Adolescentski svijet i eTwinning

ivana_miletic

Ivana Miletić

Mnogi se učenici nerijetko odluče za učenje dodatnog stranog jezika tijekom osnovnoškolskog obrazovanja. Nažalost, tijekom srednje škole izostane nastavak učenja zbog povećanog obujma gradiva i obveza. Učenje stranih jezika ne ograničava se na razvoj jezičnih i komunikacijskih vještina, već služi izgradnji osobnosti kroz razvoj međukulturoloških prihvaćanja, socijalizacije, kao i digitalnih kompetencija koje suvremeni pristupi učenju donose. Kroz eTwinning projekt Pianeta adolescenti nastavnici koji su autori projekta su stavili u fokus upravo srednjoškolce, adolescente, te suradnički s učenicima osmislili projekt koji promiče kulturu višejezičnosti, a ima kao okosnicu adolescentima aktualne i zanimljive teme. Uz pomoć četiri partnera nastavnika koji predaju talijanski kao drugi strani jezik tinejdžerima iste dobi, učenici su usvajali gradivo međusobno uspoređujući svoje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti uviđajući velike sličnosti među njima neovisno o fizičkoj udaljenosti koja ih razdvaja i prihvaćajući razlike u stavovima. Učeći kako koristiti nove digitalne alate, učenici su razvijali jezične vještine govorenja, pisanja, slušanja i čitanja te se stavljali u različite uloge- naratora, edukatora, savjetnika, tvorca online vježbi. Uloga nastavnika se također mijenjala-od uloge mentora u jezičnim vježbama, suradnika u razvoju digitalnih vještina, promatrača pri učeničkoj međusobnoj komunikaciji, edukatora novih online alata do diseminatora projekta.

Ključne riječi: eTwinning, adolescenti, strani jezik, talijanski jezik.

Uvod

Nastavnici autori projekta Pianeta adolescenti (Hrvatska, Francuska) već su dva puta bili partneri na eTwinning projektima za koje su dobili Europske oznake kvalitete, te su tijekom ovog projekta podučavali partnere početnike bez prijašnjeg iskustva u sličnim projektima (Francuska, Poljska) koji su tako stekli dragocjeno iskustvo i dobili svoje prve eTwinning oznake kvalitete. Projekt je u Hrvatskoj proveden u kombiniranom odjeljenju među 10 učenika trećih razreda za koje je, zbog nepovoljne epidemiološke situacije, dio nastave odrađen online. Učenicima se tijekom projekta u mnogočemu dala mogućnost sukreiranja etapa projekta te su sami predlagali teme, birali digitalne alate koji su im najviše odgovarali, samostalno se sami upisivali u tablice odabira podteme koja je njihovo područje interesa čime im se omogućilo da kroz projekt razvijaju i kreativnost, odgovornost, kritičko razmišljanje te ostvaruju ishode SŠ (2) TJ A.3.1.-A.3.4., SŠ (2) TJ B.3.1.- B.3.3., SŠ (2) TJ C.3.1.-C.3.3.

Sadašnjost

Na samom se početku nastavne godine ponavljanjem oblika sadašnjosti odradio dio zadataka na temu Sadašnjost. Učenici su se predstavili avatarima uz pomoć digitalnog alata Voki nakon čega su samostalno osmišljavali pitanja i vježbe koji su pratili te radne zadatke te odabirali formu vježbi kojima će svoje ideje pretočiti u jezični zadatak. Početna evaluacija pokazala je da učenici imaju želju da se obradi i tema Musica koja je onda naknadno uvrštena u projekt. Vršnjaci iz Italije (koji nisu sudjelovali u ovom projektu, ali smo s njima imali prilike surađivati kroz druge projekte) predložili su omiljene glazbene hitove te su učenici sudionici projekta u mješovitim internacionalnim timovima, preko digitalnog alata Edpuzzle, radeći na tim pjesmama izradili 5 vježbi razumijevanja slušanSlika 1- Vokijem koje se mogu iskoristiti u nastavi. U opuštenoj atmosferi, slušajući glazbu koja je adolescentima važan medij društvene identifikacije su jačali svoje digitalne i jezične kompetencije uviđajući sličnosti u glazbenim ukusima među vršnjacima.

