Marulić u nastavi

kompjutorske daktilografije

aleksandra_hohnjec

Aleksandra Hohnjec

Sažetak

Kompjutorska daktilografija je specifičan nastavni predmet koji je implementiran u različite predmete. Znati brzo i točno pisati današnji je imperativ jer na taj način štedimo vrijeme i produktivniji smo. Kad u nastavu računalne daktilografije uključim i sadržaje iz drugog predmeta, u ovom slučaju sadržaj iz hrvatskog jezika tj. konkretno život i djelo legende hrvatske književnosti Marka Marulića, onda mogu reći da sam napravila zaokret prema suvremenim metodama poučavanja. Svrha ovog članka je ukazati na značenje i važnost sažetka kako u nastavi tako i u različitim zanimanjima. Spomenula sam namjerno različita zanimanja, jer je sažetak danas bitan i neizostavan element u svakom poslu. Nikoga više ne zanimaju dugački i zamorni tekstovi već se traže kratki, jezgroviti i koncizni sažetci.

Ključne riječi: Marko Marulić, korelacija, sažetak, kompjutorska daktilografija, nastava.

S obzirom da se nalazimo u godini kada se obilježava lik i djelo Marka Marulića, odlučila sam osmisliti i izvesti međupredmetnu korelaciju. Smatram da je vrlo korisno svakog učenika naučiti racionalno povezivati raznovrsna znanja i kritički promišljati a što sam postigla povezivanjem. Tako sam uspješno odradila korelaciju i integraciju nastave iz područja hrvatskog jezika s kompjutorskom daktilografijom s učenicima trećeg razreda, smjer upravni referent.

Učenici su sa mnom posjetili izložbu u školskoj knjižnici pod nazivom „Zagrli Marulića“ u povodu 500 obljetnice Judite. Pri tome su dobili cjelovitu informaciju o Marku Maruliću i njegovom životu i radu od knjižničarke. Posjet je predstavljao svojevrsnu uvertiru u poseban sat računalne daktilografije. Na spomenutom nastavnom satu zadala sam im pisanje sažetka (engl. abstract) te dala detaljne upute i smjernice kako će to napraviti. Između ostalog skrenula sam im pozornost da njihov sažetak treba sadržavati samo ključne informacije a ispod sažetka moraju navesti 4-5 ključnih riječi koje će razdvojiti zarezom. Učenici su ispisali ključne riječi koristeći provjerenu tehniku desetoprstnog pisanja na tipkovnici računala. Naglasila sam ishode koji trebaju proizaći iz tog nastavnog sata. Tako će učenik nakon završenog nastavnog sata: upotrijebiti predznanje, kritički čitati i analizirati tekst, definirati ključne riječi i slijediti upute kako bi kreirao sažetak, radom na tekstu procijeniti koje su informacije bitne i upotrijebiti ih za izradu sažetka. Knjižničarka je predstavila životopis Marka Marulića te su učenici uspješno sudjelovali u izvršenju ovog kreativnog zadatka. Učenici su pogledali i kratki film o životu Marka Marulića autora Dalibora Popovića. U nastavu sam uključila i auditivne elemente, te su učenici oblikovali svoje sažetke uz zvukove glazbe iz Marulićevog vremena. Napravljen je i prigodni pano koji je izložen u hodniku škole na kojem se nalaze radovi učenika na ovu temu.

Slika1Slika 1. Učenički radovi na panou u hodniku škole

Godina Marka Marulića obilježava se od 22. travnja 2021. do 22. travnja 2022. godine, a ovim posebnim nastavnim satom željela sam istaknuti važnost i utjecaj djela hrvatskog klasika Marka Marulića za hrvatsku kulturu. Učenici se više ne snalaze u moru različitih informacija. U nastavu i nastavni proces ulazi sve veći broj informacija koje trebaju savladati. Kao rezultat toga, učenici su preopterećeni. Korelacija se u ovakvoj situaciji nameće kao rješenje koje bi moglo učenicima znatno olakšati proces učenja te osigurati željenu kvalitetu znanja. Učenici su zadovoljni sa ovakvom nastavom te su izrazili želju za daljnjim oblicima ovakvog rada. Vidljivo je da je nastava izvedena na ovakav način učenicima interesantnija i atraktivnija, ugodnija je radna atmosfera, veća je suradnja učenika i nastavnica a radi se i u drugačijim okolnostima koje omogućuju viđenje cjelokupne situacije u drugačijem svjetlu.

Iako korelacija u nastavi traži dodatni rad, ona je jednostavno predragocjen oblik rada da bi se u nastavnoj praksi zanemario.

Gledajući širu sliku, ovakva korelacija ima veliki utjecaj na kognitivni ali i moralni razvoj učenika, stoga ovakav oblik rada svakako treba podržati.

Zaključak

Pisanje sažetka jedan je od najzahtjevnijih zadataka za učenike. Prilično je teško napisati sažetak jer učenici trebaju imati visok nivo znanja jezika koji će biti projiciran kroz glavne značajke sažetka: potpunost, točnost, objektivnost, kratkoću i razumljivost. Pisanje sažetka pomaže povećanju vokabulara. Često je pisanje sažetka glavni kriterij koji daje pouzdanu procjenu opće razine stručnosti jezika. Kroz ovaj suradnički sat željela sam vam prenijeti svoje iskustvo. Predstavila sam korelaciju koju možete primijeniti u svojoj nastavi i prilagoditi je svojim interesima. Mislim da je ovakav način rada s učenicima ona karika u lancu koja je nastavnicima potrebna da bi se osjećali kompetentnijim u jednom od najvažnijih zanimanja na svijetu a to je priprema učenika za život i rad.

Literatura

 1. https://www.nibcode.com/en/typing-faster/benefits-and-advantages-of-touch-typing
 2. https://hr.wikipedia.org/wiki/Marko_Maruli%C4%87 https://worldscholarshipforum.com/hr/how-to-write-an-abstract/
 3. https://youtu.be/nDME0GwoIx4
 4. https://www.youtube.com/watch?v=uVPihBmV1D0

Književnici bez granica

ivanaM_sandraB

Ivana Miletić i Sandra Bešker

Sažetak

Više od polovice stanovnika Europe govori najmanje dva strana jezika što bi učenicima trebao biti dodatni poticaj da učenje stranog jezika uvrste u svoj plan cjeloživotnog učenja. Ako u školi postoji grupa učenika koji na izbornoj ili fakultativnoj nastavi uče strane jezike, otvara se mogućnost da isti učenici, uz vodstvo nastavnika iz hrvatskog jezika i stranog jezika, drugim učenicima pročitaju, izrecitiraju, odglume određena djela ili ulomke napisane u njihovu izvornom obliku. Upravo su na taj način učenici prirodoslovne gimnazije koji su pohađali izbornu nastavu Talijanskog jezika, ostalim učenicima predstavili nagrađivanu dramu Luigija Pirandella Šest lica traži autora. Među spomenutim učenicima bilo je i onih kojima pozornica nije strana te su rado prihvatili predloženi zadatak. Ovakav način predstavljanja i obrade novog gradiva imao je višestruke pozitivne učinke – usredotočenost, uključenost u tijek diskusije, stvaranje šire slike koncepata i društveno-socijalnih prilika, integraciju znanja stranog jezika u nastavne sadržaje drugog predmeta, poticanje samostalnosti i odgovornosti u obradi gradiva i, u konačnici, međusobno vrednovanje.

Ključni pojmovi: #međupredmetnakorelacija, #pirandello, #talijanskijezik, #književnost.

Uvod

Budući da organizacija nastave u kojoj učenici aktivno sudjeluju znatno utječe na to koliko će shvatiti gradivo i ovladati potrebnim vještinama, učenike se stavilo u fokus osmišljenih aktivnosti pri uspostavljanju veze između nastave Hrvatskog i stranog jezika. Ideja o projektnoj aktivnosti nastala je iz nesretne činjenice da učenici rijetko imaju priliku čuti neka od literarnih djela koja obrađuju unutar nastavnog programa na jeziku na kojem su i napisana. Deset je učenika maturalnih razreda četiri tjedna suradnički pripremalo obradu nove nastavne jedinice i analizu djela Šest lica traži autora Luigija Pirandella. Taj nagrađivani talijanski pisac i nobelovac zasluženo ima mjesto u nastavi Hrvatskog jezika te je srednjoškolcima zanimljiv zbog intrigantnih ideja koje njegova djela predstavljaju, kao što je sukob između života koji se stalno mijenja i umjetnosti koja je vječna. Zato je zahvalan odabir za detaljnu obradu s gimnazijalcima koji rado sudjeluju u razrednim raspravama.

Razrada projektne aktivnosti

Priprema uprizorenja i opisa konteksta i okruženja

Na samom početku projekta provedena je dijagnostička anketa koja je pokazala da su učenici zainteresirani za uspostavljanje veza između dvaju ili više predmeta. O načinu izvedbe demokratski se odlučivalo potičući učenički interes, razmjenu ideja i zalaganje oko organizacije sata.

Učenici su podijelili zadatke po vlastitim željama:

 • jedan je učenik pripremio prezentaciju o Pirandellu i njegovim djelima
 • drugi o društvenim prilikama u kojima je stvarao
 • treći o značajkama nagrađivane drame Šest lica traži autora
 • četvrti o korelaciji sa sličnim, već obrađenim, književnim djelima
 • peti je sve pratio fotografijama i prezentirao plakatom na središnjem školskom panou
 • ostalih je pet učeSlika1- Dio prezentacije o liku i djelu L.P.nika odabralo uloge i uprizorilo dijelove drame Šest lica traži autora.

Slika 1. Dio prezentacije o liku i djelu Luigija Pirandella

Preduvjet projektne aktivnosti bio je pročitati u cijelosti dramu prije prvog pripremnog sata. Nastavnice Hrvatskog jezika i Talijanskog jezika bile su prisutne na 8 pripremnih sati unutar četiriju tjedana s raznim ulogama – kao koordinatori, lektori, redatelji.

1. tjedan

Na prvim se dvama satima provodilo čitanje odabranih ulomaka i prevođenje te su dane upute za samostalno istraživanje učenicima koji ne sudjeluju u uprizorenju.

2. tjedan

Na sljedećim se satima provodila analiza teksta s naglaskom na emocije kroz koje likovi prolaze radi autentičnijeg prikaza drame.

Odabrani su sljedeći ulomci za uprizorenje:

 • scena 1 – od ulaska podvornika u kazalište i dovođenja likova Ravnatelju do Pastorkinog plesa i pjevanja Prends garde à TchouTchinTchou
 • scena 2 – od …Sada nastupa drama, gospodine! Nova, složena. (Otac) do …u prolaznom, sramotnom trenutku mog života!
 • scena 3 – od Očeva pitanja Redatelju Tko ste vi? do Pastorkina šaptanja Redatelju o …kazalištu kakvo publika obično želi i kako ga doživljava

Tijekom ovog tjedna dostavljene su i radne verzije prezentacija o piscu, socijalnom kontekstu i sličnostima s prethodno obrađenim djelima.

3. tjedan

Središte je obrade tijekom ovoga tjedna bio glumački dio. Nastavnice su ispravljale pogreške u izgovoru, intonaciji te pomaimagegale kao inspicijenti. Učenici su pripremljeni tekst predstavljali te se međusobno vrednovali dajući jedni drugima prijedloge za poboljšanje. Napravljene su potrebne preinake radi poštovanja vremenskog ograničenja od 2 školska sata.

Slika 2. Ulomak prezentacije o korelaciji s drugim djelima

4. tjedan

U zadnjem je tjednu odrađena generalna proba i učenici su odlučili da uprizorenju najviše odgovara izostanak dodatne scenografije, odjeća crne boje i zamračena učionica.

