Slovenski MOOC

Sigurno korištenje Interneta i modernih tehnologija

marinaM_lidijaK

Marina Mirković i Lidija Kralj

Slovenska akademska istraživačka mreža – Arnes tijekom studenog je organizirala besplatni masovni online tečaj namijenjen svima koji žele naučiti više o sigurnom korištenju Interneta i suvremenih informacijskih tehnologija. Tečaj je trajao tri tjedna a teme proučavanja bile su:

 • Zaštita uređaja
 • Zaštita podataka i digitalni identitet
 • Zaštita zdravlja i okoliša.

Za uspješan završetak tečaja trebalo je postići 75% bodova na kvizovima i izvršiti sve aktivnosti u tečaju, posebno sudjelovati u forumima. U tečaju je sudjelovalo više od 750 sudionika iz Slovenije i susjednih zemalja. Oko 400 sudionika je uspješno završilo tečaj odradivši sve propisane aktivnosti. Tečaj je održan na slovenskom jeziku, ali u komunikaciji smo koristili i hrvatski jezik bez ikakvih problema.

Slika 1Slika 2
Slika 1. Sadržaj Arnesovog MOOC- a           Slika 2. Veliki broj sudionika u MOOC-u

U tečaju su sudionici upoznali kako se zaštititi od virusa te što su dobre lozinke zaštite. Analizirani su primjeri slučajeva prijevara i prijetnji s kojima se susrećemo online. Velika pozornost posvećena je privatnosti na internetu. Prikazani su slučajevi objavljivanja osobnih podataka na Internetu kao i moguće posljedice takvog ponašanja. U tečaju je također prikazana ovisnost o Internetu, igrama i mobitelima te načini zlostavljanja putem Interneta i mobilnih uređaja, kao i budući izazovi u korištenju suvremenih tehnologija.

Važno je naglasiti da su sadržaji bili usmjereni na školsku praksu, primjeri prilagodljivi našim svakodnevnim situacijama i s naglašenim društvenim aspektom, a ne tehnološkim.

Grupiranje tema u tri odabrana područja napravljeno je jako dobro, a svaki sadržaj dopunjen je poveznicama na dodatnu literaturu na slovenskom i engleskom jeziku.

U tečaju su sadržaji proučavanja bili dokumenti, videozapisi, ankete, kvizovi. Videozapisi su pokazivali dijelove predavanja koja su voditelji tečaja održali uživo pa je na taj način ostvarena kombinacija dinamičnosti predavanja uživo i samostalnog prolaženja kroz Slika 3sadržaje. Forumi su bili vrlo aktivni, ali dijelom raspršeni što je posljedica velikog broja sudionika i raznih tema koje su otvarali. Sudionici su raspravljali o brojnim zanimljivim temama u kojima su podijeliti svoje iskustvo o sigurnoj upotrebi interneta.

Slika 3. Primjer videozapisa u tečaju

Zanimljivi su bili brojni kvizovi, među njima i kviz za mrežne detektive, s primjerima prepoznavanja problema u uporabi interneta. Isprobajte ga i vi da vidite kakav ste mrežni detektiv: http://www.spletni-detektiv.si/

Slika 4Slika 5
Slika 4. Zanimljiva igra-kviz o Web detektivu      Slika 5. Analiza problema u kvizu

Slika 6
Slika 6. Čestitka za uspješno riješen kviz

Za uspješno sudjelovanje u tečaju polaznici su dobili Mozillinu značku “Pametan korisnik interneta”.

Online tečaj koji se temelji na Europskom okviru za razvoj i razumijevanje digitalnih kompetencija (DIGCOMP), imao je i završni sastanak uživoSlika 7 na nekoliko lokacija u Sloveniji. Zanimljivost tog sastanka je bilo da je bio u potpunosti offline kako bi se razgovorom i suradnjom uživo nadopunilo iskustva iz tečaja. Pri tome su se problemi koji se javljaju online, rješavali offline. Nastavnici su analizirali složene probleme sigurnijeg interneta i modernih tehnologija, s kojima se danas vrlo često susreću učitelji, ravnatelji i stručni suradnici u školama, bez obzira na zemlju u kojoj se nalaze.

Slika 7. Značka „Pametan korisnik interneta“

Koncept tečaja predstavljen je na konferenciji Arnes 2014. Opisao ga je gospodin Domen Božeglav, voditelj/mentor tečaja. Videozapis prezentiranja možete pogledati na mrežnoj ovoj stranici.

MOOC (Massive Open Online Course) je online tečaj ili predavanje s neograničenim sudjelovanjem i slobodnim pristupom preko Interneta. Ovaj oblik edukacije je prilagodljiv rasporedu, potrebama i interesima polaznika. Omogućena je interakcija i razmjena znanja i Slika 8mišljenja s kolegama diljem svijeta koji pohađaju isti tečaj. Uz internetsku vezu, za učenje je važna i osobna motivacija kao i odgovornost sudionika. Neispunjavanje obveza ne nosi sankcije slične onima u formalnom sustavu obrazovanja.

Slika 8. MOOC kao oblik modernog stručnog usavršavanja

Uz CARNetov Moodle MOOC i Arnesov „Sigurno korištenje interneta i modernih tehnologija“, vjerujem da će se njihova uporaba i popularnost širiti i na druge organizacije a time promijeniti struktura obrazovanja.

Akademska i istraživačka mreža Slovenije – Arnes je javna ustanova koja pruža usluge mreže organizacijama u području istraživanja, obrazovanja i kulture te olakšava integraciju, interakciju i suradnju sa sličnim organizacijama u inozemstvu. Arnes gradi, održava i upravlja infrastrukturu koja povezuje sveučilišta, institute, istraživačke laboratorije, muzeje, škole i digitalne knjižnice.

Svakako posjetite mrežnu stranicu slovenskog Centra za sigurniji internet gdje ćete naći brojne zanimljive sadržaje o sigurnoj uporabi interneta i modernih tehnologija koje možete primjeniti u pripremi vaše nastave. Iako mi u Hrvatskoj kasnimo za Slovenijom u pripremi sličnih sadržaja, zahvaljujući ekipi EU projekta “Sigurnost djece na internetu” možete obrazovne sadržaje o toj temi, na hrvatskom jeziku pronaći na stranicama.

Online učenje u nastavi informatike u sedmom razredu

valentina_pajdakovic

Valentina Pajdaković

Sažetak

naslovnicaOnline tečaj može nastavni proces učiniti dinamičnijim i zanimljivijim. Izraditi tečaj nije jednostavno i zahtjeva puno pripreme i uloženog truda, a na kraju se ipak može dogoditi da tečaj ne daje pomak u kvaliteti nastavnog procesa. Zbog toga je prije uvođenja tečaja potrebno analizirati nastavni proces u kojem poučavamo i aktivnosti koje očekujemo od učenika. U nastavku pročitajte jedan primjer iz prakse.

Online učenje

Nastava nikad ne bi smjela biti dosadna i učenicima nezanimljiva. Češće izmjenjivanje metoda i oblika rada, uvođenje novih pristupa učenju i poučavanju, stavljanje učenika u različite situacije aktivnog odnosa prema nastavnim sadržajima neki su od načina na koje je moguće nastavu učiniti dinamičnom i zanimljivijom. Uvođenje sustava za učenje na daljinu u nastavu izazov je kako za učitelje, tako i za učenike koji su se ovom prilikom prvi put susreli s ovim načinom rada. Klasičnu nastavu u učionici informatike za učenike u osnovnoj školi nije moguće zamijeniti niti jednim drugim sistemom učenja i poučavanja, ali uz brojne prednosti klasična nastava ima i neke nedostatke i ograničenja.

Koji su razlozi zbog kojih u nastavni proces uvesti učenje na daljinu? Je li to potrebno i neophodno? Udovoljava li klasična nastava uz popratne sadržaje u tiskanom i digitalnom obliku svim zahtjevima nastavnog procesa? Uspijevamo li ostvariti ciljeve pojedine nastavne cjeline? Uspijevamo li nastavni proces individualizirati tako da bude primjeren svakom učeniku ili je primjeren samo „prosječnom“ učeniku? Uspijevamo li provesti proces praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja učenika u potpunosti? Imamo li redovitu povratnu informaciju od svih učenika ili samo nekih? Udovoljavaju li klasični oblici i metode rada u učionici (koji su nam na raspolaganju) svim zahtjevima koje stavljamo pred sebe kao učitelje i svoje učenike? Zbog čega pojedini učenici ne uspijevaju svladati gradivo u onoj mjeri u kojoj oni sami žele i koliko mi od njih očekujemo? Imaju li neki učenici puno više interesa od ostalih, ali ih u okviru nastavnog rada nemamo vremena ni prostora u tome usmjeravati i pratiti?

