Virtualna knjižnica OŠ Zlatar Bistrica

– obilježavanje važnih datuma i dana na daljinu uz upotrebu digitalnih alata

snjezana_kovacevic

Snježana Kovačević

U vrijeme pandemije knjižnice u RH susreću se s novim izazovima i mogućnostima pa tako i školske knjižnice koje se, zahvaljujući stručnosti i spretnosti školskih knjižničara, prilagođavaju novim uvjetima rada. Osmišljavaju se usluge na daljinu i kreiraju se virtualne školske knjižnice kao podrška učenicima, učiteljima i roditeljima.

Virtualna školska knjižnica Osnovne škole Zlatar Bistrica također u vrijeme kada su škole zatvorene djeluje mrežno. Izrađena je na mrežnoj stranici Google Sites i tu se mogu pronaći različiti sadržaji namijenjeni učenicima, učiteljima i roditeljima. Učenici mogu pristupiti digitalnoj platformi e-Lektire, pretraživati digitalnu referentnu zbirku, aktualne i zanimljive videozapise, tu su poveznice na online kazališne predstave, e-slikovnice, priče, časopise, brošure, karte, digitalne alate, kvizove, igre, korisnici se mogu prošetati virtualnim muzejima te posjetiti ostale sadržaje i pretraživati ih u slobodno vrijeme. Učiteljima se pruža podrška u poučavanju na daljinu, mogu se poslužiti digitalnim obrazovnim materijalima koje je izradila školska knjižničarka u raznim digitalnim alatima, mogu pronaći korisne stranice i koristiti različite sadržaje u radu s učenicima, a stranici mogu pristupiti i roditelji te zajedno s djecom pronaći poveznice na zabavne i korisne mrežne stranice.

Poveznica na mrežnu stranicu virtualne školske knjižnice OŠ Zlatar Bistrica.

U korelaciji s različitim nastavnim predmetima, za vrijeme održavanja nastave na daljinu, Noć knjige 2020._posterškolska knjižnica obilježila je nekoliko važnih datuma i dana. Tako je Međunarodni dan dječje knjige 2. travnja obilježen u virtualnim učionicama učenika od 1. do 8. razreda. Učenici su sudjelovali u aktivnostima za poticanja čitanja, a o tome zašto se Međunarodni dan dječje knjige obilježava mogli su saznati gledajući video koji je školska knjižničarka izradila u digitalnom alatu Powtoon. Nadalje, u Školskom kurikulumu te Planu i programu školske knjižnice planirano je obilježavanje Dana planeta Zemlje, Noći knjige i Dana medijske pismenosti. Čitav travanj posvećen je aktivnostima koje povezuju knjigu, čitanje, medije i ekologiju. Dok čitaš knjige nemaš brige! naziv je programa koji je ove godine prijavljen na nacionalnoj razini za obilježavanje Noći knjige u OŠ Zlatar Bistrica. U njemu su sudjelovali učenici od 1. breaking_noć knjigedo 8. razreda, a svaki je razred imao kreativni zadatak koji sam, uz prethodni dogovor s kolegicama koje predaju Hrvatski jezik, objavila u njihovim virtualnim učionicama, a vrednovao se kao aktivnost unutar toga predmeta. U digitalnom alatu Canva izradila sam plakat o obilježavanju Noći knjige, a u alatu Break Your Own News.com šaljivu fotografiju kao motivaciju za čitanje. Kako su učenici pridonijeli održavanju Noći knjige na daljinu?

U suradnji s učiteljicama od 1. do 4. razreda proveli smo nekoliko zanimljivih i poticajnih aktivnosti. Učenici razredne nastave prisjetili su se pročitane lektire i crtali sebe kako čitaju knjigu s omiljenim likom iz neke bajke, knjige iz lektire ili omiljene knjige te su nacrtali kojim se medijima najčešće koriste, s učenicima 3. razreda održana je i aktivnost online čitanja priče preko video veze, a za domaći uradak dobili su zadatak da izrade poster Za mene je čitanje…Učenici 5. razreda čitali su poeziju. Trebali su izabrati pjesmu iz čitanke i izražajno ju pročitati, snimiti se u trajanju od 1 minute, napisati dva pitanja o pročitanoj pjesmi i odgovoriti na njih. Od snimaka učenika izrađen je video u digitalnom alatu Adobe Spark te će učenici moći vidjeti same sebe u ulozi interpretatora pjesama. Aktivnost za učenike šestih razreda bila je izraditi plakat ili reklamu za knjigu. Učenici su izradili zadatak na kreativan način i napravili reklame za različite dječje knjige kao što je Čudnovata istina, Greta i divovi, Gregov dnevnik, Dnevnik Pauline P. i druge, dok su učenici sedmog razreda na jedan dan postali radijski voditelji sa zadatkom osmisliti pitanja gostu kojega bi voljeli ugostiti u svojoj radijskoj emisiji i ( odgovori učenika: Elon Musk, Agatha Christie, fitness treneri itd.). Za njih je u alatu Flipsnack.com izrađen letak Radio kao medij kojeg su koristili u radu. U osmom razredu tema je bila fotografija kao medij, a učenici su se trebali fotografirati dok čitaju i napisati nekoliko rečenica o tome što čitaju i što se događa u toj knjizi. Preporučili su zanimljive knjige koje čitaju u slobodno vrijeme: Greška u našim zvijezdama, Pax, fantasy knjige, ali i lektirne knjige kao što je Ulica predaka i slično. Učenici su se tijekom održavanja nastave na daljinu koristili digitalnim materijalima iz kojih su mogli više naučiti o medijima, o knjigama i čitanju, a podijeljene su im u virtualnim učionicama:

