Multimedijska izložba stripova

Budi internet genijalac

valentinaB_vesnaM

Valentina Blašković i Vesna Majdandžić

Budi internet genijalac je Googleov program kojemu je cilj poučavanje djece osnovama digitalnog građanstva i sigurnosti kako bi mogli pouzdano istraživati internetski svijet. Na temelju tog programa udruga Suradnici u učenju pripremila je obrazovne sadržaje te provodi edukacije u školama. Jedna od aktivnosti koja je provedena u školama je natječaj za izradu stripa o temama koje su učenici istraživali na radionicama u projektu Budi internet genijalac. Natječaj je bio namijenjen učenicima škola koje sudjeluju u projektu i u kojima su provedene aktivnosti iz kurikuluma Budi internet genijalac. Škole u kojima se provodi projekt Budi internet genijalac se nalaze u potresom pogođenom području i na otocima: OŠ Popovača, OŠ Ivana Kukuljevića Sisak, OŠ Mate Lovraka Petrinja, OŠ Ivan Goran Kovačić Gora, OŠ Gvozd, OŠ Maria Martinolića Mali Lošinj, OŠ Petar Lorini Dugi Otok, OŠ Grohote Šolta, OŠ Braća Glumac Lastovo  i OŠ Mljet. Natječaj za izradu stripova proveden je od 15. studenog do 23. prosinca 2022.

Ključne riječi: Budi internet genijalac, sigurnost, Google, digitalno građanstvo, sigurnost, istraživanje, udruga Suradnici u učenju.

Kurikulum Budi internet genijalac sastoji se od 5 tema: Dijeli pažljivo, Pazi se prevaranata, Čuvaj svoje tajne, Cool je biti dobar i Tko pita ne skita kroz koje učenici uče kako istraživati internetski svijet mudro, oprezno, sigurno, ljubazno i hrabro. Za svoj strip učenici su mogli birati jednu od ovih tema. U temi Dijeli pažljivo učenici su istraživali kada zadržati informaciju za sebe i kako nas drugi vide, odnosno što su digitalni tragovi i kako odgovorno komunicirati. Krađa identiteta i internetske prijevare preko sumnjivih mrežnih stranica i poveznica zahtijevaju vještine prepoznavanja koje su učenici vježbali u temi Pazi se prevaranata. Kako osmisliti dobru lozinku i kako zaštiti svoje osobne podatke učenici su učili kroz temu Čuvaj svoje tajne. Prepoznavanje lošeg ponašanja i suprotstavljanje takvom ponašanju vještine se koje su učenici usvajali u temi Cool je biti dobar. Kome se obratiti za pomoć i kako pravilno reagirati aktivnosti su teme Tko pita ne skita.

Po sadržajima stripova vidjeli smo da su se učenici osnažili za kritičko razmišljanje pri istraživanju interneta, kao i zaštitu privatnosti, naglašavali su pristojno i ljubazno ponašanje, te promišljeno i odgovorno dijeljenje digitalnih sadržaja i pružanje podrške vršnjacima.

Osim zadanih tema, u natječaju je postavljen uvjet dužine stripova (6 do 12 kadrova) a učenici su mogli strip nacrtati na papiru ili izraditi u digitalnom obliku.

Ukupno je 5 škola koje su prijavile radove učenika i koje su sudjelovale u nagradnom natječaju za izradu stripova: jedna otočna škola – Osnovna škola Grohote Šolta, i 4 škole koje se nalaze u potresom pogođenom području – OŠ Ivan Goran Kovačić Gora, OŠ Ivana Kukuljevića Sisak, OŠ Mate Lovraka Petrinja i OŠ Popovača.

Iz svih pet škola ukupno je prijavljeno 57 radova.

 • Učenici Osnovne škole Grohote Šolta izradili su čak 25 radova, od kojih je 20 stripova crtano na papiru, a 5 izrađeno u digitalnom obliku.
 • Iz OŠ Ivan Goran Kovačić Gora pristigla su nam 3 stripa – 1 crtani i 2 digitalna.
 • 2 stripa stigla su iz OŠ Ivana Kukuljevića Sisak i oba rada su crtana na papiru.
 • Iz OŠ Popovača prijavljeno je 14 crtanih stripova učenika.
 • 13 učeničkih stripova je pristiglo iz Osnovne škole Mate Lovraka Petrinja i svi su radovi napravljeni u digitalnom obliku.

Ukupan broj prijavljenih stripova po temama:

 • Tema s najviše radova bila je Pazi se prevaranata, 18 učenika izabralo je ovu temu za svoj strip.
 • Čuvaj svoje tajne tema je koja je također bila prilično zastupljena u stripovima učenika, čak 16 radova.
 • O tome kako je Cool biti dobar vidjeli smo u 11 radova, a temu su birali učenici svih 5 škola što govori o svjesnosti i razumijevanju učenika što je loše ponašanje na internetu i kako ga spriječiti.
 • Temu Dijeli pažljivo odabralo je 6 učenika.
 • Temu Tko pita ne skita odabralo je 6 učenika.

U svim školama poštivali su se uvjeti natječaja, radovi su prijavljeni u vremenskom roku i izabrana je odgovarajuća tehnika izrade. Ukupno je 37 stripova izrađenih na papiru, te 20 u digitalnom obliku. Svi radovi su zadovoljili najmanji broj kadrova (6) a samo jedan rad je premašio zadan najveći broj kadrova (12).

Nagrađeno je 15 radova koji su se posebno istaknuli među prijavljenim stripovima:

 • OŠ Grohote Šolta: 4 stripa – 2 su crtana i 2 digitalna.
 • OŠ Ivan Goran Kovačić Gora: 2 stripa – 1 crtani i 1 digitalni.
 • OŠ Ivana Kukuljevića Sisak – 1 crtani strip.
 • OŠ Mate Lovraka Petrinja 4 stripa su nagrađena, svi su digitalni.
 • OŠ Popovača 4 stripa, svi crtani na papiru.

9. veljače 2023. na kazališnoj predstavi “Internet genijalci” koju je premijerno pogledalo više od 600 učenika iz škola koje sudjeluju u projektu Budi internet genijalac, udruga Suradnici u učenju odlučila je svečano proglasiti i nagraditi autore najboljih stripova. Svi nagrađeni učenici dobili su priznanje, set lego kockica i hoodicu.

predstava

Čestitamo učenicima i mentorima nagrađenih stripova i zahvaljujemo im na maštovitim situacijama, odličnim likovnim radovima, te prezentiranim znanjima iz područja digitalnog građanstva i sigurnosti pri istraživanju internetskog svijeta. Zahvaljujemo i učenicima čiji radovi nisu među nagrađenima jer su svi izvrsni i posao kod odlučivanja najboljih nije bio nimalo lagan. Svi učenici su svojim radovima pokazali uspješne rezultate provođenja projekta Budi internet genijalac.

Preuzmite pdf datoteku ili pogledajte Sway s kratkim informacijama o natječaju za izradu stripova te nagrađenim i nenagrađenim stripovima.

Sigurniji internet u našoj školi

anamarijaB_ivanaM_majaC

Anamarija Baraba, Ivana Marasović, Maja Čulina,  Ana Car, Nina Kovačević, Jadranka Štulić, Marijana Modrić

Sažetak

Današnja nastava se velikim djelom odvija na internetu. Spoznavanje, istraživanje pa i zaključivanje često se provodi uz Internet. Mnoga djeca već od prvog razreda osnovne škole koriste pametne telefone, tablete ili računala. Korištenjem digitalnih tehnologija njihovo učenje je olakšano. Puno brže mogu pronaći traženu informaciju. Osim učenika, digitalna tehnologija i internet olakšavaju učenje i samim roditeljima. Osim učenja, internet i digitalne tehnologije učenici koriste i za komunikaciju te za zabavu koja je danas sve više u digitalnom obliku. Naš zadatak je osposobiti učenike da se sigurno i pravilno koriste internetom.

Ključni pojmovi: učenici, internet, Dan sigurnijeg interneta, škola, sigurnost.

Uvod

Internet je danas glavno „sredstvo“ za pronalazak bitnih informacija, rješenja, zabavu i komunikaciju. Iz tog razloga odlučili smo kao i svake godine obilježiti Dan sigurnijeg interneta u našoj školi. Sa svim učenicima u našoj školi provodile su se različite aktivnosti na temu sigurnijeg interneta. Za kraj smo spojili sve aktivnosti i njihove rezultate u novi proizvod, a to je naša školska web stranica „Sigurniji Internet u našoj školi“.

Cilj aktivnosti tijekom obilježavanja Dana sigurnijeg interneta je bio osvijestiti učenike, ali i sve ostale koji će pregledavati našu školsku web stranicu, koliko je važno brinuti se za svoju, ali i za tuđu sigurnost na internetu. Kroz različite primjere učenici su pokazali kako se koristiti internetom, kako prepoznati nepoželjna ponašanja i kako reagirati na takva ponašanja na internetu.

Svi učenici OŠ Poličnik sudjelovali su u obilježavanju Dana sigurnijeg interneta. Svaki je razred imao određenu temu popraćenu pitanjima na koje je trebalo dati odgovor uz pomoć učiteljica informatike, i učiteljica razredne nastave te knjižničarke Ivane Marasović. Učiteljice Anamarija Baraba, Maja Čulina te knjižničarka Ivana Marasović s učenicima su provodili aktivnosti o sigurnosti na internetu dva školska sata. Učiteljice razredne nastave su sa svojim učenicima također provodili različite aktivnosti baš na sam dan sigurnijeg interneta 7. veljače, 2023. godine. Projekt je nazvan „Sigurniji Internet u našoj školi“. Za našu školsku web stranicu koristili smo sustav WordPress.

Središnji dio

S učenicima razredne nastave se radilo 3 školska sata, a s učenicima predmetne nastave 2 školska sata. 1. sat se s učenicima razgovaralo o temama koje su im bile dodijeljene. 2. školski sat učenici su odgovarali u Microsoft Teamsu, na Padletu ili u Microsoft Wordu na pitanja koja su im bila postavljana. Učenici predmetne nastave su koristili i različite digitalne alate (Powtoon, Pixton, Canva) za izradu stripova, plakata te videozapisa, dok su učenici 8. razreda koristiti sustav WordPres za izradu naše web stranice.

