Uključivanje roditelja u rad odgojno – obrazovne skupine

mateaG_andrijanaVJ

Matea Galinec i Adrijana Višnjić Jevtić

IMG_0002 (464x640)Pozitivno iskustvo stečeno u Programima za cjeloživotno učenje, potaklo je odgojitelje na uključivanje u nove projekte. Platforma eTwinning pokazala se kao dobar odabir za otkrivanje novih ideja, kontakata i pokretanje novih projekata. Odgojitelji i djeca waldorfske skupine Sunčeka, Dječjeg vrtića Čakovec uključili su se u nekoliko projekata koji se svojim sadržajem uklapaju u kurikulum skupine. Jedan od projekata od samog početka pobudio je velik interes kod djece, riječ je o projektu „Mascots exchanges“ koji uključuje partnere iz Poljske, Rumunjske, Francuske, Španjolske, Grčke, Latvije, Nizozemske, Turske, Velike Britanije i Hrvatske. Zanimljivost projekta je i to što on uključuje djecu različitih dobnih skupina – od djece rane i predškolske dobi, pa sve do djece u završnim razredima primarnog obrazovanja.

20141022_111108 (640x360)Projekt je osmišljen na način da svaka od zemalja partnera u njemu sudjeluje sa svojom lutkom koja će putovati u ostale zemlje i na taj način prenositi kulturu, način života, tradiciju i jezik određene zemlje. Lutka („maskota“) po povratku u svoju zemlju „donosi“ iskustva koja se djeci predstavljaju kroz fotografske i video zapise, crteže, stihove i ostale vidove dokumentacije. Kroz godinu „maskote“ će posjetiti 5 zemalja.

Sunčica je lik lutke koja je iz Dječjeg vrtića Čakovec, PO „Cipelica“, poslana na putovanje u IMG_0003 (640x470)Poljsku. Istovremeno iz Poljske je stigla Ginger – vjeverica. Djeca su, jednako kao i odgojitelji Ginger dočekali s veseljem i znatiželjom. Nekoliko dana Ginger je boravila u grupi gdje je sudjelovala u svim aktivnostima djece od onih životno-praktičnih do onih istraživačkih, tjelesnih, smiboličkih igara djece. Ginger je postala dio grupe. Kao gošća prisutna je bila u šetnjama, posjetima muzeju, knjižnici, trgovini te su sve aktivnosti dokumentirane kako bismo djeci u Poljskoj približili način života djece u Čakovcu.

Djeca su se toliko povezala s lutkom da su o njoj razmišljali kao o novom članu skupine. Zaključila su kako nije pristojno da Ginger ostaje u vrtiću preko noći sama te su predložili da je povedu svojim kućama. Samostalno su odredili kriterije i redoslijed obitelji u kojima će boraviti Ginger. Kako bi bili sigurni da je redoslijed pravedan, organizirali su demokratsko glasovanje. Tako su suradnjom i kooperativnošću u igri napravili listu udomitelja Ging20141027_110156 (360x640)er. Premda su roditelji od početka bili upoznati s projektom koji se provodi u skupini, tek dolaskom Ginger u svaku obitelj postali su svjesni da je potrebno i njihovo uključivanje u realizaciju projekta. Svakog dana Ginger je boravila kod jednog djeteta koje juje nastojalo uključiti u sva obiteljska događanja. U ovoj fazi projekta roditelji su samoinicijativno počeli dokumentirati aktivnosti u koje su uključivali Ginger. Uz to, počeli su osmišljavati vrijeme koje će Ginger provesti u obitelji. Tako je Ginger posjetila grad Varaždin i tržnicu, kosila travu, sudjelovala u društvenim igrama obitelji, šetnjama, posjetu knjižnici. Organizirani su joj izleti, sudjelovala je na proslavama rođendana. Zajedničko provedeno vrijeme unutar obitelji dobilo je novu dimenziju i kvalitetu. Roditelji su potvrdili kako bi pojedine aktivnosti vrlo teško realizirali bez poticaja lutke Ginger, te su zaključili kako je ovakav vid aktivnosti pozitivan i dobar motivator ne samo za djecu i odgojitelje, nego i za čitave obitelji. Roditelji su svojim prihvaćanjem Ginger, djeci pokazali da poštuju aktivnosti koje djeca smatraju važnim, te tako doprinijeli razvoju dječjeg samopouzdanja i samosvijesti.

Tij20141105_111543(640x360)ekom projektnih aktivnosti pojavilo se mnogo prilika za suradnju između roditelja i odgojitelja. Odgojitelji su dobili priliku roditeljima pokazati različite načine učenja djece, dok su roditelji direktno utjecali na smjer i razvoj aktivnosti u skupini. Aktivnosti koje su se provodile u domovima djece pokazale su različite kulturne i vrijednosne orijentacije obitelji, te na taj način doprinjele razvoju tolerancije i poštovanja prema različitosti u skupini.

Prikupljena dokumentacija dostupna je djeci kako bi mogla revidirati stečena iskustva i razmijeniti svoje doživljaje. Dio dokumentacije pretvoren je u „Dnevnik putovanja Ginger“ i poslan s njome nazad u Poljsku.

Premda je jedno vrijeme Ginger bila dio skupine, djeca su od početka razumjela da je ona samo u gostima i da će se jednog dana vratiti kući u Poljsku.

Svi zajedno, djeca, roditelji i odgojitelji čekaju novog gosta. Njegovo je ime Dino i dolazi iz Rumunjske.