Prezentacija projektne aktivnosti u razredu

Prostor pred pločom postao je pozornica na kojoj su se učenici izmjenjivali. Nakon uvoda s ključnim informacijama o autoru i okolnostima u kojima nastaje drama (prezentacije) odglumljen je prizor s glavnim likovima nakon čega su ostali učenici u razredu, vođeni pitanjima i odgovorima kolega glumaca, nagađali koje bi ljudske osobine mogli predstavljati likovi, koji bi mogli biti uzroci njihovim riječima i djelima te pretpostavljali što donosi idući prizor.

Slijedila je prezentacija o značajkama drame Šest lica traži autora te drugo uprizorenje i zajednička analiza složenosti međuljudskih odnosa. Nastavnicama je bilo posebno važno potaknuti učenike na slobodno izražavanje vlastitih stajališta i razmišljanja, svoga viđenja likova i njihovih postupaka. Cilj je bio potaknuti učenika na propitkivanje onoga o čemu uči i raspravljanje. Slijedila je prezentacija o sličnostima drame s prethodno obrađenim djelima (Hamlet) i treće uprizorenje.

Kako je sat odmicao, razredna je diskusija svakim trenom imala sve više imagesudionika, a uprizorenja su učenici pratili pozorno i bez ometanja. Neke dijelove izrečene na talijanskom jeziku nije bilo potrebno prevoditi ni dodatno objašnjavati jer je uvjerljiva gluma bila dovoljna za razumijevanje.

Slika 3. Uprizorenje

Zadnji predstavljeni ulomak:

La prima attrice (rientrando da destra, addolorata) È morto! Povero ragazzo! È morto! Oh che cosa!
Il primo attore (rientrando da sinistra, ridendo) Ma che morto! Finzione! finzione! Non ci creda!
Altri attori da destra Finzione? Realtà! realtà! È morto!
Altri attori da sinistra No! Finzione! Finzione!
Il padre (levandosi e gridando tra loro) Ma che finzione! Realtà, realtà, signori! realtà!
E scomparirà anche lui, disperatamente, dietro il fondalino.
Il capocomico (non potendone più) Finzione! realtà! Andate al diavolo tutti imagequanti! Luce! Luce! Luce!

Na kraju je razred vrednovao nastavne satove. Učenici predstavljači nagrađeni su dugim i glasnim pljeskom, kakav i priliči scenskim prvacima.

Slika 4. Uređenje panoa

Zaključak

Ovom se međupredmetnom vezom naglasila važnost poznavanja stranih jezika. Poznavanje dodatnog stranog jezika otvara mogućnost čitanja tekstova različite vrste i namjene, razvijanja otvorenosti prema drugim kulturama te sveukupnog osobnog i profesionalnog razvoja.

Rezultati su bili i bolji od očekivanih. Ugođaj je bio pozitivan i razred je lako mogao pratiti pripremljene aktivnosti, od jednostavnijih na početku do složenijih na kraju drugog sata. Učenici su uvidjeli važnost različitih načina predstavljanja nastavnog sadržaja, aktivnog sudjelovanja i uključenosti u stvaranje i odabir nastavnih aktivnosti.

Učenici predstavljači razvijali su jezične vještine, odgovornost, kreativnost i samostalnost, dok je razred razvijao sposobnost kritičkog mišljenja i govorne interakcije.

Literatura

 1. Pirandello, L., (2003), Šest lica traži autora, Zagreb, SysPrint,

Razvijanje fonološke svijesti

pomoću rima

melita_stangelj

Melita Štangelj

Sažetak

Sposobnost djece da prepoznaju rime važna je komponenta fonološke svijesti. Učenje engleskoga jezika pomoću rimovanih pričica, brojalica i pjesmica zabavan je, neusiljen, opušten i istovremeno nesvjestan način učenja jezika. Djeca pomoću rima uče intonaciju (izgovor jezika) i fonološke strukture (zvuk riječi). Zbog želje da se potakne razvoj fonološke svijesti učenika, u prvom razredu provela sam miniprojekt u kojem su upoznavali rime i igrali se njima na zabavan način. Učenici su poznatim vokabularom stvarali rime i pjesmice s rimom. Naučili su odabranu pjesmicu s rimom i na kraju je frontalno recitirali.

Ključne riječi: engleski jezik, fonološka svijest, rime, pjesmice s rimom.

Uvod

Prepoznavanje riječi koje se rimuju i stvaranje rima važne su fonološke sposobnosti u ranom učenju engleskog jezika. Dokazano je da se tijekom slušanja dječjih pjesmica s rimom učenici na opušten način upoznaju s melodijom jezika, ritmom i strukturom riječi i rečenica. Čak i ako na početku ne znaju neke riječi, recitiranjem, pjevanjem i ponavljanjem rimovanih fraza mogu ojačati fonološku svijest. Osviještenost o slogovima i rimovanim zvukovima kasnije im pomaže da lakše nauče čitati.

U ovom članku predstavit ću vam miniprojekt razreda koji smo nazvali Let’s rhyme and have a great time. Provela sam ga u siječnju (6 sati) u prvom razredu. U prvoj polovici školske godine učenici su naučili i usvojili mnoge riječi odabranih tematskih sklopova – boje, brojevi do 10, jesen, zima, životinje, obitelj, kuća, odjeća i nekoliko prijedloga (u, na, pod). Dakle, skup je bio dovoljno širok da smo se mogli početi igrati rimama.

U sljedećim koracima predstavit ću aktivnosti kojima smo ostvarili zadane ciljeve.

Učenici:

 • prepoznaju riječi koje se rimuju
 • stvaraju nove rime
 • stvaraju jednostavne pjesmice s rimom
 • nauče rimovanu pjesmicu i individualno ju recitiraju
 • ocjenjuju svoj napredak.

1. To već znamo

Pozvala sam učenike u krug. Prva aktivnost bila je usmjerena na prisjećanje već poznatog vokabulara. Upotrijebila sam slikovne kartice (flashcards) koje su učenici postupno izvlačili iz vrećice. Svaki je učenik izvukao jednu karticu, imenovao ju i zadržao ju kod sebe do sljedeće aktivnosti.

Set slikovnih kartica: cat, hat, dad, sad, frog, dog, log, mouse, house, blouse, bear, chair, hair, three, tree, bee, box, socks, fox, prijedlozi: in, on, under.

2. Pronađi svoju obitelj

U toj aktivnosti učenici su tražili zajedničku glasovnu osobinu među izdvojenim riječima. Dok su se kretali prostorijom, poticala sam ih da što češće izgovaraju svoju riječ, pažljivo slušaju riječi drugih i formiraju skupine. Već tijekom aktivnosti ustanovili su da neke njihove riječi zvuče slično, da se rimuju. Grupe su obrazlagale u kojim se glasovima njihove riječi rimuju. Zatim sam ih ponovno potaknula da potraže još neku poznatu riječ koju bi mogli uključiti u svoju obitelj riječi, odnosno skupinu.

3. Potraži svoj par

Željela sam ukratko provjeriti jesu li svi dobro razumjeli pojam rime. Pozvala sam učenike natrag u krug. Ponovno su izvukli jednu sliku (iz niza slikovnih riječi) i svaki svoju imenovali. Parovi koji su se rimovali ušli su zajedno i predstavili se svojom rimom od dviju riječi.

4. Stvarajmo rime i pjesmice s rimom (u skupinama, u parovima)

Slika 1U toj aktivnosti učenici su sudjelovali u skupinama po troje. Svaka skupina dobila je jedan komplet slikovnog materijala. Uputa je bila ista za sve – upotrijebiti najmanje osam riječi i sastaviti rimu. Isprva im je zadatak bio težak. Uz malo pomoći i uputa sastavili su zanimljive rime. Članovi skupine svoje su rime prezentirali frontalno.

Slika 1. Primjer stvorene rime

Kasnije sam učenike podijelila u parove. Ovaj su put dobili konkretnije upute – sastaviti pjesmicu s rimom od šest riječi i tri prijedloga. Pokazala sam im svoj primjer. Tijekom samog rada nisu bile potrebne posebne upute. Svi su bili aktivni i vrlo kreativni. Nastale su fantastične rime.

Slika 2Slika 3
Slika 2. Učiteljev primjer pjesmice s rimom       Slika 3. Stvaranje rima u parovima

5. Naučimo novu pjesmicu s rimom

Engleske pjesmice s rimom izvrsne su za upoznavanje djece sa zvukom i ritmom engleskoga jezika. Odabrala sam jednostavnu pjesmicu s rimom koja lijepo sažima sve prethodne aktivnosti. U prezentacSlika 4iju i učenje te pjesmice uključila sam prave predmete (realia) jer učenicima pružaju logičnije iskustvo učenja. Učenje pjesmice s rimom provedeno je prema metodi jeke (nastavnik kaže, učenici ponavljaju), a njezin se pojedini segment zbog konkretnog prikaza još bolje pamtio.

Slika 4. Predstavljanje nove rimovane pjesmice

6. Utvrđujemo znanje o pjesmici s rimom

Slika 5U prvom dijelu utvrđivanja pripremila sam radne postaje. Učenici su, podijeljeni u manje skupine, uglas (zborno) ponavljali pojedine dijelove pjesmice koja se rimuje. Aktivnost se odvijala kružno (4 x 1,5 min), tako da je svaka skupina uspjela izvršiti zadatak na svakoj od četiri postaje.

Slika 5. Plan ponavljanja rimovanih pjesmica na postajama

Slika 6U drugom su dijelu utvrđivali znanje u parovima (ili po troje). Dobili su igru na ploči, dvije figure i kocku. Svaku slikovnu situaciju na kojoj su stali sa svojom figurom morali su imenovati nakon bacanja kocke.

Slika 6. Igra na ploči

Podijelila sam i slikovni tekst pjesmice s rimom za učenje i ponavljanje kod kuće. Dala sam upute kako će recitirati pjesmicu u školi i upoznala ih s kriterijima ocjenjivanja. Dodatno gradivo s konkretnim primjerom recitacije prenijela sam i na internetsku ploču.

Kriteriji ocjenjivanja:

 • Pravilnost imenovanja predmeta
 • Pravilnost uporabe prijedloga
 • Pravilnost izgovora

Slika 7: Pjesmica s rimom

7. Predstavljanje i ocjenjivanje pjesmice s rimom

Nakon tjedan dana stanke rimovana pjesmica je predstavljena pojedinačno na satu uz slikovni tekst. Svako predstavljanje ocijenili smo zajedno prema kriterijima, a učenik je za svoje izlaganje dobio pečat »Excellent!«, »Good!« ili »Practice makes perfect!«

Video – Učenica recitira pjesmicu s rimom.

8. Na završetku projekta

Učenici su iznijeli svoje dojmove. Najviše im se sviđalo sastavljanje svojih pjesmica s Slika 8rimom, a najmanje recitiranje pjesmica u školi. Glavni razlozi za onu šačicu učenika koji su to istaknuli bili su strah od nastupa i trema. Na kraju su dobili listić za samoocjenjivanje. Pročitala sam im upute i tvrdnje, a učenici su ocjenjivali svoj napredak crtanjem znaka.

Slika 8. Listić za samoocjenjivanje.

Zaključak

Djecu je potrebno upoznati s jezikom na što maštovitiji i zabavniji način. Samo tako će ga zavoljeti, prihvatiti i rado nadograđivati. Na temelju povratnih informacija mogu zaključiti da su se učenicima aktivnosti svidjele. Tijekom projekta svi su bili aktivni i motivirani za rad, a ujedno su se i zabavili. Pokazali su veliku razinu kreativnosti i prije svega dobar osjećaj za prepoznavanje rimovanih zvukova i slogova. Igra s rimama toliko ih je oduševila da se i tjednima nakon završetka projekta još uvijek rado sjećaju parova koji se rimuju i pjesmica s rimom koje su sastavili. Tijekom obrade novih sadržaja učenici samoinicijativno i potpuno bez napora novim tekstovima dodaju rime. Mislim da smo provedenim aktivnostima učinili korak u pravom smjeru razvoja vlastite fonološke svijesti. U budućnosti ću svakako posvetiti još više aktivnosti poticanju tog načina rada.

