Nisam ja ta „ribica“!

ivana_bokavsek

Ivana Bokavšek

Sažetak

Sve aktivnosti u eTwinning projektu “What’s on the News?“, a do sada ih je bilo pet, u kojem sudjeluju učenici 8.razreda OŠ Spinut u Splitu zajedno sa svojim španjolskim partnerima, odnose se na jačanje medijske pismenosti kod učenika kao i razvijanja svijesti o čestim lažnim podacima i dezinformacijama na koje se lako može naići u internetskom bespuću. Ovim projektom učenici i učitelji kroz međusobnu suradnju jačaju zajedništvo u promicanju medijske pismenosti. Prošle godine učenici su sa svojim učiteljima sudjelovali i u eTwinning događaju Spring Campaign Media Literacy and Disinformation u kojem su pokazali kako stvoriti lažne vijesti i koliko je važno procijeniti relevantnost i točnost dostupnih podataka i informacija. Ove godine, učenici su sa svojim učiteljima obilježili Dan sigurnijeg interneta učeći o, nažalost, sveprisutnom problemu, o kojem nisu puno znali. Phishing, u svim svojim oblicima, je iznimno opasna pojava i o kojoj mladi ljudi trebaju znati sve kako bi uspješno prevenirali moguće probleme.

Ključne riječi: Dan sigurnijeg interneta, phishing, medijska pismenost, eTwinning projekt, suradnički rad.

Uvod

Učiteljica Ivana Bokavšek je osmislila aktivnost, a izvela ju u suradnji s kolegicom iz svoje škole. Motiv za ovakvu aktivnost je pronašla u činjenici da njeni učenici nisu znali što je phishing. Učenici su, zajedno s učiteljicama obilježili Dan sigurnijeg interneta na vrijeme, ali zbog zdravstvenih problema uzrokovanih pandemijom, i uz radne zaostatke koji će se nadoknaditi čim bude moguće. Bez obzira na trenutne poteškoće, jedna je grupa učenika kroz rad u paru, a neki učenici su izvršili aktivnosti pojedinačno u učionici i na daljinu uz vođenje učiteljica, uspjela ispuniti cijelu aktivnost koja se sastojala od tri dijela: upitnika koji se koristio kao uvod pred razradu teme i upoznavanje s terminom o kojem su učenici vrlo malo znali, glavnog dijela u kojem su učenici pretraživali relevantne internetske stranice kako bi saznali više o vrstama phishinga, prouzročenim problemima i mogućim rješenjima odnosno preventivnim aktivnostima kojima se možemo zaštiti te zajednički prikazali što su saznali koristeći prezentacijski alat Sway i završne refleksije o samoj aktivnosti. Aktivnosti su prikazane na Twinboard-u Twinspace-a projekta.

Uvodni dio aktivnosti

Kroz MS Forms anketu, koja je poslužila kao početna točka u obradi pojma phishing, učenici su odgovarali na četiri pitanja o pojmu i problematici phishing-a te su trebali postaviti jedno pitanje o phishingu. Učiteljice su zajedno s učenicima analizirale rezultate ankete o phishingu. Učenici su diskutirali o važnosti ove teme i utvrdili su da, pored svih internetskih opasnosti o kojima su učili tijekom projekta, nisu iznenađeni odabirom ovakvog zadatka, jer je phishing iznimno opasan za sve dobne skupine.

Slika1Slika 1. MS Forms upitnik: Phishing

Poveznica na prikaz rezultata ankete

Središnji dio aktivnosti

Veći dio učenika je radio zadatak u učioničkom postavu. Učenici su radili u paru, a neki pojedinačno. Učiteljice su pokazale učenicima postupak stvaranja zajedničke prezentacije u Sway alatu, a onda uputile učenike na zadatak i objasnile što trebaju prikazati u zajedničkoj prezentaciji prikazati. Prvi korak je bio da učenici trebaju pronaći oblike phishinga internetskim pretraživanjem. Nakon toga su učenici odlučili koji par ili Slika2pojedinac će obraditi izvjesni oblik phishing-a, tj. probleme koji taj oblik phishinga može prouzročiti i moguća rješenja za taj problem.

Slika 2. Zajednička učenička prezentacija Phishing?! The problems and the solutions, napravljena u prezentacijskom MS Sway alatu

Poveznica na zajedničku prezentaciju

Završni dio aktivnosti

Nakon uspješno osmišljene i realizirane zajedničke prezentacije, učenici su trebali iznijeti svoju refleksiju o završenoj aktivnosti. Kratkim MS Forms upitnikom većina učenika je osvijestila naučeno te koji zadaci su bili motivirajući i izvršenju ove aktivnosti. Učenički odgovori će zasigurno biti korisni u preciznom planiranju sljedeće projektne aktivnosti.

Slika3
Slika 3. MS Forms upitnik o završenoj aktivnosti – refleksija, formative assessment-5th activity

Poveznica na formativno vrednovanje

Zaključak

Medijsko opismenjavanje učenika jedan je od svakodnevnih učiteljskih prioriteta. Važno je u tom procesu izlagati učenike raznim oblicima i metodama rada, ali i pitanjima čije odgovore mogu sami naći. Time se potiče njihova samostalnost u radu kao i donošenje manjih odluka koje utječu na završni rezultat, tj. u ovom slučaju koje i koliko informacija preuzeti i iz kojih izvora kao i isticanje izvora. Propitivanje svog sudjelovanja u ovoj aktivnosti doprinosi konačnoj evaluaciji svog rada. Sudjelovanjem u eTwinning projektima i ovakvim ciljanim događajima, u kojima se potiče učenike na kritičko promišljanje, zajednički rad i samo-refleksiju i to kroz međunarodnu suradnju, dodaje se vrijednost više osvještavanju učenika o iznimnoj važnosti medijske pismenosti.

