Inovativni, moderni pristupi učenju i poučavanju

Uvođenje tehnika rasprave u nastavu

marjetica_stante_kapun

Marjetica Štante Kapun

Sažetak

U članku se opisuje tijek rada i uvođenje inovacija u sklopu projekta „Linpilcare“. Naslov koji je tim odabrao na početku projekta, „Inovativni, suvremeni pristup učenju i poučavanju – uvođenje tehnika rasprave u nastavu“, kasnije je proširen na učenje učenjem i formativno praćenje nastave. Sudionici, učitelji u timu i drugi učitelji, stekli su nova znanja izučavajući vlastite prakse i čitajući stručnu literaturu te koristili nove, inovativne lekcije u nastavi koje doprinose boljoj kvaliteti poučavanja i boljim rezultatima. Znanje stečeno obrazovanjem i kritičkim prijateljstvom u nastavi prenosilo se u obliku radionice čitavom učiteljskom zboru, koji je bio dobro prihvaćen. Unatoč početnim zabrinutostima, inovacije i nove metode u školi su zaživjele i prihvatili su ih i nastavnici i učenici.

Ključne riječi: inovativne metode, debata, moderni pristupi učenju i poučavanju

Pridružili smo se programu „Linpilcare“ kao tim, zajednica koja uči sa željom za profesionalnim razvojem i uvođenjem novih, inovativnih metoda poučavanja. Svjesni smo napretka tehnologije i, posljedično, inovacija željnih mladih ljudi, a ovaj nam je projekt omogućio nadogradnju i uvođenje inovacija sa studentima. Kao naslov projekta odabrali smo: „Inovativni, moderni pristupi učenju i poučavanju – uvođenje tehnika rasprave u nastavu, učenje učenjem i formativno podučavanje“.

Izabrali smo tehniku rasprave unutar naslova. Što je rasprava? “Rasprava je uravnoteženi strukturirani komunikacijski događaj o važnoj temi, u kojem se sukobljavaju dvije (ili više) suprotstavljenih strana, naizmjenično iznoseći svoje mišljenje i dajući priliku da odluče ili pokušaju uvjeriti publiku i suce.” (Skrt, 2007, str. 9)

Zašto smo odlučili imati formalnu raspravu u školi? Učenici, koji uče formalnu raspravu razvijaju (Skrt B., Hohler B., Sherc A., Jurman G., Dragos S., Kralj A., Leskošek V., Maljevac V., Rener T., 2007):

 1. Informacijska pismenost. Rasprava vodi ka stjecanju i produbljivanju znanja i informacijske pismenosti, jer razvija aktivno istraživanje, odabir i analizu informacija na zabavan i privlačan način.
 2. Rasprava motivira učenike da postanu vlastiti obrazovni aktivisti i aktivistice.
 3. Rasprava razvija kritičko razmišljanje (Prema Branhamu R., klasiku američke debatne teorije, svaka rasprava bi trebala sadržavati:

a) Formuliranje argumenata i iznošenje i podržavanje stavova i za i protiv.

b) Odbijanje argumenata druge ugovorne strane i iznošenje pogrešaka u zaključivanju, lažnih podataka, loših posljedica u argumentima druge ugovorne strane.

c) Obrana i proširivanje naših argumenata protiv napada i odbacivanja od strane protivničke skupine.

d) Glavne točke spora u raspravi, vaganje argumenata i očekivanja kroz koje se pojedini argumenti povežu na šire teme