Literatura

 1. Classroom strategies. Rhyming games. Dostupno na mrežnoj adresi: https://www.readingrockets.org/strategies/rhyming_games, (8. 3. 2022.).
 2. Fonološko zavedanje – kaj je, zakaj je pomembno in kako ga lahko razvijamo. Dostupno na mrežnoj adresi: https://www.center-motus.si/fonolosko-zavedanje-kako-ga-razvijati/, (8. 3. 2022.).
 3. Helen Doron English. Naj se poletna angleška zabava začne! Dostupno na mrežnoj adresi: https://helendoron.si/blog/2019/07/10/naj-se-poletna-angleska-zabava-zacne/, (8. 3. 2022.).
 4. Recitirajmo rimo in se učimo. Dostupno na mrežnoj adresi: https://www.anglescina.org/ucenje-otroci/rime/, (3. 3. 2022.).
 5. Fotografije (osobna arhiva).

Svako slovo nešto novo

sanja_dam

Sanja Dam

Sažetak

U prvom razredu veliki dio satnice Hrvatskog jezika posvećujemo učenju slova. Današnja djeca imaju kratkotrajnu pozornost i vole puno aktivnosti u kratkom vremenu. Teže ih je uključiti u zadatke koje zahtijevaju višestruko ponavljanje istih radnji. U najranijoj školskoj dobi igra je najbolji poticaj za učenje. Ukoliko je dobro osmišljena njome se istovremeno ostvaruju obrazovne i odgojne zadaće.

U prvom razredu provela sam niz igrolikih aktivnosti kojima sam integrirala sadržaje svih predmeta kroz učenje slova.

Cilj mi je bio povećati motivaciju za učenjem, razviti kompetenciju učiti kako učiti, razbiti monotoniju učenja korištenjem igre u nastavi te potaknuti učenike na daljnje samostalno istraživanje.

Ključni pojmovi: učiti kako učiti, integracija sadržaja, igra u nastavi.

Središnji dio

Hrvatski jezik

Ishodi:
OŠ HJ A.1.3. Učenik čita tekstove primjerene početnomu opismenjavanju i obilježjima jezičnoga razvoja
OŠ HJ A.1.4. Učenik piše školskim formalnim pismom slova, riječi i kratke rečenice u skladu s jezičnim razvojem.
OŠ HJ A.1.7. Učenik prepoznaje glasovnu strukturu riječi te glasovno analizira i sintetizira riječi primjereno početnomu opismenjavanju.

Igrolike aktivnosti:

1. Slovo leti zrakom
Učenik papirnatom trakom piše slovo po zraku. Učenici prepoznaju o kojem se slovu radi.

2. Igra vješala
Igra poznatih pravila. Često sam koristila besplatan digitalan alat
Make your own hangman

3. Leti, leti/ otvornik, zatvornik
Učenici kažiprstom lupaju po rubu stola. Ja kažem riječ i ako je riječ s otvornikom na početku podignu kažiprste od stola. Ako je riječ sa suglasnikom na početku kažiprst ostaje na stolu.

4. Tajna poruka
GetImageUčenici pišu kažiprstom po leđima para s kojim sjede u klupi. Prvo prepoznaju napisano slovo, a zatim kraće riječi.

5. Rebusi

Slika 1. Slovo leti zrakom

Matematika

Ishodi:
MAT OŠ A.1.1.Opisuje i prikazuje količine prirodnim brojevima i nulom.
MAT OŠ A.1.5. Matematički rasuđuje te matematičkim jezikom prikazuje i rješava različite tipove zadataka.

Igrolike aktivnosti:

1. Brojanje slova i zbrajanje
Pisanje kraćih riječi i zbrajanje slova u njima (npr. mama i tata, ja i obitelj)

2. Skrivalica
GetImage (1)Učenici su zapisivali brojevne riječi i matematičke izraze o otkrivali riječi koje se skrivaju u njima (npr. jeDAN, OSAm i sl. ) Nađene riječi su odlično poslužile za sastavljanje novih matematičkih priča.

3. Uglata i obla slova
Prepoznajemo različite crte u slovima.

Slika 2. Matematičke igre

Tjelesna i zdravstvena kultura

Ishodi:
OŠ TZK A.1.1. Izvodi prirodne načine gibanja
OŠ TZK B.1.1. Slijedi upute za svrstavanje u prostoru i prema tjelesnoj visini
OŠ TZK D.1.2.Slijedi upute za rad i pravila motoričke igre

Igrolike aktivnosti:

1. Prikaži slovo, riječ, rečenicu
Učenicima tijelom pokazuju određeno slovo. Zatim u grupi pokazuju riječ npr. od 4 slova koju će sami naći i prikazati tijelima. Na kraju se grupe povezuju i gradimo rečenicu.

2. Loptanje i brojanjeGetImage (2)
Učenici imaju loptu i lupe loptom o pod onoliko puta koliko zadana riječ ima glasova. Igra ima puno inačica. Mogu loptu baciti u vis i izgovarati slogove i sl.

Slika 3. Tjelesna abeceda

Likovna kultura

Ishodi:
OŠ LK A.1.1. Učenik prepoznaje umjetnost kao način komunikacije i odgovara na različite poticaje likovnim izražavanjem.
OŠ LK A.1.2.Učenik demonstrira poznavanje osobitosti različitih likovnih materijala i postupaka pri likovnom izražavanju.
OŠ LK B.1.2.Učenik uspoređuje svoj likovni ili vizualni rad i radove drugih učenika te opisuje svoj rad i vlastiti doživljaj stvaranja.
OŠ LK C.1.2.Učenik povezuje neki aspekt umjetničkog djela s iskustvima iz svakodnevnog života te društvenim kontekstom.

Igrolike aktivnosti:

Oblikovanje slova plastelinomGetImage (3)
Crtanje čudesnog slova
Ukrašavanje slova crtama
Sakriveno slovo slici nekog predmeta

Slika 4. Čudesna slova

Glazbena kultura

Ishodi:
OŠ GK B.1.1. Učenik sudjeluje u zajedničkoj izvedbi glazbe.
OŠ GK B.1.2. Učenik pjeva/izvodi pjesme i brojalice.
OŠ GK B.1.3. Učenik izvodi glazbene igre uz pjevanje, slušanje glazbe i pokret uz glazbu.
OŠ GK B.1.4. Učenik stvara/improvizira melodijske i ritamske cjeline te svira uz pjesme/brojalice koje izvodi.

Igrolike aktivnosti:

1. Pjevanje uz sviranje i pokret tijelom
Pjesmice Abeceda, Združena slova, Brojalice (A,be,ce,de..)

2. Ritam mašina
Improvizacija ritma izvođenjem zvukova.
Kako bi zvučao avion, brod i policijski auto kad bi se našli na istom putu?Kako bi zvučao cvrčak, pčela i muha na jutarnjoj kavi?

Priroda i društvo

Ishodi:
PID OŠ A.1.1. Učenik uspoređuje organiziranost u prirodi opažajući neposredni okoliš.
PID OŠ B.1.2. Učenik se snalazi u vremenskim ciklusima, prikazuje promjene i odnose među njima te objašnjava povezanost vremenskih ciklusa s aktivnostima u životu.

Igrolike aktivnosti:

1. Abeceda u godišnjim dobima
Poredaj godišnja doba po abecedi. Zaključi kako bi se taj redoslijed odrazio na životu biljaka i životinja?

2. Igra na slovo na slovo
Reci jednu životinju na P. Cvijet na M.

Zaključak

Kako smo se više udubljivali u igranje to su učenici izoštrili i svoja osjetila na slova oko nas. Tako su slova iskakala iz predmeta koji nas okružuju. Bridovi predmeta su postali slova koja se drže, u imenima i prezimenima smo pronašli još niz skrivenih riječi, a naša potraga se i dalje nastavlja!

Literatura

 1. Predmetni kurikulumi: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/nacionalni-kurikulum/predmetni-kurikulumi/539
 2. Budinski, V. (2019.) Početno čitanje i pisanje na hrvatskome jeziku, Zagreb, Profil Klett,
 3. Lazzarich, M. (2017.) Metodika Hrvatskoga jezika u razrednoj nastavi, Rijeka, Učiteljski fakultet Sveučilište u Rijeci

Umjetničko recikliranje

starog namještaja

aleksandra_matjasic

Aleksandra Matjašič

Sažetak

U članku je predstavljen primjer projektnog rada na nastavi stručnog modula likovnog izražavanja u programu predškolskog odgoja. Kao što bi mogao cijeli svijet na svim područjima razmišljati razumno, tako i mi u obrazovanju i odgoju mladih idemo u tom smjeru jer želimo našim potomcima sačuvati barem mali dio vremena naših predaka. Stare drvene stolice različitih dimenzija i oblika učenici su obnovili kreativnom umjetničkom slikom. Stare stolice, na kojima su učenici naslikali karikature profesora glazbe, dobile su ekološku, umjetničku i korisnu vrijednost. Recikliranje u umjetnosti potiče čuvarno razmišljanje i održivo poduzetništvo.

Ključne riječi: recikliranje, stolica, karikatura.

1. Uvod

Desetljećima je na svim područjima života prisutna osviještenost o svrhovitosti recikliranja starih, istrošenih predmeta naše kulture. Restaurirani proizvodi imaju visoku cijenu, privlačni su za masu ljudi koji obožavaju starine i ujedno imaju visoku umjetničku vrijednost ako su restauriranu po umjetničkim standardima.

Za restauriranje starih stolica, koje bi inače završile na smetlištu, odlučila sam se na stručnom modulu likovnog izražavanja. Naša srednja stručna škola ujedinjuje tri različita smjera: građevinski i drvodjeljski smjer te predškolski odgoj. Struke povezujemo u različitim praktičnim djelatnostima i time dokazujemo, da u školi učimo za život. U građevinskoj školi nastaju nacrti za stambene prostore, drvodjelci opremaju ih namještajem. U našem programu predškolskog odgoja vodimo brigu o tome, da te prostore oživimo. U opisanom projektu drvodjelce sam zamolila za stručnu obradu drvenih dijelova starih stolica. Tako smo dobili glatke površine koje smo naslikali. Izbrali smo primjeren likovni materijal i boje te prostor – likovnu učionicu gdje se restauriranje zbivalo.

U nastavku smo proveli 90 minuta – dva blok školska sata za izradu detaljnog nacrta i izbor strategije za put do zadanog cilja.

(Ideju za likovni zadatak dobila sam u trenutku. Pogled na stare stolice, prazan hodnik… Kako smo imali predviđen projektni dan za izborne module, činilo mi se mogućim da zadatak sa dobrim nacrtom izvršimo.)

Učenicima sam predstavila svoj plan koji bi ih morao motivirati idejno kao i njihove tehničke vještine. Preobrazba otpadne stolice, od grube skice do likovne izvedbe.

Strategija zadatka bila je navedena već u pripremi. Zbog specifičnosti slikarske tehnike odlučila sam se za slikanje s akrilnim bojama. Akrilne boje brže se suše, sjajnije su i primjerene za slikanje na drvetu.

Motiv kojeg sam imala u mislima povezan je bio s glazbom. Naime, finalnim proizvodima učenika, napunili bismo prazni hodnik u glazbenom dijelu naše škole. Na kraju krajeva naš zadatak temeljio je na ponovnoj upotrebi otpadnog dijela namještaja koji će nakon obnove služiti svojoj izvornoj svrsi.