Digitalno učenje i sigurniji internet

miranda_barac

Miranda Barac

Sažetak

Ovogodišnji Dan sigurnijeg interneta učenici 3. h razreda Obrtničke škole u Splitu obilježili su u sklopu njihovog eTwinning projekta Digital Learning in English Language. U projekt smo ušli s puno, kako učiteljske tako i učeničke strasti zajedno s kolegama i učenicima iz partnerskih škola u Turskoj, Rumunjskoj, Portugalu i Gruziji. Projekt smo započeli jer smo željeli istaknuti važnost tehnologije u nastavi uopće, a pogotovo za vrijeme pandemije koja nas je zadesila. Tijekom projekta učenike smo poticali da prepoznaju svoju sposobnost prilagodbe novim situacijama, da primjereno komuniciraju sa svojim vršnjacima te da surađuju i traže podršku u svom internetskom okruženju. Potaknulo ih se na otkrivanje vlastitog stila učenja, te na razvijanje kreativnosti kroz razne zanimljive aktivnosti. Važan dio ovog projekta je obilježavanje Dana sigurnijeg interneta.

Ključne riječi: Dan sigurnijeg interneta, eTwinning projekt, digitalno učenje, Obrtnička škola.

Uvod

Na Dan sigurnijeg interneta 9.2.2021. nastava u Obrtničkoj školi u Splitu je još uvijek bila online. S obzirom da smo već godinu dana bili u virtualnom okruženju, već smo se poprilično dobro u njemu snalazili. Nastava se odvijala putem video konferencija na Zoom platformi te smo na taj način i isplanirali obilježiti Dan sigurnijeg interneta. Ovog puta u njegovom planiranju nismo sudjelovali sami jer su nam se pridružili i partneri iz našeg eTwinning projekta. Ovakva vrsta suradnje razvila je vještine i samopouzdanje i nastavnika i učenika u odgovarajuću i učinkovitu uporabu digitalne tehnologije u učenju i poučavanju. Isto tako, učinila nam je zanimljivijim obilježavanje ovog dana, a i olakšala učenje i podučavanje u periodu pandemije. Aktivnosti smo zajedno isplanirali s partnerskim školama te smo ih objavili na Twinboardu na Twinspace-u projekta, na stranici We learn e-safety. Aktivnosti smo iskoristili na satu engleskog jezika (blok sat) u sklopu projektnih tema planiranih godišnjim izvedbenim kurikulumom.

Uvodni dio sata

Sat smo započeli wordcloudom u Mentimetru – ‘What comes to your mind when you hear the word e-safety?’ (Što ti pada na pamet kad čuješ riječ e-sigurnost?) Učenici su komentirali riječi koje su im prve padale napamet. Aktivnost u Mentimetru je osmislila škola iz Turske za sve sudionike projekta te je učenicima bilo zanimljivo vidjeti kako razmišljaju njihovi vršnjaci iz ostalih zemalja.

Slika1Slika 1. Rezultat suradničkog oblaka riječi u Mentimetru, Semra Dagli

Središnji dio sata

S obzirom da smo slijedom okolnosti bili stalno u nastavi na daljinu, koristili smo se raznim digitalnim alatima i platformama te nam je sigurnost bila potrebnija no ikada. Stoga smo zajedno pogledali kratki video Digital Literacy – Staying safe online kojeg je napravio BBC Learning English i provjerili razumijevanje slušnog teksta.

Nakon diskusije i komentara vezano za BBC video, odigrali smo E-safety day Kahoot kviz kojeg je za potrebe projekta odradila partnerska škola iz Rumunjske.

Slika2Slika3
Slika 2. Igranje Kahoot kviza             Slika 3. Rezultat Kahoot kviza

Poveznica na Kahoot kviz.

Nakon zanimljivog i uzbudljivog kviza podijelili smo se u breakout sobe na Zoomu i smišljali savjete za sigurniji internet- Tips for online safety. Svaka grupa je dobila zadatak da svoje savjete oblikuje u video koristeći AdobeSpark.

Vrednovanje

Nakon što su završili s radom, učenici su po grupama prezentirali video uratke koji su bili popraćeni vršnjačkim vrednovanjem. Prilikom vrednovanja, vodilo se računa o izvršenju zadatka ( da su obuhvaćeni svi bitni savjeti), usklađenosti slikovnog prikaza i teksta, izboru muzike, gramatici i vokabularu. Najbolje je vršnjački vrednovan video uradak koji se nalazi na ovoj poveznici.

Na kraju smo se osvrnuli na Digital Learning Day koji nam uskoro stiže.

Zaključak

Ovogodišnje aktivnosti za Dan sigurnijeg interneta potaknule su kreativno i suradničko učenje kod učenika te potaknule njihove komunikacijske i digitalne kompetencije. Učinivši internetsko okruženje sigurnim, učenicima je dana mogućnost da uče bilo kad i bilo gdje razvijajući svoj stil učenja i istovremeno čineći učenje osobnim i zanimljivim. Iako su, u početku, učenici izrazili žaljenje što nisu uživo u učionici, na kraju su ipak bili zadovoljni jer su zahvaljujući tehnologiji mogli ostvariti suradnju i izvršiti zadatak. Bilo im je zabavno. Neki su izrazili žaljenje da im je bilo malo vremena pa ću ubuduće svakako još koji sat posvetiti Danu sigurnijeg interneta i dati im više vremena za izradu kreativnih videa ili sličnih zadataka.

