Mjenjačnica

dubravka_sertic

Dubravka Sertić

Sažetak

Suvremeni nas način života, namjerno ili nenamjerno, brzo gurne u konzumerizam. Uvijek mislimo da bi trebali imati nešto novo i bolje. Roditelji, okoliš i škola koju učenici pohađaju igraju glavnu ulogu u borbi protiv konzumerizma. Unatoč tehnologiji učenje na primjeru i dalje je jedna od najboljih tehnika učenja. Roditelji i učitelji u velikoj smo mjeri odgovorni za to kakav će stav prema konzumerizmu imati djeca kad odraste. Trebamo ih naučiti da nešto što je novo i skupo nije nužno i najbolje. Neprestano ih trebamo osvještavati da možemo stvari koristiti na više različitih načina, a kad nam dosadi ne trebamo ih baciti jer za nekoga može to predstavljati veliko zadovoljstvo ili mu ispuni želju.

Ključne riječi: održivi razvoj, učenje za i kroz život, kvalitetan život.

Uvod

U okviru projekta ”Sjemenke promjene” moje kolegice i ja odlučile smo da organiziramo mjenjačnicu u školi. Bit je projekta učenike od najranijeg razdoblja učiti i naučiti kako se odgovorno ponašati prema prirodi, ljudima i da budu svjesni da svatko od njih svojim radnjom doprinosi boljem sutra.

Glavni dio

Glavni je cilj mjenjačnice osvijestiti učenike i njihove roditelje da rabljen predmet nekome može smetati, a istodobno može biti novo i korisno za nekoga drugoga.

Prvo smo morali odlučiti što bi mogli učenici i roditelji razmijeniti. Odlučili smo da budu razmjenjivali knjige, igračke, nakit i modne dodaci (šalovi, rukavice…).

Razradili smo koncept mijenjanja stvari. Kako? Bila je to isključivo razmjena robe, igračka za igračku, knjiga za knjigu, knjiga za nakit… Svatko tko je nešto pridonio dobio je kartu, koja je služila kao sredstvo plaćanja za novu stvar. Za igračku dobili su ružičastu kartu, za knjigu žutu kartu, za nakit zelenu i za modni dodatak plavu kartu. Trebale smo odlučiti i veličinu ili vrijednost igračke jer se međusobno prilično razlikuju. Odlučile smo da budu za vrjedniju igračku ili knjigu dobili dvije karte.

Slijedio je izbor prostora. Odabrale smo dio ulaza u školu i to se kasnije pokazalo izvrsnim izborom. Ispred škole imamo nefunkcionalnu fontanu oko koje smo posložili stolove. Iza stolova postavili smo panoe s natpisima onoga što se je na onom mjestu razmjenjivalo i tako su bili obični školski stolovi pretvoreni u štandove. Osim prostora morali smo odabrati i datum kada će se razmjena dogoditi. U našoj školi više od polovine učenika dolazi u školu autobusom. Željeli smo da bude mjenjačnica prije odlaska autobusa. Istodobno mnogo roditelja dolazi po djecu najkasnije u 15. sati. Dakle, razmjena bila je od 12.30 do 15.30. Odlučili smo da će se razmjena održati u svibnju jer je tada bilo vani dovoljno toplo.

Trebali smo pronaći učenike koji bi sudjelovali u organizaciji i provedbi događaja. S tim nismo imali problema. Pozvali smo učenike odsjeka na kojima učimo jer ih najbolje poznajemo i s njima smo u stalnom kontaktu. Učenike rasporedili smo na štandovima i na mjestu gdje se izdaju karte. Međutim, ja i kolegice bile smo prisutne samo kao koordinatorice i ako je došlo do problema, pomogle smo riješiti situaciju. Budući da je ovo lokalni događaj, pozvali smo i roditelje da sudjeluju. Bili smo sretni da su aktivno sudjelovali u događaju. Da bi što više ljudi saznalo za događaj, napravili smo oglas. Učenici su napravili plakate te objesili ih po školi i u bližnjoj trgovini. Poziv na događaj također bio je objavljen na web stranici škole i na lokalnoj televiziji.

Budući da nismo željeli da su štandovi na početku događaja potpuno prazni, donijeli smo nekoliko predmeta. Većinu stvari donijele smo učiteljice, a pomogli su nam i učenici.

Nakon nastave s učenicima postavili smo školske klupe i nekoliko stolica oko fontane ispred škole. Panoe postavili smo iza klupe na koje smo objesili natpise koji predmeti se tamo nalaze. Pomogao nam je i domar. Postavili smo ulaznu točku na događaj, postavili smo nekoliko klupa i stolica. Na ulaznom mjestu imali smo papir za označavanje predmeta. Kad su štandovi bili spremni, počeli smo ih puniti rabljenim stvarima. Na svakom je štandu bila dvojica učenika koja je bila zadužena za izlaganje predmeta i kasnije radila na tom štandu.

Počeli su dolaziti roditelji i učenici. Svatko tko je želio zamijeniti predmet dobio je kartu. Na događaju nismo imali nikakvih komplikacija. Prostor oko fontane odjednom se pretvorio u čaršiju. Nakon događaja pospremili smo štandove i predmete koji su ostali. Predmeti koji su ostali su spremljeni za sljedeću godinu. Tako smo riješili problem i štandovi neće biti prazni ni sljedeće godine.

Zaključak

Na našoj školi mjenjačnicu smo imali četiri puta. Odaziv roditelja, učenika i svih koji žive u okolini povećava se iz godine u godinu. Svake godine unaprijed pitaju hoće li se događaj održati. Iznenađeni smo bili kvalitetom predmeta koje su učenici donijeli. Predmeti nisu bili slomljeni ili oštećeni. Mnoge igračke izgledale su kao nove. Imali smo velik izbor nakita i modnih dodataka.

Da bi se takav događaj izveo, potrebno je sve dobro razmisliti i zahtjeva puno organizacije. Ali događaj ne bi bio uspješan bez suradnje i uzajamne pomoći kolega.

Literatura

 1. Fidler, P. idr. (2018). Semena sprememb, prihodnost Slovenije, idejnik za učitelje 3., 4. in 5. razreda osnovne šole. Ljubljana: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Putevima naših predaka

lea_kosak

Lea Košak

Sažetak

U svom članku pod naslovom Putevima naših predaka predstavljam projektni odgojno-obrazovni rad koji se odvijao u sklopu interesne aktivnosti Fit školarac. Uključeni su bili učenici drugih razreda Osnovne škole Center iz Novog mesta. Ovu temu sam odabrala jer pridonosi poštovanju i očuvanju naše kulturne baštine te jača svijest o njenoj važnosti još u djetinjstvu. Učenike je ova tema izuzetno privukla. Projektni rad se temeljio na aktivnom sudjelovanju učenika u raznim aktivnostima te proizlazio iz potreba i interesa učenika. U svim aktivnostima prevladavala je pozitivna atmosfera, dobra dvosmjerna komunikacija, uvažavanje, poštivanje te međusobno poticanje i suradnja. Cijelo vrijeme zajedno smo težili postizanju ciljeva koje smo si postavili. Kroz razne aktivnosti učenici su upoznavali živote naših predaka: tražili informacije o životu u prošlosti, prikupljali stare predmete, crtali i slikali stare predmete ugljenom, prikupljali stare igre i stare igračke te se njima igrali, razgledavali najstarije kuće u gradu i uspoređivali život u prošlosti sa životom danas. Konačna evaluacija pokazala je da smo uspješno postigli sve postavljene ciljeve.

Ključne riječi: kulturna baština, interesna aktivnost, projektni odgojno-obrazovni rad, međusobna suradnja, aktivno učenje.

Uvod

Za projektni odgojno-obrazovni rad pod nazivom Putevima naših predaka odlučila sam se jer sam željela da su svi učenici cijelo vrijeme aktivno uključeni u razne aktivnosti jer na taj način najkvalitetnije dolaze do izravne spoznaje i znanja, a time i realizacije postavljenih ciljeva. Pritom sam neprestano poticala, usmjeravala te pomagala učenicima u provođenju aktivnosti. Projektni odgojno-obrazovni rad izvodila sam u okviru interesne aktivnosti.

Trajanje izvođenja projekta: 8 nastavnih sati, povezanih u dva mjeseca.

Operativni ciljevi: Učenici:

 • znaju razlikovati prošlost i sadašnjost u svom životu i znaju da je život ljudi u prošlosti bio drugačiji,
 • upoznaju segmente života ljudi u prošlosti i danas (prebivalište, prehrana, odjeća, rad, prijevoz),
 • razumiju značenje kulturne baštine,
 • navikavaju se na samostalan i kreativan rad,
 • razvijaju međusobnu suradnju,
 • razvijaju motoričke sposobnosti,
 • jačaju samopouzdanje,
 • razvijaju odgovornost,
 • navikavaju se na promatranje i opušteno likovno izražavanje,
 • prezentiraju i izvještavaju o svom radu

Središnji dio

1. Inicijativa

Inicijativa je spontano potekla od učenika. Na nastavni sat interesne aktivnosti donijela sam vrlo staru krpenu lutku koju sam pronašla kod svoje prabake. Budući da su učenici bili oduševljeni starom lutkom i jako zainteresirani za nju, došli smo na ideju da će naša tema biti život u prošlosti, kojoj smo se posvetili sljedećih osam sati. Izveli smo Oluju ideja. Na moj poticaj, učenici su nabrajali ideje – ključne riječi koje su vezali uz riječ prošlost. Na ploči je stvorena tablična slika.

2. Skiciranje projekta i planiranje izvedbe

S učenicima smo pogledali ključne riječi koje su naveli uz riječ prošlost. Uz pomoć učeničkih ideja – ključnih riječi, odredili smo kojim ćemo aktivnostima postići postavljene ciljeve. Aktivnosti sam istodobno zapisivala na ploču. Dogovorili smo se da će se naš projekt zvati PUTEVIMA NAŠIH PREDAKA. Zatim smo zajedno pregledali nacrt projekta i slijedio je plan provedbe. Učenici su opušteno izrazili želje u kojim aktivnostima bi htjeli sudjelovati.

Do realizacije ciljeva došli smo sljedećim aktivnostima:

 • traženje informacija u knjigama i enciklopedijama o životu u prošlosti,
 • prikupljanje starih predmeta,
 • crtanje i slikanje starih predmeta ugljenom,
 • prikupljanje starih igara i igračaka,
 • igranje starim igračkama i igranje starih igara,
 • razgledavanje najstarijih kuća u gradu,
 • uspoređivanje života u prošlosti sa životom danas,
 • izrada plakata,
 • oblikovanje izložbe te prezentacija.

U nastavku predstavljam nekoliko aktivnosti.

3. Faza izvođenja projekta

3.1. Traženje informacija u knjigama i enciklopedijama o životu u prošlosti

Sljedeći sat s učenicima sam otišla u školsku knjižnicu, gdje smo posudili knjige i enciklopedije o životu u prošlosti. Učenici su se u razredu spontano podijelili u manje skupine prema svojim interesima. Jedna skupina je u literaturi istraživala stare kuće, druga skupina istraživala je stare predmete, treća skupina stare igre i igračke, četvrta skupina je istraživala školu u prošlosti, peta skupina sredstva prijevoza u prošlosti, šesta skupina rad ljudi u prošlosti, a sedma je skupina istraživala slobodno vrijeme ljudi u prošlosti. Skupine su pronašle važne informacije i zapisale ih na šeleshamer. Učenicima sam objasnila nove pojmove.

