Play to learn: Teaching and learning strategies

combining games and tehnology in the classroom

 ivanka_karacic

Ivanka Karačić, logoped

U sklopu vrtićkog projekta Nova znanja i kompetencije za europski vrtić, kojega financira Europska unija, sudjelovala sam na naslovljenoj mobilnosti koja se održala u Dublinu, u Irskoj, od 09.11.2014.-14.11.2014. godine.

Upoznavanje s novim programom Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014.-2020. godine, Erasmus +, potaknulo me da istražim mogućnosti koje isti program nudi, a za što mi je jako koristila web stranica naše Agencije za mobilnost i programe EU.

Program Erasmus + ima više ključnih aktivnosti, a jedna od onih za koju se vrtić opredijelio jest K1-Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. Ono što je novina u odnosu na ranije programe jest to da prijavitelj ne može biti pojedinac već ustanova, koja prijavljuje projekt u kojem može biti objedinjeno više aktivnosti oko istog područja.

Nekoliko je uvjeta koji zasigurno mogu olakšati postupak prijave i u konačnici odobrenja projekta, a to su: prosperitetan ravnatelj vrtića koji je otvoren za nove ideje, vrstan koordinator koji ima iskustvo i znanje o programima EU te motivaciju za praćenje realizacije zadanih ciljeva i nekolicina zainteresiranih pojedinaca koji su željni učiti i dijeliti svoje iskustvo s kolegama iz cijele Europe.

Ovu sam edukaciju odabrala jer nudi unaprijeđivanje međuljudskih i komunikacijskih sposobnosti sudionika, pruža mogućnost osposobljavanja za korištenje modernih tehnologija u razredu i pruža korisne materijale za povezivanje igara i nastavnog plana i programa.

Iz svojeg dosadašnjeg višegodišnjeg rada u ustanovi ranog odgoja i naobrazbe uočila sam sve veću potrebu prilagodbe metoda podučavanja svakom pojedinom djetetu. Djeca veoma rado i brzo prihvaćaju igre i aktivnosti koje nude računalni programi. Uvidjela sam da to zahtijeva i povećanje mojega znanja o korištenju novih alata i kreiranju igara i aktivnosti za rad s djecom.

Organizator ove edukacije bila je organizacija Interacting S.L. sa sjedištem u Madridu. Oni posjeduju višegodišnje iskustvo u održavanju tečajeva osposobljavanja nastavnika u više europskih zemalja, i davatelji su usluga u više programa Europske unije (Comenius, Program cjeloživotnog učenja, Erasmus…). Ističu se kvalitetom i inovacijama u obrazovanju.

To je trebalo biti jamstvo da će odabrani tečaj sadržavati sve reference na koje se organizator pozivao u prijavnom razdoblju.

Edukacija se odvijala u samom centru grada, u Teacher s club-u, svakodnevno od 9,30-16,30 sati.Upoznali smo se s različitim igrama i aktivnostima koje se mogu nuditi djeci vrtićkog i školskog uzrasta, a djelomično se mogu primijenjivati i u radu s roditeljima ili nastavnicima.

U ostatku dana imali smo priliku za neformalno druženje svih sudionika i kulturološki doživljaj grada.

imageimage
Slika 1. Posjet kazalištu The Gate Theatre       Slika 2. Pogled na grad iz Gravtty bara, Guinness Storehouse

Neke od igara i aktivnosti na kojima smo svakodnevno radili:

 • Ice breaking and Warm Ups Activities: to su aktivnosti koje se nude uglavnom na početku seminara, nastave i sl. Izvode se u paru i/ili manjim grupama i omogućavaju bolje međusobno upoznavanje.
 • Npr.“Name with an Adjective and Alliteration“: formira se krug i svatko treba razmisliti koji će pridjev vezati uz početno slovo svojega imena i kako će to pokazati svojim tijelom; potom se jedan sudionik predstavi i pokaže svoju aktivnost a svi ostali prošetaju se unutar kruga govoreći i čineći isto što i onaj koji se prvi predstavio.
 • Cultural: Treasure hunting in Dublin: inovativan način upoznavanja spomenika, znamenitosti, susretanja s ljudima i učenja o gradu
 • Action and words: različite igre i aktivnosti verbalne i neverbalne komunikacije

imageimage

 • Building blocks for dialogues: strategije koje poboljšavaju vještine slušanja i vokalne produkcije
 • Scene Building: rad u timu, igra zahtjeva disciplinu, organizaciju, podjelu uloga i uključenost svih sudionika

image

 • Presenting scene: oživjeti prostor u kojem se nalaziš riječima, jedna od tehnika uvježbavanja vokalne produkcije
 • Storytelling techniques: različite tehnike kojima se postiže snažniji doživljaj ispričane priče, uključivanje sudionika u pričanje priče

Kao što sam već nagovijestila, organizator je dijelom promijenio sadržaj edukacije. Nisu nam prezentirane mogućnosti korištenja moderne tehnologije u radu s djecom, samo smo kratko upoznati s Moodle platformom i njezinim mogućnostima u planiranju nastavnog plana i programa.

Već pri prvom susretu bilo je jasno da će uspjeh edukacije ovisiti ne samo o organizatoru, već i o svima nama. Naime, sudionici ove edukacije bili su : učiteljice razredne nastave iz Istambula (7 sudionica) a kojih se većina ne zluži engleskim jezikom u zadovoljavajućem obimu, profesorica slovenskog jezika i književnosti iz Ljubljane i ja.

I usprkos tome, sudjelovanje u projektima koje nudi Erasmus je divna prilika upoznavanja kolega iz cijele Europe, razmjena iskustava, znanja i ideja, i zasigurno rad na sebi. Ono što me posebno oduševilo jesu prikazane igre i aktivnosti. Uživala sam učiti na tako zabavan način.Igra je dotaknula sva moja osjetila i pokazala je sve svoje mogućnosti, a to je iskustvo koje bih svakako željela ponoviti i preporučujem ga svima.

Po povratku s edukacije potrebno je podijeliti iskustvo, znanja i vještine stečene na stručnom usavršavanju, i ovo su neke od njih:

 1. Prikaz stručnog usavršavanj na Odgojiteljskom vijeću
 2. Predstavljanje sebe, svojega rada i ustanove na e-Twinning portalu koji će mi omogućiti suradnju s kolegama istih ili sličnih interesa u Hrvatskoj i u Europi
 3. Razmjena informacija putem Moodle platforme sa sudionicima stručnog usavršavanja: primjena naučenih igara i aktivnosti, razmjena ideja i kreiranje novih igara
 4. Radionica za odgajatelje: prikaz različitih igara i aktivnosti koje se mogu primijeniti u radu s djecom unutar odgojne skupine ( igre i aktivnosti koje omogućavaju bolje povezivanje djece unutar skupine, bolje međusobno razumijevanje,veću uključenost djeteta koja im omogućava učenje na najprirodniji i najzabavniji način-kroz igru, strategije koje poboljšavaju vještine slušanja i vokalne produkcije, tehnike pričanja priča koje omogućavaju veće sudjelovanje djeteta i rezultiraju bržem učenju) i priprema radnog materijala za odgojitelje
 5. Storytelling techniques: primijeniti naučenu tehniku pričanja priča u nekoliko odgojnih skupina, a tehniku pričanja priče nastavit će primjenjivati odgojitelji
 6. Building blocks for dialogues: igre i aktivnosti s djecom u kojima će se primijeniti strategije koje poboljšavaju vještine slušanja i vokalne produkcije
 7. Objava rada na web stranici vrtića
 8. Objava rada u nekom od časopisa
 9. Prikaz stručnog usavršavanja (Power Point prezentacija ) logopedima iz predškolskog sustava
 10. Sudjelovanje na 5.kongresu hrvatskih logopeda s međunarodnim sudjelovanjem, u Osijeku od 24.09.-26.09.2015., poster prezentacija i radionica „ Primjena tehnika pričanja priča u radu logopeda i odgojitelja s djecom“