Najprije su učenici izabrali stolicu koja im je najbolje odgovarala. Izabirali su između stolica različitih oblika i dimenzija. Izabrali su stolice koje su bile manje oštećene i sa svim upotrebljivim nogama.

Stolice su pomoću učenika drvodjeljske škole očistili i izbrusili drvene dijelove (sjedala i naslonjače). Idući korak bio je izbor motiva. Tu su učenici imali dvije mogućnosti. Neki su se odlučili za karikaturu profesora, ostali pak za prikaz instrumenata, glazbenih znakova.

Učenici koji su se odlučili za karikature najprije su dobili pristanak naših profesora – glazbenika. Skupa smo proučili nekoliko karikatura jer su se neki od učenika po prvi put susreli s tim motivom.

Nastale su brojne skice sa karikaturama profesora i s različitim glazbenim elementima.

Slika 1Slika 2Slika 3

IzmSlika 4eđu svih skica izabrali smo one najzanimljivije. Upravo te su učenici prenijeli na drvenu podlogu. Stolice su bile pripremljene za slikanje. Učionica je postala atelje, pun slikara u haljama s paletama u rukama. Kod zadatka sam pored samog motiva naglašaSlika 5vala i boje. U kreativnom procesu učenici su morali izabrati prikladne boje za podlogu i sam motiv. Pritom su morali razmišljati i o karakteru prikazanih profesora kao i o bojama s kojima još dodatno naglašavaju njihove karakteristike.

Profesori glazbe prikazani na karikaturama na stolicama, također su pratili likovno stvaranje. Projekt je tako bio zanimljiv za profesore i učenike.

Slika 6Slika 7

Za naslikane stolice dodatno su se pobrinuli još učenici iz drvodjeljskog smjera. Stolice Slika 8su premazali lakom za drvo. Tako su stolice postale još bolje zaštićene i dovršene.

Naš cilj bile su uspješno restaurirane stolice različitih oblika kojima smo izabrali primjeren prostor za ponovnu upotrebu te istovremeno i izložbu.

1.1. Istraživačka pitanja

Prije no što sam započela projektni zadatak s učenicima, razmišljala sam o mogućim rješenjima svoje ideje i u konačnosti o smislenosti likovnog zadatka.

 • Je li su stare stolice različitih dimenzija primjerene za slikanje bojama?
 • Koju tehniku slikanja izabrati, da bi učenici bili motivirani?
 • U koju svrhu upotrijebiti nove stare stolice?

1.2. Ciljevi likovnog zadatka

Cilj projektnog zadatka bio je restaurirati stare stolice različitih dimenzija i oblika, da bi ponovno služile svojoj svrsi.

2. Teoretična ishodišta

U četvrtom razredu programa predškolskog odgoja, po nastavnom programu predviđenih je 68 sati izbornog stručnog modula stvaralačkog izražavanja na likovnom području. Kod svakog od stručnih modula profesori rad planiramo uglavnom u praktičnom smislu. Učenicima omogućujemo da osvješćuju temeljno znanje o određenom stručnom sadržaju te ga na stvaralački način upotrebljavaju kod različitih konkretnih zadataka. Na području likovne umjetnosti u najvećoj mjeri nastaju različiti uradci koje bi mogli budući odgojitelji koristiti u vrtiću pri prenošenju temeljnog znanja. U opisanom primjeru, obnovljene stolice namijenili smo istovremeno za upotrebu kao i za izložbu u školi.

2.1. Opis problema

Suvremeni čovjek navikao je na potrošan život. Većina mladih obitelji, iz kojih dolaze naši mladi koji pohađaju naš stručni program predškolskog odgoja, ne žive u nestašici. Malo njih razmišlja o recikliranju starih predmeta. Zato naši budući odgojitelji ipak dobivaju dobar impuls, kako bi na svakom koraku razmišljali čuvarno.

Slika 9Slika 10

Literatura

 1. Primožič, A. (2010). Brez dlake na čopiču. Ljubljana: Delo.
 2. Spreminjanje starega pohištva z lastnimi rokami: pred in po (2022). Pridobiveno: https://sl.versal-wood.com/3719-diy-remodeling-of-old-furniture-before-and-after/

Novac i prvoškolci

tina_rezar

Tina Rezar

Kada spomenemo riječ novac, različiti ljudi pomisle na različite stvari. Može nam predstavljati sredstvo plaćanja, plaću, štednju… Učenicima je pojam novca i riječ novac još teže razumijeti. Za vrijeme Svjetskog/Europskog tjedna novca (od 22. do 28. ožujka 2021., Global money week) učenicima sam pripremila „brainstorming“ igru u kojoj smo razvijali misli o novcu, o njemu učili, te naučili nešto novo i do tada nepoznato.

Ključne riječi: prvoškolci, novac, sredstvo plaćanja, financije

Uvod

Na Wikipediji piše: Novac je opće prihvaćeno sredstvo plaćanja, kojega možemo zamijeniti za proizvode i usluge. Istovremeno, novac je mjerilo vrijednosti proizvoda ili usluge. Po prihvaćanju, sistem plaćanja novcem zamijenio je robnu razmjenu u procesu trgovanja. Novac, pored vrijednosti koju ima kao sam metal i vrijednosni papir, može imati i ulogu čuvara vrijednosti. (Wikipedia)

Novac se pojavio prije mnogo godina, nastavši iz metala (zlata, srebra i bronce), kojega su ljudi vagali i na taj mu način određivali vrijednost. Nastao je zato, jer su ljudi prilikom razmjene robe (prije svega hrane: žita, ribe, mesa i povrća) imali teškoće s pronalaskom ljudi, kojima su bili potrebni upravo ti proizvodi koje su željeli prodati, odnosno zamijeniti. Iz tog su razloga izmislili metal, s kojim su plaćali kupljena dobra.

Novčana valuta koja je trenutno u upotrebi u Sloveniji je euro. U razdoblju od listopada 1991. do 2007. godine, Slovenija je upotrebljavala slovenski tolar. Dana 1. svibnja 2004. godine pristupa Europskoj uniji, te s 1. siječnjem 2007. godine prihvaća euro kao jedinu valutu. (Wikipedia)

Središnji dio

U slovenskoj se školi učenici s novcem prvi put susreću već u prvom razredu na satu matematike, kada moraju izračunati što bi sve mogli kupiti za svotu koja im je zadana u zadatku. U petom razredu, na satu domaćinstva, učenici se susreću s temama upravljanja novcem u obitelji, planiranja uporabe novca, obiteljskoga proračuna, te na taj način dobiju nešto detaljniju sliku o novcu, prihodima i rashodima.

Novac je prisutan u svakoj pori današnjeg društva. Prvoškolci su s svojih šest godina već dovoljno zreli i razumni da shvaćaju kako je za neku stvar (npr. bojice) potrebno dati novac.

Prije početka razgovora temu nisam spominjala. Na datu su riječ učenicima na pamet dolazili pojmovi, koje smo potom zapisali (novčanice, kovanice, bankovne kartice, bogatstvo, siromaštvo, banka, bankomat, želje, potrebe, prihodi, džeparac). Iz svih smo pojmova na kraju sata napravili misaonu kartu, koju smo najprije napisali na ploču, a potom još i u bilježnicu.Nastavili smo razgovor o novcu i zaključili da imamo, odnosno možemo razlikovati potrebe i želje, koje su različite od osobe do osobe … U potrebe smo uvrstili hranu, piće, plaćanje računa, odjeću i obuću, a u želje igračke, putovanja po svijetu, odlaske u kazalište i na koncerte. Sve to je naravno, ovisno o financijskim mogućnostima određene obitelji, odnosno pojedinca.

Važan zaključak je to da novac označava odnosno definira bogatstvo ili siromaštvo. Važna je bila i socijalna svijest učenika o tome kako bogati svojim novcem mogu pomoći siromašnima. SpSlika1omenuli su humanitarne organizacije (Crveni križ, Caritas, skupljanje pomoći za određene osobe…) i brigu za ljude koji trebaju pomoć zbog nesreća, bolesti, pogoršanja zdravstvenog stanja ili liječenja u stranoj zemlji.

Slika 1. Razred za vrijeme nastave

Neki učenici novac dobiju putem džeparca, neki za rođendane i imendane, roditelji idu na posao i dobivaju plaću, prihod, kako bi mogli plaćati račune, te kupiti hranu, igračke i odjeću za učenike i za sebe.Slika2

Zajedno smo zaključili da novac nije samo gotovina (novčanice i kovanice), već su to i kartice (razlikujemo debitne i kreditne kartice, iako o toj podjeli nismo govorili s učenicima).

Slika 2. Zapis na ploči

Učenici su pokazali i znanje o bankama u kojima njihovi roditelji imaju otvorene račune. U Sloveniji postoji više banaka, čije su logotipe učenici prepoznali, kada sam im ih pokazivala na kartončićima. Poznati su im i bankomati, na kojima roditelji podižu gotovinu sa svojega računa. Banke pomažu i ljudima koji nemaju dovoljno ušteđevine za kakav veći trošak. U našem je slučaju predstavljeno kupovanje kuće, za što su roditelji učenika trebali posuditi novac od banke, odnosno podići kredit. Objasnili smo način otplate kredita, kada svaki mjesec jedan dio novca vraćamo nazad banci. U pravilu, vrijeme trajanja otplate kredita može biti do 30 godina.

Nakon razgovora posvetili smo se zapisivanju misSlika3aone karte u bilježnicu. Riječi smo po smislu rasporedili po ploči i na taj način vježbali grafomotoriku, pamćenje, prostorne odnose, te se trudili očuvati urednost radnog prostora na klupi za vrijeme pisanja u bilježnicu.

Slika 3. Zapisi u bilježnici

Zaključak

Prvoškolci imaju dosta znanja o novcu, iako s njim nemaju puno neposrednog dodira. Zajedno smo zaključili da je s novcem potrebno brižno i pametno upravljati. Učenicima su razgovor, školski sat i aktivnosti ostali u sjećanju, jer im je taj način rada bilo nešto novo i osvježavajuće.

Literatura

 1. Hafner I., Hafner Verbič M., Meglič A., Pavko Čuden A., Zupančič M. (2020) Gospodinstvo za petošolce. Samostojni delovni zvezek za 5. razred osnovnošolskega izobraževanja. Ljubljana: i2
 2. https://sl.wikipedia.org/wiki/Denar (12. 4. 2021)
 3. https://www.zrss.si/novice/svetovni-teden-izobrazevanja-o-financah/ (12. 4. 2021)

Učenje putem kreativnosti

urska_gregorin

Urška Gregorin

Sažetak

U članku pod naslovom “Učenje putem kreativnosti” predstavit ću različite teme učenja i s njima povezane aktivnosti.

Konfucijeva izreka “Što čujem, to zaboravim. Što vidim, to zapamtim. Što učinim, to shvatim.” je u procesu učenja i obrazovanja od iznimnog značaja.

Kreativna sam i maštovita osoba. Učiteljski poziv mi sve to omogućuje i putem svoje kreativnosti ispunjujem sebe i svoje učenike. Često tijekom nastave koristim različite metode učenja i oblike rada. Nastava je tako raznolika, a učenici pritom uživaju i stječu temeljno znanje i vještine. Poželjno je i preporučljivo da je podučavanje materije za učenje čim raznolikije. U 1. trijadi je dovoljno vremena za kreativnost učenika koji pritom stječu nova znanja i vještine.

Ključne riječi: učenje, kreativnost, učenici.

Uvod

Kao učiteljica, u sklopu svog poziva, podučavala sam prvenstveno u 1. trijadi (od 1. do 3. razreda) i na odjelu produžene nastave. Često sam se susretala s činjenicom da učenici uživaju u kreativnosti. Pritom su opušteni i kreativni. Najvažnije je da putem kreativnosti stječu nova znanja. Često tijekom podučavanja različitih predmeta ispreplićem tematiku koju podučavam s kreativnošću. Kreativno učenje omogućuje razvijanje domišljatosti, logike, pamćenja i mnogo drugih stvari.