Norveško iskustvo hrvatskih odgojitelja

mateaG_andrijanaVJ

Matea Galinec i Adrijana Višnjić Jevtić

UVOD

Edukacijske politike Hrvatske i europskih zemalja uključuju novo odgojno obrazovno područje – odgoj za razvoj, kojemu je cilj odgajati djecu danas za budućnost. To je proces DSC00068 (640x360)koji uključuje razvoj stavova i vrijednosti poput globalne međuovisnosti i mira, uvažavanja drugih i poštivanje različitosti, razvoj socijalne osjetljivosti, nenasilno rješavanje sukoba, uvažavanje različitosti ljudskog roda te razvoj svijesti o sličnostima među ljudima i njihovoj međuovisnosti. Da bismo razumjeli druge, moramo najprije poznavati sebe. Upravo je zbog toga važno djeci pomoći da otkriju tko su oni. Tom je idejom osmišljen projekt „What’s Europe? –WE“. Vođeni upravo tim ciljevima stvaran je kontekst predškolske ustanove temeljen na kulturnoj baštini i ljudskim vrijednostima te njegovanju interkulturalnosti.

U prvoj fazi djeca su predstavljala vlastitu kulturu, kulturu zajednice u kojoj odrastaju kroz tematska područja: Ljudi i slike, Moda i životni stil, Priče i mitovi, Pjesme i plesovi, Recepti i kultura prehrane, Igre, te Umjetnost. U drugoj fazi projekta djeca su se kroz iste teme upoznavala s kulturom drugih nacija – u početku nacijama s kojima se susreću u vrtiću (Švicarci, Rusi, Ukrajinci, Albanci), a zatim i ostalih europskih nacija.

Rezultat provedbe projekta svojevrsna je baza dječje kulture i dostupna je ovdje.

Projekt je potaknut od strane obrazovnih stručnjaka Češke RepuDSC00077 (640x360)blike. Ideju su na Europskoj konferenciji OMEPa u Nicosiji, na Cipru 2011. godine podržale Norveška, Slovačka, Grčka, Poljska, Rusija i Hrvatska.

Sve zemlje, pronašle su ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koje su se željele uključiti u ovaj projekat. Ustanove su prijavile ovaj projekat nacionalnim Agencijama za mobilnost i programe EU, u sklopu potprograma Comenius. Projekat je pozitivno ocijenjen i sredstvima Agencije omogućen je razvoj projekta kroz Programe za cjeloživotno učenje putem mobilnosti nastavnog osoblja.

U Hrvatskoj se projekat provodio u Dječjem vrtiću Čakovec, u područnom odjelu Cipelica. U projekat su bila uključena djeca iz pet odgojnih skupina u dobi od 3 do 7 godina i njihovi odgojitelji. Vrijedni suradnici u projektu su roditelji i ostali članovi zajednice.

Mobilnosti – način usvajanja novih znanja

Odgojiteljima Dječjeg vrtića Čakovec ovaj projekat bio je prvi susret sa Programima za cjeloživotno učenje i takvim oblicima stručnog usavršavanja. Mobilnosti koje su im oDSC00126 (640x360)dobrene, odgojitelji su prihvatili kao mogućnost predstavljanja svoje provedbe projekta, stjecanje iskustva o različitim mogućnostima provedbe istog projekta i stjecanje znanja o kurikulumima ranog odgoja u drugim europskim zemljama.

Mobilnost koja je bila najupečatljivija bila je ona u Norvešku, u grad Bergen. Domaćin u Norveškoj bila je predškolska ustanova VAPPUS Øvsttun. Domaćini su organizirali program u kojem su predstavili svoju zemlju, grad, ustanovu, i osobitost njihove ustanove – „outdoor curriculum“. „Outdoor curriculum“ provodi se već od najranije dobi. U jasličkim skupinama djeca jedan dio dana borave na dvorištu vrtića i provode aktivnosti materijalima iz prirode. Osim što borave vani, vani na otvorenom i spavaju. Na maloj terasi, u kolicima, djeca svakodnevno imaju svoj dnevni odmor neovisno o vremenu ili temperaturi. Sve dok je temperatura do otprilike 20 stupnjeva ispod nule, djeca primjereno odjevena i utopljena spavaju vani. Djeca u četvrtoj godini života također su svakodnevno vani neovisno o vremenskim uvjetima. Za razliku od mlađe djece, oni i svoje obroke pripremaju i jedu vani.

Vrtić osim objekta u kojem smo bili, ima svoj „vrtić na otvorenom“ u sDSC00136 (640x360)elu Totland, šest kilometara udaljenom od vrtića u gradu. u njemu borave djeca dviju najstarijih skupina naizmjence svaki drugi dan. Kada netko spomene „vrtić“ to za nas znači čvrsti građevni objekat, sa sobama dnevnog boravka i sanitarnim čvorom. Dolaskom u Totland, uvjerili smo se koliko je njihov „vrtić na otvorenom“ daleko od naše slike vrtića. Premda smo bili otvoreni za nova iskustva, ovo je bilo posve drugačije od svega što smo očekivali.

ZAKLJUČAK

Ovaj projekat nastojao je djeci približiti kulturu sredine u kojoj žive, ali i upoznati djecu s drugim etničkim skupinama, njihovim kulturama i narodnim običajima. Nastoje im se pružiti znanja o osobinama, kulturi i povijesti vlastitog naroda, te njegov položaj unutar šire svjetske zajednice. Smisao i svrha odgoja i obrazovanja današnjice trebao bi polaziti od činjenice da je napredak, dobrobit i očuvanje ljudskog identiteta u cijelini glavna svrha ljudskog mišljenja i djelovanja.