Popis digitalnih alata koje sam koristila za vrijeme navedenih aktivnosti i koji su mi olakšali provođenje istih na daljinu:

Nastava na daljinu od nas knjižničara zahtijeva da budemo ukorak s tehnologijom koja nam u ovom slučaju omogućava i olakšava provođenje aktivnosti s učenicima i pružanje podrške učiteljima. Istovremeno možemo poučiti učenike i vještinama medijske pismenosti te kako koristiti tehnologiju, online izvore i digitalne alate na siguran i koristan način. U virtualnoj školskoj knjižnici nudimo im mnoštvo izvora i mogućnosti za usvajanje znanja i proširivanje postojećeg, za usvajanje opće kulture te održavanje svakodnevne komunikacije s drugim učenicima i učiteljima, a ono najvažnije- sa školskim knjižničarem!

Digitalni materijali za nastavu matematike

u nižim razredima osnovne škole

sanja_loparic

Sanja Loparić

Uvod

imageHrvatski jezični portal navodi definiciju matematike: „Matematika je znanost koja se bavi apstraktnim i kvantitativnim odnosima među čistim veličinama (brojevima) i prostornim (geometrijskim) oblicima te pojmovnim tvorevinama i njihovim simbolima, uključuje i kvantitativne operacije i rješavanje kvantitativnih problema u primjeni.“ Riječ matematika dolazi od grčke riječi mathema, što znači nauka o veličinama, ali ima i veze s grčkom riječi manthànein, što znači učiti (hrvatski jezični portal).

Matematika je predmet koji većini djece nije omiljen, isto kao što je i učenje proces koji većini djece nije najdraži. Oni bi se radije igrali, stoga uvođenje računala u nastavu može biti od velike koristi nastavniku, ne samo kao motivacijski faktor već i za lakšu konkretizaciju i vizualizaciju složenih matematičkih procesa i koncepata.

Udruga Normala

Krajem 2007. godine skupina nastavnika matematike osnovala je udrugu pod nazivom Normala. Glavni je cilj te udruge promicanje informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi matematike. Kako bi ostvarila svoj cilj, udruga je djelovala u više područja: lokaliziran je open source matematički program Geogebra, izrađen je niz matematičkih apleta (programa) koji pomažu kod učenja matematike, organizirane su radionice o upotrebi Geogebre za nastavnike, ali i za učenike te je održano niz stručnih izlaganja na raznim konferencijama i skupovima matematičara. Sve ove akcije bile su prvenstveno usmjerene na nastavu matematike u višim razredima osnovne škole i srednjoškolsku matematiku. Početkom ove godine izrađen je i niz matematičkih apleta (programa) naziva „Matematika u razrednoj nastavi“ koji se mogu primijeniti u razrednoj nastavi matematike.

Matematika u razrednoj nastavi

„Matematika u razrednoj nastavi“ nastala je sa željom da se učenicima u nižim razredima osnovne škole kroz niz vježbi i igrica, pokuša približiti matematika i motivira ih se na uvježbavanje, koje je njima ponekad zamorno. Navedene vježbe i igre su uz suglasnost autora Daniela Mentarda prevedene sa španjolskog jezika i prilagođene hrvatskom školstvu.

imageNakon ulaska na navedenoj mrežnoj stranici pojavljuje se popis apleta (programa) posloženih u skladu s Nacionalnim okvirnim kurikulumom u područja: brojevi, podatci i mjerenja, oblik i prostor i ostalo.