Koji su glavni nedostatci i problemi u nastavnom procesu s učenicima koje poučavamo? U kojim elementima su moguća poboljšanja?

Možda kvaliteta nastave zadovoljava u potpunosti, ali su učenici zasićeni ponuđenim oblicima rada. Možda nove generacije učenika od nas očekuju i neki drugačiji pristup, a da mi učitelji nismo toga svjesni ili to nismo uočili?

Prije nego što krenemo s uvođenjem učenja na daljinu, treba pokušati odgovoriti na ova i slična pitanja. Tečaj koji planiramo izraditi treba biti oblikovan tako da, osim što će za naše učenike predstavljati nešto novo i drugačije, otklanja i neke nedostatke klasične nastave. Tečaj koji bi bio isključivo demonstracija novih mogućnosti, a ne nudi drugačije metodičko oblikovanje sadržaja, ne opravdava svoju svrhu.

Za izradu online tečaja izabrala sam nastavnu cjelinu tecajRješavanje problema i programiranje (MSW Logo) u sedmom razredu. Razlozi zbog kojih sam se odlučila izraditi tečaj su brojni, a ovdje navodim neke od njih. Način na koji su nastavni sadržaji programiranja predstavljeni u udžbeniku nije primjeren mogućnostima i predznanju većeg broja učenika koje poučavam, a isto se odnosi i na zadatke u vježbenici. Pojedini su učenici vrlo spori u zapisivanju bilješki s nastave, a bilješke su često netočne i nepotpune. Bilješke se ponekad i izgube zbog izgubljenog ili oštećenog prijenosnog medija. I jedno i drugo učenici ponekad navode kao razlog zbog kojeg se nisu kvalitetno pripremili za provjeru znanja. Učenici koji često izostaju, zbog specifičnosti nastavnih sadržaja koji se nadovezuju na prethodno gradivo, teško se mogu uključiti u rad na sljedećem nastavnom satu. Za primijetiti je da su učenici koji teže usvajaju sadržaje programiranja na nastavi uglavnom pasivni i trebaju stalnu podršku učitelja. Zbog nedostatka vremena nije moguće na svakom nastavnom satu dobiti povratnu informaciju o razini usvojenosti gradiva s prošlog nastavnog sata i o napredovanju svakog pojedinog učenika, a time i motiviranost učenika za redovito učenje pada. U okviru učioničkog rada iz istog razloga nije moguće detaljnije pregledati domaći uradak svakog učenika i ukazati na pogreške. Razlog loše pripremljenosti za provjeru znanja koji učenici navode je i nedostatak pitanja za uvježbavanje s ponuđenim točnim odgovorima, zbog čega motivacija učenika za učenje također pada.

Sve navedene situacije mogu se u određenoj mjeri otkloniti uvođenjem i dobrom organizacijom online tečaja koji će biti potpora i nadopuna klasičnoj učioničkoj nastavi u onim elementima koji su učenicima potrebni za uspješno svladavanje nastavnih sadržaja te dodatni poticaj za rad i aktivan odnos prema nastavnim sadržajima na nastavi i kod kuće.

Unutar sustava Moodle dostupan je velik broj izvora i alata za oblikovanje sadržaja i aktivnosti za učenike. Za razradu nastavnih sadržaja po nastavnim temama koristila sam mogućnost izrade poglavlja s podpoglavljima (“Book“). Aktivnosti koje su dostupne učenicima za uvježbavanje gradiva su Zadaće, Testovi i Igre. Struktura tečaja prikazana je na priloženoj slici.

struktura1struktura2

Učenici su bolje motivirani za učenje kad vjeruju da mogu uspjeti, a tečaj koji nudi raznolike načine rada na sadržaju to omogućava. Materijali za učenje su primjereniji učenicima i lako vjezbadostupni u svakom trenutku. Olakšano je zadavanje domaćih zadaća i pregled učeničkih radova, a učenici mogu zatražiti dodatno pojašnjenje komunikacijom unutar sustava. Moguća je redovita povratna informacija o razini usvojenosti znanja (za učitelja, ali i za sve učenike). Individualnim radom na testovima za uvježbavanje koji nude trenutnu povratnu informaciju moguće je postići aktivan odnos svih učenika prema nastavnim sadržajima i napredovanje vlastitim tempom. Omogućena je i suradnja učenika prilikom učenja.

Osim toga, učenici se ovim načinom rada upoznaju s novim tehnologijama i oblicima učenja koji su za njih dosad bili nepoznati, a koji su široko primjenjivi izvan okvira obvezne nastave. I na kraju, ne manje važno, učenici su vidjeli svrhu autentifikacije korisnika prilikom rada na sustavu i potrebu odgovornog pristupa radu.

Učenici su posebno dobro prihvatili vježbe za uvježbavanje gradiva u adaptivnom oblikuzadatak koje omogućuju da odmah nakon izbora odgovora dobiju povratnu informaciju o točnosti odgovora, mogućnost ponovnog odgovaranja i ponavljanja vježbe u neograničenom broju pokušaja. Aktivnost svih učenika na nastavnom satu na ovaj je način vidno porasla, što je dalo i znatno bolje rezultate. Učenici koji se teže snalaze s rješavanjem zadataka pokazali su znatan interes za igranje igrica kao što su Vješala i Milijunaš koje služe za ponavljanje i uvježbavanje osnovnih naredbi, i na nastavnom satu i kod kuće. Marljivijim učenicima više se svidjela mogućnost predaje domaćih uradaka i dobivanje povratne informacije i prije sljedećeg nastavnog sata.

milijunasvjesalo

Ovakvim načinom rada svi su učenici proveli znatno više vremena u aktivnom odnosu prema nastavnim sadržajima nego što bi to bio slučaj isključivo klasičnim načinom rada, što opravdava svrhu korištenja tečaja u nastavnom procesu.

Sjećam se vremena kad smo nastavu informatike izvodili bez LCD projektora. Danas više nitko ne može niti zamisliti kako bi izgledao sat informatike bez ovog nastavnog pomagala. Danas još uvijek mogu zamisliti nastavu bez potpore u obliku online tečaja, ali isto tako vjerujem da će uskoro doći vrijeme kad će se većina učitelja pitati kako smo ranije mogli raditi bez toga.

Online tečajevi za učitelje udruge Zvono

dubravka_petkovic

Dubravka Petković

Sažetak

Ovaj rad sadrži opise online tečajeva koje provodi Udruga hrvatskih učitelja razredne nastave Zvono, razloge nastanka tečajeva, koji su im ciljevi i kome su namijenjeni.

Ključni pojmovi: učitelji, obrazovanje, neformalno učenje, primjena u nastavi, IKT tehnologija

Zašto i kako su nastali tečajevi?

Nacionalni okvirni kurikulum daje smjernice za promjenu načina poučavanja, između ostaloga, i za uporabu IKT-a u nastavi zbog ostvarivanja ishoda pojedinih predmetnih kurikuluma.

Svjesni smo činjenice da mnogi učitelji nisu dovoljno i primjereno obrazovani za uporabu istoga pa im je potrebna podrška i u tom pogledu. Sve je započelo na Forumu razredne nastave gdje smo izrađivali, kako smo ih mi nazvali, „slikopriče“ kao upute za uporabu nekih IKT alata i programa. Kako razvoj tehnologije svakoga dana napreduje, tako se i nekolicina kolega s Foruma razredne nastave nastavila obrazovati te su završili tečaje za izradu tečajeva u Moodlu, a ja sam završila i E-learning akademiju. Potaknuti idejama stečenim na obrazovnim radionicama pri Udruzi hrvatskih učitelja razredne nastave Zvono, osnovana je Informatička skupina.

Cilj skupine bio je osmišljavanje načina kako pomoći učiteljima da nauče koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju i kako ih potaknuti da unaprijede poučavanje.

U tu svrhu osmišljena su i izrađena, za sada, dva online tečaja u LMS sustavu Moodle koja se provode ove školske godine, a nekolicina ih je u pripremi.

Kome su namijenjeni?

Tečajevi su namijenjeni prvenstveno učiteljima razredne nastave, no svatko koga zanima sadržaj nekog od tečajeva dobrodošao je. Dakle, svima onima koji su svjesni potrebe za promjenama u poučavanju, koji žele biti korak bliže novim e-generacijama.

Koje su prednosti ovakvih online tečajeva?

Kao način obrazovanja odabrali smo online tečajeve jer smatramo da je takav način učenja najprimjereniji kolegama učiteljima koji pored golemih obveza u školi i u obitelji nemaju vremena sjediti satima u nekoj učionici. Ovaj način pruža im mogućnost učenja kada žele i koliko žele.