Istinski doživljaj same mobilnosti pogledajte na kratkom filmu u mojoj režiji,

Sigurnih pet za sigurniji net

lidija_kralj

petzanet.HR

Lidija Kralj

U sklopu EU projekta “Sigurnost djece na internetu” u pet partnerskih škola: OŠ Popovača, OŠ Veliki Bukovec, OŠ “Mladost”, Osijek, OŠ “Mato Lovrak”, Nova Gradiška i OŠ Gripe, Split učenici su pozvani da osmisle slogan projekta kojim će potaknuti svoje vršnjake na odgovornije i primjerenije korištenje interneta.

Kao najbolji odabran je slogan učenica OŠ Veliki Bukovec: Marte Bačani, Elene Kovaček, Bojane Ciler, Josipe Ovčar i Marije Kuzmić koje kažu:

Poštuj pravila ponašanja.
Provjeri svoje postavke privatnosti.
Promisli prije nego objaviš.
Pitaj za savjet odraslu osobu.
Pazi na sve moguće zamke virtualnog svijeta.

Učenice su slogan predstavile i videoisječkom

Napravljen je i pripadni poster.

plakat-slika

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a sadržaj članka isključiva je odgovornost autorice.

Zaštita djece od spolnog uznemiravanja, zlostavljanja i iskorištavanja

mup

MUP RH, IPA 2009 Twinning projekt

clip_image001

Djeca, osobe do nenavršene osamnaeste godine života, imaju pravo na posebnu pomoć i skrb. Suzbijanje svih oblika nasilja nad djecom i jačanje mehanizama za njegovo suzbijanje, a osobito spolnog nasilja nad djecom, dužnost je svih odraslih članova društva, poglavito onih koji imaju zakonsku obvezu skrbi o pravima i interesima djece. Spolno nasilje nad djecom je pogrešno i zabranjeno ponašanje te predstavlja kazneno djelo.

Početak je to brošure pripremljene u okviru EU projekta Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Brošura uskoro izlazi u tiskanom obliku, a mi vam donosimo letak koji ju najavljuje te radnu inačicu u flip obliku.

clip_image003

Projekt provodi tvrtka NICO, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Pomorska škola Bakar nositelj EU projekta

vrijednog 211 tisuća Eura za povećanje konkurentnosti učenika – budućih pomoraca na tržištu rada

skola_bakar

Pomorska škola Bakar

U Pomorskoj školi Bakar započinje se s provođenjem EU projekta namijenjenog uvođenju inovativnih tehnologija i izvannastavnih programa. Svrha projekta je povećanje konkurentnosti i relevantnosti njihovih učenika, budućih generacija pomoraca, na tržištu rada

Projektni timProjekt namijenjen uvođenju inovativnih tehnologija i izvannastavnih programa u pomorske škole započeo je s provođenjem u Pomorskoj školi Bakar. Projekt je vrijedan 211 tisuća Eura, a financira ga Europska unija kroz višegodišnji operativni program za razvoj ljudskih resursa u Hrvatskoj.

Projekt „Od obrazovanja do zapošljavanja kroz modernizaciju kurikuluma pomorskih strukovnih škola“ se provodi u suradnji Pomorske škole Bakar, Srednje škole Ambroza Haračića iz Malog Lošinja, Hrvatske udruge poslodavaca te Sindikata pomoraca Hrvatske i trajat će kroz narednu godinu, do 21. rujna 2013. godine.

Cilj projekta je razvijanje novih mogućnosti strukovnog obrazovanja u pomorskim školama te podizanje kapaciteta za pružanje praktičnih znanja koja učenicima omogućuju da s više praktičnih vještina uspješnije konkuriraju na tržištu rada. Konkretno to znači povećanu zapošljivost pomoraca –bivših učenika škola partnera, kroz fakultativnu nastavu učenika završnih razreda i stjecanje dodatnih svjedodžbi o osposobljenosti pomoraca za programe izobrazbe RO-RO i Passenger ship safety te Tanker safety, razvoj i provjeru sustava za upravljanje učenjem na daljinu (LMS), razvoj on-line obrazovnih sadržaja za LMS te poboljšanu komunikaciji s regionalnim čimbenicima u pomorstvu.

