eTwinning u strukovnom obrazovanju

ivica_boric

Ivica Borić

Sažetak

Pandemija to jest nemogućnost putovanja i susreta u živo nam je pokazala svu važnost i potrebu online suradnje između škola. Brojni projekti započeti uživo mogli su se nastaviti jedino uz pomoć digitalnih alata. eTwinning virtualna zajednica europskih škola pokazala se idealnim mjestom i sigurnim okruženjem za suradnju i traženje novih partnera. Sve se više strukovnih škole odlučuje na realizaciju raznih vrsta međunarodnih projekta, pogotovo onih financiranih kroz projekt Erasums+ a alati koje nudi platforma eTwinning u realizaciji tih projekata mogu biti od velike pomoći. Ovaj rad prikazat će neke od mogućnosti korištenja eTwinninga u svrhu provođenja mobilnosti između strukovnih škola.

Ključne riječi: eTwinning, Erasmus+, strukovne škole, mobilnost .

1. eTwinning zajednica

ETwinning je jedna od aktivnosti programa Erasmus+ namijenjena međunarodnoj suradnji i usavršavanju odgojno-obrazovnih djelatnika od predškolskog obrazovanja do srednje škole. Ova zajednica koja promovira, nadzire i potpomaže virtualnu suradnju između obrazovnih institucija ima sve važniju ulogu u obrazovanju na području Europe. U vrijeme pandemije još je više do izražaja došla važnost ove zajednice. To nije posljedica samo privremene nemogućnosti putovanja, nego su izazovna vremena u kojima živimo pokazala da se ozbiljan i važan rad i suradnja mogu odvijati i virtualno. ETwinningu nastavnici i učenici pristupanju kroz internetski portal koji za upoznavanje i suradnju s kolegama iz europskih škola kroz različite oblike usavršavanja te rad na zajedničkim virtualnim projektima. [3]

Program ETwinning službeno je pokrenut u siječnju 2005. u Bruxellesu kao glavna aktivnost programa eLearning Europske komisije. ETwining bilježi značajan rast 2007. godine, kada je program integriran u program Comenius 2007.-2013., kojeg koordinira European Schoolnet. [1]

Učenici su za vrijeme pandemije mjesecima učili na daljinu. Brojni sastanci, konferencije održavani su virtualno, što je jasan znak da je poznavanje IKT alata korisno u svim područjima života. Prilikom procjene sposobnosti kandidata za određene poslove ili usmjeravanja nekoga na putu karijere, trebalo bi u obzir uzimati i mogućnosti razvoja digitalnih vještina koje mogu biti korisne u danom poslu.

ETwinning kao besplatna platforma za testiranje i korištenje različitih digitalnih alata koje mogu koristiti i učenici i nastavnici nudi priliku učenicima da za vrijeme školovanja steknu i usavrše digitalne vještine te na taj način postanu konkurentniji na tržištu rada.

2. eTwinning u strukovnom obrazovanju

Sve je veći broj strukovnih škola koji uključuju svoje učenike i nastavnike u Erasmus+ projekte s ciljem stjecanja vještina i znanja u inozemstvu. Dodatna vrijednost edukativnih putovanja je poboljšanje komunikacijskih vještina, mogućnost usporedbe radnih uvjeta u različitim zemljama i povećanje samostalnosti učenika. Obavljanje učeničke prakse u inozemstvu nerijetko organiziraju specijalizirane tvrtke. Njihova je zadaća pronaći odgovarajuće poslodavce, rezervirati smještaj, te osigurati turistički i kulturni program u slobodno vrijeme.

Ima li u toj priči mjesta i za eTwinning? Da, iako rijetke institucije iskorištavaju ovu priliku. Uspostavljanje suradnje sa strukovnom školom sličnog profila u drugoj zemlji može pomoći u organizaciji putovanja i povećati njihovu obrazovnu vrijednost. Strani partner uvelike olakšava organizaciju strukovnog osposobljavanja zahvaljujući svojim kontaktima na lokalnom tržištu rada, poznavanju obrazovnog sustava i iskustvu u pružanju praktične nastave za svoje učenike. [4]

Na eTwinning platformi registrirano je više od dvjesto tisuća škola, tako da sami pronalazak partnera ne bi trebao biti problem (iako proces može biti dugotrajan). ETwinning projekt može biti uvod u radnu praksu učenika u inozemstvu. Mobilnost koje je prije realizacije pripremana kroz suradnju u eTwinningu biti će prilagođena potrebama sudionika, te će doprinijeti i širenju njihovih profesionalnih horizonata. Ukoliko škola koristiti posredničke tvrtke, možete koristiti eTwinning za poboljšanje komunikacijskih vještina budućih sudionika mobilnosti. Projekt sa školom iz zemlje odredišta može se provesti nekoliko mjeseci prije planirane mobilnosti. Sudionici mobilnosti će upoznati lokalne uvjete života, tradiciju, povijest i običaje. To će osigurati da učenici i njihovi mentori budu dobro pripremljeni za mobilnost. ETwinning platforma također može biti korisna nakon završetka mobilnosti. Izvrsno je mjesto za razmjenu dojmova, iskustava, novih vještina (što je važno u kontekstu diseminacije rezultata i utječe na konačnu evaluaciju projekata).

Susreti s poduzećima i kontakti sa svijetom rada vrlo su važni elementi strukovnog obrazovanja i uključeni su u obrazovne sadržaje u svim fazama obrazovanja. Dijeljenje znanja i iskustva kroz eTwinning projekte to olakšava, a materijali izrađeni tijekom suradnje mogu biti od pomoći u školskoj praksi dugo nakon završetka projekta.

Nastavnicima u strukovnim školama poseban izazov predstavljaju stručni izrazi na stranom jeziku. Prilikom učenja jezika niti jedan nastavnik ne uči razliku između kutne brusilice i tračne brusilice, a ova vrsta rječnika može biti potrebna tijekom nastave u strukovnoj školi. Stupanje u kontakt s učiteljima iz druge zemlje koji bi mogli imati slične probleme i zajednički rad na eTwinning projektu olakšavaju nastavnicima jezika pripremu za nastavu. Sudjelovanje u takvim aktivnostima i kontakt s drugim eTwinnerima kreativniji je i učinkovitiji nego samo listanje po rječnicima. [2]

Tijekom nastave iz strukovnih predmeta učenici upoznaju rad i uporabu različitih uređaja i metoda rada u određenom području. Na temelju toga mogu pripremiti, na primjer, višejezične korisničke priručnike (u obliku prezentacija ili filmova) ili rječnike u relevantnom predmetnom području. Razmjena takvih materijala u eTwinning projektima može pridonijeti stvaranju baze podataka resursa korisnih u obrazovnoj praksi. Dodatna korist takve suradnje je značajno obogaćivanje rječnika učenika i nastavnika.

3. Korištenje eTwinning platforme u Erasmus + projektima

Mobilnost se ne odnosi samo na razmjene i tečajeve, posjete školama i stažiranje u inozemstvu. Projektne aktivnosti također uključuju pažljiv odabir projektnih partnera, pripremu, upravljanje te kontinuiranu i transparentnu komunikaciju, izradu strategije za diseminaciju rezultata i planiranje evaluacije ostvarenja ciljeva. Provedba ovih faza projekta omogućena je i zahvaljujući sigurnoj i besplatnoj digitalnoj platformi eTwinning. Platforma nudi značajne mogućnosti za planiranje, provedbu i širenje projekata međunarodne suradnje – kako onih koji se odvijaju online tako i onih koji uključuju studente i osoblje koji putuju u inozemstvo. [4]

Uz standardne eTwinning Live mrežne alate (koji omogućuju pregledavanje profila drugih korisnika ili traženje pojedinaca i institucija), vrijedi koristiti mogućnosti dizajnirane posebno za strukovne škole. Jedna od tih mogućnosti je partnerski forum Erasmus+ Partnerstva: 16-19, na kojem se redovito objavljuju novi prijedlozi suradnje – kako u općem tako i u strukovnom obrazovanju.

Tematske grupe na eTwinning Live-u preporučuju se kao alati za online sastanke i suradnju. Njihovi članovi uče jedni od drugih, a uspostavljena suradnja vrlo često nadilazi aktivnosti na internetu i rezultira provedbom drugih vrsta zajedničkih projekata. Strukovnim nastavnicima je korisna grupa Global Community of Practice – Vocational Education (VET). Osnovana i moderirana od strane Središnje službe za podršku eTwinninga, grupa okuplja nastavnike strukovnih škola koji razmjenjuju informacije o aktualnim projektima. Bez obzira pripremaju li se za projekt mobilnosti učenici ili školsko osoblje, suradnja se mora uspostaviti i pokrivati ​​teme kao što su dokumenti, zajednički akcijski planovi, propisi i prezentacije. TwinSpace kao jedan od eTwinning alata je idealan za to. Virtualna učionica omogućuje dijeljenje i pohranjivanje datoteka na sigurnom mjestu, raspravu na forumu i chatu, glasovanje, postavljanje kvizova, rasporede, videozapise i vanjske dokumente, kao i održavanje video konferencija. Koristeći IKT alate tijekom priprema za mobilnost, sudionici (ili budući sudionici) u Erasmus+ projektu povećavaju svoje digitalne kompetencije. TwinSpace je izvrstan alat za nastavak suradnje i dokumentiranje njezina napretka. TwinSpace platforma, koja omogućuje kreiranje učeničkih računa, sigurno je okruženje za online interakciju sudionika projekta (u eTwinningu to mogu biti samo nastavnici i učenici). Tijekom mobilnosti, TwinSpace može poslužiti kao virtualni repozitorij za suglasnosti, pravila i upute te kao siguran kanal komunikacije s projektnim partnerima (omogućuje videokonferencije, pohranu datoteka i učitavanje digitalnog materijala). [2]

Praćenje projektnih aktivnosti može se proširiti na zadatke na TwinSpaceu. Učenici mogu objavljivati izvještaje, bilješke, koristiti forum ili TwinBoard alat – interaktivnu ploču koja služi za učitavanje različitih vrsta materijala (npr. videa, slike, prezentacije, tekstovi). TwinSpace može pomoći i u uključivanju sudionika koji u datom trenutku nisu uključeni u mobilnost. Povratak s mobilnosti ne podrazumijeva završetak projektnih aktivnosti. Naprotiv, tada obično počinje intenzivan rad na širenju rezultata i donose se zaključci. Portal eTwinning omogućuje nastavak takvih aktivnosti i nakon službenog završetka Erasmus+ projekta. Odabrani dijelovi TwinSpacea mogu se javno objaviti, tako da zainteresirani mogu pristupiti materijalu koji je tamo objavljen bez potrebe prijave. Na taj se način rezultati projekta mogu širiti (na europskoj razini), dok su ostali elementi TwinSpacea dostupni samo prijavljenim korisnicima. Zbornici, materijali za učenje, video vodiči, kao i poveznice na članke ili informativne materijale o projektu objavljene na društvenim mrežama idealni su za objavljivanje na platformi. Projektna grupa može koristiti eTwinning platformu za nastavak suradnje i ostati u kontaktu. Također mogu pozvati nove partnere sa sličnim interesima i potrebama, čime se osigurava održivost projekta i nakon prestanka njegovog financiranja. [2]

4. Zaključak

eTwinning platforma kao besplatno i sigurno okruženje za suradnju između škola nudi mogućnost ne samo realizacije online projekta nego i realizaciju brojnih aktivnosti vezanih za mobilnost. Strukovnim školama je mobilnost nastavnika i učenika izuzetno bitna, a posebno u vidu pripreme učenika za tržište rada. Priprema suradnje, traženje pouzdanih partnera, komunikacija sa stranim partnerima, evaluacija mobilnosti su aktivnosti koje se vrlo uspješno mogu realizirati kroz eTwinning alate poput Twinspace-a.

5. Literatura

[1] Crişan, G. I., The impact of teachers’ Participation in eTwinning, Acta Didactica Napocensia, 2013., (6), 4, 19.-29.
[2] FRSE Publications (2021) Vocational Education and Training with eTwinning, Analyses and inspiration from Polish schools
[3] https://www.etwinning.hr/hr/sadrzaj/sto-je-etwinning/sto-je-etwinning/ (19.4.2022.)

[4] https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-11/2022-erasmusplus-programme-guide_hr.pdf (21.4.2022.)

Dan sigurnijeg interneta 2023.

ivaB_kristinkaL_mateS

Iva Bojčić, Kristinka Lemaić i Mate Sabol

Sažetak

Svake godine u mjesecu veljači na Dan sigurnijeg interneta, tisuće ljudi diljem svijeta udruže se kako bi sudjelovali u događajima i aktivnostima kojima žele podići svijest o sigurnosnim problemima na internetu s ciljem promicanja sigurnije i odgovornije upotrebe informacijske i komunikacijske tehnologije među djecom i mladima. Učenici i nastavnici Industrijske strojarske škole [ISŠ] iz Zagreba već pet godina kontinuirano sudjeluju u nizu aktivnosti kako bi učili o korištenju interneta na primjeren, odgovoran, siguran i kreativan način te su, 7. veljače na Dan sigurnijeg interneta 2023., učenici ISŠ-a nakon provedenih aktivnosti zaključili kako su moderne tehnologije postale nezaobilaznim dijelom suvremenog života svih dobnih skupina te da njihova uporaba olakšava komunikaciju i kolaboraciju. No, moderne tehnologije sve češće postaju instrument iskorištavanja u negativne svrhe i zato je važno neprestano učiti o sigurnosti u online okruženju.