Što je potrebno za pohađanje tečajeva?

Naravno, osim dobre volje da se potroši vrijeme na ovakav vid neformalnog učenja, potrebna su neka predznanja koja su opisana u svakom tečaju. Zajedničko im je poznavanje osnova rada na računalu.

Tečajevi se provode u Carnetovom LMS sustavu Moodle te je polaznicima potreban elektronički identitet AAI@edu. Naravno, potrebno je računalo i internetska veza.

Koliko vremena traje jedan tečaj?

Vrijeme trajanja tečaja je 4 tjedna, no to ovisi o tempu rada svakog polaznika.

Tečajevi

1.Uporaba MS PowerPointa

Mentor i autor tečaja: Dubravka Petković

Prvo što ćete se zapitati jest što će nekome tečaj imageMicrosoft PowerPointa. Ne radi se o tečaju na kojem se svladavaju osnove Microsoft PowerPointa. Ovo je tečaj koji otkriva mogućnosti ovog programa za koji nema nikakvog oblika obrazovanja na našem tržištu. Tečaj bismo mogli nazvati i Radionica za izradu kvizova i igrica pomoću Microsoft PowerPointa te uporaba istih u nastavi.

Slika 1. Naslovnica tečaja Uporaba MS PowerPointa

Ciljevi tečaja:

 • upoznavanje s mogućnostima programa Microsoft PowerPoint pri izradi prezentacija
 • stjecanje znanja i vještina za izradu vlastitih prezentacija i primjena istih u nastavnim sadržajima.

Nakon završenog tečaja polaznici mogu:

 • stvarati prezentacije sukladno pravilima
 • procijeniti kada će i na koji način primijeniti prezentaciju tijekom nastavnog procesa
 • stvarati kvizove, igrice i sl. koristeći animacije, poveznice i prijelaze u Microsoft PowerPointu.

Način rada

Rad na tečaju je, prije svega, samostalan. Komunikacija s učiteljem (mentorom) odvija se putem foruma i poruka u eMail listi.

Tečaj je prvenstveno zamišljen kao tečaj praktičnog rada bez puno teorije.

Tijekom rada polaznici mogu usvajati znanja uz pomoć vježbi i završnog zadatka, a da bude zanimljivije – vježbe se boduju.

Sadržaj tečaja prikazan je pisano u lekcijama, no većim dijelom u obliku videouputa.

2. Izrada razredne mrežne stranice u Google Siteu

Mentori i koautori tečaja: Dubravka Petković i Sandra Vuk

imageMrežna stranica razreda prvenstveno je rad koji pokazuje suradnju učiteljica i roditelja. Za ovaj tečaj odabrali smo Google Site jer je besplatan i povezan s ostalim Googleovim alatima koji omogućavaju lakši rad.

Slika 2. Naslovnica tečaja Izrada razredne mrežne stranice

Ciljevi:

 • upoznati Google Site kao mrežnu lokaciju za izradu razredne mrežne stranice
 • steći znanja i vještine za izradu vlastitih mrežnih stranica razreda.

Na kraju tečaja polaznici mogu:

 • koristiti Google Site za izradu mrežnih stranica razreda
 • upoznati program za obradu slike (Picasa)
 • upoznati program za obradu zvuka (Audacity)
 • koristiti predviđene programe pri izradi sadržaja mrežne stranice
 • pridržavati se osnovnih pravila dizajna
 • ovladati korištenjem elektroničke pošte (Gmaila) te prostora za pohranu dokumenata Google Docs.

Način rada opisan je u prvom tečaju i gotovo je identičan.

Vrednovanje tečajeva

Tečajeve je do sada završilo oko tridesetak polaznika (oba tečaja), a u tijeku su oba tečaja s još 15-tak polaznika u svakom tečaju.

Anketama koje smo proveli na kraju tečajeva dobili smo samo pozitivne reakcije polaznika – od zadovoljstva načinom učenja do želje da pohađaju još takvih tečajeva i sl.

Nakon završenog tečaja polaznicima Udruga Zvono izdaje uvjerenje o završenom tečaju.

Na kraju, to nije sve. Tečajevi su besplatni. Nas nekolicina entuzijasta radi ovo volonterski.

Svi koji žele pristupiti tečajevima, dobrodošli su. Termini održavanja objavljeni su na mrežnim stranicama Udruge hrvatskih učitelja razredne nastave Zvono.

Besplatni EVO online tečajevi za nastavnike

marijana_smolcec

Marijana Smolčec

S razvojem interneta i mrežnih tehnologija mnogi nastavnici žele proširiti svoje znanje i povećati tehnološke sposobnosti kako bi što bolje mogli ugraditi web 2.0 alate u svoj nastavni proces ili kako bi mogli „uhvatiti“ korak s današnjim učenicima – digitalnim urođenicima.

Ako ste nastavnik engleskog jezika, informatike ili bilo kojeg drugog predmeta, tada nikako ne smijete propustiti besplatne EVO online tečajeve koji se održavaju svake godine u siječnju i veljači u trajanju od 5 tjedana. Bez obzira jeste li tek totalni početnik ili „tech savy“ (pravi stručnjak) naučit ćete mnogo o web 2.0 alatima, o pisanju bloga, kako se izrađuje wiki, što ljudi misle kad spomenu Twitter, Skype, podcasting, tags, RSS, Yahoo, Moodle i sl.

Što je to EVO?

clip_image002

EVO je skraćenica za Electronic Village Online projekt kojeg podržava Computer-Assisted Language Learning Interest SectionTESOL CALL- IS.

To je set online tečajeva koji se obično sastoje od jednostavnih online razgovora do odlično razrađenih radionica, a vode ih nastavnici za nastavnike. Naime, cijeli EVO tečaj temelji se na volonterskom radu nastavnika, EVO moderatora, koordinatora ili ICT stručnjaka koji su isto možda nekad bili polaznici ovog tečaja, a sada su se usavršili i žele pomoći drugima da nauče nešto više i budu svjesniji mogućnosti koje pruža internet.

evo

Nastavnici volonteri moraju završiti i pripremni tečaj za moderatora koji se obično održava u listopadu i studenom u trajanju od 4 tjedna pod vodstvom EVO koordinatora.

Vaclip_image004žno je spomenuti da se sudionici, tj. polaznici tečajeva, ne ocjenjuju. Svatko bira svoj korak i pokušava što više sudjelovati. Naravno, ima onih koji redovito izvršavaju sve zadatke, čitaju predloženu literaturu i sudjeluju na tjednim webinarima tzv. „Live sessions“, ali s druge strane postoje i oni malo sramežljiviji „lurkers“ koji iz pozadine prate što se događa.

clip_image006Prije godinu dana ja sam bila onaj manje sramežljivi polaznik. Jednostavan razlog za to je što su svi tako ljubazni, susretljivi, a opet profesionalni. Možete pitati što god vas muči ili zanima. Upravo zbog toga sam 2011. uspješno završila dva online EVO tečaja, Becoming a Webhead 2011“ čija je polazna stranica wiki i „Creating Vocabulary Activitieskoji se održavao u Moodleu.

Oba tečaja pomogla su mi u mom stručnom usavršavanju i razumijevanju web 2.0 alata. Stoga vas sve pozivam da se priključite ovogodišnjem EVO2012.

Naime, ove godine neću biti samo polaznik već i jedan od moderatora. Zajedno s još 11 nastavnika volontera i 3 koordinatora Teresom, Fernandom i Larrisom moderirat ću BaW2012.

Bit će zanimljivo istovremeno žonglirati između tečaja i svakodnevnih obveza u školi i obitelji. To je vrlo zahtjevan posao, ali ujedno i zahvalan jer ne samo što ćete upoznati mnogo divnih nastavnika, stručnjaka i obrazovnih djelatnika već istovremeno dosta toga i naučite. Stoga, ako ste željni novog znanja ili pak ponavljanja već nekog stečenog, čekamo vas.

Ovdjemožete pogledati nekoliko poruka kolega koji već duže sudjeluju na EVO online tečajevima.

Dođite i izaberite barem jedan od 15 ponuđenih tečajeva, već spomenuti BaW2012, zatim Digital Storytelling for Young Lerners, PLEs and PLNs for Lifelong Learning, TESOL Drama Workshop i dr. Najbolje je dobro proučiti listui odlučiti se za jedan ili najviše dva tečaja. Uvijek se možete vratiti sljedeće godine i prijaviti na neki novi ili pak ponoviti gradivo.

Dodatni izvori za proučavanje:

 1. Electronic Village Online Provides Free Professional Development Annually, TESOL Italy
 2. What are Webheds?
 3. TESOL International
 4. What is EVO?