Unutar navedenih cjelina, kako bi se lakše snalazili, postoji još podjela i to kod brojeva: prebrojavanje i uspoređivanje, zbrajanje i oduzimanje, množenje i dijeljenje i ostalo, a kod cjeline oblik i prostor: geometrijska tijela i likovi te konstrukcije. Iza naziva svake vježbe navedeno je u kojem razredu, prema trenutno važećem Nastavnom planu i programu, bi se mogla primijeniti pojedina vježba, iako to može ovisiti o učeniku i o situaciji. Tako se na primjer „Majmun koji zna množiti“ može koristiti u 2. razredu kod učenja tablice množenja i u 3. razredu za ponavljanje tablice množenja prije uvođenja pisanog množenja. U geometrijskom dijelu ima nekoliko vježbi koje prelaze okvire razredne nastave, ali se ponekad mogu primijeniti na dodatnoj nastavi.

Korištenje vježbi i igrica je jednostavno. Klikom na naziv pokreće se određena tema. Neke od tema imaju već unaprijed ideje za korištenje, dok je kod nekih ostavljeno korisniku da sam osmisli kako će prolaziti kroz teme.

Primjeri

U nastavku je navedeno nekoliko primjera korištenja ovih materijala.

Primjer 1. Tko zadnji

imageOva je igra korisna kod savladavanja pojma djeljivosti brojeva i usvajanja pojmova parno/neparno. Igra se u dvoje. Na početku igre učenici se dogovore koliko trešanja žele podijeliti. Trešnje stave na pladanj i naizmjence uzimaju. Pobjednik je onaj koji posljednji uzme trešnju.

Na dnu ove mrežne stranice ima i niz potpitanja koja navode učenike na postupno zaključivanje – ako je broj trešanja paran, pobjednik je drugi igrač, a u slučaju neparnosti pobjednik je prvi igrač. Također, kad se govori o djeljivosti s brojem 2 može se zaključiti da ako je broj paran, učenici će imati podjednak broj trešanja. Ova se igra može iskoristiti u uvodnom dijelu sata kod obrade dijeljenja brojem 2, a bit će i zanimljiva učenicima za rad kod kuće.

Primjer 2. Majmun koji zna množiti

imageOva digitalna inačica obrasca koji se i u prošlosti upotrebljavao kao pomoć učenicima za savladavanje tablice množenja može oraspoložiti učenike i motivirati ih da nauče tablicu množenja. Kod korištenja „majmuna“ važno je da učenici sami pokušaju naći umnožak dva broja, a tek tada provjere pokazuje li i majmun isto rješenje.

Primjer 3. Opseg pravokutnika

imagePojam opsega pravokutnika zorno je predočen u ovoj vježbi. Važno je da učenici već u prvom susretu s pojmom „opseg“ shvate da je to zbroj duljina stranica, a ne 2*a+2*b ili 2*(a+b). Prelaskom kuglice po stranicama pravokutnika dolazi se do formule za opseg pravokutnika.

Primjer 4. Skrivači

Za uvježbavanje zbrajanja u 1. razredu može se iskoristiti ova inačica igrice Skrivači. Učenik nakon zbrajanja točkica na „kockicama“ pomiče Petra na broj koji predstavlja zbroj i pronalazi Maju. Kako bi se ponovila igrica, potrebno je kliknuti na gumbić reload u gornjem desnom uglu kako bi se na „kockicama“ stvorili novi brojevi.

image

Zaključak

Ovo je pregled samo nekoliko zanimljivih apleta (programa) koji se mogu primijeniti u matematici nižih razreda. Njihova upotreba nije ograničena samo na nastavu već može biti i kao dopuna nastavi za rad kod kuće. Apleti (programi) se mogu upotrijebiti u raznim dijelovima sata: kao uvod u neku temu, kao dio obrade, za uvježbavanje i ponavljanje. Upotreba digitalnih materijala u nastavi matematike svakako će osvježiti nastavu, motivirati učenike i potaknuti ih na učenje kroz igru i zabavu.

Literatura

Matematika u razrednoj nastavi (14.04.2012.)
Hrvatski jezični portal (14.04.2012.)

Geografija u Profilu

tanja_horvat

Tanja Horvat

clip_image002Na mrežnoj stranici Geografija u Profilu nalaze se sadržaji namijenjeni nastavi geografije u osnovnoj i srednjoj školi koje su osmislili Profilovi autori i suradnici. U ove je dvije godine postojanja mrežna stranica postala mjesto na kojem materijale za nastavu redovito preuzima više od 80 profesora geografije iz cijele Hrvatske i regije. Svaki mjesec na stranicama se pojavljuju novi sadržaji.

Zašto je vrijedno posjetiti mrežnu stranicu Geografija u Profilu?

