Pogled uz promjenjiv ožujak

Broj 152, ožujak 2023.
ISSN 1848-2171

Pogled_iconDjeca su vrlo znatiželjna i radoznala. Alenka Povšič smatra kako im moramo ponuditi obilje prilika za istraživanje. U predškolskoj grupi istražili ​​su koji zadatak ima određeno osjetilo. Više…

Pogled_iconKoncept Lektirne sarmice ili Sarma – lektira nastao je po uzoru na kreativne načine obrade lektirnih djela poput Pizza lektire ili Pripovjedne kocke, a zajedničkom suradnjom su ga osmislile učiteljica razredne nastave i stručna suradnica školska knjižničarka Ivana Rakonić Leskovar.Više…

Pogled_iconDan karijera je školski projekt kojemu je cilj upoznavanje učenika viših razreda osnovne škole sa spektrom mogućnosti koje nude srednje škole u Gradu Zagrebu. Ove godine se tom projektu pridružila i Ivana Kujundžić Lelas sa svojim učenicima kako bi se što ranije informirali o mogućim izborima na svom profesionalnom putu. Više…

Pogled_iconIvana Stančin Letinčić u produženom boravku je provela projektni dan. Ovog su puta obilježili Svjetski dan jabuka, a cilj je osvijestiti važnost zdrave prehrane te očuvanje prirodne raznolikosti na primjeru jabuke. Više…

Pogled_iconRubikova kocka jedna je od najpoznatijih mehaničkih zagonetki koju je 1974. izumio mađarski profesor arhitekture Erno Rubik. Maja Jakovec objašnjava na koja područja djetetovog razvoja utječe slaganje Rubikove kocke te opisuje iskustva iz prakse. Više…

Pogled_iconFormativno praćenje izazvalo je veliko zanimanje posljednjih godina. Jana Remic prikazala je praktični primjer rada iz sklopa Vjerojatnost jer su brojna istraživanja dokazala da formativno praćenje može snažno utjecati na poboljšanje učeničkih postignuća. Više…

Pogled_iconJasminka Možgon Jarić nas je upoznala s projektima koji se provode u njenoj školi, a cilj projekta bio je motivirati učenike za STEM predmete, približiti im sadržaje, učiniti učenje lakšim i zanimljivijim korištenjem novih, drugačijih i inovativnih metoda. Više…

Pogled_iconPosljednjih nekoliko godina školstvo se značajno promijenilo za učenike, roditelje, učitelje, rukovodstva škola i donositelje odluka o obrazovanju u državnoj upravi. Jernej Gabrijel otkrio nam je pristupe koji su učenicima i nastavnicima omogućili napredovanje u znanju, ali uz ogromnu količinu strpljenja jer smo se suočili s ogromnim preprekama koje smo uspješno savladali. Više…

Pogled_iconProjekt Šareno programiranje – STEAM za najmlađe je inovativni program učenja programiranja od najranijeg uzrasta koristeći robote Cubetto i RoboWunderkind. Ciljevi projekta su razvoj algoritamskog načina razmišljanja, logičkog zaključivanja te poticanje na kreativno izražavanje i stvaranje djece koristeći suvremene IKT tehnologije, kažu Lucija Ćurko i Ivan Lipanović. Više…

Pogled_iconKomunikacija je temeljni društveni proces u kojem se pružaju i primaju informacije, ali i proces koji omogućuje međudjelovanje pojedinca i skupine, učenika i nastavnika, učenika i učenika. Matilda Jelaska je pokušala dočarati zašto je dobra komunikacija važna za nastavnika i učenika. Više…

Pogled_iconSportski dani dio su obrazovnog programa osnovne škole, a namijenjeni su prvenstveno aktivnostima u prirodi. Mirjam Remic navodi nekoliko primjera aktivnosti kojima se učenici zabavljaju dok istovremeno jačaju svoje mišiće, koordinaciju i kondiciju. Više…

Pogled_iconUčitelj sve češće usmjerava učenike, da sami pronađu rezultate, upoznaju nove metode rada, samostalnom istraživanju, deduktivnom zaključivanju. Nataša Polončič predstavila je planiranje aktivnosti i pitanja za proces učenja po Marzanovoj shemi. Više…

Pogled_iconNevenka Povirk upoznala nas je s načinima rada s najmlađom jasličkom djecom u vrtiću, koju koristi dugi niz godina, a temelji se na znanju koje je stekla na treninzima projekta FIT4KID. Više…

Pogled_iconVukovarski gimnazijalci uz vodstvo Sanje Pavlović Šijanović i Davora Šijanovića osvojili su treće mjesto na kreativnom natječaju Junior Engineer Academy sa svojim IoT modelom vukovarskog vodotornja gdje su demonstrirali primjenu tehnologije u službi očuvanja i promoviranja kulturne baštine. Više…

Pogled_iconPrvi dan škole je uvijek nešto posebno. Kako bi im ovaj dan ostao u sjećanju i nezaboravan, učiteljica Simona Lobnik ih uvijek iznenadi s različitim aktivnostima. Više…

Pogled_iconPolona Gole je predstavila svoj nastavni sat gdje učenici u 5. razredu usvajaju da biljke proizvode hranu (organsku tvar) i kisik iz vode i ugljičnog dioksida, te da je za taj proces (fotosinteza) potrebna i sunčeva svjetlost kao izvor energije i klorofila. Više…

Pogled_iconU sklopu podučavanja učenika učitelji se susreću s problemom koji se odnosi na način učenikovog usvajanja nastavnog gradiva. Svaki pojedinac mora sam otkriti koja mu tehnika učenja najviše odgovara. Tanja Starc Novak smatra da je važno i ispravno učenicima pokazati i s njima isprobati različite tehnike učenja. Više…

Pogled_iconSpecijalni pedagog najvažnija je osoba za dijete s posebnim potrebama. Za njega je to ne samo učitelj, već i osoba kojoj može vjerovati, osoba koja predstavlja svojevrsnu sigurnost u školi. Također, specijalni je pedagog za dijete osoba od povjerenja, kaže Tina Čeh. Više…

Pogled_iconProjekt Tradicionalni slovenski doručak već se niz godina provodi, a u projekt je uključena i Tina Rezar kako bi se potaklo učenike, učitelje, roditelje i ostale da tokom cijele godine upotrebljavaju lokalne namirnice i kupuju lokalne proizvode na najbližem seoskom gospodarstvu, odnosno kod najbližeg proizvođača ili zadruge. Više…

Pogled_iconUtjecaj umjetne inteligencije na tehnološke procese i svakodnevni život je sve veći. Valentina Pajdaković je približila pojam umjetne inteligencije izradom strojnog modela učenja i programskog rješenja u Scratchu koje prikazuje kontekst iz prirodnog okruženja. Više…

Gordana Lohajner

Dan jabuka u produženom boravku

ivana_SL

Ivana Stančin Letinčić

1. Sažetak

Produženi boravak sa svojom specifičnom organizacijom koja svakodnevno uključuje dva sata Organiziranog vremena čini gotovo idealni dnevni raspored za provođenje projektnih aktivnosti, a osobito projektnih dana. Učenici i učiteljice produženog boravka PŠ Savska (OŠ Davorina Trstenjaka, Zagreb) svake godine obilježavaju Svjetski dan jabuka. Cilj obilježavanja Dana jabuka je osvijestiti važnost zdrave prehrane te očuvanje prirodne raznolikosti na primjeru jabuke. Ovaj projektni dan realiziramo aktivnostima koje povezuju učenike svih odjeljenja škole potičući ih na suradnju te aktivnostima koje su specifične za dob i interese učenika pojedinih razreda (štafetne igre, likovne radionice, istraživanje izgleda jabuka, proučavanje dijelova jabuke te razvojnog ciklusa od sjemenke do ploda, čitanje, računanje itd.) Motiv jabuke uključen je u sve nastavne sadržaje toga dana s ciljem ostvarivanja ishoda nastavnih predmeta i međupredmetnih tema (Osobni i socijalni razvoj, Učiti kako učiti, Zdravlje i Održivi razvoj). Dan je usmjeren na istraživačku nastavu, vrijeme provedeno u prirodi, suradnju i poticanje zdravih navika. U ostvarivanje ishoda projekta uključeni su i roditelji i/ili drugi članovi obitelji čime povezujemo školu i zajednicu koja ju okružuje te je njezin sastavni dio.

Ključne riječi: projekt, korelacijsko-integracijski sustav, dan jabuka, produženi boravak.

2. Uvod

Dan jabuka obilježava se 20. listopada diljem svijeta. Pokret obilježavanja Dana jabuka krenuo je 1990. u Londonu potaknut ekološkom organizacijom Common Ground. Cilj je obilježavanje jesenskog blagdana i slavlje jabuke kao voća, ali i upozorenja kako svojim odnosom prema prirodi riskiramo izgubiti prirodnu raznolikost, što je prikazano primjerom jabuke, ali se odnosi na cjelokupnu prirodu. Liječnici taj dan koriste za promociju zdrave prehrane. Dan jabuka se obilježava u gradovima i selima, na tržnicama, u muzejima, školama. Motiv jabuke moguće je korelirati i integrirati u gotovo sve nastavne predmete, što svake godine i ostvarujemo u produženom boravku PŠ Savska.

3. Korelacija i integracija nastavnih sadržaja na primjeru obilježavanja Dana jabuke

3.1. Korelacija i integracija nastavnih sadržaja

Korelacijom nastavnih sadržaja unutar predmeta i među predmetima postiže se tzv. holistički pristup nastavi koji definira odgoj i obrazovanje kao neodvojive procese koji se međusobno isprepliću. Korelacija označava međusobno djelovanje dviju stavki koje se povezuju, ovise jedna o drugoj i mogu mijenjati jedna drugu. (Dimić Vrkić, Vidić, 2015.) U nastavnom procesu korelacija predstavlja dovođenje u međusobnu vezu predmeta/sadržaja koji imaju dodirne točke (Anić, Goldstein, 2009).

„Načelo korelacije u nastavi se ostvaruje na nekoliko načina:

 • unutarpredmetna korelacija (korelacija unutar nastavnog sadržaja jednog predmeta),
 • međupredmetna korelacija (korelacija s određenim nastavnim sadržajima drugih nastavnih predmeta).

Svaka od ovih dviju vrsta korelacije ima i dvije pod razine:

 • horizontalna korelacija (korelacija u istom godištu/razredu),
 • vertikalna korelacija (korelacija među godištima/razredima).“ (Dimić Vrkić, Vidić, 2015.)