Razredna nastava

Učenici razredne nastave su na satima informatike do veljače naučili mnogo o internetu. Učili su o opasnostima, savjetima, oprezu te odgovornom ponašanju na interetu. S obzirom na to, svaki razred je prikazao naučeno kroz odgovore na postavljena pitanja. Učenici su na satima informatike dobili pitanja na papiru, a svoje odgovore su oblikovali kao odlomak koji smo poslije dodali na web stranicu. Učiteljice razredne nastave su s učenicima također obilježavali Dan sigurnijeg interneta i to baš na dan 7.veljače, 2023. godine. Učenici područne škole Suhovare su s učiteljicom Ninom Kovačević izrađivali zajednički razredni strip kojim je prikazano sigurno korištenje interneta. Uz pomoć učiteljice upoznali su se s digitalnim alatom Canva te na zanimljiv način obilježili dan sigurnijeg interneta. Učenici područne škole Rupalj su s učiteljicom Jadranom Štulić razgovarali o opsanostima na internetu. Na temelju njihovih prijedloga i zaključaka izradili su i razredni plakat koji prikazuje opasnosti na internetu. Učenici trećeg razreda matične škole su s učiteljicom Anom Car čitali slikovnicu „Sigurni s Neticom“. Nakon pročitane slikovnice zajedno su komentirali i donosili zajedničke zaključke. Za kraj su igrali edukativni kviz o sigurnosti na internetu. Učenici četvrtog razreda matične škole s učiteljicom Marijanom Modrić su korelirali nasatvu Hrvatskog jezika s temom Internet. Radili su tekst:“Pjesma računalu“ autora H.Braem gdje su govorili o dobrim i lošim stranama interneta te o samoj sigurnosti na internetu. Pred kraj sata izrađivali su skicu za plakat kojim će prikazati nevedenu temu.

5. razred

Učenici 5-og razreda bavili su se društvenim mrežama. Podijeljeni u grupe stvarali su odlomke koji govore o društvenim mrežama, njihovim prednostima i nedostatcima te o savjetima kako se ponašati na društvenim mrežama.

6. razred

U prvom polugodištu 6. razreda učenici su učili o malicioznim programima. Iskoristili su naučeno te su pisali o malicioznim programima. Osim naučenog sadržaja učenici su istraživali i zanimljivosti o računalnim virusima koje su također dio naše web stranice. Osim navedenoga, učenici su izrađivali i stripove o malicioznim programima u digitalnom alatu Pixton. Rad je bio u grupama.

7. razred

Učenici sedmih razreda bavili su se cyberbullyingom. Također su radili u grupama. Svaka grupa je imala svoj zadatak kako bi što bolje predstavili veliki problem nasilja na mreži. Objasnili su sam pojam, navodili oblike i primjere te načine kako reagirati na takav oblik nasilja. Izrađivali su videozapise, plakate i stripove kako bi na što bliži način predstavili cyberbulling. Digitalni alati koji su se koristili: Pixton, Powtoon i Canva.

8. razred

Učenici osmog razreda su se upoznali sa sustavom WordPress. Sve materijale i sadržaje koje su izradili svi ostali učenici OŠ Poličnik, učenici osmih razreda uredili su školsku web stranicu pod nazivom „Sigurniji Internet u našoj školi“.

Poveznica na mrežnu stranicu: Sigurniji internet u našoj školi

Za kraj

Uređenu, bogatu i zanimljivu web stranicu zajedno smo prelistavali, čitali i komentirali. Učenici su bili iznimno zadovoljni svojim radovima i uspjehom.

Zaključak

Učenici smatraju da su kvalitetno prikazali svoje znanje i vještine. Smatraju da imaju dosta znanja o sigurnosti na internetu, ali uvijek dobro dođe još nešto naučiti. Svjesni su da je važno brinuti se o sigurnosti na internetu, ali mi učitelji smatramo da učenike uvijek treba podsjećati na oprez prilikom korištenja interneta, a pogotovo prilikom korištenja današnjih društvenih mreža. Za sljedeću godinu učenici smatraju da bi mogli nadograditi svoja znanja i ideje pomoću kojih će predstaviti važnost sigurnosti na internetu. Kolegama preporučujemo da tijekom korištenja interneta obrate pažnju na moguće opasnosti te ih predstave kako okruženje koje nije sigurno, ali pravilnim postupcima i oprezom može biti. Neka ih sigurno korištenje interneta dovede do različitih digitalnih alata u kojima će s učenicima izrađivati zanimljive i poučne sadržaje.

Dan sigurnog interneta u znaku

kriptiranja i sigurnosne zaštite podataka

sanjaPS_davorS_antonijaM

Sanja Pavlović Šijanović, Davor Šijanović i Antonija Milić

Sažetak

U povodu Dana sigurnijeg interneta 2023., učenici i nastavnici vukovarske gimnazije osmislili su i organizirali javno događanje namijenjeno učenicima osnovnih škola na području grada Vukovara pod nazivom „Tajne kriptiranja i sigurnosna zaštita podataka“. Oblikovali su escaperoom u odjelu za mlade „Spajalica“ u Gradskoj knjižnici Vukovar pripremivši četiri radilišta i seriju od četiri zagonetke i izazova. Svakom radilištu dodijeljen je naziv u skladu sa osmišljenim izazovom a učenici su izazove rješavali u timovima sačinjenim od učenika iz različitih osnovnih škola dok su vukovarski gimnazijalci svaki izazov moderirali te pružali sve potrebne informacije kako bi ih osnovnoškolci što uspješnije savladavali.

Ključni pojmovi: kriptografija, zaštita podataka, sigurnost, escaperoom, dan sigurnijeg interneta

Uvod

Escaperoom metoda sve je popularnija u obrazovanju. Metoda koristi princip escaperoom igre u kojoj se učenici suočavaju s pomno osmišljenim tematskim izazovima koji se međusobno nadovezuju a svaki prethodno riješeni izazov pruža smjernice i informacije potrebne za rješavanje izazova koji slijedi. Uspješnim rješavanjem izazova, učenici dolaze do „ključa“ potrebnog za izlazak iz sobe. Interaktivnost i zabavan karakter ovako osmišljenih tematskih izazova, učenicima je zanimljiv i privlačan, posebice ukoliko ih rješavaju u timovima. Pri tome ne samo što razvijaju komunikacijske vještine i vještine rada u timu, već primjenjuju kritičko razmišljanje nužno za cjeloviti proces rješavanja problema, počevši od utvrđivanja određena problema, načina i postupaka rješavanja pa sve do pronalaska njegova rješenja.

Poznavanje osnovnih principa sigurnosne zaštite podataka iznimno je važan element u izgradnji pozitivnih online iskustava djece i mladih putem kojih će njihovo emotivno zdravlje i njihova dobrobit, velikim dijelom biti zaštićena. Provedena aktivnost primjer je interdisciplinarnog neformalnog obrazovanja u kojemu se informatika povezuje s povijesti, matematikom i hrvatskim jezikom a sve u kontekstu rješavanja problema kroz igru. Kroz pripremljene problemske situacije, učenici su imali priliku suočiti se sa izazovima koji su od njih zahtijevali okretanje ka različitim disciplinama (predmetima) kako bi riješili zagonetke, pri čemu su istovremeno stjecali nova znanja i razvijali višestruke vještine.

Escaperoom izazovi

Vukodan sigurnijeg interneta 2023 - 1varski gimnazijalci, svake se godine aktivno uključuju u obilježavanje Dana sigurnijeg interneta. Ove su godine osmislili i organizirali javno događanje u obliku escaperoom-a sa četiri radilišta – četiri izazova s ciljem osnaživanja djece i mladih u sigurnom i odgovornom korištenju podataka.

Slika 1. Dan sigurnijeg interneta 2023 – pozivni plakat

Prolazeći kroz radilišta, učenici su upoznali primjere klasične kriptografije, izradili su kriptografske naprave Skital i Jeffersonov sustav te su primjenjujući Pigpen i Polybiusov kvadrat stvarali vlastite i otkrivali kodirane poruke. U trenutcima odmora otkrivali su tajnu Dan Brownova Cryptexa te su od pripremljenih dijelova, izradili, postavili i primijenili vlastiti Cryptex.

Na radilištu „Kriptirajte i otkrijte sa Skitalom“ moderatori vukovarske gimnazije, učenike osnovne škole upoznali su sa napravom za šifriranje koju su u petom stoljeću prije Krista koristili stari Grci za potrebe tajnog komuniciranja. Napravu su zvali Skital a bila je izrađena od drvenog štapa oko kojeg bi se namotala tanka vrpca od kože ili pergamenta, na koju bi se zatim okomito pisala slova. Kada bi se vrpca odmotala sa Slika 2 Upoznavanje sa Skitalomštapa, poruka napisana na vrpci postala bi nečitljiva a pročitati bi ju mogla samo ona osoba koja je imala štap istog promjera. Zadatak je bio izraditi Skital od pripremljenog materijala (obli kartonski štap, škare, flomaster, ljepljiva traka i papir u kolutu) te dešifrirati zadanu poruku. Dobivena poruka, sadržavala je savjet o sigurnoj zaštiti podataka i predstavljala je ključ za pristup drugom radilištu i drugom izazovu.

Slika 2. Upoznavanje sa Skitalom

Na radilištu „Zagonetke Jeffersonove šifre“ učenike su dočekale čaše za jogurt, trake za ispis nasumičnih slova abeceda, flomasteri, ljepilo, ključ šifre i šifrirana poruka. Iako su svi učenici znali da je Thomas Jefferson bio (treći) predsjednik SAD-a, nije im bilo poznato da je, upravo on izmislio cilindrični sustav šifriraSlika 3 Izrada Jeffersonove šifrenja te da napravu od 1922. godine pa do danas koristi američka mornarica. Kako bi poruku mogli dešifrirati uz pomoć zadanog ključa, učenici su napravu trebali izraditi kako bi mogli prijeći na sljedeći izazov. I ova je poruka sadržavala savjet o sigurnoj zaštiti podataka u online okruženju.

Slika 3. Izrada Jeffersonove šifre

Na trećem radilištu „Sigurnosni izazov Pigpen šifrom“ učenici su saznali da su šifru koristili i slobodni zidari za tajnu komunikaciju kao i na medaljama, potvrdama i nadgrobnim spomenicima, te da je stoga poznata i pod nazivom Masonska šifra. U sklopu izazova, uz pomoć Pigpen tablice učenici su imali zadatak dešifrirati pitanje o metodi kojom se prikupljaju podaci o korisnicima te potom odgovor šifrirati. Moderatori ovog radilišta imali su zadatak ukazati na opasnosti do kojih dolazi zbog izloženosti osobnih podataka pri čemu osobna sigurnost svakim danom postaje sve ugroženija te pojasniSlika 4 Otkrivanje Pigpen šifromti metode prikupljanja podataka uz pomoć cookie datoteka, praćenjem Google pretraga i ISP-ova te raznih servisa koji rade na principu cloud computing-a. Dobiveni šifrirani odgovor, učenike je odveo na četvrto radilište.

Slika 4. Otkrivanje Pigpen šifrom

Na četvrtom radilištu „Kriptirajte i otkrijte Polybiusovim kvadratom“ učenike je dočekao kvadrat dimenzija 5 × 5 unutar kojeg su bila zapisana slova abecede. Saznali su da se radi o napravi koju su izmislili stari Grci, a koju je proslavio povjesničar i znanstvenik Polybius. Uz pomoć kvadrata, učenici su trebali dešifrirati poruku koja je sadržavala informacije o važnosti postavljanja sigurnih lozinki. Iako učenici znaju da lozinka služi kSlika 5 Otkrivanje uz Polybiusov kvadratao putovnica prema osobnim podacima mada joj je svrha zaštita podataka, nije bilo na odmet ukazati kako nije poželjno koristiti svugdje istu lozinku i isto korisničko ime baš kao što je važno da lozinka treba biti nasumično odabrana kombinacija slova, brojeva i znakova te redovito ažurirana. Uz zadatak dešifriranja poruke, učenici su trebali uz pomoć kvadrata šifrirati savjet o sigurnoj zaštiti podataka u online okruženju uz pomoć lozinki.

