language Education & Partnerships Ltd. ( Velika Britanija).- tečaj je održan u Bologni, Italija

Do sada su realizirane prve četiri aktivnosti, dok se peta aktivnost tek očekuje a predviđa se sudjelovanje na seminaru u Švedskoj.

Rezultati našeg projekta bili bi: razvoj i poboljšanje osnovnih kompetencija naših djelatnika, digitalne kompetencije, znanje engleskog jezika, komunikacijske i prezentacijske vještine, nova teorijska i praktična znanja na području struke.

Dugoročni utjecaji ovog projekta i stečena nova znanja i spoznaje trebali bi se integrirati u kurikulum vrtića, a kao krajnji cilj je omogućiti djelatnicima da postanu kreatori svog razvoja i obrazovanja. Putem različitih radionica i predavanja u vrtiću, te izvan vrtića u strukovnim udruženjima, lokalnim, regionalnim i državnim skupovima i konferencijama, prezentirati će se nove metode. Time želimo utjecati na proces promjena u obrazovnom sustavu RH i poticati brže prilagođavanje obrazovnom sustavu u Europi.

Naši strateški ciljevi su internacionalizacija i modernizacija kurikuluma po uzoru na europsku praksu te razvoj kvalitetnih programa ranog odgoja i obrazovanja. Zatim odgojno obrazovni proces fokusiran na individualne potrebe i mogućnosti poticaja kreativnosti i istraživačkog ponašanja djece te podrška djeci smanjenih mogućnosti i uvođenje europske dimenzije u obrazovne sadržaje.

Iskustva iz Vrtića u Modeni, Italija

Ravnateljica Marina Karavanić i odgojiteljica Renata Jakopec sudjelovale su na međunarodnom seminaru pod nazivom Creative Theaching Approaches in Early Years and Pre-school Education .

Seminar je održan od 12.10.2014. do 18.10.2014. u Bologni, Italija. Organizator seminara je bio LEAP, Language Education & Partnerships Ltd. ( Velika Britanija).

Seminar je obuhvaćao:

 • Povijest, modeli i inovacije u pristupu djeci rane i predškolske dobi
 • Neuro znanost i dostignuća u istraživanjima
 • Posjet Reggio Internacionalnom centru i upoznavanju s poviješću Reggio pedagogije
 • Posjete vrtićima( tri vrtića) u gradu Modeni i boravak tijekom dana s djecom, upoznavanje s načinom rada , izmjena iskustava sličnosti i razlike u kurikulumskom pristupu
 • Evaluacije i diskusije
 • Prezentacija rada vrtića Petar Pan i predstavljanje Hrvatske

Dolaskom ( 12.10.2014.) u Bolognu sljedilo je upoznavanje sa sudionicima seminara , te zajednička večera. Prvi radni dan sastojao se od predavanja na temu Neuro znanost i Reggio pedagogija te je svim sudionicima seminara bila pružena mogućnost iznošenje vlastitih iskustava u radu i prezentacije vlastite zemlje i odgojno obrazovnog sustava.

Sljedeći dan bio je organiziran posjet Reggio Children Centre ( RCC), u kojem smo imali priliku upoznati se s poviješću Reggio centra. Na veliku žalost svih sudionika seminara nismo bili u mogućnosti vidjeti djecu. Međutim imali smo priliku vidjeti načine dokumentiranja različitih projekata, naročito foto i video dokumentacija.

clip_image002 clip_image004

clip_image006Upoznali smo se s „ateljeristom“.Ateljerist je osoba koja posjeduje formalno obrazovanje iz područja likovnog izražavanja. On zajedno s odgojiteljima i djecom radi na projektima objedinjujući različita iskustva kroz iskustveno učenje. Podržava i razvija dječju kreativnost i inovativnost na jednostavan a istovremeno kompleksan način . Pri tome se ne negira dječja originalnost.

Sljedećih dana posjetili tri vrtića u gradu Modeni. Scuola dell’ Infanza „Cimabue“ ; Scuola dell’Infanza Simonazzi te jedan novo izgrađeni vrtić.

clip_image008Ono što je zanimljivost svih vrtića koje smo posjetili je to da se svaka kuća sastoji od samo tri skupine djece ( djeca od tri, četiri i pet godina) osim u novom vrtiću koji ima jednu skupinu djece od 2-3-godine života. Iz svake sobe dnevnog boravka izlazi se u zajednički atrij u kojem djeca svakodnevno borave.

Upoznali smo se s radom , načinom planiranja, dokumentiranja. Prisustvovali smo neposrednom radu s djecom, izmjenjivali iskustava s odgojiteljima vrtića.

clip_image010 clip_image012

Ono što je karakteristično za sve vrtiće koje smo posjetili je knjižnica za roditelje koja se nalazi uvijek u holu vrtića, u kojoj roditelji mogu posuđivati literaturu i slikovnice za djecu.

clip_image014 clip_image016

Najupečatljivije je način dokumentirana u svim vrtićima. Posvuda se nalaze fotografije i likovni radovi djece u projektima. Odgojitelji u sobama dnevnog boravka imaju računalo, i printer u boji i zbog toga su u mogućnosti svakodnevno dokumentirati dječje aktivnosti.

clip_image018 clip_image020

Sljedećih dana međusobno smo na temelju iskustava i viđenog u vrtićima, pripremali vlastite prezentacije o mogućnostima prenošenja stečenog znanja u vlastite vrtiće te prezentacija ostalim sudionicima seminara.

