Interaktivna radionica u IV. osnovnoj školi Varaždin

gordana_foder

Gordana Foder

interakt. radionica - skica rada (640x279)U sklopu Erasmus+, KA1 projekta IV. osnovne škole Varaždin „Poboljšanje programa rada i internacionalizacije IV. osnovne škole Varaždin“ , boravila sam od 23. listopada do 5. studenog ove godine u Sevilli, u Španjolskoj pokrajini Andaluziji 14 dana te tamo pratila rad kolega u C. P. Mosaico, mjestu Santiponce nedaleko Seville.

Posebnost rada u toj školi je između ostaloga i odlična suradnja škole i lokalne zajednice, odnosno komunikacija i kooperacija s roditeljima učenika. Jednom tjedno svaki razredni odjel organizira Interaktivnu radionicu u kojoj kao voditelji grupa sudjeluju roditelji volonteri. Ukoliko roditelji nisu u mogućnosti nazočiti, dobrodošli su i bake i djedovi, starija braća, zapravo bilo tko vezan uz učenika.

Po povratku u svoju školu odlučila sam i sama pokušati napraviti jednu takvu Interaktivnu radionicu sa svojim razredom.

Moji su učenici četvrti razred, ima ih IMGP9978 (640x480)16 u razrednom odjelu. Dakle, trebala sam četiri roditelja „pomagača“ kako bih mogla oformiti četiri grupe za rad. Poslala sam svim roditeljima dopis u kojem je pisalo što, zašto i kako želim raditi s njima, koji su mi ciljevi i zašto bih željela da se oni uključe u rad te ih zamolila da se jave oni koji su u vrijeme predviđeno za radionicu slobodni i voljni doći. Kad sam dobila potvrdu četiri potrebna roditelja, pristupila sam samoj razradi radionice, pripremi potrebnih materijala, zadataka i pisanju same priprave.

Kao prvo, radionica je trebala trajati dva školska sata, zato što je predviđeno vrijeme za rad u jednoj skupini bilo 15 minuta, a svi učenici trebali su proći sve skupine. Uz to, trebalo je urIMGP9979 (640x480)ačunati i vrijeme pripreme i vrijeme evaluacije na kraju te vrijeme potrebno da se grupe zamijene.

Zadatak u prvoj grupi bio je iz sadržaja obrađenog gradiva iz Prirode i društva – dobili su zadatke da ucrtavaju i označavaju na slijepom zemljovidu, a uz pomoć zemljovida RH, naučeno o nizinskom i gorskom kraju RH. Zadatak u drugoj grupi bio je iz Hrvatskog jezika, svrstati zadane glagole u različitim glagolskim vremenima u za to predviđenu tablicu – lijepljenjem.Treća grupa rješavala je problemske zadatke iz matematike, a četvrta grupa radila je sadržaje Građanskog odgoja putem introspekcijskog listića naziva Tko sam ja, a zatim je trebalo razgovorom i preslagavanjem zadanih riječi složiti riječ „tolerancija“ te objasniti samo značenje te riječi kao i samu važnost tolerancije. Cilj rada u grupama nije bio završiti sve zadane zadatke već međusobno komunicirati i zajednički pronalaziti rješenja zadanih zadataka.

Predviđeno vrijeme za rad u svakoj grupi bilo je 15 minuta, nakon kojih bih pustila pjesmu. IMGP9980 (640x480)Za vrijeme trajanja pjesme učenici su mijenjali grupu i slušali od roditelja – voditelja upute za rad u grupi u kojoj su.

Uloga roditelja bila je da vode učenike, da s njima razgovaraju i navode ih na međusobno pomaganje i rješavanje zadataka.

Nakon što su svi učenici prošli sve radionice, odnosno nakon četiri ciklusa zamjena mjesta, pristupili smo evaluaciji. Prvo su roditelji iznijeli svoja viđenja rada u radionicama, svoja zapažanja o tome što je učenicima bilo lako za rješavati, što teško, kako su međusobno surađivali i komunicirati te što oni sami misle o ovakvom načinu rada i svojoj uključenosti u odgojno – obrazovni proces. Roditelji su se redom izjasnili da im je bilo zanimljivo i da su zadovoljni što im se omogućilo da pobliže vide načine i metode rada u našem razredu. Zatim su učenici davali svoje viđenje radionica. Skoro jednoglasno su se složili da im je najjzanimljiviji dio bio u grupi koja je imala zadatke iz Građanskog odgoja, da su im matematički zadatci bili teški, a da su zadatci iz jezika i Prirode i društva bili lagani. Učenici čiji roditelji su bili voditelji radionica izrazili su zadovoljstvo i ponos što su njihove mame / tate s njima i njihovim prijateljima u razredu i što svima pomažu i druže se.

Na ovoj prvoIMGP9982 (640x480)j Interaktivnoj radionici nazočila je i stručna služba škole: psihologinja, pedagoginja i ravnateljica, koje su s osobitim zanimanjem pratile završni, evaluacijski dio rada.