3.2. Prikupljanje starih predmeta

Slika 1Tijekom sljedećeg sata interesne aktivnosti dogovorili smo da učenici u školu donesu stare predmete koje su koristile njihove bake, djedovi, prabake i pradjedovi. Učenici su se spontano podijelili u skupine prema tome koje predmete su htjeli ponijeti u školu. Jedna je skupina donijela stari pribor za kuhanje, druga skupina je donijela pribor za šivanje, pletenje, glačanje, pranje…, a treća skupina pribor za slobodno vrijeme i vjerske obrede. Prikupili smo sve stare predmete i napravili izložbu

Slika 1. Izložba starih predmeta

3.3. Crtanje i slikanje starih predmeta ugljenom

Učenici su se spontano podijelili u tri skupine, prema interesima likovnog stvaranja. Nakon promatraSlika 2nja starih predmeta, sve tri skupine učenika iste su crtali i slikali ugljenom. Jedna skupina crtala je stari mlinac, druga skupina staru vagu, a treća skupina staro glačalo.

Slika 2. Izložba likovnih radova

3.4. Prikupljanje starih igara i igračaka

Učenici su se spontano podijelili u dvije skupine. Jedna skupina učenika je u školu donijela stare igre svojih baka, djedova, prabaka i pradjedova, dok je druga skupina donijela njihove stare igračke. Napravili smo izložbu. Učenici su se starim igračkama i igrali.

Slika 3Slika 4
Slika 3. Izložba starih igračaka        Slika 4. Igranje praćkom

3.5. Razgledavanje najstarijih kuća u gradu

Tijekom sljedećeg sata interesne aktivnosti s učenicima smo krenuli u razgledavanje najstarijeg djela Novog mesta, zvanog Breg. Razgledavali smo najstarije kuće u gradu.

3.6. Uspoređivanje života u prošlosti sa životom danasSlika 5

Učenici su se ponovno spontano podijelili u dvije skupine. Jedna skupina je tražila i izrezala slike života u prošlosti, dok je druga skupina tražila i izrezala slike života danas. Skupine su uspoređivale život u prošlosti sa životom danas i zajedno izradile plakat

Slika 5. Plakat – Život u prošlosti – Život danas

Zaključak

Učenici su se u provođenju svih aktivnosti veoma potrudili, a tijekom aktivnosti bili su vrlo motivirani i entuzijastični jer ih je tema zaista privukla. Ciljevi našeg projektnog rada bili su u potpunosti ostvareni. S učenicima smo izradili plakat te postavili izložbu svih proizvoda.

Literatura

 1. Program osnovnošolskega izobraževanja. Interesne dejavnosti za devetletno osnovno šolo. (2008). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo.
 2. Bezjak, J. (2006). Drugačna pot do znanja: projektno učno delo BJ − od ideje do izdelkov. Ljubljana: Somaru.
 3. Novak, H. (1990). Projektno učno delo, drugačna pot do znanja. Ljubljana: DZS.
 4. Cvetko, I. (2017). Otroške igre na Slovenskem od A do Ž. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba.
 5. Rice, C. (1996). Otroci skozi čas. Tržič: Učila.
 6. Millard, A. (1989). Ljudje nekoč. Ljubljana: Domus: Mladinska knjiga.
 7. Caselli, G. (1988). Življenje skozi stoletja. Ljubljana: Domus: Mladinska knjiga.
 8. Antić, M., Bajd, B., Ferbar, J., Grgičević, D., Krnel, D., Pečar, M. (2012).
 9. Okolje in jaz: spoznavanje okolja za 2. razred: učbenik. Ljubljana: Modrijan.
 10. Hergan, I., Battelli, C., Kolar, M., Kovač, T. (2004). Dotik okolja 2: spoznavanje okolja v prvem razredu 9-letne osnovne šole: učbenik. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 11. Kolar, M. (2011). Učni načrt: Program osnovna šola: Spoznavanje okolja: Ljubljana. Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod RS za šolstvo.
 12. Košak Blumer, S. (2009). Sto narodnih noš na Slovenskem. Ljubljana: Prešernova družba.
 13. Macdonald, B. (2008). Zapisano s krvjo: kratka zgodovina civilizacije. Dob pri Domžalah: Miš.
 14. Sokolov, C. (2021). Bilo je nekoč na deželi. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 15. Gray, L. (2010). 120 zgodovinskih projektov. Radovljica: Didakta.

Unaprijedi svoje medVještine

sandra_bistrovic

Sandra Bistrović

Sažetak

Zahvaljujući članstvu u EU i Erasmus+ programu, 5-ero učenika Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti provelo je 15 dana na mobilnosti u Turskoj, gdje su u bolnici odradili dio svoje stručne prakse.

Ključne riječi: Erasmus+, mobilnost, Turska.

Uvod

Ciljevi projekta su:

 1. Otkriti učenicima europsku perspektivu za suradnju s europskim zdravstvenim ustanovama.
 2. Unaprijediti učeničke strukovne kompetencije i znanja potrebna u njihovu budućem zvanju.
 3. Omogućiti učenicima da se osjećaju europskim građanima s europskim mogućnostima.
 4. Dodati pozitivnu kvalitetu njihovom životopisu koja će im omogućiti bolju konkurenciju na tržištu rada.
 5. Razviti učeničke lingvističke sposobnosti, posebno u znanju komuniciranja na stranom jeziku.
 6. Upotrijebiti iskustvo za pozitivan utjecaj na strategiju ustanove.
 7. Diseminirati iskustvo na ostale učenike i škole medicinskog/zdravstvenog profila.

Prije mobilnosti

Cijeli Erasmus+ projekt traje godinu dana, a prije same mobilnosti, koja je šlag na torti, prethodi jako puno aktivnosti i za učenike i za članove projektnog tima. U našem slučaju projektni tim se sastoji od 3 osobe i svaka od nas je odradila svoj dio zadataka da bi sama mobilnost učenika protekla u najboljem redu. Zahvaljujući partnerskoj ustanovi, srednjoj strukovnoj školi Sule Muzaffer Buyuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iz grada Manavgata sve pripremne aktivnosti su tekle bez greške jer ta tehnička i strukovna škola ima bogato iskustvo u provođenju Erasmus+ projekata i oni su nam bili posrednici između naše škole i bolnice „Side Anadolu Hastanesi“ u kojoj su učenici odradili svoje zdravstvene vježbe.

Sami učenslika1ici su imali obvezu pohađanja pripremnih aktivnosti poput pedagoških, stručnih, jezičnih i kulturoloških priprema u organizaciji škole.

Slika 1.  Kulturološka priprema učenika za boravak u Turskoj

Mobilnost

Iako je preporuka bila da se sva putovanja odgode radi COVID pandemije, nekako su se stvari posložile i u listopadu smo smo krenuli s učenicima na put. Čak smo uhvatili i povoljne aviokarte. 5-ero učenika i dvije nastavnice zdravstvene njege u pratnji sretno su doputovali u Antaliju gdje su nas dočekali partneri.

Učenici su imali osiguran smještaj, prehranu, prijevoz do bolnice te izdašan džeparac. U bolnici su učenici bili raspoređeni na razne odjele gdje su se bez problema uključili u rad. Ponekad je komunikacija bila malo otežana zbog jezika ali i tu se pokazala snalažljivost učenika, za 10 radnih dana koliko su proveli u bolnici nevjerojatno dobro su svladali osnove Turskog jezika.

Nastavnice u pratnji na žalost nisu ostale za vrijeme cijele mobilnosti, nakon upoznavanja radne sredine i osoblja vratile su se u Hrvatsku, te idući tjedan opet po učenike kad je bilo vrijeme za povratak.

Učenici su 10 radnih dana po 8 radnih sati bili uključeni u zadaće i postupke medicinskih sestara bolnice sukladno svojim naučenim i usvojenim znanjima i vještinama (provodili su cjelokupnu sestrinsku skrb za bolesnika, sudjelovali slika2u pripremi bolesnika za izvođenje osnovnih dijagnostičkih pretraga, sudjelovali su u izvođenju ostalih medicinsko-tehničkih zahvata, perioperativno su zbrinjavali bolesnike, sudjelovali su u pripremi i podjeli peroralne i parenteralne terapije kao i u mjerenju vitalnih znakova).

slika3Slika 2. Učenici i osoblje bolnice prvi dan mobilnosti

Svrha same mobilnosti je i upoznavanje drugačije kulture i kulturnih znamenitosti, pa su učenici imali prilike 2 dana provesti u razgledavanju prirodnih ljepota i povijesnih ostataka tog dijela Turske uz vodiče. A svoje slobodno vrijeme nakon radnog dana su također proveli u samostalnom istraživanju grada Manavgata.

Slika 3. Učenici upoznaju Tursku

Nakon mobilnosti

Nakon mobilnosti glavna aktivnost je diseminacija odnosno dijeljenje iskustava stečenih na terenu. Učenici su po povratku drugim učenicima prenijeti svoja iskustva i znanja, te ih motivirali da i sami sudjeluju u sličnom projektu. Također sa našim aktivnostima smo upoznali i regionalne medicinske škole kako bi i njih potaknuli na slične aktivnosti. Cijeli projekt vidljiv je na web stranicama Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti na https://www.ss-marusevec.hr/erasmus/

Zaključak

U ovom projektu mobilnosti, učenici su tijekom procesa stekli veće kompetencije u vezi s njihovim stručnim profilom, razvili su i veće samopouzdanje, samoinicijativnost te sposobnost snalaženja u novim i nepoznatim situacijama te razvili svijest o kulturološkoj različitosti i prihvaćanju drugačijih kultura. Učenici su u stvarnim uvjetima rada vježbali i unaprjeđivali znanje engleskog jezika s naglaskom na strukovnu terminologiju. Obavljanje vježbi u inozemnoj ustanovi učenicima je, osim u razvijanju jezičnih kompetencija, bilo iznimno korisno i u razvijanju sposobnosti snalaženja i reagiranja u nepoznatim situacijama, te u razvijanju svijesti o kulturološkoj različitosti i prihvaćanju drugačijih kultura. Učenici su kroz projekt radili na poboljšanju svojeg znanja i vještina iz područja zdravstvene njege i moći će primijeniti naučeno i viđeno na način koji će poboljšati daljnji rad s bolesnicima.

I na kraju, sa inozemnim iskustvom učenici će obogatiti svoj životopis i biti spremniji na izazove kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Njihovo će samopouzdanje i svijest o vlastitoj vrijednosti i mogućnostima porasti te će u slučaju nezaposlenosti biti spremni za šire tržište rada.

Kreativna integracija IKT u projekte

Erasmus+/KA1

irena_bando

Irena Bando

Sažetak

Provedba Erasmus+ projekta, KA1 u svrhu osuvremenjivanja odgoja i obrazovanja realizira se prenošenjem znanja s edukacija u inozemstvu primjenjujući se u raznim aktivnostima i projektima. Nova iskustva i vještine prikazuju se na primjeru obilježavanja važnih obljetnica u školi s ciljem naglašavanja efikasne uporabe IKT te važnosti knjige i čitanja. Trajna motiviranost u učenju i poučavanju uspješno se postižu kombinacijom korištenja digitalne tehnologije, istraživanja, radioničkog pristupa i kreativnog stvaralaštva. Prezentacija suvremenog pristupa obrazovanja predstavljena je u e- knjizi gdje provedene aktivnosti čine jednu sustavno organiziranu originalnu cjelinu.

Ključne riječi: Erasmus+/KA1, edukacije u inozemstvu, obljetnice u školi, kreativno korištenje IKT, Jagoda Truhelka, školska knjižnica.

Uvod

U posljednjem planiranju upravljanja školom zbog sve većeg značaja IKT misija i vizija OŠ Jagode Truhelke iz Osijeka stvaranje je digitalno zrele škole, koja se temelji na razvoju digitalne infrastrukture, ali i na stjecanje kompetencija didaktičko-metodičke uporabe IKT.

Zbog toga, u svrhu osuvremenjivanja odgoja i obrazovanja u školi se provodi dvogodišnji Erasmus+ projekt, KA1 pod nazivom Kreativna integracija IKT u obrazovanju: Metoda 3IKT. koji je započeo krajem 2019., a trajat će do kraja 2021.