Razlikujemo tematsku i strukturalnu korelaciju. Procesom integracije u nastavu spajamo različite sadržaje kako bismo dobili povezanu cjelinu. Korelacija i integracija čine važan dio nastavnog procesa, osobito na primjerima projektne nastave. Projektna nastava uključuje povezivanje tema iz više nastavnih predmeta, povezivanje sa svakodnevnim životom učenika te primjernu različitih znanja i vještina. Projektna nastava smatra se najuspješnijom za oslobađanje kreativnosti učenika i učitelja. (Bežen, 2008.)

3.2. Obilježavanje Dana jabuka u PŠ Savska

U Osnovnoj školi Davorina Trstenjaka u Zagrebu već se godinama obilježava Dan jabuka. U Područnoj školi Savska svake godine 20. listopada u produženom boravku cijeli dan kroz niz aktivnosti posvetimo jabuci. Produženi boravak sa svojom specifičnom organizacijom koju svakodnevno čine dva sata Organiziranog vremena čini gotovo idealni dnevni raspored za provođenje projektnih aktivnosti, a osobito projektnih dana.

Dan obilježavamo zajedničkim aktivnostima svih odjeljenja produženog boravka (u školi su tri skupine) te svaka skupina ima posebne aktivnosti prilagođene interesima i dobi učenika. Na hodniku svake godine postavljamo pano na kojem su izloženi zanimljivi podaci o jabukama. Učenici su imali zadatak prikupiti poslovice i zagonetke te zanimljive citate i legende u kojima se spominje jabuka te su i one bile izložene na panou. Jabuka je prikazana i likovnim radovima učenika. Neki su jabuke prikazali pomoću kolaž papira na različite načine, neki temperama prikazujući tonove boja, a inspiracija su nam bili i poznati umjetnici Andy Warholl i Wassily W. Kandinsky (što smo povezali s eTwinning projektom “U svijetu likovnih umjetnika”). Radovi su krasili naše učionice i hodnik škole.

Učiteljice su, koristeći prezentacije, učenicima predstavile važnost jabuka i zanimljivosti nakon čega svake godine odlazimo u školsko dvorište. Tamo organiziramo natjecateljske igre za sve učenike. Sve smo učenike podijelili u skupine tako da su u svakoj skupini bili učenici svih razreda. Organizirane su različite štafetne igre kao što su prenošenje jabuke na kuhači, nošenje jabuka u košaru, prenošenje jabuke iznad glave ili ispod nogu iz ruke u ruku.

Učiteljice prije početka produženog boravka u školskom dvorištu sakriju po jednu jabuku za svaku skupinu (1., 2. i 3. razred). Jabuka je pakirana u vrećicu te piše kojem razredu pripada. Nakon štafetnih igara, svaka skupina (sada prema dobi) kreće u lov na blago. Trebaju pronaći svoju jabuku. Ako u potrazi pronađu jabuku koja ne pripada njihovom razredu, ne smiju je dirati niti reći da su ju pronašli. Cilj ovih aktivnosti je uključiti motiv jabuke u aktivnosti koje svakodnevno provodimo na svježem zraku te međusobna suradnja učenika svih generacija ka ostvarivanju zajedničkog cilja.

Povratkom u školu, za užinu svi jedu jabuke. Zatim svaka skupina radi aktivnosti koje su prilagođene baš njima. Čitali smo priču “Zvjezdana jabuka”, a jabuke koje smo dobili za užinu poslužile su nam kako bismo pronašli zvijezde u našim jabukama. Rješavali smo matematičke zadatke u kojima su se spominjale jabuke. Na taj smo način učili sadržaje Matematike i Hrvatskog jezika prema ishodima kurikulumu spomenutih predmeta povezujući ih s motivom jabuke.

U organiziranom vremenu su učenici podijeljeni u četiri skupine. Prva je skupina imala zadatak proučiti dijelove jabuke. Koristeći nož i ljuštilicu, prikazali su ostatku razreda pojedinačne dijelove jabuke, peteljku, koru, mesnati dio, jezgru i sjemenku. Druga je skupina izradila plakat koji je prikazivao razvojni tijek jabuke od sjemenke do ploda. Plakat su predstavili ostalim skupinama. Treća je skupina istraživala raznolikost jabuka. Svaki je učenik imao jabuku druge sorte te su ju vagali, bilježili njezin miris, boju i okus. Istražili su ima li jabuka sjemenku te pluta li ili tone u čaši vode. Prikupljene podatke su pokazali ostalim učenicima. Četvrta je skupina radila pokus s jabukom. Jabuku su odrezali na četiri kriške. U čašice u natočili iscijeđen limun, vodu, ocat i ulje. Stavili su u svaku čašu jednu krišku jabuke i čekali da prođe neko vrijeme. Zatim su drugim skupinama opisali pokus, prikazali rezultate i zaključke. Cilj ovih aktivnosti je poticanje istraživačkog rada učenika. Prezentiranjem rezultata učenici vježbaju govorne i predstavljačke sposobnosti.

U obilježavanje Dana jabuka uključeni su i roditelji i /ili bake i djedovi. Oni taj dan pripreme razne proizvode od jabuka koje učenici na kraju dana degustiraju. Na stolu u hodniku tako su se našle pite i štrudle od jabuka te mnogi drugi kolači koji sadrže jabuke, sok od jabuka, čips od jabuke, kompot i džem. Na stolu je bila i izložba različitih sorti jabuka koje su učenici donijeli. O svakoj je sorti pisalo obilježje. Najzanimljivije su nam bile stare sorte jabuka koje su donijeli učenici nakon posjeta selima. Ovom aktivnošću povezujemo školu i zajednicu koja ju čini i okružuje, a to su učenici, roditelji, ostali članovi obitelji i djelatnici škole.

4. Zaključak

Obilježavanjem Dana jabuka u školi učenicima ukazujemo na važnost zdrave prehrane, biološke raznolikosti i očuvanja prirode. Motiv jabuke moguće je integrirati u sve nastavne predmete (Hrvatski jezik, Matematika, Tjelesna i zdravstvena kultura) te međupredmetne teme (Osobni i socijalni razvoj, Učiti kako učiti, Zdravlje i Održivi razvoj), što je prikazano na primjeru obilježavanja Dana jabuka u produženom boravku  područne škole Savska. Na taj način ne ostvaruje se samo cilj Dana jabuka te ishodi kurikuluma već se  mijenja uobičajena dinamika nastavnog dana što pridonosi kreativnosti i motiviranosti za rad učenika. Također se ostvaruje povezivanje škole i zajednice kroz suradnju s roditeljima i drugim članovima obitelji.

Literatura

 1. Anić, V., Goldstein, I. (2009). Rječnik stranih riječi, Zagreb: Novi Liber.
 2. Bežen, A. (2008.). Metodika – znanost o poučavanju nastavnog predmeta. Zagreb: Školska knjiga.
 3. Dimić Vrkić, J., Vidić, S. (2015.). „Korelacija i timski rad u nastavi – holistički pristup učenju i poučavanju“. U. Acta Iadertina (ur. J. Dimić Vrkić), Zadar. vol. 12., no.2., str. 93.-114.
 4. https://www.commonground.org.uk/apple-day/, 10. 4. 2022. 

Autorska prava u glazbi i netiquette

pina_zilic

Pina Žilić

Sažetak

U članku o Autorskim pravima i lijepom ponašanju na internetu prezentiramo rad OŠ Mate Lovraka Petrinja. Kako bi učenici bolje razumjeli i naučili više o autorskim pravima u glazbi na satu glazbene kulture snimili su malu video lekciju u kojoj govore o toj temi. U članku nudimo digitalnu igru o autorskim pravima i prezentaciju koja je dostupna na Edutoriju. Primjeri za Netiquette su iz autorskog eTwinning projekta Evergreen.

Ključne riječi: autorska prava, netiquette, eTwinning, glazba, projekt

Slika1

Podijeliti ću s vama primjere i probleme s kojima se susrećem u učionici glazbene kulture. Radi se o autorskim pravima u glazbi i lijepom ponašanju na internetu popularnog naziva Netiquette.

Moje ime je Pina Žilić i učiteljica sam glazbene kulture u OŠ Mate Lovraka u Petrinji.

Rasprava o autorskim pravima ove se godine dogodila spontano. Dok smo učili o koncertu i slušali primjere jedan video nije bio dostupan.

Dizajn bez naslova - 1Naime, zabranio ga je vlasnik i blokirao ga za korištenje na temelju autorskih prava. To je odmah zainteresiralo učenike koji su mi sami odmah počeli davati savjete kako da riješim ovaj problem.

Učenike je potom zanimalo:

Što su to točno AUTORSKA PRAVA i zašto sve što je vidljivo na internetu ne mogu koristiti. Oni polaze od stava da ako je na internetu onda je ponuđeno i može se koristiti. No to baš i nije tako…

Slika 3Ovo je jednostavna razvrstavaljka koju nudim i svojim učenicima. Što je dozvoljeno a što nije možete se i sami utvrditi te se poigrati ako otvorite ovaj QR kod.

Najčešće je otvaramo i na pametnoj ploči i komentiramo zašto je što dozvoljeno ili pak zašto nije dozvoljeno.

Inače je dio aktivnosti nakon predavanja o autorskim pravima gdje gledaju animirani film, uče kako pronaći besplatne fotografije i druge sadržaje koje nisu ograničene autorskim pravima te izrađuju mini glazbeni zadatak u kojem izabiru svog omiljenog glazbenika/cu i rade kratku prezentaciju o njemu/njoj.

Cijela prezentacija dostupna je na Edutoriju ili je možete otvoriti putem ove poveznice.

Često postavljam videa i na YouTube. Sam You Tube program odmah prepoznaje kršenje Autorskih prava i ovisno o razini kršenja kažnjava počinitelja. Kao učiteljica glazbene kulture to me ograničava jer bez obzira na navođenje autora i objašnjenja da je video isključivo rađen u edukativne svrhe YouTube i dalje blokira autorsku glazbu. To nam je ujedno bio i najveći problem u izradi videolekcija za nastavu glazbene kulture i umjetnosti jer su određeni sadržaji nezamjenjivi.

2022. godine OŠ Mate Lovraka Petrinja bila je dio tima eTwinning projekta eSafety – online safety – cyberbulling.

Projektne aktivnosti su osim onih klasičnih uključivale i izradu pravila ponašanja na internetu. Učenici su izrađivali plakate u Canvi.

Evo nekoliko primjera koje smo nazvali 5 pravila o sigurnosti na internetu.