Ono što je vrijedno spomenuti je i stjecanje novih poznanstava. Tako smo mi zajedno s kolegicama iz Engleske napravile mogući plan zajedničke suradnje i prezentirale ga ostalim sudionicima seminara.

Zaključak: Vrijednosti ovakvog načina stjecanja znanja i iskustava su neprocjenjive za sve sudionike seminara te jednako tako i za sve djelatnike u odgojno obrazovnim ustanovama. Želimo da naši djelatnici dobiju priliku upoznati se s pristupima i modelima koji su usmjereni na individualne mogućnosti i stilove učenja djeteta, koji uključuju inovativna i prirodna okruženja za učenje. Ovime pružamo djelatnicima mogućnost učenja o modelima izvrsnosti u obrazovanju djece.

Uključivanje roditelja u rad odgojno – obrazovne skupine

mateaG_andrijanaVJ

Matea Galinec i Adrijana Višnjić Jevtić

IMG_0002 (464x640)Pozitivno iskustvo stečeno u Programima za cjeloživotno učenje, potaklo je odgojitelje na uključivanje u nove projekte. Platforma eTwinning pokazala se kao dobar odabir za otkrivanje novih ideja, kontakata i pokretanje novih projekata. Odgojitelji i djeca waldorfske skupine Sunčeka, Dječjeg vrtića Čakovec uključili su se u nekoliko projekata koji se svojim sadržajem uklapaju u kurikulum skupine. Jedan od projekata od samog početka pobudio je velik interes kod djece, riječ je o projektu „Mascots exchanges“ koji uključuje partnere iz Poljske, Rumunjske, Francuske, Španjolske, Grčke, Latvije, Nizozemske, Turske, Velike Britanije i Hrvatske. Zanimljivost projekta je i to što on uključuje djecu različitih dobnih skupina – od djece rane i predškolske dobi, pa sve do djece u završnim razredima primarnog obrazovanja.

20141022_111108 (640x360)Projekt je osmišljen na način da svaka od zemalja partnera u njemu sudjeluje sa svojom lutkom koja će putovati u ostale zemlje i na taj način prenositi kulturu, način života, tradiciju i jezik određene zemlje. Lutka („maskota“) po povratku u svoju zemlju „donosi“ iskustva koja se djeci predstavljaju kroz fotografske i video zapise, crteže, stihove i ostale vidove dokumentacije. Kroz godinu „maskote“ će posjetiti 5 zemalja.

Sunčica je lik lutke koja je iz Dječjeg vrtića Čakovec, PO „Cipelica“, poslana na putovanje u IMG_0003 (640x470)Poljsku. Istovremeno iz Poljske je stigla Ginger – vjeverica. Djeca su, jednako kao i odgojitelji Ginger dočekali s veseljem i znatiželjom. Nekoliko dana Ginger je boravila u grupi gdje je sudjelovala u svim aktivnostima djece od onih životno-praktičnih do onih istraživačkih, tjelesnih, smiboličkih igara djece. Ginger je postala dio grupe. Kao gošća prisutna je bila u šetnjama, posjetima muzeju, knjižnici, trgovini te su sve aktivnosti dokumentirane kako bismo djeci u Poljskoj približili način života djece u Čakovcu.

Djeca su se toliko povezala s lutkom da su o njoj razmišljali kao o novom članu skupine. Zaključila su kako nije pristojno da Ginger ostaje u vrtiću preko noći sama te su predložili da je povedu svojim kućama. Samostalno su odredili kriterije i redoslijed obitelji u kojima će boraviti Ginger. Kako bi bili sigurni da je redoslijed pravedan, organizirali su demokratsko glasovanje. Tako su suradnjom i kooperativnošću u igri napravili listu udomitelja Ging20141027_110156 (360x640)er. Premda su roditelji od početka bili upoznati s projektom koji se provodi u skupini, tek dolaskom Ginger u svaku obitelj postali su svjesni da je potrebno i njihovo uključivanje u realizaciju projekta. Svakog dana Ginger je boravila kod jednog djeteta koje juje nastojalo uključiti u sva obiteljska događanja. U ovoj fazi projekta roditelji su samoinicijativno počeli dokumentirati aktivnosti u koje su uključivali Ginger. Uz to, počeli su osmišljavati vrijeme koje će Ginger provesti u obitelji. Tako je Ginger posjetila grad Varaždin i tržnicu, kosila travu, sudjelovala u društvenim igrama obitelji, šetnjama, posjetu knjižnici. Organizirani su joj izleti, sudjelovala je na proslavama rođendana. Zajedničko provedeno vrijeme unutar obitelji dobilo je novu dimenziju i kvalitetu. Roditelji su potvrdili kako bi pojedine aktivnosti vrlo teško realizirali bez poticaja lutke Ginger, te su zaključili kako je ovakav vid aktivnosti pozitivan i dobar motivator ne samo za djecu i odgojitelje, nego i za čitave obitelji. Roditelji su svojim prihvaćanjem Ginger, djeci pokazali da poštuju aktivnosti koje djeca smatraju važnim, te tako doprinijeli razvoju dječjeg samopouzdanja i samosvijesti.