Slika 5. Otkrivanje uz Polybiusov kvadrat

Rješavanjem domišljatih izazova te točnim odgovorima učenici su došli do konačne šifre koja je otključala nagrade. Za sve sudionike događanja primljene su zahvalnice za sudjelovanje kao i prigodne nagrade koje su osigurale Gradska knjižnica Vukovar i Gimnazija Vukovar.

Slika 6 CryptexU trenucima odmora, učenici su mogli testirati Dan Brownov uređaj za kriptiranje Cryptex izrađen pomoću 3D pisača te od pripremljenih dijelova, samostalno izraditi, postaviti i primijeniti vlastiti Cryptex. Ujedno imali su priliku saznati kako je Dan Brown vješto spojio fikciju, činjenice i teorije zavjere kako bi ispričao uzbudljivu priču poznatu pod imenom The Da Vinci Code.

Slika 6. Cryptex

Prezentacija na temu zaštite podataka bila je sastavnim dijelom događanja te su učenici u svakom trenutku mogli proširiti svoja znanja o prijetnjama i načinima zaštite podataka kao i o važnosti odgovornog odnosa spram osobnih podaSlika 7 Prezentacija Zaštita podataka u GKVU u povodu DSI 2023taka a sve sa ciljem izbjegavanja neželjenih posljedica. Sadržaj prezentacije imao je za cilj pokazati koliko je važno biti svjestan rizika i obraćati pažnju na sigurnost podataka u online svijetu.

Slika 7. Prezentacija Zaštita podataka u GKVU u povodu DSI 2023

Iako escaperoom aktivnosti zahtijevaju dobru pripremu i detaljno planiranje te odgovarajuću opremu i prostor, imaju značajan utjecaj na učenje i motivaciju učenika a primjena escaperoom metode u radu sa učenicima donosi brojne dobrobiti. Aktivnim uključivanjem u rješavanje izazova, učenicima se omogućuje da poboljšaju svoje razumijevanje sadržaja, posebice ukoliko se radi o složenim temama, što uvelike doprinosi produktivnijem učenju. Metoda je interaktivna i zabavna, a uz to što omogućuje timski rad učenika, potiče i preuzimanje odgovornosti za rad i rezultate, što je važno za njihov kontinuirani razvoj i uspjeh u budućnosti. Ova se metoda može prilagoditi potrebama različitih dobnih skupina kao i ciljevima različitih predmetnih područja, pri čemu nastavnici mogu kreirati vlastite escaperoom aktivnosti ili koristiti gotove dostupne na internetu.

Zaključak

Kriptografija je područje koje uključuje tajne, intrige, igre i zagonetke. Stoga ne iznenađuje činjenica da je čovječanstvo privlačila još od antičkih vremena. Zanimljivo ispričana priča, pomno osmišljeni logički izazovi, kreirano dinamično ozračje privlači zanimanje učenika, podiže razinu motivacije i želje za novim znanjima. Rješavanjem logičkih izazova u kojima učenici preuzimaju ulogu tvoraca šifri (kriptografa) i njihovih razbijača (kriptoanalitičara), učenici uče i kroz igru razvijaju kreativnost i logičko mišljenje. Poučavanje obogaćeno dimenzijom razigranosti omogućuje učeniku da istražuje, razmišlja, donosi odluke, rješava probleme, komunicira i surađuje i pozitivnog je učinka na proces učenja.

Činjenica da djeca i mladi kroz Internet i moderne tehnologije pronalaze nove prostore za kreiranje životnog stila, pitanje njihove sigurnosti u online okruženju od iznimne je važnosti za sigurno, pozitivno i uspješno snalaženje u svijetu tehnologija.

Učenici i nastavnici vukovarske gimnazije aktivno podržavaju inicijativu pokrenutu u okviru Programa za sigurniji Internet te su organizacijom javnog događanja „Tajne kriptiranja i sigurnosna zaštita podataka“ u povodu Dana sigurnijeg interneta 2023. okupili djecu i mlade i omogućili im dvosatno interaktivno sudjelovanje u izazovima putem kojih su stjecali nova znanja iz područja kriptografije istovremeno podižući razinu osviještenosti o važnosti zaštite i čuvanja podataka s ciljem korištenja Interneta na primjeren, odgovoran i siguran način.

Literatura

 1. Centar za sigurniji Internet. (2023, veljača). Dan sigurnijeg interneta 2023. https://www.dansigurnijeginterneta.org/index.php/materijali-i-savjeti/
 2. Sadržaji Pet za net: Izrađeno u projektu Pet za net, sufinanciranom od strane Europskog socijalnog fonda 2014., dostupno na mrežnoj stranici https://petzanet.ucitelji.hr/
 3. Suradnici u učenju (2023, veljača). Online potrage za boljim internetom https://ucitelji.hr/online-potrage-za-boljim-internetom-2/
 4. Centar informacijske sigurnosti. Zaštita podataka – vlastiti podaci (2023, veljača) https://www.cis.hr/naucite/video-skola.html
 5. Centar informacijske sigurnosti. Kriptografija (2023, veljača) https://www.cis.hr/naucite/video-skola.html

Lupoglav obilježava sigurnost

danijela_knezevic

Danijela Knežević

Sažetak

Kroz raznovrsne aktivnosti učenici i učenice iznosili su svoja znanja i promišljanja o internetu, raspravljali i argumentirali što misle o internetu kao virtualnom prostoru u kojem odrastaju te u kolikoj mjeri je internet sigurno mjesto ili ne. Učenike se uputilo na pravila ponašanja u virtualnome svijetu, te premda su još maleni i djelomično upotrebljavaju sve mogućnosti, ipak je važno podučiti učenike što znači odgovorna informacijska i komunikacijska tehnologija. Dan sigurnog interneta obilježili smo na Satu razrednika, Hrvatskoj jezika te Prirode i društva u okviru odgojno – obrazovnih ishoda i međupredmetnih tema propisanih Nacionalnim kurikulumima.

Ključni pojmovi: internet, sigurnost, društvene mreže i igrice, digitalni trag, opasnost, online komunikacija.

Planirane aktivnosti provela sam na Satu razrednika, Hrvatskom jeziku te Prirodi i društvu. Integracijom nastavnih predmeta pripremila sam aktivnosti kojima razvijam kod učenika svijest o sigurnosti pri korištenju digitalnih tehnologija. U izvoru sadržaja slika 1koristila sam i materijale internetskih stranica CSI.hr i Udruge Suradnici u učenju  te smo i pogledali dio stručnog skupa na koji sam se prijavila preko Zoom platforme.

Kao motivaciju na početku sata pogledali smo video o dječaku kojemu se na ekranu pojavljuje nešto neobično te traži pomoć odraslih.

Suradničkim učenjem do spoznaje

Učenici su razgovarali o gledanom videu te iznosili svoja mišljenja je li dječak trebao tražiti pomoć odrasle osobe ili je trebao sam pokušati riješiti problem koji se pojavio na ekranu. Učenici su zauzeli svoje stavove, pokušali obrazložiti svoja razmišljanja zašto misle da je dječak ispravno postupio, odnosno zašto misle da je dječak nepotrebno tražio pomoć oca. U raspravi su učenici argumentirali svoje mišljenje i stavove koje su zauzeli, no zaključili su kako je važno zatražiti pomoć odrasle osobe, iako ponekad roditelji nisu upoznati sa sadržajima koje pregledavaju ili koriste.

slika 2Na satu Prirode i društva razgovarali smo o digitalnom okruženju i ostavljanju digitalnih tragova pri korištenju interneta. Posebnu pažnju posvetila sam pravilima sigurnosti na internetu koji su naznačeni i u nastavnoj jedinici „Digitalno okružje i digitalni trag“, udžbeniku za 4. razred osnovne škole izdavačke kuće Alfa.

slika 3Učenici su upoznali načine sigurnog korištenja portala, društvenih mreža i sadržaja koje istražuju na internetu (ne dijeli svoje privatne podatke i prijavi se nadimkom; pazi što objavljuješ; poštuj tuđe vlasništvo; ne komuniciraj s osobama koje ne poznaješ; pokaži roditeljima što radiš na internetu; obavezno se odjavi na kraju rada). Edukativnim video-uradkom Digitalni tragovi Čarobni prsti ostavljaju trag vizualizirali smo što mogu napraviti čarobni prsti.

Razgovor sam usmjerila i prema Cyberbullingu koje je učestalo u raznim grupama, gdje učenici ponekada izdvajaju ili pišu ružne riječi nekome u grupi ili o nekome izvan postojeće grupe (Viber, Snapchat, Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter…)

Putem videa razgovarali smo na temu Cyberbullinga i kako pomoći nekome tko to proživljava. Pošto je nasilje prisutno u našem društvu, prisjetili smo se kako je moguće reagirati na nasilje te da su razgovor i suradnja važni kao nenasilna komunikacija kojom možeš riješiti nastali problem, kako u stvarnom svijetu, tako i u virtualnom. Pogledajte video: https://youtu.be/nZeW4JKev3o

Istražili smo stanice Hrabrog telefona gdje je moguće potražiti pomoć ako ti je zaista potrebna te su učenici naučili broj telefona na koji se mogu obratiti 0800 606 606.

Ponovili smo pravila ponašanja na internetu tijekom online komunikacije koja je bila učestala u pandemijsko vrijeme (pristojno se odjeni; pronađi tiho mjesto; uključi se na vrijeme; uključi kameru; aktivno sudjeluj; podigni ruku kada želiš govoriti; isključi mikrofon kada ne govoriš; ne pij i ne jedi; ne upadaj drugima u riječ; isključi televizor te odmakni kućne ljubimce).

Pogledali smo video kako se poznate ličnosti (Luka Bulić) nose s problemima sigurnosti na internetu te što o tome kažu vršnjaci mojih učenika.

Pišemo lijepe poruke

slika 4Na satu Hrvatskog jezika učenici su na predlošku mobilnog uređaja jedni drugima napisali lijepe, poticajne, pozitivne i ohrabrujuće poruke kojima su jedni drugima uljepšali dan.

„Pet za net“

Učenicima sam predstavila stranicu „Pet za net“ kao i HAKOM – ovu brošuru o zaštiti djece i mladih na internetu.

Izrađujemo i igramo digitalne igre

U informatičkoj učionici učenici su stvarali digitalne igre u alatima Wordwall i Kahoot koje su nakon toga i zaigrali. Upoznali smo Darbicu Darku te zaigrali i igru Interland.

https://wordwall.net/hr/resource/52044025/hrvatski-jezik/dan-sigurnijeg-interneta-2023
https://wordwall.net/hr/resource/52044402/informatika/sigurniji-internet-2023

https://ucitelji.hr/igre/dabrica1/
https://beinternetawesome.withgoogle.com/hr_hr/interland

slika 5slika 6slika 7

Istražujemo

Učenici su istražili i portal https://www.netica.hr/ , preuzeli i zajednički čitali slikovnicu „Netica u misiji dječje sreće“ te rješavali neke zadatke iz radne bilježnice „Sigurni s Neticom“. (slika 8)

Ponovimo i naučimo druge

Rješavajući radni listić, ponovili smo sve naučeno. (slika 9)

Izrađujemo plakat

Uključili smo se i u radionicu obilježavanja Dana sigurnijeg interneta u organizaciji Centra za sigurniji Internet kroz održavanje pripremljenih radionica s djecom i mladima. Grupnim radom nastali su zanimljivi plakati, a učenici su ispunili i pripremljenu evaluaciju aktivnosti za koju smo dobili potvrdu o provedbi aktivnosti.

slika 10slika 11slika 12

Učenici su za aktivno sudjelovanje nagrađeni diplomama.