Ključni pojmovi: Dan sigurnijeg interneta, online sigurnost, eTwinning, e-Sigurnost.

Uvod

Učenici i nastavnici ISŠ-a dobili su 2022. godine nacionalnu oznaku kvalitete, Slika 1., Logo eTwinning projekta The Green Changemakersali i nagradu Green Skills Award European Training Foundation (ETF) za provedbu međunarodnog eTwinning projekta The Green Changemakers.

Slika 1. Logo eTwinning projekta The Green Changemakers

Projekt su pokrenule Sanda Šutalo, profesorica računalstva iz Tehničke škole Karlovac i Sanja Pavlović Šijanović, profesorica informatike iz Gimnazije Vukovar s ciljem ostvarivanja interaktivnog i inovativnog suradničkog načina rada koji pred sudionike postavlja nove izazove u području istraživanja i djelovanja u skladu s ciljevima održivog razvoja. Jedna od aktivnosti eTwinning projekta bila je posvećena sigurnosti na internetu rezultati koje su, uz ostale sadržaje, činili aktivnosti Dana sigurnijeg interneta 2023.

Središnji dio

U obilježavanju Dana sigurnijeg interneta 2023. sudjelovali su učenici ISŠ-a iz tri razredna odjela i to učenici 1.d u zanimanju instalater grijanja i klimatizacije, učenici 3.g u zanimanju CNC operater te učenici 3.c u zanimanjima alatničar i tehnički crtač. Tijekom nastave Sata razrednog odjela i Etike učenici i nastavnici, sudionici eTwinning projekta The Green Changemakers, prezentirali su ostalim učenicima četvrtu aktivnost eTwinning projekta koja je bila posvećena sigurnosti na internetu. U okviru te aktivnosti učenici su bili podijeljeni u grupe te su istraživali, vrednovali i prikupljali informacije uz pomoć kojih su definirati pravila ponašanja vezana za: e-Sigurnost, mrežni bonton, zaštitu privatnosti, intelektualno vlasništvo i digitalno građanstvo. Učenici su istraživali i vrednovali informacije korištenjem ponuđenih izvora:

Slika 2., Naslovnica e-Knjige izrađene tijekom eTwinning projektaRezultati aktivnosti vrijedni su sadržaji sakupljeni u e-Knjigu We learn about media literacy izrađenoj pomoću alata BookCreator koju su učenici 1.d, 3.g i 3.c koristili na Dan sigurnijeg interneta 2023.

Slika 2. Naslovnica e-Knjige izrađene tijekom eTwinning projekta

Učenici su pregledavali i komentirali digitalne materijale iz e-knjige te su riješili online Internet Safety Kviz gdje su odmah mogli provjeriti točnost odgovora. Zaključeno je da su rezultati kviza bili dobri, ali ne i izvrsni što je pokazatelj potrebe kontinuirane edukacije u području sigurnosti na internetu.

Slika 3., Kviz o internetskoj sigurnosti
Slika 3. Kviz o internetskoj sigurnosti

Svake godine na Dan sigurnijeg interneta jedna od nezaobilaznih aktivnosti, pogotovo za učenike prvih razrednih odjela, je i video sadržaj Pet pravila za sigurniji internet koji su učenici ISŠ-a izradili još 2018. godine, no broj pregleda na YouTubeu neprestano se povećava te je broj pregleda u trenutku pisanja ovog teksta veći od pet tisuća.

Velik broj pregleda na YouTubeu ima i video o mladom profesionalcu i teretu digitalnih tragova koje je ostavio na internetu te ga učenici svih generacija rado pogledaju i, kao što se autori članka nadaju, primijene pouku.

Učenici su se na Dan sigurnijeg interneta 2023. uključili u online konferenciju Potraga za boljim internetom koju su organizirali udruga Suradnici u učenju, CARNET i Nacionalni CERT s partnerima. U online konferenciji učenici su imali priliku slušati o kibernetičkoj sigurnosti, pravima djece u digitalnom okruženju, a mogli su čuti i savjete za kritičko pristupanje internetskim sadržajima te su pogledali multimedijsku izložbu stripova.

Zaključak

Poučavanje djece osnovnim principima sigurnosti u online okruženju iznimno je važan korak kojim stvaramo pozitivna online iskustva djece i mladih. Činjenica je da djeca i mladi korištenjem internet tehnologije pronalaze nove prostore za kreiranje životnog stila. Pitanje njihove sigurnosti pri tome obvezuje nas na aktivnosti kojima ćemo učenike upoznavati s prednostima i nedostatcima interneta te im neprestano pružati sigurne mogućnosti za sretno djetinjstvo i uspješno snalaženje u svijetu tehnologija.

Literatura

 1. Medijska pismenost, Sigurnost na internetu, dostupno na stranici https://www.medijskapismenost.hr/sigurnost-na-internetu/
 2. Sadržaji Pet za net: Izrađeno u projektu Pet za net, sufinanciranom od strane Europskog socijalnog fonda 2014., dostupno na mrežnoj stranici https://petzanet.ucitelji.hr/
 3. Suradnici u učenju, Potraga za boljim internetom, dostupno na stranici https://ucitelji.hr/potraga-za-boljim-internetom/

Autorska prava u glazbi i netiquette

pina_zilic

Pina Žilić

Sažetak

U članku o Autorskim pravima i lijepom ponašanju na internetu prezentiramo rad OŠ Mate Lovraka Petrinja. Kako bi učenici bolje razumjeli i naučili više o autorskim pravima u glazbi na satu glazbene kulture snimili su malu video lekciju u kojoj govore o toj temi. U članku nudimo digitalnu igru o autorskim pravima i prezentaciju koja je dostupna na Edutoriju. Primjeri za Netiquette su iz autorskog eTwinning projekta Evergreen.

Ključne riječi: autorska prava, netiquette, eTwinning, glazba, projekt

Slika1

Podijeliti ću s vama primjere i probleme s kojima se susrećem u učionici glazbene kulture. Radi se o autorskim pravima u glazbi i lijepom ponašanju na internetu popularnog naziva Netiquette.

Moje ime je Pina Žilić i učiteljica sam glazbene kulture u OŠ Mate Lovraka u Petrinji.

Rasprava o autorskim pravima ove se godine dogodila spontano. Dok smo učili o koncertu i slušali primjere jedan video nije bio dostupan.

Dizajn bez naslova - 1Naime, zabranio ga je vlasnik i blokirao ga za korištenje na temelju autorskih prava. To je odmah zainteresiralo učenike koji su mi sami odmah počeli davati savjete kako da riješim ovaj problem.

Učenike je potom zanimalo:

Što su to točno AUTORSKA PRAVA i zašto sve što je vidljivo na internetu ne mogu koristiti. Oni polaze od stava da ako je na internetu onda je ponuđeno i može se koristiti. No to baš i nije tako…

Slika 3Ovo je jednostavna razvrstavaljka koju nudim i svojim učenicima. Što je dozvoljeno a što nije možete se i sami utvrditi te se poigrati ako otvorite ovaj QR kod.

Najčešće je otvaramo i na pametnoj ploči i komentiramo zašto je što dozvoljeno ili pak zašto nije dozvoljeno.

Inače je dio aktivnosti nakon predavanja o autorskim pravima gdje gledaju animirani film, uče kako pronaći besplatne fotografije i druge sadržaje koje nisu ograničene autorskim pravima te izrađuju mini glazbeni zadatak u kojem izabiru svog omiljenog glazbenika/cu i rade kratku prezentaciju o njemu/njoj.

Cijela prezentacija dostupna je na Edutoriju ili je možete otvoriti putem ove poveznice.

Često postavljam videa i na YouTube. Sam You Tube program odmah prepoznaje kršenje Autorskih prava i ovisno o razini kršenja kažnjava počinitelja. Kao učiteljica glazbene kulture to me ograničava jer bez obzira na navođenje autora i objašnjenja da je video isključivo rađen u edukativne svrhe YouTube i dalje blokira autorsku glazbu. To nam je ujedno bio i najveći problem u izradi videolekcija za nastavu glazbene kulture i umjetnosti jer su određeni sadržaji nezamjenjivi.

2022. godine OŠ Mate Lovraka Petrinja bila je dio tima eTwinning projekta eSafety – online safety – cyberbulling.

Projektne aktivnosti su osim onih klasičnih uključivale i izradu pravila ponašanja na internetu. Učenici su izrađivali plakate u Canvi.

Evo nekoliko primjera koje smo nazvali 5 pravila o sigurnosti na internetu.

Slika 4

Ovakva i slična mini pravila radimo svake godine kako bi se učenici podsjetili i bili oprezniji surfajući internetom. Bilo da se radi o copywriteu ili cyberbullingu ili pak lijepom ponašanju na internetu Netiquette mislim da više nije dovoljno samo povremeno učiti učenike o tome jer su oni svakodnevno izloženi. Potrebno ih je poučavati u svakoj prilici. Oni sami imaju dosta toga za reći i već s 10 tak godina imaju puno iskustva i vremena provedenog na internetu.

Često ih potičem na lijepo ponašanje. Ovo su primjeri lijepih komentara u ovogodišnjem autorskom eTwinning projektu Evergreen. Učenici su glasali za najbolji logo projekta no svaki su logo mogli komentirati naravno poštujući pravila lijepog i pristojnog ponašanja. Komentari su na različitim jezicima. Kako je to međunarodni projekt vidite komentare na španjolskom, engleskom i grčkom. Nakon toga učenici su imali prilike sudjelovati i u drugim obrascima u kojima su online glasali i komentirali logo za eTwinning projekte: Slika 5Živimo održivo, Krežmin 160. rođendan i Pjevaj, sviraj, pleši – Tradicijska glazba. Nisam ih gotovo uopće morala opominjati niti usmjeravati na lijepo ponašanje. Sami su pisali samo lijepe kritike i poštivali druge radove.

Evo što moji učenici 5.c razreda kažu o autorskim pravima u glazbi: https://youtu.be/-mK40NzTPj8

Nadam se da sam vas inspirirala da češće i više pažnje posvetite temi sigurnosti na internetu kroz različite aktivnosti.

Mala škola filma (eTwinning projekt)

melita_HF

Melita Horvatek Forjan

Sažetak

U eTwinnng projekt Smiješak, snima se! – mala škola filma, koji se održavao tijekom školske godine 2020./2021., bilo je uključeno 8 škola s područja Republike Hrvatske.

Autorice projekta bile su: Marijana Dostal iz Osnovne škole Bogumila Tonija, Samobor, i Vesna Kovačević-Tomić i Ivana Ostrički iz Osnovne škole kralja Tomislava, Našice. Iz OŠ Marije Jurić Zagorke u projekt su bili uključeni članovi Filmske družine ZAG (ZaigraniAktivniGromoglasni), a projekt su koordinirale voditeljice družine Melita Horvatek Forjan, prof., i Nataša Jakob, prof. Polaznici su usvojili vještine fotografiranja i snimanja pametnim telefonom, fotoaparatom i kamerom.

Mentori iz svih škola uključenih u projekt osmišljavali su kreativne zadatke i izazove koje su učenici rješavali kroz mjesečne projekte. Obrađene su sljedeće teme:

 • Ručne postavke fotoaparata
 • Likovni elementi u fotografiji i filmu
 • Trikovi za fotografiranje/snimanje mobitelom
 • Važnost fotografije u objavijesti
 • Programi za obradu fotografija
 • Sinopis, scenoslijed i scenarij
 • Snimanje kamerom
 • Filmska izražajna sredstva
 • Stop animacija
 • Montaža.

Ciljevi projekta bili su: usvajanje temeljnih tehničkih vještina za snimanje kvalitetne fotografije i kratkoga filma, poticanje kreativnoga izražavanja učenika kroz medij filma i fotografije te razvoj filmske pismenosti i medijske kulture.

Ključni pojmovi: eTwinning, dječji film, filmska pismenost, ZAG.

ZaigraniAktivniGromoglasni (ZAG)

U OŠ Marije Jurić Zagorke već 19 godina djeluje filmska družina ZAG. Članovi družine daroviti su učenici od 5. do 8. razreda zainteresirani za medij filma i fotografije. Tijekom proteklih godina u ZAG-ovim radionicama snimljeno je 80-ak dječjih filmova koji se mogu pogledati na mrežnoj stranici www.udrugazag.hr u rubrici Filmografija.

ZAG je tijekom godina organizirao mnogobrojne edukativne radionice za djecu s posebnim potrebama i darovite učenike: Zagorkini lumeni, Sva lica različitosti, Sretna djeca, Ljepota je u različitosti, Najljepše je gdje je srce, Rodna ravnopravnost, Prava djece, Palac gore, Superjunaci…

Svake godine u rad družine uključuju se novi učenici, a tijekom pandemijske šk. godine 2020./2021. bio je preporučen rad u malim odvojenim skupinama bez miješanja učenika iz različitih razreda. Kako bi što više učenika uključile u rad filmske družine i kod njih razvile filmsku pismenost, voditeljice družine s učenicima su se uključile u eTwinning projekt Smiješak, snima se! – mala škola filma.

Projektni zadatci

Škole partneri imale su uvodni i završni sastanak putem Zoom platforme, a svaki su mjesec mentori iz pojedinih škola zadavali projektne zadatke. Učenici članovi FD ZAG rješavali su zadatke uz usmjereno vođenje svojih voditeljica Forjan i Jakob.