Kroz formalnu raspravu učenici uče javni govor, što se uvijek događa pred publikom, pred mnogo ljudi. Publika može biti suosjećajna, neutralna ili čak neprijateljski nastrojena prema govorniku. Međutim, za sve vrste publika vrijedi, da ocjenjuju govornika. Dobar je govornik, suosjećajan, iskren, brižan, simpatičan, obziran, ljubazan i ima smisla za humor i proporciju. Postati dobrim govornikom proces je koji se nikada ne dovršava. Također, sa svakim nastupom govorniku je bolje jer on teži tome, marljivo se priprema i ozbiljno shvaća govore. S obzirom na gore navedene činjenice, izuzetno je važno da se učenici sustavno poučavaju ovim vještinama, jer će im to uvelike pomoći u razvoju autonomije ličnosti i stvaranju jasnog identiteta. (Skrt, B., Hohler, B., Sherc, A., Jurman, G., Dragos, S., Kralj, A., Leskovsek, V., Maljevac, S., Rener T. (2007). Ljubljana: Za i protiv Instituta za jednake mogućnosti.)

U prvom dijelu projekta postavili smo si cilj, da prvo pročitamo strukovnu literaturu i zamijenimo informacije. Čitali smo priručnik „Rasprava o jednakim mogućnostima. Obrazovni priručnik“ (Skrt, B., Hohler, B., Sherc, A., Jurman, G., Dragos, S., Kralj, A., Leskovsek, V., Maljevac, S., Rener T. (2007). „Rasprava o jednakim mogućnostima. Ljubljana: Za i protiv“Institut za jednake mogućnosti.V prvem delu projekta smo si zadali cilj, da najprej preberemo strokovno literaturo in zamijenimo informacije. Pročitali smo priručnik, »Debata za enake možnosti. Izobraževalni priročnik« ( Skrt, B., Hohler, B., Šerc, A., Jurman, G., Dragoš, S., Kralj, A.,Leskovšek, V., Maljevac, S., Rener T. (2007). Debata za enake možnosti. Ljubljana: Za in Proti Zavod za enake možnosti.) da bi dobili teoretično znanje iz nove tehnike nastave. Nakon detaljnog čitanja, razmijenili smo i raspravljali o novo stečenim znanjima. To je obuhvaćalo metodu učenja resursa, metodu na tri razine; tekstualni sadržaj, interpretacija i implikacija.

Realizirana je rasprava tipa pro et contra pod nazivom „Promicanje simetričnih obitelji i integriranih uloga u obiteljima: DA ili NE?“ kojoj su prisustvovali svi članovi tima i naš vođa Mr. Sonja Zajc. Na temelju naših opažanja prešli smo s teoretskog na praktični dio. Koristili smo metodu kritičkog prijateljstva. Kritičko prijateljstvo pokazalo se vrlo praktičnim, jer smo u grupi nadogradili znanje stečeno čitanjem strukovne literature u praksi. Uz stečena znanja, članovi tima samostalno su izvodili tehniku rasprave na satovima engleskog i psihologije.

Proveli smo pro et contra raspravu o školskim uniformama na satu engleskog jezika. Afirmacijska grupa tvrdila je da su školske uniforme dobra odluka, dok se je negacijska grupa usprotivila toj tvrdnji. Učenici su informacije dobivali na satima engleskog jezika, gdje smo prvo pročitali članak o uniformama u Engleskoj i nadogradili se kod kuće čitajući dodatnu literaturu i studije. Studiju o uvođenju uniforme provela je između ostalih i osnovna škola Vojnik. Dakle, učenici su mogli uspoređivati različite zemlje. Raspravu su gledali učenici drugih razreda, koji su također bili aktivno uključeni i istovremeno su učili tehnike rasprave. Cilj toga je bio naučiti i kasnije sami voditi raspravu. Nakon dovršetka projekta aktivnosti koje smo započeli u sklopu projekta neće biti dovršene, već ćemo s njim nastaviti sa drugim učenicima koji nisu bili izravno uključeni u projekt. Rasprava je bila vrlo uspješna i nadogradili smo je tako da su učenici raspravljali na engleskom jeziku.

