Poticanje kreativnosti i potencijalne darovitosti

predškolske djece u Dječjem vrtiću Petar Pan (program „Sovice“)

zoricaDM_marcelaD

Zorica Durman Marijanović i Marcela Draganović

clip_image002

Darovita djeca su ona koja pokazuju ili imaju potencijal pokazati iznimnu razinu izvedbe u jednom ili više područja kao što su: opća intelektualna sposobnost, kreativno mišljenje, sposobnosti vođenja, umjetničke i psihomotorne sposobnosti. Darovita djeca posjeduju radoznalost, originalnost, pojačanu želju za usvajanjem novih znanja, pojačanu samokritičnost i kritičnost prema drugima te su odgojno zahtjevnija od ostale djece.

PrSAM_0349 (640x480)ostor između potencijalne i produktivne darovitosti ogroman je prostor odgojnih utjecaja i o njima u velikoj mjeri ovisi koji će i koliki dio potencijala biti iskazan kroz iznimna postignuća koja određuju darovitost pojedinca. U ranoj i predškolskoj dobi djeca najčešće imaju potencijalnu darovitost stoga postoji potreba za zadovoljavanjem odgojno-obrazovnih potreba djece kako bi se osigurao daljnji pravilan i poticajan razvoj darovitosti. Iznimno je važno ne preskočiti odgojno djelovanje u predškolskoj dobi s obzirom da se u ranoj i predškolskoj dobi stvaraju temelji za cjelokupan kasniji razvoj ličnosti.

Darovita djeca imaju specifične potrebe kao što su: druženje s vršnjacima prema SAM_0440 (640x480)intelektualnoj dobi, neovisnost u učenju, potreba za izazovima sve do točke moguće pogreške, potreba za radom u obogaćenim i proširenim odgojno-obrazovnim programima. Stoga smo u našem vrtiću kreirali poseban program rada koji je verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a provodi se kontinuirano od 2011. godine. Tijekom četiri godine bilo je uključeno 47 djece u dobi od 4-7 godina.

Ovim programom nastojimo kod djece poticati osnovne i više razine misaonih procesa, poticati kreativno stvaranje i izražavanje te određene aspekte socio-emocionalnog razvoja. sovice 2013-2014 122 (640x480)Program se sastoji od: igraonica za djecu, posjeta djece vanjskim ustanovama u lokalnoj i regionalnoj zajednici (kulturne, znanstvene, umjetničke i druge ustanove koje pružaju programe odgoja i obrazovanja), rada s roditeljima i suradnje s vanjskim ustanovama s ciljem prezentacije dobre prakse i rezultata programa. Igraonice za djecu održavaju se jednom tjedno u trajanju od dva sata.

Stručni djelatnici koji provode program u vrtiću su odgojiteljice Marcela Draganović i Marina Majnarić, koje su educirane za rad s potencijalno darovitom djecom, stručni suradnik – psiholog Zorica Durman Marijanović i stručni suradnik – pedagog Vesnica Prelčec.

U predškolskoj dobi osnovni oblik učenja je učenje kroz igru. U kreativnim igraonicama s sovice 2013-2014 140 (640x480)djecom se koristi posebna didaktika za darovitu djecu, računalne igre, a također se provode socijalizacijske igre, igre za razvoj kreativnosti (misaone, likovne, verbalne), senzorne/motoričke igre, logičko/kombinatoričke i matematičke, društvene igre, igre za razvoj percepcije, igre za uvođenje djece u elemente građenja i konstruiranja, pokusi iz prirodoslovlja i natjecateljske igre.

Vrednovanje programa obuhvaća, između ostalog, ispitivanje zadovoljstva roditelja i djece. Tako i djeca, uz pomoć roditelja, izražavaju svoje mišljenje i želje putem posebnog upitnika za djecu. To nam koristi za unapređivanje kvalitete programa u narednoj pedagoškoj godini.S obzirom na složenost i izazove u radu s potencijalno darovitom i darovitom djecom neophodno je kontinuirano stručno usavršavanje stručnih djelatnika koji provode program.