U listopadu 2020. učenici su dobili prvi zadatak fotografiranje zdravoga doručka i jabuka povodom Svjetskoga dana hrane, 16. listopada, i Svjetskoga dana jabuka, 20. listopada.

Slika 1_Mala škola filmaSlika 2_Mala škola filma
Slika 1. Jabuke                                Slika 2. Zdravi doručak

Tijekom projekta učenici su radili i u manjim skupinama (izrada sinopsisa i scenarija), a neke su zadatke radili u parovima (pokreti kamere). Učenici su poticani na kreativno izražavanje kroz usmjerene zadatke koji su razvijali njihovu filmsku pismenost i vršnjačku suradnju. U sljedećim mjesecima učenici su pisali sinopsis, scenoslijed i scenarij za svoj autorski film o utjecaju medija na mlade. Kad je epidemiološka situacija bila povoljnija, u proljeće 2021., s učenicima su provedene praktične vježbe snimanja uz primjenu filmskih izražajnih sredstava (kadar, plan, rakurs). Tijekom travnja i svibnja snimljen je i montiran film Gospodar medija koji se može pogledati na ovoj poveznici.

Slika 3_Mala škola filmaOvaj trominutni film prikazuje kako učenicima internet i društvene mreže (e-knjige, e-lektire, i-nastava, YouTube) mogu pomoći u učenju. Učenici lako prepoznaju poruku filma – budi gospodar medija i svoga slobodnoga vremena.

Slika 3. Snimanje filma Gospodar medija

Zagovci su dobili i izborni istraživački zadatak. Mogli su snimati jednominutne priloge svojim mobitelima o temi koja ih zanima: slobodno vrijeme, hobiji, izleti, okruženje u kojem žive. Odabrane kadrove mogli su montirati uz pomoć besplatnoga montažnoga programa (MovieMaker, FilmoraGo) i objaviti na svom YouTube kanalu ili poslati na zajedničku razrednu platformu (Microsoft Teams, Yammer…).

Učenik Filip Brzović napravio je dojmljiv videouradak U Trnavi u kojem je prikazao željezničku stanicu, u čijoj blizini stanuje, i vlakove koji dolaze i odlaze. Taj kratki eksperimentalni film može se pogledati na ovoj poveznici.

Na završnom Zoom sastanku svih partnerskih škola, 10. lipnja 2021., voditeljice ZAG-a s učenicima su prezentirale put od ideje do premijere dječjega filma.

Zaključak

Projekt Smiješak, molim! Mala škola filma integriran je u dijelove nastavnoga plana hrvatskoga jezika u 6. razredu i u godišnji plan rada Filmske družine ZAG. Sastavni dio programa hrvatskoga jezika u 6. razredu područje je Kulture i medija. U okviru toga područja u 6. razredu proučavaju se filmska izražajna sredstva i put od ideje do premijere filma pa je na taj način projekt Mala škola filma bio u korelaciji s nastavom hrvatskoga jezika. Sudjelujući u projektu učenici su stekli sljedeće vještine i kompetencije:

 • usvojili su filmska izražajnja sredstva (kadar, plan, rakurs)
 • naučili su kadrirati predmete u prostoru
 • usvojili su vještinu snimanja kamerom u jednom kadru
 • primijenili su svoje vještine i stečena znanja u procesu nastanka dječjega filma od ideje, pisanja sinopsisa i scenarija, snimanja i montaže
 • izradili su kratke animirane filmove postupkom stop animacije
 • uspješno su usvojili postupak fotografiranja i snimanja iz ruke.

Tijekom mjesečnog zadatka o animaciji učenik Lukas Golubić napravio je zanimljiv animirani film koji govori o vršnjačkoj netoleranciji. Film Pipi sudjelovao je na državnoj Smotri školskoga filma (među 30 najboljih filmova djece i mladih) u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Hrvatskog filmskog saveza u kinu Tuškanac u listopadu 2021.

Slika 4_Mala škola filmaOvdje možete pogledati animirani film Pipi.

Osim što su sudionici projekt ocijenili uspješnim, to je i učinila i Nacionalna služba za podršku pa je projekt dobio oznaku nacionalne kvalitete.

Slika 4. Oznaka kvalitete

Literatura

 1. Horvatek Forjan, Melita; Jakob, Nataša; Brčić Bauer, Ana. 2020. Snaga medija 6. Školska knjiga. Zagreb.
 2. Horvatek Forjan, Melita; Jakob, Nataša; Krunić, Josip. 2011. Od ideje do premijere filma. Profil. Zagreb.
 3. Šojat, Anita. 2020. Snaga riječi 6. Školska knjiga. Zagreb.
 4. Težak, Stjepko. 2002. Metodika nastave filma. Školska knjiga. Zagreb.

Uspješno provedeni eTwinning projekti

u sklopu nastave Informatike

tamaraR_jasminkaB

Tamara Ređep i Jasminka Belščak

Sažetak

Učenici I. osnovne škole Varaždin i Osnovne škole Petrijanec tijekom školske godine 2021./2022. u sklopu nastave Informatike sudjelovali su u eTwinning projektima “Rastimo zajedno 2 / Let’s grow together 2”, “Financial literacy / Financijska pismenost” i „Safer Internet Day 2022”. Radom u online okruženju upoznali su novi način učenja kroz suradnju u virtualnim zajednicama.

Ključne riječi: eTwinning, zanimanja budućnosti, financijska pismenost, sigurnost na internetu.

1. Uvod

Tijekom školske godine 2021./2022. učenici od I. osnovne škole Varaždin i Osnovne škole Petrijanec u sklopu nastave Informatike sudjelovali su u tri eTwinning projekta. Projekte su u svojim školama vodile učiteljice informatike mr.sc. Tamara Ređep i Jasminka Belščak, a za svoj osobni angažman na projektima nagrađene su Nacionalnim oznakama kvalitete (Quality Label) koje dodjeljuje Agencija za mobilnost i programe EU. Nagrade su također dodijeljene i učenicima.

Svi projekti bili su planirani i integrirani u godišnji izvedbeni kurikulum za nastavni predmet Informatika, a kroz provođenje različitih projektnih aktivnosti ostvarili su se pojedini odgojno obrazovni ishodi za određeni razred.

2. eTwinning projekti

Na početku samog rada uz objašnjene eTwinning platforme odnosno TwinSpacea projekata učenicima je predstavljen eTwinning kodeks ponašanja. Također objašnjeno im je intelektualno vlasništvo, pravilno navođenje izvora prilikom preuzimanja sadržaja s interneta te objavljivanje privatnih podataka.

Sve glavne projektne aktivnosti bile su unaprijed zadane i dogovorene od strane projektnih partnera. Rad u svim projektima uključivao je timski i istraživački rad učenika kako bi došli do potrebnih informacija koje su kasnije primijenili prilikom sudjelovanja u raspravama ili pak izrade digitalnih sadržaja na zadanu temu. Po završetku projektnih aktivnosti učenicu su sudjelovali u analizi radova te su tako iznošenjem svojih komentara razvijali kritičko mišljenje.

Tijekom cijelog trajanja projekata učiteljice informatike učenike su poticale i usmjeravale na pravilnu upotrebu digitalnih alata, kao i da svoju kreativnost izraze prilikom izrade digitalnih sadržaja. Također, poticale su njihovu aktivnu ulogu u procesu učenja uvažavajući njihove ideje i mišljenja.

2.1. eTwinning projekt “Rastimo zajedno 2 / Let’s grow together 2

U ovom projektu cilj je bio potaknuti učenike na promišljanje o odabiru budućeg zanimanja ističući potrebne vještine i kompetencije za 21. stoljeće te im pomoći u usmjeravanju prema prikladnom zanimanju.

U sklopu projekta učenici su crtali svoj stroj iz snova, pa su tako nastali crteži raznovrsnih robota: robot koji izrađuje domaće zadaće, robot koji tugu pretvara u sreću, robot koji otpad pretvara u novu odjeću, itd. Učenici su svoje radove poslali na natječaj koji je organizirala organizacija MyMachine Global. Rad No War Machine odabran je za DreamsDrop kampanju 2022 te su prema toj ideji studenti s Campus Querétaro of Monterrey Tech iz Meksika napravili prototip. Više o tome pročitajte na mrežnoj stranici MyMachine.

U slijedećoj aktivnosti učenici su izradili strip na temelju prethodno napisanog intervjua sa samim sobom u kojem zamišljaju da su odrasle osobe i da već obavljaju svoje željeno zanimanje, a neka od budućih željenih zanimanja bila su: programeri, znanstvenici, arhitekti, glumci, ali i vodiči kroz Svemir. Ovu aktivnost učenici su istaknuli kao najzanimljiviju. U trećoj aktivnosti učenici su se prisjetili prethodno izrađenih Slika 1. Oblak riječi o vještinama i kompetencijama potrebnim za buduće poslovestripova i svojih željenih zanimanja te su na temelju toga na Forumu sudjelovali u raspravi pod nazivom “Vještine za 21. stoljeće”. Nakon iznošenja svojih argumenata, u programu Mentimeter stvorili su oblak riječi o tome koje će to vještine i kompetencije biti potrebne za buduće poslove (Slika 1. ). Najčešće spominjane bile su: informatička pismenost, programiranje, logičko razmišljanje, snalažljivost, komunikacija, razumijevanje,…

2.2. eTwinning projekt “Financial literacy / Financijska pismenost

Ovaj projekt govori o financijskoj pismenosti kao sposobnosti razumijevanja i učinkovitog korištenja različitih financijskih vještina, uključujući osobno financijsko upravljanje, izradu proračuna i ulaganja.

Slika 2. Plakat o financijskoj pismenostiU sklopu ovog projekta učenici 7. i 8. razreda učili su o financijskoj pismenosti, a u sklopu projektnih aktivnosti razvijali su svoj odnos prema novcu. Početna aktivnost uključivala je istraživanja osnovnih pojmova vezanih uz financijsku pismenost, na temelju kojih su izrađivali digitalne plakate (Slika 2). Nakon toga uslijedila je glavna aktivnost u kojoj je svaki učenik u tablici programa MS Excel prikazao iznose pojedinih stavki svojih osobnih troškova na temelju kojih je kasnije izradio godišnji izračun pojedinačnih i ukupnih troškova. Nakon svih dobivenih izračuna učenici su predlagali moguće mjere i načine uštede te su potom izradili plan štednje. Također, učenici su istraživali i što su kriptovalute te su kritički promišljali i argumentirali budućnost plaćanja tom virtualnom valutom. Po završetku projekta učenici su se izjasnili kako su naučili puno o financijskoj pismenosti, a sve aktivnosti su im bile zanimljive i korisne.

2.3. eTwinning projekt „Safer Internet Day 2022

Projektom “Safer Internet Day 2022” željela se podići svijest o sigurnom korištenju Interneta. Također, pokušalo se odgovoriti na pitanje kako maksimalno iskoristiti mogućnosti koje nam donosi digitalno okruženje, istodobno ublažavajući bilo koju njegovu potencijalnu negativnu nuspojavu. Glavna tema projekta bile su dezinformacija, lažne vijesti, lažne fotografije i videozapisi, pa se tako željelo osposobiti učenike da pronalaze i vrednuju informacije, formuliraju pretragu na internetu na način da izbjegnu neželjene sadržaje, prepoznaju i razlikuju dezinformacije i lažne vijesti, lažne fotografije i videozapise od pravih te opasnosti na internetu. Zatim da opišu postupke za zaštitu računala, programa i sadržaja na Internetu, zaštitite svoje i tuđe osobne podatke na Internetu, prepoznaju vrste elektroničkog nasilja, opišu i poduzimaju mjere sprječavanja elektroničkog nasilja, nabroje i primijene pravila lijepog ponašanja na internetu (netiquette) te surađuju u online okruženju.

Slika 3. SID identifikacijska karticaU sklopu projekta projektni partneri izradili su identifikacijske kartice (Slika 3.), a kreirali su i pitanja za Kahoot kviz koji su učenici igrali 8. veljače kada se obilježava Dan sigurnog Interneta. Po završetku kviza troje najuspješnijih primilo je priznanja. Također učenici su sudjelovali na Forumu u raspravi o dezinformacijama, a na temelju njih su kasnije stvorili oblak riječi. Učenike je najviše razveselila izrada kreativnih radova o dezinformacijama, lažnim vijestima, lažnim fotografijama i videozapisima.

3. Zaključak

Sudjelovanjem u projektnim aktivnostima učenici su prije svega stekli kompetencije za timski rad i suradnju te komunikacijske i prezentacijske vještine na materinskom, ali i stranom jeziku. Interaktivnim korištenjem obrazovnih aplikacija i izradom digitalnih obrazovnih sadržaja te primjenom eTwinning platforme ujedno su razvili vještine informatičke pismenosti i digitalne kompetencije.

Učenici su bili oduševljeni projektnim aktivnostima, pokazali su veliki interes za sudjelovanje, aktivno su izvršavali sve zadane projektne zadatke, dobro su se zabavili, ali i naučili nešto novo. Također, aktivnije su se uključili u nastavni proces i pokazali veći interes za nastavne sadržaje, stoga možemo reći da su glavni ciljevi svih projekata uspješno ostvareni.