Učenici su aktivno sudjelovali u realizaciji i obilježavanju Dana sigurnijeg interneta. Tema ih je jako zanimala te su reagirali na svaki poticaj. Putem raznih igara, edukativnih video uradaka te istraživačkim radom, postigli smo uviđanje prednosti, ali i skretanje na moguće opasnosti virtualnog svijeta u kojem svakodnevno sudjelujemo.

Zaključak

Učenici će stečena znanja i savjete koristiti u budućem korištenju interneta što je i cilj educiranja. Zaključili smo da je Internet koristan no potrebno se pridržavati pravila o sigurnosti na njemu. Učenicima će virtualni svijet i dalje biti zanimljiv i privlačan, no na zabavan, razumljiv i poučan način naučit će biti oprezni i podučiti tome i druge oko sebe!

Učenici stvaraju sigurniji internet

ivona_trtanjS

Ivona Trtanj Šneler

Sažetak

Učenici posebnog razrednog odjela OŠ Fran Franković ( 2.  do 4.razred) iz Rijeke  sudjelovali su u projektu „Dan sigurnijeg interneta“ 4.godinu zaredom provodeći dio zadanih aktivnosti Udruge „Suradnici u učenju“ koja promiče primjereno i svrhovito korištenje obrazovnih tehnologija u svim područjima obrazovanja.

Ključni pojmovi: učenici, internet, sigurnost, društvene mreže, digitalni tragovi, Dan sigurnijeg interneta.

Inicijativa pokrenuta 2004. godine u sklopu projekta EU SafeBorders, a koju je mreža Insafe preuzela kao jednu od svojih najranijih akcija 2005. godine svake godine postaje sve značajnija prelazeći geografske okvire te se tako provodi u približno 180 država svijeta. Obuhvaćajući relevantne teme koje se tiču internetskog zlostavljanja putem društvenih mreža pa sve do osobnog digitalnog identiteta ( u javnoj domeni ), svake godine Dan sigurnijeg interneta ima za cilj podići svijest o trenutnim i  novonastalim internetskim problemima. Centri za sigurniji internet i Odbori za Dan sigurnijeg interneta ( Insafe ) dio su europske mreže centara za sigurniji internet (SICs). Svaki nacionalni centar pa tako i Hrvatski uz telefonsku liniju za pomoć također provodi kampanje podizanja svijesti i obrazovne kampanje te blisko surađuje s mladima kako bi im u što većem broju osigurao sudjelovanje u prostoru interneta s osloncem na pozitivne i negativne primjere iz prakse.  Učenici posebnog razrednog odjela OŠ Fran Franković ( 2.  do 4.razred) iz Rijeke  sudjelovali su u projektu „Dan sigurnijeg interneta“ 4. godinu zaredom provodeći dio zadanih aktivnosti Udruge „Suradnici u učenju“ koja promiče primjereno i svrhovito korištenje obrazovnih tehnologija u svim područjima obrazovanja.

Aktivnosti učenika

U uvodnom dijelu koristili smo tematske bojanke koje su ispisanim porukama potakle učenike na promišljanje o odgovornom korištenju interneta:

 • pazi se prevaranata
 • čuvaj svoje tajne
 • dijeli pažljivo
 • tko pita ne skita
 • cool je biti dobar

tako da su naučili kako upotrijebiti moć interneta za širenje dobrih vibracija, suprotstaviti se nasilju i prijaviti ga, prijaviti bilo kakvo ružno ponašanje prema drugima na internetu, izraditi jednostavnu i lako pamtljivu lozinku, prepoznavati istinite od lažnih informacija, uočiti znakove moguće prevare i krađe identiteta te zatražiti pomoć ako im nešto stvara neugodnost.  Također su shvatili koje su posljedice dijeljenja informacija s drugim osobama.

Slika A 1Slika A 2

Glavni dio sata započeo je zajedničkim pregledom prezentacije „Digitalni otisak“ na domeni https://www.dansigurnijeginterneta.org nakon koje se razvila dinamična rasprava između učenika  SLIKA A 3potaknuta izvrsnim primjerom ostavljanja njihovih otisaka u pijesku koji je u ovom slučaju simbolizirao internet s tom razlikom da se tragovi ostavljeni u internet prostoru ne mogu jednostavno ukloniti.

Izvor fotografije: www.unsplash.com


Slika A 4Kako svaka pozitivna poruka najlakše dolazi do primatelja kroz igru i zabavu slušali smo pjesmu pod nazivom „Internet“ u izvedbi dječjeg zbora „Genijalci“.

Slika A 5Izvor: https://www.youtube.com/watch?v=0V00dXe3RO8&t=108s

Glavni dio sata završili smo online izazovom za učenike „Potraga za boljim internetom“ pomoću kojeg smo provjerili svoje znanje o sigurnijem internetu i stvorili pravu natjecateljsku atmosferu s obzirom da su najbolji sudionici imali priliku osvojiti atraktivne nagrade.

Projekt smo dovršili izradivši edukativni plakat na kojem su istaknuti savjeti za sigurnu uporabu interneta koji sada krasi zid naše učionice kontinuirano podsjećajući učenike na važnost njegove primjene i igrajući online igricu „Dabrica Darka otkriva digitalni svijet“. S velikom radošću svaki učenik dobio je diplomu za sudjelovanje.

Slika A 6Slika A 7

Zaključak

Zahvaljujući ovom projektu i na temelju uočenog angažmana prikazanog od strane učenika evidentno je da se svjesnost o odgovornosti korištenja interneta kod učenika znatno podiže stvarajući sigurnije okružje za naredne generacije no isto tako naš razred svjestan je da moramo i dalje zajednički kontinuirano raditi na unaprjeđenju sigurnosti i svjesnosti korištenja interneta kako bi pomoću njega primili ono najbolje i aktivno sudjelovali u sprječavanju loših pojavnosti.

Literatura

 1. https://csi.hr/dan-sigurnijeg-interneta/
 2. https://ucitelji.hr/budi-internet-genijalac/
 3. https://ucitelji.hr/dabrica-darka-growing-up-on-a-safer-internet/
 4. https://www.dansigurnijeginterneta.org/:
 5. https://www.youtube.com/watch?v=0V00dXe3RO8&t=108s

Ovisnost o internetu / Internetsucht

josip_jelcic

Josip Jelčić

Sažetak

Obilježavanje Dana sigurnijeg interneta ne mora se provoditi samo na satima Informatike. U tekstu je prikazan primjer povezivanja nekoliko tema i predmeta: sigurnost na internetu, korištenje digitalnih alata, ovisnosti i njemački jezik. Kroz različite aktivnosti učenici su promišljali o ovisnosti o internetu, sigurnosti na internetu, te razvijali komunikacijske kompetencije na njemačkome jeziku.

Ključni pojmovi: ovisnost, internet, sigurnost, njemački jezik

Uvod

Dan sigurnijeg interneta već se tradicionalno obilježava i u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi u Opuzenu. Tako su do sada učenici, ali i njihovi roditelji, imali priliku poslušati zanimljiva predavanja, sudjelovati u radionicama, kvizovima i anketama. Ove smo godine tako povezali sadržaje o sigurnosti na internetu s nastavnim sadržajima Njemačkoga jezika. Budući da su učenici trećega razreda koji se školuju za zanimanje komercijalist u siječnju obrađivali temu ovisnosti, odlučili smo u sklopu navedene teme obilježiti i Dan sigurnijeg interneta. U skladu s tim, učenici su o sigurnosti na internetu učili na satima njemačkoga jezika, koristeći tzv. CLIL metodu (eng. Content and Language Integrated Learning) odnosno učenjem sadržaja informatike na njemačkome jeziku. Valja istaknuti i to da su nam teme poput sigurnosti na internetu, korištenje internetske tehnologije, zaštita autorskih prava i sl. vrlo dobro poznate, zahvaljujući eTwinning projektima koje redovito provodimo.

Dan sigurnijeg interneta na satima Njemačkoga jezika

Na početku sata učenici su na temelju fotografije trebali pogoditi temu sata – ovisnost o internetu. Potom su radom u grupama aktivirali predznanje, ponovili i uvježbali ciljni vokabular. Svaka je grupa trebala zapisati što više riječi na određenu temu: uređaji za spajanje na internet, aktivnosti na internetu ili računalu, društvene mreže.

Budući da smo već neko vrijeme obrađivali temu ovisnosti, učenici su pokušali definirati ovisnost o internetu, navesti simptome, uzroke i posljedice pretjeranog korištenja interneta. Razgovarali smo o tome koliko koristimo internet, smatramo li se ovisnima, te kako bismo mogli smanjiti vrijeme provedeno na internetu. Komunikacija se djelomično odvijala na hrvatskome jeziku, što ne iznenađuje uzme li se u obzir činjenica da su ciljna skupina učenici strukovne škole u trećoj godini učenja i imaju Njemački dva sata tjedno. Zbog važnosti teme cilj je bio potaknuti učenike na komunikaciju i iznošenje vlastitih mišljenja, pa makar i na materinskome jeziku. Učenici su ocijenili temu korisnom i zanimljivom, stoga nije bilo nužno inzistirati na korištenju njemačkoga jezika ako bi ih to demotiviralo i spriječilo sudjelovanje u raspravi. Osim toga, kroz ostale su aktivnosti poticanje vještine slušanja, čitanja i pisanja na njemačkome jeziku.

Slika1Nakon kratke rasprave učenici su pročitali dva kratka teksta u kojima njihovi vršnjaci opisuju svoje ponašanje na internetu. Individualno su riješili zadatak za provjeru razumijevanja pročitanoga koji smo potom provjerili u plenumu, a nakon toga učenici su u parovima smišljali savjete za osobe iz tekstova.

Slika 1. Učenici rješavaju zadatak u parovima

Savjeti za sigurnije korištenje interneta

U posljednjem dijelu sata učenici su dobili praktičan zadatak: koristeći Canvu izraditi digitalan sadržaj sa savjetima za korištenje interneta na siguran način na njemačkom jeziku. Prilikom oblikovanja savjeta učenici su se mogli služiti internetom, a i nastavnik je bio na raspolaganju za pomoć oko jezičnih i pravopisnih nedoumica. Rad u Canvi protekao je bez poteškoća jer su navedeni alat učenici već praktično koristili na satima Informatike. Sve prikupljene radove objavili smo na zajedničkoj Padlet ploči.

