Razvoj računalne kompetencije u dječjem vrtiću

natasa_novak 

Nataša Novak

IMG_0292Ovogodišnja kampanja „Sigurniji internet za djecu i mlade“ usmjerava učenike na sigurnije, odgovornije i primjerenije ponašanje na internetu. Kao odgojitelj mentor, sa radnim iskustvom od 25 godina, smatram da se dobna granica odavno spustila do predškolskog uzrasta, te se želim uključiti u kampanju i predstaviti vam rad djece i odgojitelja iz dječjeg vrtića „ Fijolica“ iz Preloga kao primjer dobre prakse . Smatram da je potrebno ukazati na značaj računala i interneta u svakodnevnom životu i odgojno-obrazovnom procesu (u obitelji i vrtiću) te pružiti informacije o odgovornom i primjerenom ponašanju , o zaštiti osobnih informacija kako se ne bi našli u situaciji narušenog osobnog online ugleda. I u institucijama predškolskog odgoja nameće se potreba za educiranje djece, roditelja i odgojitelja za odgovorno i primjereno ponašanje u digitalnom svijetu uz poštivanje pravaIMG_0588 – od prava na odrastanje u sigurnom okruženju, kao temeljnog prava, pa sve do prava na privatnost, dijeljenje misli, stavova i ideja a nadasve tolerancije. Svaka tema koja se bavi za dijete važnim pitanjima i temelji se na intrizičnoj motivaciji djeteta je dobra tema jer polazi od aktivne uključenosti djece u projektivni proces, uz uvažavanje potreba i mogućnosti svakog djeteta u skupini. Odgajatelji bi trebali prihvatiti nove tehnologije u odgoju i obrazovanju, proširivati svoje i dječje kompetencije te poticati uporabu takvih tehnologija kako bi osposobili djecu za rad na računaimagelu i njegovu sigurnu, i edukativnu i zabavnu primjenu; upoznati djecu s računalnim vještinama koje obuhvaćaju osnovne dijelove računala i osnovne elemente i funkcije korisničkog sučelja . Opseg i relevantnost pedagoških poticaja za ostvarivanje cilja projekta je produkt zajedničkog rada djece, odgojitelja i roditelja te međusobna interakcija. Usvojenost znanja, vještina, stavova te novi oblici ponašanja doprinose promjenama koje utječu na kvalitetu rada i života.

Projekt „ Računalo“

Cilj projekta

 • osnovna upotreba računala
 • razvijanje interesaimage i vještina za primjenu računala u svakodnevnom životu i radu
 • poticanje mašte, uvježbavanje praktičnih sposobnosti, poticanje likovnog stvaralaštva, oblikovanje estetskih vrijednosti, kreativno stvaralaštvo
 • sigurnije, odgovornije i primjerenije ponašanje na Internetu
 • Hrvatska je potpisnica Konvencije o pravima djece – dijete ima pravo na slobodu izražavanja i pristup obavijestima – od prava na odrastanje u sigurnom okruženju, kao temeljnog prava, pa sve do prava na privatnost, dijeljenja misli, stavova i ideja a nadasve tolerancije
 • razvoj osobnog, zavičajnog identiteta i interkulturalnosti putem video konferencija

Opis

Projekt je potaknut intrizičnom motivacijom djece a prepoznan i aktiviran od strane odgojitelja. Djecu je zanimalo od čega se sastoji računalo, kako se i što se sa njim sve može raditi, po kojem principu funkcionira internet, naročito društvene stranice. Informacije o projektu prezentirali smo roditeljima i potakli ih na aktivno sudjelovanje. Želja nam je naše aktivnosti prezentirati i široj društvenoj zajednici.

Zaključci

Pozitivne strane:

 • edukativni programi djeci pružaju niz podražaja: auditivne, vizualne i osjetilne
 • djeca razvijaju svoje perceptivne, mentalne i psihomotorne sposobnosti
 • uče na jednostavan i njima zanimljiv način
 • stječu osjećaj kompetencije i samopouzdanja
 • postaje emocionalno inteligentniji i kompetentniji
 • igre imaju pozitivan učinak i na motoriku (koordinaciju oko-ruka, finu motoriku i spacijalne vještine)
 • sredstvo za zabavu: posebni zabavno- obrazovni programi i računalne igre potiču dječju razigranost i istraživački duh rješavanjem različitih problema
 • poticaj za likovno i glazbeno stvaralaštvo
 • sredstvo za stjecanje znanja
 • pomoć u radu s djecom s posebnim potrebama -interaktivan rad (pojačava znatiželju, razvija međusobnu pomoć, kontrolu ispravnosti i pohvale za točnost)
 • dostupnost velike količine najrazličitijih informacija o doslovno svemu što nas interesira
 • većina sadržaja koji je dostupan na internetu pruža nam zanimljive, pozitivne i edukativne informacije

Negativne strane:

 • u predškolskom periodu djeca uče po principu imitacije i identifikacije pa tako i reagirajuimage
 • potrebno je pružiti pravilan “računalni” model
 • nedostatak osobnog kontakta -utjecaji igranja nasilnih računalnih igara na razvoj i funkcioniranje djece
 • postaju tolerantnija prema agresiji i ona im manje smeta
 • žive u virtualnom svijetu, ne razvijaju optimalno emocionalnu inteligenciju
 • nedostatak kreativnosti
 • moguće nerazumijevanje pravog značenja, pogrešno zaključivanje
 • loš utjecaj na navike i način života

Što možemo učiniti:

 • roditelji i odgojitelji moraju obavezno ograničiti vrijeme provedeno uz računalo te naučiti djecu kako se zaštititi od mogućih štetnih posljedica interneta kako bi ovaj medij učinili sigurnim za djecu i za sebe
 • određena i od strane korisnika poštovana pravila ponašanja na internetu omogućuju sigurnost i zaštitu korisnika
 • sloboda koju pruža internet i nepostojanje efikasnog načina kontrole ostavlja mogućnost za zlouporabu interneta
 • usvajati nova znanja i vještine
 • poticati odgovorno i primjereno ponašanje i u realnom i u digitalnom svijetu, poštivati prava drugih