Također bih svakome preporučila da sudjeluje u eTwinning projektima. Kroz projekt Digital Learning in English Language našim učenicima dajemo novi pogled na svijet, donosimo ugodniju atmosferu u internetskom okruženju, stalne kontakte s vršnjacima iz drugih europskih škola te upoznavanje s drugim kulturama. Krajnji cilj je obrazovanje u internetskom okruženju učiniti što sigurnijim, učinkovitijim i ugodnijim.

Više o obilježavanju Dana Sigurnijeg Interneta u sklopu projekta Digital Learning in English Language kao i o samom projektu možete naći na TwinSpace-u.

BBC Learning English. 2017. Digital Literacy – Staying safe online: https://www.youtube.com/watch?v=EyQeUwqCDWg

Mateiu, Ina. 2021. E-safety Day quiz: https://www.youtube.com/watch?v=XLfT135JRYM&feature=youtu.be

eTwinning projekt: FOOD for thought

cassy_prskalo

Cassy Prskalo

Sažetak

Više od 100 učenika četiriju škola u Hrvatskoj sudjeluje tijekom školske godine 2019./2020. u eTwinning projektu FOOD for thought. Cilj projekta jest podizanje razine svijesti učenika o važnosti zdrave i pravilne prehrane te važnosti bavljenja fizičkom aktivnošću. Projekt se sastoji od šest aktivnosti koje su osmišljene na način da doprinose ostvarivanju odgojno-obrazovnih ishoda iz predmeta Engleski jezik i očekivanja međupredmetnih tema Osobni i socijalni razvoj, Upotreba informacijske i komunikacijske tehnologije, Učiti kako učiti, Zdravlje. Učenici su dosad sudjelovanjem u različitim aktivnostima proširili vokabular vezan uz hranu i piće, analizirali koje je skupine namirnica važno uključiti u prehranu i zašto, upoznali se s različitim digitalnim alatima te provodili samostalno istraživanja. Također, učenici su razvili osjećaj autonomije te međukulturne komunikacijske kompetencije. Kao rezultat njihovog rada, nastali su izvrsni učenički ostvaraji koji su predstavljeni na TwinSpace-u.

Ključne riječi: eTwinning projekt, hrana i piće, pravilna prehrana, fizička aktivnost.

Uvod

U današnjem svijetu u kojemu je tehnologija postala neodvojivi dio ljudske svakodnevice, a mobiteli, računala i video igrice zamijenili penjenje po drveću i igrališta, pretilost postaje sve veći problem te učenici nedovoljno vremena provode baveći se fizičkom aktivnošću. S obzirom na navedeno, osmišljen je eTwinning projekt FOOD for thought s ciljem da učenici osvijeste važnost pravilne i uravnotežene prehrane te da razumiju nužnost bavljenja fizičkom aktivnošću. Provedba projekta planirana je za školsku godinu 2019./2020. te se projekt uspješno provodi unatoč prelasku na nastavu na daljinu. U projektu sudjeluje više od 100 učenika iz četiriju hrvatskih škola: OŠ Julija Benešića, Ilok, OŠ Pavao Belas, Brdovec, OŠ Mladost, Zagreb i OŠ Hugo Badalić, Slavonski Brod. Učenici iz partnerskih škola sudjeluju u različitim aktivnostima koje su osmišljene tako da odgovaraju različitim tipovima učenika. Učenici prije svega obogaćuju svoj rječnik učeći različite izraze vezane uz hranu i piće, upoznaju se s različitim skupinama namirnica i važnosti njihovog unosa te razvijaju informatičke kompetencije služeći se novim digitalnim alatima. Učenike kroz aktivnosti vodi učiteljica Cassy Prskalo koja je autorica ovog projekta, a u prilagodbi metoda i ideja sudjeluju učiteljice Matea Majača i Ivana Lovrić. Partnerske škole odlično surađuju te razmjenjuju ideje, iskustva i rezultate aktivnosti.

Uključivanje projekta u godišnji izvedbeni kurikulum predmeta Engleski jezik i povezanost s međupredmetnim temama

Projekt je uključen u godišnji izvedbeni kurikulum predmeta Engleski jezik za peti razred te je povezan s međupredmetnim temama. Odgojno-obrazovni ishodi obuhvaćaju predmetne ishode Engleskog jezika i očekivanja međupredmetnih tema: Osobni i socijalni razvoj, Upotreba informacijske i komunikacijske tehnologije, Učiti kako učiti, Zdravlje.

Ishodi predmeta Engleski jezik koji su se realizirali radom na ovom projektu su: A.5.1. Razumije kratak i jednostavan tekst poznate tematike pri slušanju i čitanju; A.5.4. Govori kratak i jednostavan tekst poznate tematike koristeći se vrlo jednostavnim jezičnim strukturama; A.5.5. Sudjeluje u kratkome i jednostavnome razgovoru poznate tematike; A.5.6. Zapisuje jednostavne učestalo izgovorene riječi; A.5.7. Piše kratak i jednostavan tekst poznate tematike koristeći se vrlo jednostavnim jezičnim strukturama i razlikujući upotrebu osnovnih pravopisnih znakova; B.5.1. Primjenjuje osnovna znanja o zemljama ciljnoga jezika unutar vlastite kulture; B.5.4. Izabire prijateljstvo, suradnju, altruizam, solidarnost i prihvaćanje različitosti i posebnosti u različitim kontekstima međukulturnih iskustava; C.5.1. Uočava i koristi se osnovnim kognitivnim strategijama učenja jezika; C.5.3. Uočava i koristi se osnovnim društveno-afektivnim strategijama učenja jezika; C.5.4. Izabire i koristi se osnovnim tehnikama kreativnoga izražavanja pri stvaranju različitih kratkih i jednostavnih tekstova poznatih sadržaja; C.5.6. Tumači osnovne informacije iz različitih izvora te izvodi kratke prezentacije jednostavnih sadržaja i upotrebljava ih.