Slika 4

Ovakva i slična mini pravila radimo svake godine kako bi se učenici podsjetili i bili oprezniji surfajući internetom. Bilo da se radi o copywriteu ili cyberbullingu ili pak lijepom ponašanju na internetu Netiquette mislim da više nije dovoljno samo povremeno učiti učenike o tome jer su oni svakodnevno izloženi. Potrebno ih je poučavati u svakoj prilici. Oni sami imaju dosta toga za reći i već s 10 tak godina imaju puno iskustva i vremena provedenog na internetu.

Često ih potičem na lijepo ponašanje. Ovo su primjeri lijepih komentara u ovogodišnjem autorskom eTwinning projektu Evergreen. Učenici su glasali za najbolji logo projekta no svaki su logo mogli komentirati naravno poštujući pravila lijepog i pristojnog ponašanja. Komentari su na različitim jezicima. Kako je to međunarodni projekt vidite komentare na španjolskom, engleskom i grčkom. Nakon toga učenici su imali prilike sudjelovati i u drugim obrascima u kojima su online glasali i komentirali logo za eTwinning projekte: Slika 5Živimo održivo, Krežmin 160. rođendan i Pjevaj, sviraj, pleši – Tradicijska glazba. Nisam ih gotovo uopće morala opominjati niti usmjeravati na lijepo ponašanje. Sami su pisali samo lijepe kritike i poštivali druge radove.

Evo što moji učenici 5.c razreda kažu o autorskim pravima u glazbi: https://youtu.be/-mK40NzTPj8

Nadam se da sam vas inspirirala da češće i više pažnje posvetite temi sigurnosti na internetu kroz različite aktivnosti.

Novogodišnji Pogled

Broj 149, prosinac 2022.
ISSN 1848-2171

image

Pogled_iconU projektu Pogum (Hrabrost) glavni ciljevi su jačanje kompetencija poduzetništva i poticanje fleksibilnog prijelaza između obrazovanja i okoliša u osnovnim školama. Andreja Kocjan je željela da učenici shvate kako je moguće na maštovit način ponovo upotrijebiti otpadnu ambalažu te na taj način potaknuti kritičko razmišljanje, kreativnost i održivi razvoj kod učenika. Više…

Pogled_iconUčitelji u školama rade sa širokom spektrom različitih učenika koji imaju različite potrebe. U članku Dolores Štembergar možete saznati neke činjenice o ADHD-u i primjere iz prakse koje smo odradili s učenikom na individualnim satovima dodatne stručne pomoći. Više…

Pogled_iconSportske aktivnosti i pravilna prehrana vrlo su važni u životu mlade osobe. Donata Tomažič je željela potaknuti neaktivne pojedince na sportske aktivnosti. Pročitajte što su zaključci provedene ankete. Više…

Pogled_iconVlasta Čukur kaže kako u glavama suvremenog čovjeka raste svijest da zaštita okoliša nije samo hir, već i nužnost. Vrijeme je da učenici nadograde i shvate znanje koje smo im mi učitelji i roditelji već prenijeli.“Planet Zemlja može računati na nas”, to je zavjet koji su učenici dali na kraju sadnje drva. Više…

Pogled_iconMeđugeneracijska druženja iznimno su važna kako za starije tako i za mlade jer potiču izmjenu iskustava i mladenačku razigranost. Irena Herlih kaže kako je bit povezivanja dobri međuljudski odnosi i ostvarenje međugeneracijske solidarnosti. Više…

Pogled_iconKatarina Vinšek smatra kako je potrebno više vremena posvetiti upoznavanju učenika s karakteristikama i načinom života sojeničara koji su živjeli na području blizu škole, pa je tu svrhu provela razredni projekt. Više…

Pogled_iconU školi prije pet godina započeli su predpismenim vještinama u prva četiri mjeseca prvog razreda. Učenici razvijaju vještine prije opismenjavanja kroz različite vježbe, a Katja Gracar opisala je kako se učenici osposobljavaju za ove vještine i koja pomagala koriste. Više…

Pogled_iconMarija Bratonja je provela aktivnosti Hackathon i Student Camp u sklopu IN EDU projekta Inkluzivne zajednice kroz EDUkaciju medijske pismenosti i kritičkog razmišljanja, a učenici su stekli nova znanja i vještine vezane uz medijsku i informacijsku pismenost te kritičko razmišljanje koji će im pomoći u daljnjem školovanju. Više…

Pogled_iconRad u kombiniranom odjelu posebno je izazovan, pa je obrada lektire bio prava avantura koja je zamišljena kao zajednički projekt Marijane Kune, školske knjižničarke i Željke Krizmanić, učiteljice razredne nastave. Cilj projekta bio je obraditi književno djelo na učenicima zanimljiv način, povezati ga sa svim nastavnim predmetima u trećem i prvom razredu, koristiti vizualne predloške, digitalne alate i medijske sadržaje te provesti vrednovanje zadovoljstva učenika. Više…

Pogled_iconU svom članku, Stanka Vogrinec želi skrenuti pozornost na važnost urednih bilježnica, posebno na važnost urednih bilješki. Napominje da je jedan od važnih čimbenika koji utječu na bolje i brže znanje uredna bilježnica, stoga je jedan od naših prioriteta poticanje učenika na jasne i čitke zabilješke. Više…

Pogled_iconMartina Križman Tavčar na svjetski dan Zemlje je osvijestila učenike da je planet na kojem živimo jedinstven i zato ga treba čuvati i štititi te da moraju nastojati odvojeno prikupljati i pravilno zbrinjavati što više različitih vrsta otpada, posebice jer su vrijedan izvor sirovina koje mogu cirkulirati u prerađenim proizvodima u više proizvoda. Više…

Pogled_iconS plesom se susrećemo kao djeca, kada svojim pokretima izražavamo nešto što osjećamo, vidimo ili mislimo. Mateja Lesničar nam je opisala kako ples u području predškolskog odgoja podrazumijeva izražavanje kroz pokret i stvaranje kroz pokret, stoga potaknimo djecu na ples. Više…

Pogled_iconProjekt Smiješak, snima se! Mala škola filma integriran je u dijelove nastavnoga plana hrvatskoga jezika u 6. razredu i u godišnji plan rada Filmske družine ZAG, ispričala nam je Melita Horvatek Forjan. Ciljevi projekta su usvajanje temeljnih tehničkih vještina za snimanje kvalitetne fotografije i kratkoga filma, poticanje kreativnoga izražavanja učenika kroz medij filma i fotografije te razvoj filmske pismenosti i medijske kulture. Više…

Pogled_iconNina Bitežnik tijekom svoj profesionalnog razvoja imala je priliku promatrati djecu kako uče pojam simetrije. Prije nego što je djecu upoznala sa terminom simetrija dobila je vrlo zanimljive odgovore. Više…

Pogled_iconU izvannastavnoj aktivnosti Simona Lobnik djeci nudi mogućnost aktivnog istraživanja kroz različite eksperimente što kod učenika izaziva uzbuđenje i potiču želju za daljnjim istraživanjem. Na taj se način dosadna predavanja o zakonima prirode pretvaraju u uzbudljivu istraživačku avanturu, igru i zadovoljstvo jednim uspješnim eksperimentom koji obogaćuje djetetovo znanje. Više…

Pogled_iconPetra Žirovnik Grudnik traži vezu između boja interijera učionica i učenja, kako boje utječu na proces učenja, kako se utjecaj boja razlikuje u različitim dobnim grupama i kako je moguće koristiti odgovarajuće boje u različitim područjima u školi. Više…

Pogled_iconPredmet Društvo jedan je od nastavnih predmeta, a cilj Tine Rezar je saznati što se učenicima u predmetu Društvo sviđa, a što ne; koje im se teme sviđaju, koje nastavne metode su im draže od drugih i koja nastavna pomagala najradije koriste. Više…

Pogled_iconMotiviranje učenika za pisanje na stranom jeziku može predstavljati veliki izazov za nastavnika. Valentina Batagelj uz pomoć online programa Animated Drawings pretočili su tekst o svojoj izmišljenoj čudnoj obitelji u animaciju. Proces je kombinirao različite vještine, od pisanja, crtanja, animiranja i u završnoj fazi predstavljanja njihove izmišljene neobične obitelji pred razredom. Više…

Gordana Lohajner

Early English learning

– project “My town”

valentina_batagelj

Valentina Batagelj

Abstract

Early years of learning English as a foreign language are of crucial importance. In Slovenia, the students start to learn English in the 2nd grade, some of them can choose to start already in the first grade. Associating learning English as something fun and actively including every individual student can be done via numerous activities. The article presents one such activity, the project “My town” created by the 3rd graders at the Fran Erjavec Primary School in Slovenia. The process combined making the houses and vehicles out of wooden blocks and creating the town’s map. The article includes the lesson plans.

Key words: dream town, project, group work, English, early learning.

1. Introduction

In English lessons, the 3rd graders at the Fran Erjavec Primary School in Nova Gorica created the project “My town”. Within 12 school lessons and via various activities, such as reading a book Brown Rabbit in the City, singing songs and playing games, they, in groups, created their dream vehicles that travelled over their dream towns. This creative process led the students to create extraordinary vehicles, such as a magic broom and a well-adored ice-cream truck, words, the students would probably not have learned within the regular school curriculum. In addition, they learned how to give directions to one another, for example to use the expressions “turn left, turn right, go straight on past the …, it’s on your left/right”. Working in groups is the most rewarding, yet one of the most challenging tasks for a teacher. The article presents the process of the project “My town”.

Goals:

 • ecognize and name the vehicles,
 • say how to travel to school,
 • create a class survey about travelling to school,
 • develop reading, speaking, writing, listening skills,
 • create the dream vehicle and the dream town,
 • learn how to use a map; to ask and give direction.

Material:

Song »Look all around« from Happy Street 2, powerpoint projection »Look all around«, paper with a chart (each group), wooden blocks, book »Brown Rabbit in the City«, a board, a chalk, a poster from the book (with the buildings and the rabbit), jar lids.

2. Process

The teacher introduces the song “Look all around” and sets the task to name all the vehicles from the song.

The pupils listen to the song and name the vehicles. The teacher elicits the answers and writes the words on the board.

With the help of the projection in which the song is presented with symbols, the students say the song. The students practise.

The teacher presents the dancing moves to sing next to the song, for example, to stretch out our hands for the stop sign and show “stop” in the song. The students dance and sing along.