Slika2Slika3
Slika 2. Učenici rade u Canvi   Slika 3. Učenički radovi

Zaključak

Korištenje interneta na siguran način vrlo je važna tema, stoga je dobro uključiti je u sadržaje različitih nastavnih predmeta. Osim opasnosti koje vrebaju na internetu, važno je kod učenika osvijestiti i mogućnost razvijanja ovisnosti te ih poticati na promišljanje o vlastitim navikama u svezi s korištenjem interneta kako bi znali na vrijeme prepoznati nepoželjno ponašanje, spriječiti ga, prijaviti i zatražiti pomoć. Obilježavanje Dana sigurnijeg interneta na nastavi Njemačkoga jezika pridonijelo je boljoj motiviranosti učenika za nastavne sadržaje, koje su smatrali zanimljivima i korisnima.

Korišteni obrazovni sadržaji:

 1. Prezentacija
 2. Freizeit / vernetzt

Internet patrola u našoj školi

katarina_miloloza

Katarina Miloloža

Sažetak

Ove smo školske godine Dan sigurnijeg interneta u našoj školi obilježili na drukčiji način od uobičajenog. Predavanja i radionice za učenike održali su učenici naše škole. Tijekom prvog polugodišta učenici su istraživali, prikupljali, pripremali i stvarali materijale koje su koristili za vrijeme izlaganja u radionicama. Obradili su različite teme o sigurnijem internetu koje su prilagodili dobi učenika. Učenici su se odlično snašli u ulozi učitelja-predavača, a dojmovi su ostalih učenika i učitelja nakon održavanja radionica bili vrlo pozitivni.

Ključni pojmovi: učenici, internet, sigurnost, društvene mreže

Uvod

Od ove školske godine učenici šestih razreda OŠ Ljudevita Gaja u Osijeku mogli su pohađati izvannastavnu aktivnost Internet patrola. Izvedbeni kurikul izvannastavne aktivnosti imao je za cilj poučiti učenike osnovama digitalnog građanstva i sigurnosti kako bi mogli pouzdano istraživati internetski svijet, ali i kroz različite aktivnosti ovladavati prezentacijskim, komunikacijskim i digitalnim vještinama.

Odmah na prvim satima krenuli smo s dogovorima i aktivnostima za važan događaj, obilježavanje Dana sigurnijeg interneta. Zadatak je bio da učenici odaberu razred, osmisle temu i pripreme predavanje za ostale učenike u našoj školi.

U tjednu obilježavanja Dana sigurnijeg internet na satima Informatike ili Sata razrednika, Internet patrola posjetila je sve razrede u našoj školi te održala predavanja na temu sigurnijeg intereta.

Središnji dio

Izvannastavnu aktivnost pohađa šest učenika šestih razreda. Na uvodnom satu zajedno smo dogovorili aktivnosti koje ćemo provoditi tijekom godine. Kao smjernice za razgovor, koristili smo odgojno-obrazovne ishode kurikula Budi internet genijalac. Sljedećih nekoliko sati razgovarali smo i raspravljali o temama koje su učenicima zanimljive, ali i o onima koje učenike zabrinjavaju kada su u virtualnom svijetu.

Prvi zadatak učenika bio je odabrati razrede u kojima žele održati predavanje. Nakon toga birali su temu koju će obraditi u određenom razredu, skrbeći se o uzrastu učenika kako bi odabranim učenicima (i uzrastu) teme bile korisne i zanimljive. Sljedećih nekoliko sati učenici su prikupljali informacije, oblikovali prezentacije, kvizove, pohvalnice i različite radne listiće koje su koristili tijekom radionice. Teme koje su pripremali bile su različite.

U prvom su razredu učenice Petra i Lana pripremile predavanje na temu Korak po korak u svijet tehnologije. Razgovarajući s učenicima doznale su koliko učenici provode vremena na internetu, što najviše vole pregledavati te koje uređaje koriste. Učenice su savjetovale učenike koliko vremena mogu provoditi pred ekranima s obzirom na njihovu dob.

U završnom su dijelu sata učenici crtali ono što najviše vole raditi na internetu. U informatičkoj je učionici postavljena galerija radova koji su nastali na radionici, a koju svi učenici mogu pogledati.

Slika4
Slika 1. Radionica u trećem razredu

U drugom su razredu učenici Roko, Mateo i Jozo učenike savjetovali kako sigurno koristiti internet te koje osobne podatke nikada ne trebaju ostavljati na internetu. Učenici su bili ponosni kada su na kraju sata dobili zahvalnicu za sudjelovanje na radionici.

Slika3
Slika 2. Radionica u drugom razredu

U trećem i četvrtom razredu učenici su razgovarali o opasnostima koje se mogu dogoditi na internetu te kako postupati i kome se obraditi ako se to dogodi.

Slika1Slika 3.Radionica u četvrtom razredu

Društvene mreže i online izazovi bila je tema koja je u petim razredima pokrenula zanimljivu raspravu. Učenica Lana na satu je osim svojih, koristila edukativne materijale koje je pripremio Centar za sigurniji Internet (Online izazovi).

Učenici šestih razreda istraživali su kakve su navike korištenja interneta njihovih vršnjaka. Zanimalo ih je koje društvene mreže koriste, koliko vremena na njima provode, koje igrice vole igrati. U digitalnom su alatu MS Forms osmislili anketu te je podijelili s ostalim učenicima koji su odgovarali na pitanja.

Slika2
Slika 4. Podjela zahvalnica za sudjelovanje na Danu sigurnijeg interneta

OSlika5 sigurnosti i neobičnim situacijama na internetu, razgovarali su učenici sedmih razreda. Učenici su raspravljali kako sigurno online kupovati, kako prepoznati opasnosti na internetu te kako reagirati u neočekivanim situacijama.

Slika 1. Gledanje filma u osmim razredima

Za učenike osmih razreda pripremljeno je kino. Učenici su gledali dokumentarni film Fake Famous. U filmu je riječ je o društvenom eksperimentu koji uključuje tri neslavne osobe koje pokušavaju postati utjecajne osobe na društvenim mrežama glumeći slavu. U filmu se koriste taktikama poput kupnje sljedbenika i lažiranja luksuznog načina života te su učenici imali priliku vidjeti kako sve to izgleda s one strane ekrana.

Zaključak

Ovakav je način nastave zaista vrlo zanimljiv i poučan i za učenike i za učitelja. Komunikacija je učenika i sugovornika zbog sličnosti u godinama slobodnija, a primjeri koje su odabrali vršnjaci za vršnjake bliski su i jasni.

Učenici koji su izlagali u radionicama tijekom priprema učili su kako koristiti internet kao izvor informacija, koristeći provjerene i sigurne izvore. Koristili su različite digitalne alate kako bi stvorili materijale za sudionike radionica, a tijekom predavanja razvijali su svoje prezentacijske i komunikacijske vještine. Iako je trema bila prisutna prije održavanja svake radionice, nakon završetka radionice učenici su bili vrlo zadovoljni i sretni odrađenim izlaganjem. Provedena evaluacija pokazala je da su učenici vrlo zadovoljni izlaganjima, odabranim temama i predavačima.

Nakon završetka obilježavanja dana sigurnijeg interneta, Internet patrola nakon zimskih praznika priprema nova predavanja i radionice kako bi u svojoj školi obilježila Dane medijske pismenosti.

Literatura

 1. https://petzanet.ucitelji.hr/
 2. https://ucitelji.hr/wp-content/uploads/2022/07/Budi-internet-genijalac-kurikulum-2022.pdf
 3. Materijali koje je pripremio Centar za sigurniji Internet za obilježavanje dana sigurnijeg interneta 2023.

Vrijednosti u okruženju za učenje

anja_jalsovec

Anja Jalsovec

Sažetak

Zadatak škole je osigurati sigurno i poticajno okruženje za učenje. Postizanje ovog cilja temelji se na sustavu vrijednosti. S ovog gledišta, biti učitelj izazovan je zadatak. Prenošenje znanja učenicima, ali istovremeno i obrazovna funkcija škole, povezana je s učiteljevom osobnošću. Vrijednosti koje su prava i istodobno dužnosti, temelj su obrazovnog procesa, ali i društva u cjelini. Naime, učenici oponašaju svog učitelja, baš kao što oponašaju roditelje kod kuće. Učitelj stoga mora biti dobar i uzoran primjer djeci. Škola kao cjelokupna organizacija ima veoma važnu ulogu u oblikovanju vrijednosti mlađih generacija koje će izrasti u neovisne, odgovorne i poštovane pojedince. U svom radu posebno opisujem neke primjere prakse uključivanja vrijednosti u nastavu u razredu.

Ključne riječi: vrijednosti, razredna klima, suradnja, sigurnost.

1. Uvod

Vrijednosti. Naš unutarnji glas koji nas usmjerava i vodi kroz život. Važna smjernica na kojoj se temelji sigurno i poticajno okruženje za učenje. U takvom školskom okruženju i klimi učenici će se osjećati dobro i mogu biti uspješni. Način na koji motiviramo učenike, uključujemo ih u školski proces, kako ih potičemo, kakva je naša komunikacija s njima, sve je to određeno vrijednostima učitelja. Kao učitelji, tim vrijednostima osiguravamo da se učenici osjećaju sigurno, kako emocionalno tako i socijalno. Škola mora podržavati i temeljiti se na važnim ljudskim vrijednostima, kao što su: prijateljstvo, pomoć/solidarnost, zdravlje, sloboda, otvorenost, suradnja, hrabrost, mudrost, poštovanje, neovisnost… Način na koji spomenute vrijednosti možemo posebno uključiti u proces učenja na razini razreda, predstaviti ću vam u nastavku teksta…

2. Središnji dio

Djeci svakog mjeseca predstavljam jednu od vrijednosti. Uvodim je pjesmom, tražeći u knjigama priče koje se odnose na određenu vrijednost. Razgovaram s učenicima o vrijednosti, razmišljamo koliko nam ona znači. Pokušavam je približiti što bliže učenicima. Objesim list s napisanom vrijednošću i zadacima na vidljivo mjesto u učionici. Također tražim društvene igre povezane s vrijednošću, uvrštavam ih u kurikulum, te vodim računa i o interdisciplinarnim vezama. Cijeli mjesec radimo u duhu određene vrijednosti. Djeca to trebaju osjetiti i usvojiti. Također roditeljima predstavljam projekt vrijednosti na prvom roditeljskom sastanku. Sudjelovanje s njima donosi još veće plodove, pogotovo, ako kod kuće i oni sami poštuju i ističu određene vrijednosti. Roditelje uključujem u sam rad projekta, a njihov doprinos razrednim vrijednostima također je dobrodošao.

Moramo shvatiti da su vrijednosti različite i da svima znače nešto drugačije. Svaki pojedinac cijeni i poštuje određene vrijednosti. Potičem učenike da razmisle koje im vrijednosti znače puno te ih usmjeravam u prikupljanju vlastitih vrijednosti sljedećim pitanjima:

 1. Što je važno u vašem životu?
 2. Što želite duboko u sebi?
 3. Zbog čega vam srce jače kuca?
 4. Kakav prijatelj želiš biti?
 5. Kakvog prijatelja želite sa sobom?