Cilj cjelokupne zamisli radionice bio je uključivanje roditelja u odgojno – obrazovni proces, aktivno sudjelovanje roditelja u vođenju grupa u Interaktivnoj radionici, poboljšanje suradnje između roditelja i odgojno – obrazovne ustanove te poboljšanje komunikacije i bolje razumijevanje sredine u kojoj njihovo dijete boravi pola dana.

Zaključak i roditelja i učenika na kraju prve Interaktivne radionice bio je da ćemo takav način rada ponoviti i nastojati češće provoditi kako bi se poboljšala komunikacija između roditelja i škole.

Erasmus +

gordana_foder

Gordana Foder

interakt. radionica2U sklopu projekta Poboljšanje programa rada i internacionalizacije 4. osnovne škole Varaždin financiranog od strane EU u programu Erasmus +, Ključna aktivnost 1, učiteljice Gordana Foder (razredna nastava), Sofija Fruk (engleski jezik) i Antonija Benjak (povijest) boravile su u Španjolskoj, u Sevilli, od 23.listopada do 5. studenog 2014. godine.

Tijekom svog boravka, učiteljice su upoznale način i strukturu primarnog obrazovanja u Andaluziji, nove metode interakcije roditelja u rad škole, neke od oblika rada s učenicima s posebnim potrebama, inovativnu metodu rada u matematici u nižim razredima osnovne škole te mnogobrojne kulturno – povijesne spomenike, znamenitosti i običaje naroda tog dijela Europe.

Prvog dana svog boravka u Sevilli, učiteljice Fruk, Foder i Benjak posjetile su Centro del Profesorado, Castilleja de la Cuesta, Seville – Spain (CEP – „Centre for Teachers“), ustanovu zaduženu za koordinaciju i obuku učitelja za područje Seville, jednu od 32 takve ustanove u španjolskoj pokrajini Andaluziji. Tamo su, nakon razgledavanja ustanove i upoznavanja djelatnika ustanove, upoznate s Andaluzijskim načinom i strukturom primarnog obrazovanja, a učiteljica Gordana Foder održala je predavanje o hrvatskoj strukturi obrazovanja, od predškolskog do visokoškolskog.

Svi učitelji su se specijalizirali za jedan predmet

interakt. radionica11Job shadowing održavao se u CP Mosaico, Public School u mjestu Santiponce, smještenom 10 km od Seville. Škola je odabrana stoga što svojim radom i strukturom odgovara potrebama projekta IV. osnovne škole Varaždin – ima izuzetno dobro razvijenu suradnju s lokalnom zajednicom i roditeljima te integrirane učenike s posebnim potrebama u razredne odjele.

Doček hrvatskih učiteljica bio je i više nego srdačan, učenici i učitelji potrudili su se i ukrasili cijelu školu hrvatskim zastavicama koje su bojali učenici, plakatima s podatcima o Hrvatskoj, kao i malim hrvatsko – španjolskim rječnicima po zidovima škole pa su učenici hrvatske učiteljice pozdravljali osmjesima i veselim uzvicima na nespretnom hrvatskom: Bok! Kako si?

doček u CP Mosaico3doček u CP Mosaico4

CP Mosaico je škola u namijenjena obrazovanju djece od 3 do 12 godina, a trenutno imaju dvije grupe predškolaca od 3 godine, jednu grupu četverogodišnjaka i jednu grupu petogodišnjaka . U školi je jedan prvi razred koji pohađaju šestogodišnjaci, jedan drugi razred sedmogodišnjaka, jedan treći razred osmogodišnjaka, jedan četvrti razred devetgodišnjaka i jedan peti razred desetogodišnjaka. Školu također polazi i 14 učenika s posebnim potrebama koji su integrirani u razredne odjele. Svi učitelji su učitelji razredne nastave, ali svatko je „specijalizirao“ jedan predmet (npr. glazbenu kulturu, tjelesno – zdravstvenu kulturu, engleski jezik…). Ukoliko učitelj nema koji sat nastavu jer je u njegovom razredu „specijalist“, tada taj učitelj pomaže kolegama koji imaju učenika s posebnim potrebama, ili rade s učenicima koji ne pohađaju nastavu vjeronauka. Nastava počinje u 9,00 sati, sat traje 60 minuta, između satova nema zvona. Učenici slobodno bez pitanja izlaze iz učionice na WC. U 12 sati je odmor od pola sata predviđen za užinu koju učenici donose od kuće. U 12,30 nastava se nastavlja još dva školska sata, ovaj put u trajanju po 45 minuta. Školsko dvorište je zaključano u vremenu od 9 do 14 sati, za otvaranje i otključavanje vrata zadužen je domar.