The teacher asks how the students came to school. They answer. The teacher puts the students into groups. Each group has a paper with a chart. One of them asks the question to the other students and marks the answers on the chart. The teacher elicits the answers from each group. The teacher marks the answers on the board and discusses the results with the students.

The teacher asks which houses they passed on their way to school. The students name the buildings. The teacher introduces the book »Brown Rabbit in the City«. After the reading, the teacher puts the poster of the city from the story on the board. The students answer which buildings were in the story and puts the buildings on the poster in the order the students say the words. He travels with the rabbit over the town and the students name the building. The students recreate the story.

The teacher explains the rabbit got lost because the city is very big. He asks the students if they know how to give directions in English, to help the rabbit. He elicits the answer. The teacher asks to help the rabbit to get to different buildings. The teacher invites the students to create their own towns on the posters, which the rabbit can also visit. In groups, the students make their own map of the town.

In the next step, the students are given wooden blocks which they transform into buildings and blocks for the vehicles for the rabbit to travel in. They name the buildings and vehicles.

A person in a group chooses a building and a vehicle for the rabbit to travel in. He leads the person with the rabbit and the vehicle to the building.

In the end, each group presents their town. They practise the structure »There is/there are« which they know from the previous years. With the help of various games, the students practise the new vocabulary (vehicles and buildings). For example, the teacher gives the students jar lids. They create their own memory, two identical images for two jar lids, for example two images of »a school« which they glue under the jar lid. They play memory game. In the first rounds, they only name the images under the lid. When they are confident about the buildings and the vehicles, they can only take the pair when they correctly form the sentence »There is« or »There are« and get the pair.

3. The students’ feedback

The students wrote some impressions after the project finished.

“What I liked the most was that we worked together.” clip_image002David, 3.A

“I liked that each of us contributed with his or her idea and that we helped each other.” Šeli, 3.A

Picture 1. A group of students playing with the vehicles

clip_image004clip_image006
Picture 2. The map of the town and the buildings          Picture 3. Students practicing the words before the play

“I loved making a magic academy which was also in the story of Harry Potter, called Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. My vehicle was the flying broom Nimbus.”– Anna Sofia, 3. C

“I really liked working in groups and that we used wooden blocks for it.” Jan, 3. A

3. Conclusion

The project “My Town” involved early learners of English at Fran Erjavec Primary School in Nova Gorica, who worked in groups. Working in groups can be challenging because there are more conflicts among the students than if the teacher simply gives the instructions to the class as a whole and each does the same exercise and answers at the same time. Solving such problems that occurred during the lessons proved as an investment in the future. After the lessons, where these students were playing in the yard, they more quickly solved the problems that occurred because they had the techniques for problem solving from the class and it was easier and quicker for them to apologise and achieve a goal. The students learned English in a fun way, through a story and created their own project they could play with. All students were active, they supported each other and practised together so all reached the goals set at the beginning of the project.

Literature

 1. Maidment, S. 2010. Happy Street 2. Oxford University Press.
 2. Russel, N. 2010. Brown Rabbit in City. Viking Books for Young Readers.

Naramak lički(h) riči

renata_MD

Renata Milković Domazet

Sažetak

U članku je predstavljen praktičan primjer iz nastave hrvatskog jezika od 5. do 7. razreda osnovne škole. Pisat će se o ideji i realizaciji projekta “Naramak lički(h) riči” – izradi malog slikovnog rječnika ličkoga govora kojim govore stanovnci Perušića, Vukšića, Starog Ličkog Osika i Mušaluka.

Ključne riječi: projekt, istraživački rad, upotreba IKT-a, osmišljavanje i izrada malog slikovnog rječnika ličkoga govora.

Uvod

Naša se osnovna škola nalazi u naselju Lički Osik u koji su nakon Domovinskog rata doselili stanovnici iz različitih dijelova Like, ali i drugih regija (uglavnom Slavonije i Slika 1Dalmacije), a nemali je broj doseljenika i iz BiH, stoga se u poučavanju narječja, zavičajnog i mjesnoga govora ovog dijela Like nailazi na poteškoće. Uočila sam i kako učenici sve manje razumiju i koriste zavičajni vokabular, stoga sam učenicima od 5. do 7. razreda osmislila različite aktivnosti.

Slika 1. Naslovnica slikovnog rječnika

Od ideje do realizacije

Hrvatski jezik i narječja – 5.razred

Želeći sačuvati autohtone lokalizme i potaknuti učenike na očuvanje lokalnog identiteta, u 5.razredu počeli smo bilježiti lokalizme. Kako bi svim učenicima bilo lakše razumjeti značenje pojedinih izraza, odlučili smo riječi slikovno obogatiti.

Dijalektalna književnost – 6. razred

U 6. razredu čitali smo dijalektalne tekstove posvećujući posebnu naklonost zavičajnim pjesmama. Čitajući pjesmu suvremenog ličkog pjesnika Mirka Sankovića “Ličan”, shvatila sam kako je pjesmu potrebno “prevesti” na standardni jezik da bi je učenici razumjeli. Tako sam došla na ideju osmisliti sljedeće aktivnosti. Predložila sam im ispisati iz pjesme sve lokalizme i pronaći značenje koristeći Rječnik ličke ikavice Marka Čuljata. Podijeljeni su u dvije skupine: prva je istraživala lički idiom pomoću navedenog rječnika dok je druga imala zadatak istražiti značenje uz pomoć obitelji. U prvoj skupini su bili učenici koji nisu govornici ličkog idioma, a u drugoj su bili učenici čije su obitelji autohtoni govornici. Istraživački zadatak trajao je dva dana. Treći dan objavljeni su rezultati istraživanja. Učenici su uočene lokalizme iz pjesme usporedili s onim lokalizmima koje su zabilježili od govornika iz svojih obitelji. Opisana aktivnost im se svidjela pa sam osmislila slične koje bi se mogle provoditi na redovnoj, dodatnoj nastavi i izvannastavnoj aktivnosti. Predložila sam bilježenje lokalizama iz sela i mjesta u kojima učenici žive (Mušaluk, Stari Lički Osik, Vukšić) i u kojima imaju rođake (Perušić). Svoju ideju izložila sam roditeljima pa su se pojedini rado uključili. Projektu su se najviše obradovale bake, djedovi, prabake i pradjedovi koji su svakodnevno svoje unuke i praunuke dočekivali s listićem novih izraza sretni što mogu pomoći sačuvati riznicu lokalnih riječi.

7. razred: Naglasni sustav HJ, upotreba IKT-a

U 7. razredu naš se rječnik i dalje razvijao. Sad su me već i drugi učenici zaustavljali na hodnicima govoreći: „Učiteljice, imam i ja riječ za Vaš rječnik!” To bi me iznenadilo jer sam mislila da se današnji učenici bave samo gadgetima koristeći engleske izraze i da im je naša aktivnost dosadna. No, prevarila sam se. Rječnik smo obogatili fotografijama od kojih su većinu učenici sami fotografirali, a ono za što nismo imali vlastite, koristili smo slike s mrežne stranice https://pixabay.com/. U 7.razredu upoznajemo se s naglasnim sustavom HJ pa smo došli na ideju akcentuacije rječnika. Učenici su trebali moju pomoć jer nedovoljno poznaju kompleksni naglasni sustav HJ. Također su naučili što je fusnota, kako citirati izvore, što je natuknica, a što objašnjenje natuknice u rječniku.

Na kraju, trebalo je rječniku smisliti naziv. Olujom ideja, učenici su ponudili rješenje. Odlučili smo da nam se rječnik zove Naramak lički(h) riči. Radi čega naramak? Odgovor je jednostavan: u naramak ne stane mnogo, ali ono što (o)stane u naramku, vrijedno je i potrebno, a i blizu je srca. Naš naramak nije velik, ima svega 140 natuknica, ali svaka je zapisana s ljubavlju i željom da neke od njih otmemo zaboravu i spremimo u škrinju svog ličkog identiteta.

Obilježja ličkoga govora

Istražujući, došli smo do sljedećih zaključaka:

Govor

Etnici Starog Ličkog Osika, Vukšića, Mušaluka i Perušića govore štokavskim narječjem, odnosno novoštokavskim ikavskim (lipo, cila…)

Podrijetlo riječi

Zaključili smo kako su riječi uglavnom podrijetlom iz turskog jezika (Turci su napustili ovaj kraj tek u 17. stoljeću). Turcizmi koje smo zabilježili: ćariti, ćumez…

Slika2Slika 2. Primjer natuknice iz rječnika

Germanizmi (Likom je u 18. stoljeću vladala Austro-Ugarska Monarhija): firange špiglo…

Slika 3Slika 3. Primjer natuknice iz rječnika)

Jezične osobine dijela ličkoga govora koji smo istraživali:

 • uglavnom se ne provodi sibilarizacija (knjigi, ruki)
 • suglasnička skupina hv zamjenjuje se glasom f i v (hvatati<fatati<vatati)
 • prilog uvijek pronaći će se u oblicima vaji i vajik
 • ne izgovara se glas h (hajde<ajde)
 • gubi je glas j na početku riječi (jest<est)
 • protetsko j (opet<jopet/jope)
 • krnji infinitiv (doći<doć)
 • glagoli na -je zamjenjuju se sa i (vidjeti<vidjeti)
 • kod glagolskih pridjeva radnih u muškom rodu jednine izostavlja se a u ao (došao<došo)

Ovo sažimanje provodi se drugačije od mjesta do mjesta. U Vukšiću, Mušaluku i Starom Ličkom Osiku pojavljuje se oblik s krajnjim a: otiša ili oša; doša, dok Perušićani koriste oblik s krajnjim o (ošo, došo)

 • često se čuju riječi u kojima se ne provodi palatalizacija u prezentu 3. os mn (peku<peču)
 • u nekim riječima početno je zamjenjuje se sa i (jelo<ilo)
 • nije se dosljedno u upotrebi prijedloga s/sa; koristi se uglavnom prijedlog sa u svim jezičnim situacijama (s tobom<s tebom)
 • pogrešna uporaba prijedloga s/sa kad znači društvo/sredstvo ( s motikom)
 • suglasnička skupina gd zamjenjuje se glasom d (gdje<di)
 • u neodređenim zamjenicama gubi se t (itko<iko)
 • ispuštanje samoglasnika (Perušić<Perušć)
 • zamjena glasa ž sa r (može<more)
 • naglasci: novoštokavska akcentacija: miješanje visinskog i udarnog naglasnog sustava
 • uporaba različitog izraza za isti sadržaj od mjesta do mjesta: u Perušiću se za žarač koristi izraz maša dok se u drugim krajevima (Vukšiću, Starom Ličkom Osiku, Mušaluku) koristi izraz ožeg; u Perušiću se za lisnicu koristi izraz briktaš, u Mušaluku šajtofl.
 • arhaizmi: basamak, gabrla…

Slika 4 
Slika 4. Primjer natuknice iz rječnika

Učenje za život

Rječnik će se izraditi u tiskanoj i digitalnoj inačici dok bi promocija rječnika bila u ožujku za Dane hrvatskog jezika.