U sklopu projekta pohađali smo i tečaj pod nazivom „Moderiracijske sposobnosti“, održan u Ljubljani. Profesori su upoznali različite formate za oblikovanje pravila, čitanje tekstova i promatranje, sudjelovanje u grupi.
U sljedećoj školskoj godini pozvali smo ostale članove tima da sudjeluju. Projekt smo predstavili na konferenciji kako bi potaknuli ostale profesore na korištenje inovativnih metoda poučavanja, što nesumnjivo doprinosi poboljšanju kvalitete poučavanja i učenja

Svoje znanje formalne rasprave nadogradili smo profesionalnom literaturom Hohlera, B., Pozhgana, J., Broda Bahma, T., Kempf, D., Driscoll W. (2008). „Javne rasprave. Zbornik radova.“ Ljubljana. „Za i protiv“ Ureda za jednake mogućnosti.

Na prezentacijske sate rasprave u razredima 3a i 3b, pod naslovom „Prešeren, veći domoljub od Cankara“ pozvani su svi članovi tima. U svakom se razredu rasprava vodila tijekom dva sata, nakon čega su slijedile analiza, iznošenje pozitivnih i negativnih opažanja učenika i zaključni dio. Debateri su se tri tjedna pripremali za raspravu, a najmanje su dva puta morali konzultirati profesora. Rasprave su uspjele u oba razreda.

Koristili smo metodu “Learning by teaching”, odnosno “Učenje poučavanjem”, gdje su se učenici koji su sudjelovali upoznali s osnovama pripreme predavača za predavanje i mogućim problemima. Znanstvena istraživanja pokazuju da je ova metoda i za izvođače, i za učenike dugotrajna, jer moraju pregledati znatno više literature nego što bi im inače trebalo da prouče određenu temu. S druge strane, istraživanja pokazuju da kod učenika takav način rada pobudi “kreativni nemir” i podiže motivaciju za rad. (Moseli A. Mafa. »Investigating Learning by Teaching and Learning by Assessment«). Logan i Mayer dokazali su da su saznanja stečena na ovaj način mnogo više usidrena u odnosu na grupu koja je imala uobičajenu nastavu. (Logan Fiorella i Richard E. Mayer (2013). “The relative benefits of learning by teaching and teaching expectancy. Contemporary Educational Psychology« Volume 38(4). Str.: 281–288.)

Kolegica koja predaje matematiku, Helena Skaza Birk, odlučila se je za formativno praćenje nastave u sklopu projekta.

Na redovnom seminaru, koji se u školi provodi prvog dana zimskih praznika, moja kolegica i ja podijelili smo znanje s kolegama. Ovdje nailazimo na prvu prepreku, jer je predstavljanje rada ili uvođenje inovacija među kolegama obično teže prihvatljivo. Priprema za samu radionicu bila je teška, no osoblje je radionicu pozdravilo i sav trud se isplatio. Prvo smo iznijeli teoretski dio, nakon čega je uslijedila praktična radionica na temu: „Rad u grupi“ Posvetili smo više pozornosti praktičnom radu, jer se na seminarima premalo pozornosti posvećuje praktičnim slučajevima, a to vodi nezadovoljstvu polaznika. Da bismo to izbjegli, pomno smo isplanirali i provodili rad korak po korak. Proveli smo i evaluaciju i dajem nekoliko komentara: „Sviđa mi se grupa i rad u grupi, svi smo bili uključeni, aktivno uključeni, dobar prijenos znanja u naše područje stručnosti, jasna, kratka pravila, jasno predstavljena. „Ovim možemo potvrditi da je znanje o „Linpilcare“ projektu dobro primljeno i preneseno na širu skupinu, u ovom slučaju na cijeli kolektiv. Prioritet koji smo postavili: „Promjene u nastavnoj praksi doprinijet će većem uspjehu učenika“ zasigurno je postignut i postigli smo još više. Stečeno znanje, što proučavanjem vlastite prakse, čitanjem stručne literature, što kritičnim prijateljstvima i seminarom koje smo dijelili sa svojim kolegama, koji će to znanje prenositi na svojim predavanjima, tako da će se nastavna praksa promijeniti i učenici će postići veća postignuća.