Adolescentski svijet i eTwinning

ivana_miletic

Ivana Miletić

Mnogi se učenici nerijetko odluče za učenje dodatnog stranog jezika tijekom osnovnoškolskog obrazovanja. Nažalost, tijekom srednje škole izostane nastavak učenja zbog povećanog obujma gradiva i obveza. Učenje stranih jezika ne ograničava se na razvoj jezičnih i komunikacijskih vještina, već služi izgradnji osobnosti kroz razvoj međukulturoloških prihvaćanja, socijalizacije, kao i digitalnih kompetencija koje suvremeni pristupi učenju donose. Kroz eTwinning projekt Pianeta adolescenti nastavnici koji su autori projekta su stavili u fokus upravo srednjoškolce, adolescente, te suradnički s učenicima osmislili projekt koji promiče kulturu višejezičnosti, a ima kao okosnicu adolescentima aktualne i zanimljive teme. Uz pomoć četiri partnera nastavnika koji predaju talijanski kao drugi strani jezik tinejdžerima iste dobi, učenici su usvajali gradivo međusobno uspoređujući svoje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti uviđajući velike sličnosti među njima neovisno o fizičkoj udaljenosti koja ih razdvaja i prihvaćajući razlike u stavovima. Učeći kako koristiti nove digitalne alate, učenici su razvijali jezične vještine govorenja, pisanja, slušanja i čitanja te se stavljali u različite uloge- naratora, edukatora, savjetnika, tvorca online vježbi. Uloga nastavnika se također mijenjala-od uloge mentora u jezičnim vježbama, suradnika u razvoju digitalnih vještina, promatrača pri učeničkoj međusobnoj komunikaciji, edukatora novih online alata do diseminatora projekta.

Ključne riječi: eTwinning, adolescenti, strani jezik, talijanski jezik.

Uvod

Nastavnici autori projekta Pianeta adolescenti (Hrvatska, Francuska) već su dva puta bili partneri na eTwinning projektima za koje su dobili Europske oznake kvalitete, te su tijekom ovog projekta podučavali partnere početnike bez prijašnjeg iskustva u sličnim projektima (Francuska, Poljska) koji su tako stekli dragocjeno iskustvo i dobili svoje prve eTwinning oznake kvalitete. Projekt je u Hrvatskoj proveden u kombiniranom odjeljenju među 10 učenika trećih razreda za koje je, zbog nepovoljne epidemiološke situacije, dio nastave odrađen online. Učenicima se tijekom projekta u mnogočemu dala mogućnost sukreiranja etapa projekta te su sami predlagali teme, birali digitalne alate koji su im najviše odgovarali, samostalno se sami upisivali u tablice odabira podteme koja je njihovo područje interesa čime im se omogućilo da kroz projekt razvijaju i kreativnost, odgovornost, kritičko razmišljanje te ostvaruju ishode SŠ (2) TJ A.3.1.-A.3.4., SŠ (2) TJ B.3.1.- B.3.3., SŠ (2) TJ C.3.1.-C.3.3.

Sadašnjost

Na samom se početku nastavne godine ponavljanjem oblika sadašnjosti odradio dio zadataka na temu Sadašnjost. Učenici su se predstavili avatarima uz pomoć digitalnog alata Voki nakon čega su samostalno osmišljavali pitanja i vježbe koji su pratili te radne zadatke te odabirali formu vježbi kojima će svoje ideje pretočiti u jezični zadatak. Početna evaluacija pokazala je da učenici imaju želju da se obradi i tema Musica koja je onda naknadno uvrštena u projekt. Vršnjaci iz Italije (koji nisu sudjelovali u ovom projektu, ali smo s njima imali prilike surađivati kroz druge projekte) predložili su omiljene glazbene hitove te su učenici sudionici projekta u mješovitim internacionalnim timovima, preko digitalnog alata Edpuzzle, radeći na tim pjesmama izradili 5 vježbi razumijevanja slušanSlika 1- Vokijem koje se mogu iskoristiti u nastavi. U opuštenoj atmosferi, slušajući glazbu koja je adolescentima važan medij društvene identifikacije su jačali svoje digitalne i jezične kompetencije uviđajući sličnosti u glazbenim ukusima među vršnjacima.

Slika 1. Učenici se predstavljaju pomoću digitalnog alata Voki

Prošlost

Ponavljajući i vježbajući oblike prošlosti učenici su izradili e-spomenar (uz pomoć digitalnog alata Genial.ly) sa svojim fotografijama i usmenim ili pismenim opisima djetinjstva u kojima promišljaju na koji su se sve način promijenili- fizički, emocionalno, psihosocijalno. Popratne aktivnosti su uključivale međusobnu izradu Wordwall jezičnih vježbi za dodatnu vježbu oblika prošlosti. Primijetili su slične interese i promjene kroz procese odrastanja.

Budućnost

Digitalni alat AnswerGarden je poslužio kao uvod u priču o budućnosti te su učenici izrazili želje i strahove vezane za budućnost. Njihova kreativnost došla je do izražaja kroz Wakelet opus gdje su opisivali kako zamišljaju svijet 2050. Samostalno su se podijeli u grupe te obrađivali temu po želji- škole, kuće, hrana, putovanja, medicina, društveni život, moda budućnosti. Slika 2.-radni zadatci

Kritičko razmišljanje razvijali su izrađujući vježbe o prepoznavanju lažnih vijesti u medijima te su povodom Dana sigurnijeg interneta uredili pano s informacijama o online sigurnosti ukazujući svima da treba biti sve oprezniji u online okruženju.

Slika 2. Učenici ispunjavaju radne zadatke

Pozitivne i negativne strane adolescencije

Poseban je doprinos projektu online pano (Padlet) gdje su učenici iznijeli svoje viđenje pozitivnih i negativnih strana adolescencije te se međuvršnjački savjetovali kako prebroditi probleme. Stres u školi, neslaganje s roditeljima, problemi s prijateljima, manjak slobodnog vremena identificirani su kao najčešći uzroci nezadovoljstva kod adolescenata neovisno iz koje države partnera dolaze. Unakrsno su si pomagali raznim preporukama što učiniti, s kim razgovarati i na koji način. Tim zadatkom su razvijali konzultantske i međuljudske vještine pokazujući suosjećanje, razumijevanje problema Slika 3.-Padlet raspravadrugih, prihvaćanje odgovornosti.

Održana su i dva online sastanka tijekom kojih su učenici razgovarali o pandemijskim okolnostima u vlastitim državama, odabiru studija, osmislili logo projekta…

Slika 3. Dio međuvršnjačke rasprave o adolescenciji i međusobnog savjetovanja

Na samom kraju nastavne godine, učenici su etapu po etapu projekta pretočili u stihove te suradnički (metodom station technique- svaki tim piše po strofu nastavno na prethodne stihove) osmislili pjesmu kojom opisuju što su sve radili kroz cjelogodišnji projekt. U konačnici, nastavnici su međusobno podijelili zadatke na način da su najvažnije dijelove projekta prezentirali kroz online časopis (MadMagz).

Zaključak

Projekt je kao cilj imao povezati adolescente vršnjake i promicati kulturu višejezičnosti, ideju globalizacije i toleranciju kod mladih građana Europe. Učenici su različitim zajedničkim zadatcima predstavljali svoju prošlost, sadašnjost i kreativno opisivali svoje viđenje određenih aspekata budućnosti koja je pred njima koristeći raznolike digitalne alate.

Projekt je rezultirao online časopisom koji sakuplja opise svih aktivnosti projekta, suradničkom pjesmom, e-spomenarom, jezičnim vježbama, vježbom o e-sigurnosti, online panoima. Aktivna provedba projekta doprinijela je dobivanju eTwinning oznake škole.

Ovdje možete vidjeti provedene aktivnosti.

Projekt o medijskoj pismenosti

ivana_miletic

Ivana Miletić

eTwinning projekt BeYouthiful Media okupio je 19 partnera u namjeri da promiču kritičko razmišljanje i razvijaju medijsku pismenost kod učenika, nastavnika, kolega i roditelja. Uz mnoštvo postupno gradiranih materijala i digitalnih alata usmjerenih k raspoznavanju istine od dezinformacija, sudionici su na Zoom sastancima čuli savjete direktno od vrhunskih svjetskih stručnjaka po pitanju medijske pismenosti (Halil Turker, Julie Smith, Sherri Hope Culver) koji su održali predavanja samo za sudionike projekta. Projekt je pratio trendove suvremenog oblika nastave provodeći 5E model istraživačkog učenja s maksimalnim angažmanom učenika tijekom istraživačkog procesa. Zadani vremenski okvir maksimalno je iskorišten te je projekt predstavljen kao primjer dobre prakse na eTwinning Creative Classroom Group 7th Unconference. Ostvareni ciljevi su suradnjom doveli do raznovrsnih finalnih proizvoda: mobilna aplikacija, virtualna izložba radova, e-knjige, glosar, edukativne digitalne igre. Projekt je proglašen eTwinning projektom mjeseca svibnja 2021. u Ukrajini.

Ključne riječi: medijska pismenost, lažne vijesti, eTwinning.

Uvod

Projekt je nastao iz ideje da se promiče svijest o važnosti razvoja medijske pismenosti kod učenika pripremajući ih za neizbježne situacije kroz koje svakodnevno prolaze bivajući u doticaju s različitim medijima. Fokus projekta je razvoj kritičkog mišljenja analizom medija koji neposredno, i dijelom nesvjesno za učenike, oblikuju njihovu osobnost i mišljenja. Projekt provodi 5E model nastavnih aktivnosti (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate). Pet učenika 2.razreda strukovnog usmjerenja je unutar tog modela, kroz gradirane aktivnosti po kompleksnosti, upoznavalo osnovne pojmove vezane za medijsku pismenost, samostalno istraživalo o navedenoj temi, analiziralo i interpretiralo podatke, prezentiralo naučeno i vrednovalo rezultate projekta.

1.etapa: Engage

U prvoj etapi projekta učenici su se upoznali s osnovnim vokabularom potrebnim za razumijevanje tekstova o medijskoj pismenosti i dezinformacijama suradnički izrađujući glosar osnovnih pojmova na temu projekta.

Cilj početne etape je bio učenicima osvijestiti utjecaj koji mediji imaju na njih preko kritičke analize reklama koje nas okružuju. Učenici su trebali proučiti primjere raznovrsnih reklama i odgovoriti na pitanja: Što se oglašava? Tko oglašava i zašto? Koja je ciljana publika? Koje se ideje i vrijednosti ističu reklamom? Kojim tehnikama se pokušava privući pažnja ciljane publike? Nakon analize koja je izazvala diskusiju svih sudionika kod predstavljanja ove etape kolegama u razredu, učenici su imali kreativnu Slika 1- reklameradionicu te su sami smišljali reklame, prezentirali ih te se međuvršnjački vrednovali i demokratski odabrali par koji je najuspješnije odradio zadatak.

Slika 1. Rasprava o reklamama

Učenici su također u početnoj etapi proučavali internetske stranice s korisnim informacijama o zaštiti na internetu, sažimali naučeno te savjetovali kolege u razredu. Posebno zanimljiv zadatak bio je posjetiti određene internetske stranice te procijeniti radi li se možda o lažnim internetskim stranicama.

2.etapa: Explore

Iduća etapa projekta zahtijevala je znatan angažman učenika jer su morali samostalno istražiti određenu temu (npr. Prednosti razvoja medijske pismenosti) te napraviti kratak edukativni Powtoon videoSlika 2-prezentacije o njoj. Jedan je od rezultata projekta mozaik raznovrsnih videa na temu medijske pismenosti koja su poslije korištena i za uvježbavanje gradiva koje se tada obrađivalo (neupravni govor) prepričavajući poruke iz videa.

Slika 2. Učenice prezentiraju svoja videa o sigurnosti na internetu

Zadatak koji je omogućio učenicima da se izražavaju na kreativan i duhovit način svakako je bio zadatak osmišljavanja lažnih vijesti. Učenici su naučili kako u svega par klikova objaviti lažnu vijest uviđajući da i oni rijetko provjeravaju slične objave na koje nailaze na društvenim mrežama.

3.etapa: Explain

Učenici su radili u mješovitim internacionalnim timovima snimajući video objašnjavajući termine medijska pismenost i dezinformacije te video gdje učenici čitaju tekst koji su prethodno sami sastavili objašnjavajući različite oblike deSlika 3- poster 1zinformacija dajući primjere za njih. Nakon toga su napravljeni posteri koji prenose informacije o temi projekta koji su praktično iskoristivi za školske panoe. Konačno, učenici su imali slobodu odabrati objavu po vlastitom izboru i proučiti način na koji je ista vijest interpretirana i objavljena u različitim medijima uočavajući razlike među objavama, vrstu teksta, količinu fotografija i provjerenih informacija te svekoliki fokus objave.

Slika 3. Poster

4. etapa: Elaborate

U četvrtoj etapi projekta učenici su opet mogli osloboditi svoju kreativnost. Suradnički se radilo na zajedničkoj priči metodom ,,station technique“ (nastavljanje stihova prethodne grupe) što je rezultiralo zanimljivim uratkom o lažnim vijestima za koju su učenici odabrali naslov Mission Completed! Nadalje, učenici su koristili MomentCam i ChatterKid da bi stvorili mozaik kratkih videa gdje poznate osobe daju savjete kako ostati siguran online.

Zatim su učenici napravili i kratke upute o sigurnosti online u obliku stripa gdje su opet spojili zabavu, strani jezik i novi digitalni alat Toonytool, a za vrijeme četvrte etape je završena i mobilna aplikacija s točnim i lažnim vijestima koje su izradili učenici sudionici projekta. Čak su i maskote koje predstavljaju istinite vijesti i dezinformacije izradili učenici te se za vrijeme jednog online sastanka glasalo za najbolje primjerke maskota koji će se uvrstiti u mobilnu aplikaciju.