Planirane aktivnosti:

 • promocija u školskom predvorju za učitelje i učenike razredne i predmetne nastave na kojoj bi učenici, koji su sudjelovali u stvaranju ovog rječnika, govorili o procesu njegova nastanka
 • interaktivna igra s učenicima u poznavanju mjesnoga govora (natuknice iz rječnika)

Što su učenici naučili u ovom projektu?

Zajedno smo osmišljavali aktivnosti. Učenici su naučili više ovakvim načinom rada nego reproduciranjem gotova teksta. U istraživanju su aktivno uključili svoje starije rođake s kojima su proveli vrijeme. Naučili su više o podrijetlu, nastanku i obilježjima svojega govora. Samostalno su koristili tehnologiju, proširili znanje o rječničkoj građi te su ustrajnim i marljivim radom ostvarili željeni cilj.

Ostvarene međupredmetne teme

Osobni i socijalni razvoj

Učenici razvijaju:

 • sliku o sebi, samopoštovanje i samopouzdanje, prepoznavanje i prihvaćanje različitosti
 • socijalne i komunikacijske vještine, suradnju i timski rad, odgovorno ponašanje prema sebi i drugima, donošenje odluka te planiranje cjeloživotnog učenja

Učiti kako učiti

 1. Učenik se koristi različitim strategijama učenja i upravljanja informacijama koje su temelj za razvoj ostalih vrsta pismenosti te za kritički i kreativni pristup rješavanju problema.
 2. Učenik prepoznaje vrijednost učenja i pokazuje interes za učenje, prepoznaje svoje motive za učenje, razumije i regulira svoje emocije tako da potiču učenje te razvija pozitivnu sliku o sebi kao učeniku.

Informacijska i komunikacijska tehnologija

Učenik se samostalno koristi raznom tehnologijom.

Zaključak

Premda u početku nije zamišljen kao projekt, naš je rječnik s vremenom prerastao u „ozbiljan“ tekst koji neće ostati na stranicama improvizirane bilježnice, nego će se koristiti kao predložak iz kojeg budući naraštaji mogu proširivati znanje o govoru svojeg mjesta i zavičaja.

Put kojim smo moji učenici i ja prošli u izradi ovog rječnika nije bio lagan, ali je bio zanimljiv i poučan. Osvijestila sam potrebu za poučavanjem učenika lokalnom identitetu nudeći im raznoliku nastavu Hrvatskog jezika.

Literatura

 1. Bežen, A. (2009). Lički jezični identitet(i)
 2. Čuljat, M. (2004). Ričnik ličke ikavice, Gospić: Likapres
 3. Sanković, M. (2004). Lika iza palasaka
 4. https://skolazazivot.hr/medupredmetne-teme/

Projektni sastanak u Modeni – WIDE

nikolina_marinic

Nikolina Marinić

Udruga Suradnici u učenju partner je u projektu Wellbeing in Digital Education (WIDE KA220-VET-A5322CAB) koji se financira se iz Erasmus+ fonda, traje 28 mjeseci, a započeo je 28. veljače 2022. Projekt je nastao iz potrebe za očuvanjem mentalnoga zdravlja i dobrobiti učenika i nastavnika tijekom učenja i poučavanja u virtualnom i kombiniranom okruženju.

Ključni pojmovi: projekt, Udruga suradnici u učenju, Erasmus+, mentano zdravlje.

Prvi sastanak partnera uživo održao se od 27. kolovoza do 2. rujna 2022. u Modeni u Italiji, a na njemu su, osim partnera iz Consorzio degli Istituti iz Italije, T-HAP LTD sa Cipra, Academy of Entrepreneruship iz Grčke, Lycee Charles et Adrien Dupuy iz Francuske i University of Salamanca iz Španjolske te koordinatora FO-Aarhus iz Danske sudjelovale i članice udruge Suradnici u učenju iz Hrvatske.

Osim razgledavanja Modene i njezinih znamenitosti, grada u kojem su rođeni Luciano Pavarotti, automobili Ferrari i aceto balzamico, uživali smo u međusobnom druženju, upoznavanju i razgovorima s našim partnerima i specijalitetima talijanske kontinentalne kuhinje.

Tijekom boravka u Modeni sudjelovali smo na sastanku partnera i u edukaciji o modelu Lov-e & Car-e-osity koju je vodio njezin autor, Yannis Angelis, stručnjak u područjima digitalnog obrazovanja, storytellinga te komunikacije i suradnje u marketingu. Model Lov-e & Car-e-osity temelji se na pozitivnoj psihologiji (iskustvu flow) i uključuje načela gestalt psihologije, bihevioralne ekonomije, igrifikacije, stvaranja priče i U-teorije. Model pomaže u osmišljavanju digitalnog učenja i poučavanja koje se temelji na suradnji, komunikaciji i razvijanju pozitivnih odnosa i postavljanje u središte učenikove potrebe za učenjem te kako se učenje može učinkovito prilagoditi učenikovom Lov-e & Car-e-osity temelj je metodološkog okvira i smjernica za uključivo digitalno obrazovanje koji će biti jedan od rezultata ovoga projekta.

Tijekom aktivnosti koje je vodio Yannis Angelis  razgovarali smo o važnosti povratnih informacija o tome kako se osjećaju sudionici procesa učenja prije aktivnosti učenja i nakon aktivnosti učenja u digitalnom okružju (check in i check out). Sudjelovali smo u debati koja je bila primjer aktivnosti u kojoj se naglašava potreba za očuvanjem mentalnoga zdravlja i dobrobiti sudionika aktivnosti učenja. Yannis nam je pokazao i mnoštvo različitih vježbi pomoću kojih učitelji čuvaju svoje mentalno zdravlje i dobro raspoloženje, što je preduvjet za poticanje svijesti o dobrobiti učenika u procesu učenja.

Partnersko sveučilište, University of Salamanca iz Španjolske, izvijestilo je projektne partnere o preliminarnim zdravlju i dobrobiti učenika, nastavnika i roditelja tijekom poučavanja u virtualnom i kombiniranom okruženju, a dogovoreni su i sljedeći koraci u projektnim aktivnostima. U istraživanju o mentalnom zdravlju i dobrobiti u Hrvatskoj sudjelovali su učenici, nastavnici i roditelji osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba, Primorsko-goranske županije, Karlovačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Vukovarsko-srijemske županije, Varaždinske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije (Osnovna škola Lovre Matačića Zagreb, Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci, Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar, Osnovna škola “Petar Zrinski” Čabar, Osnovna škola Popovača, Prva osnovna škola Ogulin, Osnovna škola Veliki Bukovec i Osnovna škola Tužno).

Na kraju projekta očekujemo sljedeće rezultate:

 1. analizu istraživanja o dobrobiti i mentalnom zdravlju učenika, nastavnika i roditelja u svim zemljama partnera projekta i završno izvješće o istraživanju.
 2. metodološki okvir ​WIDE-a i smjernice za uključivo digitalno obrazovanje
 3. osmišljavanje i razvijanje e-učenja za stručnjake (nastavnik
 4. e, trenere, edukatore, itd.) s ciljem podrške u postizanju potrebnih kompetencija za primjenu nove metodologije u obrazovnim kontekstima
 5. preporuke učenje i poučavanje u virtualnom i kombiniranom okruženju koje potiče dobrobit i mentalno zdravlje.

Domaćin je sljedećeg sastanka projektnih partnera udruga Suradnici u učenju. U veljači ćemo ugostiti naše prijatelje i nastaviti s projektnim aktivnostima projekta WIDE.

Od Neretve do Toskane

josip_jelcic

Josip Jelčić

Sažetak

Srednja poljoprivredna i tehnička škola iz Opuzena posljednjih nekoliko godina redovito upućuje svoje učenike na obavljanje stručne prakse u inozemstvo kroz Erasmus+ projekte. Sudjelovanjem u projektu „Ostvarivanje očekivanja međupredmetnih tema kroz stručnu praksu u agroturizmu“ 16 učenika dobilo je jedinstvenu priliku obaviti praksu na kvalitetnom radnom mjestu, razviti osobne i profesionalne kompetencije, te ostvariti očekivanja međupredmetnih tema. Očekuje se da će iskustvo stečeno u Italiji iskoristiti za razvoj poduzetničke ideje, primjerice, kao temelj za pokretanje vlastitog agroturističkog gospodarstva ili za unaprjeđenje agroturističke ponude doline Neretve. Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz programa Erasmus+ u iznosu od 37.878,00 EUR.

Ključne riječi: Erasmus projekt, stručna praksa, agroturizam, međupredmetne teme.

Uvod

Od 18. do 29. listopada ove godine 16 učenika opuzenske srednje škole koji se školuju za zanimanje agroturistički tehničar boravilo je u Pistoiji, gradu u talijanskoj regiji Toskani, gdje su obavili stručnu praksu.

Tijekom dva tjedna učenici su proveli ukupno po 80 sati na talijanskim agroturističkim gospodarstvima, poljoprivrednim imanjima i u restoranima, obavljajući poslove povezane sa svojim zanimanjem koje na zanimljiv način povezuje poljoprivredu i turizam.

Stjecanje znanja i vještina omogućeno je kroz Erasmus+ KA1 projekt „Ostvarivanje očekivanja međupredmetnih tema kroz stručnu praksu u agroturizmu“. Projekt je financiran sredstvima Europske unije u iznosu 37.878,00 EUR.

Agroturizam u dolini Neretve

Dolina Neretve poznat je poljoprivredni kraj, prepoznatljiv po uzgoju voća i povrća, prije svega agruma. Budući da se poljoprivrednici suočavaju sa sve više problema prilikom uzgoja i plasiranja svojih proizvoda na tržište, dio njih polako napušta poljoprivredu i okreće se drugim zanimanjima, koja često uključuju i napuštanje Doline. Nastavi li se trend napuštanja poljoprivrede i iseljenja stanovništva, plodna neretvanska dolina mogla bi postati zapuštena.