Želite li naučiti kako primijeniti IKT vještine u nastavi geografije ili u nastavi primjenjivati clip_image004materijale koje su osmislili Profilovi autori? Na dijelu mrežne stranice koji nosi naziv e-geografija uz savjete i korisne materijale (obrazovne igre, kvizove znanja, vježbe na karti) s lakoćom ćete razvijati digitalne vještine svojih učenika i tako ostvariti jedan od ciljeva suvremene nastave. Pomoć u razvijanju vlastitih informacijskih vještina možete pronaći i u Vesninim IKT savjetima.

U metodičkom se kutku nalaze primjeri pisanih provjera znanja, prijedlozi Izvedbenih i Operativnih planova rada, a naši suradnici predstavljaju primjere dobre prakse i daju metodičke savjete. U primjerima dobre prakse navedeni su uspješno realizirani školski projekti u kojima je ostvarena međupredmetna suradnja, a tu su i primjeri obrade ili ponavljanja različitih nastavnih sadržaja. U metodičkim savjetima možete pronaći savjete kako prilagoditi nastavu nadarenim učenicima, učenicima s poteškoćama u učenju, kako ocjenjivati plakate te kako osmisliti projekte u nastavi geografije ili terensku nastavu.

Na stranici možete pronaći informacije o Profilovim geografskim izdanjima – što smo do sada pripremili kako bismo učiteljima i nastavnicima olakšali osmišljavanje i izvođenje nastavnog procesa te koje vas novosti očekuju.

Volite li putovati? Zaustavite se na našoj mrežnoj stranici i kliknite ovdje.

Profilovi će vam autori preporučiti štivo za čitanje te podijeliti s vama dojmove s putovanja.

clip_image006

Vjerujemo da ćete redovito posjećivati mrežnu stranicu Geografija u Profilu i dijeliti s nama svoja iskustva kako bismo zajedno osmislili poticajnu i kreativnu nastavu. Želite li s nama podijeliti svoja iskustva iz nastave, s putovanja ili pomoći savjetom, slobodno nam se javite i postanite naši suradnici.

Pridružite nam se na našem zajedničkom putovanju svijetom Geografije. Putovanja su uvijek ugodnija u društvu.

Stara indijanska poslovica kaže: „Nikada ne možeš dva puta ući u istu rijeku.“ Vjerujemo da je tako i u mrežnom svijetu pa ćete svakim novim posjetom mrežnoj adresi Geografija u profilu otkriti nove sadržaje.

Dobrodošli!

Vaše uredništvo geografije u Profilu geografija@profil.hr

www.mojrazred.info – drugačiji pristup razrednim stranicama

alanM_marijaP

Alan Martinis i Marijan Poljak, dipl. ing.

clip_image002[3]Ne bi li bilo idealno da sve informacije vezane uz razred ili školu imamo na jednom mjestu, dostupnom u bilo koje vrijeme s bilo kojeg mjesta?

Razvojem tehnologije mijenjaju se i potrebe za obrazovanjem djece. Internet (elektronička pošta) i mobilni telefoni mogu biti vrlo korisni, a to je pokazala MojRazred.iclip_image002[1]nfo – besplatna mrežna usluga.

MojRazred.info je još jedan kanal komunikacije na internetu koji ima za cilj dovesti modernu tehnologiju 21. stoljeća u škole i time virtualnim komuniciranjem povezati učitelje, roditelje i djecu. Nastao je u želji da se:

 • poveća uloga nastavnika kao važne osobe (za roditelje i djecu) i time ostvari bolji uspjeh učenika,
 • smanje problemi u ponašanju učenika te preveniraju problemi (sprječavanje nasilja),
 • vrednuje obrazovanje kao sastavni dio života te kao veza između obitelji i škole.

MojRazred.info namijenjen je još boljem, detaljnijem, točnijem međusobnom informiranju, koji učiteljima predstavlja i veliku vremensku uštedu te svojevrsni dnevnik njihovih nastojanja oko odgoja djece i suradnje s roditeljima.

Naravno, usluga neće i ne može zamijeniti komunikaciju licem u lice između učitelja i roditelja, već je samo dopunjuje.

clip_image004Usluga omogućava neposrednu komunikaciju roditelja i učitelja ili predmetnog nastavnika. Na taj su način roditelj i učitelj uvijek dostupni te je protok informacija brz i pouzdan. Ponekad roditelj ili učitelj naiđu na probleme koje bi lakše riješili zajedničkim snagama. Moguće se zvati međusobno telefonom, ali u nezgodnom trenutku (poslovni sastanak, odmor-spavanje i sl.). Upravo MojRazred.info omogućava da se svi ti trenutci izbjegnu. Elektronička pošta poslana onome kome je namijenjena pogledat će se u, za njega, povoljnom trenutku.