5. etapa Evaluate

U zadnjoj etapi projekta napravljena je suradnička križaljka za ponavljanje osnovnih pojmova naučenih tijekom projekta te finalna evaluacija svih aktivnosti. Svi sudionici vidjeli su na koji se način medijima može manipulirati i utjecati na ponašanje okoline te su projektno iskustvo ocijenili kao pozitivno ističući da su sada sigurniji u online okruženju, više kritički promišljaju o objavama na koje nailaze i osjećaju napredak u razvoju digitalnih kompetencija.

Svaka etapa završava podstranicom pod nazivom Backstage Album. Unutar tih 5 albuma se nalaze fotografije i videa kojima se dokazuje aktivno sudjelovanje učenika i angažiranost tijekom različitih aktivnosti projekta.

Suradnja sa širom zajednicom i diseminacija

Organizirano je nekoliko zajedničkih Zoom sastanaka na kojima se demokratski glasalo za naslov projekta, najbolju maskotu te igralo online igre (game-based learning) uz neposrednu povratnu informaciju učenika o provedenim aktivnostima. Tijekom online sastanaka samo za sudionike projekta predavanja o medijskoj pismenosti su održali:

Halil Turker – predsjednik Udruge za medijsku pismenost, Studij komunikacija Sveučilišta u Istanbulu, Turska,

Julie Smith – članica odbora NAMLE-a (National Association for Media Literacy Education), članica odbora Gateway Media Literacy Partners, sveučilišna profesorica, Sveučilište Webster, SAD,

Sherri Hope Culver – voditeljica CMIL-a, Centra za medije i informacijsku pismenost, sveučSlika 4-sastanakilišna profesorica, Sveučilište Temple, SAD, autorica knjiga i raznih stručnih publikacija na temu medijske pismenosti, voditeljica televizijskog talk showa Media Inside Out, 3 puta predsjednica NAMLE-a… Njezin opus, priznanja i doprinos struci mogli bi se nabrajati unedogled.

Slika 4. Sastanak s prof. Sherri H. Culver i eTwinning ambasadorima

Uz učenike i partnere na sastanku s prof. Sherri H. Culver, bili su prisutni i gosti partnera tj. roditelji učenika ili kolege nastavnici. Postavljali su pitanja stručnjakinji za medijsku pismenost te se neposredno konzultirali oko nedoumica o sigurnosti na internetu.

Svi sudionici su diseminirali informacije o projektu različitim kanalima- školske mrežne stranice i časopis, obilježavanje Dana sigurnijeg interneta i Dana medijske pismenosti.

Zaključak

Mnoštvo partnera doprinijelo je razvoju međukulturalne kompetencije i svijesti o međusobnim razlikama i prihvaćanju istih, kao i pozitivnoj i aktivnoj suradničkoj atmosferi tijekom obavljanja zadataka i online sastanaka. Kroz projekt su se raznolikim zadatcima razvijale jezične vještine čitanja pisanja, govorenja i slušanja prateći 5E model nastavnih aktivnosti. Svi imaju pozitivne dojmove i smatraju da projekt ima kao okosnicu važnu temu i razvija jednu od najvažnijih vještina građana 21. stoljeća. Potvrda razvoja digitalnih kompetencija je u mnoštvu korištenih digitalnih alata (33). Odgojno-obrazovni proces na koji su učenici do tada bili navikli uspješno se modificirao kroz razvoj računalne kompetencije uz odgovorno korištenje IKT-a, razvoj tolerancije kroz spoznavanje međukulturalnih razlika i sličnosti, kao i razvoj jezičnih kompetencija van gradiva koje učenici očekuju u učionici.

Poveznica za sve finalne proizvode.

Potražite sigurniji internet

na eTwinningu

alenka_miljevic

Alenka Miljević

Sažetak

Sudjelovanje na eTwinningu i uključivanje učenika u projekt poziva nas na odgovornost o e-sigurnosti i pravilima ponašanja na mreži. Preporuka je da se u sklopu svakog projekta na eTwinningu koji se odvija u digitalnom okruženju učenike pouči što su pravila ponašanja na internetu odnosno Netiquette kako bi se dok surađuju I komuniciraju sa svojim projektnim partnerima osjećali ugodno, prihvaćeno i sigurno. U nastavku pročitajte kako smo u projektu Virtual Museum Night 2022 surađivali u aktivnosti Netiquette te kako smo s nastalim sadržajima obilježili Dan sigurnijeg interneta.

Klučne riječi: eTwinning, Netiquette, projekt Virtual Museum Night 2022, Dan sigurnijeg interneta.

eTwinning svake godine određuje i posvećuje svoje aktivnosti godišnjoj temi kojom se bavi i koja se provlači kroz edukacije, međunarodne i nacionalne konferencije. Prošla godina je bila godina Medijske pismenosti I dezinformacija. U skladu s godišnjom temom na konferencijama organiziranim preko eTwinninga govorilo se redovito o lažnim vijestima i dezinformacijama, kako ih prepoznati i kako se protiv njih boriti.

Budući da je eTwinning digitalna platforma te da odgojno-obrazovni djelatnici I učenici surađuju u virtualnom prostoru koristeći razne digitalne alate na eTwinningu se od njegovih početaka 2005. godine promiče i naglašava važnost medijske pismenosti, odgovornog korištenja digitalnih alata što znači poštivanje autorskih prava, pravila ponašanja te za nas i naše učenike digitalnu sigurnost i zaštitu podataka.

Na svim razinama platforme eTwinning na svim jezicima Europske unije dostupan je kodeks ponašanja koji, osim za informiranje, može poslužiti za poučavanje i kreiranje zadataka za učenike. Ključni principi Kodeksa ponašanja na eTwinningu u skladu su s Osnovnim vrijednostima Europske unije.

Učenici često imaju osjećaj da je virtualni prostor poput nečeg nestvarnog jer s osobama s Kojima komuniciraju nisu u fizičkom kontaktu. Od velike je važnosti osvijestiti da svojim ponašanjem moraju pokazati odgovornost i poštovanje prema sebi i drugima. Stoga s učenicima na početku svakog projekta razgovaramo o ključnim principima i što oni za njih znače:

BUDITE UKLJUČIVI, BUDITE PUNI POŠTOVANJA, BUDITE TOLERANTNI, BUDITE PRISTOJNI I LJUBAZNI – zaključak do kojeg najčešće dođem sa svojim učenicima je da se tako treba ponašati s ljudima koje susrećemo u svakodnevnom životu, na ulici ili u trgovini, a ne izostanu ni komentari da ih ključni principi podsjećaju na naša razredna pravila i Kućni red škole.

Projekti koje provodimo na eTwinningu podrazumijevaju komunikaciju, suradnju i stvaranje rezultata pa ovisno o oblicima rada u projektnim aktivnostima važno je za svaki projekt odrediti takozvani Netiquette.

Netiquette je skup pravila ponašanja na internetu, a budući da se projekti na eTwinningu odvijaju na Twinspaceu (internetskom ili virtualnom prostoru projekta) obavezno ih je odrediti i u skladu s njima se ponašati. Najefikasniji način upoznavanja učenika s Netiquettom jest da ih potaknemo na razmišljanje I da ga svojim prijedlozima oblikuju.

KSlika1oliko je važno obratiti pažnju na korištenje digitalnih alata, ali i na sigurnost I zaštitu podataka, može se vidjeti i kroz zasebnu kategoriju kriterija za oznaku kvalitete u kojima su opisane situacije odgovornog i pravilnog korištenje interneta. U kriterijima se posebno navodi da su u projektu određena pravila ponašanja za sve članove projekta ili drugim riječima prije spomenuti Netiquette.

Slika 1. Snimka zaslona sa portala eTwinning

Našu projektnu aktivnost pod nazivom NetiquSlika2ette proveli smo na Twinspaceu tako da smo kreirali stranicu te na njoj otvorili Twinboard za upisivanje pravila. Tako je nastala zajednička kolekcija pravila o autorskim pravima, pravilima ponašanja te o e-sigurnosti.

Slika 2: Twinboard eTwinningovog projekta Virtual Museum Night 2022

Kolekciju smo iskoristili za obilježavanje Dana sigurnijeg interneta tako da su učenici koristeći pravila kreirali plakate, videa i prezentacije u digitalnom alatu Canva.

https://www.youtube.com/watch?v=v0ltbDbVNdA
https://www.youtube.com/watch?v=v0ltbDbVNdA

Slika3Slika4
Slika 3. Marino Bašić, 7.a razred     Slika 4. Josip Raić, 7.a razred

U ovoj projektnoj aktivnosti naglasak je bio na promicanju e-sigurnosti, a učenici su iz Engleskog jezika vježbali imperativ. Pogreške koje ćete pronaći u njihovim radovima, služe nam da iz njih učimo i da drugi put budemo bolji, a ova aktivnost nam je pomogla da naučimo kako digitalan svijet učiniti boljim za nas i za sve koje u njemu susrećemo.

Učenjem uz zabavu do sigurnosti

iva_naranđa

Iva Naranđa

Sažetak

U ovom članku će se opisati aktivnosti provedene s učenicima četvrtog, petog, sedmog i osmog razreda u sklopu Dana sigurnijeg interneta 2022. i rezultati evaluacije provedenih aktivnosti. Svi navedeni razredi sudjelovali su u aktivnostima temeljenima na kurikulumu Budi internet genijalac. Uz to, učenici četvrtog razreda izradili su postere na temu Oprezno na internetu, a učenici petog razreda postere na temu Prednosti i nedostaci uporabe računalnih tehnologija. Učenici petog razreda upoznali su online igru Dabrica Darka otkriva kako ostaviti dobre digitalne tragove i sudjelovali u online susretu s eTwinning partnerima, učenici sedmog razreda sudjelovali su u raspravama na Twinspace forumu, a učenici osmog razreda prihvatili su izazov za učenike Online potraga za boljim internetom. Nakon provedenih aktivnosti učenici su ispunili izlazne kartice u obliku online upitnika, a rezultati su pokazali zadovoljstvo učenika provedenim aktivnostima.

Ključni pojmovi: Budi internet genijalac, Dabrica Darka, Potraga za boljim internetom, eTwinning, evaluacijaž.

Uvod

Obilježavanje Dana sigurnijeg interneta 2022. najvećim dijelom je obuhvaćalo aktivnosti predložene na stranici udruge Suradnici u učenju. Osim toga, u tjednu prije i poslije Dana sigurnijeg interneta na nastavi informatike obrađivane su odgovarajuće teme, ovisno o razredu. Dodatnu vrijednost predstavljaju aktivnosti eTwinning projekta Let’s Explore the World of Technology u sklopu kojeg je za učenike petog razreda organiziran online susret, a za polaznike izvannastavne aktivnosti eTwinneri pokrenute su rasprave na Twinspace forumu.

Provedene aktivnosti

Učenici četvrtog, petog, sedmog i osmog razreda sudjelovali su u aktivnostima temeljenima na kurikulumu Budi internet genijalac. Za četvrti i peti razred odabrana je lekcija Čuvaj svoje tajne, za sedmi razred lekcija Dijeli pažljivo, a za osmi razred lekcija Pazi se prevaranata.

Učenici četvrtog razreda učili su o digitalnim tragovima, važnosti čuvanja osobnih podataka, rizicima na internetu, internet bontonu, autorskim pravima, dobnim granicama za korištenje društvenih mreža i o mogućnostima prijave neprihvatljivih ponašanja. Učenici su upoznali alat Canva i izradili postere na temu Oprezno na internetu.

Učenici petog razreda upoznali su online igru Dabrica Darka otkriva kako ostaviti dobre digitalne tragove, bavili se temama autorska prava, sigurnost i privatnost na internetu i izradili postere u alatu Canva na temu prednosti i nedostaci uporabe računalnih tehnologija.

Učenici petog razreda u sklopu eTwinning projekta Let’s Explore the World of Technology sudjelovali su u online susretu s školama iz Grčke i Turske. Tijekom online susreta provedeno je pet aktivnosti: predstavljanje škola, AnswerGarden Celebrating Safer Internet Day 2022, pitanja mlađih učenika i odgovori starijih učenika, rješavanje online kviza Safer Internet Day 2022 Quiz for 11-14, izrada oblaka riječi u alatu WordArt i postavljanje uradaka na zajednički Padlet.

Učenici sedmog razreda, polaznici INA eTwinneri, od početka školske godine rade na Twinspaceu. U povodu Dana sigurnijeg interneta sudjelovali su u raspravama na forumu za učenike, a teme su bile Cyberbullying i How Do We Ensure Our Digital Security?.

Učenici osmog razreda prihvatili su izazov za učenike Online potraga za boljim internetom i jedna učenica se plasirala među najbolje učenike tragače.

Rezultati evaluacije među učenicima

Kako bi se dobila povratna informacija, učenici su pozvani da ispune izlazne kartice u obliku MS Forms upitnika s nekoliko pitanja. Generalno gledano, rezultati su pokazali zadovoljstvo učenika provedenim aktivnostima.

Upitnik za učenike četvrtog razreda nakon lekcije Čuvaj svoje tajne sastojao se od šest pitanja, a odgovorio je 31 učenik. Iz odgovora je vidljivo da je aktivnost Kako smisliti sigurnu lozinku? bila zanimljiva učenicima te da smatraju da su naučili nešto novo i korisno, kako smisliti sigurnu lozinku i pobrinuti se da ostane privatna. Prema odgovoru učenika na pitanje o aktivnosti Zadrži informaciju za sebe vidljivo je da bi na ovoj temi slika1trebalo još raditi jer je manje od pola učenika dalo točan odgovor. Igra Interland: Toranj s blagom na ljestvici od 1 do 10 dobila je visoku prosječnu ocjenu 9. U posljednjem pitanju učenici su pozvani da ocjenom od 1 do 5 ocijene ove aktivnosti, kako su one provedene na nastavi informatike, a rezultat je prosječna ocjena 4,74.