Na konferenciji za medije u Pomorskoj školi u Bakru, g. Gordan Papeš, ravnatelj Pomorske škole u Bakru predstavio je projekt istaknuvši kako je u tradiciji škole obrazovanje učenika za uspješno zapošljavanje u sektoru. Prvi počeci pomorskog školstva u Bakru vezani su za 18. i početak 19. stoljeća, kada je bilo učitelja koji su privatno podučavali. Pomorska škola u Bakru započela je s radom 1849. a 1929.godine uz nautički dobila je i brodostrojarski odsjek. Od tada škola radi na stalnom poboljšavanju programa i prilagođavanju stanju na tržištu rada.

„Danas se učenici obrazuju u tri programa: pomorski nautičar, tehničar za brodostrojarstvo i tehničar za logistiku i špediciju. Neizmjerno je važno razvijati te programe obrazovanja, kao i programe cijelo-životnog učenja. Naš je cilj da svi učenici i buduće generacije pomoraca dobiju konkretne vještine s kojima će biti konkurentna snaga na domaćem i regionalnom tržištu. Obrazovanje pomoraca uvođenjem novih tehnologija kao i podizanje sigurnosti na brodovima sve je zahtjevnije, te pomorska učilišta imaju zadatak obrazovati stručni kadar koji zadovoljava potrebe pomorskog tržišta, te je samim time sposoban upravljati brodovima visoke tehnologije i velike materijalne vrijednosti“ naglasio je Papeš.

Nenad Seifert, prof. Jelena Brali¦ç, Gordan Pape í, Jasna Bla żevi¦ç_ govorniciU projektu sudjeluje kao partner i Srednja škola „Ambroza Haračića“ iz Malog Lošinja, čija je ravnateljica, prof. Jelena Bralić, naglasila kako je suradnja različitih institucija i škola temelj na kojem se projekt može nastaviti razvijati i nakon njegovog službenog završetka.

„Vrijednost ovakvog projekta je upravo ono što je prepoznala i Europska unija, a to je unaprjeđivanje ljudskih resursa, što ima dugoročne pozitivne posljedice na razvoj i bolju poziciju naših učenika, budućih pomoraca na globalnom tržištu rada. Hrvatski zavod za zapošljavanje je u prosincu zabilježio 352.714 nezaposlenih osoba. Inicijativa da se to promjeni mora krenuti i odozdo, od škola i udruga te ovakvih projekata“, istakla je Bralić.

Nenad Seifert, direktor riječke podružnice Hrvatske udruge poslodavaca,partnera na ovom projektu također je podržao inicijativu, kazavši kako je za poslodavce neizmjerno važno kroz suradnju s obrazovnim institucijama raditi na tome da radna snaga odgovara potrebama i zahtjevima suvremenog poslovanja.

„Pomorski sektor ima dugu tradiciju i jako je važan za cijelu državu. Međutim, i njega je teško pogodila gospodarska kriza te je upravo zbog toga pod velikim pritiskom da se poslovanje automatizira i učini što efikasnijim. Prvi korak u usklađivanju škola i tržišta rada su upravo ovakve inicijative i projekti koji dovode do modernizacije školskih programa te je stoga i HUP spremno podržao projekt“, rekao je Seifert.

Projekt „Od obrazovanja do zapošljavanja kroz modernizaciju kurikuluma pomorskih strukovnih škola“ EU podupire kroz višegodišnji operativni program za razvoj ljudskih resursa u Hrvatskoj (Multi-Annual Operational Programme for Human Resources Development for Croatia, Instrument for Pre-Accession Assistance, BGUE 04 06-HRD), odnosno kroz dodjelu nepovratnih sredstava za potrebe „Modernizacije školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu sa promijenjenim potrebama tržišta rada“ .