Literatura

 1. Skrt, B., Hohler, B., Šerc, A., Jurman, G., Dragoš, S., Kralj, A.,Leskovšek, V., Maljevac, S., Rener T. (2007). Debata za enake možnosti. Ljubljana: Za in Proti Zavod za enake možnosti.
 2. Hohler, B., Požgan, J., Broda Bahm, T., Kempf, D., Driscoll W. (2008). Javne Debate. Zbornik. Ljubljana. Za in Proti Zavod za enake možnosti.

3. Logan Fiorella in Richard E. Mayer (2013). The relative benefits of learning by teaching and teaching expectancy. Contemporary Educational Psychology.

Korištenje debate/parlaonice u nastavi informatike

renata_papec

Renata Papec

1. Uvod

Većina učenika pri prvom susretu s debatom pomisle na parlaonicu. Razlika između debate i parlaonice nije samo u broju sudionika u raspravi nego i u njihovu načinu obrane teze.

Obje imaju cilj argumentirano obraniti mišljenje skupine u kojoj se nalaz govornik bez obzira na osobno mišljenje o tezi.

Ključne riječi: debata, parlaonica, nastava informatike.

2. Razlike odnosno sličnosti između debate i parlaonice

Razlika je u tome što je debata točno formalizirana i nakon što prođe vrijeme jednog govornika on više neće imati priliku obraniti svoje stajalište

Iako se u parlaonici konstantno izmjenjuju govornici, moguće je i da samo jedan govornik može i cijelu parlaonicu iznosit svoje argumente i pobijati argumente suprotne ekipe. U oba koncepta zabranjeno je verbalno vrijeđanje i javno nepoštivanje tuđega mišljenja .

Debatant govori stojeći u vremenu koje mu je zadano pravilnikom, dok govornik u parlaonici smije govoriti samo ako u ruci ima dogovoreni predmet ( mikrofon, lopta, pernica ili sl.). Tijekom debate nisu dopuštene nikakve upadice ili komentari kako članova suprotne ekipe tako i vlastite, dok je u parlaonici to dopušteno.

Debata/ parlaonica u nastavi potiče…

 • društvene vještine (dodatno povezuje učenike međusobno i učenike s nastavnikom)
 • timski rad
 • mirno rješavanje problema argumentiranom raspravom umjesto sukobom
 • razvijanje tolerancije, samosvijesti i odgovornosti
 • utječe na proširivanje i povezivanje znanja iz različitih područja o kojima se debatira
 • podiže kvalitetu nastave na višu razinu
 • utječe na kvalitetu radne atmosfere
 • nadograđuje profesionalni profil nastavnika…

3. Parlaonica

Za korištenje u osnovnoj školi, zbog dobi učenika, bolja je tj. prilagođenija uzrastu parlaonica. Parlaonice sam koristila u više navrata, no najveći broj učenika sudjelovao je u obilježavanju Dana sigurnijeg interneta (2020.) na temu: Ako pravilno koristimo Internet on je siguran, sa učenicima sedmih razreda (više na linku), a 2018. Internet je dobar sluga a loš gospodar, s učenicima osmih razreda (više na linku). Moje iskustvo bilo je više no odlično, učenici su bili vrlo zainteresirani, samostalno su istraclip_image002živali zadanu temu, povezali se više nego u bilo kojem timskom radu.

Učenici su pripremili svoje natuknice i bilješke o imenovanoj tezi, podijelili se u dvije skupine – afirmacijsku i negacijsku, te spremno krenuli u raspravu.

Slika 1. Početak parlaoniceclip_image004

Početak parlaonice bio je motiviran kratkim igrokazom i animiranim filmom kojima su negacijska i afirmacijska skupina željele dokazati svoje teze.