Središnji dio

Predstavit ću nekoliko tema i s njima povezane aktivnosti. Sve su teme izvanredno važne u 1. obrazovnoj trijadi.

Promet

Promet je tema za učenje definirana i uvrštena u nastavni plan. Učenici se s ovom tematikom susreću već u 1. razredu jer podučavanje ponašanja u prometu počinje vrlo rano i traje čitav život.

Naša područna škola posvetila je mnogo pažnje sigurnosti učenika. Odrasli su primjer djeci. S ponašanjem u prometu učenici se upoznaju već u mjesecu rujnu, a na suradnju uvijek pozivamo i gospodina policajca. Najprije precizno pogledamo školsku rutu i nesigurne točke, a učenici uče pravilno prelaziti cestu. U 2. razredu učenici mogu samostalno dolaziti i odlaziti iz škole, bez pratnje roditelja. Učiteljice pritom potičemo na održiv način. Često objašnjavam djeci koliko je važno za naše zdravlje i naš okoliš pješice dolaziti u školu. Zdravlje je jedna od naših najvažnijih vrednota u životu.

Na predmetu upoznavanja s okolišem svaki učenik na list papira napiše jednu asocijaciju na temu prometa. Zatim listove plastificiram kako bi duže Slika 1. Plastificirane karticetrajali. Tijekom razredne nastave često igramo igru pantomime. Učenik izvuče jedan listić i bez riječi, uz pomoć pokreta, dočara nacrtanu asocijaciju. Učenici su uživali u ovoj igri i jedva čekali ponovno igranje.

Slika 1. Plastificirane kartice

Slika 2. Igra pantomime u razreduSlika 3. Igra pantomime u razredu
Slike 2 i 3. Igra pantomime u razredu

S učenicima se tijekom jeseni uputimo na promatranje prometnih znakova. Slika 4. Izrađeni prometni znakoviRazgovaramo o svakom prometnom znaku. Potom učenici u razredu, u sklopu likovne kulture i uporabom likovne tehnike trganja kolaž papira, izrađuju prometni znak. Radove smo izložili u hodniku naše škole.

Slika 4. Izrađeni prometni znakovi

Nakon završene šetnje prihvatili smo se izrađivanja makete. Učenici su bili Slika 5. Maketa škole s okolicompodijeljeni u grupe. Svaka grupa dobila je materijal i njime izradila okolicu škole. Maketa je bila veoma popularna među učenicima tijekom čitave godine. Tijekom odmora igrali su se na maketi i učili siguran put do škole i od nje.

Slika 5. Maketa škole s okolicom

Učenici pomoću aktivnosti povezanih s ponašanjem u prometu podižu svijest i jačaju svoju sigurnost čime stječu važna znanja i vještine.

Život nekad davno

Učenicima je vrlo zanimljiva tema život nekad davno. S ovom temom susreću se već u 1. razredu. Upoznavaju kakve su nekoć bile obitelji, kako su se ljudi oblačili, u kakvim su kućama živjeli i kakve su predmete koristili. Najzanimljivije je bilo kada su u posjetu došli stariji građani i ispričali o svom životu te donijeli sa sobom stare predmete, knjige, fotografije…

Učenici su naučili da se život nekad vrlo razlikovao od današnjeg vremena. Ljudi su mnoge stvari činili sami. Na satu likovne kulture izrađivali smo Slika 6. Mačići od vune i kartonajednostavnog mačića. Učenici su ga najprije nacrtali, potom izrezali. Vrat su mu ovili omiljenom vunom. Na kraju je slijedilo crtanje Slika 7. Igraća podloga igre mlinapojedinosti (oči, uši, brkovi i njuškica).

Slika 6. Mačići od vune i kartona

Ljudi su u prošlosti često igrali društvene igre. U 2. je razredu svaki učenik izradio jednostavnu društvenu igru pod nazivom mlin.

Slika 7. Igraća podloga igre mlina

Postupak izrade:

Za početak smo na papir A4 formata nacrtali pravokutnike i označili uglove. Učenici su igraću podlogu obojali omiljenom bojom i tako dobili pozadinu. Zatim smo izrađenu igraću podlogu plastificirali zbog duže trajnosti. Uslijedila je izrada žetona. Za njihovu izradu koristili smo dva papira različite boje. Mi smo koristiSlika 8. Igranje igre mlinali zelenu i crvenu boju. Pomoću ravnala sa šablonom nacrtali smo krugove ne zeleni i crveni papir, zalijepili na tvrđi papiri izrezali. Društvena igra je spremna.

Slika 8. Igranje igre mlina

Učenicima sam objasnila pravila i slijedilo je igranje. Bilo je toliko zanimljivo da su školski odmori često bili namijenjeni igranju naše društvene igre. Pored kreativnosti i preciznosti tijekom izrade igre, kod igranja bile su važne spretnost i strategija.

Međusobni odnosi

Slika 9. Ruke prijateljstvaTijekom podučavanja veliku pozornost posvećujem međusobnim odnosima u razredu. Želim da učenici dolaze u školu zadovoljni, da se dobro osjećaju među svojim vršnjacima i da doista uživaju u nastavi. Crvena nit je strpljenje, empatija i poštovanje.Slika 10. Mozaik prijateljstva

Slika 9. Ruke prijateljstva

U okviru likovne kulture učenici 1. razreda izrađivali su ruke prijateljstva. Dlan su položili na kolaž papir, ocrtali ga i izrezali. Zatim su izradili raznobojna srca koja predstavljaju ljubav.

Slika 10. Mozaik prijateljstva

Važno je biti da smo svjesni međusobnog poštovanja unatoč tome što smo svi međusobno različiti. Na tu temu izrađivali smo slagalicu prijateljstva. Svaki dio slagalice tvori cjelinu našeg razreda. Učenici drugog razreda su na dio slagalice nacrtali omiljene aktivnosti sa svojim prijateljima.

Zaključak

Učenjem putem kreativnosti učenici dobivaju sva potrebna znanja i vještine navedene u nastavnom planu. Također, zadovoljavaju svoje potrebe za kreativnošću, pritom se zabavljaju i osjećaju slobodno. Učenici uživaju u radu i učenju novih stvari. Zadatak učitelja je da učenicima tijekom samog procesa učenja prenese odgovarajuće znanje te da ih vodi, usmjerava i pomaže. Učenje može biti zabavno i za učenike i za učitelje.

Vježbe prije opismenjavanja

u 1. razredu osnovne škole

katja_gracar

Katja Gracar

Sažetak

U našoj osnovnoj školi prije pet godina počeli smo s intenzivnim razvijanjem predpismenih vještina u prva četiri mjeseca prvog razreda. Primjećujemo da vježbe pomažu u bržem i lakšem opismenjavanju. Učenici razvijaju vještine prije opismenjavanja kroz različite vježbe. Prilagodili smo ih predznanju i vještinama učenika. Opisano je kako se učenici osposobljavaju za ove vještine i koji materijal koristimo. Biti će prikazana i opisana pomagala i rad s istima, a koja su izrađena i od otpadnog materijala jer se na taj način učenicima približava ponovna upotreba predmeta.

Ključne riječi: grafomotorika, fina motorika, razvoj, držanje olovke, pisanje.

1. Uvod

U ranom razdoblju djetetova školovanja djecu usmjeravamo na razvoj fine motorike kako bi djeca stekla pravilno držanje olovke i usmjeravali ih na pravilno držanje za vrijeme sjedenja. Tek kada učenici uz pomoć fino-motoričkih aktivnosti ovladaju finom motorikom i razviju ostale predpismenjačke vještine (grafomotoriku, orijentaciju na tijelu, u prostoru i na papiru, držanje tijela i olovke) nastavljamo se baviti velikim tiskanim slovima i pisanjem (Nastavni plan za slovenski jezik, 2018.). U provođenju sadržaja nastavnog plana i programa došli smo do zaključka da su vježbe prije opismenjavanja ključne za pravilno držanje olovke, brže usvajanje i pravilniju lineaciju slova. U proteklih pet godina nastave u prvom razredu učenicima smo u prvom razredu tjedno zadavali i brojne zadaće kojima učenici vježbaju tu vještinu. Vježbe izvodimo od rujna do prosinca u prvom razreda, dva sata tjedno, a primjećujemo da učenici rado sudjeluju u vježbama i sa sigurnošću možemo reći da iste pomažu u bržem opismenjavanju.

2. Jezgra

2.1. Fine motoričke sposobnosti

Fino-motoričke vještine su sposobnost izvođenja preciznih, finih pokreta ruku uz održavanje koordinacije između prstiju i očiju. Za uspješno svladavanje procesa pisanja potrebna je dobro razvijena fina motorika mišića dlanova i prstiju (Rajović, 2016.). Fina motorika definira sve male pokrete mišića prstiju, zapešća i bitna je da bi dijete moglo uspješno baratati predmetima i brinuti se o sebi (oblačiti se, zakopčavati gumbe, patent zatvarače, vezati vezice, …).

2.2. Grafomotorika

Grafomotorika je pojam koji se sastoji od dva dijela: grafa i motorike. Definira se kao motorička sposobnost pojedinca da piše. Pojedinac tako može oblikovati slova i druge pisane znakove. To uključuje sposobnost orijentacije, jer je dokazano da su tjelesna i opća orijentacija usko povezane s fizičkim i grafičkim vještinama. Naime, djetetu su potrebne određene vještine i sposobnosti kako bi određene grafičke znakove moglo rasporediti u prostoru, oblikovati i pravilno usmjeriti. Motorička, vizualna i mentalna koordinacija potrebna je da dijete percipira i uspješno zabilježi grafički simbol (Zrimšek, 2003).

2.3. Priprema za pisanje

Vježbe prije opismenjavanja neophodne su za početak sustavnog opismenjavanja. Učenik radi vježbe s određenom svrhom, poboljšavajući vezu između mentalnih predstava i stvarnih postignuća te koordinacije očiju (Zrimšek, 2003.). Prije nego što dijete počne pisati, važno je pravilno držanje njegova tijela na stolici, ruka i olovaka.

3. Vježbe prije opismenjavanja

Vježbe prije opismenjavanja kojima razvijamo finu motoriku podijelili smo u različita područja. Pojedinačno polje namijenjeno je razvoju određene motoričke sposobnosti pa su nam potrebni specifični materijali. Slijedi opis pojedinih područja.

3.1. Razvrstavanje

Vježba razvrstavanja odvija se na način da dijete u posudu dobiva razne predmete koje odabira, odvaja i razvrstava uz pomoć pincete. Aktivnost je usmjerena na jačanje pravilnog držanja pincete i stjecanje ustrajnosti.

Slika 1Slika 2
Slika 1. Razvrstavanje graha   Slika 2. Razvrstavanje pompona

3.2. Nizanje

Vježba nizanja je sljedeća. Učenici nižu različite predmete na konac, tvrdu podlogu ili štap. Zahtjevnija verzija zadatka je posložiti predmete prema određenom obrascu. Vježba je osmišljena za jačanje koncentracije i ustrajnosti.

Slika 3Slika 4
Slika 3. Nizanje kopči na uzicu    Slika 4. Nizanje kukuruza na određeni uzorak
Slika 5
Slika 5. Nizanje perlica na uzicu

3.3. Nabadanje

Tijekom vježbe nabadanja učenik stavlja hama perlice na podlogu od unaprijed pripremljenog uzorka. Na tvrđi papir ili papirnati tanjur postavlja spajalice. Vježbom učenik jača točnost, pažnju i uči fine pokrete.

