eTwinning – Mini konferencija u Firenci

Naziv aktivnosti: Aktivno građanstvo, promicanje jednakosti i tolerancije na eTwinning- Mini konferencija u Firenci, Italija – 21.09.2016.-23.09.2016.

marina_karavanic

Marina Karavanić

U Dječjem vrtiću Petar Pan provodimo već treći projekt u sklopu Erasmus+ programa i usprkos uspješnim projektima nemamo puno iskustva s provođenjem eTwinning projekata. Ponukana time, prijavila sam se na natječaj koji je objavila Agencija za mobilnost u sklopu eTwinning projekata. Ono što me osobno privuklo je i sama tema konferencije a to je aktivno građanstvo, promicanje jednakosti i tolerancije na eTwinningu.

U strateškom okviru za europsku suradnju u području obrazovanja i usavršavanja koji obuhvaća razdoblje do 2020.godine, navodi se kao jedan od glavnih ciljeva promicanje jednakosti, tolerancije i aktivnog građanstva. I ostali ključni dokumenti javnih politika koji oblikuju europsku suradnju , prepoznali su važnost promicanja aktivnog građanstva. Time je pružena mogućnost mladiim ljudima napredovanje u smislu stjecanja znanja, vještina i stavova, a u svrhu procesa promicanja vrijednosti demokracije, tolerancije i poštivanja različitosti. Republika Hrvatska donjela je Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj 2014.godine. U njemu se potiče razvoj osam temeljnih kompetencija. Jedna od tih kompetencija za cjeloživotno učenje je i socijalna i građanska kompetencija.

Znamo da razvijnje tolerantnog društva započinje u najranijoj dobi. Zato je vrtić idealno mjesto za početak odgoja i obrazovanja budućih europskih građana koji će promicati jednakost i toleranciju.

Konferencija je održana od 21.09.2016.-do 23.09.2016. u Firenci. Na konferenciji je bio prisutan 261 sudionik iz 36 zemalja Europe.

Prije odlaska na konferenciju održala sam radni sastanak s odgojiteljima, na kojem smo zajedno predvidjeli mogućnosti za projekte unutar pojedinih odgojnih skupina, te eTwinning projekte koji bi mogli proizaći. Razgovarali smo i o tome koliki je problem za poneke odgojitelje poznavanje engleskog jezika. Dogovorili smo da je jedna od mogućnosti pronalaženja partnera na razini hrvatske ili susjednih zemalja, npr. Bosne i Hercegovine ili Slovenije.

Na konferenciji, koja se prvi dan odvijala u prekrasnoj Palazzo Vecchio, Salone dei Ciquecento, imali smo prilike slušati izlaganja eminentnih stručnjaka iz područja obrazovanja: Sophie Beernaerts,članice skupine za obrazovanje i kulturu pri Europskoj komisiji; Lynn Davies- Emeritus profesora na Birminghemskom sveučilištu, te Anne Gilleran, eTwinning ambasadora.

fot (1)fot (2)fot (3)

Drugi radni dan odvijao se u Fiera Kongresnom centru. Tijekom dana provodilo se šest različitih tematskih sesija a to su bile:

 1. Izazovi kulturnih razlika i izazova integracije- predavač Anna Triandafyllidou – Europski sveučilišni institut ;
 2. Tri strategije za poboljšanje inkluzije – predavač Dario Ianes- Sveučilište Bolzano
 3. Aktivno građanstvo u školama- Što možemo naučiti iz studije ICCS provedene 2009,-predavač Bruno Losito- Sveučilište Roma
 4. Empirijska potvrda koncepta IC Thinking- Odnmak od „crno-bijelog“ razmišljanja do međusobne suradnje unatoč neslaganju – predavač Eolene Boyd MacMillan-Univerzitet Cambridge, Odjel za psihologiju
 5. Njegovanje građanskog i digitalnog društva kroz kritičku madijsku pismenost – predavač maria Ranieri, Sveučilište Firenca
 6. Diskriminacija i rasizam u školi – predavač Udo Enwereuzor , COSPE

Nakon toga započeo je rad u radionicama, na kojima smo imali prilike slušati o iskustvima u provođenju eTwinning projekata u različitim zenljama. Sudjelovala sam na dvije radionice pod nazivom“Europski plan razvoja s eTwinningom „ te radionica „Mogućnosti profesionalnog razvoja“

fot. 7fot.5fot.6

Nakon vrlo napornog ali zanimljivog dana održala se svečana večera za sve sudionike u Palazzo Borghese, u prekrasnoj palači iz 1437 godine.

palazzo Borghese 8

Treći dan¸započeo je s radionicama u kojima su prikazani primjeri različitih eTwinning projekata u kojima smo mogli aktivno sudjelovati u diskusijama.

palazzo Borghese 9Nakon radionica, započela je Panel diskusija u kojoj se raspravljalo o iskustvima eTwinning projekata i njegovog utjecaja na promjenu stavova učenika i učitelja u odnosu na promicanje jednakosti i tolerancije.