Cilj projekta je dodatno educirati nastavnike koji putuju na seminare u inozemstvo, kako bi stečene digitalne kompetencije inkorporirali u proces poučavanja te svoja znanja prenijeli drugim nastavnicima i učenicima.

U projekt je uključeno 15 učitelja i stručnih suradnika od kojih 6 pohađa seminare u inozemstvu, kao što su: Super Teachers of 21st Century; The Best Social Media and Web Solutions for your Classroom; Digital media: The classroom of the future; Interactive ICT-based, web and digital tools for an effective blended, flipped and cooperative learning;21st Century Teaching-Competence based edcation, soft skills and creativity; Seminar ICT in education; Interactive ICT based, web and digital tools for effective blended, flipped and cooperative learning.

Središnji dio

Da bi se stečene edukacije u inozemstvu prenijele na svoju okolinu organiziran je multimedijsk projekt škole Inspirirani Jagodom Truhelkom,, posvećen obilježavanju rođenja spisateljice po kojoj škola nosi ime. Cilj projekta bio je naglasiti efikasno korištenje IKT te prikazati kako se mobiteli, tableti i računala mogu koristiti na zabavan način, ali u edukacijske svrhe.

Sl.1Organizirane su brojne radionice koje su u ugrađene u e-knjigu koja prikazuje kreativne i originalne načine korištenja IKT i suvremeni pristup nastavi. Projekt se provodio od prosinca 2020. do ožujka 2021, a sudjelovalo je 8 učiteljica i oko stotinu učenika III. i IV. razreda.

E-knjiga rađena je u web alatu Book Creator koji nudi mnoštvo mogućnosti, a osobito je pogodan za izradu slikovnica/knjiga u digitalnom obliku, gdje je moguće kombinirati tekst, slike, audio i video zapise. Sadržaj urađene e-knjige obuhvaća pedagoški i književni rad spisateljice Jagode Truhelke, školsku zbirku njenih književnih djela te pregled svih aktivnosti projekta koje su se provodile s učenicima. Knjigu je napravila učiteljica informatike Anamarija Buzgo i školska knjižničarka Irena Bando, voditeljica Erasmus+/KA1 projekta i projekta Inspirirani Jagodom Truhelkom

Jedna od aktivnosti koje su predstavljene u e-knjizi bile su s učenicima III.a razreda sSl.2 njihovom učiteljicom Nadom Radotić koji su proučavali djetinjstvo Jagode Truhelke slušajući priče o njezinom odrastanju u lektirnom djelu Zlatni danci. Potom su izradili kolaž- plakat Labudove ulice (danas Crkvene) u kojoj je književnica živjela te naglasili pojedine detalje koji su bili karakteristični za njeno djetinjstvo.

Živopisne opise tih slika učenici su uobličili pomoću aplikacije QR Code te tako osuvremenili prikaz kolaža i naglasili korisnu mogućnost uporabe mobitela.

Druga aktivnost koju su provodili učenici III.b razreda s učiteljicom Dobrilom Maričić bilo je intervjuiranje i snimanje slučajnih prolaznika Donjeg Grada (Osijeka) s pitanjima o Jagodi Truhelki. Iako je dosta ispitanika znalo da je ona bila spisateljica i pedagoginja, bilo je i onih koji su mislili da je bila partizanka, Židovkinja, ravnateljica škole ili čak da je ona školu izmislila. Neki su ispitanici iznenadili s vrlo preciznim odgovorima, kao što je: Sl.3Jagoda Truhelka bila je književnica, rođena je 5.veljače, imala je oca i djeda učitelja. Imala je jako dobru učiteljicu i zato je i ona postala učiteljica.

Učenički snimci obrađeni su u aplikaciji InShot uz pomoć učiteljice informatike Marine Vakula te uklopljeni u prezentaciju likovnih radova ilustracija lika spisateljice.

Učenici III.c razreda s učiteljicom Martinom Hergović istraživali su o spisateljici na Sl.4internetu te su doznali da su njena najpoznatija djela Zlatni danci, Tugomila, Božja ovčica, Vojača, Naša djeca i dr. te su o tome snimili radijsku emisiju. Na temelju proučavanja najpoznatije spisateljičine knjige Zlatni danci, učenici su metodom zamišljanja oslikavali naslovnu stranicu knjige te u glini oblikovali njezinu bistu.

Prezentacija radova urađena je na platformi za grafički dizajn Canva koja se koristi za stvaranje grafike na društvenim mrežama, za izradu kreativnih prezentacija, plakata, dokumenata i drugog vizualnog sadržaja.

Učenici IV.a razreda s učiteljicom Lianom Mur realizirali su temu unutar svog razrednog mini projekta, u kojemu su učenici odabrali aktivnosti kojima preferiraju. Tako su pojedini učenici istraživali Jagodino djetinjstvo, ulice Donjega grada gdje je spisateljica odrastala, uspoređujući ondašnje i današnje nazive ulica.

Sl.5

Drugi su učenici metodom zamišljanja intervjuirali likove iz priča, a oni skloni glumi, izveli su dramatizaciju priče Nakraj svijeta. Predstavu je snimila i uredila učiteljica fizike i tehničkog Višnja Cvek pomoću računalnog programa Blender i Filmora.

Sl.6

Izučavajući podrijetlo spisateljice učenici su napravili digitalno obiteljsko stablo obitelji Truhelka radeći u web alatu Avatar Maker pod vodstvom učiteljice Informatike Anamarije Buzgo.

Sl.7

Dio učenika koji je preferirao učenju kroz igru napravio je nekoliko interaktivnih društvenih igrica (vješala, slagalice, kviz…) u web alatu Word Wall, platformi za stvaranje multimedijskih interaktivnih obrazovnih sadržaja, koji se mogu koristiti na računalu, tabletu, mobilnom uređaju ili pametnoj ploči. Zbog toga, u projektu su bili motivirani i oni učenici koji nisu skloni učenju, pa je tako cjelokupnom projektu pridodan i zabavan karakter.

Igrice koje su učenici osmislili:

Učenici IV.c razreda i njihova učiteljica Branka Vukovski proučavali su život i djelo spisateljice pretražujući literaturu i internet te izradili edukativan pano. Osim toga, čitali su i dramatizirali Jagodine priče te slikali portrete obitelji Truhelka- Jagode, Ćire, Dragoša, Anice. Od učeničkih radova, na satu informatike, aplikacijom Photo Maker učenici su na tabletima napravili zanimljive kolaž slike te napravili virtualnu izložbu.

Sl.8Sl.9Sl.10Sl.11

Sl.12Na kraju ovog integracijskog povezivanja različitih aktivnosti temeljenih na istraživanju Jagode Truhelke u web alatu Canva napravljena je e-pozivnica kako bi se o događanju mogla obavijestiti šira javnost.

 

Zaključak

Predstavljen projekt prikazuje uspješno integriranje tematsko-obrazovnih sadržaja u jednu jedinstvenu cjelinu koja se oslanja na suvremene pristupe kreativnog i efikasnog korištenja IKT. Stečena znanja i vještine s raznih edukacija u inozemstvu unutar projekta Erasmus+/KA1 omogućio je suvremeni pristup obrazovanju u školi u kojem su učenici stalno motivirani prema učenju. Korištene metode povezane su s učeničkim interesima i navikama svakodnevne uporabe suvremene tehnologije (mobitela, računala, tableta…) gdje se posebno naglašava korištenje tehnologije u korisne i obrazovne svrhe. Integriranjem različitih učeničkih uradaka u e-knjigu o Jagodi Truhelki ističe se važnost, čitanja, pisanja, istraživanja i stvaralaštva te razne kreativne mogućnosti suradnje razreda sa školskom knjižnicom.

Izvan učionice: “Upoznajmo države EU”

suzana_petek

Suzana Petek

Sažetak

Učitelji geografije i povijesti uvijek imamo težak zadatak učenicima približiti predmet da je i njima zanimljiv. Danas znamo da su upravo iskustva koja nas obogaćuju i snažno se utiskuju u naše sjećanje. Stoga suvremene metode poučavanja, posebno iskustveno učenje, u tome igraju važnu ulogu. Stoga u Osnovnoj školi Cirkulane-Zavrč svake godine sudjelujemo u projektu u kojem sudjeluju učenici. Upoznajmo države EU tradicionalni je projekt koji je prerastao u događaj. Taj se svake godine odvija u dvorištu minoritskog samostana ili ispred gradske vijećnice na Ptuju i na području »Europarka« u parku, odmah na ulazu u staru gradsku jezgru. Manifestacija se već 15 godina održava povodom Dana Europe odnosno prve subote u svibnju. Djeca iz svih ptujskih vrtića te učenici iz svih osnovnih i srednjih škola s područja upravne jedinice Ptuj i Učeničkog doma Ptuj predstavljaju obilježja zemalja iz EU. Naša se škola svake godine predstavlja s Grčkom i njezinim karakteristikama; učenici predstavljaju »usvojenu« zemlju kroz nastupe, pjevanje, sviranje, skečeve i proizvode, gastronomiju te degustaciju na štandovima. Manifestaciju svake godine posjeti također jedan od zastupnika u Europskom parlamentu koji podiže europsku zastavu u »Europarku«, a sudionici puštaju plave balone s oznakom EU.

Ključne riječi: iskustveno učenje, EU projekti, geografija i povijest, suvremene metode poučavanja, terensko učenje.

1. Uvod

U prošlosti je učenje značilo samo pamćenje određenih sadržaja i podataka, a danas učenje znači proces izgradnje i osmišljavanja znanja. Učenici su u današnje vrijeme znatiželjniji i vještiji u novim načinima rada. Učitelji moramo biti svjesni da više nismo samo oni koji prenosimo znanje, nego također organiziramo rad u učionici ili na terenu. Također trebamo biti savjetnici koji usmjeravamo rad učenika. Pogotovo u nastavi geografije ili povijesti možemo koristiti takav način učenja i prihvaćanja znanja, koji se može prevladati metodama i oblicima rada koji omogućuju interaktivni odnos između učenika te učitelja i učenika [4].

Projekti i manifestacije su takve učionice na otvorenom, gdje učenicima pružamo priliku da razmišljaju, uče ih odgovornosti i jačaju svoje komunikacijske vještine kroz razne metode i oblike rada. Istodobno među učenicima uspostavimo osjećaj povjerenja i samovrednovanja.

2. Poticanje učenika na rad izvan učionice

2.1. Opis projekta Upoznajmo zemlje EU

Prezentacija europskih zemalja u okviru projekta Upoznajmo zemlje EU projekt je koji obilježava pristup Slovenije Europskoj uniji. Svake godine prve subote u svibnju osnovne i srednje škole organiziraju prezentacijski program zemalja EU-a na kojem škole predstavljaju pojedine zemlje. Manifestacija se održava na Ptuju, u dvorištu minoritskog samostana sv. Petra i Pavla. Pojedine škole dobivaju štand koji unaprijed opremaju svojim rekvizitima. Zemlje su unaprijed dodijeljene odnosno »usvojene«, a osnovna škola Cirkulane-Zavrč predstavlja Grčku od samih početaka. Grčka je država u južnoj Europi koja ima bogatu tradiciju, izvanrednu povijest i raznoliku kulturu. Svake godine prezentacije su usredotočene na jedno područje. Program se sastoji od prezentacije i kulturnog programa. U prvom dijelu učenici se predstavljaju na štandovima, posjetiteljima nude sve informacije, objasne karakteristike i istovremeno usavršavaju svoje komunikacijske vještine. Simulacija i igranje uloga ovdje dolaze do izražaja jer se učenici uživljavaju u osobnosti ili turističke predstavnike, a cilj im je ostaviti što bolji dojam na posjetitelje. Do sada smo na štandu i kroz nastupe predstavili grčku povijest, kulturu, poznate osobe, bogove, gastronomiju, turizam, sport itd. Kroz desetljeće sudjelovanja u projektu uključili smo učenike mnogih generacija. Učenici pripremaju kulturni program prema odabranoj temi, a zatim se predstavljaju na pozornici.