Hoće li put do vrijednosti uvijek biti ugodan?

O tome razgovaramo i s učenicima. Postizanje svih ovih vrijednosti odvijat će se s ugodnim i neugodnim osjećajima. Kroz prihvaćanje i doživljavanje vrijednosti koje nam znače u životu, prate nas različite emocije i različiti valovi osjećaja.

Učenici sami razmišljaju o posljednjoj vrijednosti. Pronalaze vrijednost koja im puno znači. Povezuju ga s pričom, ljudima, događajima. Predstavljaju je prijateljima iz razreda te o tome razgovaraju kod kuće. Učenici mogu pripremiti plakat, pronaći knjige čija je poruka vezana uz određenu vrijednost, crtati stripove itd. Razmišljanje i rad na temu odabrane vrijednosti učenicima bi trebala predstavljati ugodne trenutke, koji potiču i pozitivne emocije.

Primjer iz moje prakse:

Predstavljam vam primjer predstavljanja jedne od vrlina u učionici.

Vrlina mjeseca rujna: PRIJATELJSTVO

„Ako imate prijatelja sa sobom, nijedno putovanje nije predugo.“ (Japanska poslovica)

 • Razmislite tko je vaš prijatelj i koje su njegove osobine.
 • Nacrtajte ključ dobrog prijateljstva. Napiši na njemu kakvog prijatelja želiš.
 • Pronađite knjigu o prijateljstvu u knjižnici, pročitajte je i predstavite prijateljima iz razreda.
 • Napišite kakav ste prijatelj.

3. Zaključak

Zadatak učitelja je približiti vrijednosti djeci. Učitelj mora voditi brigu o tome da se učenici u učionici osjećaju sigurno i poštovano. Vrijednosti su ključne za ovaj zadatak. Prvo i najvažnije, učitelj mora biti uzor, koji već ima oblikovan vlastiti sustav vrijednosti. Važno je da ih svi u razredu usvoje i djeluju na temelju odabranih vrijednosti. Učitelj treba osigurati da se učenici međusobno poštuju, pomažu jedni drugima, surađuju i izrastu u poštene, ljude s principom i poštovane ljude. Učitelj bi trebao u svoj razred donijeti vrijednosti koje poštuje i smatra važnima u životu. Tako će pomoći učenicima na putu razvoja u odgovorne odrasle pojedince, koji poštuju sve ljude koji ih okružuju i s kojima se susreću.

4. Literatura

 1. Kranjc, T., Drolc, A., Nose Pogačnik, Š., Pevec, M., Slivar, B., Uranjek, J. Weilguny, M. (2019). Varno in spodbudno učno okolje. Ljubljana: Šola za ravnatelje.
 2. Šinkovec, S., (2017). Vzgojni načrt v šoli – Spodbujanje celostnega razvoja osebnosti učencev. Ljubljana: Jutro d.o.o. in Inštitut Franca Pedička.

Sigurniji internet

anamarijaB_majaC_ivanaM

Anamarija Baraba, Maja Čulina i Ivana Marasović

Sažetak

Današnji učenici svakodnevno koriste digitalne tehnologije. U nastavi se također koriste različiti digitalni alati pomoću kojih učenici usvajaju nastavne sadržaje ili ih ponavljaju. Koristeći se računalom koji je spojen na internet učenici mogu doći do različitih informacija, različito se zabavljati, komunicirati i sl. Djeca u ranoj dobi upoznaju računalo, mobitel, tablet, ali i internet. Djeca na internet gledaju kao mjesto na kojem mogu istraživati, ali nisu svjesna da velika količina informacija za njih predstavlja opasnost. Internet može biti sigurno okruženje za dijete, ali djetetu treba pokazati način.

Ključni pojmovi: sigurnost, učenici, internet, društvene mreže, maliciozni programi.

Uvod

Internet je svakodnevica skoro svakog čovjeka. Sve što ne znamo i sve što nas zanima pretražujemo na internetu. Djeca sve češće rješenje problema traže na internetu. Obilježavanjem Dana sigurnijega interneta odlučile smo sa svim učenicima provoditi određene aktivnosti koje smo na kraju sjedinili u jednu knjigu koja se sastoji od dva dijela.

Cilj aktivnosti koje smo provodili je bio pokazati učenicima koliko je važno brinuti se za sebe i za ljude oko sebe na internetu. Iz različitih primjera učenici su izvlačili pouke te načine kako uočiti i kako reagirati na određene opasnosti.

Svi učenici OŠ Poličnik (područne škole i matična škola) su sudjelovali u obilježavanju Dana sigurnijega interneta 8.veljače 2022.godine. Svaki razred je imao određenu temu o kojoj je pisao, odnosno odgovarao na pitanja uz pomoć učiteljica Anamarije Barabe, Maje Čuline te knjižničarke Ivane Marasović. Projekt je nazvan „ Uočimo, reagirajmo i štitimo se na internetu“. Za našu knjigu koristili smo digitalni alat Book Creator. Osim knjige, učenici osmih razreda su napravili „školsku seriju“ pomoću digitalnog alata Powtoon.

Središnji dio

S učenicima se radilo 2 školska sata. 1. sat se s učenicima razgovaralo o temama koje su im bile dodijeljene. 2. školski sat učenici su odgovarali u Microsoft Teamsu i na Padletu na pitanja koja su im bila postavljana. Odgovore su oblikovali kao mali odlomak knjige.

Razredna nastava

Učenici razredne nastave su do veljače iz svojih knjiga naučili dosta o internetu i sigurnosti na internetu. S obzirom na to, svaki razred je pokazao svoje usvojeno znanje kroz odgovore na pitanja koja su se odnosila na Internet i sigurnost na internetu. Učenici su dobili pitanja na papiru, a svoje odgovore su oblikovali kao odlomak koji smo poslije dodali u knjigu.

5. razred

Učenici 5-og razreda stvarali su priču o internetu i društvenim mrežama. Pisali su o prednostima, nedostatcima, ali i savjetima kako se ponašati na društvenim mrežama.

6. razred

S obzirom na to da se u 6-om razredu uči o malicioznim programima, učenici 6-ih razreda pisali su o njima. Predstavili su oblike malicioznih programa i opisali svaki od njih.

7. razred

Učenici sedmih razreda su pisali o cyberbullyingu. Radili su u grupama. Svaka grupa je imala određene smjernice prema kojima su stvorili priču o cyberbullyingu. Definirali su sam pojam te naveli oblike. Osim toga, dvije grupe su osmislile primjere cyberbullinga. Jedna grupa je pokazala primjer cyberbullyinga preko komentara na društvenim mrežama, a druga grupa je pokazala primjer putem whatsappa. Koristili su se Microsoft Wordom kojeg su zajednički mogli koristit preko office 365 za škole.

8. razred

Učenici osmih razreda su izradili „školsku seriju“ pomoću digitalnog alata Powtoon. Učenici su videom prikazali sve ono što knjiga sadrži. „Školska serija“ sastoji se od 4 epizode. Učenici su bili podijeljeni u grupe, a svaka grupa je izradila po jednu epizodu serije.

Poveznica na knjigu:
Uočimo, reagirajmo i štitimo se na internetu

Poveznica za školsku seriju:

1.1 dio
1.2
dio
2.1 dio
2.2 dio

Za kraj

Kada je knjiga bila gotova sa svakim su se razredom čitali radovi. Učenici su bili iznimno zadovoljni svojim radovima i uspjehom.

Zaključak

Naši učenici smatraju kako su jako dobro predstavili svoje znanje koje je potrebno za sigurnost na internetu. Usmjerili su svoje ideje i misli prema drugima kako bi ih osvijestili o važnosti zaštite na internetu. Za sljedeću godinu naši učenici smatraju da bi svoja znanja mogli nadopuniti te kroz još više primjera prikazati kako Internet nije sigurno okruženje, ali da može biti. Kolegama bi preporučili da uistinu shvate koliko nam je Internet potreban, a samim time prihvate i važnost zaštite nas i naših učenika u digitalnom okruženju.

Literatura

 1. Babić,M., Bubica, N., Leko, S., Dimovski, Z., Stančić, M., Mihočka, N., Ružić, I., Vejnović, B. (2019), #Moj portal6, udžbenik informatike u šestom razredu osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb
 2. Blagus. J., LJubić Klemše N., Flisar Odorčić. A., MIhočka. N., Ružić. I., Bubica. N. (2020.), e-svijet 1, Školska knjiga, Zagreb.
 3. Blagus. J., LJubić Klemše N., Flisar Odorčić. A., MIhočka. N., Ružić. I., (2020.), e-svijet 2, Školska knjiga, Zagreb.
 4. Blagus. J., LJubić Klemše N., Flisar Odorčić. A., MIhočka. N., Ružić. I. (2020.), e-svijet 3, Školska knjiga, Zagreb.
 5. Blagus. J., LJubić Klemše N.,Ružić. I., Stančić. M. (2020.), e-svijet 4, Školska knjiga, Zagreb.

Sigurno u strukovnom obrazovanju

branko_rumenovic

Branko Rumenović

Sažetak

Internet je alat bez kojeg je danas život nezamisliv. Svakodnevno korištenje interneta ima brojne prednosti, ali i nedostatke. Koristimo ga u strukovnom obrazovanju kako bismo povezali teorijsko i praktično znanje te nastavu učinili zanimljivijom i privlačnijom. U radu se govori o povezanosti sigurnosti na internetu i strukovnog obrazovanja u Gimnaziji i strukovnoj školi Bernardina Frankopana u Ogulinu.

Ključne riječi: internet, sigurnost, strukovno obrazovanje, projekti.

Uvod

S veseljem se i ove godine uključujemo u obilježavanje Dana sigurnijeg interneta ili Safer Internet Day. Ove godine slogan obilježavanja ovog dana je Together for a better Internet ili Zajedno za bolji internet. Sama prijava za ovu aktivnost počela je još u mjesecu rujnu, kada se planiraju aktivnosti za tekuću školsku godinu te stavljaju u Školski kurikulum i Godišnji plan i program škole. U školi se provelo nekoliko aktivnosti vezano za Dan sigurnijeg interneta te se u nastavku daje pregled aktivnosti kroz sudjelovanje u eTwinning projektu 2eco&health, organizaciju različitih događaja te izradu plakata u ekonomskoj skupini predmeta.

Sigurnost na internetu u projektnoj nastavi

Naša škola sudjeluje u brojnim eTwinning projektima te ima oznaku eTwinning škole za 2020.-2021. godinu. U brojnim eTwinning projektima provlači se tema sigurnosti na internetu kojoj se pridodaje velika važnost. eTwinning projekt 2eco&health obrađuje teme lažnih vijesti, covid 19, klimatskih promjena, ekonomije i ekologije. U svaku ovu temu utkana je sigurnost na internetu. Učenici uče kako na pravi način koristiti podatke s interneta, kada i kako dijeli informacije o sebi i drugima te kako koristiti tuđe fotografije, videa i sl.