Slika 1. Učenici se predstavljaju pomoću digitalnog alata Voki

Prošlost

Ponavljajući i vježbajući oblike prošlosti učenici su izradili e-spomenar (uz pomoć digitalnog alata Genial.ly) sa svojim fotografijama i usmenim ili pismenim opisima djetinjstva u kojima promišljaju na koji su se sve način promijenili- fizički, emocionalno, psihosocijalno. Popratne aktivnosti su uključivale međusobnu izradu Wordwall jezičnih vježbi za dodatnu vježbu oblika prošlosti. Primijetili su slične interese i promjene kroz procese odrastanja.

Budućnost

Digitalni alat AnswerGarden je poslužio kao uvod u priču o budućnosti te su učenici izrazili želje i strahove vezane za budućnost. Njihova kreativnost došla je do izražaja kroz Wakelet opus gdje su opisivali kako zamišljaju svijet 2050. Samostalno su se podijeli u grupe te obrađivali temu po želji- škole, kuće, hrana, putovanja, medicina, društveni život, moda budućnosti. Slika 2.-radni zadatci

Kritičko razmišljanje razvijali su izrađujući vježbe o prepoznavanju lažnih vijesti u medijima te su povodom Dana sigurnijeg interneta uredili pano s informacijama o online sigurnosti ukazujući svima da treba biti sve oprezniji u online okruženju.

Slika 2. Učenici ispunjavaju radne zadatke

Pozitivne i negativne strane adolescencije

Poseban je doprinos projektu online pano (Padlet) gdje su učenici iznijeli svoje viđenje pozitivnih i negativnih strana adolescencije te se međuvršnjački savjetovali kako prebroditi probleme. Stres u školi, neslaganje s roditeljima, problemi s prijateljima, manjak slobodnog vremena identificirani su kao najčešći uzroci nezadovoljstva kod adolescenata neovisno iz koje države partnera dolaze. Unakrsno su si pomagali raznim preporukama što učiniti, s kim razgovarati i na koji način. Tim zadatkom su razvijali konzultantske i međuljudske vještine pokazujući suosjećanje, razumijevanje problema Slika 3.-Padlet raspravadrugih, prihvaćanje odgovornosti.

Održana su i dva online sastanka tijekom kojih su učenici razgovarali o pandemijskim okolnostima u vlastitim državama, odabiru studija, osmislili logo projekta…

Slika 3. Dio međuvršnjačke rasprave o adolescenciji i međusobnog savjetovanja

Na samom kraju nastavne godine, učenici su etapu po etapu projekta pretočili u stihove te suradnički (metodom station technique- svaki tim piše po strofu nastavno na prethodne stihove) osmislili pjesmu kojom opisuju što su sve radili kroz cjelogodišnji projekt. U konačnici, nastavnici su međusobno podijelili zadatke na način da su najvažnije dijelove projekta prezentirali kroz online časopis (MadMagz).

Zaključak

Projekt je kao cilj imao povezati adolescente vršnjake i promicati kulturu višejezičnosti, ideju globalizacije i toleranciju kod mladih građana Europe. Učenici su različitim zajedničkim zadatcima predstavljali svoju prošlost, sadašnjost i kreativno opisivali svoje viđenje određenih aspekata budućnosti koja je pred njima koristeći raznolike digitalne alate.

Projekt je rezultirao online časopisom koji sakuplja opise svih aktivnosti projekta, suradničkom pjesmom, e-spomenarom, jezičnim vježbama, vježbom o e-sigurnosti, online panoima. Aktivna provedba projekta doprinijela je dobivanju eTwinning oznake škole.

Ovdje možete vidjeti provedene aktivnosti.