2.2. Zašto je u ovom projektu iskustveno učenje u prvom planu?

Upoznajmo zemlje EU važan je projekt u kojem učenici sudjeluju i upoznaju zemlje Europske unije. Pritom stječu znanje o kulturi, običajima i karakteristikama određene zemlje. Važne su metode i načini rada s kojima je potrebno uključiti učenike u takvu suradnju. Walter i Marks, koje citira Požarnikova [2], kažu da se sljedeći elementi smatraju jednim od središnjih metoda iskustvenog učenja, iz čega također proizlazimo u pripremi takvog sudjelovanja na manifestaciji:

 • Grupna interakcija: rad u grupi za provođenje projekta neophodan je i nužan jer se radi o prilagodbi; grupa uključuje nekoliko učenika koji žele aktivno sudjelovati u provedbi projekta.
 • Simulacija i igranje uloga kao modela ili prezentacije pojedinih isječaka ljudskog iskustva; učenici su preuzeli određene grčke likove, ikone, ličnosti i druge prezentacijske elemente te se uživjeli u njih.
 • Strukturirane vježbe odnosno zadaci: učenici uvijek imaju pripremljene zadatke s kojima pobliže upoznaju određeno područje grčke kulture, povijesti, umjetnosti (bilo na satovima turističkog obrazovanja, povijesti ili geografije).
 • Igranje uloga: unaprijed dogovoreno predstavljanje važnih uloga prilikom predstavljanja Grčke, priprema teksta, odjeće, uživljavanje.
 • Pokreti tijela, uključujući metode opuštanja: u prezentaciju uvijek uključujemo ples, sportske aktivnosti; prezentacija je uvijek orijentirana na kretanje.
 • Promatranje procesa: učenici mogu vidjeti i doživjeti prezentacije drugih učenika, škola, odnosno drugih zemalja, tako da imaju lakši uvid u usporedbu.
 • Fantaziranje ili tzv. unutarnje gledanje: želje, savjeti i prijedlozi učenika uvijek su dobrodošli jer doprinose još većim izazovima i uče odgovornosti.
 • Klasične metode.

2.3. Osnovna škola Cirkulane-Zavrč u projektu: kako smo do sada predstavili Grčku?

Iskustveno učenje i našu učionicu na otvorenom predstavit ćemo na temelju prethodnog iskustva sudjelovanja u projektu.

Godine 2010. pripremili smo prezentaciju tipične grčke kuhinje. Učenici su potražili osnovne sastojke grčke kuhinje, a na štandu su sa zanimanjem predstavili i pojedine recepte koje smo također ponudili posjetiteljima.

U 2011. godini predstavili smo najvažnije ličnosti. Usredotočili smo se na grčke mislioce i važne povijesne ličnosti, a oslanjali smo se i na razvoj različitih znanosti u antičkom razdoblju. Ovdje su učenici iznijeli Slika 1svoje dosadašnje znanje iz povijesti i predstavili poznate grčke matematičare, filozofe i druge. Usredotočili su se na Pitagoru i razvoj grčke abecede. Izrađivali su plakate, mentalne mape i prezentacijske sheme.

Slika 1. Grčka kuhinja

Godine 2014. predstavili smo Grčku u okviru njezinih kulturnih znamenitosti. Znamo da je grčka kultura izuzetno bogata, posebno njezino antičko razdoblje, zbog toga su učenici imali na raspolaganju puno materijala. Puno smo sati proveli stvarajući rekvizite na temu antičke Grčke. Grupna dinamika vrlo je vaSlika 2žna u pripremi za ovu vrstu terenskog učenja. Stoga su učenici najprije međusobno skupili ideje o tome što uopće pripremiti. Izradili su atensku Akropolu, kip božice Atene, sliku lijepog Zeusa, maketu grčkog broda, grčko kazalište i letke s informacijama za posjetitelje.

Slika 2. Grčki mislioci i grčke znanosti

Slika 3Slika 4
Slika 3. Izrada Ateninog hrama         Slika 4. Reklamni letak

Slika 5
Slika 5. Putokazi antičkih mjesta u Grčkoj

Godine 2017. morali smo predstaviti povijest i tradiciju »usvojene« zemlje Grčke. Pripreme za prezentaciju grčke povijesti trajale su dugo. Uz pomoć elektroničkih izvora, osobnih iskustava učenika, literature i do sada stečenog znanja, učenici osmih razreda izradili su plakate na temu grčkih bogova. Studenti su uključili puno fotografija i istaknuli ključne pojmove (ovdje su upotrijebili stečeno znanje iz geografije i povijesti). Izradili su sliku zgodnog Orfeja i ljepotice Euridike te se u mislima preselili u staru Grčku. Tako je stvorena maketa grčkog kazališta. Uživjeli su se u grčke junake, priče i mitove, poznate cijelom svijetu te ih uz pomoć naučene simulacije također predstavili. Pri tome je važnu ulogu odigrala također tradicionalna grčka odjeća koja se pobrinula za veći učinak uživljavanja u ulogu. Učenici osmih razreda također su naučili ples u kojem su živali jer je kretanje jedna od središnjih metoda iskustvenog učenja. Učenici su prethodno doživjeli i vidjeli nastupe i prezentacije drugih učenika, zbog toga su se mogli još bolje uživjeti u prezentaciju. Također su naučiliSlika 6 fiktivno razmišljati, što je jedan od središnjih misaonih procesa u učenju. Izradili su također letke u kojima su predstavljene najvažnije priče iz stare Grčke, a posjetitelji su ih mogli također pročitati i uzeti.

Slika 6. Prezentacija grčkog plesa

Slika 7Slika 8
Slika 7. Prezentacija narodnih nošnji, igara uloga i simulacija     Slika 8. Zeus i Afrodita: Prikaz grčkih bogova

U 2018. godini predstavili smo sport u Grčkoj. Ovogodišnja tema je sportski orijentirana, zbog toga su učenici morali pribjeći različitim tehnikama učenja. Kao učiteljica mentorica, morala sam pomagati učenicima jer je sport u Grčkoj učenicima manje poznata tema. Općenito, prema definiciji Poljakovih metoda, pribjegla sam različitim nastavnim metodama, posebno središnjim nastavnim metodama. Najviše se istaknula demonstracijska nastavna metoda koja je bila neizravna [3]. Pokazala sam pojedino gradivo o povijesti OlimSlika 9pijskih igara. Učenici su sami povukli paralele s aktualnim sportovima. Također smo se usredotočili na Grčku kao kolijevku Olimpijskih igara i pogledali brojne audio-vizualne povijesne izvore koji svjedoče o iznimnosti i važnosti Grčke i sporta. Najprije smo zajedno s učenicima pokušali sagledati povijest, a zatim aktualizirati sport uz pomoć današnjeg načina izvođenja Olimpijskih igara.

Slika 9. Vaza na kojoj smo prikazali stari olimpijski sport

U 2019. godini otišli smo korak dalje jer smo morali predstaviti poduzetništvo odabrane zemlje. Ovogodišnja tema projekta bila je naime »Prepoznatljive tvrtke država članica EU«. S učenicima smo vrlo dugo razmišljali što bi privuklo prolaznike i pale su odlične ideje. Na kraju su učenici predložili turistički sektor jer je najvažniji segment uslužnog sektora turizam, koji predstavlja važan izvor prihoda. Zajedno sa svojim mentorima, učenici OŠ Cirkulane-Zavrč snimili su reklamni spot u kojem su upotrijebili GREEK TRAVEL AGENCY – turističku agenciju koja ih vodi u svijet prelijepe Grčke. Ovdje je upotrijebljeno puno metoda iskustvenog učenja. Najprije su učenici morali upotrijebiti maštu te se usredotočiti na stvaranje poduzeća koji će u grčke turističke znamenitosti privući brojne turiste. Uslijedila je igra uloga; turistički vodič morao je privući interesente, zbog toga su se uživjeli također u turiste i razmišljali što bi njih privuklo. Izradili su turističku brošuru, samoinicijativno sastavili tekst i kroz simulaciju naučili prodati uspješan turistički aranžman. Snimili su i kratki prezentacijski video koji je na Mestnom trgu na Ptuju izazvao oduševljenje i privukao brojne posjetitelje. Regionalna obrtničko-poduzetnička komora Ptuj i Fond za obrazovanje radnika kod samostalnih poduzetnika Ptuj prepoznali su naš prezentacijski video kao najbolji te smo nagrađeni novčanom nagradom. Učenicima je to predstavljalo odličnu motivaciju te se vrlo rado pridruže ovom projektu. Bilo nam je lijepo na Mestnom trgu. U »turistični agenciji« vladalo je veliko zanimanje za Grčku [5].

4. Zaključak

Učitelji nastojimo da se takvi projekti nastave jer ističu suvremene nastavne metode i ciljeve koji učeniku ostaju u sjećanju. Jarvis dodaje da je prva faza iskustva kontakt s vanjskim svijetom, a u tom smislu učenje se razumije kao iskustveno učenje. Upravo zbog takvih aktivnosti učenika, u kojima potonji djeluju, ne trebamo se u budućnosti bojati da će se važnost i primjena iskustvenog učenja odnosno njegovih metoda i oblika rada u školskom prostoru smanjiti [1].

Ovakav način podučavanja donosi brojne koristi. Potaknimo zanimanje učenika i proširimo njihovo znanje. Vidimo da nas na svakom životnom koraku prate različita iskustva, a prema takvim opažanjima važnost iskustvenog učenja samo će se povećavati.

4. Literatura

 1. Jarvis, P. (2003). Izkustveno učenje in pomen izkušnje. Sodobna pedagogika, 54 (1), str. 94–103.
 2. Marentič Požarnik, B. (2000). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana, DZS.
 3. Poljak, V. (1989): Didaktika. Zagreb, Školska knjiga.
 4. Potočnik, D. (2017). Sodobne učne metode pri pouku zgodovine. Annales. Series historia et sociologia, svezak 27, broj 4, str. 837–850.
 5. https://www.cirkulane-zavrc.si/2019/05/13/15-obletnica-vstopa-slovenije-v-evropsko-unijo/

Dabrica Darka – priručnici

vesnaM_majaL_manuelaK_dunja

Vesna Majdandžić, Maja Loina, Manuela Kujundžić, Dunja Mijović

Dabrica Darka priručnici nastali su suradnjom tvrtke Google i udruge Suradnici u učenju u sklopu projekta Growing up on a safer Internet (Odrastanje uz sigurniji internet). Cilj projekta je poboljšati život učenika, učitelja i roditelja aktivnim sudjelovanjem u promicanju dobrih strana interneta stvaranjem pozitivnih i kreativnih internetskih sadržaja. U priručnicima su opisani scenariji poučavanja koji prate igre u kojima je glavni lik dabrica Darka, koja, uz medu Marka i Mudru sovu, potiče učenike na rješavanje problema. Primjenom igara potičemo učenike na aktivnije uključivanje, pozitivno utječemo na njihovu motiviranost i zainteresiranost i činimo proces poučavanja zanimljivijim.

Ključne riječi: priručnici, Dabrica Darka, tvrtka Google, udruga Suradnici u učenju, projekt Growing up on a safer Internet , internet, internetski sadržaji.