Slika 6Slika 7Slika 6. Nabadanje hama perlica          Slika 7. Nizanje spajalica

3.4. Prenošenje

Vježba prijenosa izvodi se s dvije različite tehnike. Prva tehnika uključuje prenošenje predmeta (kao što su školjke) pomoću štipaljke, pri čemu učenici uče hvatanje pincetom dok pokušavaju držati pincetu palcem i kažiprstom. Školjke se prebacuju u različite posude. Drugi način prenošenja je uz pomoć žlice (npr. jaja, kuglica), gdje treniraju vještinu pravilnog korištenja pribora.

Slika 8Slika 9Slika 8. Prenošenje školjki                Slika 9. Prenošenje jaja

3.5. Preslagivanje

Slika 10Aktivnost preslagivanja usredotočuje se isključivo na pomicanje predmeta s jednog mjesta na drugo palcem i kažiprstom ruke kojom učenik piše. Učenik ima dvije ili više boja čepova i odvaja ih u različite posude. Vježba jača hvatanje pincete s dva prsta.

Slika 10. Prijenos čepova

3.6. Šivanje

U aktivnosti šivanja učenici pomoću špage ili vezica umeću uže u rupice i tako jačaju Slika 11preciznost, fine pokrete i pažnju. Učenici također mogu dizajnirati svoj vlastiti uzorak na tanjuru. Primjećujemo da tijekom ove vježbe imaju poprilično problema sa šivanjem, a još više kada moraju odmotati špagu.

Slika 11. Šivanje sa špagom

3.7. Rezanje

U zadatku rezanja učenika na časopisnom i novinskom papiru unaprijed crtamo različite linije koje mogu biti ravne, zakriSlika 12vljene, cik-cak linije, zatvorene ili nezatvorene. Učenici režu po linijama škarama i paze da budu što precizniji. Učenici mogu sami nacrtati zanimljiv oblik koji potom izrezuju. Svrha vježbe je pravilno držanje škara i preciznost u rezanju.

Slika 12. Rezanje uzorka

4. Zaključak

Smatramo da uključivanjem predpismenih vježbi u prva mjesece djetetova školovanja značajno doprinosimo poboljšanju fine motorike, a time i pravilnom držanju olovke. Vježbe koje provodimo zadnjih pet godina pokazale su da učenici brže i bolje napreduju u pisanju slova i pravopisnoj točnosti. Prije intenzivnog uvođenja vježbi prije opismenjavanja, kod učenika smo uočili znatno duži tijek učenja pravilnog držanja i poteškoće pisanja slova, a bili su i manje točni. Budući da učenike usmjeravamo na određene aktivnosti ustrajnosti, razvijamo i njihovu pažnju i koncentraciju, što se pokazuje kao izvrstan potez u obradi i objedinjavanju slova. Uvođenje vježbi pokazalo se značajnim za učenike, učenici ih rado rade na ovako pripremljen način, jer to doživljavaju kao igru. Svakako ćemo nastaviti s ovom vrstom prakse i u budućnosti.

5. Literatura

 1. Učni načrt za slovenščino. (2018). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_slovenscina.pdf
 2. Rajović, R. (2016). Kako z igro spodbujati miselni razvoj otroka. Mladinska knjiga.
 3. Zrimšek, N. (2003). Začetno opismenjevanje: Pismenost v predšolski dobi in v prvem razredu devetletne osnovne šole. Pedagoška fakulteta.

Extracurricular Activity

Scientific Workshop

simona_lobnik

Simona Lobnik

Abstract

Extracurricular activity “Scientific Workshop” offers children the ability of active exploring. Daily objects and non-hazardous substances constitute a diverse array for the execution of scientific procedures. At the same time experiments with their astonishing outcomes – pops, movements without touching, explosive lift-offs…, invoke excitement in a child and encourage a wish for further exploring. In that way, dull lectures about the laws of nature transform into an exciting research adventure, play and satisfaction with ones one successful experiment which enrich child’s knowledge.

Key words: extracurricular activity, active learning, experimental work, exploring, play.

Introduction

With an active integration into class lessons, students are developing their capabilities. They train their abilities, evolve positive personal characteristics and develop a positive attitude towards nature.

Scientific literacy is a combination of understanding phenomena, processes and terms. Students train their skills and knowledge about scientific procedures, sort, measure, predict, assume and carry out experiments. With such activities, they become curious, critical and precise. At the same time, they gain social skills – collaborate in team work, follow the instructions, are able to organise their working space before and after the workshop (Skribe-Dimec 2012 in Žakelj et al. 2014, 16).

Scientific Workshop as an extracurricular, through its tasks works in connection with the contents of science class. In a child, who is curious by nature that very curiosity has to be awoken. A class experiment disrupts the daily routine of sitting and listening to the teacher’s explanation. Exploring sets the fundaments of child’s creativity and is a pleasant transition from passive into active learning.

Experiments originate from every day phenomena. That is, however, also the reason why they are especially interesting for children of younger age – who would not wish to build a rocket powered by an effervescent tablet and water?! An experiment that stirs surprise and joy in a child already in his or her second grade, leads towards enthusiastic research also in the upcoming years. At the extracurricular activity, we observe the phenomena, set hypotheses, debate about causes and consequences and are always happy when our experiments succeed. According to the instructions, every student sets his or her own materials needed to carry out the experiment. Materials are none health invasive and can be found in a home kitchen.

Children prefer such way of learning, which is confirmed by numerous applications for the workshop and regular attendance, but especially sparkling eyes of expectation and curiosity.

That is how in our class, we created an actual volcano, launched a rocked powered by effervescent tablet. We were having fun making extraordinary aeroplanes, built a hovercraft using a CD and a balloon, a rocket made of a plastic bottle, a flying peg top or a mini-helicopter, fought fire with an invisible firefighter etc.

After all that, we also participated at the community event where we inspired the audience by dancing and performing experiments.

Figure 1Figure 2
Figure 1. The ring of Fire            Figure 2. Volcano

Goals of the Scientific Workshop:

 • To get to know the scientific procedures and the basic terms of scientific research.
 • To get familiar with the term HYPOTHESIS.
 • To train in thinking, presuming and setting hypotheses.
 • To follow the instructions to create the experimental setup.
 • To become familiar with the basics of research with which the fundaments for further research work in the upcoming years of study are being established.
 • To become able to function as a part of a group.
 • Invoke curiosity as a positive quality for creativity.
 • Knowing how to learn from mistakes.
 • To abide the safety and the given instructions.
 • Experiencing joy and satisfaction upon succeeding.
 • To relax and have fun.

Monthly Intended Activities of the Scientific Workshop:

I run the extracurricular activity Scientific Workshop with pupils from the second and third grade. It is taking place once a week for two school hours throughout the entire schoolyear.

Table 1. Monthly Intended Activitiesimage

Using words and pictures, I will now present a few experiments of the workshop for pupils of the second and third grade of primary school.

Howercraft

Figure 3Figure 4
Figure 3. How to Inflate a Balloon?       Figure 4. The Hovercraft has Set off.

We need a CD, a cork from a plastic bottle and a balloon.

 • Inflate the balloon a few times beforehand, for it to become more elastic.
 • Carefully glue the cork to the middle of the CD using hot glue.
 • Put the balloon over the cork.
 • The balloon can now also be inflated through the underside of the CD.

More at: https://www.youtube.com/watch?v=DikofrxCiXs, 15/01/2022.

How to Inflate a Balloon?

Procedure:

 • Pour 0.2 l of water into a 0.5 l plastic bottle. Add a few spoons of Lemon Verbena Figure 5powder. Using a funnel made of paper, pour two teaspoons of baking soda into the balloon. Carefully sick the balloon to the top of the plastic bottle and watch out not to pour the soda out of the balloon too soon. Then lift up the balloon and shake it a bit for the soda to fall into the solution.
 • We are able to detect foam and bubbles and the balloon will start to inflate.

Figure 5. Is it Magic or is it Something else?

What is happening?

When we mix baking soda with the solution of Lemon Verbena powder, a chemical reaction occurs in which carbon dioxide gas (CO2) is produced. Due to the lack of space in the bottle it starts to spread in a way that it inflates the balloon.

More at:

A Table Volcano

Figure 6Figure 7
Figure 6. A Table Volcano               Figure 7. The Amazement

Procedure:

 • Pour approximately 1 dl of water into a plastic bottle. Dye the water with red tempera colour. Add some detergent and two teaspoons of baking soda.
 • Slowly swirl, so that it does NOT foam.
 • Add two teaspoons of Lemon Verbena powder or some vinegar to trigger the reaction. The solution will foam and from the bottle “hot lava” starts to flow.
 • Using a plastic bottle, some newspaper and starch glue, you can build a volcano and insert the bottle inside it as a crater.

Mini-Helicopters

Table 2. Worksheet – Mini-Helicoptersimage

Figure 8Figure 9
Figure 8. Brightly Coloured Look even Better         Figure 9. Ready for Take-off

How to Get an Egg into a Bottle and out?

Procedure:

 • Boil the egg, peal it and wait for it to get coFigure 10mpletely cold. Pick an egg that is as small as possible.
 • First, heat up the glass bottle well from the outside. To do so, use a hairdryer or put it under hot water. Position it horizontally and oil its opening a bit.
 • When the egg is put on the opening it starts to slowly drift into the bottle. In a few minutes it is inside it.

Figure 10. What on Earth?! Is that even Possible?!

Now, how are we going to get it out?

We perform the experiment in the opposite direction. We turn the bottle upside down, and heat it up from all sides. The warm air pushes the egg out of the bottle.

Conclusion

People are a part of nature, meaning science is an especially important aspect of a child’s life. Students have to be actively engaged into research – with their mind and handcraft. With the satisfaction upon successful experiments, however, the motivation for further research of children grows even more. In that way, they will want to know even more about a certain phenomenon (Žakelj, 2014).

That is exactly what the work in the extracurricular activity, with a smaller number of pupils, enables me to achieve. By the same token, even I as a teacher enjoy hearing children’s joyful shouts, seeing their eyes widely open and full of wonder, answer their questions that arise during the work, whilst their happiness and laughter give me the proof that it is worth it. That children are not only passionate about sitting and playing videogames. The curiosity comes from inside them, all we need to do is to offer them a chance to become active themselves. Through that they uncover the wonders of nature, its laws and the fact that we are inherently connected to it. That we only exist with the nature. Therefore, the upbringing of children in a positive spirit and a respect towards nature, is of an immense importance.

References

 1. Učni načrt za naravoslovje in tehniko (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo
 2. Zorec, M. (2007). Naravoslovna delavnica: preprosti naravoslovni eksperimenti in projekti za vsakogar. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije
 3. Žakelj, A. (2014). Spoznavanje okolja naravoslovje in tehnika. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, page 16 – https://www.zrss.si/pdf/pos-pouka-os-spozn-okolja.pdf

Figures (all): Own source

Omiljenost nastavnog predmeta Društvo

tina_rezar

Tina Rezar

Predmet Društvo jedan je od nastavnih predmeta u 4. i 5. razredu devetogodišnje osnovne škole. Moj cilj i problem bio je saznati što se učenicima u predmetu Društvo sviđa, a što ne; koje im se teme sviđaju, koje nastavne metode su im draže od drugih i koja nastavna pomagala najradije koriste. Na nastavi predmeta Društvo su učenici pokazali zanimanje za različite nastavne sadržaje, metode, načine rada i nastavna pomagala. Na rezultate snažno utječu motivacija, poznavanje i omiljenost teme, kao i vrijeme koje je prošlo od obrade nastavnog gradiva.

Ključne riječi: nastavni predmet Društvo, motivacija, teme učenja, metode učenja, oblici učenja, nastavna pomagala.

Uvod

Slovenski školski predmet Društvo sličan je hrvatskom predmetu Priroda i društvo.