Roditelji ne kupuju knjige, već škola dobiva od vlasti sredstva svake četiri godine i nabavlja udžbenike koje tada roditelji zadužuju na godinu dana. Kako se svi trude održavati udžbenike urednima i čuvaju ih, u školi kažu da se ponekad dogodi da nakon četiri godine očuvani udžbenik ponovno dođe u istu obitelj drugom djetetu.

Specifičnost u radu škole su Interaktivne radionice koje se odvijaju jednom tjedno. Svaki razredni odjel / predškolska grupa, ima određen jedan dan u tjednu kada roditelji volonteri dolaze u školu i rade s učenicima. Učitelj pripremi materijale za ponavljanje, podijeli učenike u grupe po četvero (u odjelima je od 24 do 26 učenika) te uputi roditelje koji su ciljevi koji se od učenika očekuju. Svaka grupa ima različite zadatke – npr. jedna skupina radi jezik, druga matematičke zadatke, treća prirodu i društvo. Na satu engleskog jezika pak svaka grupa ima drugačiju vrstu zadataka iz gradiva engleskog jezika. Rad u grupi traje 15 – 20 minuta. Za to vrijeme svi učenici zajedno s roditeljem volonterom rade, razgovaraju i zajednički rješavaju zadani problem. Pri tome nije važno predznanje niti edukacija roditelja, važna je samo komunikacija u grupi i međusobna suradnja, kako učenika međusobno tako i roditelja i učenika. Nakon isteka vremena, učenici mijenjaju grupu, sadržaj rada i voditelja. Roditelj – voditelj grupe bilježi zapažanja o radu učenika, a isto radi i učitelj koji koordinira radom cijele radionice. Na kraju radionice, prvo roditelji daju svoje mišljenje o radionici, zadatcima koje je njegova grupa imala, reakciji i radu učenika, a zatim istu evaluaciju rade i učenici.

G. Foder u interak. radioniciUčiteljice Fruk, Foder i Benjak nazočile su radionicama u grupama gotovo svih uzrasta, a aktivno su sudjelovale u radu interaktivne radionice engleskog jezika u petom razredu gdje su vodile dvije različite grupe u kojima se s učenicima glazbena kultura u 2. razredurazgovaralo o Hrvatskoj, o školstvu u Hrvatskoj, običajima, dječjim igrama, hrani… svemu što je učenike zanimalo. Također, sudjelovale su u pripremi interaktivne radionice za učenike predškolskog uzrasta, a referentno na jedan od projekata koji se provodio u IV. osnovnoj školi Varaždin – „Aboriginal art“.

U razgovoru s djelatnicom zaduženom za brigu o učenicima s posebnim potrebama, čije je zvanje Profesora de Pedagogia Terapeutica, Licenciada en Psicopedagogia (u daljnjem tekstu „terapeut“), učiteljice su dobile informacije na koji način, kada i tko determinira probleme kod učenika, kako stručni tim određuje obim gradiva koji učenik može svladati, na koji se način radi s učenicima te što ako učenik ne svlada predviđeno gradivo u određenom vremenskom roku. Terapeut obilazi školu te radi s učenikom na nastavi, svaki sat s nekim drugim učenikom, ovisno o potrebama te tako pomaže učiteljima u čijim se razredima učenici s posebnim potrebama nalaze.

Hrvatski kutak

Učiteljice su nazočile i vježbanju joge u grupi predškolaca, te izuzetno zanimljivom satu glazbene kulture u drugom razredu. U sklopu „Hrvatskog dana“ učiteljice su uredile „Hrvatski kutak“ u školi na kojem su učiteljima i učenicima prezentirale Hrvatsku i Varaždin kroz prospekte i brošure. U petom razredu učiteljica Antonija Benjak održala je predavanje putem prezentacije o Varaždinu, a Sofija Fruk također putem prezentacije predavanje o Republici Hrvatskoj, njezinim kulturno – povijesnim znamenitostima, nacionalnoj baštini, Nacionalnim parkovima, spomenicima pod zaštitom UNESCO – a te prirodnim ljepotama.

Praćenje i ocjenjivanje učenika u andaluzijskim školama, pa tako i u CP Mosaico odvija se na portalu Séneca (juntadeandalucia.es). Na tom se portalu upisuju podatci o učeniku, njegova postignuća, a za učenike s posebnim potrebama i planovi te specifične poteškoće koje učenik ima i praćenje njegovog razvoja.

Posljednjeg dana boravka u Sevilli, učiteljice su obišle još dvije škole: javnu školu Colegio Público José María del Campo i Colegio Bienaventurado Virgen Maria, Irlandesas de Bami, školu koja je dijelom privatna, a dijelom javna.

Sljedeći zadatak učiteljica Gordane Foder, Antonije Benjak i Sofije Fruk je primijeniti u praksi i prenijeti iskustva stečena u Španjolskoj. Prvi korak tome bit će održavanje Inretaktivnih radionica u matičnoj školi.