U svakom slučaju, pozitivne ili negativne informacije mogu biti poslane u bilo koje vrijeme, a biti pročitane u pravo vrijeme. Obavijesti o pismenim ili usmenim provjerama znanja, ocjene, nastavni materijali, prezentacije, fotografije u kratkom vremenu bit će dostupne svima zahvaljujući automatskoj obavijesti putem elektroničke pošte. Osim toga, roditelji mogu međusobno izmjenjivati iskustva, davati svoje prijedloge te aktivno sudjelovati u obrazovanju djeteta.

Opis postojeće mrežne usluge MojRazred.info:

Ideja ove mrežne usluge jest da predstavnici roditelja i učitelji/profesori, kao administratori uređuju malu mrežnu stranicu pripadajućeg razreda i na jednostavan način međusobno komuniciraju s roditeljima. Ujedno je i korisna zamjena za oglasnu ploču i informativku. Sve promjene ili novosti na portalu razreda roditelji dobivaju direktno u sandučić elektroničke pošte.

Na stranici se nalaze sljedeći moduli (uz mogućnost nadogradnje prema potrebama):

clip_image008

 • Novosti i obavijesti za roditelje – najave npr. pismenih ispita,važne informacije, zapisnici s roditeljskih sastanaka i sl.;
 • Korisne informacije – općenite informacije vezane uz razred, npr. tko je razrednik, predsjednik razreda, opći kontakti i sl.;
 • Rasporedi – raspored sati, raspored školskih i izvanškolskih aktivnosti;
 • Kalendar događanja – događanja u školi, školske priredbe, izleti, praznici;
 • Forum – rasprava o raznim temama, pritužbe, nasilje u školi;
 • Upitnici – glasanje svih roditelja za određene odluke;
 • Adresar – katalog s informacijama roditelja i učenika; ne želite li znati tko ide s Vašim djetetom u razred?
 • Moji podatci – svaki roditelj određuje svoje podatke, označava želi li primati obavijesti u sandučić elektroničke pošte i slično.

Prednosti korištenja MojRazred.info u komunikaciji roditelja i nastavnika kroz primjere:

Razrednik otvara portal za svoj razred i korisnički pristup za sve roditelje.

 • Razrednik želi poslati roditeljima važnu informaciju clip_image002[5](vrijeme roditeljskog sastanka, promjene u rasporedu, plan za maturalno putovanje, vijest o događaju u školi). Pomoću ove mrežne usluge to će učiniti objavom na portalu svog razreda, a roditelji će informaciju primiti u sandučić elektroničke pošte.
 • Roditelji žele saznati brzo (u bilo kojem trenutku) informaciju vezanu uz školu (raspored sati svog djeteta, vrijeme pismenog ispita, lektiru, događanja u školi, natjecanja…) Na portalu razreda vrlo brzo mogu pronaći takve informacije.
 • Događanje u školi (predstava, natjecanje, slobodne aktivnosti) te škola želi obavijestiti roditelje. Objavom na portalima razreda, informacija do roditelja nepromijenjena stiže elektroničkom poštom.
 • Roditelji žele međusobno komentirati nastavu, učenje i sl. Putem Foruma na stranicama portala razreda to mogu i ostvariti.
 • Razrednik želi čuti mišljenje roditelja (odredište za maturalno putovanje, koliko vremena rade sa svojom djecom kod kuće itd.). Jednostavnim postavljanjem upitnika na portal razreda može dobiti povratnu informaciju svih roditelja.
 • … ili nešto sasvim treće, mogućnosti ćete sami otkriti.

U razredu naše djece ova vrsta suradnje izazvala je veliko oduševljenje, kako roditelja, tako i učiteljica.

Usluga je potpuno besplatna i školi ne predstavlja nikakav dodatni trošak, što u ovim vremenima štednje donosi dodatnu prednost.

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili eventualnih nejasnoća, stojimo Vam na raspolaganju!

Mrežna stranica; suradnja roditelja, učenika i učitelja

sandra_vuk

Sandra Vuk

Sažetak

U članku je predstavljeno iskustvo, mogućnosti, sadržaj i razvoj suradnje učitelja, roditelja i učenika jednog razrednog odjela putem razredne mrežne stranice. Autorica ima višegodišnje iskustvo s ovakvim oblikom suradnje, ovdje je predstavljena mrežna stranica ovogodišnjeg 1.b razreda OŠ „August Šenoa“ iz Zagreba. Na tragu je općih didaktičkih načela, a s jasnom sviješću za novim potrebama suvremenog društva primijenjene, lako dostupne, informacijsko-komunikacijske tehnologije IKT. Na stranici se koriste različiti oblici komuniciranja kao što su forum, fotogalerija učeničkih radova, razredna pošta.