UNESCO-ov online tečaj o ICT u obrazovanju

marijana_smolcec

Marijana Smolčec

Iako se danas u nastavi i obrazovanju sve više koriste ICT tehnologije, još uvijek postoji strah i nerazumijevanje kod upotrebe ovakvog načina rada u učionici.

UNESCO, specijalizirana agencija UN-a u zadnje se vrijeme dosta bavi pitanjima doprinosa informacijske i komunikacijske tehnologije upravo za razvoj obrazovanja, znanosti i kulture, a u svrhu izgradnje društva znanja. Nešto više o tome na stranicama UNESCO ICT u obrazovanju.

Njihova podružnica UNESCO Bangkok je, zahvaljujući japanskim fondovima (JFIT), objavila seriju e-učenja o ICT-u u obrazovanju i to na CD ROM-u. No, istom tečaju e-učenja, koji se sastoji od dva modula, može se pristupiti i online.

Oba modula su vrlo živopisna i interaktivna, što bi značilo da dok proučavate ponuđene clip_image002materijale pomoću tzv. prezentacija, istovremeno ih možete i slušati, a nakon svake kraće cjeline, možete provjeriti naučeno. Takav način ponavljanja je neka vrsta pripreme prije samog polaganja pojedinog modula koji se zove Review Point. Važno je spomenuti da je tečaj na engleskom jeziku no, svatko s relativno dobrim poznavanjem ovog jezika može pratiti sadržaje.

Review Point ili ispitni dio izgleda kao interaktivna igra ili kviz („board game“). Za svaki točan odgovor postoji balon koji se za jedno mjesto penje prema gore, ali isto tako se za svaki netočan odgovor spušta prema dolje. Imate jednu šansu za svako pitanje. Pitanja se izmjenjuju i cilj je stići do vrha. Kad dođete do vrha, položili ste određeni modul.

clip_image004clip_image006clip_image008

U slučaju da imate poteškoća pri odgovaranju, možete se uvijek vratiti na proučavanje tematike i ponovo pristupiti polaganju testa sutra, prekosutra ili za mjesec dana, sve ovisi o vašem vremenu i volji za učenjem. Program pamti vaše ime i prezime s kojim ste se prvi put registrirali na online tečaj. To isto ime i prezime bit će ispisano i prikazano na Diplomi (Certificate), stoga bi bilo dobro da upisujete svoja prava imena i prezimena jer ovaj certifikat ili diplomu možete kasnije priložiti kao dio svog individualnog stručnog usavršavanja.

Diploma se može direktno ispisati,spremiti u pdf-u ili XPS Vieweru. Svoje ime također možete objaviti na službenim UNESCO-vim stranicama.

clip_image010

Nešto detaljnije o samim modulima

Modul 1: ICT osnove (ICT in Education-Essentials)

Ovaj prvi modul polaznicima daje osnovne informacije o ICT-u u obrazovanju i želi unaprijediti sveopće razumijevanje ICT-a u obrazovne svrhe:

 • što je to ICT?
 • koje se sve tehnologije podrazumijevaju kao ICT?
 • zašto uključiti ICT u obrazovanje?
 • prednosti dostupnog obrazovanja kroz upotrebu ICT-a (accessible education)?
 • koji su to izazovi kod uključivanja ICT-a u obrazovanje?
 • kako pronaći dobre izvore za ICT (projekti) i sl.?

clip_image012 clip_image014clip_image016

 clip_image018clip_image020

Modul 2: ICT – donošenje odluka (ICT in Education – Decision Making)

Drugi modul polaznicima omogućuje da ispitaju različite činitelje uključene u biranje najbolje tehnologije koja se može upotrijebiti kod poučavanja.

U središtu ovog modula su „Scenarios“ dijelovi koji se temelje na jedinstvenim situacijama povezanim sa svakodnevnim odlukama o uključivanju ICT-a u obrazovanje, kao što su npr.

„potreba za ICT-em“ (The Need for ICT) koja daje primjere o upotrebi ICT-a za uvježbavanje jezičnih i socijalnih vještina te također navodi ICT kao primjer cjeloživotnog učenja. U scenariju o „tehnologiji“ (Technologies) naučit ćete nešto više o računalima općenito, o prednostima i nedostatcima interneta te npr. bežičnoj tehnologiji. Dio „Izazovi i ljudi“ (The Challenges and the People) daje kratki pregled uloga pojedinih ljudi u uključivanju ICT tehnologije u nastavi, a to su donositelji odluka i pravila, nastavnici i školski administratori, dok ćete se u zadnjem dijelu „Donošenje dobrih odluka“ (Making Good Decisions) upoznati sa SWOT i RoI analizom.

clip_image022 clip_image024

U glavnom izborniku u popisu alata nalazi se i literatura u pdf formatu te dodatni izvori i poveznice za proučavanje.

Oba su modula posebno sastavljena za obrazovnu i školsku administraciju, pedagoge, nastavnike i druge stručnjake općenito. Osim ovih modula, UNESCO planira izraditi još neke koji bi uključivali sljedeće teme:

 • ICT in Education Planning (IKT u obrazovnom planiranju)
 • ICT in Education Indicators (IKT u indikatorima obrazovanja)
 • ICT Manual for Teachers and School Administrator (IKT priručnik za nastavnike i školske administratore)

Na stranicama UNESCO Bangkok u izborniku pod nazivom Training of Teachers također ćete pronaći dosta raznih poveznica i popisa projekata, saznati nešto više o e-alatima, portalu za nastavnike te o ICT izvorima za daljnje poučavanje i učenje prirodoslovno-matematičkih predmeta, ali i stranih jezika.

Izvori:

 1. http://www.unescobkk.org/new/
 2. http://www.min-kulture.hr/unesco/
 3. http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/

Tečaj „Osnove programa za tablično računanje MS Excel 2007”

sanda_sutalo

Sanda Šutalo

Početkom veljače ove godine upisala sam mentorirani CARNetov online tečaj za svladavanje osnova izrade online tečaja pomoću sustava Moodle. Tijekom šest tjedana učila sam kako oblikovati vlastiti tečaj pa je nastao tečaj „Osnove programa za tablično računanje MS Excel 2007”.

Tečaj nije u potpunosti završen jer je Moodle sustav izrazito velikih mogućnosti koje se tek naziru tijekom učenja o njemu. Kako bih popravila tečaj, ispravila načinjene pogrješke i po potrebi nadogradila sadržaj, potrebna mi je pomoć zainteresiranih entuzijasta koji će tečaj isprobati, a potom se na njega kritički osvrnuti s ciljem poboljšanja kvalitete. Bit ću vrlo zahvalna svima koji se jave na e-adresu sanda.sutalo@gmail.com sa svojim razmišljanjima, kritikama i prijedlozima.

1. Ciljana skupina polaznika i obrazovni ciljevi

Tečaj „Osnove programa za tablično računanje MS Excel 2007” namijenila sam učenicima srednjih škola kojima je Računalstvo/Informatika reclip_image002doviti predmet i učenicima osnovnih škola kojima je Informatika izborni predmet. Tečaj je usklađen s Nastavnim planom i programom predmeta Računalstvo/Informatika. Naravno, mogu ga koristiti i svi oni kojima je želja naučiti rukovati osnovnim mogućnostima programa MS Excel 2007.

Slika 1. Izgled naslovne stranice tečaja

2. Nastavni sadržaj

Tečaj je podijeljen u šest tematskih cjelina. Svaka se sastoji od jednog ili više poglavlja, a svako poglavlje od niza lekcija.

 • Prva cjelina: Uvod u program, Prozor programa
 • Druga cjelina: Podatci,clip_image004 Oblikovanje podataka
 • Treća cjelina: Brojevi i formule
 • Četvrta cjelina: Razne mogućnosti programa, Oblikovanje izgleda stranice, Držač ispune
 • Peta cjelina: Grafikoni
 • Šesta cjelina: Funkcije

Slika 2. Prikaz tematskih cjelina

Kao uvod u svaku od tematskih cjelina navedeni su obrazovni ciljevi i aktivnosti koje se očekuju od korisnika.

clip_image006Slika 3. Jedan od uvoda u pripadajuću tematsku cjelinu

Lekcije su oblikovane na jednostavan način, pisane su jednostavnim jezikom, obimom nisu prevelike, a sadržaj je obilno popraćen slikama koje olakšavaju usvajanje gradiva (preko 300 slika).

clip_image008Slika 4. Primjer lekcije

Navigacija između poglavlja i lekcija je vrlo jednostavna. Po odabiru poglavlja prikazuje se popis lekcija. Nazivi lekcija ujedno su i poveznice koje vode do pripadajućih lekcija. Za kretanje naprijed – natrag služe navigacijski gumbi sa strjelicama.

clip_image010Slika 5. Prikaz navigacije

Svaka tematska cjelina sadrži pripadajuću Vježbenicu, Zadatak i Test.

