Korištenje debate/parlaonice u nastavi informatike

renata_papec

Renata Papec

1. Uvod

Većina učenika pri prvom susretu s debatom pomisle na parlaonicu. Razlika između debate i parlaonice nije samo u broju sudionika u raspravi nego i u njihovu načinu obrane teze.

Obje imaju cilj argumentirano obraniti mišljenje skupine u kojoj se nalaz govornik bez obzira na osobno mišljenje o tezi.

Ključne riječi: debata, parlaonica, nastava informatike.

2. Razlike odnosno sličnosti između debate i parlaonice

Razlika je u tome što je debata točno formalizirana i nakon što prođe vrijeme jednog govornika on više neće imati priliku obraniti svoje stajalište

Iako se u parlaonici konstantno izmjenjuju govornici, moguće je i da samo jedan govornik može i cijelu parlaonicu iznosit svoje argumente i pobijati argumente suprotne ekipe. U oba koncepta zabranjeno je verbalno vrijeđanje i javno nepoštivanje tuđega mišljenja .

Debatant govori stojeći u vremenu koje mu je zadano pravilnikom, dok govornik u parlaonici smije govoriti samo ako u ruci ima dogovoreni predmet ( mikrofon, lopta, pernica ili sl.). Tijekom debate nisu dopuštene nikakve upadice ili komentari kako članova suprotne ekipe tako i vlastite, dok je u parlaonici to dopušteno.

Debata/ parlaonica u nastavi potiče…

  • društvene vještine (dodatno povezuje učenike međusobno i učenike s nastavnikom)
  • timski rad
  • mirno rješavanje problema argumentiranom raspravom umjesto sukobom
  • razvijanje tolerancije, samosvijesti i odgovornosti
  • utječe na proširivanje i povezivanje znanja iz različitih područja o kojima se debatira
  • podiže kvalitetu nastave na višu razinu
  • utječe na kvalitetu radne atmosfere
  • nadograđuje profesionalni profil nastavnika…

3. Parlaonica

Za korištenje u osnovnoj školi, zbog dobi učenika, bolja je tj. prilagođenija uzrastu parlaonica. Parlaonice sam koristila u više navrata, no najveći broj učenika sudjelovao je u obilježavanju Dana sigurnijeg interneta (2020.) na temu: Ako pravilno koristimo Internet on je siguran, sa učenicima sedmih razreda (više na linku), a 2018. Internet je dobar sluga a loš gospodar, s učenicima osmih razreda (više na linku). Moje iskustvo bilo je više no odlično, učenici su bili vrlo zainteresirani, samostalno su istraclip_image002živali zadanu temu, povezali se više nego u bilo kojem timskom radu.

Učenici su pripremili svoje natuknice i bilješke o imenovanoj tezi, podijelili se u dvije skupine – afirmacijsku i negacijsku, te spremno krenuli u raspravu.

Slika 1. Početak parlaoniceclip_image004

Početak parlaonice bio je motiviran kratkim igrokazom i animiranim filmom kojima su negacijska i afirmacijska skupina željele dokazati svoje teze.

Slika 2. Uvodni igrokaz

Raspravljanje, uvjerljivost i dokazi bili su elementi koje su suci i promatrači ocjenjivali. Obje skupine pokazale bi uvijek zavidnu i podjednaku razinu znanja, te je bilo teško žiriju odlučiti koja skupina je bila uvjerljivija i tako potvrdila svoju tezu. Nakon završene parlaonice ponavljalo bi se pitanje.. Kada je sljedeća parlaonica?… Mislim da slike pokazuju emocije i zainteresiranost učenika, te za detaljniji opis parlaonica, svakako pogledajte gore navedena dva linka.

clip_image006 clip_image008
Slike 3. i 4. Žustra rasprava između timova

4. Zaključak

Toplo preporučujem parlaonicu jer smatram da učenici takvim radom lakše postižu usvojenost ishoda, koriste se istraživačkim radom, razvijaju svoje govorničke sposobnosti, uče radu u timu, a na kraju u svemu i uživaju.