Kao jedina škola koja obrazuje učenike za poljoprivredna zanimanja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, smatramo se odgovornima i dužnima boriti se za budućnost našega kraja i vraćanje ljudi poljoprivredi. Da bismo to ostvarili, potrebno je neretvanskoj javnosti pokazati inovativne pristupe bavljenja poljoprivredom. Jedan od njih svakako je kombiniranje poljoprivrede i turizma, koje potičemo kroz zanimanje agroturistički tehničar. Školovanjem za ovo zanimanje učenici osim stručnih znanja i vještina iz područja agronomije, razvijaju i smisao za poduzetništvo. Upravo naši učenici mogli bi u budućnosti postati svojevrsni reformatori koji će javnosti pokazati kako razviti poduzetničke vještine, te tako pridonijeti rastu turizma zasnovanog na poljoprivrednim temeljima. Iako posjeduje turistički potencijal, dolina Neretve tek je usputna stanica na putu između Dubrovnika i Splita. Zbog svoje geografske specifičnosti, ovo područje ima mogućnost izgradnje jedinstvene turističke slike, po kojoj će se izdvojiti od ostatka županije i regije.

Zbog nedovoljno razvijenog agroturizma u dolini Neretve i nedostatka kvalitetnih agroturističkih objekata koji uz poljoprivredne djelatnosti sadrže i elemente turizma (smještaj i prehrana gostiju, promocija), odlučili smo učenike poslati u susjednu Italiju, u Toskanu, koja u potpunosti iskorištava svoje potencijale i postavlja trendove u bavljenju agroturizmom, kako bi prikupili primjere dobre prakse i primijenili ih na svojim gospodarstvima.

Ova mobilnost omogućuje jedinstveno iskustvo učenja, u kojem su sudionici u novoj, međunarodnoj sredini primorani bolje upoznati sami sebe, osvijestiti vlastite jakosti i slabosti. Novi uvjeti zahtijevaju od sudionika i prilagodbu, snalažljivost, prihvaćanje drugih i drukčijih, preuzimanje odgovornosti i timski rad. Sve ovo omogućuje rast pojedinca kao osobe i kao radnika, a upravo to je jedan od naših ciljeva.

Međupredmetne teme

Međupredmetne teme su teme općeljudskih vrijednosti i kompetencija za život u 21. stoljeću, prisutne u svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu. Definirano je sedam takvih tema (Osobni i socijalni razvoj, Učiti kako učiti, Zdravlje, Poduzetništvo, Građanski odgoj, Održivi razvoj i Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije), a očekivanja međupredmetnih tema ostvaruju su u svim nastavnim predmetima i ostalim oblicima rada (terenska nastava, praktična nastava, projekti), njihovim međusobnim povezivanjem.

Proučavajući ove teme, uvidjeli smo da bi projekt mobilnosti bio idealna prilika za ostvarivanje očekivanja međupredmetnih tema. Budući da se očekivanja ovih tema ostvaruju u jednogodišnjim i dvogodišnjim ciklusima, važno je pružiti bazu za njihovo ostvarivanje, do kojega treba doći do kraja ciklusa. Iako ova mobilnost može biti baza za ostvarivanje gotovo svih tema, odlučili smo izdvojiti po jedno očekivanje tema blisko povezanih s projektnom aktivnošću: Poduzetništvo (upoznati i kritički sagledavati mogućnosti razvoja karijere i profesionalnog usmjeravanja; razvijati poduzetničku ideju od koncepta do realizacije), Osobni i socijalni razvoj (razvijati svoje potencijale), Zdravlje (analizirati opasnosti iz okoline, prepoznati rizične situacije i izbjegavati ih) i Održivi razvoj (kritički promišljati o utjecaju našega djelovanja na Zemlju i čovječanstvo).

Priprema i provedba mobilnosti

Nakon što je Agencija za mobilnosti i programe Europske unije odobrila projekt, krenuli smo s pripremama. Mobilnost učenika bila je predviđena za ožujak 2021., no pojavom koronavirusa sve je privremeno stalo. Uslijedili su mjeseci nestrpljivog iščekivanja i praćenja situacije u Europi. Projekt koji je prethodno trebao završiti 31. svibnja 2021. produžen je do 31. prosinca 2021. Pojavom cjepiva i smirivanjem pandemije, nastavili smo rad na projektu. Kako bi se izbjegle neugodne i neželjene situacije, te kulturološki šok tijekom mobilnosti, sa sudionicima mobilnosti proveli smo temeljite pripreme. One su uključivale stručne, psihološke, pedagoške, jezične i kulturološke sadržaje. Učenici Slika1koji su sudjelovali na nekom od prethodnih projekata podijelili su svoja iskustva s korisnicima koji se tek spremaju na svoju prvu mobilnost. Oni su svojim kolegama iz prve ruke nabolje mogli dočarati što ih očekuje.

Slika 1. Pripreme učenika održavale su se uživo i onlineSlika2

Redovito smo kontaktirali s projektnim partnerima, koji su nas izvještavali o stanju u Italiji. Organiziranje putovanja činilo se kao nemoguća misija jer avioprijevoznici nisu imali red letenja, a karte su poskupjele. Nakon tjedana pregovora, odlučili smo aktivnost provesti od 18. do 29. listopada.

Slika 2. Promotivni materijali partnerske organizacije

Tijekom boravka u Italiji učenici su radili na agroturističkim gospodarstvima, poljoprivrednim imanjima i u restoranima. Dobili su uvid u funkcioniranje agroturističkog objekta, koji uključuje poljoprivrednu proizvodnju (voće i povrće, s naglaskom na masline i vinovu lozu, koji se i kod nas uzgajaju), smještajne i ugostiteljske kapacitete. Kako bi ostvarili zadane ishode učenja, sudionici mobilnosti bili su uključeni u kompletan rad gospodarstva: od rada u polju, uređivanja vrta i okoliša objekta, pospremanja smještajnih objekata, promatranja i samostalnog pripremanja i posluživanja tradicionalnih jela, promidžbene aktivnosti.

Slika3Slika4Slika5Slika6
Slika 3. Slika 4. Slika 5. i Slika 6. Učenici na radnim mjestima

Učenici su radili deset radnih dana, od ponedjeljka do petka, dok je vikend bio predviđen za kulturološke sadržaje. U sSlika7ubotu smo bolje upoznali grad u kojem smo bili smješteni – Pistoiju, a u nedjelju smo se zaputili u obližnju Firencu.

Budući da gotovo nitko od učenika nije ni prebolio Covid ni bio cijepljen, kako bi dobili Covid potvrdu nužnu za odlazak na radno mjesto, ulazak u restorane, ustanove i sl., učenici su se svaka dva dana morali testirati.

Slika 7. Izlet u Firencu

Na kraju posljednjega radnog dana projektni su partneri organizirali završni događaj. Na njemu su učenici podijelili svoja iskustva s mobilnosti, prikazujući prezentacije koje su ranije napravili. Za uspješno obavljenu stručnu praksu učenicima su podijeljeni certifikati.

Slika8Slika9
Slika 8. Učenici dijele svoja iskustva s prakse    Slika 9. Dodjela certifikata na kraju mobilnosti

Slika10Po povratku kući, učenicima su pregledani i ocijenjeni dnevnici prakse koje su redovito ispunjavali. Dodijeljeni su im Europass Mobility i ECVET dokumenti, koji potvrđuju ostvarene ishode.

Ovdje možete pogledati Facebook stranicu projekta.

Slika 10. Vođenje dnevnika prakse

Zaključak

Sudjelovanje u Erasmus+ projektima učenicima pruža brojne mogućnosti. Osim što imaju priliku kvalitetno obaviti stručnu praksu, sudjelovanjem na mobilnosti učenici razvijaju i osobne i profesionalne kompetencije, kao i odgojno-obrazovna očekivanja međupredmetnih tema.

Literatura

 1. Međupredmetne teme https://skolazazivot.hr/medupredmetne-teme/ (pristupano: 13.11.2021.)

Projektna suradnja – razlistaj se !

ljubica_klanac

Ljubica Klanac

Sažetak

U članku je opisana projektna suradnja dviju škola, OŠ prof. Filipa Lukasa iz Kaštel Starog i OŠ Ivana Brlić – Mažuranić iz Orahovice povodom obilježavanja Mjeseca hrvatske knjige pod nazivom Razlistaj se .

Učenici četvrtih razreda izradili su knjigu o biljkama svog zavičaja.

Ključne riječi: projekt, suradnja, Mjesec hrvatske knjige, biljke.

Uvod

slika1Povodom obilježavanja Mjeseca hrvatske knjige, učenici 4.a i d razreda OŠ prof. Filipa Lukasa iz Kaštel Starog zajedno sa svojim učiteljicama Ljubicom Klanac i Esmom Sarajčev, te učenici 4. tih razreda OŠ Ivane Brlić – Mažuranić iz Orahovice zajedno s knjižničarkom, proveli su projekt Razlistaj se!

Slika 1. Mjesec hrvatske knjige 2020.

Cilj projekta je bio razvijanje svijesti o važnosti očuvanja prirode, o odgovornom ponašanju prema prirodi i poticanje učenika na čitanje, te izrada knjige o biljkama našeg zavičaja. Kroz projekt su ostvareni ishodi iz Prirode i društva te razna odgojno – obrazovna očekivanja.

Ishodi

HJ OŠ C.4.1. Učenik izdvaja važne podatke koristeći se različitim izvorima primjerenima dobi.
PID OŠ A.4.1. Učenik zaključuje o organiziranosti ljudskoga tijela i životnih zajednica (istražuje organiziranost biljaka i životinja na primjeru životne zajednice, razlikuje životne uvjete u životnoj zajednici i povezuje ih s njezinom organiziranošću).
PID OŠ B.4.1.Učenik vrednuje važnost odgovornoga odnosa prema sebi, drugima i prirodi (opisuje važnost odgovornoga odnosa prema prirodi radi zaštite živoga svijeta, procjenjuje utjecaj čovjeka na biljke i životinje te njegovu ulogu u očuvanju ugroženih i zaštićenih vrsta).
PID OŠ A.B.C.D.4.1.Učenik uz usmjeravanje objašnjava rezultate vlastitih istraživanja prirode, prirodnih i/ili društvenih pojava i/ili različitih izvora informacija.

Odgojno- obrazovna očekivanja

GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
goo C.2.1.Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu.

ODRŽIV RAZVOJ
odr A.2.1. Razlikuje pozitivne i negativne utjecaje čovjeka na prirodu i okoliš.

OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ
osr A.2.4.Razvija radne navike.

PODUZETNIŠTVO
pod B.2.1.Razvija poduzetničku ideju od koncepta do realizacije.

