Povijest 7. razred + Hollywood

bojana_murko

Bojana Murko

Sažetak

Već 15 godina radim kao učiteljica povijesti. Cijelu godinu zaposlena sam u istoj osnovnoj školi koja izvodi redoviti program obrazovanja.

Tijekom ovih godina naučila sam puno, stekla puno iskustva i svake školske godine promijenila i nadopunila način rada u učionici.

Oduvijek me vodilo približavati povijest učenicima, kako bi rado sudjelovali u nastavi, lakše zamišljali povijesne događaje i kako to ne bi bilo samo činjenično znanje o imenima, godišnjicama, glavnim događajima, …

Prema mom iskustvu, trebalo bi biti učinkovitije uključiti, uz ustaljenu praksu učenja, i gledanje filmova i dokumentaraca na teme povezane s predmetom.

Ključne riječi: neandertalac, Troja, gladijator, vitez templar.

Uvod

U 7. razredu učenici uče o povijesti od pojave suvremenog razmišljajućeg čovjeka do kraja srednjeg vijeka. Tijekom 70 sati upoznaju, ponavljaju i ovladaju povijesnim događajima koji su trajali više od 30.000 godina.

U svom radu polazim od činjenice da učenici uče gradivo vizualnim, slušnim i perceptivnim kanalima, pa je potrebno način rada prilagoditi njihovim potrebama.

Tijekom ovih 70 sati s učenicima gledam tri filma i jedan dokumentarac.

1. Povijest

Glavna smjernica svakog učitelja je kurikulum za predmet koji predaje, koji utvrđuje opće ciljeve, operativne ciljeve i sadržaj i standarde znanja.

Prije lekcije, učitelj izrađuje plan kojim želi postići tražene ciljeve. Ovaj je plan priprema za lekcije. Za svaku lekciju učitelj treba sat vremena pripreme. Također, priprema se za pojedinačni set u kojem također predviđa želje učenika, tehničke mogućnosti, vremensko ograničenje …

Učeći o prapovijesti, učenicima sam pokazala dokumentarac snimljen 2001. godine, pod nazivom „NEANDERTHAL“ („Neandertalac“). Film traje 100 minuta, sinkroniziran je na engleskom jeziku.

slika 1Slika 1. („Neandertalac“, 9. 2. 2021.)

Aktivnosti prije gledanja filma:

 • provjerila sam predznanje učenika o prapovijesti,
 • vodila sam ponavljanje prapovijesnog materijala iz 6. razreda,
 • prema mojim uputama, učenici su u bilježnicu upisali ključne riječi koje ih vode prema stvaranju kratkih sažetaka u vezi dokumentarnog zapisa.

Ključne riječi su:

 • Neandertalci: odjeća, obuća, prehrana, stanište, naselje širom svijeta, podjela zadataka prema spolu, sposobnost govora, vjerovanje, umjetnost, problemi s kromanjoncima, uzroci izumiranja.
 • Kromanjonci: odjeća, obuća, prehrana, stanovi, vjerovanje, umjetnost, druge posebne značajke.

Aktivnosti tijekom gledanja filma:

 • na zahtjev učenika, film sam više puta prekidala i čekala, kako bi imali dovoljno vremena da ispune bilješke,
 • na zahtjev učenika nekoliko sam puta pustila određeni isječak,
 • odgovorila sam na pitanja koja su učenici imali prilikom gledanja filma.

Aktivnosti poslije gledanja filma:

 • analiza snimljenih podataka,
 • dopunjavanje zapisa gradivom u udžbeniku,
 • ponavljanje i učvršćivanje naučenog.

Za vrijeme rada postignuti su sljedeći ciljevi učenja:

 • učenici opisuju glavne značajke suvremenog razmišljajućeg čovjeka (homo sapiensa),
 • objašnjuju kako su promjene u okolišu utjecale na ljudski razvoj,
 • opisuju promjene u načinu života u pojedinim razdobljima prapovijesti i objašnjuju zašto su se dogodile,
 • objašnjuju važnost gomilanja iskustva i znanja za poboljšanje životnih uvjeta,
 • objašnjuju utjecaj prirodno-geografskih mogućnosti i susjednih kultura na provođenje promjena i poboljšanja u načinu života u pojedinim razdobljima prapovijesti,
 • objašnjuju okolnosti koje su utjecale na duhovne prikaze prapovijesnih ljudi na primjerima motiva na kostima i keramici. (GOV, Kurikulumi, 11. 2. 2021.)

2. Razdoblje antičkog svijetaslika 2

Učeći o antičkom svijetu, radi se starogrčkom i rimskom poviješću.

Pri učenju o antičkoj Grčkoj pomažem si s filmom „TROJA“. Film je bio snimljen 2004. godine i traje 165 minuta.

Slika 2 („Troja“, 9. 2. 2021.)

Studenti dobivaju upute na što trebaju paziti tijekom gledanja filma. Svoje promatranje bilježe u bilježnicu. Moraju obratiti pažnju na:

 • načinu gradnje, građevinska postignuća, građevinski materijal,
 • odjeću, obuću i nakit aristokracije,
 • odjeću, opremu i oružje vojske,
 • osiguranje, vjerske objekte, vjerske službenike,
 • položaj žena i muškaraca,
 • urbani život,
 • važnost trojanskog konja nekad i danas.

Nakon gledanja, zajedno provjeravamo i dopunjavamo bilješke, pomažemo si u udžbeniku. Izvedene su sve aktivnosti prije, tijekom i nakon gledanja filma, koje su opisane na početku ovoga članka.