Tij20141105_111543(640x360)ekom projektnih aktivnosti pojavilo se mnogo prilika za suradnju između roditelja i odgojitelja. Odgojitelji su dobili priliku roditeljima pokazati različite načine učenja djece, dok su roditelji direktno utjecali na smjer i razvoj aktivnosti u skupini. Aktivnosti koje su se provodile u domovima djece pokazale su različite kulturne i vrijednosne orijentacije obitelji, te na taj način doprinjele razvoju tolerancije i poštovanja prema različitosti u skupini.

Prikupljena dokumentacija dostupna je djeci kako bi mogla revidirati stečena iskustva i razmijeniti svoje doživljaje. Dio dokumentacije pretvoren je u „Dnevnik putovanja Ginger“ i poslan s njome nazad u Poljsku.

Premda je jedno vrijeme Ginger bila dio skupine, djeca su od početka razumjela da je ona samo u gostima i da će se jednog dana vratiti kući u Poljsku.

Svi zajedno, djeca, roditelji i odgojitelji čekaju novog gosta. Njegovo je ime Dino i dolazi iz Rumunjske.

Školska knjižnica – izvor prave pismenosti

snjezana_kovacevic

Snježana Kovačević

Pojam prava pismenost preuzet je iz knjige Michaela Gormana « Postojana knjižnica: srcetehnologija, tradicija i potraga za ravnotežom» u kojoj autor govori kako «prava pismenost osposobljava ljude da čitanjem postanu učeni» i da je u tome uloga školskoga knjižničara od velike važnosti.

Poticanje čitanja i stvaranje te njegovanje čitateljske kulture, u što su kontinuirano uključeni učenici od 1. do 8. razreda, u Osnovnoj školi Zlatar Bistrica provodi se tijekom cijele nastavne godine, a ne samo u Mjesecu hrvatske knjige. Cilj takvoga rada je da školska knjižnica, uvijek otvorenih vrata, nudi svoje sadržaje, knjige, časopise i ostale medije koje sve češće upotpunjujemo digitalnim medijima i online alatima koji su u službi e- učenja i kreativnog usvajanja znanja kako bismo učenicima omogućili da borave i uče u školskoj knjižnici koja odgovara potrebama i zahtjevima modernog vremena.

S tim u vezi, spomenimo neke primjere dobre prakse i aktivnosti za poticanje čitanja OLYMPUS DIGITAL CAMERAkojima smo obilježili Mjesec hrvatske knjige: književni susret sa Silvijom Šesto Stipaničić u kojem smo upoznali nestašnog Bum Tomicu, posjet mališana iz Dječjeg vrtića «Zlatni dani» iz Zlatar Bistrice školskoj knjižnici pri čemu smo im naglasili važnost i vrijednost čitanja od malih nogu, posjet učenika predmetne nastave mjesnoj knjižnici- Čitaonici Zlatar Bistrica s ciljem upoznavanja načina rada mjesne knjižnice u kojoj učenici također mogu biti članovi, posjet učenika razredne nastave Dječjem odjelu Knjižnica grada Zagreba u okviru terenske nastave, sudjelovanje u Nacionalnom kvizu za poticanje čitanja čija je ovogodišnja tema bila « Ljubav za početnike» i posjet Međunarodnom sajmu knjiga Interliber koji seOLYMPUS DIGITAL CAMERA ove godine održava 37. put, održavanje nastavnih sati i radionica u školskoj knjižnici iz područja Knjižničnoga odgoja i obrazovanja kako bi se učenici podučili informacijskoj pismenosti i stjecali te razvijali temeljne kompetencije potrebne za cjeloživotno obrazovanje. Također, važno je spomenuti da u školi djeluje Zlatarbistrički klub ljubitelja knjige «ZLATKKA» s ciljem razvijanja ljubavi prema knjizi i pisanoj riječi gdje učenici aktivno sudjeluju u razgovorima, diskusijama i interpretacijama djela za djecu i mladež te u kreativnom radu u obliku radionica, prezentacija, izrade plakata i poticanja čitanja unutar njihova razreda i u samoj školi.

Kako je već ranije spomenuto, školska knjižnica je važan čimbenik u stjecanju prave pismenosti, stoga se u Osnovnoj školi Zlatar Bistrica već nekoliko godina za redom provode projekti za poticanje čitanja. U nacionalnom projektu «Čitamo mi, u obitelji svi» sudjelujemo već četvrtu godinu za redom. Naime, to je projekt u kojem sudjeluju svi članovi obitelji, a provodi se u trećem razredu pa tako ove godine u njemu sudjeluje 141 škola, 288 razreda, 5283 učenika i više od 130 školskih knjižničara. Nadalje, učenici 6. razreda sudjeluju u projektu i natjecanju iz znanja i kreativnosti «Čitanjem do zvijezda» provodeći slobodno vrijeme uz knjige «Zagrebačka priča» autorice OLYMPUS DIGITAL CAMERABlanke Dovjak- Matković, «Moja slavna prijateljica» autorice Ivane Guljašević i «Pokajnik» Milene Mandić.