Društvo nas okružuje od rođenja nadalje, iako toga često nismo svjesni. Živimo u obitelji, imamo susjede, prijatelje, živimo na području koje ima svoju povijest, geografska obilježja…

Na nastavi Društva učenici 4. razreda devetogodišnje slovenske osnovne škole obrađuju teme: ja u zajednici, obitelj, prava djeteta, prostorna orijentacija, zavičaj i okolina te tragovi prošlosti; u 5. razredu nastavno gradivo uključuje: sudjelovanje, društvena pitanja, prostornu orijentaciju i kartografiju, Slovenija – položaj i značajke, povijesni razvoj i država Slovenija. (Potočnik, 2010)

Prilikom istraživanja kao tehniku prikupljanja podataka koristila sam upitnik. Pripremila sam upitnik, jer me je zanimalo koja je tema Društva učenicima najprivlačnija u 4., a koja u 5. razredu, koje im se metode i načini rada najviše sviđaju, s kojim nastavnim pomagalima najradije uče na nastavi Društva, kako se odvija nastava Društva i na koju bi temu učenici voljeli napraviti plakat ili referat. (Potočnik, 2010)

U istraživanju je sudjelovalo 134 učenika petih razreda iz četiri slovenske osnovne škole. Prikupila sam roditeljske pristanke i ispunjene upitnike. Nezavisne varijable uzorka opažanja su: starost učenika (10,11 godina), razred (svi pohađaju 5. razred), vrijeme ispunjavanja upitnika … (Potočnik, 2010)

Rezultati

Teme iz društvenih nauka

U 4. razredu učenicima se najviše sviđa tema zavičaj (prosječna ocjena 3,91 na ljestvici od 1 do 5), a ne sviđaju im se teme prostorne orijentacija i kartografija, vrste obitelji, odnosno promjene v obiteljskom životu (prosječna ocjena 3,05).

Tema koja je najdraža učenicima 5. razreda je Slovenci po svijetu (prosječna ocjena 3,92). Najmanje omiljene teme su društveno uređenje (prosječna ocjena 3,30) i naselja su različita (prosječna ocjena 3,31).

Rezultati upitnika pokazali su da se učenicima unutar predmeta Društvo u 4. razredu najviše sviđa tema zavičaj, a u 5. razredu Slovenci po svijetu. (Potočnik, 2010)

Nastavne metode, oblici nastave i nastavna sredstva

Učenicima se na nastavi Društva najviše svidjelo gledanje video zapisa, odnosno rad s filmom (51,5 %), slijedi izvođenje eksperimenata (45,5 %) i nastava izvan učionice (39,6 %). Najmanje im se sviđaju sljedeće metode, odnosno načini rada: rješavanje problema (3,0 %), rješavanje zadataka u radnoj bilježnici (7,5 %) i promatranje fotografija (16,4 %).

Učenici koji su sudjelovali u istraživanju, na nastavi Društva najradije rade sami i nešto manje u frontalnoj grupi. Na treće su mjesto uvrstili rad u grupama, a na četvrto rad u paru.

Učenici na nastavi Društva najradije rade sa zemljopisnom kartom (46,3 %), slijedi računalo (41,0 %), udžbenik (38,8 %) i starinski predmeti (35,1 %).

Rezultati upitnika su pokazali, da se od metoda nastave učenicima najviše sviđa gledanje video zapisa, od oblika nastave individualni oblik, a od nastavnih sredstava rad sa zemljopisnom kartom. (Potočnik, 2010)

Tijek prosječnog nastavnog sata Društva

Prema mišljenu učenika, u uvodnom dijelu prevladava objašnjavanje (50 %), slijedi provjera znanja (36,6 %), dok je na trećem mjestu razgovor (31,3 %).

U središnjem dijelu nastavnog sata najčešće prevladava rad u skupinama (50,8 %), slijedi čitanje iz udžbenika ili radne bilježnice (44,8 %), dok je na trećem mjestu rješavanje radnih listova (38,1 %).

U završnom dijelu sata učenici najčešće navode provjeru znanja (33,6 %), na drugom mjestu je rješavanje radnog lista (28,4 %), slijedi čitanje udžbenika ili radne bilježnice (15,7 %), a zatim didaktička igra i razgovor (pojedinačno 11,9 %).

Među školama koje su sudjelovale u istraživanu postoje razlike. Za uvodni dio nastavnog sata, učenici su na prva tri mjesta u različitim kombinacijama navodili iste aktivnosti (objašnjavanje, razgovor, provjera znanja, čitanje udžbenika ili radne bilježnice). Za središnji dio nastavnog sata, samo se jednom pojavljuje razgovor, dva puta objašnjavanje, dok se ostale aktivnosti ponavljaju (rad u grupama, čitanje udžbenika ili radne bilježnice, rješavanje radnih listova). Za završni dio nastavnog sata, na prva se tri mjesta po učestalosti pojavljuju didaktička igra, razgovor i misaona karta, dok se ostale aktivnosti ponavljaju (rješavanje radnih listova, provjera znanja, čitanje udžbenika ili radne bilježnice).

Pomoću upitnika sam zaključila, da u uvodnom dijelu nastavnog sata Društvo prevladava objašnjavanje, u središnjem dijelu rad u skupinama, a u zaključnom dijelu provjera stečenog znanja. (Potočnik, 2010)

Plakat, referat

Po ovom se pitanju većina učenika odlučila, da bi referat i plakat napravili na temu povijesti ili Slovenije (obje po 26,9 %). Pod povijesne teme uvrštavamo slovensku povijest, povijest, Turke, Rimljane, Celjske grofove i vremensku crtu, dok pod geografske uvrštavamo panonski svijet, Sloveniju, dinarski svijet, kraš i primorski svijet. Prema rezultatima, 54 (40,3 %) učenika se odlučilo napraviti plakat ili referat iz povijesne, a 42 (31,3 %) iz geografske teme. Omiljena tema za referat ili plakat je Slovenci po svijetu (7,5 %), dok 3,7 % učenika nije željelo napraviti referat iz ponuđenih društvenih tema. Učenici su ponudili zanimljive odgovore, tj. teme povezane s okolišem i zavičaju kojem žive. Navedeno ukazuje na njihovo zanimanje za nastavu Društva. Zanimljivo je da učenike zanimaju teme kojih u planu nastave Društva nema, pa bi razlog za zanimanje o tim temama mogli biti njihovi roditelji, popularno-znanstvene i obrazovne emisije, različiti časopisi i dr. (Potočnik, 2010)

Zaključak

Za uspješnu nastavu potrebna je motivacija. Bez vanjske ne postoji ni unutarnja motivacija. Vanjsku motivaciju povećavaju različite metode i oblici nastave te nastavna sredstva, koje učitelj koristi u nastavnom procesu. Upotreba različitih metoda, oblika i nastavnih sredstava ovisna je o starosti učenika, njihove emocionalne zrelosti, nastavnog predmeta i ciljeva pojedinog nastavnog sata.

Analiza upitnika je pokazala da se predmet Društvo učenicima sviđa, zato jer su zadovoljni temema koje se obrađuju u sklopu predmeta u 5. razredu, te nešto manje s temama u 4. razredu. Interes i motivacija za nastavu iz predmeta Društvo bila bi još veća kada bi se veći broj aktivnosti temeljio na praktičnom radu (npr. ekskurzije, koje su teže izvedive zbog nedostatka financijskih sredstava).

Pri nastavi predmeta Društvo (a to vrijedi i za ostale predmete), najvažnija je upotreba različitih i prikladnih nastavnih sredstava, oblika i metoda nastave, koje su u skladu s nastavnim sadržajem i učenicima.

Veoma je važan i odnos učitelja do predmeta koji predaje; ukoliko je njegov način podučavanja prijatan i zanimljiv, ako potiče učenika na istraživanje i eksperimentiranje, tada zasigurno snažno potiče motivaciju, što je jamac uspjeha.

Literatura

 1. Blažič, M. (2003). Didaktika: monografija. Novo mesto: Visokošolsko središče, Inštitut za raziskovalno in razvojno delo.
 2. Budnar M., Kerin M., Umek M., Raztresen M., Mirt G. (2011). Učni načrt Družba. Program osnovna šola. Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo.
 3. Marentič Požarnik, B. (2008). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: DZS.
 4. Pečjak, V. (1977). Poti do znanja. Metode uspešnega učenja. Ljubljana: Tiskarna Tone Tomšič.
 5. Potočnik T. (2010). Kaj je učencem všeč pri predmetu družba in česa ne marajo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

My strange family

: from a text to animation

valentina_batagelj

Valentina Batagelj

Abstract

Motivating the students into writing in a foreign language can present a challenge for a teacher. Being creative while doing so can seem even harder. With the help of an online programme Animated Drawings presented by Meta AI Research, the 6th graders at the Fran Erjavec Primary School in Slovenia transformed the text about their made-up strange family into animation. The process combined different skills, from writing, drawing, animating and at the final stage, presenting their made-up strange family in front of the class. The article presents the final result and challenges within this creative process that has the animation of the written text as the final result.

Key words: animation, English, teaching, online, drawings, formative.

Introduction

Animated Drawings presented by Meta AI Research is a simple and easy to use tool that transforms a static drawing to a lively cartoon version in literally just seconds. It is free to use and there is no need to download a programme or an app. Easily accessible, by simply entering the link into a browser, it offers an immersive room for creativity.

Figure 1: Webpage Animated Drawings (screenshot from https://sketch.metademolab.com/)

When you were a child, you might have dreamed about your drawings becoming alive, jumping, dancing, running. This is exactly what the programme provides. The Animated Drawings transforms a drawing into an animated character within seconds.

Drawing

First, draw something. Ideally, this is a human-like figure and there is a white background. You should not use paper with lines. Avoid any other objects touching the figure, or having a shadow. The hands and legs should not touch any other parts of the body, so they can move during the animation.

Step 1: Upload a drawing

Figure 2. A static drawing

By clicking on “Upload photo”, the programme will automatically upload the photo.

Figure 3. Uploading a drawing (screenshot from https://sketch.metademolab.com/)

Step 2: Finding the character

By clicking on “Next”, the programme will cut out any other people or objects in the picture. You can also cut the picture manually.

Figure 4. Finding the character (screenshot from https://sketch.metademolab.com/)

Step 3: Separating the character

Figure 5. Separating your character (screenshot from https://sketch.metademolab.com/)

By clicking on “Next”, the programme will automatically create a mask covering the surface of the character you have drawn.

The programme is good at separating the figure from the background, or any other possible character in its proximity. If the programme does not capture everything, you can use the marker and the eraser to manually correct the mask.

Step 4: Finding character joints

When the mask is created, the programme will quickly set the joints (head centre, shoulders, hips, knees, elbows, wrists, ears and eyes). This will ensure realistic animation.

Figure 6. Setting character joints (screenshot from https://sketch.metademolab.com/)

These four steps can take less than a minute.

Step 5: choosing an animation

Figure 7. Adding animation (screenshot from https://sketch.metademolab.com/)

This is the part where the students have the most fun. They can make their drawing dance, jump, walk, make funny moves, run, box or skip. There are 32 animations to choose from. The animation can be shared as a link or downloaded as an MP4. When converting into a GIF, the quality of the object can be diluted quite a bit.

Using the programme at school

The programme was used by the students of the 6th grade at the Fran Erjavec Primary School in Nova Gorica, Slovenia, which has 26 students in total. The programme was first presented to them on the projection with some of the examples.

The project “My Strange Family” was created within the formative learning. The goal the 6th graders set for themselves at the middle of the school year was to create a made-up strange, unusual family and present it in front of the class.

There were many models of the written compositions “My Strange Family” presented to them, serving as an example, model of excellency of what their goal should be. This is an example of the written composition “My Strange Family” that one of the students in the previous years wrote and was published in the school’s newspaper.