Aktivnosti tijekom konferencije ispunile su sva moja očekivanja, Za mene kao kreatora politika u vrtiću ostvaren je cilj razmjene znanja i iskustava s drugim kolegama i kolegicama iz različitih zemalja Europe. Stvorila sam mrežu kontakata zainteresiranih kolega za provedbu različitih projekata. Trenutno se razrađuje projektna ideja,a u sam projekt bili bi uključeni partneri iz Italije, Španjolske i Hrvatske.

Kako sam prvi puta sudjelovala na eTwinning konferenciji, za mene je to sjajno iskustvo. Stekla sam nova znanja, vidjela sjajne projekte i u tome vidim profesionalno bogatstvo. Nakon ove konferencije vidim sebe kao motivatora i poticatelja različitih projekata na eTwinningu u koje ću uključiti odgojitelje Dječjeg vrtića Petar Pan.

Projekt „ Nova znanja i kompetencije za europski vrtić“

marinaK_renataJ

Marina Karavanić i Renata Jakopec

Dječji vrtić Petar Pan iz Zagreba sudjeluje u Erasmus + projektu Ključna aktivnost 1 područje osnovnog obrazovanja.

Obrazovanje u ranom djetinjstvu je bitna zadaća za uspješno cjeloživotno obrazovanje, socijalnu integraciju, osobni razvoj i kasnije zapošljavanje. Kompetencije osoblja su ključ za visoko kvalitetan rani odgoj i obrazovanje. Inovacije u odgoju i obrazovanju, okruženja za učenje koja su fokusirana na djecu i njihove kompetencije, povećanje kompetencija djelatnika koji rade u ranom odgoju i obrazovanju jamstvo su za realizaciju zahtjeva u budućem visoko kvalitetnom obrazovanju u Europi.

Dječji vrtić Petar Pan iz Zagreba dobio je nepovratna sredstva za edukaciju 9 djelatnika.

Ciljevi projekta su: razvoj i poboljšanje jezičnih i digitalnih kompetencija naših djelatnika, razumijevanje drugih kultura i prilika za stvaranje mreže međunarodnih kontakata, izgradnja europskog identiteta naše ustanove. Time bismo u budućnosti mogli ponuditi aktivnosti i programe ranog odgoja i obrazovanja koji bolje odgovaraju europskom obrazovnom sustavu i društvu.

Zbog toga smo odabrali dva ključna područja razvoja naše ustanove.

Prvo područje odnosi se na uvođenje inovacija, novih obrazovnih i pedagoških metoda i modela u kurikulum vrtića i neposredni odgojno-obrazovni rad s djecom.

Drugo ključno područje obuhvaća učenje i razvoj digitalnih kompetencija i korištenje interaktivnih medija u obrazovanju.

U projektu sudjeluje devet naših djelatnika na pet različitih stručnih usavršavanja unutar ta dva ključna područja strateškog razvoja naše ustanove. To su ravnateljica, dva stručna suradnika i šest odgojitelja.

Stručna usavršavanja na kojima sudjeluju naši djelatnici su:

 1. Međunarodna konferencia „Excllence in education – The Creativity- Innovation challenge“ – organizator International centre for innovation in education (ICE) u Parizu- Francuska
 2. Play to learn in Dublin“ – organizator Interacting Madrid , Španjolska- tečaj je održan u Dablinu, Irska
 3. ICT for Collaborative Project Based Teaching and Learning Course – organizator Smart Solutions Ltd.- Malta
 4. Creative Theaching Approaches in Early Years and Pre-school Education – organizator LEAP, Language Education & Partnerships Ltd. ( Velika Britanija).- tečaj je održan u Bologni, Italija

Do sada su realizirane prve četiri aktivnosti, dok se peta aktivnost tek očekuje a predviđa se sudjelovanje na seminaru u Švedskoj.

Rezultati našeg projekta bili bi: razvoj i poboljšanje osnovnih kompetencija naših djelatnika, digitalne kompetencije, znanje engleskog jezika, komunikacijske i prezentacijske vještine, nova teorijska i praktična znanja na području struke.

Dugoročni utjecaji ovog projekta i stečena nova znanja i spoznaje trebali bi se integrirati u kurikulum vrtića, a kao krajnji cilj je omogućiti djelatnicima da postanu kreatori svog razvoja i obrazovanja. Putem različitih radionica i predavanja u vrtiću, te izvan vrtića u strukovnim udruženjima, lokalnim, regionalnim i državnim skupovima i konferencijama, prezentirati će se nove metode. Time želimo utjecati na proces promjena u obrazovnom sustavu RH i poticati brže prilagođavanje obrazovnom sustavu u Europi.