Slika 2. Uvodni igrokaz

Raspravljanje, uvjerljivost i dokazi bili su elementi koje su suci i promatrači ocjenjivali. Obje skupine pokazale bi uvijek zavidnu i podjednaku razinu znanja, te je bilo teško žiriju odlučiti koja skupina je bila uvjerljivija i tako potvrdila svoju tezu. Nakon završene parlaonice ponavljalo bi se pitanje.. Kada je sljedeća parlaonica?… Mislim da slike pokazuju emocije i zainteresiranost učenika, te za detaljniji opis parlaonica, svakako pogledajte gore navedena dva linka.

clip_image006 clip_image008
Slike 3. i 4. Žustra rasprava između timova

4. Zaključak

Toplo preporučujem parlaonicu jer smatram da učenici takvim radom lakše postižu usvojenost ishoda, koriste se istraživačkim radom, razvijaju svoje govorničke sposobnosti, uče radu u timu, a na kraju u svemu i uživaju.

Poglet kroz prozor

danijela_naranđa

Danijela Naranđa

Sažetak

Dan sigurnijeg interneta, u našoj školi, obilježavamo tijekom mjeseca veljače na satovima informatike i/ili računalstva.

Nastojimo učenicima ukazati na potencijalne opasnosti i podučiti ih raznovrsnim mjerama sigurnosti u korištenju interneta.

Ključne riječi: internet i mjere sigurnosti, obrazovne igre, sigurna lozinka, debata.

U obilježavanju Dana sigurnijeg interneta sudjeluju učenici smjera ekonomist, turističko-hotelijerski komercijalist, opća gimnazija, kuhar, konobar, slastičar i pekar. Svi učenici proći će kroz pripremljen interaktivni modul – Sigurnost na internetu.

modul

Modul se sastoji od nekoliko aktivnosti koje potiču učenike na kritičko razmišljanje, provjeru i usvajanje novih pojmova iz mjera sigurnosti korištenja interneta.

Učenici će na praktičnom primjeru naučiti kako kreativno i sigurno izraditi svoju lozinku.

krlozinka

Debata

Svi učenici uključeni su u debatu gdje argumentirano iznose i brane svoj stav.

Pitanje u debati je:„ Je li Internet dobar za djecu do 10 godina starosti?“

Ovo su neki od njihovih odgovora:

DA – Zato jer je današnje vrijeme takvo da se od djece očekuje da se znaju služiti internetom.

NE – Mislim da djeca od 10 godina nisu dovoljno zrela za pristup internetu i da nisu svjesna opasnosti na internetu.

NE – Nije jer djeca mogu biti izložena neprimjerenim sadržajima, mogu biti žrtve online nasilja ili pak i sami postati nasilnici

DA – Da, ali uz prisustvo odrasle osobe ili roditelja koji znaju koji sadržaji na internetu su prikladni za djecu, a koji nisu

NE – Djeca mlađa od 10 godina nisu upoznata sa internetom i može im se svašta dogoditi

debata

Interaktivan modul dostupan je svim nastavnicima koji žele navedene aktivnosti provesti na svojoj nastavi uz mogućnost uređivanja u alatu Bookwidgets – Materijal za nastavu.

Kao škola uključeni smo u projekt Škola za život te nastojimo na pravilan način približiti digitalan svijet učenicima, njihovim roditeljima i nastavnicima naše škole.

Jesu li društvene mreže korisne u svakodnevnom životu?

mila_ozretic

Mila Ozretić

Osnovna škola “Split 3” se po prvi put službeno priključila nacionalnoj kampanji „Sigurniji internet za djecu i mlade“ te smo sve satove informatike 6.-8. razreda u tom tjednu posvetili edukaciji o sigurnijem i odgovornijem surfanju.