10408918_899828400035927_2511975410422859035_n (640x360)Sudjelovale smo na međunarodnoj konferenciji „Excellence and Innovation in Education:  The Creativity – Innovation Challenge“ u Parizu od 07.-11.07.2014. godine.
Organizator konferencije je International Centre for Innovation in Education (ICIE) sa sjedištem u Ulmu, Republika Njemačka.

Ovo stručno usavršavanje ostvareno je u okviru projekta „Nova znanja i kompetencije za europski vrtić“ koji je financiran od strane Agencije za mobilnost i programe EU. Više o projektu možete doznati ovdje.

Na konferenciji su sudjelovali profesionalci koji rade u svim segmentima odgoja i obrazovanja (od vrtića do sveučilišta) i to iz cijeloga svijeta, sa svih kontinenata.
DSC_0198 (640x360)Održano je 9 plenarnih predavanja, 8 radionica, 9 simpozija, 180 prezentacija stručnih radova i primjera iz prakse, 10 poster prezentacija. Bilo je vrlo uzbudljivo i korisno upoznati kolegice i kolege sa svih strana svijeta i razmijeniti iskustva, kao i doznati s kojim teškoćama u radu se svi susrećemo.

Glavne teme konferencije obuhvaćale su područja:

 1. kreativnost i inovacije
 2. digitalni svijet
 3. održivi razvoj
 4. darovita djeca
 5. visoko obrazovanje
 6. proces učenja
 7. modeli i pristupi u obrazovanju.

Nove spoznaje i iskustva integrirale smo u naš program rada s potencijalno darovitom djecom s ciljem uvođenja inovacija i unapređivanja postojećeg programa. Koriste se nove tehnike za procjenu kreativnog potencijala djece, nove igre i aktivnosti s djecom u igraonicama, nove ideje prenesene su drugim odgojiteljima i stručnim suradnicima u našem vrtiću.

S obzirom na iznimno iskustvo koje nam je donijelo sudjelovanje na ovoj svjetskoj konferenciji u Parizu, nadamo se uključivanju darovite djece u rad i učenje kroz međunarodne projekte u budućnosti.

clip_image003

Razvoj računalne kompetencije u dječjem vrtiću

natasa_novak 

Nataša Novak

IMG_0292Ovogodišnja kampanja „Sigurniji internet za djecu i mlade“ usmjerava učenike na sigurnije, odgovornije i primjerenije ponašanje na internetu. Kao odgojitelj mentor, sa radnim iskustvom od 25 godina, smatram da se dobna granica odavno spustila do predškolskog uzrasta, te se želim uključiti u kampanju i predstaviti vam rad djece i odgojitelja iz dječjeg vrtića „ Fijolica“ iz Preloga kao primjer dobre prakse . Smatram da je potrebno ukazati na značaj računala i interneta u svakodnevnom životu i odgojno-obrazovnom procesu (u obitelji i vrtiću) te pružiti informacije o odgovornom i primjerenom ponašanju , o zaštiti osobnih informacija kako se ne bi našli u situaciji narušenog osobnog online ugleda. I u institucijama predškolskog odgoja nameće se potreba za educiranje djece, roditelja i odgojitelja za odgovorno i primjereno ponašanje u digitalnom svijetu uz poštivanje pravaIMG_0588 – od prava na odrastanje u sigurnom okruženju, kao temeljnog prava, pa sve do prava na privatnost, dijeljenje misli, stavova i ideja a nadasve tolerancije. Svaka tema koja se bavi za dijete važnim pitanjima i temelji se na intrizičnoj motivaciji djeteta je dobra tema jer polazi od aktivne uključenosti djece u projektivni proces, uz uvažavanje potreba i mogućnosti svakog djeteta u skupini. Odgajatelji bi trebali prihvatiti nove tehnologije u odgoju i obrazovanju, proširivati svoje i dječje kompetencije te poticati uporabu takvih tehnologija kako bi osposobili djecu za rad na računaimagelu i njegovu sigurnu, i edukativnu i zabavnu primjenu; upoznati djecu s računalnim vještinama koje obuhvaćaju osnovne dijelove računala i osnovne elemente i funkcije korisničkog sučelja . Opseg i relevantnost pedagoških poticaja za ostvarivanje cilja projekta je produkt zajedničkog rada djece, odgojitelja i roditelja te međusobna interakcija. Usvojenost znanja, vještina, stavova te novi oblici ponašanja doprinose promjenama koje utječu na kvalitetu rada i života.