Očekivanja međupredmetnih tema koja su ostvarena tijekom rada na projektu su: Osobni i socijalni razvoj (A.2.4. Razvija radne navike; B.2.2. Razvija komunikacijske kompetencije; C. 2.4. Razvija kulturni i nacionalni identitet zajedništvom i pripadnošću skupini), Upotreba informacijske i komunikacijske tehnologije (A.2.1. Učenik prema savjetu odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju za izvršavanje zadatka; A.3.1 Učenik samostalno odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju; A.3.2 Učenik se samostalno koristi raznim uređajima i programima; A.3.3 Učenik aktivno sudjeluje u oblikovanju vlastitoga sigurnog digitalnog okružja; B.3.1 Učenik samostalno komunicira s poznatim osobama u sigurnom digitalnom okružju; B.3.2 Učenik samostalno surađuje s poznatim osobama u sigurnome digitalnom okružju; B.3.3 Učenik poštuje međukulturne različitosti; C.3.2 Učenik samostalno i djelotvorno provodi jednostavno pretraživanje, a uz učiteljevu pomoć složeno pretraživanje informacija u digitalnome okružju; C.2.4. Učenik uz pomoć učitelja odgovorno upravlja prikupljenim informacijama. D.3.1 Učenik se izražava kreativno služeći se primjerenom tehnologijom za stvaranje ideja i razvijanje planova te primjenjuje različite načine poticanja kreativnosti; D.3.3 Učenik stvara nove uratke i ideje složenije strukture), Učiti kako učiti (A.3.1. Učenik samostalno traži nove informacije iz različitih izvora, transformira ih u novo znanje i uspješno primjenjuje pri rješavanju problema; A.3.2. Učenik se koristi različitim strategijama učenja i primjenjuje ih u ostvarivanju ciljeva učenja i rješavanju problema u svim područjima učenja uz povremeno praćenje učitelja; A.3.3. Učenik samostalno oblikuje svoje ideje i kreativno pristupa rješavanju problema; C.3.2. Učenik iskazuje pozitivna i visoka očekivanja i vjeruje u svoj uspjeh u učenju; C.3.3. Učenik iskazuje interes za različita područja, preuzima odgovornost za svoje učenje i ustraje u učenju; D.3.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć), Zdravlje (A.2.2.A Učenik razlikuje pravilnu od nepravilne prehranei razumije važnost pravilne prehrane za zdravlje, A.2.2.B. Učenik primjenjuje pravilnu tjelesnu aktivnost sukladno svojim sposobnostima, afinitetima i zdravstvenom stanju).

Pregled projektnih aktivnosti

Projekt se sastoji od šest aktivnosti, a učenici trenutno rade na posljednjoj aktivnosti. Na samom početku projekta uslijedilo je predstavljanje svih četiriju škola, a potom su učenici, u ožujku, započeli rad na prvoj aktivnosti. Prva aktivnost sastojala se od izrade umne mape u digitalnom alatu Bubbl.us. Učenicima su dodijeljene određene kategorije hrane (voće, povrće, mliječni proizvodi, žitarice, začini) te su učenici trebali razvrstati ponuđene riječi unutar zadanih kategorija i dodati vlastite Slika 1 - umna mapaprimjere. Učenici su ponovili i proširili vokabular vezan uz hranu i piće te su razvijali informatičke kompetencije radeći u digitalnom alatu s kojim se dotad nisu susreli. Učenicima se aktivnost jako svidjela te su izradili izvrsne umne mape.

Slika 1. Izrada umne mape

Slika 2 - umna mapaSlika 2: Izrada umne mape

Sljedeća aktivnost u ožujku bila je pisanje recepata. Učenici su najprije vježbali izraze za pripremu hrane i različite nazive posuđa igrajući brojne kvizove na Wordwallu, a zatim su ih učiteljice vodile kroz video predavanje u kojemu je korak po korak objašnjeno kako napisati recept. Učenici su dobili smjernice za pisanje te im je rečeno kako trebaju razgovarati sa svojim mama i bakama o njihovim omiljenim receptima. Učenici su uspješno napisali jednostavne recepte, ilustrirali ih, a neki su čak i pripremili jela. Neki su učenici odabrali raditi u Miscrosoft Wordu i umetnuti fotografije, dok su drugi napisali recepte na papiru i sami naslikali jela.

Slika 3 - Cherry cakeSlika 4 - Jam rolls
Slika 3. Cherry cake                         Slika 4. Jam rolls

U travnju je uslijedila nova aktivnost – izrada prezentacija o hrani koja se može pojesti na ulicama diljem svijeta. S obzirom da su učenici dio svog istraživanja trebali provesti služeći se internetom, najprije su pogledali kratak video o sigurnosti na internetu te na Linoitu naveli na što sve trebaju paziti prilikom pretraživanja web stranica. Učenici su se potom rješavajući zadatke na Adobu Sparku upoznali s hranom koju mogu probati na ulicama diljem svijeta pa su tako saznali kako su riba i krumpirići popularna hrana u Ujedinjenom Kraljevstvu, a hot dog u SAD-u. Nakon toga učenici su dobili zadatak istražiti popularnu hranu koja se može pojesti na ulicama u različitim zemljama, uključujući Hrvatsku, te izraditi prezentaciju. Učenici su se pripremili za izlaganje te snimili video uratke svojih izlaganja. Ova aktivnost doprinijela je razvoju autonomije s obzirom na to da su učenici samostalno istraživali te je doprinijela razvoju međukulturalnih kompetencija. Učenici su razvijali sposobnost usmenog izražavanja te su se upoznali s još jednim digitalnim alatom za snimanje – Loomom.