Kao i igre, i priručnici su namijenjeni određenim dobnim skupinama učenika:

 1. igra i priručnik Dabrica Darka otkriva digitalni svijet namijenjeni su učenicima 1. i 2. razreda
 2. igra i priručnik Dabrica Darka zna se pristojno ponašati i na internetu namijenjeni su učenicima 3. i 4. razreda
 3. igra i priručnik Dabrica Darka pazi na svoj digitalni trag namijenjeni su učenicima 5. i 6. razreda
 4. igra i priručnik Dabrica Darka štiti sebe i druge na internetu namijenjeni su učenicima 7. i 8. razreda

Priručnike preporučujemo učiteljima koji u svoje poučavanje žele uključiti aktivnosti za razvijanje kompetencija odgovornog i primjerenog korištenja digitalne tehnologije, prepoznavanje vjerodostojnosti informacija na internetu i njihovo kritičko vrednovanje te prevenciju elektroničkog nasilja. Priručnici sadrže i dio koji je namijenjen roditeljima, u kojem mogu pronaći prijedloge obiteljskih aktivnosti i savjete kako djeci pružiti podršku za odrastanje u virtualnom svijetu.

Aktivnosti smo osmislili s namjerom da budu motivirajuće za učenike, da potiču radoznalost koja će voditi u rješavanje problema primjenom kritičkog promišljanja i istraživanja te kreativnog izražavanja. Učitelji mogu izabrati način na koji će realizirati aktivnosti, ovisno o tome koriste li virtualno ili fizičko okružje. Učiteljima su na raspolaganju dokumenti za ispis, ali i interaktivne vježbe koje mogu preuzeti i preoblikovati prema svojim potrebama. Pripremile smo i prijedloge prilagodbe aktivnosti za učenike s teškoćama i složenijih aktivnosti za potencijalno darovite i učenike koji žele znati više. Ovisno o potrebama svojih učenika, svaki učitelj može samostalno odlučiti kako se koristiti priručnicima.

1. priručnik

Dabrica Darka otkriva digitalni svijet prvi je od četiri priručnika koji prati dabricu u njenim avanturama. U priručniku su 3 scenarija poučavanja i koncipirani su tako da svaki odgovara jednom nivou igre. Prvi scenarij Digitalni uređaji za komunikaciju prati dabricu u prvom nivou igre u kojem ona skuplja sličice uređaja za komunikaciju na internetu. U drugom scenariju Izrazi se emotikonom pratimo dabricu u drugom nivou u kojem skuplja pozitivne emotikone. Treći scenarij Osobni podatci i digitalni trag prati dabricu u trećem nivou igre u kojem ona prepoznaje osobne podatke i osnovna pravila ponašanja u virtualnom okružju.

Predstavljamo nekoliko aktivnosti iz 2. scenarija Izrazi se emotikonom. Važno je da učenici u svakodnevnoj komunikaciji znaju pravilno izraziti svoje misli i osjećaje. U digitalnoj komunikaciji za to se često koristimo emotikonima i zato učenike poučavamo kako ih razlikovati i pravilno upotrebljavati. U ovim aktivnostima učenik se poistovjećuje s likom iz igre – dabricom i tako na lakši i zanimljiviji način stječe nova znanja i vještine.

Nakon što učenici usvoje pojam emotikon rješavaju radni listić ili istoimenu interaktivnu vježbu Kako se osjeća dabrica s prikazima različitih izraza lica dabrice Darke gdje trebaju prepoznati različite osjećaje.

U drugoj aktivnosti učenici razvrstavaju emotikone koji prikazuju izraze lica dabrice Darke na pozitivne i negativne.

U jednoj od aktivnosti učenici igraju igru pantomime (izvlače papiriće na kojima je prikazan jedan emotikon i pantomimom prikazuju emociju koju on predstavlja) i/ili igraju interaktivnu igru. U interaktivnoj igri učenici imaju karticu na kojoj se nalaze emotikon i riječ. Riječ predstavlja emociju koja je prikazana emotikonom. Slova su u riječi izmiješana i zadatak učenika je da prema emotikonu ispravno slože slova i otkriju emociju. Preporuka je da se iskoriste obje verzije igranja kako bi ih mogli usporediti i raspraviti o prednostima igranja uživo.

Kako su aktivnosti namijenjene učenicima 1. i 2. razreda cilj je bio povezati ih s igrama što je više moguće. Tako u aktivnosti Kolo emocija učenik zavrti kolo, prepoznaje i objašnjava emotikon koji je dobio te ga svrstava u pozitivne ili negativne.

Pri tome treba učenike poticati na kreativnost u opisivanju, a mogu spomenuti i neku situaciju u kojoj bi upotrijebili taj emotikon. I ova aktivnost ima svoju verziju za rad bez računala za što su predviđene kartice s emotikonima koje učenici pojedinačno izvlače, prepoznaju i objašnjavaju te svrstavaju u pozitivne ili negativne.

Na kraju scenarija preporuke su za provođenje samovrednovanja na vrlo jednostavan način. Učenici dolaze do sretnog, tužnog ili ravnodušnog emotikona koje se može nalijepiti na zid učionice, a koji opisuje koliko su zadovoljni usvojenim znanjem o emotikonima.

Učenici koji imaju teškoće u učenju mogu znanje o emotikonima usvojiti kroz jednostavnije zadatke primjerene njihovim interesima i mogućnostima. Djeca te dobi vole bojati i slagati puzzle pa su aktivnosti za njih osmišljene u tome smjeru, npr. mogu rješavati interaktivnu vježbu u kojoj trebaju obojiti emotikone koji izražavaju pozitivne osjećaje, mogu izrezani lik emotikona pravilno posložiti i pojasniti koji osjećaj izražava taj emotikon.

Za učenike koji žele znati više pripremljeni su malo zahtjevniji zadaci poput osmosmjerke u kojoj su pojmovi zadani u obliku emotikona. I ova aktivnost se može provesti i u fizičkom i u virtualnom okružju.

2. priručnik

Drugi priručnik Dabrica Darka zna se pristojno ponašati i na internetu namijenjen je učiteljicama, učiteljima i roditeljima učenika 3. i 4. razreda.

Priručnik sadrži tri scenarija poučavanja:​ Igrati se možemo i na drugačije načine, Opasnosti u digitalnom svijetu prepoznajemo i reagiramo na elektroničko nasilje i Kako se zaštiti u digitalnome svijetu?

U prvom scenariju “Igrati se možemo i na drugačije načine” naglasak se daje razgibavanju i zdravim navikama tijekom rada na računalu i utjecaju tehnologije na zdravlje jer znamo koliko vremena učenici provode sjedeći, a kroz aktivnosti u priručniku naglašava se štetnost prekomjerne upotrebe računala i mobilnih uređaja za njihovo zdravlje. Govori se o količini vremena provedenoga za računalom te o potrebi tjelovježbe. Učenici prepoznaju zdrave navike ponašanja i vježbe razgibavanja.

U drugome scenariju “Opasnosti u digitalnom svijetu prepoznajemo i reagiramo na elektroničko nasilje”  učenici promišljaju o pravilima ponašanja u školi, nakon toga uspoređuju pravila pristojnoga ponašanja u fizičkom okružju (bonton) s onima u virtualnom okružju i usvajaju pojam netiquette (internetski bonton). Nakon što prepoznaju nasilnu verbalnu komunikaciju (govor mržnje), predlažu prihvatljive načine rješavanja problema i upoznaju službe kojima se mogu obratiti za pomoć.

Naglašava se činjenica da sigurna lozinka može zaštititi naše osobne podatke i spriječiti prevarante da ih ukradu preko interneta, a kroz aktivnosti učenici usvajaju najbolje načine kako stvoriti “jake” i “sigurne” lozinke.

U 3. scenariju “Kako se zaštiti u digitalnome svijetu?” objašnjavamo pravila za odgovorno i sigurno služenje uređajima te predlažemo kako riješiti probleme. Kako najbolje zaštititi svoje računalo, kako prepoznati simptome virusa, što ne treba raditi i kako ne dopustiti virusima da se nastane na našem računalu samo su neke od tema koje se obrađuju u ovom scenariju. Učenici se kroz prezentacije i animacije upoznaju sa najčešćim načinima zaraze računala virusom, ali i savjetima kako izbjeći viruse na osobnom računalu. Učenici iznose svoja iskustva, što su primijetili na svojim računalima, što su napravili te jesu li od svojih roditelja potražili pomoć. Neki od savjeta su da budemo oprezni s porukama koje sadrže privitke, da pripazimo na reklame u online igrama, da ne preuzimamo neprovjere programe i da izbjegavamo sumnjive mrežne stranice.

Učenici koji imaju teškoće u učenju ponavljaju usvojeno kroz povezivanje ilustracija i objašnjenja kako dolazi do virusa. Nakon točno riješenog zadatka iznose svoja iskustva o poteškoćama koje su imali na vlastitim računalima te kako su pokušali riješiti problem.

Jedan od zadataka za one koji žele znati više jest da učenici izrađuju strip “I računalo se može razboljeti” u kojem treba prikazati kako izgleda računalo koje je zaraženo virusom te što je potrebno napraviti kako bi se problem riješio i ne ponavljao. Učenici tu iskazuju svoju kreativnost, sposobnost analiziranja poteškoće te sposobnost pronalaženja više mogućih načina rješavanja problema.

U igri Dabrica Darka zna se pristojno ponašati i na internetu naša dabrica ima problem sa putovanjem kući jer joj se potrgao splav. Popravlja splav skupljanjem smeća koje će joj pomoći u popravku. Sakupljanje joj otežavaju kornjače koje treba izbjegavati. Dabrica nastavlja svoj put i u drugom nivou dolazi do brane koju mora zatvoriti točnim odgovaranjem na pitanja o pristojnom i primjerenom ponašanju na internetu, zaštiti računala i podataka, pravilnom sjedenju za računalom itd.

3. priručnik

Treći priručnik Dabrica Darka otkriva kako ostaviti dobre digitalne tragove namijenjen je učiteljicama, učiteljima i roditeljima učenika 5. i 6. razreda.

Priručnik sadrži tri scenarija poučavanja:​ Poštuj svoje i tuđe osobne podatke, EE otpad i Pozitivne i negativne strane komunikacije u virtualnom okružju. U svakome od njih nalaze se različite aktivnosti kroz koje će učenici naučiti pojmove kao što su: autorsko pravo, Creative Commons, lažni profili, EE otpad itd.

Istoimena igra Dabrica Darka otkriva kako ostaviti dobre digitalne tragove podijeljena je na 3 razine te svaki scenarij poučavanja prati jedan od tri nivoa igre.

U prvom nivou igre Šuma dabrica Darka odgovara na pitanja i upoznaje pojmove digitalni trag, lažni profili i autorsko pravo.

U drugom nivou Planina dabrica Darka odgovara na pitanja i upoznaje pojmove elektronički otpad i recikliranje.

U trećem nivou Oblaci dabrica Darka odgovara na pitanja i upoznaje pojmove elektroničko nasilje i pravila lijepog ponašanja na internetu.

Ono što je poticajno za učenike, a vezano je uz igru, su značke koje učenici dobivaju na kraju uspješno savladane razine, što ih dodatno motivira za daljnje učenje.

Predstavljamo jednu od aktivnosti koju možete pronaći u našem 3. priručniku pod nazivom Što je EE otpad? U njoj se učenici upoznaju s pojmom EE otpada, uče o vrstama otpada, što je recikliranje i što učiniti s uređajima koji su se pokvarili.

Kod stvaranja priručnika vodili smo se time da učenici učenjem postanu mali digitalni građani, a isto tako i mali odgovorni građani koji brinu o okolišu i koji su svjesni važnosti njegovog očuvanja. Pripremljeni zadaci su raznoliki, zanimljivi, kreativni i primjereni njihovoj dobi pa tako u spomenutoj aktivnosti učenici mogu učiti o EE otpadu slažući slagalicu, pretražuju mrežne stranice na kojima prikupljaju informacije o načinima zbrinjavanja EE otpada nakon čega izrađuju informativni letak Skupljanje EE otpada te slušaju glazbu eko sastava Trashbeatz u kojem su instrumenti izrađeni od otpada.