Projekt „ Računalo“

Cilj projekta

 • osnovna upotreba računala
 • razvijanje interesaimage i vještina za primjenu računala u svakodnevnom životu i radu
 • poticanje mašte, uvježbavanje praktičnih sposobnosti, poticanje likovnog stvaralaštva, oblikovanje estetskih vrijednosti, kreativno stvaralaštvo
 • sigurnije, odgovornije i primjerenije ponašanje na Internetu
 • Hrvatska je potpisnica Konvencije o pravima djece – dijete ima pravo na slobodu izražavanja i pristup obavijestima – od prava na odrastanje u sigurnom okruženju, kao temeljnog prava, pa sve do prava na privatnost, dijeljenja misli, stavova i ideja a nadasve tolerancije
 • razvoj osobnog, zavičajnog identiteta i interkulturalnosti putem video konferencija

Opis

Projekt je potaknut intrizičnom motivacijom djece a prepoznan i aktiviran od strane odgojitelja. Djecu je zanimalo od čega se sastoji računalo, kako se i što se sa njim sve može raditi, po kojem principu funkcionira internet, naročito društvene stranice. Informacije o projektu prezentirali smo roditeljima i potakli ih na aktivno sudjelovanje. Želja nam je naše aktivnosti prezentirati i široj društvenoj zajednici.

Zaključci

Pozitivne strane:

 • edukativni programi djeci pružaju niz podražaja: auditivne, vizualne i osjetilne
 • djeca razvijaju svoje perceptivne, mentalne i psihomotorne sposobnosti
 • uče na jednostavan i njima zanimljiv način
 • stječu osjećaj kompetencije i samopouzdanja
 • postaje emocionalno inteligentniji i kompetentniji
 • igre imaju pozitivan učinak i na motoriku (koordinaciju oko-ruka, finu motoriku i spacijalne vještine)
 • sredstvo za zabavu: posebni zabavno- obrazovni programi i računalne igre potiču dječju razigranost i istraživački duh rješavanjem različitih problema
 • poticaj za likovno i glazbeno stvaralaštvo
 • sredstvo za stjecanje znanja
 • pomoć u radu s djecom s posebnim potrebama -interaktivan rad (pojačava znatiželju, razvija međusobnu pomoć, kontrolu ispravnosti i pohvale za točnost)
 • dostupnost velike količine najrazličitijih informacija o doslovno svemu što nas interesira
 • većina sadržaja koji je dostupan na internetu pruža nam zanimljive, pozitivne i edukativne informacije

Negativne strane:

 • u predškolskom periodu djeca uče po principu imitacije i identifikacije pa tako i reagirajuimage
 • potrebno je pružiti pravilan “računalni” model
 • nedostatak osobnog kontakta -utjecaji igranja nasilnih računalnih igara na razvoj i funkcioniranje djece
 • postaju tolerantnija prema agresiji i ona im manje smeta
 • žive u virtualnom svijetu, ne razvijaju optimalno emocionalnu inteligenciju
 • nedostatak kreativnosti
 • moguće nerazumijevanje pravog značenja, pogrešno zaključivanje
 • loš utjecaj na navike i način života

Što možemo učiniti:

 • roditelji i odgojitelji moraju obavezno ograničiti vrijeme provedeno uz računalo te naučiti djecu kako se zaštititi od mogućih štetnih posljedica interneta kako bi ovaj medij učinili sigurnim za djecu i za sebe
 • određena i od strane korisnika poštovana pravila ponašanja na internetu omogućuju sigurnost i zaštitu korisnika
 • sloboda koju pruža internet i nepostojanje efikasnog načina kontrole ostavlja mogućnost za zlouporabu interneta
 • usvajati nova znanja i vještine
 • poticati odgovorno i primjereno ponašanje i u realnom i u digitalnom svijetu, poštivati prava drugih