Sigurnost na internetu

renata_papec

Renata Papec

U OŠ „Ivan Kukuljević Sakcinski“ u Ivancu, već 5 godina sudjelujemo u programu sigurnosti na internetu. Tako smo i ove godine dane sigurnosti na internetu obilježili raznim obrazovnim sadržajima za učenike i roditelje.

S obrazovanjem smo započeli prije 5 godina, a provodili su ga dipl. inf. Renata Papec i knjižničarka prof. Draženka Stančić. Tada smo predavanja o sigurnom korištenju interneta održali učenicima od 5. do 8. razreda te njihovim roditeljima.

Nakon toga, svake godine posebno predavanje održimo učenicima 5. razreda i njihovim roditeljima.

Kako je informatička pismenost, a s njome i upotreba interneta, iznimno važna za napredak nove generacije djece, smatram da obrazovanjem djece i roditelja možemo smanjiti moguće štetne posljedice susretanja s opasnostima na internetu.

Ove školske godine predavanja su održana u studenom i prosincu, dok je tijekom veljače obilježavanje Dana sigurnog interneta usmjereno na zaštitu osobnih podataka.

U sklopu toga proveden je niz aktivnosti na satovima informatike kojima se djeca i roditelji obrazuju o sigurnom korištenju interneta te zaštiti osobnih podataka, posebice na društvenim mrežama. Društvene mreže veoma su popularne među djecom, ali i njihovim roditeljima te je nužno upoznati ih s opasnostima koje se mogu javiti davanjem osobnih podslika2ataka.

U hodniku škole postavljen je pano te su izrađeni plakati kojima se ukazuje na važnost zaštite osobnih podataka. Pano i plakati izrađeni su tako da bi bili što razumljiviji za učenike osnovne škole i vizualno privlačni kako bi zainteresirali djecu, ali i roditelje.

Primjerice, želimo upozoriti učenike da Facebook nije mjesto za upoznavanje novih prijatelja nego sredstvo komunikacije s prijateljima koje već poznajemo, što često nije slučaj, jer učenici, a i mnogi roditelji, misle da će tako upoznati nove osobe i sklopiti nova prijateljstva.

slika1Mlađim učenicima, osim predavanja primjerenih njihovom uzrastu, predstavljena je i obrazovna igra „Zaštita osobnih podataka“ koja se nalazi na mrežnoj stranici http://www.ucitelji.hr. Učenici su pozitivno reagirali na igru te su se aktivno uključili u rješavanje zadataka.

Učenici viših razreda imali su zadatak napraviti prezentaciju u PowerPointu o zaštiti osobnih podataka te su je morali predstaviti mlađim učenicima. Taj oblik obrazovanja bio je veoma dobro prihvaćen od učenika jer im je bilo zanimljivije slušati svoje kolege te su se uključivali u raspravu i aktivno sudjelovali u radu.

slika3Osim učenika, u obrazovanje su, kao i prijašnjih godina, bili uključeni i roditelji.

Kada smo prije 5 godina počeli s obrazovanjem, roditelji su bili skeptični i nezainteresirani za suradnju te nisu bili voljni uključiti se u raspravu. No, to nas nije obeshrabrilo te smo i dalje održavali predavanja.

slika4Kako je s vremenom informacijska tehnologija napredovala, korištenje interneta postalo je gotovo neophodno u svakodnevnom životu i školovanju te su roditelji postali sve zainteresiraniji za naša predavanja. Tako su se ove godine roditelji aktivno uključili i sudjelovali u raspravi nakon predavanja te su pokazali spremnost na suradnju.

Roditelji su svjesni da davanje osobnih podataka može ugroziti sigurnost njihove djece i spremni su zajedno s nastavnicima omogućiti djeci da se sigurno i kvalitetno koriste internetom.