U projektu «Čitajmo zajedno, čitajmo naglas» sudjelovat će učenici 4. razreda koji će čitati zaboravljenu knjigu nelektirnoga naslova, a koju učenici rijetko posuđuju pa će se na ovaj način podsjetiti važnosti čitanja i takvih djela za djecu i mlade.

Nizom spomenutih aktivnosti, školska knjižnica svakodnevno i aktivno provodi svoje programe s ciljem poticanja čitanja, pisanja, korištenja IKT-a, kreativnosti u učenju i stjecanju znanja te informacijske pismenosti i tako širi svoju odgojno- obrazovnu djelatnost počevši od predškolske dobi do učenika 8. razreda, ali i učitelja kojima se redovito predstavljaju nove stručne knjige potrebne za rad s učenicima ili pak u obliku zajedničkih nastavnih sati, korelacija i međupredmetnog povezivanja nastavnoga sadržaja i sl. Misija školske knjižnice jest stvaranje ozračja za stjecanje prave pismenosti i razvijanje životnih kompetencija učenika s obzirom na njihove mogućnosti te u skladu s tim, omogućavanje pristupa različitim izvorima znanja, raznovrsnim aktivnostima, projektima, digitalnim medijima i ostalim sadržajima.

Literatura

Knjige snova, knjige želja
Posjet Čitaonici Zlatar Bistrica
Književni susret s književnicom Silvijom Šesto- Stipaničić
Čitamo mi, u obitelji svi – službena stranica projekta
Globalna tolerancija- radionica u školskoj knjižnici

Svim mrežnim izvorima je pristupljeno 10.12.2014.godine

Hour of Code

iva_naranđa

Iva Naranđa

Dvije međimurske osnovne škole, II. osnovna škola Čakovec i Osnovna škola Vladimira Nazora Pribislavec pridružile su se najvećem edukativnom događaju u povijesti koji se održava tijekom Tjedna informatičke edukacije (Computer Science Education Week), od 8. do 14. prosinca 2014. i registrirale se kao domaćini Sata kodiranja (Hour of Code), globalnog edukativnog pokreta koji doseže desetke milijuna učenika u preko 180 zemalja.

Što je Hour of Code i zbog čega ga provodimo?

hour-of-code-logoHour of Code (Sat kodiranja) je jednosatni uvod u informatiku, oblikovan tako da pojasni programiranje i pokaže da svatko može naučiti osnove. Osnovni cilj kampanje je potaknuti desetke milijuna učenika da aktivno sudjeluju u Satu kodiranja od 8. do 14. prosinca 2014., a organizira se pod motom: „Svi mogu i trebaju naučiti programirati.“

Svaki učenik trebao bi imati priliku naučiti osnove programiranja i informatike jer to pomaže njegovanju vještine rješavanja problema, logike i kreativnosti. Počevši rano, učenici će imati temelj za uspjeh u karijeri u 21. stoljeću. Sat kodiranja održali smo kako bismo promovirali programiranje i računalnu znanost u cjelini te pobudili interes učenika za informatiku kao buduće zanimanje. Pretpostavka je da će samo u Europi već 2015. godine nedostajati više od 900 000, a u SAD-u više od 700 000 informatičkih stručnjaka.

Sat kodiranja osmišljen je kako bi se informatiku kao znanost približilo učenicima različitog uzrasta kroz izuzetno kvalitetne i metodički izvrsno osmišljene vježbe koje samostalno ili uz pomoć mogu izraditi u jednom satu. Na taj način pokazuje se učenicima, ali i njihovim roditeljima, da svatko može naučiti osnove programiranja i pruža im se mogućnost da se uvjere kako programiranje nije bauk, već zabavno i kreativno iskustvo. Učenici su potaknuti i na daljnji samostalni rad što im omogućuju vodiči dostupni tijekom cijele godine. Predstavimo li učenicima programiranje na zanimljiv način, mnogi od njih posvetit će se kreativnom radu na računalu, a ne samo provođenju vremena za računalom uz besciljno pretraživanje interneta, igre i društvene mreže.

Tko je organizator?

Sat kodiranja organiziran je od strane Code.org, javne 501 c3 neprofitne organizacije posvećene širenju informatike tako što omogućuju dostupnost u sve više škola te brojnije sudjelovanje djevojčica kao i svih učenika pripadnika nacionalnih manjina. Besprimjerna koalicija partnera ujedinjeno podržava Sat kodiranja. Poziv je objavio i European Schoolnet, mreža 30 ministarstava obrazovanja u Europi.