Video 1: Prezentacija popularne hrane diljem svijeta

Sljedeća aktivnost u travnju bilo je istraživanje prehrambenih navika učenika i njihovo bavljenje fizičkom aktivnošću. Istraživanje je provedeno među više od 100 učenika, a sudjelovao je podjednak broj djevojčica i dječaka. Učenici su ispunili kratak upitnik koji je uključivao pitanja otvorenog tipa (općenite informacije: dob, spol, mjesto) te točno/netočno tvrdnje. Nakon provedbe ankete, učiteljice su analizirale odgovore učenika i izvele zaključke na temelju istih. Istraživanje je pokazalo da je većina učenika svjesna važnosti zdrave i uravnotežene prehrane. Ipak, velik broj učenika naveo je da često konzumira slatkiše i grickalice, a čak 20 % učenika ne bavi se nikakvom fizičkom aktivnošću niti 60 minuta dnevno. Nakon provedbe istraživanja, učiteljice su učenicima prezentirale rezultate te raspravljale o njima. Neki su Slika 5učenici istaknuli da često konzumiraju slatkiše i grickalice prilikom igranja video igara.

Slika 5. U istraživanju su sudjelovali učenici svih triju petih razreda OŠ Julija Benešića, Ilok

U svibnju je uslijedila nova aktivnost – izrada vodiča zdrave prehrane. Učenici su najprije pogledali kratak video u kojemu je bilo objašnjeno koje je skupine namirnica važno jesti i zašto, a potom su riješili pripadajuće zadatke na Wizeru. Nakon toga, učenicima su ponuđena tri načina izrade postera: 1. slikarski dizajn – učenici su sami crtali, bojali i pisali tekst, 2. kolaž tehnika – učenici su izrezivali namirnice iz novina te su ih lijepili u obliku određenog voća ili povrća, 3. caCnva – učenici su izrađivali postere u digitalnom alatu Canvi. Učenicima je ova aktivnost bila iznimno zanimljiva jer su imali priliku pokazati svoju kreativnost te su uložili jako puno truda u izradu postera.

Video 2 – Pregled učeničkih postera

Posljednju aktivnost u projektu predložili su učenici, a to je osmišljavanje pjesme o hrani. Učenici trenutno rade na ovoj aktivnosti, a kao prijedlog su im ponuđene tri tehnike za koje su pokazali interes. Neki od učenika znaju „beatbox“ pa su izrazili želju na taj način izvesti pjesmu. dok su se drugi pak odlučili za „jazz chants“ koji su naučili na početku školske godine kada su vježbali glagol biti. Također, dio učenika osmišljava pjesmu na način da pišu tekst i smišljaju melodiju.

Evaluacija i diseminacija

Evaluacija projekta bit će provedena u obliku online upitnika, a u izradi upitnika sudjeluju učiteljice iz partnerskih škola. Rezultati će biti predstavljeni na TwinSpaceu. Što se tiče diseminacije projekta, pojedine aktivnosti, kao i učenički radovi, predstavljeni su u nekoliko grupa za učitelje na društvenim mrežama kao pomoć pri osmišljavanju projektnih zadataka tijekom održavanja nastave na daljinu. Također, učenički radovi predstavljeni su u virtualnim učionicama i zbornicama kao primjeri dobre prakse. Daljnja diseminacija projekta uključivat će objave na mrežnim stranicama škole, radiju i člancima u novinama.

Zaključak

Sudjelovanjem u eTwinning projektu FOOD for thought učenici su osvijestili važnost zdrave i pravilne prehrane te uvidjeli važnost bavljenja fizičkom aktivnošću. Učenici su proširili vokabular vezan uz hranu i piće, analizirali koje je skupine namirnica važno uključiti u prehranu i iz kojih razloga. Također, učenici su razvijali informatičke kompetencije radeći u brojnim i različitim digitalnim alatima što će im svakako koristiti u daljnjem obrazovanju. Provodeći istraživanje o hrani samostalno, učenici su razvijali osjećaj autonomije te svijest o kulturalnoj raznolikosti. S druge pak strane, surađujući sa svojim vršnjacima, učenici su imali priliku razvijati vještine timskog rada. Rad na projektu, omogućio je i učiteljicama iz partnerskih škola razvoj ključnih kompetencija, među kojima svakako treba istaknuti razvoj digitalnih kompetencija.

Više o projektu na TwinSpace-u.

Literatura

  1. Dooley, Jenny. 2019. Right on! 1, Udžbenik engleskog jezika za 5. razred osnovne škole, 5. godina učenja, Express publishing, Berkshire, United Kingdom.
  2. Dooley, Jenny. 2019. Right on! 1, Radna bilježnica iz engleskog jezika i zbirka zadataka iz gramatike za 5. razred osnovne škole, 5. godina učenja, Express publishing, Berkshire, United Kingdom.
  3. Prskalo, Cassy. 2020. Adobe Spark: Street Food Around the World: https://spark.adobe.com/page/dAGPJTVDlFR1H/
  4. Prskalo, Cassy. 2020. Wizer: The Eatwell Guide: https://app.wizer.me/preview/AKLXKV
  5. Common Sense. 2020. 5 Internet Safety Tips: https://www.youtube.com/watch?v=X9Htg8V3eik

Danom škole obilježen Dan Europe

samanta_MC_suzanaP

Samanta Matejčić Čotar i Suzana Poljak

Do uvođenja kurikularne reforme u sve hrvatske škole dijeli nas svega nekoliko mjeseci. Iza nas su deseci sati stručnog usavršavanja, rješavanja Loomena, iščitavanja novih kurikuluma, proučavanja iskustava iz ostalih europskih država. Kako se ne bi svo to stečeno znanje temeljilo samo na teoriji, Osnovna škola Jurja Dobrile iz Rovinja cijelu je školsku godinu radila na jednom neuobičajenom projektu u kojem su glavnu ulogu imali učenici, dok su im učitelji bili mentori koji su ih vodili i usmjeravali u njihovom istraživačkom radu.

