150 projektnih zadataka za sigurniji internet

sonja_lusic_radosevic

Sonja Lušić Radošević

I ove, kao i prošle godine, odvojila sam dva školska sata za obilježavanje Dana sigurnijeg interneta. Odlučila sam provesti neke školske i domaće aktivnosti i detaljno ih razradila ne bi li rezultat bio što bolji i kvalitetniji.

slika

Školska aktivnost

1. Učenike sam upoznala s temom Dan sigurnijeg interneta.

2. Otvorili smo raspravu o učeničkim ugodnim i neugodnim mrežnim iskustvima vezanim uz sigurnost. Ako je sve što sam čula istina, moji učenici se ponašaju poprilično odgovorno.

Domaća zadaća

Izuzetno važan dio aktivnosti je izrada domaće zadaće ili projektnog zadatka. Učenici su morali napraviti plakate o sigurnosti na internetu. Morali su odabrati jednu od ponuđenih tema ili sami predložiti neku temu vezanu uz sigurnije korištenje interneta.

clip_image004clip_image006clip_image008

Teme

 • Sigurnost na Facebooku,
 • Sigurnost na društvenim mrežama,
 • Sigurna zaporka,
 • Obiteljska sigurnost,
 • Maliciozni programi,
 • Spam i spim,
 • Hoaxing,
 • Računalni softver za sigurniji rad,
 • Sigurnost mobilnog interneta,
 • Cyberbullying i cybermobbing,
 • Copyright,
 • Online kupovina.

Mrežne preporuke

 1. Prezentirala sam nekoliko važnih mrežnih stranica za temu našeg projekta.
 2. Ponudila sam im velik broj poveznica za samostalno istraživanje.

Alat za rad

 1. Objasnila sam što su web 2.0 alati.
 2. Učenike sam upoznala s alatom Glogster.
 3. Naglasila sam da naš cilj nije naučiti raditi u Glogsteru, već naučiti koristiti i snalaziti se s novim alatima.
 4. Podijelila sam korisnička imena i šifre koje sam pohranila i u online bazu, pretpostavljajući da će ih neki učenici izgubiti.

Rok za izradu

 1. Jasno sam definirala rok za izradu plakata – 4 tjedna.
 2. Odmah sam predvidjela kratko produljenje roka jer je cijeli projekt za neke učenike ili za njihova računala zahtjevan.
 3. Kako s računalima nikad ne znamo kad će se pokvariti, naglasila sam da ne ostavljaju zadatak za zadnji dan. U slučaju da im je računalo pokvareno ili imaju nekakvih problema, mogu se javiti meni i sve napraviti u školi.

Koraci u izradi

Prijava projekta

 1. Odabrati temu.
 2. Pronaći mrežne stranice koje će se koristiti u radu.
 3. Pronaći videomaterijale koji će se koristiti na plakatu.
 4. Poslati poruku e-pošte koja mora imati osnovne elemente (naslov, sadržaj, potpis) s prijavom teme i poveznicama na gore navedene sadržaje.

Izrada plakata

 1. Plakat se može započeti raditi tek nakon što je tema odobrena.
 2. Za izradu plakata koristiti obrazovni korisnički račun koji su učenici dobili u školi jer su u protivnom moguće neželjene reklame.
 3. Plakat se mora raditi po smjernicama:

a. Sadržaj

 • Držati se teme.
 • Izdvojiti najvažnije činjenice i pokušati pronaći nešto novo i zanimljivo.

b. Tekst

 • Na hrvatskom jeziku.
 • Broj riječi mora biti od 70 do 200 (koristiti Word za prebrojavanje riječi).
 • Mora biti pravopisno točan (koristiti Word – pravopis za provjeru).
 • Koristiti pismo (engl. font) koje prikazuje dijakritičke znakove.
 • Koristiti tekstualni okvir koji prikazuje dijakritičke znakove.
 • Zabranjeno kopiranje s izvorne stranice.

c. Slike

 • Upotrijebiti barem dvije slike koje su povezane s temom plakata.