Organizatori su se pokazali zaista izvrsnima, od pripreme do podrške tijekom cijelog događanja. Osim odličnih vodiča, dostupne su i detaljne upute, razni savjeti, preporuke i ideje kako se sve može održati Sat kodiranja ovisno o dobi učenika i opremljenosti škola ili drugih organizacija koje ga provode te mnoštvo raznovrsnog promotivnog materijala. Dva dana prije samog početka događanja pozvali su mailom sve registrirane sudionike na „Hour of Code 2014 Q&A“ Hangout uživo kako bi svima i odmah odgovarali na pitanja, a snimka je dostupna ovdje. Osim toga, pohvala i za ažurno odgovaranje na upit mailom. Sve u svemu, savršena ideja, organizacija, priprema, provedba i podrška.

Zašto je odabran upravo ovaj tjedan?

Computer Science Education Week organizira se svake godine prosincu, u tjednu u kojem su rođene Ada Lovelace (rođena 10. prosinca 1815.), britanska matematičarka općeprihvaćena kao prvi programer i Grace Murray Hopper (rođena 9. prosinca 1906.), pionirka računalnih znanosti i američka kontraadmiralka, između ostaloga zaslužna za popularizaciju izraza bug i debugiranje te razvoj programskog jezika COBOL.

Kako je obilježen tjedan informatičke edukacije u OŠ Vladimira Nazora Pribislavec?

Iz OŠ Vladimira Nazora Pribislavec u Satu kodiranja sudjelovali su učenici sedmog i osmog razreda koji polaze izbornu nastavu informatike pod vodstvom učiteljice informatike Ive Naranđa od koje je i potekla inicijativa za uključivanje učenika u Sat kodiranja. U utorak, 9. prosinca 2014. naši učenici prošli su vodič „Angry Birds“. Kako bismo ovaj događaj učinili HOUR-OF-CODE-2O14-PRIBISLAVEC (14)još zanimljivijim, povezali smo ga s eTwinning projektom Science Around Us i pozvali partnere da razmijenimo dojmove putem online ankete i foruma na Twinspaceu projekta. Pozivu su se odazvale dvije škole iz Turske. Iz naše škole anketu je ispunio 21 učenik, čiji rezultati pokazuju da svi anketirani učenici  Hour of Code smatraju zabavnim i dobro organiziranim te da ih je svih 21 motivirano za sudjelovanjem u sličnom događanju iduće godine. 13 učenika (61,9 %) odgovorilo je da je Hour of Code povećao njihov interes za programiranjem, niti kod jednog učenika Hour of Code nije smanjio njegov interes za programiranjem, dok je 8 učenika (38,1 %) ostalo ravnodušno prema programiranju. U sklopu ankete učenici su jednom rečenicom trebali izraziti svoj dojam o Hour of Code pokretu. Mnogi odgovori su gotovo identični pa iznosimo one najčešće: „Odlično je!“, „Zabavno i naučila sam puno.“, „Vrlo interesantno i zabavno.“, „Sviđa mi se!“. Detaljni rezultati ankete, zajedno s podacima iz Turske, objavljeni su na Twinspaceu eTwinning projekta Science Around Us. Tijekom tjedna informatičke edukacije učenici su napravili PowerPoint prezentacije na engleskom jeziku o Adi Lovelace i Grace Hopper, a u informatičkoj učionici uredili smo pano tematski vezan uz ovaj događaj.

Kako je obilježen tjedan informatičke edukacije u II. Osnovnoj školi Čakovec?

U Satu kodiranja sudjelovali su učenici petog, šestog i osmog razreda koji polaze izbornu nastavu informatike. Učenici 5.a, 5.b i 6.b razreda uz vodstvo učiteljice informatike Ive Naranđa prošli su vodič „Angry Birds“, a učenici 8.a i 8.b razreda vodič „Code with Anna 5b-hour of code (1)and Elsa“. Nakon Sata kodiranja učenici su ispunili online anketu na školskom webu. Na anketu je odgovorio 71 učenik. Rezultati ankete pokazuju da 68 anketiranih učenika Hour of Code smatra zabavnim i dobro organiziranim, a 3 učenika Hour of Code smatra dosadnim i loše organiziranim. Za sudjelovanje u sličnom događanju iduće godine motivirano je 65 učenika, a 6 učenika nije. 53 učenika odgovorilo je da je Hour of Code povećao njihov interes za programiranjem, kod 2 učenika Hour of Code je smanjio interes za programiranjem, dok je 16 učenika ostalo ravnodušno prema programiranju. U anketi učenici su trebali izraziti i svoj dojam o Satu kodiranja. Evo nekoliko odgovora: „Sat kodiranja bio je zabavan i zanimljiv. Puno smo toga mogli naučiti.“, „Sat kodiranja je bio jako zabavan. Bolje je nego igrice.“, „Sat kodiranja bio je veoma zabavan, zaista je povećao moj interes za programiranjem, igrati ću i kod kuće te igrice…Preporučujem i ostalima da se uključe!“, „Jako mi se svidio Sat kodiranja jer je zabavan i mora se mnogo razmišljati.“, „Sat kodiranja bio je zabavan, lijep, prekratak. Sve u svemu bio je jedan od najinteresantnijih sati ove godine.“, „Sat kodiranja je nešto najbolje što postoji! Baš super da to postoji da ljudi programiraju a ne da rade nepotrebne stvari na internetu.“, „Htio bih da bude više Satova kodiranja.“, „S obzirom na činjenicu da sam se već puno bavio programiranjem, mislim da je zbilja super ideja da se na ovakav zabavan način djeca zainteresiraju za programiranje. Nije težak i dobar je za uvod u programiranje.“. Detaljan prikaz rezultata ankete, s podacima po razredima i svim odgovorima učenika o dojmu koji je na njih ostavio Sat kodiranja dostupan je u prezentaciji o ovom događanju. Tijekom tjedna informatičke edukacije učenici su napravili PowerPoint prezentacije i prezije o Adi Lovelace, Grace Hopper i Charlesu Babbageu, a u informatičkoj učionici uredili smo pano tematski vezan uz ovaj događaj. Prezentacija o provedenom Tjednu informatičke edukacije i Satu kodiranja u II. osnovnoj školi Čakovec prikazana je idućeg tjedna u holu škole svim učenicima za vrijeme velikog odmora.