imageNaime, u rujnu prošle godine, u sklopu Erasmus+ projekta DARE and SHARE! pokrenut je eTwinning projekt Country from a box kojem je cilj bio upoznavanje ostalih europskih država obilježavajući pritom 2018. godinu kao Europsku godinu kulturne baštine. Ideja je bila da pronađemo po jednu školu u svakoj od 28 zemalja EU te s njima poštanskim putem razmijenimo kulturološke kutije kojima ćemo jedni drugima predstaviti svoju zemlju kroz osam kategorija. Dogovoreno je da u kutiju postavimo po jedan predmet ili više njih kojima ćemo predstaviti nacionalne simbole (zastavu, himnu, razglednicu glavnog grada), uobičajene riječi na materinjem jeziku prirodne i kulturne ljepote, tradicionalnu igru, gastronomiju, zavičajnu legendu, najbolje sportaše, izume i izumitelje, tradicionalnu glazbu i ples. Pozvali smo zainteresirane škole i u čas okupili 16 zainteresiranih koji su nam se pridružili. Cijelo prvo polugodište trajale su pripreme i dogovori oko odabira materijala za našu kutiju…učenici su istraživali hrvatske ljepote, kulturnu baštinu, jelovnike iz različitih hrvatskih regija, tradicionalne plesove, učili o hrvatskim izumiteljima, sportašima, znanstvenicima.

imageimageimage

Na kraju istraživačkog rada odlučili smo našim vršnjacima Hrvatsku predstaviti ne samo kao domovinu naših srebrnih nogometaša, već su se u kutiji, pored brošure o hrvatskim sportašima i nogometne lopte s potpisima hrvatskih nogometaša našli i hrvatski izumi poput kravate, Mikado čokolade kao prve čokolade s rižom na svijetu, padobran Fausta Vrančića, memory kartice s prirodnim i kulturnim ljepotama Hrvatske, magnet sa slovom glagoljice, tradicionalni hrvatski primorski i kontinentalni jelovnik, istarski fuži i pazinski cukerančići, legenda o tome kako se sagradila pulska Arena, pljočke kao tradicionalna igra, slikovnica o Hrvatskoj i Šegrt Hlapić, naša domaća valuta – kune i još mnogo toga. Pripremanje i pakiranje kutija bila je prilika za učenike da obnove znanje o svojoj zemlji, a uzbuđenje je raslo kada su u školu počele pristizati kutije iz partnerskih škola.

imageimageimage

Učenici su se kroz ovaj projekt imali prilike upoznati sa sadržajem pristiglih kutija i došli do novih saznanja o Njemačkoj, Austriji, Portugalu, Rumunjskoj, Italiji, Švedskoj, Grčkoj, Finskoj, Litvi, Estoniji, Francuskoj, Cipru, Sloveniji, Španjolskoj, Danskoj i Poljskoj.

Kako ne bi sve to ostalo nezabilježeno, odlučili smo u Europskom tjednu obilježiti i Dan Europe te smo ovogodišnji Dan škole zamislili kao šetnju kroz zemlje Europske unije. Svaki je razred predmetne nastave spojio s jednim razrednom razredne nastave i krenulo se u osmišljavanje i priprema prezentacije određene zemlje. Na svakom je štandu bila predstavljena jedna država na temelju materijala koje smo dobili u kutiji, ali i na temelju istraživanja o određenoj zemlji koju su učenici samostalno odrađivali kroz satove povijesti, geografije, stranih jezika, satova razrednika.

imageimageimage

Na talijanskom štandu dočekali su nas šareni proizvodi koje svi dobro poznajemo – panettone, nutella, ferreo rocher, maketa Kosog tornja iz Pise, plesala se pizzica, Pinokio nas je upoznao s prirodnim i kulturnim ljepotama, jela se pizza. Francuska nam se predstavila kroz gastronomiju – čuvene madeleine, francuske sireve i vina, plesao se can-can, upoznavala zemlja kroz etape čuvenog Tour de Francea. Španjolci su nas zabavili flamencom i naučili, između ostalog, da je dizajn za lizaljke Chupa Chups osmislio Picasso.

Na austrijskom štandu plesao se bečki valcer, naučili smo ponešto o Sacher torti, Klimtu i Mozartu. O Rumunjskoj smo saznali kroz priče koje nam je pričao glasoviti Drakula, na grčkom štandu kušali smo grčku salatu, testirali umjerenost kroz Pitagorinu čašu, učili korake sirtakija. S Pipi smo istraživali Švedsku, istražili Afroditin otok – Cipar, Dansku prikazali kroz Andersenove bajke, čuvene legiće i Risalamande – tradicionalni danski božićni puding, saznali točnu adresu Djeda Božićnjaka u Finskoj i naučili nešto o finskim saunama kao mjestu susreta i sastavnog dijela svakodnevnog života Finaca.