Slika 1. Odgovori učenika 4. razreda

slika2
Slika 2: Ocjene igre Interland i ukupnih aktivnosti, učenici 4. razreda

Upitnik za učenike petog razreda nakon lekcije Čuvaj svoje tajne sastojao se od sedam pitanja, a odgovorilo je 35 učenika. Iz odgovora je vidljivo da je i učenicima petog razreda aktivnost Kako smisliti sigurnu lozinku? bila zanimljiva te da također smatraju da su naučili nešto novo i korisno, kako smisliti sigurnu lozinku i pobrinuti se da ostane privatna. Na pitanje o naučenom tijekom aktivnosti Zadrži informaciju za sebe više od pola učenika petog razreda, njih 21, dalo je točan odgovor. Igra Interland: Toranj s blagom na ljestvici od 1 do 10 dobila je prosječnu ocjenu 8.91. Učenici petog razreda igru Dabrica Darka otkriva kako ostaslika3viti dobre digitalne tragove na ljestvici od 1 do 10 ocijenili su prosječnom ocjenom 6,14. U posljednjem pitanju učenici su pozvani da ocjenom od 1 do 5 ocijene ove aktivnosti, odnosno kako su one provedene na nastavi informatike, a rezultat je prosječna ocjena 4,49.

Slika 3. Odgovori učenika 5. razreda

slika4Slika 4. Ocjene igara i ukupnih aktivnosti, učenici 5. razreda

Učenicima petog razreda koji su sudjelovali u online susretu s eTwinning partnerima postavljena su dva pitanja kako bi se dobila povratna informacija o najzanimljivijoj aktivnosti i ukupnoj ocjeni online susreta. Ovaj upitnik ispunilo je svih 17 učenika sudionika online susreta. Iz dobivenih odgovora vidljivo je da su za sedam učenika sve aktivnosti bile podjednako zanimljive, a kao najzanimljiviju aktivnost pet učenika odabralo je izradu oblaka riječi u alatu WordArt i zaslika5jednički rad na Padletu. Učenici su ovaj online susret ocijenili prosječnom ocjenom 4,88.

Slika 5. Odgovori učenika 5.a razreda, eTwinning online susret

Upitnik za sedmi razred nakon lekcije Dijeli pažljivo sastojao se od četiri pitanja, a slika6odgovorilo je 33 učenika. Iz odgovora je vidljivo da je najzanimljivija aktivnost bila Kako nas drugi vide?. Drugo mjesto po zanimljivosti dijele aktivnosti Čiji je ovo uopće profil? i Čuvanje privatnosti.

Slika 6:. Odgovori učenika 7. razreda

Učenici sedmog razreda na ljestvici od 1 do 10 ocijenili su igru Interland: Pažljiva planina prosječnom ocjenom 8,06. Najveći dio učenika, njih 31, shvaća da objava koja slika7danas izgleda bezazleno, u budućnosti može biti pogrešno protumačena ili doći do ljudi za koje nismo očekivali da će to vidjeti.

Slika 7. Odgovori učenika 7. razreda

Učenici su ocjenom od 1 do 5 ocijenili aktivnosti u povodu Dana sigurnijeg interneta slika8održane na nastavi informatike, a prosječna ocjena bila je 4,64.

Slika 8. Odgovori učenika 7. razreda, ukupna ocjena provedenih aktivnosti

Učenici osmog razreda odgovorili su na dva pitanja kako bi se dobila povratna informacija o tome koliko im se svidio i koliko je bio zahtjevan izazov za učenike Online potraga za boljim internetom. Iz dobivenih odgovora vidljivo je da je za najveći broj učenika, njih 14, ovaj izazov bio prilično zanimljiv i izazovan, za šest učenika izazov je bio izuzetno zanimljiv i vrlo izazovan, a samo jednom učslika9eniku bio je nezanimljiv i nedovoljno izazovan. Čak 16 učenika smatra da je izazov bio primjerene težine, dok je za pet učenika ovaj izazov bio prelagan za rješavanje.

Slika 9. Odgovori učenika 8. razreda

Upitnik za osmi razred nakon lekcije Pazi se prevaranata sastojao se od četiri pitanja, a slika10odgovorilo je 20 učenika. Iz odgovora je vidljivo da je najzanimljivija aktivnost bila Uočavanje lažnih vijesti na internetu, a slijedi aktivnost O botovima.

Slika 10. Odgovori učenika 8. razreda

Učenici osmog razreda na ljestvici od 1 do 10 ocijenili su igru Interland: Rijeka Java prosječnom ocjenom 8,10. Na kraju, i učenici osmog razreda ocjenom od 1 do 5 ocijenili su aktivnosti u povodu Dana sigurnijeg interneta odrslika11žane na nastavi informatike, a prosječna ocjena bila je 4,65.

Slika 11. Ocjene igre Interland i ukupnih aktivnosti, učenici 8. razreda

Zaključak

Obilježavanje Dana sigurnijeg interneta može se provesti na bezbroj načina i svake godine predstavlja izazov kako odabrati najprikladnije aktivnosti za učenike, prepoznati koje teme iz ovog širokog područja bi bile najpotrebnije i najaktualnije za određenu generaciju učenika te kako ih provesti na atraktivan način. Teme vezane uz sigurnost na internetu tijekom nastave informatike obrađuju se i ugrađuju u više aktivnosti, a obilježavanje Dana sigurnijeg interneta predstavlja najvažniji datum oko kojega se intenzivira rad na ovim temama. eTwinning projekti ujedno predstavljaju pozitivan primjer primjene IKT-a za suradnju škola u sigurnom online okruženju.

Obilježavanje Dana sigurnijeg interneta

jagodaC_nivesP_sandraP

Jagoda Čopac, Nives Petričević i Sandra Podrug

Sažetak

U članku su opisane aktivnosti i suradnja učiteljica dviju splitskih osnovnih škola, Osnovne škole Trstenik i Osnovne škole Split 3 vezano uz obilježavanje Dana sigurnijeg interneta u školskoj godini 2021./22. kroz sudjelovanje na eTwinning projektima i u radu sa studentima Učiteljskog fakulteta iz Splita. Učenici su pokazali veliki interes i aktivnost u radu na ovoj temi, iznosili vlastita iskustva te jačali digitalne kompetencije korištenjem IKT-e u nastavi. Implementacija zavičajnoga govora (splitske čakavice) u sadržaje o sigurnosti na internetu, na satu izvannastavne aktivnosti, pokazala se izuzetno korisna jer su učenici kroz pjesmu usvojili pravila ponašanja na internetu. Provedeno je i manje istraživanje među učenicima o korištenju interneta koje je potaknulo učiteljice da još koji sat posvete sigurnosti na internetu.

Ključne riječi: Dan sigurnijeg interneta, eTwinning, digitalni alati, splitska čakavica

Uvod

U suvremenom društvu djeca odrastaju u digitalnom okruženju i stalno su izložena novim izazovima napredne tehnologije. Od ranog djetinjstva dostupan im je mobitel, a kako odrastaju i ostali oblici digitalne tehnologije. Polaskom u školu i kroz daljnje školovanje uočava se da su neki od njih možda i previše izloženi negativnom utjecaju tehnologije zbog višesatnog boravka na internetu (igranje igrica, korištenje TikToka i ostalih društvenih mreža). Česti razlozi za to su prezaposlenost roditelja i nedostatak nadzora nad djecom. Stoga je na nama učiteljima važna zadaća osvijestiti učenike, ali i roditelje o važnosti poštivanja sigurnosnih pravila u digitalnom okružju. Na roditeljskim sastancima često provodimo radionice navedene tematike želeći ukazati na opasnosti i potrebu da u svakom trenutku roditelji moraju znati što njihovo dijete radi na internetu. Također, na Satu razrednika provodimo radionice s učenicima i uz to svake godine obilježavamo Dan sigurnijeg interneta. U tome nam pomaže i koncepcija suvremenih predmetnih kurikuluma koji naročito kroz nastavu Prirode i društva te kroz međupredmetne teme uključuju problematiku sigurnosti na internetu te uporabu IKT-e u nastavi.

Dan sigurnijeg interneta kroz eTwinning projekt „Čakavica u srcu“

Učiteljice trećeg i četvrtih razreda OŠ Split 3 i OŠ Trstenik iz Splita već treću godinu sudjeluju u brojnim eTwinning projektima koji promoviraju uporabu IKT-e u nastavi i temu sigurnosti na internetu. Osim toga, navedene škole su vježbaonice za studente Filozofskog fakulteta u Splitu Odsjeka za učitelje kolegija Metodika nastave prirode i društva, stoga im se pružila prilika educirati studente na ovu temu održavanjem oglednog sata.

U školskoj godini 2020./21. u sklopu eTwinning projekta „Čakavica u srcu“, autorica Jagode Čopac i Sandre Podrug, a u kojem sudjeluje i učiteljica Nives Petričević obrađena je tema sigurnosti na internetu na neuobičajen način, korištenjem zavičajnoga govora, splitske čakavice.

Inače, temu sigurnijeg interneta ovogodišnji četvrtaši iz OŠ Trstenik obradili su u trećem razredu na satu Prirode i društva, a trećaši iz OŠ Split 3 učinili su to ove godine. Upoznali su detaljno pravila sigurnosti na internetu odnosno što smiju, a što ne smiju raditi na internetu. Učiteljica Sandra Podrug pretočila je ta pravila u stihove te napisala imagepjesmu „Vrime o’ interneta“ na splitskoj čakavici.

Sat je započeo olujom ideja na temu Internet.

Slika 1. Oluja ideja na temu Internet

Nakon toga uslijedila je najava pjesme, čitanje i analiza uz objašnjavanje manje poznatih riječi i izraza.

Vrime o’ interneta

U ovo vrime o’ interneta
za nas dicu vela je šteta
puno za ekranon sidit,
boje je uživo prijateja vidit!

Ako si već za internet sija,
promisli dobro glavon!
Zadrži za se užance svoje,
ča manje o tebi znadu
to ti je boje.

Pazi s kin posla tamo jemaš,
ča će bit kad ga treviš,
nikad ne znaš!

Nikoga ne vriđaj,
ne piši šporke riči,
lipa rič svakoga usrići.

Nemoj meknit tuje letrate,
ovancat ćeš
ako te uvate.

Ćakulona na internetu isto ne vaja bit,
zamirit će ti pametni svit.
Ne viruj u sve ča tamo piše
jer judi uvik nadožuntaju više.

Poslušaj dobro savite ove
kad sidneš prid makinju
ča se kompjutor zove.

A kad se umoriš od interneta
nikor ti onda ne smeta
da izajdeš vanka na balun oli na franje,
s klapon uživo jemat ćeš problema manje.

Jer u ovo vrime o’ interneta
za nas dicu vela je šteta
puno za ekranon sidit,
boje je uživo prijateja vidit!

Manje poznate riječi:

vela – velika
sija – sjeo
užance – svoja posla, navike
jemaš – imaš
treviš – sretneš
šporke – ružne
meknit – staviti
tuje – tuđe
letrate – fotografije
ovancat – bit će kažnjen
ćakulona – brbljavica
zamirit – zamjeriti
judi – ljudi
nadožuntaju – nadodaju
savite – savjete
makinju – uređaj
nikor – nitko
balun – lopta
franje – špekule

imageUčenici su uvježbavali čitanje pjesme uz prepoznavanje pravila sigurnosti koja su usvojili na satu Prirode i društva.

U završnom dijelu sata provedeno je malo istraživanje. Učenici su rješavali listić pod naslovom „Dan o’ sigurnijeg interneta“ izrađen u digitalnom alatu Canva i izrađivali na ploči grafikone s rezultatima koje su kasnije prebacili u digitalni oblik.

Slika 2. Izrada grafikona na školskoj ploči

Pitanja na listiću su glasila ovako:

1. Jemaš li svoj kompjutor?

Grafikon 1. Odgovori na prvo pitanje s listića
Grafikon 1. Odgovori na prvo pitanje s listića.

2. Jemaš li svoj mobitel?

Grafikon 2. Odgovori na drugo pitanje s listićaGrafikon 2. Odgovori na drugo pitanje s listića.

3. Smiš li brez roditeja uštekat kompjutor?

Grafikon 3. Odgovori na treće pitanje s listićaGrafikon 3. Odgovori na treće pitanje s listića.

4. Ča višje voliš, igre na kompjutoru oli s prijatejima na igralištu?

Grafikon 4. Odgovori na četvrto pitanje s listićaGrafikon 4. Odgovori na četvrto pitanje s listića.

5. Ćakulaš li s nepoznatin judiman na internetu?

Grafikon 5. Odgovori na peto pitanje s listićaGrafikon 5. Odgovori na peto pitanje s listića.