Naši strateški ciljevi su internacionalizacija i modernizacija kurikuluma po uzoru na europsku praksu te razvoj kvalitetnih programa ranog odgoja i obrazovanja. Zatim odgojno obrazovni proces fokusiran na individualne potrebe i mogućnosti poticaja kreativnosti i istraživačkog ponašanja djece te podrška djeci smanjenih mogućnosti i uvođenje europske dimenzije u obrazovne sadržaje.

Iskustva iz Vrtića u Modeni, Italija

Ravnateljica Marina Karavanić i odgojiteljica Renata Jakopec sudjelovale su na međunarodnom seminaru pod nazivom Creative Theaching Approaches in Early Years and Pre-school Education .

Seminar je održan od 12.10.2014. do 18.10.2014. u Bologni, Italija. Organizator seminara je bio LEAP, Language Education & Partnerships Ltd. ( Velika Britanija).

Seminar je obuhvaćao:

 • Povijest, modeli i inovacije u pristupu djeci rane i predškolske dobi
 • Neuro znanost i dostignuća u istraživanjima
 • Posjet Reggio Internacionalnom centru i upoznavanju s poviješću Reggio pedagogije
 • Posjete vrtićima( tri vrtića) u gradu Modeni i boravak tijekom dana s djecom, upoznavanje s načinom rada , izmjena iskustava sličnosti i razlike u kurikulumskom pristupu
 • Evaluacije i diskusije
 • Prezentacija rada vrtića Petar Pan i predstavljanje Hrvatske

Dolaskom ( 12.10.2014.) u Bolognu sljedilo je upoznavanje sa sudionicima seminara , te zajednička večera. Prvi radni dan sastojao se od predavanja na temu Neuro znanost i Reggio pedagogija te je svim sudionicima seminara bila pružena mogućnost iznošenje vlastitih iskustava u radu i prezentacije vlastite zemlje i odgojno obrazovnog sustava.

Sljedeći dan bio je organiziran posjet Reggio Children Centre ( RCC), u kojem smo imali priliku upoznati se s poviješću Reggio centra. Na veliku žalost svih sudionika seminara nismo bili u mogućnosti vidjeti djecu. Međutim imali smo priliku vidjeti načine dokumentiranja različitih projekata, naročito foto i video dokumentacija.

clip_image002 clip_image004

clip_image006Upoznali smo se s „ateljeristom“.Ateljerist je osoba koja posjeduje formalno obrazovanje iz područja likovnog izražavanja. On zajedno s odgojiteljima i djecom radi na projektima objedinjujući različita iskustva kroz iskustveno učenje. Podržava i razvija dječju kreativnost i inovativnost na jednostavan a istovremeno kompleksan način . Pri tome se ne negira dječja originalnost.

Sljedećih dana posjetili tri vrtića u gradu Modeni. Scuola dell’ Infanza „Cimabue“ ; Scuola dell’Infanza Simonazzi te jedan novo izgrađeni vrtić.

clip_image008Ono što je zanimljivost svih vrtića koje smo posjetili je to da se svaka kuća sastoji od samo tri skupine djece ( djeca od tri, četiri i pet godina) osim u novom vrtiću koji ima jednu skupinu djece od 2-3-godine života. Iz svake sobe dnevnog boravka izlazi se u zajednički atrij u kojem djeca svakodnevno borave.

Upoznali smo se s radom , načinom planiranja, dokumentiranja. Prisustvovali smo neposrednom radu s djecom, izmjenjivali iskustava s odgojiteljima vrtića.

clip_image010 clip_image012

Ono što je karakteristično za sve vrtiće koje smo posjetili je knjižnica za roditelje koja se nalazi uvijek u holu vrtića, u kojoj roditelji mogu posuđivati literaturu i slikovnice za djecu.

clip_image014 clip_image016

Najupečatljivije je način dokumentirana u svim vrtićima. Posvuda se nalaze fotografije i likovni radovi djece u projektima. Odgojitelji u sobama dnevnog boravka imaju računalo, i printer u boji i zbog toga su u mogućnosti svakodnevno dokumentirati dječje aktivnosti.

clip_image018 clip_image020

Sljedećih dana međusobno smo na temelju iskustava i viđenog u vrtićima, pripremali vlastite prezentacije o mogućnostima prenošenja stečenog znanja u vlastite vrtiće te prezentacija ostalim sudionicima seminara.

Ono što je vrijedno spomenuti je i stjecanje novih poznanstava. Tako smo mi zajedno s kolegicama iz Engleske napravile mogući plan zajedničke suradnje i prezentirale ga ostalim sudionicima seminara.

Zaključak: Vrijednosti ovakvog načina stjecanja znanja i iskustava su neprocjenjive za sve sudionike seminara te jednako tako i za sve djelatnike u odgojno obrazovnim ustanovama. Želimo da naši djelatnici dobiju priliku upoznati se s pristupima i modelima koji su usmjereni na individualne mogućnosti i stilove učenja djeteta, koji uključuju inovativna i prirodna okruženja za učenje. Ovime pružamo djelatnicima mogućnost učenja o modelima izvrsnosti u obrazovanju djece.