Za učenike s teškoćama pripremili smo nešto jednostavnije aktivnosti kao što je izrada plakata sa savjetima na temu razvrstavanja otpada Što može učiniti svatko od nas?. U toj aktivnosti postoje već pripremljeni savjeti od kojih učenici izrađuju plakat u nekom digitalnom alatu ili na hamer papiru.

Aktivnosti za potencijalno darovite učenike i one koji žele znati više su nešto složenije zato što su i učenici vještiji u korištenju digitalnih alata, kritički razmišljaju, vode raspravu, argumentiraju. Za njih smo pripremili aktivnost u kojoj učenici uporabom karte Googlea pronalaze odlagališta EE otpada najbliže njihovoj školi, zatim aktivnost u kojoj učenici pretražuju mrežne stranice i provode istraživanje o zdravstvenim problemima koji se mogu povećati zbog neadekvatnog zbrinjavanja EE otpada, nakon čega raspravljaju i iznose zaključke provedenog istraživanja. Kako su ovi učenici često domišljati, pripremili smo aktivnost u kojoj imaju zadatak osmisliti prijedloge ponovne uporabe nekih otpadnih materijala.

Rezultati učeničkih aktivnosti kao što su plakati, letci ili stripovi mogu se objaviti na mrežnim stranicama škole ili istaknuti u učionici na vidljivo mjesto dostupno svim učenicima iz kojih, na taj način, mogu i nakon provedene aktivnosti učiti dulji period.

4. priručnik

Četvrti i posljednji priručnik Dabrica Darka štiti sebe i druge na internetu namijenjen je učiteljicama, učiteljima i roditeljima učenika 7. i 8. razreda.

Priručnik sadrži tri scenarija poučavanja:​ Elektroničko nasilje, Reci ne govoru mržnje​ i Zaštiti sebe i druge. Osmišljene aktivnosti usmjeravaju učenike na samostalno osmišljavanje i pronalaženje rješenja što je u skladu s četvrtom igrom u kojoj učenici igraju escape room.

Predstavljamo primjer jedne takve aktivnosti u kojoj učenici izrađuju stvarni scenarij elektroničkog nasilja. Naglasak je stavljen na uživljavanje učenika u zadane situacije igranjem uloga čime ih potičemo na osmišljavanje vlastitih rješenja jer će jedino tako znati ispravno reagirati kada se nađu u situaciji koja zahtjeva ispravnu reakciju.

Od aktivnosti pripremljenih za one koje žele znati više izdvajamo primjer aktivnosti namijenjene obilježavanju Dana sigurnijeg interneta. Učenici trebaju napraviti plakat na tu temu kako bi upoznali i druge učenike o danu koji za cilj ima sigurniju i odgovorniju uporabu digitalne tehnologije i mobilnih uređaja. Potičemo ih i da osmisle kako bi oni voljeli obilježiti taj dan u svojoj školi te da pokrenu inicijativu koju će predstaviti svojim učiteljima.

U priručnicima je čitav niz aktivnosti namijenjenih učenicima različitih interesa i sposobnosti, ali i preporuke učiteljima kako ih provoditi te savjeti roditeljima da se pridruže svojoj djeci u njihovom provođenju. Ne treba zaboraviti ni na fizičku aktivnost na koju čitatelje i igrače potiče naša dabrica Darka. Dakle, čitajte nas, igrajte se s nama i zabavljajte s dabricom te naravno, nešto i naučite.

Budi internet genijalac

– obrazovni sadržaji

udruga_suradnici_u_ucenju

Autori: Valentina Blašković, Arjana Blažic, Darija Dasović, Sanja Janeš, Lidija Kralj, Gordana Lohajner, Kristina Slišurić, Gordana Sokol. Darko Rakić, Helena Valečić

Budi internet genijalac je Googleov program kojim se poučava djecu osnovama digitalnog građanstva i sigurnosti kako bi mogli pouzdano istraživati internetski svijet. U Hrvatskoj ga provodi udruga “Suradnici u učenju” koja radi na prevođenju, lokalizaciji i prilagodbi materijala te organizira radionice za učenike, učitelje, roditelje i lokalnu zajednicu.

Za učitelje smo pripremili prezentacije koje mogu upotrijebiti prilikom poučavanja primjerenog, odgovornog i sigurnog korištenja interneta . Teme prezentacija su: pazi se prevaranata i cool je biti dobar, a obuhvaćaju šest različitih aktivnosti. Prezentacije se imagenadovezuju na lekcije opisane u kurikulumu Budi internet genijalac, a možete ih pogledati klikom na pripadnu sliku.

Za roditelje smo pripremili priručnik Obiteljski vodič za digitalnu dobrobit koji je  osmišljen kako bi vas potaknuo na promišljanje o uporabi tehnologije i usvajanje zdravih navika za cijelu obitelj. Pročitajte priručnik i primijenite ga zajedno s cijelom obitelji.

Za učenike su pripremljene prezentacije i radni materijali koji se mogu koristiti za samostalno učenje ili kao dio nastavnog procesa, a lekcije prate kurikulum Budi internet genijalac. Teme prezentacija su pazi se prevaranata, čuvaj svoje tajne, dijeli pažljivo, cool je biti dobar i tko pita ne skita. Svakako iskušajte svoje vještine i znanje o sigurnijem internetu i u igri Interland.

image

Lekcija 1. Dijeli pažljivo
Aktivnost 3. Nisam to mislio/la!

Lekcija 1. Dijeli pažljivo
Aktivnost 5. Čiji je ovo uopće profil?

Lekcija 2. Pazi se prevaranata
Aktivnost 2. Tko si ti zapravo?

Lekcija 2. Pazi se prevaranata
Aktivnost 5. Kako pretraživati internet

Lekcija 3. Čuvaj svoje tajne
Aktivnost 3. Zadrži informaciju za sebe

Lekcija 3. Čuvaj svoje tajne
Aktivnost 4. Interland – toranj s blagom

Lekcija 4. Cool je biti dobar
Aktivnost 4. Pazi na svoj ton

Lekcija 4. Cool je biti dobar
Aktivnost 5. Kako riječi mogu promijeniti sliku

Lekcija 5. Tko pita ne skita
Aktivnost 4. Kako postupiti ako naiđem na uznemirujući sadržaj?

Lekcija 5. Tko pita ne skita
Aktivnost 7. I na internetu prijavi problem

Pogledajte i ostale sadržaje programa Budi internet genijalac.

Programiranje u Blocklyju

gordanaS_lidijaK

Gordana Sokol i Lidija Kralj

Priručnik Programiranje u Blocklyu nastao je u okviru projekta “Growing up on a safer Internet” udruge Suradnici u učenju i uz podršku Google.org. Namijenjen je učiteljima učenika od prvog do osmog razreda osnovnih škola koji u svoje poučavanje žele uključiti aktivnosti za usvajanje kompetencija, prvenstveno iz domene računalnog razmišljanja i programiranja, ali i ostalih domena kurikuluma predmeta Informatika obrađenih u sklopu obrazovnih sadržaja “Programiranje u Blocklyu”. “Programiranje u Blocklyu” osmišljeno je kao e-tečaj na platformi Moodle te se može prolaziti samostalno ili uz podršku mentora ili učitelja. Uz sam tečaj pripremljen je i preveden editor Blocklyja sa svim naredbama na hrvatskom jeziku.

Cilj je priručnika unaprijediti poučavanje računalnog razmišljanja i programiranja kod učenika osnovne škole te pomoći učenicima srednjih škola da se snađu u svijetu programiranja. Metodički pristupi i strategije primijenjene u obrazovnom sadržaju “Programiranje u Blocklyu” potiču učenike da samostalno ili uz podršku mentora ili učitelja prolaze kroz pripremljene obrazovne sadržaje. Cilj je obrazovnog sadržaja “Programiranje u Blocklyu” i razvijanje odgovornosti učenika, njihove samostalnosti u organizaciji vremena, odgovorne i primjerene upotrebe digitalne tehnologije, kao i osnaživanje primjerene komunikacije u virtualnom svijetu te digitalnog građanstva.

Kliknite na sliku kako bi pogledali najavu za Priručnik Programiranje u Blocklyu.

image

Obrazovni sadržaj e-tečaja “Programiranje u Blocklyu“ sastoji se od sedam cjelina:

 1. Naredba po naredba i dohvatiš blago
 2. Kornjačina grafika
 3. Odluke u programima
 4. A sad malo matematike
 5. Koordinate
 6. Podijeli na taktove pa zasviraj
 7. Red je na vama

Cjeline su planirane tako da složenost obrađenih sadržaja raste redom po cjelinama te se sadržaji mogu koristiti u cijelosti ili pak po dijelovima, odnosno aktivnostima kojima se mogu ostvariti različiti ishodi primjereni različitim uzrastima učenika. Aktivnosti i primjeri programiranja obogaćeni su interaktivnim zadacima s međunarodnog izazova Dabar kojima učenici dodatno razvijaju kompetencije vezane uz računalno razmišljanje.

Obrazovni sadržaj „Programiranje u Blocklyu“ dostupan je na Moodle platformi udruge Suradnici u učenju, a nakon testne provedbe sa školama uključenima u projekt planira se i omogućavanje preuzimanja kopije e-tečaja kako bi svaki učitelj mogao prilagoditi e-tečaj “Programiranje u Blocklyu“ potrebama učenika u svojim razrednim odjelima te odabrati koji sadržaji najbolje odgovaraju uzrastu učenika i ostvarivanju planiranih odgojno-obrazovnih ishoda.

Pročitajte cijeli priručnik za učiteljice i učitelje: Programiranje u Blocklyju.

Dabrica Darka otkriva

kako ostaviti dobre digitalne tragove

udruga_su

Maja Hainc, Manuela Kujundžić, Vesna Majdandžić, Dunja Mijović i Darko Rakić

imageDabrica Darka otkriva kako ostaviti dobre digitalne tragove druga je igra nastala u okviru projekta Growing up on a safer Internet sufinanciranog od strane Google.org. Projekt Growing up on a safer Internet (Odrastanje uz sigurniji internet) razvija svijest o primjeni digitalne tehnologije u osobnom i profesionalnom životu, posljedicama njezine primjene te pravima i odgovornostima digitalnog građanina. Projektne aktivnosti jačaju znanje, vještine i stavove djece i mladih kako bi bili spremni za učenje, rad i život u suvremenom svijetu. Cilj projekta je poboljšati život učenika, učitelja i roditelja aktivnim sudjelovanjem u promicanju dobrih strana interneta stvaranjem pozitivnih i kreativnih internetskih sadržaja.

U igri Dabrica Darka otkriva kako ostaviti dobre digitalne tragove, glavni lik je dabrica Darka koja je razigrana i nestašna, znatiželjna i hrabra, rado se upušta u pustolovine i istražuje, pravi je pokretač i inicijator i nikad joj nije teško pokušati riješiti problem. U igri i rješavanju problema pomažu joj medo Marko i mudra sova. Oni su također i dobro društvo za vježbe rastezanja jer je uz igranje i učenje na računalu važno voditi i brigu o svom zdravlju.

Svi tekstovi u igri napisani su korištenjem fonta koji olakšava čitanje djeci s disleksijom, a omogućen je i prelazak iz obojene igre u sive tonove te odabir kvalitete grafike i isključivanje zvukova.

Ovom igrom učenici će prepoznati ulogu i važnost digitalnih tragova, stvarati svoje pozitivne digitalne tragove, razlikovat će i prepoznavati vrste elektroničkoga nasilja, odabirati preventivne načine djelovanja za različite slučajeve elektroničkoga nasilja, pronalaziti i vrednovati informacije te se koristiti primjerenim programima kao potporom u učenju i istraživanju.