Osim u eTwinning projektima, sigurnost na internetu dio je i Erasmus + projekta Social cohesion – give a hand to become a friends. Kroz suradnju s učenicima iz drugih europskih zemalja, učenici iz Ogulina izrađuju različite digitalne materijale koji služe u usvajanju novih nastavih sadržaja. Veoma je važno na pravi način upoznati učenike s prednostima i nedostatcima interneta, jer u ovom projektu javnost ima priliku vidjeti gotove proizvode projekta. Učenici su upoznati da svi radovi moraju biti njihovih ruku djelo, a ne preuzeti s nekih od mrežnih stranica.

Climate Action Project 2021. Gimnaziji i strukovnoj školi Bernardina Frankopana iz Ogulina donio je veliku popularnost, a škola je izabrana kao jedna od 250 škola izvrsnosti u svijetu. Kroz izradu različitih aktivnosti, učenici i nastavnici poštivali su autorska prava. Svi materijali – fotografije, videa, posteri, infografike izrađeni su s vlastitim materijalima.

Internet u strukovnom obrazovanju

Strukovno obrazovanje u našoj školi provodi se u dva sektora, i to u sektoru Ekonomije, trgovine i poslovne administracije (zanimanje ekonomist i prodavač) i sektoru Turizma i ugostiteljstva (zanimanje hotelijersko – turistički tehničar). Strukovno obrazovanje u ekonomskoj skupini predmeta danas je nemoguće zamisliti bez uporabe interneta. U pripremanju učenika za tržište rada internet je važan resurs, stoga ga je potrebno naučiti koristiti.

Iz različitih ekonomskih predmeta učenici su izrađivali plakate na temu sigurnosti na internetu, povezanosti interneta i ekonomije te dobre i loše strane interneta. Isto tako, učenici su kreirali vlastita pravila za korištenje interneta u ekonomskoj skupini predmeta. Plakati su kreirani pomoću web alata Canva. Ovi materijali poslužili su i kao dio aktivnosti u sklopu eTwinning projekta 2eco&health. Učenici su tako povezali znanje o novcu, statistici, osiguranju te osnovama ekonomije i na praktičan način teoriju povezali s korištenjem interneta u struci. Učenici su dobro prihvatili ovu metodu povezivanja nastavnih sadržaja jer su svoje znanje kreativno izrazili na plakatu te podijelili sa svojim kolegama iz Europe, a još su za to i dobili ocjenu. Učenici su predložili da bi njihove radove mogli izložiti, što smo i napravili. Radovi su predstavljeni na Facebook stranicama škole.

Slika 1. Logo projekata koji povezuje sigurnost na internetu i strukovno obrazovanjeSlika

Izvor: Vlastita fotografija

Osim za učenike, povezivanje interneta i strukovnog obrazovanja dobro je i za nastavnike. Tako nastavnici sudjeluju na konferenciji Potraga za boljim internetom. U sklopu eTwinning grupe za nastavnike Statistics at Schools organiziran je mrežni webinar pod nazivom Statistics and Internet Security in Sustainable Development Goals. Predavačice Nada Ratković i Davorka Demo upoznale su sudionike o statistici i internet sigurnosti u globalnim ciljevima održivog razvoja. Osim ovog webinara organiziran je još jedan eTwinning događaj – Internet Security and VET education,, u kojem su sudionici putem web alata Padlet iznosili svoje primjere dobre prakse povezivanja sigurnosti na internetu i strukovnog obrazovanja.

Zaključak

Različitim aktivnostima povodom Dana sigurnijeg interneta učenike, ali i nastavnike, usmjerava se na sigurnije, odgovornije i primjerenije ponašanje na internetu. Kroz navedene aktivnosti povezao se internet sa strukovnim obrazovanjem, učenici su primijenili naučeno na praktičnom primjeru, a nastavnici razmjenjivali iskustva. Pravilno korištenje interneta uvelike je povezano i s etikom. Tako se internet može koristiti u svrhu učenja i podučavanja, za osobni razvoj i napredovanje, a ne za zlouporabu ili nanošenja štete trećim osobama. Aktivnost u kojoj su učenici navodili svoja pravila za korištenje interneta u strukovnom obrazovanju doprinosi njihovom osobnom razvoju i razvijanju odgovornog ponašanja na internetu.

Literatura

 1. Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana, Ogulin, http://www.gimnazija-strukovnabfrankopana-ogulin.skole.hr/
 2. Policy guidance on AI for children, UNICEF, https://www.unicef.org/globalinsight/media/2356/file/UNICEF-Global-Insight-policy-guidance-AI-children-2.0-2021.pdf.pdf
 3. Dan sigurnije interneta 2022., https://www.dansigurnijeginterneta.org/
 4. Priručnik za informacijsku sigurnost i zaštitu privatnosti, http://sini.hr/?p=1568
 5. Pet savjeta za sigurno korištenje interneta, https://drive.google.com/file/d/1H2OB43gN2MoLtLfYwGGQyhJUQhYbrJ91/view

Sigurno surfajmo internetom

dijana_sutak

Dijana Šutak

Svakodnevno putem raznih medija dobivamo informacije o raznim prijevarama koje su se dogodile online. Netko je „provalio“ u tuđi korisnički račun, promijenio podatke, postavio slike neprimjerenog sadržaja na tuđi profil na društvenoj mreži, lažno se predstavio i sl.

Na koji se način možemo zaštititi da se sličan scenarij ne dogodi i nama?

O tom vrlo važnom pitanju razgovarala sam s učenicima petog razreda na satu razrednika kako bi dobila povratnu informaciju o njihovom razmišljanju i djelovanju kroz razne aktivnosti tijekom dva školska sata.

Ključne riječi: sigurnost, korištenje interneta, pravila ponašanja, zaštita podataka, cyber heroj.

Tijek provedbe aktivnosti

Kao uvod, učenicima sam kroz primjere iz stvarnog okruženja s interneta otvorila temu sigurnosti na internetu (nasilje na internetu, zloupotreba osobnih podataka, krađa identiteta…) kako bi im temu približila i potakla ih na promišljanje.

Nakon kraćeg promišljanja i razmjene nekih prijašnjih iskustava učenika od učenika sam željela doznati odgovor na pitanje „ Je li Internet siguran?“ Svoje su odgovore bilježili putem alata Google forms. Učenici su za popunjavanje anketnog upitnika imali 10 minuta vremena.

U središnjem dijelu analizirali smo njihove odgovore prema zadanim pitanjima unutar upitnika, a pri tom i puno toga naučili.

Na pitanje „Je li Internet siguran?“,80% učenika odgovorilo je da internet nije siguran, a njih 20% odgovorilo je možda je siguran. Nitko nije odgovorio da je internet siguran.

Potom smo kroz diskusiju obrazlagali stavove zašto misle da Internet nije ili možda je siguran. Stavovi učenika da Internet nije siguran bili su zbog: nasilja na internetu, virusa i hakera, zbog toga što ti netko može ući na IP adresu, bilo tko se može predstaviti kao druga osoba, a ti ne možeš vidjeti tko je on zapravo, prisutnosti vrijeđanja na internetu, netko može gledati tvoje podatke.

Njihovi stavovi da je Internet možda siguran su: imam lozinku, imam virusne zaštite.

Kroz njihove odgovore, već na samom početku možemo zaključiti da i sami učenici promišljaju o sigurnosti interneta te da znaju da je i na internetu potrebno razvijati određene mjere sigurnosti u vidu svoje osobne zaštite.

Odgovori na pitanje „Kada koriste i za što koriste Internet?“ bili su raznoliki baš kao i sama mogućnost interneta. Igram igrice, gledam YouTube, nešto pretražujem za školu, gledam dokumentarce/serije/filmove, ulazim u Teams, pomaže mi u pisanju zadaće…

Analizom ovog pitanja utvrđeno je da većina učenika koristi Internet najčešće u svrhu razonode i zabave, ali također ima i onih koji ga koriste kako bi nešto naučili ili dodatno saznali.

Kroz ovo pitanje učenicima je također dano nekoliko primjera kako mogu pretraživanjem interneta pronaći puno korisnih stranica koje im mogu pomoći u svladavanju nastavnih sadržaja poput i-nastave, ali isto tako učenike sam upoznala da je ponekad vjerodostojnost pronađenih podataka potrebno dodatno provjeriti.

Kroz sljedeće pitanje, „. Znaju li tvoji prijatelji/poznanici tvoje lozinke za pristup određenim aplikacijama?“, učenici su polako ulazili u zonu važnosti sigurnosti interneta.

Visokim postotkom od 30%, učenici su odgovorili da netko od njihovih prijatelja/poznanika zna njihove lozinka za pristup aplikacijama, dok ih 70% ipak smatra da je lozinka za pristup informacijama mora biti tajna.

Kroz primjere opasnosti dijeljenja svojih osobnih lozinki, učenicima je naglašeno da bi njihove lozinke trebali znati jedino roditelji koji mogu imati nadzor nad onime što oni rade na internetu. Nikako nije poželjno da lozinke znaju i njihovi prijatelji kako bi što više sačuvali svoju privatnost na internetu. Naime, znamo da ponekad i prijatelji u koje imamo puno povjerenja mogu izigrati naše povjerenje (npr. kada se posvađamo) te pomoću naše lozinke gledati naše podatke, ali i objavljivati razne sadržaje u naše ime koji mogu imati neželjene posljedice za nas.

Pitanjima koje se nadovezuju na sigurnost pristupnih lozinki „Mijenjaš li često svoje lozinke za pristup određenim aplikacijama ili uvijek koristiš istu?“

Ponovo visokih 90% učenika na ovo je pitanje odgovorilo da uvijek koriste istu lozinku. 4% učenika povremeno mijenjanja lozinke, a 6 % učenika uopće ne vidi potrebu za mijenjanjem lozinke.

Obzirom na visoki postotak, učenicima sam dala zadatak da osmisle novu lozinku za barem jednu aplikaciju koju često koriste kako bi stekli naviku povremenog mijenjanja lozinke u svrhu zaštite svojih podataka.

„Što misliš koja bi od ponuđenih lozinki bila najsigurnija od zloupotrebe?“
Na ovo su pitanje odgovori bili šaroliki:

10% učenika odabire svoje ime i prezime (npr. markomarkic)
10% učenika odabire svoj datum rođenja ili datum rođenja tebi bliskih osoba
32% učenika odabire neku riječ i neki broj (npr. cvijet5)
48% učenika odabralo bi velika i mala slova te brojevi (npr. h7mHRfoH23)

Ipak je većina učenika odabrala najispravniju od ponuđenih lozinka. Iako je lako pamtiti svoje ime i prezime ili datume rođenja kod odabira lozinke treba biti pažljiv. Lozinka se treba sastojati od nepovezanih velikih i malih slova te brojeva kako bi bila što originalnija, a na taj način i zaštićenija od toga da je većina ljudi odmah upamti. Već nakon nekoliko puta korištenja takve lozinke učenici ju lako mogu upamtiti.

Na pitanje „Je li ti se na internetu ikada dogodilo nešto loše (npr. pojava virusa, ogovaranje, vrijeđanje, dijeljenje tvojih podataka ili fotografija bez dopuštenja…)?“ veliki broj učenika odgovorilo je da im se takvo što nikada nije dogodilo, a manji broj je istaknuo pojavu virusa ili vrijeđanje.