2.1. Vježbenice

clip_image012Uz pomoć Vježbenica korisnik kroz praktični rad na računalu treba isprobati i uvježbati naučeno. Vježbenice se sastoje od vježbi. Datoteke za vježbanje korisnik može izraditi sam ili na svoje računalo preuzeti gotove pripremljene datoteke.

Slika 6. Prikaz dijela jedne od Vježbenica

2.2. Zadatci

Zadatci se, poput Vježbenica, izrađuju u datotekama koje korisnici izrađuju sami ili preuzimaju sa sustava na svoje računalo. Kad izrade zadatak, korisnici datoteke trebaju učitati u sustav. Učitane zadatke pregledava nastavnik–mentor i vrjednuje ih. Uspješnost rješavanja zadataka (uz testove) određuje uspješnost svladavanja tečaja.

clip_image014Slika 7. Prikaz dijela jednog od zadataka

2.3. Testovi

Testovi omogućavaju online provjeru znanja. Stvorena je baza od 84 pitanja koja su različitog oblika i vrste, od zadataka višestrukog odabira, kratkih odgovora, usporedbe parova do oblika istina/laž i ugniježđenih odgovora. Svaki je test vremenski ograničen, a korištenje tečaja u praksi dat će povratnu informaciju za možebitnu korekciju predviđenog vremena rješavanja.

clip_image016Korištenjem pitanja iz baze za svaku od tematskih cjelina, oblikovan je test od četrnaest pitanja. Pri stvaranju testa uključena je mogućnost miješanja redoslijeda odgovora da bi pitanja kod svakog korisnika imala drugačiji redoslijed te mogućnost promjene redoslijeda odgovora u pitanju. Ove mogućnosti smanjuju mogućnost varanja na testu.

Slika 8. Prikaz raznih vrsta pitanja u testu

Testovi se ispravljaju automatski. Takav način rada omogućava da korisnik dobije povratnu informaciju odmah po završetku testa. Tablica pokazuje povratnu informaciju koja se trenutno koristi u tečaju, a oblikovana je na osnovi postotne uspješnosti:

Odlično!

87 % – 100 %

Vaši su rezultati vrlo dobri.

73 % – 86 %

Vaši su rezultati dobri.

59 % – 72 %

Dovoljno za prolaz, ali u sljedećim lekcijama svakako uložite više truda!

45 % – 58 %

Na žalost, uloženi trud nije bio dovoljan. Sljedeći se put bolje potrudite!

0 % – 44 %

2.4. Komunikacijski alati

Budući da je online tečaj specifičan oblik obrazovnog procesa, na njegovu uspješnost utječe i mogućnost interakcije između sudionika – korisnika međusobno te nastavnika i korisnika. Primjenom odgovarajućeg oblika komunikacije u online tečaju, korisnici stječu osjećaj pclip_image018ripadnosti grupi, mogu dobiti pomoć drugih korisnika ili mentora, a mogu i raspravljati o nastavnim sadržajima. U tečaju se koristi asinkroni oblik komunikacije: forum.

Slika 9. Forumi

Za tečaj su pripremljena tri foruma. Jedan služi predstavljanju i upoznavanju kandidata i mentora međusobno, drugi je namijenjen objavljivanju vijesti o tečaju, a treći forum služi raspravama o problemima nastalim pri svladavanju nastavnog gradiva.

3. Opis strategija učenja

S obzirom na ciljane skupine korisnika, tečaj je moguće koristiti na dva načina – kao kombinirani oblik nastave kojim upravlja mentor-nastavnik te kao online tečaj za samostalno učenje koje može biti mentorirano ili nementorirano.

3.1. Primjena tečaja u nastavi

Prvi način podrazumijeva primjenu tečaja u nastavi pri čemu se dio nastave odvija na klasičan način u učionici, a dio online. Svi materijali koji se učenicima pružaju u klasičnom dijelu nastave, ponuđeni su i kao dio online tečaja kroz tematske cjeline pa ih učenik može dodatno rabiti.

Učenici s mentorom ili međusobno mogu komunicirati korištenjem elektroničke pošte i foruma. Forumom mogu razmjenjivati razmišljanja o problemima na koje su naišli, o spoznajama koje su stekli, a nastavnik uvijek ima moclip_image020gućnost usmjeravanja rasprava ili ponude rješenja problema kada smatra da je to potrebno.

Ovakav način korištenja tečaja podrazumijeva i vremenska ograničenja pa je bitno koristiti kalendar u kome će biti zabilježeni svi datumi važni za tečaj.
Slika 10. Kalendar

Mentor–nastavnik tečaj može koristiti i na ograničeni način, tako da uz pomoć tečaja samo provjerava usvojena znanja i vještine svojih učenika. Tada će, za vrijeme nastavnog sata predviđenog za provjeru znanja određene tematske cjeline, u kontroliranom okruženju (objektivnost vrjednovanja uspješnosti rada učenika) učenike uputiti na rješavanje zadataka i online testova. Dobivene ocjene mogu biti samo dio ili jedini način vrjednovanja uspješnosti učenika pri usvajanju ove nastavne teme.

3.2. Online tečaj

Drugi način korištenja tečaja je isključivo online. Na taj način korisnik samostalno, u vrijeme kada to njemu odgovara i koliko mu odgovara, usvaja nova znanja iz ponuđenih lekcija, a potom uvježbava naučeno. Tečaj je kvalitetniji ako je mentoriran jer korisnik dobiva povratne informacije o uspješnosti izvršenih zadataka, forumom sudjeluje u raspravama, dobiva odgovore na pitanja i smjernice u radu.

S obzirom na ponuđene materijale, vježbe i upute, smatram da bi i nementorirani način rada trebao biti posve zadovoljavajući te da bi prosječno motiviran i prosječno marljiv korisnik uz pomoć ovog tečaja mogao postići odlične rezultate.

4. Plan vremenskog trajanja tečaja

Predviđeno vrijeme za trajanje nementoriranog online tečaja je šest tjedana. Tijekom tog perioda korisnici tečaju mogu pristupati u vrijeme kada im najviše odgovara. Za svladavanje nastavnog gradiva, izradu vježbi, zadataka i testova predviđeno je od četiri do šest sati tjedno. Smatram da je to za prosječno zainteresiranog korisnika vrlo zadovoljavajuće s obzirom na cilj koji želi postići.

Ako se tečaj izvodi kombiniranim načinom, mentor-nastavnik, ovisno o dobi učenika, njihovim sposobnostima i interesima, tečaj može izvoditi kraći ili dulji period.

5. Elementi za vrjednovanje znanja

Konačni uspjeh ovisi o rezultatima postignutim rješavanjem šest zadataka i šest testova. Zamišljeno je da ukupan broj bodova bude 100 (zadatci 60 bodova, a testovi 40 bodova).

Testovi se ocjenjuju automatski. Prema postotnoj uspješnosti potrebno je oblikovati skale ocjena te odrediti udio svakog testa u ukupnom rezultatu uspješnosti rješavanja testova. To još nije učinjeno za ovaj tečaj.

Također još nisu oblikovane skale ocjenjivanja svakog zadatka pojedinačno te određivanje udjela svakog zadatka u ukupnom rezultatu uspješnosti rješavanja zadataka. Taj je dio tečaja još u izradbi, ali se nadam da će uskoro biti oblikovan i ponuđen na korištenje.

6. Kako do tečaja?

I za kraj, kako do tečaja?! To je moguće na više načina, primjerice, odabirom poveznice

https://moodle.carnet.hr/course/view.php?id=1153 .

Budući da je tečaj načinjen u CARNetovom sustavu Moodle, po odabiru navedene poveznice treba se prijaviti u sustav. Poveznica korisnika odvodi na stranicu za autentifikaciju. Korisnik treba upisati svoje podatke, korisničku oznaku i zaporku iz Edu.hr sustava (npr. ime.prezime@ustanova.hr). clip_image022

Po prijavi u sustav, korisnika dočekuje pristupna stranica za tečaj. Korisnici u testnoj fazi za pristup tečaju trebaju unijeti zaporku tečaja: sandasutalo.

Slika 11. EduHr

A nakon toga… Pogledajte. Kritizirajte, tražite pogrješke i mane. I, lijepo molim, obavijestite me o svemu što smatrate da je bitno kako bi se clip_image024tečaj poboljšao.