d. Videozapis

 • Upotrijebiti minimalno jedan videozapis.
 • Videozapis mora biti povezan s temom.
 • Može biti i na jeziku koji učenik uči kao prvi ili drugi strani jezik.
 • Ne preporuča se da to bude prvi videozapis koji će se pojaviti u pretraživanju na ključni izraz koji odgovara naslovu teme. Ako veći broj učenika odabere isti videozapis, učenik će morati potražiti drugi.

e. Grafika

 • Upotrijebiti minimalno tri grafička elementa koje nudi alat, a služe zanaglašavanje važnih dijelova plakata.

f. Pozadina

 • Urediti pozadinu u skladu s bojama sadržaja na plakatu. U slučaju izraženog nesklada, učenik će morati promijeniti pozadinu.

g. Poveznice

 • U donjem lijevom kutu se mora navesti literatura, tj. poveznica na mrežnu stranicu koja se koristila za izradu plakata. Poveznice se mogu navesti u tekstualnom okviru ili postaviti na određeni objekt kao što je tekst ili slika.

h. Zvuk

 • Nije obvezan element, ali bi bilo dobro upotrijebiti ga.

Predaja rada

 1. Učenik mora poslati poruku e-pošte sa svim obveznim elementima i poveznicom na plakat.
 2. U slučaju bilo kakvog problema, učenik se mora javiti profesorici porukom e-pošte ili osobno u školi.
 3. Učenik mora povremeno pogledati poštu da bi vidio što je profesorica odgovorila.

Završne aktivnosti

 1. Odlični plakati se objavljuju na školskoj web stranici. Učenici dobivaju rezultat u svoj sandučić e-pošte. Bilo bi lijepo da odgovore na tu poruku. Nije obvezno!
 2. Učenici koji nisu u potpunosti udovoljili zahtjevima, na adresu e-pošte dobivaju primjedbe prema kojima moraju izvršiti ispravke.

clip_image010clip_image012clip_image014

Ovako detaljno razrađen projekt urodio je puno boljim rezultatima nego prošle godine.

Učenici su:

 • Napisali najmanje dvije poruke e-pošte koje su morale zadovoljavati traženu formu.
 • Naučili su nešto o projektnim zadacima.
 • Stekli su iskustvo u radu s novim alatima.
 • Proučili su najmanje jednu mrežnu stranicu i pogledali najmanje dva videomaterijala o sigurnijem internetu.
 • Podsjetili su se da sadržaje koje koriste kao izvor svog rada moraju i navesti.
 • Naučili su da se javno ne može objaviti sadržaj koji je pravopisno netočan.

Učinilo mi se da sam sve predvidjela i da neće biti iznenađenja. Ali sam zaboravila da će učenici zaboraviti proučiti detaljnu razradu zadaće i da će krenuti na svoj način i svojim redoslijedom Smiješak.

Do sada sam odgovorila na otprilike 220 poruka, ali naš posao nije još niti blizu kraja. Objavljeno je tek oko 40 plakata, rok za izradu plakata je pri kraju. Neki učenici moraju napraviti sitne ispravke, a neki još nisu niti započeli.

Kako sam zacrtala da ovu zadaću naprave svi učenici, još uvijek strpljivo dajem upute i inzistiram da se u potpunosti napravi zadatak. U tom slučaju će plakat biti objavljen na školskom webu i ocijenjen odličnom ocjenom.

Već sada vidim da neće biti 150 petica kao što sam priželjkivala. Možda će biti i jedinica L. Premda sam uložila jako puno vremena, nije mi žao. Ovaj projekt me zbližio s učenicima i omogućio da ih upoznam na drugačiji način. Lijepo iskustvo s puno uloženog vremena.

Ako su učenici, nakon naše aktivnosti, barem mrvicu pažljiviji i odgovorniji u donošenju važnih odluka na mrežnom prostoru, ja sam presretna.

Jedna misao o “150 projektnih zadataka za sigurniji internet

 1. Povratni ping: Zajednički Pogled | Pogled kroz prozor

Komentari su zatvoreni.