Slovenski MOOC

Sigurno korištenje Interneta i modernih tehnologija

marinaM_lidijaK

Marina Mirković i Lidija Kralj

Slovenska akademska istraživačka mreža – Arnes tijekom studenog je organizirala besplatni masovni online tečaj namijenjen svima koji žele naučiti više o sigurnom korištenju Interneta i suvremenih informacijskih tehnologija. Tečaj je trajao tri tjedna a teme proučavanja bile su:

 • Zaštita uređaja
 • Zaštita podataka i digitalni identitet
 • Zaštita zdravlja i okoliša.

Za uspješan završetak tečaja trebalo je postići 75% bodova na kvizovima i izvršiti sve aktivnosti u tečaju, posebno sudjelovati u forumima. U tečaju je sudjelovalo više od 750 sudionika iz Slovenije i susjednih zemalja. Oko 400 sudionika je uspješno završilo tečaj odradivši sve propisane aktivnosti. Tečaj je održan na slovenskom jeziku, ali u komunikaciji smo koristili i hrvatski jezik bez ikakvih problema.

Slika 1Slika 2
Slika 1. Sadržaj Arnesovog MOOC- a           Slika 2. Veliki broj sudionika u MOOC-u

U tečaju su sudionici upoznali kako se zaštititi od virusa te što su dobre lozinke zaštite. Analizirani su primjeri slučajeva prijevara i prijetnji s kojima se susrećemo online. Velika pozornost posvećena je privatnosti na internetu. Prikazani su slučajevi objavljivanja osobnih podataka na Internetu kao i moguće posljedice takvog ponašanja. U tečaju je također prikazana ovisnost o Internetu, igrama i mobitelima te načini zlostavljanja putem Interneta i mobilnih uređaja, kao i budući izazovi u korištenju suvremenih tehnologija.

Važno je naglasiti da su sadržaji bili usmjereni na školsku praksu, primjeri prilagodljivi našim svakodnevnim situacijama i s naglašenim društvenim aspektom, a ne tehnološkim.

Grupiranje tema u tri odabrana područja napravljeno je jako dobro, a svaki sadržaj dopunjen je poveznicama na dodatnu literaturu na slovenskom i engleskom jeziku.

U tečaju su sadržaji proučavanja bili dokumenti, videozapisi, ankete, kvizovi. Videozapisi su pokazivali dijelove predavanja koja su voditelji tečaja održali uživo pa je na taj način ostvarena kombinacija dinamičnosti predavanja uživo i samostalnog prolaženja kroz Slika 3sadržaje. Forumi su bili vrlo aktivni, ali dijelom raspršeni što je posljedica velikog broja sudionika i raznih tema koje su otvarali. Sudionici su raspravljali o brojnim zanimljivim temama u kojima su podijeliti svoje iskustvo o sigurnoj upotrebi interneta.

Slika 3. Primjer videozapisa u tečaju

Zanimljivi su bili brojni kvizovi, među njima i kviz za mrežne detektive, s primjerima prepoznavanja problema u uporabi interneta. Isprobajte ga i vi da vidite kakav ste mrežni detektiv: http://www.spletni-detektiv.si/

Slika 4Slika 5
Slika 4. Zanimljiva igra-kviz o Web detektivu      Slika 5. Analiza problema u kvizu

Slika 6
Slika 6. Čestitka za uspješno riješen kviz

Za uspješno sudjelovanje u tečaju polaznici su dobili Mozillinu značku “Pametan korisnik interneta”.

Online tečaj koji se temelji na Europskom okviru za razvoj i razumijevanje digitalnih kompetencija (DIGCOMP), imao je i završni sastanak uživoSlika 7 na nekoliko lokacija u Sloveniji. Zanimljivost tog sastanka je bilo da je bio u potpunosti offline kako bi se razgovorom i suradnjom uživo nadopunilo iskustva iz tečaja. Pri tome su se problemi koji se javljaju online, rješavali offline. Nastavnici su analizirali složene probleme sigurnijeg interneta i modernih tehnologija, s kojima se danas vrlo često susreću učitelji, ravnatelji i stručni suradnici u školama, bez obzira na zemlju u kojoj se nalaze.

