Sigurniji online svijet

marijana_ivosevic

Marijana Ivošević

Učitelji osnovne škole „Mladost“, Osijek već niz godina aktivno sudjeluju u obilježavanju Dana sigurnijeg interneta svjesni novih generacija učenika koji odrastaju u realnom i online svijetu.

Suočeni ubrzanim razvojem informacijskih i komunikacijskih tehnologija i njihovom primjenom u sve ranijoj dobi školske djece, odlučili smo ove školske godine, izraditi dokument Politike prihvatljivog korištenja interneta i mobilnih tehnologija.

Izradu pravila sigurnijeg korištenje interneta i mobitela započeli smo u listopadu 2013. edukacijom učitelja na Učiteljskom vijeću. Naš sljedeći korak bio je educirati roditelje i pozvati ih da svojim prijedlozima pomognu u izradi sigurnije online okoline za njihovo dijete.

Predstavnici Vijeće učenika zajedno sa svojim razrednicama izradili su na Satu razrednika imageprijedloge razrednih pravila.

Uvažavajući prijedloge učenika, roditelja, učitelja i stručnih suradnika škole nastao je dokument Politike prihvatljivog korištenja interneta i mobilnih tehnologija koji će se mijenjati i dorađivati iz godine u godinu prateći promjene i razvoj tehnologija.

Učenici i razrednici svečanim potpisivanjem 11. veljače 2014. obvezali su se na poštivanje dokumenta.

 clip_image006 clip_image008
Svečano potpisivanje 11.2.14. uz nazočnost lokalne zajednice

Nije dovoljno samo donijeti pravila sigurnijeg korištenja interneta nego biti i informiran o dobrim stranama interneta (brz pristup informacijama) i lošim stranama interneta (netočne i dobi neprikladne informacije, opasnosti).

Učenike je važno poučiti uporabi interneta kao online zajednice u kojoj postoje pravila sigurnijeg ponašanja i posljedice u slučaju da se ne drže pravila.

S ciljem informiranja učenika o važnosti poštivanja pravila sigurnosti i u stvarnom i u online svijetu, u sklopu obilježavanja Dana sigurnijeg interneta, članice pedagoškog tima IPA projekta „Sigurnost djece na internetu“ održale su radionice za učenike od 4. do 8. razreda.

Cilj radionica bio je učenike potaknuti na preispitivanje njihovog različitog predstavljanja sebe na internetu te odrediti jesu li njihova objavljivanja osobnih podataka, fotografija, video zapisa i komentara štetna ili bezopasna.

Učenici su imali prilike vidjeti kratke poučne filmove o opasnostima objavljivanja osobnih podataka i fotografija na društvenim mrežama i mogućim posljedicama. Razmjenom svojih osobnih iskustava i razmišljanja učenici su pokazali veliki interes i znanja o navedenoj temi.

clip_image010 Na kraju radionica učenici su mogli zaključiti da na digitalni ugled utječu svi njihovi tragovi u komunikaciji (poštivanju pravila na internetu, poruke na mobitelu, komunikacija pri igranju on-line igrica) na IT uređajima.

clip_image012 Kako bi naša djeca bila u što sigurnijem stvarnom i online svijetu važno ih je osposobiti (uputiti djecu i mlade za sigurno korištenje interneta te kako i kome prijaviti ako se dogodi nešto loše ), ohrabriti ih da budu odgovorni korisnici tehnologije i obvezati djecu i mlade da prepoznaju rizike i prednosti online komunikacije.

Međunarodna godina statistike

branko_rumenovic

Branko Rumenović

Zajedni¦Źka slikaMeđunarodna godina statistike (Statistics 2013) svjetska je proslava statistike u organizacijama diljem svijeta. Zadaća joj je promicanje važnosti statistike u znanstvenoj zajednici, javnom i privatnom sektoru, medijima, politici, školstvu itd.

Ciljevi statistics2013 temelje se na povećanju svijesti o moći utjecaja statistike na sve aspekte društva, njegovanje statistike kao profesije, naročito među mladima te promicanje kreativnosti i razvoj znanosti vjerojatnosti i statistike.

Utemeljitelji ovog projekta su:

 • the American Statistical Association (Američka statistička udruga),
 • Institute of Mathematical Statistics (Institut za matematičku statistiku),
 • International Biometric Society (Međunarodno biometričko društvo),
 • International Statistical Institute (and the Bernoulli Society) – (međunarodni institut za statistiku) i
 • Royal Statistical Society (Kraljevsko statističko društvo)

U tom projektu sudjeluje više od 1400 organizacija iz 111 zemalja svijeta u koje uključujemo stručne organizacije, sveučilišta i fakultete, osnovne i srednje škole te škole obrazovanja odraslih ljudi, biznise, vlade država, istraživače instituta, razne časopise, te ostale odbore i grupe. Kako je ovaj projekt vezan za međunarodnu godinu statistike, priključile su mu se organizacije iz svih dijelova svijeta i sa svih kontinenata. Uz našu Školu iz Ogulina, projektu se priključila i osnovna škola Veliki Bukovec.

Proslava međunarodne godine statistike održala se i u Gimnaziji Bernardina Frankopana u Ogulinu. Za to su zaslužni učenici IV.c razreda, usmjerenja ekonomist, i profesor statistike Branko Rumenović. Učenici su u grupnom radu napravili četiri panoa koja su tijekom mjeseca siječnja i veljače izložena u hodniku Škole. Na mrežnim stranicama škole postavljena je i poveznica na mrežne stranice međunarodne godine statistike. Pogledali smo i video o međunarodnoj godini statistike: „Why Statistics Is Important to You“.

Prvi pano vezan je općenito uz statistiku i međunarodnu godinu statistike. Na ostalim panoima predstavljeno je stanovništvo Republike Hrvatske, Karlovačke županije i Ogulinsko – modruške udoline. Učenici su na tome radili na satovima Statistike, kod kuće gdje su koristili društvene mreže (Facebook, Twitter) i različite web alate (Prezi, Google, Skype), a većinu podataka preuzeli su sa stranica našeg Državnoga zavoda za statistiku.

Radeći panoe učenici su naučili istraživati, prikupljati i uređivati podatke, brojčano i grafički analizirati podatke te tumačiti podatke o stanovništvu. Učenica Adriana Miloševski velikim je dijelom pridonijela uređenju plakata svojim likovnim talentom koji je pokazala crtajući kartu Republike Hrvatske i Karlovačke županije.

U izradi panoa, a time i promociji Statistike u školi koristili smo informacije s mrežnih stranica:

Kako su učenici bili zainteresirani za projekt, svjedoči i činjenica da su već u prosincu, čim su saznali svoj zadatak, krenuli u istraživanje te su saznali da je prvi popis stanovništva na području Hrvatske izvršen 1785. godine, a prvi pravi popis bio je izvršen 31. listopada 1857. godine. Tako je na panoima prikazano stanovništvo od 1857. do 2011. godine. 

Učenici koji sudjeluju u projektu su:

 • Josipa Banjavčić,
 • Andrijana Blašković,
 • Martina Domšić,
 • Žana Kirasić,
 • Danijela Kovačević,
 • Valentina Matešić,
 • Adriana Miloševski,
 • Josipa Paušić,
 • Ivan Pribanić,
 • Barbara Rendulić,
 • Jelena Sertić,
 • Nikolina Srpak,
 • Ana Stošić,
 • Romana Štrk i
 • Petra Tonković.

U radu na ovom projektu podršku učenicima IV.c razreda pružila je ravnateljica Višnja Lipošćak i ostali profesori.