Svaka je značajnija učionička djelatnost predstavljena te tako mrežna stranica istodobno djeluje kao trajna izložba, kao izvor trenutnih obavijesti, ali i kao virtualno mjesto susreta svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa razrednog odjela. Posebna je pozornost posvećena zaštiti učenika.

Ovogodišnja iskustva su također vrlo pozitivna. Roditelji i učenici uočavaju neposrednu korist od ovakvog oblika komuniciranja, ali se razvija i poseban suradnički mentalitet roditelja toliko potreban u suvremenom odgoju i obrazovanju. Stranica će nastaviti s radom i u budućnosti. U drugom razredu, sljedeće školske godine, predviđa se i proširenje u skladu s mogućnostima učenika, a stranica će se nadopunjavati novim sadržajima i oblicima komuniciranja.

Ključni pojmovi: razredna mrežna stranica, virtualno mjesto susreta, suradnički mentalitet

Oblici suradnje roditelja i učitelja

Suradnja učitelja i roditelja ovisila je o nekoliko oblika tradicionalnog komuniciranja u kojima se izmjenjivalo više kriterija: broj sudionika (u paru, u skupinama), način priopćavanja (usmeno, pismeno), mjesto suradnje (škola). Primjenom IKT-a svi su se ti oblici suradnje održali, ali im je dodana i nova kvaliteta. Komunikacija putem razredne mrežne stranice omogućuje suradnju u paru i u skupinama, ali i sudjelovanje učenika i cijele obitelji. Komunikacija na razrednom forumu omogućuje jednako uvažavanje mišljenja svih roditelja (pa i gostiju). Sadržaji komunikacije su tekući i svakodnevno suvremenizirani te tako omogućuju roditeljima neprekidno praćenje rada i uspjeha njihovog djeteta. Roditelji se mogu upoznati sa stavovima drugih roditelja te tako ostvariti i međusobnu okomitu komunikaciju.

Roditeljima je sada omogućeno da upoznaju i radove drugih učenika te tako dobiju predodžbu o postignutim odgojno-obrazovnim uspjesima i rezultatima cijelog razrednog odjela u kojem živi i uči njihovo dijete.

Grafički bismo oblike suradnje mogli prikazati na tradicionalan način, ali s dodanom vrijednosti koju donosi komunikacija putem mrežne stranice.

obliciSlika 1. Oblici suradnje (podjela)

Kao što se vidi, današnja tehnologija omogućuje nove oblike suradnje između roditelja i škole i postavlja pred učitelja nove izazove i mogućnosti vlastitog usavršavanja, učenja, „držanja koraka” s ostalim informatičkim novitetima koji ga okružuju.

„Obrazovanje putem interneta predstavlja novi primjer učenja jer u odnosu na tradicionalno obrazovanje gdje je u središtu obrazovnog procesa uglavnom bio nastavnik, sada to u najvećem dijelu postaje polaznik od kojeg se očekuje izrazita aktivnost, motiviranost i samodisciplina u svladavanju gradiva.“ [1]

Prednosti i nedostatci novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT)

Prednosti

 • brzina – ušteda vremena svim sudionicima. Trenutno dobivanje i prenošenje informacija. Ostaje trag elektroničke pošte (pisani oblik).
 • moguće je komunicirati u bilo koje vrijeme. Moguće je odabrati ton odgovora.
 • brz i povoljan način komunikacije.

Nedostatci

 • mogu se prenositi samo kratke informacije. Nema opširnog komentiranja.
 • nemaju svi roditelji dostupno računalo niti pristup internetu.
 • nedovoljna informatička pismenost obje strane. Mogućnost propuštanja obavijesti zbog neredovite provjere dobivene pošte.

Razredna mrežna stranica

Svrha pokretanja mrežne stranice [2] bila je omogućivanje uvida u svakodnevni rad odjela, sudjelovanje u aktivnostima (razredni projekti), kontroliranje pisanja domaćih zadaća, objavljivanje vremena provjera, pomoć u praćenju nošenja pribora, brža komunikacija roditelja i učiteljica, upoznavanje obitelji s radom djeteta (učenika) ‒ likovni [3] i literarni radovi, dijeljenje uspjeha učenika s okolinom i brži protok informacija.

imageRazrednu mrežnu stranicu osmišljavam: kao komunikacijski alat koji omogućava učenicima izražavanje svojih misli, ideja i osjećaja, kao priliku da primjene ono što su naučili, kao mogućnost poticanja rječitosti i stvaralačkih izričaja u upotrebi jezika.