Slika 7. Značka „Pametan korisnik interneta“

Koncept tečaja predstavljen je na konferenciji Arnes 2014. Opisao ga je gospodin Domen Božeglav, voditelj/mentor tečaja. Videozapis prezentiranja možete pogledati na mrežnoj ovoj stranici.

MOOC (Massive Open Online Course) je online tečaj ili predavanje s neograničenim sudjelovanjem i slobodnim pristupom preko Interneta. Ovaj oblik edukacije je prilagodljiv rasporedu, potrebama i interesima polaznika. Omogućena je interakcija i razmjena znanja i Slika 8mišljenja s kolegama diljem svijeta koji pohađaju isti tečaj. Uz internetsku vezu, za učenje je važna i osobna motivacija kao i odgovornost sudionika. Neispunjavanje obveza ne nosi sankcije slične onima u formalnom sustavu obrazovanja.

Slika 8. MOOC kao oblik modernog stručnog usavršavanja

Uz CARNetov Moodle MOOC i Arnesov „Sigurno korištenje interneta i modernih tehnologija“, vjerujem da će se njihova uporaba i popularnost širiti i na druge organizacije a time promijeniti struktura obrazovanja.

Akademska i istraživačka mreža Slovenije – Arnes je javna ustanova koja pruža usluge mreže organizacijama u području istraživanja, obrazovanja i kulture te olakšava integraciju, interakciju i suradnju sa sličnim organizacijama u inozemstvu. Arnes gradi, održava i upravlja infrastrukturu koja povezuje sveučilišta, institute, istraživačke laboratorije, muzeje, škole i digitalne knjižnice.

Svakako posjetite mrežnu stranicu slovenskog Centra za sigurniji internet gdje ćete naći brojne zanimljive sadržaje o sigurnoj uporabi interneta i modernih tehnologija koje možete primjeniti u pripremi vaše nastave. Iako mi u Hrvatskoj kasnimo za Slovenijom u pripremi sličnih sadržaja, zahvaljujući ekipi EU projekta “Sigurnost djece na internetu” možete obrazovne sadržaje o toj temi, na hrvatskom jeziku pronaći na stranicama.

Interaktivna radionica u IV. osnovnoj školi Varaždin

gordana_foder

Gordana Foder

interakt. radionica - skica rada (640x279)U sklopu Erasmus+, KA1 projekta IV. osnovne škole Varaždin „Poboljšanje programa rada i internacionalizacije IV. osnovne škole Varaždin“ , boravila sam od 23. listopada do 5. studenog ove godine u Sevilli, u Španjolskoj pokrajini Andaluziji 14 dana te tamo pratila rad kolega u C. P. Mosaico, mjestu Santiponce nedaleko Seville.

Posebnost rada u toj školi je između ostaloga i odlična suradnja škole i lokalne zajednice, odnosno komunikacija i kooperacija s roditeljima učenika. Jednom tjedno svaki razredni odjel organizira Interaktivnu radionicu u kojoj kao voditelji grupa sudjeluju roditelji volonteri. Ukoliko roditelji nisu u mogućnosti nazočiti, dobrodošli su i bake i djedovi, starija braća, zapravo bilo tko vezan uz učenika.

Po povratku u svoju školu odlučila sam i sama pokušati napraviti jednu takvu Interaktivnu radionicu sa svojim razredom.

Moji su učenici četvrti razred, ima ih IMGP9978 (640x480)16 u razrednom odjelu. Dakle, trebala sam četiri roditelja „pomagača“ kako bih mogla oformiti četiri grupe za rad. Poslala sam svim roditeljima dopis u kojem je pisalo što, zašto i kako želim raditi s njima, koji su mi ciljevi i zašto bih željela da se oni uključe u rad te ih zamolila da se jave oni koji su u vrijeme predviđeno za radionicu slobodni i voljni doći. Kad sam dobila potvrdu četiri potrebna roditelja, pristupila sam samoj razradi radionice, pripremi potrebnih materijala, zadataka i pisanju same priprave.

Kao prvo, radionica je trebala trajati dva školska sata, zato što je predviđeno vrijeme za rad u jednoj skupini bilo 15 minuta, a svi učenici trebali su proći sve skupine. Uz to, trebalo je urIMGP9979 (640x480)ačunati i vrijeme pripreme i vrijeme evaluacije na kraju te vrijeme potrebno da se grupe zamijene.