Rezultati su pokazali da otprilike polovina učenika 3.a i 4.c imaju svoj vlastiti kompjutor, dok učenici iz 4.a uglavnom svi imaju svoj kompjutor osim jednog učenika. Vlastiti mobitel ima više od 70% učenika iz 3.a i 4.c, dok svi učenici 4.a imaju mobitel. Više od 60% učenika iz sva tri razreda ne smiju bez dopuštenja roditelja uključit računalo, a ostalima je to dozvoljeno. Više od 70% učenika iz 3.a i 4.c radije vole igru s prijateljima na igralištu nego igre na računalu, dok su se svi učenici iz 4.a izjasnili da više vole igru s prijateljima na igralištu. Učenici svih triju razreda napisali su da se ne dopisuju s nepoznatim ljudima preko interneta.

Posebno su bili zanimljivi odgovori na posljednje pitanje: „Ča bi poručija prijatejima za Dan o’ sigurnijega interneta?“

Učenici navode sljedeće: da dica ne ćakulaju s nepozimagenatima, da se zabavidu na internetu i da ne pišu šporke riči, da ne stavjaju tuje letrate i da s nepoznatima ne dogovaraju sastanak, da se idu vanka igrat i da ne visidu previše na internetu.

Slika 3. Napisana rješenja listića

U završnom dijelu sata utvrdili su znanja o sigurnosti na internetu putem igre napravljene u digitalnom alatu Genially.

Na kraju, učenici su iskazali svoje zadovoljstvo načinom obilježavanja Dana sigurnijeg interneta evaluacijom na razrednom semaforu.

imagePotaknuti raznovrsnim aktivnostima, idući školski sat posvetili su istom izrađujući plakate o sigurnosti na internetu kako bi utvrdili već stečena znanja.

Slika 4. Izložba plakata o sigurnosti na internetu

Vezano uz eTwinning projekt „Čakavica u srcu“ zadatak je bio naučiti čitati ili recitirati pjesmu „Vrime o’ interneta“. Videozapisi učeničkih izvedbi postavljeni su na zajednički Padlet na Twinspaceu projekta. Na ovaj način i ostali učenici iz partnerskih škola dobili su priliku naučiti pjesmu i kroz stihove napisane na čakavici utvrditi svoja znanja o sigurnosti na internetu.

Ogledni sat Prirode i društva na temu sigurnijeg interneta

Sat Prirode i društva na temu Sigurnost na internetu održan je pred studentima pete godine Filozofskog fakulteta u Splitu Odsjeka za učiteljski studij kolegija Metodika nastave prirode i društva.

Željelo se kroz različite aktivnosti pokazati što su učenici do sada naučili i kako to primjenjuju u stvarnome životu. Uvodni dio sata započeo je slagalicom izrađenom u digitalnom alatu Bookwidgets. Cilj je bio složiti sliku napravljenu u Google crtežima.

Nakon slaganja slike učenici su na njoj pronalazili različite vrste medija te je uslijedio kratak razgovor o tome kakva je razlika između svijeta medija i stvarnoga svijeta.

U glavnom dijelu sata prezentirana im je Slikovnica o medijima koja je namijenjena djeci njihovog uzrasta.

Slikovnica je nastala uz Dane medijske pismenosti, od strane Agencije za elektroničke medije i UNICEF-a s ciljem edukacije i informiranja djece i odraslih o važnosti medijske pismenosti.

Učenici su prema uzoru na slikovnicu napravili mali pokus tako što su stavljali ruku na srce i slušali njegove otkucaje. Zatim su ga nacrtali na papiru. Zaključak je bio da ne mogu čuti otkucaje niti saznati je li nacrtano srce tužno ili radosno. Bila je to samo slika koja označava dio ljudskog tijela. Označena je kao znak ili simbol. Kroz ovakav zoran prikaz učenici su naučili da u stvarnome svijetu doživljavaju stvarna iskustva, a u medijskom prevladavaju simboli kojima se i oni često služe u različitim komunikacijama.

Zatim je provedena anketa u kojoj su učenici odgovorili na pitanja koliko često koriste internet i za što ga koriste.

Grafikon 6. Korištenje internetaGrafikon 6. Korištenje interneta

Iz ankete se vidi da učenici često koriste internet i to u različite svrhe te ih je zbog toga važno podučiti pravilima o sigurnom korištenju interneta.

Poveo se razgovor o uporabi mobitela kojega u današnje vrijeme uglavnom sva djeca imaju i koriste kao sredstvo komunikacije. Saznali su da je Short Message Service, skraćeno SMS, usluga slanja kratkih tekstualnih poruka. Istaknuto je da u današnje vrijeme ima sve više zlouporabe SMS-a među učenicima. Neki često budu povrijeđeni sadržajem takvih poruka, a i oni sami znaju povrijediti druge. Da se to ne bi događalo, prisjetili su se internetskog bontona, tzv. Netikete, kojega se treba pridržavati prilikom slanja poruka.

Sljedeća aktivnost bila je upoznavanje e-pošte. Učenici su saznali da je to razmjena dužih pisanih poruka putem interneta. Uslijedio je zadatak. Koristeći razredne tablete imageposlali su učiteljici mail služeći se pravilima za pisanje e-pošte.

Potom su uz pomoć Vennovog dijagrama na listiću napravljenom u Canvi zapisivali sličnosti i razlike između komunikacije licem u lice i putem interneta.

Slika 5. Listić s Vennovim dijagramom

imageNakon zanimljivih sadržaja i aktivnosti uslijedila je samoprocjena. Učenici su odgovarali na pitanja o tome služe li se medijima na primjeren način te tako dobili priliku osvijestiti kakve su njihove navike vezane uz ovu problematiku.

Slika 6. Listić za samoprocjenu

Sat je završio igricom napravljenom u Wordwallu gdje su učenici tražili pojmove vezane za elektroničke i tiskane medije.

Zaključak

Obilježavanje Dana sigurnijeg interneta pokazalo se vrlo korisnim načinom podsjećanja učenika na eventualne opasnosti koje na njih vrebaju prilikom samostalnog korištenja digitalnom tehnologijom. Suradnja učitelja kroz eTwinning projekte također pomaže u realizaciji ove problematike. Na ovaj način učitelji su obogaćeni iskustvima i idejama projektnih partnera te mogu provoditi slične aktivnosti u svojim učionicama. Mogu iznositi i prikazivati vlastite ideje u svrhu rada s učenicima i osvješćivanja važnosti teme sigurnosti na internetu. Prenošenje navedenih iskustava mladim generacijama studenata učiteljskih studija pokazalo se vrlo korisnim jer im može poslužit kao materijal u njihovom budućem radu.

U ovim izazovnim vremenima brzog napretka suvremene tehnologije učitelji imaju važnu ulogu educirati učenike za nove izazove koje im donosi digitalni svijet. Međusobnom suradnjom i razmjenom materijala, provođenjem raznovrsnih aktivnosti uz Dan sigurnijeg interneta i korištenjem IKT-e u radu uspjeh je zagarantiran.

Literatura

 1. Bulić, M., Kralj, G., Križanić, l., (2021). Priroda, društvo i ja 3, Radni udžbenik iz prirode i društva za treći razred osnovne škole. Alfa; Zagreb
 2. Čakmazović, A., (2018). Slikovnica o medijima, Agencija za elektroničke medije: UNICEF-ov ured za Republiku Hrvatsku; Zagreb
 3. https://www.medijskapismenost.hr/wp-content/uploads/2018/04/Slikovnica-o-medijima.pdf
 4. Kisovar Ivanda, T., Letina, A., Braičić, Z., (2021). Istražujemo naš svijet 4, Udžbenik prirode i društva u četvrtom razredu osnovne škole. Školska knjiga; Zagreb
 5. Letina, A., Kisovar Ivanda, T., Braičić, Z., (2020). Istražujemo naš svijet 3, Udžbenik prirode i društva u trećem razredu osnovne škole. Školska knjiga; Zagreb

Suradnjom protiv klikolovki

jasminkaB_martinaKG

Jasminka Belščak i Martina Kos-Grabar

Sažetak

Čak 130 učenika i 18 učitelja iz 14 škola i 5 država uklLogotipjučeno je u eTwinning projekt „Click smart with Dart“ čiji je cilj razvoj sigurnosti na internetu proučavanjem klikolovki.

Klikolovke, clickbaits vrsta su dezinformacija, često zastupljene na društvenim mrežama i popularnim portalima. Iako je ovaj eTwinning projekt nastao u sklopu kampanje Tjedni eTwinninga 2021., svoj je vrhunac provedbe doživio Zoomupravo u tjednu kada se obilježava Dan sigurnijeg interneta 7. – 11.2.2022. pod sloganom „Je li sve zabava i igra?“. Rezultati dosadašnjih aktivnosti i rada na projektu javno su prezentirani svim zainteresiranim sudionicima tijekom Zoom videosastanka 8. veljače 2022.

Ključni pojmovi: klikolovka, dezinformacije, igre, eTwinning, sigurnost.

Uvod

Kampanja Tjedni eTwinninga 2021. temeljila se na godišnjoj temi Medijska pismenost i dezinformacije, a održavala se u razdoblju 1.9. – 28.10.2021. Cilj kampanje bio je ponuditi učiteljima eTwinnerima priliku dobivanje podrške za prve korake prema stvaranju kvalitetnih eTwinning projekata, ali i u svrhu profesionalnog razvoja. Jasminka Belščak, učiteljica savjetnica iz Informatike, u tom je razdoblju mentorirala tim sačinjen od po jednog sudionika iz Italije, Rumunjske i Španjolske dok je iz Hrvatske bilo čak petero učitelja uključenih u tim.

Kao rezultat ove kampanje i suradnje, nastao je eTwinning projekt „Click smart with dart“ koji je pokrenut 23.10.2021. Planirano trajanje projekta je do studenog 2022., a namijenjen je osnovnoškolskim učenicima s ciljem poticanja osviještenosti o važnosti sigurnosti na internetu kroz razne nastavne predmete i međupredmetne aktivnosti. Osnivačice projekta su Jasminka Belščak, OŠ Petrijanec i Martina Kos – Grabar, OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića, Varaždinske Toplice.

Iz RH su u projekt uključeni ovi učitelji sa svojim učenicima:

 • Mirjana Bartolić, OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića, Varaždinske Toplice
 • Ljiljana Inkret – Martinčević, II. OŠ Varaždin
 • Mislava Jonjić, OŠ Petrijanec
 • Dalia Kager, OŠ Eugena Kvaternika, Velika Gorica
 • Kristina Krtalić, OŠ Hugo Badalić, Slavonski Brod
 • Kristina Nikić, OŠ Janka Draškovića, Zagreb
 • Tamara Ređep, I. OŠ Varaždin
 • Adriana Telebar, OŠ Vinica.

U projektu sudjeluju i inozemni partneri, učitelji i učenici:

 • Anisoara Aydin, Scoala Gimnaziala Nr.1 BranestiUčenici, Branesti, Romania
 • Aslıhan Anar, Burcu Saka i Necla Bozdoğan, Şehit Mehmet Yılmaz İlkokulu, Istanbul, Turkey
 • Kayhan Söğüt, Kangal Anadolu Lisesi, Kangal, Turkey
 • Lobna Kammoun, Collège technique ouled Haffouz Sidibouzid, France
 • Maria Abbagnale, ICS “A. Maiuri” di Pompei, Pompei (Na), Italy
 • Valentina David, Scoala Gimnaziala “George Cosbuc” 23 August, 23 August, Romania.

Glavni dio

Nakon uspostave kontakata daljnja realizacija projekta krenula je održavanjem 1. mrežnog sastanka partnera s ciljem upoznavanja, definiranja ishoda i ciljeva projekta na kojem je dogovoreno da svi partneri aktivno sudjeluju sa svojim prijedlozima u kreiranju projektnih aktivnosti. Prema dogovoru, aktivnosti su podijeljene po mjesecima, a na kraju tekućeg mjeseca na TwinSpaceu objavljuju se nadolazeći projektni zadatci s ciljem da se spriječe nejasnoće te da se sve odradi sukladno predviđenom hodogramu aktivnosti. Za lakše praćenje tijeka projekta putem Google Tablica kreirane su Activities checklist koje na jednostavan i sistematičan način omogućavaju pregled svih provedenih aktivnosti i individualno praćenje aktivnosti sudionika. Od samog početka provedbe projekta tijek je dinamičan i isprepleten nizom različitih aktivnosti sa zadanim rokovima, a koje učenike potiču na samostalnost, suradnju, ali i istraživački rad. Učenicima su stvoreni profili zbog bolje i lakše komunikacije i suradnje s ostalim učenicima i učiteljima te lakše snalaženje u projektnim aktivnostima.