Budući da je u ovaj posao uloženo puno rada, truda i entuzijazma, bilo bi lijepo kada bi po ispravcima i nadogradnji bio dostupan svim zainteresiranim nastavnicima za korištenje u našim školama.

Slika 12. Pristup tečaju

Obrazovne tehnologije u razredu

sanja_bozinovic

Sanja Božinović

„Learning Technologies for the classroom“, desetotjedni online tečaj namijenjen profesorima engleskog jezika koji organizira British Council, završio je 5. prosinca 2010. godine. Prvi dio tečaja bavio se temama vrsta obrazovnih tehnologija, pravilima ponašanja na internetu, odabirom mrežnih stranica za učenike, zaštitom autorskih prava i sigurnošću učenika na internetu.

Vrste obrazovnih tehnologija u razredu

DVD medije i programski paket Office koriste gotovo svi učitelji, interaktivne ploče i obrazovni programi većini su učitelja još uvijek nedostupni, dok o učenju pomoću mobilnih uređaja, internetskih igara, društvenih mreža i virtualnih svjetova tek učimo, a primjenjuju ih samo oni najinovativniji. U koju god grupu pripadali, važno je upoznati se sa svima kako bismo napravili najbolji izbor za svoje učenike i nastavu učinili kreativnijom, bližom učenicima i učinkovitijom.

classroom1
Slika 1. Dio iz Learning Technologies for the Classroom

Profesori iz Armenije, Bugarske, Izraela, Litve, Srbije, Turske i Hrvatske su u forumu na servisu Moodle pisali o problemima s kojima se susreću u svojim zemljama kad žele uključiti računalo u nastavu stranog jezika: nedovoljnoj informatičkoj opremljenosti škola, nezainteresiranosti kolega za učenje o upotrebi računala u nastavi, kao i uvjerenju učenika da je računalo prvenstveno izvor zabave.

Svi smo, unatoč svijesti o svim tim preprekama u radu, više nego uvjereni da je integriranje tehnologije u nastavu stranog jezika izvrstan put do uspjeha učenika.

Netiquette

Na početku tečaja prisjetili smo se pravila lijepog ponašanja na internetu, „netiquettea“, što je izvrsna tema koja se rijetko nalazi u lekcijama stranog jezika jer se podrazumijeva da su učenici to već negdje naučili, što smatram pogrešnim jer tema nije ništa manja važna od pravila pristojnog ponašanja u razredu čime se iznova bavimo svake školske godine.

Važno je zapamtiti:

 • Odabir riječi, tona i stila u virtualnom je okruženju teži zbog činjenice da često ne vidimo osobu s kojom komuniciramo pa nema pomoći izraza lica, gesta, okoline. Sve postaje još teže kad se komunikacija odvija na stranom jeziku koji tek učimo.
 • Moramo biti jasni i sažeti te posebno paziti na prikladnost jezika.
 • Nikad ne smijemo koristiti velika tiskana slova u pisanju jer to izgleda kao da vičemo.
 • Možemo proslijediti poruku koju smo dobili samo uz dozvolu pošiljatelja.
 • Moramo uvijek poštivati autorska prava.
 • U online komunikaciji nismo anonimni. Štoviše, svojim slikama i riječima se predstavljamo svijetu.

Ovo su samo najvažnija pravila koje obavezno uključujem u svoje lekcije.

Koliko poznajete pravila ponašanja u virtualnom okruženju, možete provjeriti u sljedećem kvizu.

Među izvorima informacija koje sam proučavala u okviru tečaja, najupotrebljiviji, a ujedno i najsažetiji za rad s učenicima je „How to Follow Proper Netiquette Rules“.  

Procjena i odabir mrežnih stranica za upotrebu u lekcijama

Za profesora je važno naučiti analizirati dijelove URL-a jer tako iz same poveznice dobivamo informacije o pogodnosti mrežne adrese za učenike. Sljedeća slika pokazuje kako analiziramo URL stranice koju razmatramo za upotrebu u nastavi.

classroom2Slika 2. Dio iz Learning Technologies for the classroom

Dio zvan TLD (top level domain) je također važan dio adrese. Razlikovanje između „org“ što je skraćeno od „organisation“, a označava neprofitnu organizaciju i „com“ što je komercijalna domena, je važno ako znamo da na „com“ možemo očekivati plaćanje nekih usluga i oglašavanje.

Kad profesor koristi materijal s interneta, ima veliku odgovornost. Prednosti kao što su autentičnost, aktualnost i motivirajući format za učenike, profesora nikako ne smiju navesti da bez detaljnog razmatranja učenicima ponudi materijal s interneta kao lekciju. Mrežne stranice razmatrali smo vodeći računa o pet kriterija:

 • točnost i prihvatljivost (accuracy and acceptance ) – je li sadržaj utemeljen na točnim činjenicama, jesu li gramatika i pravopis točni, stranica nedavno ažurirana i vrijede li sve poveznice,
 • autoritet i pokrivenost (authority and coverage ) – provjera izvora informacija, je li jasno tko je autor i izdavač, jesu li oni kvalificirani za pružanje takvih informacija te je li sadržaj nepristran,
 • namijenjenost i relevantnost (audience and relevance ), kriterij posebno važan pri biranju sadržaja za djecu i mlade gdje smo provjeravali jesu li stupanj jezika i ton primjereni,
 • obrazovni fokus (educational focus ) – podržava li sadržaj različite stilove učenja, je li primjeren za vizualne, auditivne, kinestetičke ili neke druge stilove učenja,
 • lakoća upotrebe (ease of use ) – je li lako pronaći informaciju, ima li stranica funkciju traženja i / ili indeks odnosno je li navigacija logična.

Zaštita autorskih prava

Tema o kojoj premalo znamo, a još manje poučavamo učenike, bila je zaštita autorskih prava. U Hrvatskoj se na prava autora materijala koje koristimo obraća premalo pažnje pa većina učenika smatra sve što nađu na internetu – vlasništvom nalaznika.

Svakako je važno znati sljedeće podatke:

 • Kopiranjem se smatra: fotokopiranje, skeniranje, preuzimanje s interneta, snimanje na zvučne i videokasete, kopiranje CD-a, DVD-a i CD ROM-a.
 • Knjige, novine i časopisi podliježu pravilu da se smije napraviti jedna kopija od 5 -10 % knjige ili jednog poglavlja i to za individualno proučavanje, odnosno potrebe istraživanja. Dijelove knjiga za korištenje u razredu smijemo izrezivati, preslagivati i stavljati na kartice.
 • Novine se mogu slobodno kopirati za upotrebu u razredu. Slike iz tiskanih medija se mogu koristiti u svrhu poticanja diskusija, izradu kartica i ostale upotrebe u razredu.
 • Sa zvučnih kaseta i CD-a s glazbom dozvoljeno je snimanje dijelova za vježbe od 10 % ili jednog poglavlja. Riječi pjesama se legalno preuzimaju s nekih mrežnih stranica, dok se za upotrebu glazbe treba tražiti dozvola umjetnika, kompozitora i ostalih vlasnika autorskih prava.
 • Videozapis se može prikazivati u razredu u svrhu poučavanja – isključivo učenicima, ne roditeljima, gostima i drugima, a kad se radi o kupljenim komercijalnim videosnimkama, one se smiju prikazivati samo u originalnom formatu.
 • Skeniranje je vrsta kopiranja, skenirani tekstovi se mogu slagati u Wordove dokumente, a za svaku promjenu (npr. pretvaranje teksta u vježbu popunjavanja praznina u tekstu) treba tražiti dozvolu vlasnika prava.
 • Dijelovi mrežnih stranica se mogu koristiti za osobnu upotrebu, a važno je uvijek pročitati uvjete korištenja stranice. Gotovo uvijek na mrežnim stranicama postoji adresa e-pošte za kontakt i većina vlasnika rado daje dozvolu za korištenje materijala u školi.
 • Postoje također i stranice s besplatnim materijalima pogodnim ili čak namijenjenim direktno za upotrebu u nastavi.

Štetna strana tehnologije

Na internetu se nalaze sadržaji za različite vrste korisnika, a neki mogu biti štetni za djecu i mlade. Osim stranica neprimjerenog sadržaja i ekstremno agresivnih igara, problem su i virusi, „spam“, krađa identiteta i dr. Također, sve veći problem je upotreba tehnologije, posebno mobilnih telefona i interneta, za zlostavljanje drugih, tzv. cyberbulling.

Profesor mora zaštiti svoje učenike pravilnim odabirom sadržaja, ali isto tako ih i naučiti da sami budu svjesni novih opasnosti.