Zadatak u prvoj grupi bio je iz sadržaja obrađenog gradiva iz Prirode i društva – dobili su zadatke da ucrtavaju i označavaju na slijepom zemljovidu, a uz pomoć zemljovida RH, naučeno o nizinskom i gorskom kraju RH. Zadatak u drugoj grupi bio je iz Hrvatskog jezika, svrstati zadane glagole u različitim glagolskim vremenima u za to predviđenu tablicu – lijepljenjem.Treća grupa rješavala je problemske zadatke iz matematike, a četvrta grupa radila je sadržaje Građanskog odgoja putem introspekcijskog listića naziva Tko sam ja, a zatim je trebalo razgovorom i preslagavanjem zadanih riječi složiti riječ „tolerancija“ te objasniti samo značenje te riječi kao i samu važnost tolerancije. Cilj rada u grupama nije bio završiti sve zadane zadatke već međusobno komunicirati i zajednički pronalaziti rješenja zadanih zadataka.

Predviđeno vrijeme za rad u svakoj grupi bilo je 15 minuta, nakon kojih bih pustila pjesmu. IMGP9980 (640x480)Za vrijeme trajanja pjesme učenici su mijenjali grupu i slušali od roditelja – voditelja upute za rad u grupi u kojoj su.

Uloga roditelja bila je da vode učenike, da s njima razgovaraju i navode ih na međusobno pomaganje i rješavanje zadataka.

Nakon što su svi učenici prošli sve radionice, odnosno nakon četiri ciklusa zamjena mjesta, pristupili smo evaluaciji. Prvo su roditelji iznijeli svoja viđenja rada u radionicama, svoja zapažanja o tome što je učenicima bilo lako za rješavati, što teško, kako su međusobno surađivali i komunicirati te što oni sami misle o ovakvom načinu rada i svojoj uključenosti u odgojno – obrazovni proces. Roditelji su se redom izjasnili da im je bilo zanimljivo i da su zadovoljni što im se omogućilo da pobliže vide načine i metode rada u našem razredu. Zatim su učenici davali svoje viđenje radionica. Skoro jednoglasno su se složili da im je najjzanimljiviji dio bio u grupi koja je imala zadatke iz Građanskog odgoja, da su im matematički zadatci bili teški, a da su zadatci iz jezika i Prirode i društva bili lagani. Učenici čiji roditelji su bili voditelji radionica izrazili su zadovoljstvo i ponos što su njihove mame / tate s njima i njihovim prijateljima u razredu i što svima pomažu i druže se.

Na ovoj prvoIMGP9982 (640x480)j Interaktivnoj radionici nazočila je i stručna služba škole: psihologinja, pedagoginja i ravnateljica, koje su s osobitim zanimanjem pratile završni, evaluacijski dio rada.

Cilj cjelokupne zamisli radionice bio je uključivanje roditelja u odgojno – obrazovni proces, aktivno sudjelovanje roditelja u vođenju grupa u Interaktivnoj radionici, poboljšanje suradnje između roditelja i odgojno – obrazovne ustanove te poboljšanje komunikacije i bolje razumijevanje sredine u kojoj njihovo dijete boravi pola dana.

Zaključak i roditelja i učenika na kraju prve Interaktivne radionice bio je da ćemo takav način rada ponoviti i nastojati češće provoditi kako bi se poboljšala komunikacija između roditelja i škole.

CARNetove vijesti

CARNet

CARNet

Prijave za prezentacije za Četvrti regionalni sastanak RIPE NCC

RIPE (Réseaux IP Européens), međunarodna neprofitna organizacija čiji su članovi europski davatelji usluga na Internetu (Internet Service Providers) 21. i 22. travnja 2015. godine u Beogradu organizira RIPE NCC Regional Meeting. Više

Javnim pozivom školama započeo proces informatizacije hrvatskog školstva

U sklopu projekta e-Škole, Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet objavila je dana 17. prosinca 2014. godine javni poziv osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za iskazivanje interesa za sudjelovanjem u projektu. Riječ je o pilot projektu informatizacije hrvatskog školstva koji će trajati od 2015. do 2017. godine, a za koji će biti odabrano 140 hrvatskih škola. Više

U CARNetu provedeno proizvođački neutralno testiranje Wi-Fi tehnologija

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet i tvrtka Micro-Link pokrenuli su inicijativu proizvođački neutralnog testiranja Wi-Fi tehnologija i njihovih graničnih mogućnosti u osiguravanju pouzdanog povezivanja na mrežu za brojne klijentske uređaje u projektima CARNeta koji se nalaze u izazovnom okruženju. Više

Na Kampusu Sveučilišta u Rijeci otvoreni Laboratoriji aplikacija

I studenti Sveučilišta u Rijeci, nakon studenata Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, imaju mogućnost dodatne edukacije, istraživanja i razvoja novih programskih rješenja uz podršku najnovijih informacijskih tehnologija. Više


Objavljen Zbornik radova CUC 2014 konferencije

Objavljen je Zbornik radova CUC 2014 konferencije. Zbornik je evidentiran pod ISBN 978-953-6802-29-6 brojem, a dostupan je na ovoj adresi. Više

CARNetov Odjel za podršku obrazovanju na CUC-u 2014.

Na ovogodišnjoj CARNetovoj konferenciji CUC 2014 djelatnici CARNetovog Odjela za podršku obrazovanju u različitim su oblicima prezentirali široki spektar tema koje imaju jedan zajednički nazivnik – upotrebu informacijsko komunikacijskih tehnologija u nastavi. Više