Nisam ja ta „ribica“!

ivana_bokavsek

Ivana Bokavšek

Sažetak

Sve aktivnosti u eTwinning projektu “What’s on the News?“, a do sada ih je bilo pet, u kojem sudjeluju učenici 8.razreda OŠ Spinut u Splitu zajedno sa svojim španjolskim partnerima, odnose se na jačanje medijske pismenosti kod učenika kao i razvijanja svijesti o čestim lažnim podacima i dezinformacijama na koje se lako može naići u internetskom bespuću. Ovim projektom učenici i učitelji kroz međusobnu suradnju jačaju zajedništvo u promicanju medijske pismenosti. Prošle godine učenici su sa svojim učiteljima sudjelovali i u eTwinning događaju Spring Campaign Media Literacy and Disinformation u kojem su pokazali kako stvoriti lažne vijesti i koliko je važno procijeniti relevantnost i točnost dostupnih podataka i informacija. Ove godine, učenici su sa svojim učiteljima obilježili Dan sigurnijeg interneta učeći o, nažalost, sveprisutnom problemu, o kojem nisu puno znali. Phishing, u svim svojim oblicima, je iznimno opasna pojava i o kojoj mladi ljudi trebaju znati sve kako bi uspješno prevenirali moguće probleme.

Ključne riječi: Dan sigurnijeg interneta, phishing, medijska pismenost, eTwinning projekt, suradnički rad.

Uvod

Učiteljica Ivana Bokavšek je osmislila aktivnost, a izvela ju u suradnji s kolegicom iz svoje škole. Motiv za ovakvu aktivnost je pronašla u činjenici da njeni učenici nisu znali što je phishing. Učenici su, zajedno s učiteljicama obilježili Dan sigurnijeg interneta na vrijeme, ali zbog zdravstvenih problema uzrokovanih pandemijom, i uz radne zaostatke koji će se nadoknaditi čim bude moguće. Bez obzira na trenutne poteškoće, jedna je grupa učenika kroz rad u paru, a neki učenici su izvršili aktivnosti pojedinačno u učionici i na daljinu uz vođenje učiteljica, uspjela ispuniti cijelu aktivnost koja se sastojala od tri dijela: upitnika koji se koristio kao uvod pred razradu teme i upoznavanje s terminom o kojem su učenici vrlo malo znali, glavnog dijela u kojem su učenici pretraživali relevantne internetske stranice kako bi saznali više o vrstama phishinga, prouzročenim problemima i mogućim rješenjima odnosno preventivnim aktivnostima kojima se možemo zaštiti te zajednički prikazali što su saznali koristeći prezentacijski alat Sway i završne refleksije o samoj aktivnosti. Aktivnosti su prikazane na Twinboard-u Twinspace-a projekta.

Uvodni dio aktivnosti

Kroz MS Forms anketu, koja je poslužila kao početna točka u obradi pojma phishing, učenici su odgovarali na četiri pitanja o pojmu i problematici phishing-a te su trebali postaviti jedno pitanje o phishingu. Učiteljice su zajedno s učenicima analizirale rezultate ankete o phishingu. Učenici su diskutirali o važnosti ove teme i utvrdili su da, pored svih internetskih opasnosti o kojima su učili tijekom projekta, nisu iznenađeni odabirom ovakvog zadatka, jer je phishing iznimno opasan za sve dobne skupine.

Slika1Slika 1. MS Forms upitnik: Phishing

Poveznica na prikaz rezultata ankete

Središnji dio aktivnosti

Veći dio učenika je radio zadatak u učioničkom postavu. Učenici su radili u paru, a neki pojedinačno. Učiteljice su pokazale učenicima postupak stvaranja zajedničke prezentacije u Sway alatu, a onda uputile učenike na zadatak i objasnile što trebaju prikazati u zajedničkoj prezentaciji prikazati. Prvi korak je bio da učenici trebaju pronaći oblike phishinga internetskim pretraživanjem. Nakon toga su učenici odlučili koji par ili Slika2pojedinac će obraditi izvjesni oblik phishing-a, tj. probleme koji taj oblik phishinga može prouzročiti i moguća rješenja za taj problem.

Slika 2. Zajednička učenička prezentacija Phishing?! The problems and the solutions, napravljena u prezentacijskom MS Sway alatu

Poveznica na zajedničku prezentaciju

Završni dio aktivnosti

Nakon uspješno osmišljene i realizirane zajedničke prezentacije, učenici su trebali iznijeti svoju refleksiju o završenoj aktivnosti. Kratkim MS Forms upitnikom većina učenika je osvijestila naučeno te koji zadaci su bili motivirajući i izvršenju ove aktivnosti. Učenički odgovori će zasigurno biti korisni u preciznom planiranju sljedeće projektne aktivnosti.

Slika3
Slika 3. MS Forms upitnik o završenoj aktivnosti – refleksija, formative assessment-5th activity

Poveznica na formativno vrednovanje

Zaključak

Medijsko opismenjavanje učenika jedan je od svakodnevnih učiteljskih prioriteta. Važno je u tom procesu izlagati učenike raznim oblicima i metodama rada, ali i pitanjima čije odgovore mogu sami naći. Time se potiče njihova samostalnost u radu kao i donošenje manjih odluka koje utječu na završni rezultat, tj. u ovom slučaju koje i koliko informacija preuzeti i iz kojih izvora kao i isticanje izvora. Propitivanje svog sudjelovanja u ovoj aktivnosti doprinosi konačnoj evaluaciji svog rada. Sudjelovanjem u eTwinning projektima i ovakvim ciljanim događajima, u kojima se potiče učenike na kritičko promišljanje, zajednički rad i samo-refleksiju i to kroz međunarodnu suradnju, dodaje se vrijednost više osvještavanju učenika o iznimnoj važnosti medijske pismenosti.