Figure 8. An example of the text “My Strange Family” from the previous years

After reading the example, this is the criteria the students set:

1. The family needs to have 4 members. One of these needs to be an animal. The student individually chose how many people and how many animals they will have.
2. What to describe with each member:

 • hair (the colour and the style (wavy, short, straight, long, …),
 • figure (thin, plumb …),
 • height (short, tall, medium-sized, giant …),
 • eyes,
 • face (long, oval, heart-shaped …),
 • nose or ears.

3. Clothes (what are they wearing and what is the colour): He is wearing
4. Special features (a moustache, a beard, glasses …).
5. Personality (what is this person like – smart, lazy, hard-working …)
6. image (He likes – He hates – I don’t like – She doesn’t like)
7. Draw the family. image

This description included their knowledge of how to use the verb to be, to have, the structure like/doesn’t like, describing what people are wearing. We have practised these structures in the previous lessons and revised the vocabulary needed for describing people

With this type of exercise, the students were able to use words for describing their member’s character, such as mysterious, evil and were able to let their imagination run wild. They also loved adding special features, such as snakes instead of the hair, having red skin, horns, wings etc. This was a perfect task with the end result, the text, that served as a proof of their knowledge, which the formative learning strives towards having.

When the children completed the text, they chose an equal number of felt tip pens as there were criteria. They scanned their text and by highlighting the text with felt-tip pens, they made sure they wrote down everything from the criteria. For example, they chose a red felt-tip pen and underlined the first criteria – choosing four members with at least one animal member – and underlined the part of their text where it said which members are in their family. Then, they chose light green and underlined the parts of the text where they described the hair – for each of their family member. In this way, they made sure, that they addressed all the criteria. Some of them chose to not use this technique but simply made ticks next to the criteria for each of their family member: four ticks for each of the criteria in total.

They had a choice to give their description to one of the other students to read in order for them to check if they had missed anything, to suggest any possible upgrades or to correct mistakes. After doing this, they were given the choice to upload their description in the online classroom where I would make any necessary additional corrections, if needed.

Figure 9. The teacher’s text correction

My feedback, in addition to the corrections in the picture:

Sara, well done! Make sure you include:

 • Describing your face (oval, long …)
 • Describe your brother’s character.

After they corrected the mistakes, I gave them feedback. They again had the possibility to hand in the description for one more time after upgrading the text and including the suggestions and corrections. Ten of the stodents chose to do so.

The process took 6 school lessons, one of the lessons was spent outside, where they practised descriptions with their schoolmates.

Students with additional assistance

In this classroom, there were three pupils who have additional assistance at school. During these lessons, they were working with:

 • The help of the students who had already completed the descriptions,
 • The help of the teachers who offer additional assistance,
 • My help with one of the students who needed more motivation.

The students were offered the possibility to prepare for the oral presentation at school or to do it at home. They all chose to do it at home, together with the animation and to upload it on the internet.

Setting the criteria

When we started the discussion for how to set the criteria for grading the presentation, this is what the students came up with: if each of the criteria is addressed, they should get one point. The students pointed out that it is also important when they are speaking, the pace should be slow, that they speak loud enough, clear and keep an eye contact with other students. They added one point for each of the above, except for keeping an eye contact with the classmates, where they decided to give two points.

After the presentation

Following the presentation, the pupils chose to write about the process and share it at the Fran Erjavec Primary School webpage.

Challenges

Here are some of the challenges we came upon when using the programme. The programme does not work on most of the telephones. They needed to use computers or laptops.

Figure 10. A presentation at school

Figure 11. A presentation at school

Figure 12. A presentation at school

Conclusion

Transforming a drawing based on a text “My Strange Family” which the 6th graders wrote in a foreign language, in this example English, and then turning it into animation with an easy-to-use programme Animated Drawings presented by Meta AI Research is a successful example of how to stimulate creativity and have a finish product, an animation, as a result. I recommend using Animated Drawings where the finish product of the students’ writing literally becomes alive at the end of the process.

Eksperiment na produženom boravku

alenka_drobnic

Alenka Drobnič

Sažetak

U članku je prikazan eksperimentalni rad na satima produženog boravka, koji je proveden s učenicima u 2. razredu. Prikazana je priprema učenika za eksperiment, popraćena radnim listovima s opisanom svrhom izvođenja vježbe, potrebnim materijalima i opisom izvedbe. Eksperimentalni rad proveden je u razredu produženog boravka tijekom dva školska sata. Prikazana vježba je jednostavna za pripremu i izvođenje. Odabirom eksperimenta u pješčaniku usredotočili smo se na istraživanje prirodnih fenomena u prirodi. Tijek rada temeljio se na načelima formativnog praćenja, kao što su iskustveno učenje, suradnja, kreativnost, planiranje, motivacija, ustrajnost i zaključivanje.

Ključne riječi: eksperiment, vulkan, izvođenje, promatranje.

1. Uvod

Eksperiment na svim razinama obrazovanja namijenjen je promatranju i proučavanju različitih prirodnih fenomena, stjecanju vještina, učenju o različitim procesima mjerenja, obradi mjerenja, prikazivanju mjerenja i povezivanju između teorije i prirode. Uz pomoć eksperimenta, učenici dobivaju odgovore na pitanja koja se “roje u njihovim glavama”. Učenici drugog razreda tako stječu znanja na razumljiv način i istovremeno uče primjenjivati znanje.

U drugom razredu osnovne škole učenici proučavaju tematsko područje Prostor u kojem upoznaju različite krajolike diljem svijeta i uče geografsko okruženje prikazati u pješčaniku ili na karti ili globusu. Tijekom eksperimenta odabrali smo pješčanik, jer se nalazi na školskom igralištu.

Eksperiment, koji provode učenici u pješčaniku, jednostavan je i ne zahtijeva mnogo truda, niti za pripremu, kao ni i za izvođenje.

Kroz eksperiment s pijeskom naučili smo formirati vulkanski konus iz pijeska, naučiti o komponentama vulkana i otkriti da je njegova erupcija uzrokovana velikim pritiscima u magmatskoj jezgri. Učenici su aktivno bili uključeni u proces rada (planiranje, izvršenje) i vrednovanje, jer su otkrili da priroda ima moć uništenja i ponovnog rođenja.

U svrhe rada koristili smo različite metode rada: praktična znanja (izgradnja vulkana) i vještine promatranja, eksperimentiranja i rasuđivanja.

2. Vulkan

2.1. Priprema učenika za eksperiment

Za izvođenje eksperimenta bilo je potrebno učenike pravilno pripremiti, upoznati ih sa svrhom pokusa, s potrebnim materijalima i pomagalima za provedbu te načinom izvođenja. Veliki naglasak stavljen je na zaštitu učenika pri radu. Eksperiment su izveli dijelom sami učenici, a dijelom uz pomoć učitelja. Nastavnik je učenike uveo u teorijski dio te ih vodio i usmjeravao u praktičnom radu.

2.2. Provođenje eksperimenta u pješčaniku

Eksperiment je proveden sa učenicima produženog boravka. Učenici su se u učionici upoznali s teorijskim radom. Uz pomoć prezentacije učitelja i interneta naučili su sljedeće: što je vulkan, upoznali su njegov oblik s njegovim komponentama i razlog njihova djelovanja. Terenski ili eksperimentalni rad obavljen je u školskom pješčaniku.

Tijekom vježbe učenici su podijeljeni u dvije skupine. Svaka grupa dobila je radni list s Slika 1osnovnim uputama (slika vulkana, popis pomagala i način izvođenja) i kutiju pomagala koja su bila važna za izvođenje vježbe.

Svaka skupina, uz pomoć pijeska u pješčaniku, oblikovala je vulkan. Isti je morao imati oblik stošca. Pijesak je bio presuh da bi formirali stožac, pa su mu dodavali vodu i formiranje vulkana je teklo glatko.Slika 2

Slika 1. Vulkanski stožac u nastajanju

Svaki vulkan ima magmatsku jezgru, ždrijelo, kroz koje putuju magma i krater. U tu svrhu, unutar konusa postavili su čašicu. Dno čašice predstavljalo je magmatsku jezgru, središnji dio ždrijela i gornji rub vulkanskog kratera.

Slika 2. Izgrađen vulkanski stožac

U magmatsko središte vulkanskog stošca ulili su više od 200 g sode bikarbone, zatim su u čašicu polako ulijevali 2 dl bijelog destiliranog octa. Soda bikarbona počela se pjeniti kada je bila u kontaktu s octom. Pjena se naglo počela penjati niz ždrijelo vulkana i prodrla u krater te se oštro razlila duž vulkanSlika 3skog stošca.

Među učenicima je vladalo veliko oduševljenje: osmjesi i zadovoljstvo na mladim licima, povici i krikovi radosti, smijeh …

Slika 3. Vulkanska erupcija (soda bikarbona)

Slika 4Druga skupina koristila je prašak za pecivo umjesto sode bikarbone. Ova erupcija bila je skromna, bez intenzivne buke i pjenjenja. Magma je stigla do vrha ždrijela vulkana, na području kratera ključala, ali se nije prelila preko stošca.

Slika 4. Vulkanska erupcija (prašak za pecivo)

Promatrajući obje erupcije, učenici su otkrili da postoje razlike između erupcija. Neki mogu biti manji i manje intenzivni, drugi veći i grčeviti. Upravo drugi, prema učenicima, svojim djelovanjem utječu na izlijevanje lave na površinu i stvaranje tokova lave, što sa svakom erupcijom može promijeniti prirodni okoliš. Takva područja smatraju se opasnim za život ljudskog bića, prema učenicima. Oni mogu ostaviti uništenje u naseljima i gradovima.

image

2.3. Nalazi

Priprema i provođenje eksperimenta bio je profesionalni izazov za učitelja, a za učenike u produženom boravku bio je to prije svega drugačiji i zanimljiv školski sat. Sat koji im je dao puno interesa, entuzijazam i, iznad svega, praktično znanje, osobno iskustvo. Planiranje je zahtijevalo veliku pozornost i postupnost uvođenja nove teme, sigurnost učenika u provođenju eksperimenta i dosljednost pri izradi. Učenici su bili vrlo motivirani za svoj rad, znatiželjni i puni očekivanja. S velikim zanimanjem i entuzijazmom obavljali su zadatke koje su zacrtali. Na završnoj evaluaciji učenici su izrazili želju da žele više takvog rada na satima produženog boravka.

3. Zaključak

Produženi boravak je “produžetak” nastave, koju nastavnik može prihvatiti kao osobni izazov i djeci nuditi teme i aktivnosti temeljene na zajedničkom izazovu, osobnom iskustvu, učenju i poticanju samo bezbroj pitanja kod učenika. I to su moderni oblici nastave koji se temelje na aktivnom radu učenika – eksperiment je svakako takav oblik rada. Tako stečeno znanje je izdržljivije, jer živa slika mnogo jasnije pokazuje određene prirodne fenomene i pomaže u donošenju zaključaka iz usta djece.

4. Literatura

 1. Bevc, V. (1997): Pouk geografije v naravi, Zavod Republike za šolstvo, Ljubljana.
 2. Kunaver, J., Černe, A., Kert, B., Klemenčič, M., Lovrenčak, F., Pak, M. (1989): Geografija. Domača pokrajina. Priročnik za geografsko spoznavanje domače pokrajine, Mladinska knjiga, Ljubljana.
 3. Novak, L., 2018. Formativno spremljanje na razredni stopnji. Priročnik za učitelje. Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
 4. Učni načrt za spoznavanje okolja v osnovni šoli. URL: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucninacrti/obvezni/UN_spoznavanje_okolja_pop.pdf (pridobljeno: 27. 2. 2021).
 5. Van Cleave, V. (1997): Geografija za vsakega otroka, Učila, Tržič.
 6. Ivanšek, D. (1999): Spoznavanje domače pokrajine, priročnik za učitelje, Rokus 1999, Ljubljana.