Isprva smo planirali aktivnosti usmjeriti na 6. razred, smatrajući ih dovoljno zrelima da shvate koje sve opasnosti na Internetu postoje. Za osmaše smo planirali debatu jer je u izvrsnoj korelaciji s Hrvatskim jezikom. Međutim, sasvim slučajno, tjedan prije obilježavanja Dana sigurnog interneta, dok sam upisivala sat u imenik, načula sam razgovor učenika i to 8. razreda. S nevjericom sam upitala koliko njih zna kako izgleda njihov profil „izvana“, nekome tko nije njihov prijatelj. U tom trenutku me pogledalo 10-ak glavica s veeelikim upitnikom….Nakon toga je uslijedio još jedan veeeliki upitnik s moje strane i kratak razgovor. A zatim vrhunac iznenađenja: „ Je’l to znači da i nas mogu drugi vidjeti kao što i mi možemo ući u profile učitelja i vidjeti sve što oni pišu i objavljuju?“

Učenici su znali da su nečiji (učiteljevi) profili nezaštićeni, ali nisu se zamarali time jesu li njihovi profili takvi!? Slijedi promjena plana obilježavanja dana sigurnog interneta u 8. razredu i uključivanje učitelja u edukaciju.

Krenimo ipak redom:

6. razred

Debata pod nazivom „Jesu li društvene mreže korisne u svakodnevnom životu?“

Učenici su nekoliko dana ranije podijeljeni na sudionike rasprave (2 grupe po tri učenika), sudce (4 učenika i razrednica), moderatora – mjeritelja vremena te publiku. Za početak su raspravljači imali najviše posla jer su se morali pripremiti i prikupiti argumente i za afirmacijsku i negacijsku stranu jer se tek netom prije rasprave odlučilo koju tezu će zastupati. Njihova dobra priprema je bila ključna za dobru reakciju i uključenje publike s pitanjima te su i sudci morali obrazložiti svoju odluku o pobjedniku.

Debata se održala na satu razrednika te su je učenici i razrednica ocijenili kao vrlo zabavnu i uspješnu.

Blok sat s temom „Sigurnost na društvenim mrežama“

Klasični sat s upoznavanjem opasnosti na internetu s naglaskom na društvene mreže. Zadnji dio sata je posvećen preporukama i objašnjenju postavki sigurnosti na vlastitom profilu.

7. razred

Analiza ankete o korištenju interneta i društvenih mreža u kojoj je sudjelovalo 100-ak učenika 6. do 8. razreda.

Blok sat s temom „Sigurnost na društvenim mrežama“, postavljanje sigurnosti vlastitog profila.

8. razred

Pristupivši im kao zrelijima, u prvom 8. razredu u nizu pokušala sam iskoristiti primjer i materijale pod nazivom „Six degrees of information“ predložene u Pogledu kroz prozor. Učenicima se koncept sata jako svidio:

 • Kviz – koji lik iz filma Six degrees of informaton mi najviše sliči (malo prilagođena pitanja iz već ponuđenih materijala)
 • Gledanje videa „6 degrees of information“
 • Analiza i razgovor

Učenicima se jako svidio sat i rado su sudjelovali u razgovoru. Samoinicijativno su rekli da im je to najbolji sat informatike i očito je da su vrlo željni razgovora. Međutim svi učenici su se najviše poistovjetili s jednim likom iz filma.

Zaključak

Moj osobni zaključak iz svega je da u uzrastu 6.-8. razreda učenici društvene mreže, tj. Facebook još uvijek koriste donekle na bezazlen način i ne mareći previše za njih, što je na jedan način sretna okolnost, ali istovremeno u tom nemaru vreba opasnost.

Većina anketiranih učenika smatra da ne dijeli previše informacija o sebi, nema ekstrema koji većinu svojih društvenih aktivnosti provode preko mreže, ali česti su oni učenici koji su nesvjesni, lijeni i(li) nemarni te im je po pitanju edukacije najpotrebniji pristup da netko skupa s njima sjedne i postavi preporučenu razinu sigurnosti i privatnosti.