UČITI KAKO UČITI
uku B.2.4.4. Na poticaj učitelja, ali i samostalno, učenik samovrednuje proces učenja i svoje rezultate te procjenjuje ostvareni napredak.

IKT
ikt A.2.1.Učenik prema savjetu odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju za obavljanje zadatka.
ikt C.2.2.Učenik uz učiteljevu pomoć ili samostalno djelotvorno provodi jednostavno pretraživanje informacija u digitalnome okružju.

Trajanje projekta i aktivnosti

Iako je Mjesec hrvatske knjige trajao kroz mjesec listopad i studeni, odlučili smo produljiti vrijeme provedbe projekta da bi kvalitetnije odradili zadatke, stoga je projekt trajao od rujna do prosinca 2020. godine. Obje škole imaju status Međunarodnih eko škola te su proveli razne izvanučioničke aktivnosti.

Aktivnosti smo djeci prikazali i objasnili preko alata Genially.

Oko svoje kuće ili u okolici odabrali su tri biljke. Potrebno je bilo ubrati list ili cvijet biljke. Pomoću aplikacije Pl@ntNet raspoznavanje biljaka napisali su latinski i hrvatski naziv te biljke. Da bi aplikacija prepoznala biljku bilo ju je potrebno cijelu fotografirati.

Sušenje je svakako bio najbitniji proces. U prosjeku se biljke moraju sušiti barem dvadesetak dana, a neke biljke se suše i mjesec i više dana. Objasnili smo im kako mijenjati papir te pažljivo posložiti biljku. Nekim biljkama je bilo potrebno više vremena. Pomoću fotografija su imali objašnjen postupak.

Nakon sušenja uslijedilo je prešanje, dva povezana procesa. Postupak sušenja i prešanja je trajao oko 15 dana.

Blank Succulents and Cactus Page BorderUslijedilo je istraživanje o biljci koju su sušili te na posebnom papiru ili bilježnici napisati barem pet rečenica. Naglasili smo da pišu svojim rukopisom i da se ne prepiše sve s interneta. Zatim su crtali ili slikali biljke koje su proučavali, te je na kraju uslijedila izrada knjige o biljkama našeg zavičaja.

Slika 2. Naslovnica knjige Razlistaj se ! OŠ prof. Filipa Lukasa iz Kaštel Starog

Djeca su donijela svoje materijale, sve se posložilo, plastificiralo te se uvezalo u knjigu. Dio oko izrade knjige većinom su obavile učiteljice. Knjigu slika3smo poslali OŠ u Orahovici, a oni su nama poslali svoju, te je također napravljena u digitalnom obliku u alatu Bookcreator.

Slika 3. Naslovnica knjige partnera OŠ Ivana Brlić – Mažuranić iz Orahovice

Zaključak

Ovaj način rada djeci je bio jako zanimljiv, uživali su projektu, posebno u prešanju i sušenju biljaka te su lakše zapamtili pojedine podatke o biljkama. Tijekom rada na projektu iz nastavnog predmeta Priroda i društvo obrađivali smo različite zavičaje Republike Hrvatske te je ovo bio odličan način da se djeca upoznaju s brežuljkastim zavičajem. Naravno, bila im je privlačna suradnja s drugima, jer je inače u svakom projektu važna suradnja s partnerima.

Projekt je također predstavljen na Županijskom stručnom vijeću kao Primjer iz prakse.

Rad s potencijalno darovitim

učenicima u uvjetima epidemije

bogdanka_conjar

Bogdanka Conjar

Sažetak

U OŠ Grabrik provodi se projekt Preventivni program rada s potencijalno darovitim učenicima 4.-ih razreda. U školi su 4 četvrta razreda. Projekt se realizira kroz sljedeće aktivnosti:

 • identifikacija potencijalno darovitih učenika krajem 3. razreda
 • formiranje grupa i neposredni rad s njima
 • održavanje dvaju roditeljskih sastanaka.

U vrijeme epidemije COVID-19 rad s potencijalno darovitim učenicima realizira se na daljinu s obzirom da nije dopušteno miješanje učenika iz različitih razreda.

Ovaj prikaz iz prakse donosi opis aktivnosti tijekom realizacije projekta Čarobni brojevi.

Ključne riječi: potencijalno daroviti učenici, brojevi, strip, projekt.

Uvod

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju (2008.), daroviti učenici su grupa učenika s posebnim potrebama. Darovito dijete je dijete rođeno s neuobičajenom sposobnošću da svlada određeno područje ili više područja (Winner, 2005). Darovita su djeca, u pravilu, po svojim sposobnostima, motivaciji i postignućima iznad naših očekivanja, a istodobno vrlo često očituju niz oblika ponašanja koja su ispod naših očekivanja (Cvetković-Lay, 2002). Darovitost je sklop osobina koje učeniku omogućavaju trajno postignuće natprosječnih rezultata u jednom ili više područja ljudske djelatnosti, a uvjetovano je visokim stupnjem razvijenosti pojedinih sposobnosti, osobnom motivacijom i izvanjskim poticanjem (PRAVILNIK o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika, MZOŠ, 1991).

Ovo su samo neki pogledi o darovitim učenicima. Ako je tomu tako kako navode izvori, daroviti učenici imaju pravo na učenje koje im najbolje odgovara. Kako osigurati najpovoljnije uvjete za rad s darovitim učenicima? Škole se snalaze na različite načine. U specifičnim uvjetima kao što su trenutni, rad postaje izazov i za učitelje i za identificirane potencijalno darovite učenike.

U OŠ Grabrik provodi se identifikacija potencijalno darovitih učenika od 1996. godine. S identificiranim potencijalno darovitim učenicima organiziraju se i realiziraju aktivnosti koje podrazumijevaju rad sa stručnim suradnicima, najčešće sa psihologinjom, i rad s učiteljicom. Program rada sa psihologinjom obuhvaća različite igre upoznavanja i socijalizacije. Usvajaju se pravila uspješne komunikacije, izražavaju misli, osjećaji i stavovi, vježba se aktivno slušanje, rad u grupi i unutargrupna povezanost s ciljem osposobljavanja za timski rad. Rad se odnosi i na učenje prikupljanja informacija, učenje opažanja putem osjetila, učenje iz raznih tiskovnih materijala i putem Interneta. Učiteljica svoj rad integracijski i korelacijski usmjerava na tri predmeta, a to su hrvatski jezik, matematika i priroda i društvo kako bi se širinom sadržaja zadovoljilo očekivanje i interesi većine uključenih učenika. Rad po temama ili kraćim projektima koje se odnose na spomenute nastavne predmete odvija se naizmjenično. Realiziraju se one teme koje su učenicima zanimljive, a za njih se obično u redovnoj nastavi ne nađe vremena, kao i teme koje učenici sami predlažu. Rad se odvija prema zahtjevu obogaćivanja sadržaja kao izvannastavna aktivnost.

Ove školske godine, rad s potencijalno darovitim učenicima provode psihologinje Mirjana Strusa i Ivana Belavić Gosta te učiteljice Maja Cindrić i Bogdanka Conjar. Ovaj prikaz prakse donosi rad s potencijalno darovitim učenicima u epidemiološkim uvjetima. Prikazat će se provedba projekta Čarobni brojevi putem virtualne Google učionice. Projekt Čarobni brojevi odnosi se na obogaćivanje sadržaja iz nastavnog predmeta Matematika.

Čarobni brojevi (prvi zadatak)

Projekt Čarobni brojevi realiziran je tijekom nastave na daljinu u trajanju od dva tjedna, po jedan tjedan za svaki zadatak. Cilj je bio otkriti čaroliju brojeva, razvijati divergentno mišljenje, potaknuti samoorganizirano učenje, razvijati kreativnost, stjecati određene digitalne kompetencije te poučiti učenike složenijim vještinama.

a) Prva aktivnost

Slika 1.Učenici su dobili pisane upute o aktivnostima koje trebaju realizirati. Prva aktivnost je bila promisliti koja je razlika između brojeva i brojki. Zatim je uslijedila aktivnost stvaranja asocijacija na riječ BROJ i prikazati u obliku grozda. Svoje radove učenici su postavljali na Padlet.

Slika1. Broj (asocijacije)

b) Druga aktivnost

Sljedeća aktivnost je bila promisliti zašto se neka brojka piše baš na taj način kako ju zapisujemo. Nakon razmišljanja učenici su mogli pogledati prezentaciju o nastanku brojeva te srediti dojmove o viđenome.

c) Treća aktivnost

Uslijedili su zadatci kombiniranja. Učenici su trebali prikazati broj 100 pomoću:

 • pet znamenki 1                            
 • pet znamenki 3                            
 • pet znamenki 5                            
 • deset znamenki 4             
 • šest znamenki 6.   

Rezultate svoga rada postavili su na Padlet.

Učenici su zadatke dobili preko alata Wakelet u kojem se nalaze sve potrebne poveznice.

Čarobni brojevi (drugi zadatak)

Nakon tjedan dana i vrednovanja rezultata rada, učenici su dobili drugi zadatak u okviru projekta Čarobni brojevi. Zadatak je postavljen u Google učionicu u word dokumentu.

1. aktivnost

Učenici su započeli svoje učenje popunjavanjem tablice ZNAM, ŽELIM ZNATI, ŠTO SAM NAUČIO/NAUČILA. Tema promišljanja je bila strip.

2. aktivnost

Prema pisanim uputama učenici su izrađivali strip o brojkama. Zamišljali su o čemu bi brojke mogle razgovarati i na koji bi se način mogle zabavljati, o čemu bi mogle učiti… Sve svoje ideje prikazali su u obliku stripa.

Slika 2.Slika 3.
Slika 2. Strip (1. primjer)      Slika 3. Strip (2. primjer)

3. Aktivnost

Svoje uratke učenici su trebali postaviti na padlet. Učenici su potaknuti na vršnjačko vrednovanje radova što je bilo posebno zanimljivo pratiti, no u tu aktivnost uključilo se vrlo malo učenika. Vjerujem da bi radom i poticanjem uživo učenici bili više uključeni i u ovu aktivnost.