Učenici postižu sljedeće ciljeve učenja:

 • opisuju utjecaj drevne religije na stvaranje kulturnog identiteta,
 • opisuju važna građevinska dostignuća starih Grka,
 • objašnjuju utjecaj svakodnevnog života i gospodarstva na građevinska postignuća starih Grka,
 • zaključuju o utjecaju prirodno-geografskih obilježja na gospodarski razvoj starih Grka,
 • opravdaju utjecaj primorskog položaja na gospodarstvu primjerima,
 • objašnjuju značajke urbane ekonomije,
 • objašnjuju utjecaj trgovinskih kontakata na promjene u načinu života i razmišljanju,
 • objašnjuju značajke grčke obitelji,
 • objašnjuju glavne značajke grčkih stanova i naselja,
 • opisuju značajke grčkog ropslika 3stva,
 • opisuju značajke grčkog odgoja i obrazovanja. (GOV, Kurikulumi, 11. 2. 2021.)

Pri učenju o rimskoj povijesti koristim film „GLADIJATOR“. Snimljen je 2000. godine i traje 170 minuta.

Slika 3. („Gladijator“, 9. 2. 2021.)

Bilješke učenika o filmu bile su na temu:

 • patricijske odjeće, obuće i nakita,
 • svakodnevice robova,
 • mogućnosti oslobađanja robova,
 • gradnje u Rimskom carstvu,
 • odjeće, opreme i oružja vojske,
 • religije.

Izvedene su sve aktivnosti prije, tijekom i nakon gledanja filma, koje su opisane na početku ovoga članka.

Učenici su postigli sljedeće ciljeve:

 • analiziraju uzroke nastanka Rimskog carstva,
 • uspoređuju obilježja Rimske republike i carstva,
 • opisuju utjecaj drevne religije na stvaranje kulturnog identiteta,
 • opisuju važna građevinska dostignuća starih Rimljana,
 • objašnjuju utjecaj svakodnevnog života i gospodarstva na građevinska postignuća starih Rimljana,
 • objašnjuju značajke urbane ekonomije,
 • objašnjuju utjecaj trgovinskih kontakata na promjene u načinu života i razmišljanju, objašnjuju značajke rimske obitelji primjerima,
 • objašnjuju glavne značajke rimskih stanova i naselja,
 • opisuju značajke rimskog ropstva. (GOV, Kurikulumi, 11 .2. 2021.)

3. Srednji vijek

slika 4Učeći o srednjem vijeku, učenici su gledali film „ARN: VITEZ TEMPLAR“, koji je snimljen 2007. godine i traje 179 minuta. Naslov originala je „Arn: Tempelriddaren“.

Slika 4. („Arn: Vitez templar“, 11. 2. 2021.)

Ciljevi koje su učenici postigli gledajući film i uz pomoć udžbenika su:

 • objašnjuju osnovne značajke života srednjovjekovnih imanja (plemići, poljoprivrednici),
 • opisuju život feudalca,
 • opisuju kulturni i ekonomski značaj srednjovjekovnih samostana,
 • objašnjuju značajke života ljudi u srednjovjekovnim gradovima,
 • objašnjuju ekonomski i kulturni značaj srednjovjekovnih gradova,
 • analiziraju srednjovjekovnu umjetnost i način razmišljanja, opisuju osnovne značajke franačke, arapske i bizantske kulture,
 • analiziraju uzroke sukoba Europe s arapskim svijetom. (GOV, Kurikulumi, 11. 2. 2021.)

Tijekom filma učenici su pisali bilježke i usredotočili se na:

 • odjeću, obuću, nakit redovnika,
 • odjeću, obuću, nakit stanovništva,
 • odjeću i oružje vitezova,
 • ulogu žena i muškaraca u srednjovjekovnom društvu,
 • izgradnju,
 • utjecaj religije na život stanovnika.

Izvedene su sve aktivnosti prije, tijekom i nakon gledanja filma, koje su opisane na početku ovoga članka.

Zaključak

Potrebno je nekoliko školskih sati (cca. 16 sati) za gledanje filmova i dokumentaraca, što ne predstavlja problem za mene jer su učenici oduševljeni takvim radom. Vole sudjelovati u radu, kako prije gledanja filma, tako i nakon gledanja filma. Mnogo više informacija ostaje u njihovom sjećanju, vizualno nadopunjujući moje objašnjenje, objašnjenje iz udžbenika i drugih pisanih izvora.

Svim nastavnicima preporučujem da uvedu filmske projekcije u satove povijesti. Međutim, moraju obratiti pozornost da se uvedu aktivnosti prije, tijekom i nakon filma.

Po mom mišljenju, gledanje filmova pomaže učenicima s poteškoćama u učenju da lakše zamisle povijesne događaje.

Filmovi kao dio nastave također su dobra motivacija za rad prije razmatranja nastavnog gradiva, za koje nema odgovarajućeg filma.

Literatura

 1. „Gladijator“ (Slika 3), Google Images. Dostupno na poveznici (9. 2. 2021.).
 2. GOV.SI, internetska stranica državne uprave, planovi učenja. Dostupno na poveznici: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_zgodovina.pdf, (11. 2. 2021.).
 3. „Neandertalac“ (Slika 1), Google Images. Dostupno na poveznici (9. 2. 2021.).
 4. „Troja“ (Slika 2), Google Images. Dostupno na poveznici  (9. 2. 2021.).
 5. „Arn: Vitez templar“ (Slika 4), Google Images. Dostupno na poveznici (11. 2. 2021.).