U igri dabrica Darka putuje u balonu, skuplja slova i rješava različite zadatke. Igra je podijeljena u tri nivoa: Šuma, Planina i Oblaci. Cilj dabrice Darke je da kroz šumu, planinu i oblake sretno stigne kući. Na tom putu mora skupiti slova u različitim geometrijskim likovima i pomoću tih slova odgovoriti na 3 pitanja u svakoj razini. Ako želi uspješno riješiti sve zadatke mora pripaziti koje se slovo nalazi u kojem geometrijskom liku. U razini Šuma upoznati ćemo se s pojmovima kao što su digitalni trag, lažni profili i autorsko pravo. U razini Planina pojavljuju se pojmovi elektronički otpad i recikliranje, a u razini Oblaci elektroničko nasilje i pravila lijepog ponašanja na internetu.

Nakon što skupite sva slova pojaviti će vam se pitanje na koje morate od ponuđenih slova složiti točan odgovor. Na svako pitanje možete odgovarati tri puta. Ukoliko ne odgovorite točno nastavljate s igrom ali morate ponovo skupiti nova slova te odgovoriti na pitanje. Razina se smatra uspješno završena ako u 10 minuta skupite slova te odgovorite točno na 3 pitanja tada možete odabrati svoju značku i prijeći na novu razinu.

Tijekom igre učenici dobivaju poticajne poruke i povratne informacije kako bi nastavili s rješavanjem i bili što uspješniji tijekom igre.  Uspješnim završetkom nivoa učenici osvajaju značku, a za sva tri riješena nivoa dobivaju i diplomu. Razine se mogu odigrati bilo kojim redom. Možete odigrati samo jednu razinu i zatvoriti igru pa drugi put odabrati neku drugu. Prilikom zatvranja igre, rezultati se ne spremaju.  Diploma se dobva samo ako odjednom uspješno završite sve razine igre.

Igra je izrađena u poduzetničkom inkubatoru Pismo, a javno je i besplatno dostupna na mrežnim stranicama udruge Suradnici u učenju.

Projekt Growing up on a safer Internet djeci, mladima i učiteljima pruža mogućnosti da:

 • koriste se digitalnom tehnologijom odgovorno, moralno i sigurno
 • učinkovito komuniciraju i surađuju ​​u digitalnom okruženju
 • kritički procjenjuju, odabiru i primjereno koriste tehnologiju
 • upravljaju informacijama u digitalnom okruženju
 • kreativno se izražavaju uz pomoć kodiranja.

U ovom projektu učenici stječu kompetencije, vještine i potrebna znanja koja će im omogućiti kreativno izražavanje, kritičko razmišljanje, da se osjećaju sigurno u internetskom okruženju te ponašaju odgovorno.

Učenici razvijaju vještine i stavove potrebne za odgovorno i sigurno korištenje tehnologije, promišljeno reagirajući i prepoznati razliku između prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja na mreži. Učenici i učitelji svjesno će i aktivno sudjelovati u prevenciji elektroničkog nasilja i govora mržnje. Učenici će razumjeti važnost digitalnog identiteta i utjecaj digitalnih tragova, zaštititi osobne podatke i poštivati ​​privatnost drugih ljudi. Oni će znati kome se obratiti ako su zabrinuti zbog neprikladnog sadržaja ili ponašanja u digitalnom okruženju. Projektne aktivnosti uključuju kombinaciju kodiranja, kreativnosti, igranja i društveno odgovornog ponašanja.

Erasmus+ & Pravila ponašanja u muzeju

mirela_sprajc

Mirela Šprajc

Sažetak

U Erasmus+ projektu NWNS (New ways, new skills) učitelji su dobili zadatak educirati svoje učenike o pravilima ponašanja u muzeju. Nakon promišljanja sam odlučila zadatak provesti u OŠ „Đuro Pilar“ u Slavonskom Brodu s učenicima sedmog razreda. Zamišljeno je da ovaj dvogodišnji projekt (rujan 2019. – rujan 2021.) provode partneri iz Francuske, Španjolske, Grčke, Cipra i Hrvatske, dok je nositelj projekta UK, a voditelj projekta u OŠ „Đuro Pilar“ ravnatelj, gospodin Igor Nikičić. Odlazak u muzej tijekom pandemije COVIDA-a 19 zahtijevalo je drukčiju organizaciju i pripremu. Stoga mi je mogućnost da posjetimo VIRTUALNU GALERIJU od strane izdavača ŠKOLSKE KNJIGE došla u pravi trenutak. Odlučila sam sa svojim učenicima posjetiti muzej, ali na virtualni način. To je iskustvo bilo nešto novo za sve nas budući da smo na jedan drukčiji način spojili ugodno s korisnim – uživali smo u ljepoti umjetničkih djela, a učenici su educirani o pravilima ponašanja u muzeju.

Ključne riječi: Erasmus+, virtualna galerija, digitalni alati.

Uvod

Na samom početku sata učenicima sam objasnila da će u sklopu Erasmus+ projekta posjetiti Virtualnu galeriju reprodukcija slika Školske knjige te da će tijekom sata biti upoznati s pravilima ponašanja u muzeju (Bonton), a potom će uporabom svojih tableta odgovarati na postavljena pitanja u digitalnom obrascu. Posebno sam istaknula da se u muzeju nalaze odabrana djela hrvatske i svjetske umjetnosti.

Aktivnosti za učenike tijekom posjeta virtualnoj galeriji:

 • Prije virtualnog posjeta učenicima sam predstavila dvije aktivnosti koje očekujem od njih tijekom posjeta muzeju. Svatko bi trebao zapamtiti:

a) ime jednog umjetnika
b) naziv jednog muzeja gdje se nalazi umjetničko djelo.

Nakon posjeta virtualnoj galeriji učenike sam motivirala da se jave i podijele s ostalima što su uočili tijekom našeg zajedničkog posjeta muzeju. Podsjetila sam ih kako želim da riječima izraze svoja zapažanja koja su, zapravo, odgovor na moje postavljene aktivnosti prije nego smo se uputili u „virtualnu šetnju“. Uspješno su to napravili.

Učenicima sam kroz razgovor približila još jednu izvrsnu mogućnost koju ova virtualna galerija pruža, a to je da se u jednom danu posjeti više muzeja u svjetskim gradovima, točnije, mogu se upoznati djela koja se nalaze u različitim muzejima smještenim u gradovima poput Londona, Pariza, New Yorka, Sankt Petersburga, Madrida, Ciudad de Mexica i Zagreba.

Učenici su se složili da u jednom danu fizički ne bi bilo moguće posjetiti više muzeja te da je to stvarno velika prednost virtualne galerije.

Nakon razgovora učenici su uporabom svojih tableta izrazili mišljenje o virtualnom muzeju u digitalnom alatu Mentimeter.

Na ovoj poveznici možete vidjeti rezultate njihovih promišljanja.

Kada su učenici izrazili svoja mišljenja, prezentirala sam im pomoću slikokaza Pravila ponašanja u muzeju – Bonton. Izradila sam ga prema Bontonu kojeg su sastavile kolegice koje navodim u zaključku članka.

U uvodnom sam dijelu slikokaza učenicima objasnila što se očekuje od učitelja prije nego dovedu svoje učenike u muzej, koja su očekivanja od učenika, a i očekivanja djelatnika muzeja od strane učitelja. Nakon uvodnog dijela, učenicima su objašnjena pravila ponašanja u muzeju od trenutka kada uđu u muzej, kretanje po njemu, način postavljanja pitanja kustosu muzeja, je li dozvoljena konzumacija jela i pića u prostoru, fotografiranje i, na samom kraju, odlazak iz muzeja.

Usvojenost sadržaja učenici 7.c razreda pokazali su uporabom digitalnog obrasca koji sam izradila u aplikaciji Microsoft Forms. Rezultate njihovih odgovora možete vidjeti u digitalnom alatu Adobe Spark.

Zaključak

„Na temelju zapažanja muzejskih pedagoginja, Kristine Pavlović iz Muzeja Dvor Veliki Tabor i Maline Zuccon Martić iz Muzeja za umjetnost i obrt iz Zagreba te drugih muzejskih djelatnika Etnografskog, Školskog, Arheološkog muzeja te Muzeja Trakošćan o ponašanju posjetitelja u muzeju, knjižničarke Danica Barbir Masar iz OŠ „Trnjanska“, Anđelka Golub iz OŠ „Bukovac“ i Slavica Knezović iz OŠ „Retkovec“ su na ŽSV školskih knjižničara održanom 29. kolovoza 2018. u OŠ „Josip Račić“ sastavile Bonton u muzeju.“ [Golub, A., Knezović, S. i Masar Barbir, D. (2018), Bonton u muzeju]

Upravo mi je taj Bonton poslužio kao materijal za educiranje učenika, a većinu pravila ponašanja osmislile su gore navedene kolegice. Ova sam pravila pretvorila u pitanja koja su učenici rješavali uporabom digitalnog obrasca. Osmislila sam i dodala još tri pitanja koja su nam bila potrebna. Naš je nastavni sat protekao u ugodnoj atmosferi, a po odgovorima učenika mogu zaključiti da su pozorno pratili. Iako je odlazak u muzej “uživo“ zaista lijepo iskustvo na koje ćemo svi morati čekati malo bolja vremena, odlazak u virtualni muzej je iskustvo koje vrijedi doživjeti.

Literatura

 1. Digitalni alati – Mentimeter tutorijal. Škola za život – Podrška provedbi Cjelovite Kurikularne reforme (22. kolovoza 2018). https://skolazazivot.hr/digitalni-alati-mentimeter-tutorijal/ (pristupljeno 7. ožujka 2021.)
 2. Golub, A., Knezović, S. i Masar Barbir, D. (2018). Bonton u muzeju. http://lako.com.hr/wp-content/uploads/2018/10/bonton-u-muzeju.pdf (pristupljeno 14. ožujka 2021.)
 3. Kako se služiti virtualnom galerijom reprodukcija ŠK – tutorijal, (4. veljače 2021.), Školska knjiga. Zagreb. https://www.youtube.com/watch?v=NfiQcNaSJd0 (pristupljeno14. ožujka 2021.)
 4. Lekić, K. (6. travanja 2020). Izrada obrazaca i testova u aplikaciji Microsoft Forms. https://bit.ly/3stwpQT (pristupljeno 17. travnja 2021.)
 5. Mikulić, M. (21. ožujka 2020). Nastavni listić u Microsoft Office Formsu – 8. video. Profil Klett. Zagreb. https://www.youtube.com/watch?v=qJCA2dPPl9U (pristupljeno 26. ožujka 2020.)
 6. Mikulić, M. (21. ožujka 2020). Kako povući podatke iz Microsoft Office Formsa – 9. video. Profil Klett. Zagreb. https://www.youtube.com/watch?v=7Tq1QzB4M8k (pristupljeno 26. ožujka 2020.)
 7. Školski portal, Virtualna galerija reprodukcija Školske knjige. https://bit.ly/3tnu773, pristupljeno veljača 2021.)
 8. Vuk, S. Adobe Spark (1.dio). Školska knjiga. Zagreb. https://www.skolskiportal.hr/kolumne/adobe-spark-1-dio/ (pristupljeno 13. ožujka 2021.)
 9. Vuk, S. Projekt webučionica 20./21. Predavač: Skalnik, L. (23. 7. 2020). Adobe video. https://webucionica.weebly.com/ (pristupljeno 9. ožujka 2021.)
 10. Vuk, S. Projekt webučionica 20./21. Predavač: Brzica, M. (9. travnja 2021). MS Sway. https://webucionica.weebly.com/ (pristupljeno 17. travnja 2021.)

Tekst lektorirala: Maja Šimić, mag. educ. hrv. jezika i književnosti

Upoznavanje različitosti putem sporta

mojca_jurcic

Mojca Jurčič

Sažetak

Svaki pojedinac je poseban, neponovljiv i jedinstven. Od drugih pojedinaca razlikujemo se samo po izgledu, fizičkim karakteristikama, sposobnostima i načinu razmišljanja. Ipak, naše je društvo puno šarenije. Važno je da naše raznolikosti prihvatimo kao izazov, a ne kao nešto čega bi se trebali bojati.