Kasnije, kroz razgovor ipak smo zaključili da su bili izloženi opasnosti, ali oni to nisu u tom trenutku percipirali kao potencijalnu opasnost već kao zabavu.

Poteškoću vezano uz prethodno pitanje, učenici koji su se susreli s prijetnjama ili virusima riješili su na način da su za viruse instalirali antivirusni program, a za prijetnje su potražili roditeljsku pomoć.

Odgovori učenika na pitanje „Što sve možeš poduzeti kako bi tvoje korištenje interneta bilo sigurnije?“ bili su vrlo savjesni:

Ne dijeliti ništa, napraviti jaču i težu lozinku ,ne otkrivati svoje lozinke, postaviti lozinku, ne ulaziti na neke stranice, postaviti lozinku i reći mami, možemo napravit neki program, mogu instalirati neke aplikacije koje štite od virusa, ne dijeli svoje lozinke, otići na privatan Internet, instalirati aplikaciju koja ne dozvoljava virusu na pristup računalu, odabrati sigurnije lozinke.

Na kraju upitnika, učenici su sigurnost na internetu ocijenili prosječnom ocjenom 3,59.

Nakon opsežne analize pitanja, za sam kraj aktivnosti učenici su unutar grupe izrađivali pravila za sigurno korištenje interneta koja smo oblikovali u plakat u digitalnom alatu Canva (https://www.canva.com/) tako da je svima uvijek vidljiv.

Neka smo zlatna pravila o sigurnost na internetu uklopili i u razrednu pjesmicu, koja je u nastavku:

Kad internetom surfaš siguran budi,
Da ti štetu ne naprave zlonamjerni ljudi.

Povremeno antivirus program uključiti trebaš,
Da svoje računalo sretno gledaš.

Lozinku pažljivo čuvaj svoju,
Da netko ne ukrade privatnost tvoju.

Kad se problem na internetu javi,
Ti ga brzo roditeljima prijavi.

Ako se ovih zlatnih pravila držiš,
na internetu se s prijateljima sigurno družiš.

Surfati na siguran način je lako,
To zna u petom razredu svatko.

Učenici su nacrtali i svog cyber heroja i zapisali od čega ih on štiti kada koriste Internet.

Ovo su neki od njihovih radova.

Slika1Slika3Slika4Slika5Slika6Slika7Slika2

Zaključak

Tema sigurnost na internetu oduvijek je bila zanimljiva i aktualna. Učenici, iako misle da znaju puno o internetu, ipak ga koriste samo za zabavu, a tada većinom misle da su zaštićeni i sigurni. Sada smo naučili kako biti još sigurniji.

Provedene aktivnosti učenicima su se jako svidjele i svi smo zajedno odlučili da ništa ne treba mijenjati, ali svakako češće provoditi.

Literatura

 1. Centar za sigurniji internet, www.sigurnijiinternet.hr/
  https://www.csi.hr/
 2. Netica, http://www.netica.hr/
 3. Canva, https://www.canva.com/

Dan sigurnijeg interneta

u područnoj školi Lupoglav

danijela_knezevic

Danijela Knežević

Učiteljica Danijela Knežević i učenici 3. b razreda Osnovne škole Stjepana Radića, područne škole Lupoglav obilježili su u utorak 8. veljače Dan sigurnog interneta 2022. u svojoj učionici po prvi puta.

Sažetak

Različitim aktivnostima učenici i učenice iznosili su svoja znanja i promišljanja o internetu, raspravljali i argumentirali što misle o internetu kao virtualnom prostoru u kojem odrastaju te u kolikoj mjeri je internet sigurno mjesto ili ne. Učenike se uputilo na pravila ponašanja u virtualnome svijetu, te premda su još maleni i nekoriste sve njegove mogućnosti, što znači odgovorna informacijska i komunikacijska tehnologija. Dan sigurnog interneta obilježili smo na satu razrednika u okviru međupredmetnih tema.

Ključni pojmovi: internet, sigurnost, društvene mreže, digitalni alati, opasnost.slika 1

Naše aktivnosti provela sam na satu razrednika. Učenici su se udobno smjestili poštujući epidemiološke mjere te smo kao motivaciju na početku sata pogledali video o dječaku kojemu se na ekranu pojavljuje nešto neobično te traži pomoć odraslih.

Debatom učimo

Učenike sam podijelila u dvije skupine prema stavovima i promišljanjima koja su iznosili te smo igrom argumentirali i raspravljali o tome je li Internet sigurno mjesto- jedna skupina pokušavala je stavovima opravdati Internet kao sigurno mjesto ako su dovoljno oprezni i ako poštuju pravila o sigurnosti u virtualnom svijetu dok je druga skupina zastupala stavove kako Internet nije sigurno mjesto, ne znaš što se i kada može dogoditi, nepredvidiv je i potrebno ga je koristiti u što manjoj mjeri. Debata je bila uvjerljiva i konstruktivna, a učenici su pokušavali opravdati svoje stavove te uvjeriti protivničku skupinu u ispravnost svog mišljenja temeljem činjenica i saznanja koje su iznosili.

„Pet za net“

Učenicima sam predstavila stranicu „Pet za net“ s kojom se do sata nisu imali prilike susresti, kao i HAKOM – ovu brošuru o zaštiti djece i mladih na internetu

Sigurni na društvenim mrežama

Učenici su komentirali kojim aplikacijama i društvenim mrežama se koriste, razgovarali smo koliko vremena provode koristeći se tim sadržajima, što pronalaze, koga prate, objavljuju li ikakve postove, vlastite video ili foto materijale. Bilo je učenika koji su iznijeli misao kako su roditelji upućeni njihovo korištenje različitih društvenih mreža, no bilo je i onih koji su svjedočili o preuzimanju različitih aplikacija bez roditeljskog znanja, osobito aplikacije Snapchat. Taj sam podatak zapamtila te sam putem virtualnog roditeljskog sastanka izvijestila roditelje o saznanjima, pokušala ih približiti opasnost od interneta koji se u dječjoj dobi koristi bez nadzora te im prezentirala aplikaciju Family link kao moguć način kontrole i preuzimanja sadržaja i aplikacija.

Dan sigurnog interneta povezala sam sa sadržajima nastave Prirode i društva na kojoj smo učili i razgovarali o bontonu u digitalnom okruženju, važnosti pristojne komunikacije u digitalnom svijetu, čuvanju osobnih podataka, korisničkih imena i lozinki koje ne dijelimo s drugima. Osobiti naglasak dala sam razgovaranju s nepoznatim osobama te kako nipošto ne bi trebali dogovarati s njima bilo kakav oblik viđanja ili sastanaka bez znanja odrasle osobe od povjerenja. Razgovor sam usmjerila i prema Cyberbullingu koje je učestalo u raznim grupama, gdje učenici ponekada izdvajaju ili pišu ružne riječi nekome u grupi ili o nekome izvan postojeće grupe (Viber, Snapchat, Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter…)

Putem videa https://youtu.be/ln3G2FK3UWc razgovarali smo na temu Cyberbullinga i kako pomoći nekome tko to proživljava.

Koliko sam siguran online?

Učenici su o temama o kojima smo razgovarali na Satu razrednika provjerili kvizom „Koliko sam siguran online?“ (slika 1- Koliko sam siguran online?) (slika 2-Koliko sam siguran online?). Nakon što su učenici riješili kviz, zajedno smo prebrojali bodove koji su se nalazili na poleđini kviza uz objašnjenje. Većina razreda imala je podjednaki broj bodova, između 3 i 5 te je jedan učenik pročitao savjete na koji bi način trebali biti oprezniji i sigurniji na internetu. (Slika 2)

Sigurnost i zaštita na internetu

Nakon gledanja kratkog filma https://youtu.be/XjBtKowVGOQ, razgovarali smo o obitelji Središće te koliko u obitelji svakog pojedinog učenika roditelji razgovaraju s njima o korištenju interneta te vremenu koje učenici provode u digitalnom okruženju.

Ponavljalica

Sve o čemu smo danas razgovarali i saznali nešto novo, ponovili smo kroz krattki Powtoon film https://youtu.be/0jV5TO2jzUU . Djeci sam ponovila sa u slučaju bilo kakve nelagode, opasnosti ili lošeg iskustva koje dožive, važno je reći osobi od povrenjenja. Ako takve slučajno nema, uvijek može nazvati besplatno i anonimno 0800 606 606 https://youtu.be/zXxXfCbW0ss

Izrađujemo digitalne igre

Na pametnoj ploči učenici su samostalno osmislili dvije igre u Wordwall alatu, anagram te osmosmjerku koju su i odigrali.

Putem pametne ploče dostupne u učionici nekoliko učenika zaigralo je i Interland digitalnu igru.

slika 3slika 4

Razvrstaj

Učenici su razvrstavali ponuđene pojmove ( datum rođenja, naziv škole i razred, slika 5informacija da smo na odmoru, lozinka za mail…) u tablicu ovisno koju informaciju dijele s kime. Ponuđeni su bili članovi obitelji, prijatelj/prijateljica od povjerenja, poznanici, susjedi, nepoznati ljudi. Kroz ovu aktivnost učenici su uvidjeli koje su to informacije i podaci koje dijelimo s drugima, i s kime točno, a koje su informacije privatne i ne dijelimo ih s drugim ljudima koji nam nisu bliski.

Pošalji poruku

U završnom dijelu sata učenici su pisali poruku svojim vršnjacima o sigurnom korištenju interneta. Poruku su pisali na nacrtanom ekranu računala i sve poruke smo izložili na vidljivo mjesto.

slika 6slika 7slika 8

Učenicima sam na kraju podijelila i diplome za aktivno sudjelovanje u svim predviđenim aktivnostima.

Učenicslika 9i su aktivno sudjelovali u realizaciji i obilježavanju Dana sigurnog interneta. Tema ih je jako zanimala te su reagirali na svaki poticaj. Putem igara, edukativnih filmova te samostalnim radom, uspjela sam postići kod učenika da osvijeste prednosti, ali i potencijalne opasnosti virtualnog svijeta u kojem svakodnevno sudjelujemo.

Zaključak

Učenici će stečena znanja i savjete koristiti u budućem korištenju interneta i to me izuzetno raduje. Približila sam Internet na jedan posve drugačiji način te ukazala na potrebu sigurnosti na njemu. Učenicima će virtualni svijet i dalje biti zanimljiv i privlačan, no bolje shvatljiv na zabavan, razumljiv i poučan način!

Korišteni materijali

 1. https://www.youtube.com/watch?v=algknpUbXF0&feature=youtu.be
 2. https://www.youtube.com/watch?v=ln3G2FK3UWc&feature=emb_logo
 3. https://www.youtube.com/watch?v=zXxXfCbW0ss&feature=emb_logo
 4. https://youtu.be/0jV5TO2jzUU
 5. https://youtu.be/XjBtKowVGOQ
 6. https://wordwall.net/hr/resource/10656723/informatika/siguran-internet
 7. https://wordwall.net/hr/resource/10656870/informatika/siguran-internet-2021
 8. https://beinternetawesome.withgoogle.com/hr_hr/interland