Padlet ploče

Izrada logotipaZbog sistematizacije, organizacije i lakšeg snalaženja učenika postavljene su Padlet ploče imenovane po projektnoj aktivnosti koju je trebalo provesti. Map of partner countries namijenjena je za označavanje lokacija s kojih dolaze partnerske škole. Project logo ploča poslužila je kao izvrstan medij na kojem su učenici predstavili dizajne svojih logotipa.Prijedloge logotipa izrađivali su uz pomoć računala, Glasanjekorištenjem različitih digitalnih alata koje su sami odabrali te je putem ankete na TwinSpaceu provedeno transparentno glasanje. Pobjednički logo dizajnirala je učenica Ema iz OŠ Vinica. Ploča It’s me Avatari namijenjena je predstavljanju učenika i učitelja gdje su sudionici trebali napisati nešto o sebi, o školi koju polaze, svojim interesima, pritom pazeći da ne odaju osobne podatke te ih odgovorno koriste s ciljem dolaženja do spoznaja o potencijalno opasnim situacijama proizašlim zbog neopreznog objavljivanja osobnih podataka. Poseban interes učenici su pokazali za izradu svojeg avatara i postavljanje istog kao profilne fotografije. Izrađujući svoj avatar, učenici su shvatili koliko je jednostavno izraditi fotografiju osobe te da netko drugi može izraditi njihovu fotografiju i tako ju zloupotrijebiti, npr. za lažno predstavljanje. Na True/False učenici su napisali jednu istinitu i jednu lažnu informaciju o školi, gradu, mjestu ili državi iz koje dolaze. Ostali učenici trebali su istražiti i provjeriti točnost tih informacija. Istraživačkim radom učenici su, koristeći se računalom i drugim Čestitkedigitalnim uređajima s pristupom internetu, trebali istražiti kulturne, geografske i druge znamenitosti partnerskih zemalja, a nakon toga raspravljajući demantirati netočne informacije i argumentirano iznijeti svoje repliku na netočno plasirane informacije. Blagdanske želje razmijenjene su na ploči Christmas wishes. Jedna od zanimljivijih plača je My experiences Iskustvowith clickbaits namijenjena iznošenju iskustva učenika s klikolovkama. Neki učenici izjasnili su se da su se susreli s klikolovkama, najčešće igrajući neke igrice ili pretraživanjem interneta, neki su naveli da nemaju takvih iskustava, a nekolicina njih izjasnila se da je nasjela na klikolovku i iz znatiželje su kliknuli na poveznicu koja im se ponudila. Tako su učenici postajali svjesniji da nas klikolovke okružuju na internetu, ali i drugim medijima i izvorima informacija.

Dan sigurnijeg interneta

Projekt Click smart with dart svoj vrhunac dosegnuo je upravo u vrijeme obilježavanja DSI2022. Misao vodilja s naslova ovog članka, Suradnjom protiv klikolovki, potaknula je sve sudionike projekta na osmišljavanje novih kreativnih zadataka kako bi se na što bolji i razumljiviji način nastojalo prikazati i staviti dodatan naglasak na to s koliko je opreza potrebno pristupiti kad je u pitanju pretraživanje interneta, dijeljenje svojih osobnih podataka, korištenje društvenih mreža i svih ostalih mogućnosti koje nudi najveća svjetska računalna mreža – Internet. Pronalazeći i prikupljajući informacije u raznim izvorima, poput internetskih stranica, brošura, udžbenika iz Informatike, edukativnih videolekcija, informatičkih časopisa i ostalih radnih materijala, učenici su kritički promišljali o klikolovkama i drugim opasnostima. Povodom Dana sigurnijeg interneta svoje su znanje pretočili na različite plakate, postere, interaktivne uratke i kvizove pri čemu su koristili razne digitalne alate, a osmislili su i svoje klikolovke.

Klikolovka1Klikolovka2Klikolovka4Klikolovka3Cyberbullying je uznemiravanje, oblik maltretiranja ili uznemiravanja korištenjem elektroničkih sredstavaDodajte podnaslov

Različitim projektnim aktivnostima učenici su osmislili ove savjete o oprezu u korištenju mogućnosti koje nam pruža internet:

 • Ne posjećuj stranice sa sumnjivim sadržajima.
 • Ne otvaraj „čudne“ poveznice.
 • Čuvaj osobne podatke.
 • Odgovorno se koristi društvenim mrežama.
 • Promisli prije otvaranja sumnjivih poruka.
 • Nije sve zabava i igra, već treba biti oprezan kad se koristi internet.
 • Važna je komunikacija i povjerenje u odrasle osobe, roditelje, učitelje, stručnu službu i sve one kojima je u domeni zaštita i privatnost djece ako se naiđe na problem vezan uz sigurnost na internetu.

Zaključak

Proučavanjem i izradom klikolovki pomoću raznih digitalnih alata učenici usvajaju primjereno ponašanje na društvenim mrežama, uče filtrirati dobar sadržaj od lošeg, bolje razumiju problem dezinformacija, prepoznaju ga i pravilno reagiraju. Učenici se tako uče odgovorno koristiti društvenim mrežama, razvijaju kreativno izražavanje i IKT vještine, razvijaju komunikacijske kompetencije na stranom jeziku, a suradnjom su sklopili i nova prijateljstva s učenicima iz drugih škola, gradova i država. Kod učenika je potaknuto kritičko mišljenje i razvijena empatija prema drugim učenicima. Osviješteni su o opasnim i negativnim stranama društvenih mreža te im pristupaju kritički i odgovorno.

Razvijeni će materijali i aktivnosti nakon analiziranja biti objavljeni u brošuri na web stranici škola sudionica i TwinSpaceu te će se tako omogućiti njihovo korištenje za daljnje učenje i promicanje sigurnog interneta.

eTwinning i sigurnost na internetu

sanjaPS_davorS_sandaS

Sanja Pavlović Šijanović, Davor Šijanović i Sanda Šutalo

Sažetak

Iako je eTwinning zatvoreno okruženje i pod nadzorom nadležnih osoba, povremeno se mogu javiti problemi vezani uz sigurno i odgovorno ponašanje na Internetu. A što je tek s društvenim mrežama i ostalim uslugama interneta?! Stoga, učenici trebaju učiti kako postati i ostati odgovorni korisnici interneta. Ne smije ih se stalno nadzirati i isključivati iz aktivnosti koje mogu provesti sami. Treba ih učiti kako izgraditi digitalni identitet i kako se izraziti s poštovanjem prema drugim sudionicima (virtualne) komunikacije. Učenici trebaju učiti, ponekad čak i na svojim greškama, kako bi stekli kompetencije i vještine digitalno pismenih građana. Stoga smo u sklopu eTwinning projekta „The green changemakers“, proveli aktivnosti s ciljem definiranja ponašanja vezanih za: e-sigurnost, mrežni bonton, zaštitu privatnosti, intelektualno vlasništvo i digitalno građanstvo. U sklopu aktivnosti a povodom Europskog dana zaštite osobnih podataka mladi su eTwinneri, učili kako odgovorno postupati sa osobnim podacima i na koji ih način zaštiti na društvenim mrežama i općenito na internetu. Provedba ove projektne aktivnosti imala je za cilj podizanje razine svijesti o važnosti i nužnosti pažljivog, odgovornog i savjesnog ponašanja i djelovanja u internetskom okruženju kojima se poštuju ljudska prava i temeljne slobode svakog pojedinca.

Ključni pojmovi: eTwinning, e-sigurnost, mrežni bonton, zaštita privatnosti, intelektualno vlasništvo, digitalno građanstvo.

Uvod

Cilj međunarodnog eTwinning projekta “The green changemakers” je na inovativan način izraditi i provesti programe obrazovanja za održivi razvoj kroz razvoj kompetencija i aktivno sudjelovanje učenika u području održivog razvoja, a sve to uz osnaživanje partnerstva škola i lokalne zajednice u podizanju svijesti o održivom razvoju. U projekt je uključeno 68 učenika i 12 nastavnika iz 5 škola i 3 države. Na području Republike Hrvatske, uz nositelje projekta Gimnaziju Vukovar i Tehničku školu Karlovac, uključena je Industrijska strojarska škola Zagreb. Međunarodno partnerstvo ostvaruje se u suradnji sa anadolijskom srednjom školom Yunus Emre iz Bingola, Turska i srednjom školom Karmirgyugh N1 secondary school, Karmirgyugh iz Armenije. Aktivnosti projekta potiču učenike na djelovanje i iniciranje djelovanja usmjerenog ka ostvarenju ciljeva održivog razvoja i održivog društva u cijelosti.

Do sada je provedeno niz edukativnih, informativnih, praktičnih i kreativnih aktivnosti primjenom metoda inovativnog i iskustvenog učenja kojima se podiže razina znanja, svijesti i vještina za usvajanje “zelenih” životnih stilova u skladu s održivim razvojem koje se bilježe na projektnom blogu http://thegreenchangemakers.weebly.com/. Četvrta aktivnost posvećena je sigurnosti na internetu u sklopu koje su učenici podijeljeni u grupe istraživali, vrednovali i prikupljali informacije uz pomoć kojih su definirati pravila ponašanja vezana za: e-sigurnost, mrežni bonton, zaštitu privatnosti, intelektualno vlasništvo i digitalno građanstvo.

Na osnovu prikupljenih informacija, učenici su odabrali online alat prema vlastitim željama, te su prikazali odabranu temu i definirana pravila ponašanja vezana za nju. Učenici su na početku aktivnosti riješili kviz „Internet Safety Quiz“ koji im je pružio uvid i povratnu informaciju o tome koliko znaju zaštiti sebe i druge u online okruženju.

Sigurnost na internetu – plan

Plan četvrte eTwinning aktivnosti sadržavao je naputke za definiranje pravila ponašanja vezanih za e-sigurnost, mrežni bonton, zaštitu privatnosti, intelektualno vlasništvo i digitalno građanstvo kroz nekoliko etapa:

Sigurnost na internetu – realizacija

Na osnovu prikupljenih informacija učenici su odabranim online alatima prikazali odabranu temu i definirali pravila ponašanja vezana za nju. Svaka je grupa odabrala online alat prema vlastitoj želji; alat koji im je zanimljiv, alat kojim znaju raditi ili alat koji još nisu koristili, ali ga žele upoznati. Grupe su oblikovane prema interesima učenika, a mogle su raditi sadržaje iz više ponuđenih tema. Odabir su, radi preglednosti, unosili u za tu namjenu postavljen obrazac: Obrazac za unos odabira.

Kao rezultat aktivnosti nastali su digitalni plakati, umne mape, videozapisi, stripovi, e-knjige. Pri stvaranju online materijala trebali su promisliti o autorskom pravu te im je pripremljen dokument Autorsko pravo i CC licencije i video zapis kako bi mogli oblikovati licenciju za svoj materijal. Stvorene uratke učenici su objavili unutar eTwinning projekta na stranici Stvoreni uradci: 4.aktivnost/Created works:4. activity a kako bi učenički radovi bili dostupni široj javnosti, objedinjeni su u eKnjizi We learn about media literacy izrađenoj pomoću alata BookCreator.

Slika1 eKnjiga We learn about media literacy
Slika 1. eKnjiga We learn about media literacy

Uz digitalne materijale učenici su ispunili online Internet Safety Quiz sa 14 pitanja koja su obuhvatila potencijalne opasnosti s kojima je moguće susresti se tijekom boravka na Slika2 InternetSafety - Rezultati kvizainternetu. Rezultati kviza bili su dobri ali ne i izvrsni, što je pokazatelj potrebe kontinuirane edukacije u području sigurnosti na internetu. Rezultatima kviza moguće je pristupiti putem poveznice: https://bit.ly/Kviz_InternetSafety

Slika 2. InternetSafety – Rezultati kviza

Povodom Europskog dana zaštite osobnih podataka izradili su plakat istaknuvši, po njima najvažnije smjernice, koje pomažu u očuvanju sigurnosti online podataka. Savjetuju korištenje virtualne privatne mreže koja štiti online privatnost pri čemu internetski promet i osjetljivi podatci postaju kriptirani, IP adresa maskirana a brojne zlonamjerne web stranice, oglasi i praćenje blokirano. Uz VPN savjetuju korištenje dobrog antivirusnog i anti-malware programa uz redovite nadogradnje a koji pružaju zaštitu od većine najvećih prijetnji na internetu, poput virusa, spywarea, ransomwarea i potencijalno neželjenih programSlika3 Data protection daya (PUP-ova). Istaknuli su važnost korištenja sigurnog preglednika i sigurnog pretraživanja kao i korištenja Two Factor Authentication-a koji predstavlja jednu od najvažnijih sigurnosnih mjera koje treba poduzeti prilikom pretraživanja interneta. Savjetuju osmišljavanje jakih i sigurnih lozinki, uporabu razuma prije objave i preuzimanja sadržaja i ograničavanje osobnih podataka koji se dijele putem društvenih mreža.

Students Remote Learning Tips InfographicSlika 3. Data protection day

Povodom Dana sigurnijeg interneta, izrađen je plakat s ciljem podizanja svijesti o potencijalnim sigurnosnim prijetnjama i načinima zaštite i upravljanja osobnim podacima u svrhu stvaranja pozitivnih digitalnih tragova uz izbjegavanje štetnih i nezakonitih sadržaja.

Slika 4. Safer Internet Day 2022

Zaključak

Odgajatelji, učitelji, nastavnici, socijalni radnici i drugi stručnjaci koji rade s djecom i mladima imaju ključnu ulogu u pružanju kontinuirane edukacije i podrške djeci i mladima kako bi im osigurali siguran boravak u online okruženju. Naše je iskustvo potvrdilo kako je ne samo moguće već i nadasve poželjno ugrađivati sadržaje i aktivnosti vezane za sigurnost na internetu u kurikulume ali i u eTwinning projekte. Integracija samo jedne aktivnosti o sigurnosti na internetu u sklopu eTwinning projekta otvorit će novi prostor i mogućnosti poučavanja učenika jednostavnim navikama koje će im svakodnevno istraživanje internetskog svijeta učiniti sigurnijim.

Literatura

 1. Centar za sigurniji Internet. (2022, veljača). Dan sigurnijeg interneta 2022. https://www.dansigurnijeginterneta.org/index.php/materijali-i-savjeti/
 2. Sadržaji Pet za net: Izrađeno u projektu Pet za net, sufinanciranom od strane Europskog socijalnog fonda 2014., dostupno na mrežnoj stranici https://petzanet.ucitelji.hr/
 3. Suradnici u učenju (2022, veljača). Potraga za boljim internetom https://ucitelji.hr/online-potrage-za-boljim-internetom/