Različitost koja povezuje posebne potrebe i sportske aktivnosti sastavni je dio sportske kulture. Sport je sport bez obzira na to da li se njime bave osobe s ozljedama kralježnice, mišićnom distrofijom ili slabovidne i slijepe osobe. Zadovoljstvo i radost u sportskim treninzima trebali bi biti jedan od najvažnijih kriterija za ostvarivanje naših ciljeva (Vute, 1999).

Ključne riječi: različitost, sport, teškoće u kretanju, sljepoća.

1. Uvod

U suradnji sa Sportskom zajednicom osoba s invaliditetom Slovenije, za učenike 5. razreda naše osnovne škole, organizirali smo paraolimpijski sportski dan. Projekt služi kao inspiracija za mlade i jako je dobro prihvaćen u školama. U svakoj školi projekt je podijeljen u više dijelova i također uključuje prezentaciju paraolimpijskog sporta, isprobavanje sportske aktivnosti u dvorani i prezentaciju sportskih i životnih priča sportaša s invaliditetom.

2. Središnji dio

Kao koordinatorica projekta učenike petih razreda podijelila sam u četiri grupe. Istovremeno, dvije grupe su bile u sportskoj dvorani u kojoj su učenici vježbali po postajama, a druge dvije grupe nalazile su se u razredu. U jednom razredu predstavljao se paraolimpijski sport, a u drugom životna priča sportaša s invaliditetom. Učenici su isprobali pojedine aktivnosti. Na taj način sve su grupe izvodile sve planirane aktivnosti.

U učionici učenicima je govorila vrhunska sportašica Lena Gabršek i kapetanica reprezentacije sjedeće odbojke. Učenicima je ispričala svoju životnu priču kako se rodila bez donjeg dijela lijeve ruke. Djeca su sa zanimanjem slušala njezinu priču i pogledala nekoliko video snimki sjedeće odbojke. Najviše ih je iznenadilo, kada je Lena skinula svoju protezu koju su mogli držati u rukama i isprobavati. Učenicima je objasnila da joj je vjerojatno lakše jer je njezina mana urođena i uopće ne zna što to znači imati obje ruke, jer već od rođenja sve radi jednom rukom. Mlada sportašica svoj invaliditet shvaća kao privilegij jer je preko paraolimpijskog sporta upoznala brojne ljude, posjetila veliki dio svijeta i nastupala na paraolimpijskim igrama u Londonu.

U drugoj učionici učenici su pogledali video snimku o paraolimpijskim igrama u Londonu. Upoznali su povijest i značenje igara te različite paraolimpijske sportove. Upoznali su se s različitim vrstama hendikepiranosti, od tjelesno motoričkih pa sve do gluhonijemosti i postali su svjesni o njihovim potrebama i interesima. Paraolimpijske igre najveći su događaj u natjecateljskom sportu osoba s posebnim potrebama.

U sportskoj dvorani odvijala se vježba po postajama. Učenici su se sami okušali u različitim sportskim panogama invalida. Jedna se grupa okušala na poligonu za slijepe. Podijelili su se u parove i jedan u paru je vodio drugoga koji je imao zatvorene oči. Učenici su zaključili kako je jako teško usmjeravati slijepu osobu. Istovremeno slijepa osoba mora imati povjerenja u osobu koja je vodi. Za svoju aktivnost druga grupa je koristila posebne gumene lopte primjerene za slijepe i slabovidne osobe jer su u unutrašnjost lopte stavljeni zvončići. Tijekom dodavanja ili kotrljanja lopte zvončići emitiraju zvuk. Tijekom aktivnosti učenici su imali poveze preko očiju i zato su se morali pouzdati u svoj sluh i dodir.

Treća grupa u dvorani svoje spretnosti uvježbavala je u invalidskim kolicima. Guranje i usmjeravanje kolica između čunjeva zahtijevalo je puno snage i koncentracije. Na kraju su morali nadvladati prepreku i kolicima, dok su sjedili na njima, popeti se na strunjaču. To je za učenike bio veliki izazov jer su svoju težinu mSlika1orali prenijeti na stražnji dio kolica i pritom očuvati ravnotežu. Rajko Vute (1999) kaže da su osnovni načini vožnje koje treba savladati, vožnja unaprijed, unatrag i okretanje kolicima. Savladavanje vožnje spretnost je koju je potrebno naučiti.

Slika 1. Vožnja kolicima oko prepreka

Četvrta grupa okušala se u sjedećoj odbojci. To je igra koja se igra sjedeći na tlu. Zbog toga je tehnika gibanja po igralištu prvenstveno prilagođena kretanju rukama. Stražnjica cijelo vrijeme mora biti na tlu. Mreža je niža, igralište manje, igra je brža i dinamičnija. Učenici su odbojku najprije igrali balonom i zatim još i loptom. Shvatili su koliko je teško u sjedećem položaju kretati se za loptom i truditi se da ne podižeš stražnjicu ili ustati.

Prezentacija se završila u sportskoj dvorani u kojoj je bio predstavljen jedan od paraolimpijskih sportova u njegovom natjecateljskom obliku. Pogledali smo sjedeću odbojku. Učenici su bili iznenađeni koliko su se brzo natjecatelji gibali po podu dvorane. U tu Slika2svrhu natjecatelji su imali obučene sportske dresove kojima su se brzo klizali s jednog mjesta na drugo.

Slika 2. Prezentacija sjedeće odbojke

3. Zaključak

Učenici su bili oduševljeni ovim sportskim danom. Dobili su priliku upoznati druge oblike sporta i pritom su koristili i ona osjetila koja inače ne upotrebljavaju često. Učenicima smo poručili da moramo nadvladati svoje predrasude i ljude prihvatiti s njihovim posebnostima. Ponekad neki ljudi trebaju dodatnu pomoć i ohrabrenje i zato jedni drugima moramo biti potpora i međusobno si pomagati, kako bi bili uspješni i zadovoljni.

Ljudi s posebnim potrebama nisu odabrali svoje mane i kvalitete nego su se s njima rodili ili ih je život stavio na takav put. Baš sportska aktivnost može im pomoći u smanjenju socijalne izolacije, savladavanju stresa i povećavanju tjelesne samostalnosti.

U životu posebnosti su ponekad i prednosti, a ponekad i mane. Sve ovisi kako gledamo na njih (Vute, 1999).

4. Literatura

 1. Vute, R. (1999). Izazov ljudi s posebnom potrebama u sportu. Ljubljana: Debora.

Sustainable Mobility and First Graders

tatjana_diaci

Tatjana Diaci

Abstract

Sustainable mobility is a topic that is very important for the quality of life. It is necessary to familiarise children with it from an early age. When our school took part in the project “Sustainable Mobility”, I was happy to participate because I think it is an important topic. It is important to teach children from an early age to walk and cycle as much as possible, because this helps themselves and the environment. With the task set, I wanted to show pupils as vividly as possible how non-sustainable mobility methods pollute the environment, or on the other hand, how sustainable methods help to reduce the pollution. The project we carried out was successful, but it did not have a long-term effect. I was satisfied with the exercise as it clearly showed the impact of mobility modes on the environment.

Keywords: sustainable mobility, pollution, exhaust gases.

Introduction

At school we have been involved in the project Sustainable Mobility. The aim of sustainable mobility is to reduce greenhouse gas emissions into the environment, contributing to cleaner air, a better quality of life and a healthier environment. Sustainable mobility includes walking, cycling, use of public transport and alternative forms of mobility. The focus is on limiting private motorised transport and energy consumption and promoting sustainable modes of transport.

From an environmental point of view, walking is the least polluting form of transport and is therefore considered the most environmentally friendly form of mobility. Walking reduces energy dependency, helps to save non-renewable resources and, as the smallest consumer of space, maintains the openness of urban space (Jezeršek, 2011).

Motivating first graders for sustainable mobility

First I introduced pupils to the concept of sustainable mobility (Ogrin et al, 2019). To motivate children for sustainable arrival to school, everyone who came to school this way was given a special card that indicated the mode of transportation. The pupils who came by car did not get the card. These were then collected for a whole week. At the weekend, children would play with them.

Since I teach 1st grade in elementary school, I wanted to explain the concept of sustainable mobility to the pupils in the most understandable way possible, so we did an activity called “Less (Exhaust) is Better than More.” The goal of the activity was to help the pupils understand that some modes of transportation are very harmful to the environment, some are less so, and some are not at all. I presented the poster to the children which was divided into three parts (school, parking, exhaust gasses) (Figure 1).

image

Figure 1. A scheme of a poster on which students placed pictures of a student, means of coming to school and exhaust fumes

Each child was given pictures – a pupil (boy or girl), a bicycle, a pedestrian, a car, and a cloud of exhaust gasses. I instructed them that it was Monday, for example, and that everyone should go to school on foot. The children who were sitting in their seats (that was their home) walked towards a poster that was on the floor of the classroom with a picture of a pupil and a pedestrian. We stressed that they needed to be careful on the road (the class represented the road). We reiterated how to behave in traffic (bright clothing, yellow scarf, reflectors at night, being accompanied by an adult). When they got to the school – the poster – they put the pupil on the part where the school heading was and the pedestrian on the part with the heading parking. We noticed that there were no exhaust gasses. After the talk, everyone took their pictures and went “home”. The next “day” everyone came to school by bike. We stressed that they must wear a mandatory helmet on their bike, they must be accompanied by an adult, and they must be extremely careful on the road. Again, they put the pupil to the school grounds and the bike was “parked” in the parking lot. Again, there were no exhaust gasses this time either. The next day, everyone was driven to school in the family car. We stressed that they must always wear seat belts, that they must use a booster seat and they must sit in the back seat. This time they also brought a cloud of exhFigure 2aust gasses with them, and placed it in a suitable place (Figure 2).

Figure 2. Activity Less (exhaust) is better than more – coming by car

They were astonished when the entire space set aside for exhaust gasses was filled. I asked them how they could reduce exhaust gasses and still get to school by car. They suggested that more children could come by one car. So we agreed that two pupils would come by one car first, and then three pupils per car. The difference was obvious. At the end, I asked them what other vehicle they could use Figure 3to further reduce the exhaust gasses. Someone suggested the bus. So we ended up demonstrating all the pupils arriving by bus. We also discussed what the rules are when riding a bus – sit still, wear a seatbelt, and do not disturb the driver. We found that the bus was able to bring in a lot of children, but there were significantly less exhaust gasses – actually just one cloud (Figure 3).

Figure 3. Activity Less (exhausts) is better than more – arriving by bus

Conclusion

The purpose of the activity was achieved as the pupils saw and understood very clearly the difference between a sustainable and an unsustainable way of going to school, using concrete examples.

The project lasted for one week. During the mobility week, we recorded how pupils arrive to the school. Pupils followed the daily recording of arrivals with interest and collected cards.

The project we carried out seemed to me to be successful. I just think that the effects were short term rather than long term. Throughout the school year, pupils should be encouraged to come to school in a sustainable way. Perhaps it would be more successful or with long-lasting effects if we would record school arrivals throughout the school year, but then only on random days, a few times a month. This would take some time, but I think the final effect would be greater. Pupils would be even more motivated if those who would have most often come to school in a sustainable way received recognition or a prize.

The sustainable mobility project seems to me to be a good example of raising awareness. Children need to be made aware of sustainable development from an early age. It would make sense to have as much of this kind of content as possible, because only with continuous work can we achieve the desired results.

References

 1. Jezeršek, D. (2011). Hoja: mobilnost, ki zagotavlja trajnost. Revija za geografijo – Journal for Geography, 2(6), 123-132.
 2. Ogrin, M., Resnik Planinc T., Ilc Klundr, M., Plevnik, A. (2019). Trajnostna mobilnost. Priročnik za učitelje v osnovnih šolah. 2. spletna izdaja, Ministrstvo za infrastrukturo, Ljubljana. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-L49L3PNX