Slika 2. Izgled mrežne stranice

Mi (roditelji i učiteljica) odlučili smo koristiti tehnologiju koja je primjerena našem vremenu – računalo (uz pomoć interneta). Kreativne pedagoške ideje imaju trajnu vrijednost, ako im pristupimo na kreativan način. Roditelji su u tom procesu izrade mrežne stranice odlučili pristupiti suradnički i kreativno (s obzirom na to da je većina roditelja informatički školovana). Objavljena pisma, sadržaji dodatne nastave hrvatskog jezika pomogli su mi da bolje upoznam učeničke interese, uspješnije procjenjujem njihov napredak, a najbolja postignuća usmjerim na različite dječje natječaje.

imageObjavljivanjem dječjih uradaka u fotogaleriji [3] učenicima se omogućuje da osjete radost stvaranja, ali isto tako da vide objavljene rezultate svog stvaralaštva. Njihovo stvaralaštvo dobiva šire društveno značenje.

Slika 3. Izgled fotogalerije

Smatram važnim napomenuti kako su sve aktivnosti koje su se provodile i bile popraćene na mrežnoj stranici razreda bile sastavni dio nastavnog procesa. Upravo ta povezanost nastavnog procesa i objavljivanja daje smisao i životnost ideji razrednih mrežnih stranica.

Sadržaj razredne mrežne stranice

a) Izgled naslovnice

Naslovnica je, kao i kod svih medija, ona koja privlači pažnju čitatelja. Na vrhu naše naslovnice nalazi se logotip ili prepoznatljiv znak našeg razreda. Njega sačinjavaju najuspješniji likovni uradci našeg razreda, ime naše škole te grad iz kojeg dolazimo. Ispod logotipa nalaze se osnovne informacije o razrednoj stranici, jednostavno nazvanoj PRVAŠIĆI. S lijeve strane nalazi se izbornik koji obuhvaća velike cjeline: Naša događanja, Naša škola, Naš razred, Nastava i vremenik, Obavijest i novosti u našem razredu, Pisma i Zabava.

U izborniku su sve cjeline strukturirane kao aktivne poveznice koje vas vode do željenog odredišta. Na dnu lijevog izbornika nalazi se brojač posjetitelja (koji pruža informacije o brojnosti posjeta, a trenutno bilježimo 52 340 posjeta), te posebni program koji bilježi tko i od kuda dolazi na naše stranice, a naziva se Flag Counter.

U središnjem dijelu nalaze se poveznice na najvažnije i najnovije vijesti popraćene slikama i fotografijama koje potiču posjetitelja na daljnje istraživanje naše razredne stranice.

b) Sadržaj jedne cjeline

podjelaSlika 4. Podjela cjeline Naša događanja

Cjelina Naša događanja prva je cjelina koja vas očekuje u izborniku. Sastoji se od 11 imagepodcjelina koje su se dogodile u jednoj školskoj godini (u 1. razredu), a ovdje su zabilježene i sačuvane. Posebnu pažnju posvetila bih projektu Zdrava prehrana koji se održavao tijekom ožujka i travnja 2011. godine i pravi je primjer suradnje učiteljica i roditelja.

Slika 5. Izgled projekta Zdrava prehrana

Projekt je započeo kao zajednički dogovor na Forumu roditelja i učiteljica [4]. Cijela priprema i dogovor trajao je oko dvadesetak dana. Roditelji su se podijelili u tri grupe (voće, povrće, namazi), dogovorili se oko recepata, donošenja proizvoda u školu, suradnji i učenju o novim namirnicama. Oko navedenog projekta nismo imali roditeljski sastanak nego smo se zajedno dogovarali korištenjem novih tehnologija. Projekt je vrlo uspješno proveden, surađivali su baš svi roditelji, učenici su probali i naučili nešto novo. Cilj projekta je ostvaren, što smo provjerili upitnikom za vrednovanje.

c) Smještaj razredne mrežne stranice

Mrežna stranica [2] i njezin izgled ovise o pružatelju besplatne usluge izgradnje mrežnih stranica. U našem slučaju, odabrala sam Google Sites [5], kao jedan od najjačih pružatelja usluge (1 GB prostora za pohranu dokumenata, 1 GB prostora za mrežnu stranicu i sadržaj, 1 GB prostora za fotogaleriju, te za poštanski sandučić).