Teme sigurnog korištenja interneta su izvrsno obrađene na više mrežnih stranica koje obiluju savjetima u atraktivnim formatima: kvizovima, lekcijama, interaktivnim sadržajima raznih vrsta za učenike, profesore i roditelje.

Korištenje videomaterijala, postera, lekcija i drugog materijala na tim stranicama je besplatno.

Neki od meni najboljih izvora materijala za nastavu na temu sigurnosti na internetu:

http://www.bbc.co.uk/cbbc/help/web/besmart.shtml
http://www.kidsmart.org.uk/
http://www.childnet.com/sorted/

Ove stranice posvećuju značajno mjesto i zlostavljanju, tj. „cyberbullingu“, koje je gore od klasičnog zlostavljanja u školi jer se može provoditi 24/7, dopire do puno većeg broja ljudi i brže, počinitelj može pokušati ostati anoniman što dodatno muči žrtvu, a ponekad ljudi čak i nisu svjesni da svojim ponašanjem nanose štetu drugima, dakle može biti počinjeno i iz nehata.

Sa svojim učenicima sam koristila sljedeću poveznicu, videozapis koji je izvrsno upotpunio moj sat i pomogao mi početi rješavati problem.

Zaključak

U nastavku tečaja naučila sam puno o korištenju programskog paketa Office u razredu s jednim računalom i u informatičkoj učionici, o poučavanju različitih jezičnih vještina uz pomoć sadržaja na internetu, o korištenju društvenih mreža i o međunarodnim projektima.

„Learning Technologies for the classroom“ je tečaj koji toplo preporučujem svakom profesoru engleskog jezika, bio on iskusan u korištenju obrazovnih tehnologija u svom radu ili tek zainteresirani početnik.

Od ideje do filma

zeljka_markovic_bilic

Željka Marković-Bilić

Tečaj „Od ideje do filma“ postoji već niz godina, no dosad se odvijao licem u lice s polaznicima na raznim videoradionicama, uglavnom ograničen mjestom održavanja. Spojem tehnologije, novih sustava, ali i želje da se film i filmska kultura približe svim zainteresiranima, nastala je i njegova online inačica. Njegov autor, dipl. učitelj informatike Darko Rakić, ističe kako u obrazovnim ustanovama često ne postoji motivacija, znanje niti dovoljno vremena za provođenje izvannastavnih aktivnosti iz područja filma, a ujedno postoji nedostatak kompetentnoga kadra pa se javlja i potreba za drugačijim načinom obrazovanja koje će biti prilagođeno i dostupno svima. Rješenje je pronašao u e-obrazovanju koje nudi poučavanje primjereno uzrastu i stupnju obrazovanja polaznika, neovisno o školi koju pohađaju i mjestu življenja, a ovisno o njihovom slobodnom vremenu.

Tečaj je nastao korištenjem Moodlea – alata otvorenog koda. Moodle je alat za izradu elektronskih obrazovnih sadržaja i održavanje nastave na daljinu, a više o njemu možete saznati na adresi http://moodle.org/.

Tečaj je sastavljen od deset poglavlja koji polaznika na jednostavan i vrlo praktičan način vode od nastanka filma do snimanja i montaže.

Prvo poglavlje obrađuje film kao medij te njegove karakteristike, a polaznika se barem na trenutak vraća u godine kada su nastajali prvi filmovi i rađala se filmska industrija. Slika1Spominju se braća Lumiere, kinetoskop, prvi zvučni i filmovi u boji. Između ostaloga, može se pogledati prvi film u boji – crtani film „Cvijeće i drveće“ iz 1932. godine te proučiti usporedba filma s drugim medijima.

Slika 1. Primjer iz lekcije Općenito o filmu

U drugom se poglavlju polaznici upoznaju s filmskim rodovima i vrstama. Kako je Slika2najlakše učiti pomoću vizualnih medija, autor tečaja svaku vrstu filma potkrepljuje videoprimjerima. Možete, primjerice, proučavati i učiti razlike između igranog, dokumentarnog i animiranog filma.

Slika 2. Primjer iz lekcije Filmski rodovi i vrste

Budući režiseri će uz brojne primjere s lakoćom svladati funkciju kadra, filmskog plana, kuta snimanja te ostalih filmskih izražajnih sredstava – sadržaje trećega poglavlja.

Prva tri poglavlja polaznicima tečaja omogućuju i olakšavaju razumijevanje kulture filma te pružaju informacije koje će budućim filmašima uvelike olakšavati posao u prvim pokušajima snimanja.

Ideju za film možemo pronaći u svakodnevnom životu, prošlosti, raznim medijima, budućnosti ili pak na filmu. A oko dobro razrađene ideje nastaju sinopsis, scenarij i knjiga snimanja. Svi ti pojmovi, kao i primjeri kako ih napraviti, sadržaj su četvrtog poglavlja kojim Slika3započinje najzanimljiviji dio tečaja. Nakon što se razradio scenarij filma, podijelile uloge i likovi te izradila knjiga snimanja, još je preostalo raspodijeliti tko će što raditi, odnosno sastaviti filmsku ekipu. Tko je tko u filmu i čija sve imena idu na najavi i/ili odjavi filma te što obuhvaća njihov posao, sadržaj je petog poglavlja.

Slika 3. Primjer iz lekcije Filmska izražajna sredstva

Za snimanje je vrlo bitan odabir kamere jer upravo o njoj ovisi cjelokupni dojam. Možemo imati vrhunski scenarij i glumce, no ako je snimano kamerom koja daje neoštre, nekvalitetne snimke, cijeli je projekt vrlo upitan. Stoga autor tečaja veliku pažnju pridaje kameri uz objašnjenja kako radi i kako se pravilno koristi te daje savjete za uspješno snimanje (sedmo poglavlje).

Uz snimanje se usko povezuje kompozicija kadra. Kako prilikom snimanja/montaže ne bi došlo do nerealnih situacija odnosa likova i pozadine (prostora u kojem se nalaze), šesto poglavlje obuhvaća kompoziciju kadra, odnosno objašnjava kako se i na koji način likovi razmještaju unutar određenog kadra.

Završetkom snimanja na red dolaze montažeri, odnosno montaža snimljenih kadrova u jednu cjelinu – film. Koju vrstu montaže odabrati, uglavnom određuju redatelj i montažer filma, ali i sam film, odnosno njegova tematika i vrsta. Slika4Kako montirati, za koju se vrstu montaže odlučiti i što se njome dobiva, opisuje osmo poglavlje.

Slika 4. Primjer zadatka iz lekcije Montaža videa

Windows Live Movie Maker je program za obradu videomaterijala, a autor tečaja ga predlaže kao jedan od najlakših i najjednostavnijih za početnike montažere. No, u njemu se mogu montirati i opsežni i zahtjevni projekti što Slika5dokazuju navedeni primjeri. Kako ga instalirati, učitati snimljeni materijal, otkud krenuti s montažom te brojna druga pitanja, donosi deveto poglavlje tečaja.

Slika 5. Primjer iz lekcije Montaža u
Windows Live Movie Makeru

Tečaj završava provjerom znanja iz svih poglavlja (deseto poglavlje). Pomoću pitanja ponavljaju se najvažniji pojmovi potrebni za snimanje i montažu filma. Važno je naglasiti da na kraju svakog poglavlja autor zadaje zadatke koji su vezani uz poglavlje koje se proučavalo kako bi polaznik tečaja sam kontrolirao koliko je znanja usvojio. Sastavni dio tečaja je i rječnik pojmova koji polazniku, koji se nikada nije susretao s filmskim žargonom, pomaže da jednostavnije prolazi kroz poglavlja.

Zadnji i završni zadatak je snimanje filma na temu po izboru. Naravno, pri izradi filma treba uzeti u obzir i primijeniti sve što se učilo u tečaju: od ideje do filmskih izražajnih sredstava, kompozicije kadra, pravila snimanja i montaže.

Slika6
Slika 6. Primjer završnog zadatka tečaja

Film, kao najvažniji dio medijske kulture, jedan je od najvećih medija današnjice sa snažnim utjecajem na živote ljudi i djece, ističe autor Darko Rakić i dodaje: „S osnovama medijske kulture djecu treba upoznavati od vrtića i nastaviti tijekom daljnjeg obrazovanja. Filmom se djeca i mladi mogu izraziti na drugačiji način – uzimajući kameru u ruke i snimajući svoje doživljaje mogu prikazati svoje stavove o životu. Upravo zbog toga izdvajam film kao medij kojim bismo se trebalo više baviti i sustavno ga istraživati.“

Tečaj „Od ideje do filma“ možete pogledati na stranicama CARnetovog sustava za online učenje.