Zaključak

U neočekivanim uvjetima koje je postavio COVID-19 trebalo se na neki način snaći i nastaviti rad s potencijalno darovitim učenicima. Izazovno je to vrijeme i za učenike i za učitelje. Jedina mogućnost koja nam je bila na raspolaganju bio je rad na daljinu s obzirom da su potencijalno daroviti učenici iz četiri različita razreda pa je njihovo miješanje bilo nemoguće. Odlučili smo se za Google učionicu, što se pokazalo kao dobar izbor jer je postavljanje zadaća pregledno i lako se može pratiti. Učenike smo postupno uvodili u predavanje zadaća u učionici jer im je trebalo odgovarajuće vrijeme da se snađu u novome sučelju, s obzirom da su prethodne godine uglavnom radili preko Vibera, kako je sugeriralo Ministarstvo. Stoga smo im kao prijelazni oblik ponudili Padlet zbog jednostavnog sučelja i lakoće snalaženja, no nakon nekoliko zadaća dobivali su upute kako predati zadaću u učionicu. U ovakvom obliku rada učenici su razvili odgovarajuće digitalne kompetencije, no ništa ne može zamijeniti rad s učenicima uživo. Učenike uglavnom poznajem preko njihovih zadaća, što znači da njih osobno ne poznajem kao što niti oni ne poznaju mene. Ne poznaju se niti međusobno. Izostaje interakcija, gledanje u oči, javno iznošenje mišljenja, direktna komunikacija, socijalizacija i timski rad uživo.

U radu s potencijalno darovitim učenicima slijedi timski rad na daljinu pri čemu planiramo koristiti Google prezentacije koje također omogućuju zajednički rad u virtualnom prostoru, samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje. Zapravo su nam potrebni sastanci uživo kako bismo im što bolje objasnili cilj i način samovrednovanja i vršnjačkog vrednovanja. I to je učenje, no na daljinu ih nismo pridobili na uključivanje.

Literatura

 1. Cvetković-Lay, J. (2002). Darovito je što ću sa sobom. Zagreb: Alineja
 2. PRAVILNIK o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika (1991). Zagreb: MZOŠ

 3. Winner, E. (2005). Darovita djeca. Lekenik: Ostvarenje d.o.o.
 4. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-skoli/595?trazi=1&=&page=1

Online Pogled kroz prozor

Broj 133, svibanj 2021.
ISSN 1848-2171

Pogled_iconU članku Aleša Vunjaka predstavljena je ocjenjivačka rubrika MAPS te služi kao dobra alternativa konvencionalnom načinu bodovanja i ocjenjivanju pismenih zadataka iz fizike. Više…

Pogled_iconEva Jazbec Leber upoznaje čitatelje s praktičnim aspektom glazbene radionice u kojima se učenici upoznavaju s različitim glazbenim instrumentima. Glazbena terapija može obogatiti nastavu, a time i pozitivno utjecati na klimu u razredu, dobrobit učenika i na njihovo glazbeno znanje. Više…

Pogled_iconTijekom online nastave Darja Lipovec kao učiteljica prirodoslovlja i organizatorica prirodoslovnih dana našla sam se pred pravim izazovom. U svoj rad je uključila različite aktivnosti koje su bile povezane sa zdravom prehranom, kretanjem i proljetnim buđenjem prirode. Više…

Pogled_iconProvodeći ankete i razgovore s nastavnicima stručna suradnica pedagoginja Gordana Popović objavljuje specifične rezultate anketa i zaključke razgovora s nastavnicima o načinu provođenja i radu nastavnika od kuće, a sve u svrhu dobrobiti učenika. Više…

Pogled_iconVažno je izabrati kvalitetnu aplikaciju za rad. Gordana Sokol i Gordana Lohajner navele su prednosti korištenja Bookwidgeta u nadi kako će potaknuti učitelje da isprobaju ovu aplikaciju. Više…

Pogled_iconJožefa Vogrinec je opisala primjer individualiziranog opismenjavanja u 1. razredu, koje se odvija putem različitih aktivnosti u kojima učenik sudjeluje. Aktivnosti učenik odabire samostalno iz razloga što dijete prirodno naginje potpunoj predanosti aktivnosti koja mu se sviđa, koju doživljava i koju koristi kao sredstvo za svoj razvitak. Više…

Pogled_iconGlazbom obogaćujemo djecu, razvijamo njihove emocije i utječemo na njihov glazbeni razvoj. Katarina Juvan vodi pjevački zbor već 20 godina te smatra kako je glazba važna u razvoju osobnosti. Više…

Pogled_iconIgra predstavlja djetetovu potrebu, aktivnost koju prati zadovoljstvo. Glavne osobine igre su opuštenost, zadovoljstvo, učenje, mašta, kreativnost, uživljavanje, radoznalost i otkrivanje novog. Katja Ozimič s učenicima je izvela nekoliko didaktičkih igara pomoću kojih je ostvarivala ciljeve usvajanja znanja u matematici. Više…

Pogled_iconVrtićka djeca sa svojom odgojiteljicom Marijom Meglič upoznali su različite kulture i tradicije, međukulturne i druge razlike uz pomoć projekta Bajka na putovanju Europom. Više…

Pogled_iconMatej Prapotnik opisuje primjer iskustvenog učenja u mehanici. Prikazan je primjer upotrebe 3D modeliranja i 3D ispisa u pronalaženju najboljeg oblika grede za tipičan primjer opterećenja grede sa dva oslonca. Više…

Pogled_iconU svom obrazovanju na daljinu Mateja Ašič je planirala predmet prema nastavnim setovima odnosno gradivo je povezivala unutar različitih predmeta. Slijedila je ciljeve, sadržaje i standarde znanja prema propisanim kurikulumima za 5. razred. Više…

Pogled_iconU svojem članku Tanja Kastelić je predstavila zatvoreni kazališni krug kod učenika što ukazuje na niz neophodnih elemenata u obliku otkrivanja interesa i inicijativa, u učenju o samom sebi i učenju s drugima, u gradnji odnosa te stvaranju kompetencija koje sastavljaju umjetnost života. Više…

Pogled_iconTina Čeh kao socijalni pedagog morala se prilagoditi nastaloj situaciji, nastavi na daljinu, u poučavanju s učenicima s programom prilagođenog osnovnog obrazovanja. Kako je tim učenicima pružena pomoć, možete pročitati ovdje. Više…

Gordana Lohajner

Buđenje uz Pogled kroz prozor

Broj 132, travanj 2021.
ISSN 1848-2171

Pogled_iconAleš Vunjak je predstavio natjecanje „Vidio, ispitao, otključao!“ čija poanta je sastaviti zagonetku iz fizike u obliku fizikalnog sefa, a također i „provala“ u sefove ostalih natjecateljskih ekipa. Više…

Pogled_iconU članku Ane Topal opisane su aktivnosti u sklopu KA1 projekta  „U korak s vremenom za uspješnu inkluziju.“ Glavni ciljevi projekta su poboljšati i unaprijediti rad s učenicima s teškoćama te doprinijeti kvaliteti inkluzije u školi. Više…

Pogled_iconU sadašnjim vremenima i situacijama koje nam nalaže i oblikuje pojava virusa Covid 19, Barbara Terpin Klavžar kaže kako se ljudski odnosi stavljaju na nove kušnje i cijelo se društvo mora tomu prilagoditi. Više…

Pogled_iconBernarda Kunstelj Lepojić je zadala učenicima 5. razreda na predmetu Domaćinstvo da probaju organizirati svoju rođendansku zabavu i pri tom pametno raspolagati s novcem jer racionalno rukovanje novcem izuzetno važno. Više…

Pogled_iconU Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer nastoje učenicima pružiti što više znanja o tehnologijama koje su nove, aktualne i zanimljive. Damjan Erhatič zbog toga koristi Lego Mindstorms Education EV3 kako bi motivirao učenike, a omogućuje im dizajniranje i programiranje. Više…

Pogled_iconOpisno ocjenjivanje trebalo bi pokazati u kojoj je mjeri učenik svladao pojedine ciljeve. Eva Slapnik je provela istraživanje jer je željela pokazati kakav je pogled roditelja i učitelja prema opisnom ocjenjivanju. Više…

Pogled_iconIvana Norac i Dunja Kufner koristile su metodu strukturiranog grupnog intervjua provedenim s razrednicama prvih i osmih razreda kako bi saznale o komunikaciji unutar razreda, na koje načine su motivirale učenike za obavljanje zadataka i ostvarivanje ishoda, vrednovale radove učenika, je li bilo poteškoća u vrednovanju te kako se može usporediti dobivanje povratnih informacija u školi na daljinu i u klasičnoj školi. Više…

Pogled_iconIstraživanja pokazuju da nastava u prirodi uz kretanje i aktivnosti donosi učenicima bolje rezultate u radu i lakšu percepciju nastavnog gradiva. Potaknuta time Jožefa Vogrinec u otvorenoj učionici radi matematička istraživanja i uz igru uče. Više…

Pogled_iconKatja Turk Medvešček opisuje učenje u šumi ili šumsku pedagogiju koja se temelji na načelu interdisciplinosti jer postoji čvrsta povezanost s ostalim poljima umjetničkoga područja te su moguće i poželjne brojne korelacije s ostalim predmetima, područjima i međupredmetnim temama. Više…

Pogled_iconUčitelji u svom radu često susreću talentirane učenike. Marjetka Novak upoznaje nas s  karakteristikama darovite djece, njihovim osobinama ličnosti, što je potrebno uzeti u obzir kod stvaranja posebnih programa i još mnogo toga.  Više…

Pogled_iconNa satovima biologije i kemije Nataša Zebec redovito unosi elemente formativnog praćenja vodeći računa da atmosfera u učionici bude poticajna, suradnička i opuštena. Više…

Pogled_iconGlavna svrha knjižnica više nije samo prikupljanje i pohrana knjižnične građe, već i obavljanje aktivnosti čitanja i informiranja te pružanje referentnih usluga. Simona Rap među učenicima i učiteljima promovira ulogu knjižnice kada su informacije dostupne na svakom koraku, a istovremeno nisu nužno i pouzdane. Više…

Pogled_iconPriroda je izuzetno važna za čovječanstvo. Vesna Gulin ispričala nam je o provedenom prirodoslovnom danu na poljoprivredno imanje Pri Strgarjevih na Banjšice gdje su djeca osjetili slobodu, bogatili svoju maštu, razvijali motoriku i socijalne odnose u druženju sa vršnjacima. Više…

Pogled_iconKao dio nastave Hrvatskoga jezika, obrađuju se različiti sadržaji iz medijske kulture što je poseban izazov za učitelja kako učenike zainteresirati za taj sadržaj. Vesna Samardžić upoznaje učenike s crtanim filmovima Zagrebačke škole crtanog filma koji nakon početnog otpora počinju shvaćati umjetničku vrijednost takvih sadržaja. Više…

Gordana Lohajner