Prateći podatke o posjeti odmah se uočava da je najveća posjećenost bimageila na podstranici gdje se svakodnevno upisivala domaća zadaća. Treba istaknuti da je na poticaj roditelja otvoren i Forum za roditelje i učitelje [4]. Objavljujući projekte na razrednoj mrežnoj stranici, djeca su dobivala povratne informacije u obliku komentara osoba koje su posjećivale njihovu stranicu.

Slika 6. Izgled Foruma roditelja i učitelja

Onaj tko napravi svoju mrežnu stranicu razreda, može izabrati i drugačiji smještaj izbornika, kao i sadržaje koje će objaviti na stranici.

Sigurnost mrežne stranice i njegovih sudionika

Google [5] svojim korisnicima pruža mogućnost pregleda posjetitelja, mjerenje vremenskog zadržavanja na stranici, tko je i što preuzimao sa stranice itd.

Od samog početka uveli smo zaštitu učenika, predstavljajući razred fotografijama koje ne otkrivaju osnovna obilježja učenika. Učeničke fotografije prikazane su i fotografirane za vrijeme maškara. Fotografije aktivnosti učenika (terenske nastave, izleti, rođendani) objaimagevljeni su uz suglasnost roditelja (potpisanu) i nisu imenovane. Ako se primijeti neuobičajena aktivnost u fotogaleriji, albumi se zaključavaju i roditelji na elektroničku adresu dobivaju zaporku. Zajedno s roditeljima održana su 3 roditeljska sastanka (radionice) o sigurnosti na mreži te korištenju računala za učenike.

Slika 7. Google Analytics

Jedan od roditeljski sastanaka proveli smo u tjednu zaštite djece na internetu gdje smo roditelje upoznali s osnovnim značajkama, prikazali prezentacije preuzete s Carnetovih [6] stranica i na kraju se dogovorili o zajedničkim načinima zaštite naših razrednih stranica. Roditelji koji surađuju u uređivanju naše razredne stranice prihvatili su se postavljanja dodatne zaštite, programa za praćenje posjetitelja, ali su također istaknuli da je razredna stranica ogledni primjer rada u razredu i da ne postoje neprilični sadržaji te su izrazili želju da i dalje bude otvorena (bez zaporki) za posjetitelje.

Zaključak

Razdoblje od dvije godine, u kojem sam redovito uređivala razrednu mrežnu stranicu dovoljno je dugo da na temelju iskustava mogu donijeti zaključak o ukupnom pozitivnom učinku razredne mrežne stranice.

 • dobro organizirana i redovito uređivana razredna mrežna stranica uistinu osigurava bržu i sadržajniju komunikaciju s roditeljima u mnogim važnim pitanjima ostvarivanja nastave, ali i praćenja uspjeha učenik.
 • komunikacija s roditeljima preko razredne mrežne stranice stvorila je i neke nove sadržaje suradnje koji do sada nisu bili ostvarivi.
 • roditeljima je omogućeno, i mnogi su tu mogućnost iskoristili, da aktivno sudjeluju i potpomažu u organiziranju pa i oblikovanju nastavnog procesa.
 • učenici su, sudjelujući u izradi i prateći rad drugih učenika, s lakoćom usvajali i primjenjivali nova informacijsko-komunikacijska znanja i vještine.
 • učenička motivacija je porasla, a stvorena je dodatna mogućnost pružanja dugotrajne podrške učenicima u svladavanju nastavnog programa i razvijanju kompetencija.

Treba napomenuti da osim mnogobrojnih prednosti i nove kvalitete koje razredna mrežna stranica unosi u život razredne zajednice, postoje i određene prepreke i teškoće. Prije svih drugih, valja spomenuti da je uređivanje razredne stranice svakodnevni posao u koji je potrebno prosječno uložiti oko pola sata rada dnevno. Uz to, učitelji moraju vladati novim znanjima, a potrebno im je i stručno usavršavanje u IKT-u. Dodatno je potrebno voditi brigu o sigurnosti učenika na internetu.

Popis literature

 1. Carnetov izvor sa stranice za moodle tečaj
 2. Naša mrežna stranica
 3. Fotoalbum našeg razreda na internetu
 4. Forum roditelja i učenika 2.b
 5. Google
 6. CARNet ‒ Sigurnost na Internetu
 7. Bašić, J. i dr. (1994), Integralna metoda u radu s djecom i njihovim roditeljima, Zagreb: Alinea.
 8. Kralj, L: Sigurnost na internetu
 9. Zloković, J., Dečman-Dobrnjič, O. (2008), Djeca u opasnosti – odgovornost obitelji, škole i društva. Zagreb: HPKZ.
 10. Zloković, J. (1998), Školski neuspjeh ‒ problem učenika, roditelja i učitelja. Rijeka: Filozofski fakultet.