Za ulazak u tečaj potrebno je prijaviti se s AAI@EDU.HR podacima te koristiti lozinku tečaja: cuc.

Ljeto za učenje

arjana_blazic

Arjana Blažić

Na portalu http://www.stipendije.info/ prošle sam godine uočila zanimljiv natječaj za nastavnike engleskoga jezika pod nazivom „E-Teacher Scholarship Program” koji je objavilo Američko veleposlanstvo u Zagrebu. Program se sastoji od sedam međusobno nevezanih online tečajeva koji se održavaju na Sveučilištu Maryland Baltimore County i Sveučilištu Oregon kako bi nastavnici usavršili metode podučavanja engleskoga jezika pomoću udaljenog učenja.

Tečajevi traju 10 tjedana i održavaju se u zimskom, proljetnom i ljetnom periodu, a fokusirani su na sedam područja akademskog podučavanja engleskog jezika kao stranog jezika:

 • Kritičko mišljenje u kurikulumu engleskoga kao stranog jezika
 • Engleski za mlađu populaciju
 • Upotreba interaktivnog weba u podučavanju engleskoga jezika
 • Engleski za posebne potrebe
 • Ocjenjivanje i testiranje u engleskom jeziku
 • Metodologija podučavanja engleskoga kao stranog jezika
 • Razvijanje vještina čitanja i pisanja pomoću projektnoga učenja.

Tečaj Upotreba interaktivnog weba u podučavanju engleskog jezika činio mi se izuzetno zanimljivim jer za cilj ima uvođenje inovativnih online metoda rada. Nastavnicima se omogućuje upoznavanje s najnovijim teorijskim i praktičnim znanjima o primjeni računala u nastavi engleskoga jezika kako bi novostečeno znanje primijenili u svom svakodnevnom radu u razredu. Kad su mi iz Sveučilišta Oregon poslali obavijest da sam dobila željenu stipendiju, objasnili su da tečaj, koji traje od 21. 6. do 27. 8. 2010., zahtijeva internetsku dostupnost od 2-3 sata tjedno za proučavanje literature te 3-4 sata tjedno za pisanje postova, blogova i projekata. Sedam sati tjedno, pomislila sam, zašto ne? Ja to mogu! Znajući da ću veći dio tog vremena provesti na Jadranu, opskrbila sam se mobilnim internetom i započela svoju ljetnu avanturu.

Prvi tjedan je počeo vrlo jednostavno: trebalo je otvoriti blog i predstaviti se. Koliko teško to može biti, pomislila sam naivno, no pokazalo se da je čak i taj naizgled lagani dio zahtijevao puni angažman stipendista/ica na četiri „fronta”:

 • svaki tjedan sudjeluje se u 3-5 diskusija u virtualnoj učionici nicenet.org s barem dva posta u svakoj i nekoliko konstruktivnih komentara na postove kolega,
 • tjedni zadatak se sastoji od praktične primjene tjedne teme na zajedničkom wikiju,
 • projektni zadatak služi kao priprema za završni projekt,
 • na blogu je potrebno napisati minimalno jedan post tjedno uz barem jedan konstruktivni komentar na blogu jednog od polaznika.

 

Što konstruktivni komentar mora sadržavati, naučili smo na samom početku tečaja. Naime, za takav komentar rečenica „Da, sviđa mi se clip_image002tvoj post” ili „U potpunosti se slažem” nije dostatna, već uz nju mora stajati i suvislo objašnjenje. Osim toga, obavezno je dodati dobro potkrijepljene kontrargumente. Ponekad je to jednostavno, naročito kad se ne slažete sa stajalištem kolege, no problem nastaje kad imate identično mišljenje kao i vaš kolega, ali morate kritički sagledati i drugu stranu te o tome argumentirano pisati. Kako je tečaj odmicao, tako smo svi postajali sigurniji u izražavanju naših stavova, s pregrštom ideja, savjeta i preporuka jedni drugima.

Polaznici tečaja, nas 21, profesori su engleskog jezika u osnovnim i srednjim školama i fakultetima u raznim krajevima svijeta, od Kanade i Hondurasa preko Maroka i Makedonije do Pakistana i Kazahstana. Dok su neki bili početnici s tek nekoliko godina staža, drugi su imali dugogodišnje iskustvo u nastavi engleskog jezika, neki s površnim znanjem o računalima, drugi računalni stručnjaci. Neki u svojim učionicama imaju najnoviju računalnu opremu s prijenosnim računalima za svakog učenika, drugi nemaju niti jedno računalo, a kamoli pristup internetu. Vrlo šaroliko društvo sa zajedničkim ciljem: kako nastavu engleskog jezika osuvremeniti pomoću najnovijih tehnologija?

clip_image003

Tijekom deset tjedana trajanja tečaja detaljno smo analizirali deset različitih tema koje su se ticale učenja i podučavanja engleskog jezika, od čitanja s razumijevanjem i učeničke autonomije do interaktivne nastave u učionici s jednim računalom i projektne nastave. Između ostalog, izrađivali smo interaktivne PowerPoint prezentacije, pripremali rubrike za ocjenjivanje, planirali nastavne sate u računalnoj učionici kao i one u učionici sa samo jednim računalom i osmislili Webquest – potragu na Webu. Nova školska godina u mom razredu zasigurno će obilovati raznim inovativnim sadržajima.

Sve tjedne zadatke morali smo završiti, odnosno predati na ocjenjivanje, do nedjelje u ponoć po oregonskom vremenu (ponedjeljak u 9:00). Naša mentorica je svakog utorka e-poštom slala detaljno obrazložene ocjene. Naime, da bismo „položili” tečaj i dobili certifikat, morali smo imati 70 % riješenosti svih zadatka tijekom deset tjedana. Svaki sudionik je imao svoju stranicu „imenika” na Snapgrades gdje smo uz ocjene mogli pročitati obrazloženje i komentare koje nam je uputila mentorica. Naravno, svatko od nas mogao je vidjeti samo vlastite ocjene. Ne moram niti naglasiti da sam svakog utorka s velikim nestrpljenjem iščekivala poruku e-pošte s ocjenama te sam se ponovo osjećala kao studentica koja čeka rezultate ispita. Naša mentorica ocjene nije dijelila „šakom i kapom”, već smo ih morali zaraditi predanim radom. Štoviše, bila je vrlo stroga i nepopustljiva, ali pravedna, a ono što sam kod nje najviše cijenila, bila je njena konstanta prisutnost na blogu, wikiju ili u virtualnoj učionici kao i stalna i nesebična podrška koju nam je svima u svakom trenutku nastojala pružiti.

Naravno, kako bih mogla redovito ispunjavati tražene obaveze, onih 7-8 sati tjedno se pretvorilo u nekoliko sati dnevno. No, zahtjevnost tečaja svakako opravdava njegova zanimljivost, inovativnost, kreativnost i raznolike mogućnosti praktične primjene u razredu.

Kao što sam već spomenula, svakog tjedna predstavljena je nova tema, ali se tijekom desetotjednog tečaja provlačila zajednička nit završnog projekta koji je svatko od nas bio dužan provesti u razredu. Mi koji tijekom ljeta nismo imali nastavu, morali smo napraviti projektni plan koji ćemo naknadno realizirati. Planiranje projekta odvijalo se u odlično pripremljenim fazama tijekom svakog pojedinačnog tjedna. Započeli smo s raspravama o problemima koje susrećemo u svakodnevnom radu, diskutirali o tome kako nam tehnologija može pomoći ili odmoći, međusobno se savjetovali kako bismo naše probleme mogli riješiti i upoznavali se s alatima koji bi nam pritom mogli biti korisni. Dva tjedna prije predaje završnog rada naš je zadatak bio pronaći jednog partnera za međusobno ocjenjivanje (peer review). Bilo je to vrlo korisno iskustvo jer smo jedno drugome objektivno pregledali projektni nacrt i ukazali na moguće pogreške te dali savjete za poboljšanja i time direktno utjecali na uspješnost završnog projekta.

Tako smo, vođeni nevidljivom, ali sigurnom rukom naše mentorice, došli do kraja tečaja u kojem smo se upoznali ne samo s novim tehnologijama, nego i s nastavnicima iz raznih dijelova svijeta. Uz današnje jednostavne načine komuniciranja, uvjerena sam da ću s nekima od njih započeti suradnju na nekom od budućih projekata. Trenutno s iščekivanjem krećem u novu školsku godinu i primjenu planiranog projekta sa svojim učenicima kojima ću predstaviti nešto sasvim novo. Bit će to Webquest pod nazivom Cultural Profiles, u kojem će učenici proučavati i izlagati o zemljama engleskog govornog područja, no više o tome u nekom od sljedećih Pogleda kroz prozor.