imageimageimage
imageimageimage

Nadopunili smo svoja znanja i o Poljskoj – rodnoj zemlji Nikole Kopernika, Portugalu čiji je Cabo da Roca najzapadnija točka Europe, Estoncima kojima je jedinima na svijetu osiguran besplatni brzi internet i koji su izumili Skype, Nijemcima koji su izumili gumene Haribo bombone i još mnogo toga čime smo znanje o susjednim zemljama produbili i na kreativan način istraživanjem otkrili. Svi prisutni mogli su također svoje znanje o pojedinim državama provjeriti u kvizu za vrijeme trajanja manifestacije i osvojiti slatke nagrade

imageimageimage
imageimageimage

Osobito bogat bio je štand naše zemlje, jer su učenici četvrtih razreda u sklopu eTwinning projekta Upoznajmo Hrvatsku! razmijenili kutije s devet škola iz različitih hrvatskih županija pa su i oni imali prilike nastavni sadržaj obogatiti proučavanjem zavičajnih kutija i otkriti ponešto o svojoj zemlji. Saznali su tako da je morčić simbol Rijeke, da je mandolat tradicionalna dalmatinska slastica, da se zagrebačka kremšnita od ostalih razlikuje po čokoladnoj glazuri, da se prozor još zove obluk, pendžer, barkun, fineštrin, da se Bjelovar naziva „Grad sira“, da je Kopački rit najstariji park prirode u Hrvatskoj i još mnogo toga. Čuvenu bajku Šuma Striborova preveli smo na zavičajna narječja, predstavili svoja tradicionalna jela, naučili plesne korake nekoliko plesova, upoznali se sa prirodnim i kulturnim ljepotama naše zemlje.

imageimage

Sva znanja stečena za vrijeme realizacije ovih projekata prezentirana su na Danu škole koji je ujedno bio prilika da učenici pokažu svojim gostima trud koji su uložili u realizaciju ove manifestacije u kojoj su uživali svi – učenici, učitelji i njihovi roditelji. Zadovoljstvo je na kraju vidjeti s kolikim su žarom učenici pripremali svoje točke istražujući Hrvatsku i Europu obogaćujući na taj način znanja koja dobivaju formalnim putem kroz Nastavni plan i program. Tome u prilog govore i nastojanja Škole da i dalje nastavimo s provedbom ovakvih projekata koji kod učenika i kod učitelja potiču kreativnost te razmjenu iskustva s kolegama iz ostalih europskih zemalja.

Sve ostale detalje, kao i fotografije s Dana škole možete pogledati na internetskoj ili FB stranici škole.

 

eTwinning projekt Different Paths but …

Common Democratic Values? u Školi za primalje, Zagreb

jasna_sojer

Jasna Šojer

Demokracija u Europi u posljednje je vrijeme na velikoj kušnji. Eskalacija migrantske krize te brojni teroristički napadi diljem Europe i svijeta doveli su u pitanje osnovne ljudske postulate mnogih europskih zemalja kao i brojne vrijednosti na kojima se zasniva ideja EU. Kako stvari stoje u EU kad je riječ o demokraciji, odlučili su istražiti učenici iz Hrvatske, Francuske, Grčke i Italije u eTwinning projektu Different Paths But Common Democratic Values? (Različiti putevi, ali jednake demokratske vrijednosti?) Osnivači projekta bili Jasna Šojer iz Škole za primalje, Zagreb i Valerie Vergely iz Lycée Jean Jaurès, Montpellier, Francuska, a pridružili su se Eleni Kostopoulou, Grčka te Giuseppe Filigenzi, Italija.

Cilj projekta bio je istražiti razinu demokracije u partnerskim zemljama s obzirom na suvremena događanja i promjene u Europi: povijesne predispozicije, migrantska kriza, položaj žena, pravo na obrazovanje, kultura i suvremena povijesna previranja. Projekti su se provodili u sklopu Građanskog odgoja i obrazovanja i bili su ukomponirani u kurikulum škola angažirajući i nastavnike drugih predmeta.

Naravno, da bi se uopće krenulo u tako zahtjevan projekt, trebalo je razjasniti što je clip_image002demokracija i proučiti povijest demokracije u partnerskim zemljama. Za to su odlično poslužili web-alati Padlet, na kojem su učenici prvo napisali što je demokracija po njihovom mišljenu, a potom je dodana definicija s interneta te pojašnjenje grčke škole u kojoj je projekt vodila profesorica povijesti.

Za istraživanje povijesti razvoja demokracije poslužio je Tricider pomoću kojeg su učenici clip_image004učili što je to suradničko učenje. Grčki učenici potrudili su se da svoju povijest demokracije što detaljnije prikažu pa su to učinili preko google dokumenta smatrajući da se ona nikako ne može sažeti u zadatak Kratka povijest demokracije.

Svaki mjesec učenicima partnerskih škola postavljeno je jedno poticajno pitanje s različitim zadacima koje su trebali ispuniti. Francuski učenici postavili su učenicima partnerskih škola pitanja o situaciji s migrantima u njihovim zemljama, a profesorica engleskog Valerie Vergely poslala je pripremu prema kojoj je u Školi za primalje održan sat engleskog. Učenici talijanske škole clip_image006snimili su intervje s migrantima u svojoj sredini, a jedan od zadataka bio je i izraditi plakate zamišljenih udruga koje nude migrantima svoju pomoć.

Na pitanje Jesu li žene u Europi ravnopravne muškarcima? iz Grčke je stigla priča o njihovoj aktivistici za prava žena Kalirhoe Parren koja je imala vrlo sličan životni put kao Marija Jurić Zagorka u Hrvatskoj pa je jedan sat engleskog u Školi za primalje bio posvećen paraleli tih dviju književnica i sufražetkinja. Prije toga na satu hrvatskog jezika učenici su istražili životni put M. J. Zagorke te posjetili Memorijalni stan gdje su saznali brojne zanimljivosti vezane uz njezin život, te književno i aktivističko djelovanje. Kako bi se navikli na suradnički rad, uz pomoć google dokumenta učenica iz Škole za primalje i učenica iz Chrisoupolis High School napravile su usporednu prezentaciju M. J. Zagorke i Kalirhoe Parren.

clip_image008

Profesorica Jasna Šojer iz Škole z primalje kao inovativnu metodu poučavanja ponudila je Living Newspapers ili Žive novine kojom je na zanimljiv način prikazan problem prava žena odnosno njihove diskriminacije u Europi. Inače, pod vodstvom Jasne Šojer metodi Živih novina poučeni su brojni sudionici radionica Aktivne metode u građanskom odgoju u organizaciji Hrvatskog centra za dramski odgoj koje već dvije godine financira Ministarstvo kulture, obrazovanja i športa. Žive vijest bile su ujedno i završni video projekta u kojem su sudjelovale Francuska, Grčka i Hrvatska. Koristeći metodu projektne nastave učenici su tražili primjere diskiriminacije u svojim zemljama koristeći se internetom, dnevnim novinama, tv-vijestima itd, odglumili i snimili izabrane clip_image010situacije te na kraju u obliku kongresa aktivista za prava žena ili panela stučnjaka ponudili moguća rješenja.

Diskriminirajući razgovor za posao – učenici Chrisoupolis High School

Google dokumenti koristili su i za pisanje članka o Jednakosti u obrazovanju. Tu su svoje snage udružile učenice iz Grčke, Hrvatske i Francuske uspoređujući obrazovne sustave,kurikulum i pravo na obrazovanje u te tri zemlje.

clip_image012

Neki od zadataka u projektu bili su Demokracija u uličnoj umjetnosti i porukama, Demokracija u stripu te korištenje zabavnih alata poput blabberize it ili bitstips. Projekt je dobio nacionalnu oznako kvalitete u Francuskoj, Grčkoj i Hrvatskoj s maksimalnim brojem bodova.

eTwinning projekt – Zvučno onečišćenje

danijelaT_sandraI

Danijela Takač i Sandra Ivković

Dvije profesorice STEM predmeta iz Zagreba, Danijela Takač, OŠ Pantovčak i Sandra Logo projektaIvković, OŠ Vjenceslava Novaka pokrenule su u rujnu prvi nacionalni etwinning projekt iz fizike „Zvučno onečišćenje“.

U projekt je uključeno više od 50 osnovnih i srednjih škola, a svaka škola u projektu ima svoj školski projektni tim koji se sastoji od Karta uključenih školajednog ili više učitelja i desetak učenika.

Cilj projekta je da učenici kroz iskustveno, neposredno i e-learning učenje uvide koliko su znanja iz prirodoslovnih područja korisna, životna i primjenjiva u njihovoj svakodnevnici.

Učenici će tijekom ovog međukurikularnog projekta upoznati različite dijelove Republike Hrvatske, istraživati prirodu, izvore i jakosti zvuka i zvučno onečišćenje u svojoj školi i svom okolišu. Upoznati će se s pojmom zvučnog onečišćenja te njegovim nepoželjnim i zabrinjavajućim posljedicama te utjecajem na zdravlje ljudi, biljki i životinja.

SklopProjekt je zamišljen kao maleni znanstveni rad. Učenici primjenom projektne nastave „postaju“ znanstvenici i inženjeri te uče razlikovati zavisne i nezavisne varijable, postupke prikupljanja i analize podataka.

Kroz projekt učenike želimo naučiti tehnologijama budućnosti, elektronici i programiranju.

Za mjerenja koristimo Noisewatch aplikaciju i sklopove koje smo izradili uz pomoć Arduina..

U sklopu projekta i podršku Carneta održan je jedan webinar, te uz podršku Profil Klett izdavačke kuće osigurani su kompleti Arduina i edukacija kroz četiri radionice u Osijeku, Zagrebu, Splitu i Rijeci.

Tijekom radionica na kojima su sudjelovali učitelji i učenici iz partnerskih škola naučili smo osnove Arduina i sjajno se zabavili. Radionice su uz Danijelu i Sandru vodili Goran Pintarić i Jozo Pivac, profesori s velikim iskustvom u primjeni Arduina.

Radionica SplitRadionica Zagreb

Sve rezultate prikazujemo u različitim web 2.0 alatima te smo već izradili mnoštvo nastavnih materijala koji će poslije biti besplatno dostupni za korištenje u nastavi fizike, biologije, ekologije, matematike, informatike i sl.

Ovakvim načinom rada nadamo se učiniti učenje prirodoslovlja zanimljivim, motivirajućim, pokazati učenicima posao znanstvenika te razvijati digitalnu pismenost.

Sve aktivnosti možete pratiti na Twinspace-u projekta eTwinning platforme koji nam je ujedno i mrežna stranica projekta.

Dojmovi partnerskih škola:

„U projekt zvučno onečišćenje smo se uključili da bi na drukčiji način obradili nastavnu temu Zvuk. Međutim, naučili smo puno više od toga. Naučili smo što je to logo, kako koristiti fotografije bez povrede autorskih prava, postavljati vlastite radove na mrežu, rad s Arduinom,….. Važno je napomenuti da u ovom projektu sudjeluju učenici različitih dobi i vještina, neki su bolji u fizici, neki u obradi videa, neki u radu s Arduinom. Kroz ovaj projekt smo naučili što to znači snaga timskog rada, kako ujediniti pojedinačne potencijale i talente učenika u jednu jedinstvenu cjelinu. Ovakav jedan projekt može biti ogledni primjer aktivnosti za projektni tjedan koji nam donosi Cjelovita kurikularna reforma.“

Željan Kutleša,prof. OŠ Gripe, Split

„Bilo je jako zabavno i edukativno sudjelovati u projektu Zvučno onečišćenje. Najbolja mi je bila radionica u Zagrebu gdje smo prvi završili sve zadatke i pokazali zavidno znanje u informatici i fizici. Jako mi se svidjelo jer smo se puno zabavljali i razmjenjivali razna iskustva. Nadam se da će biti još više ovakvih projekata jer su oni odličan primjer da bilo koji predmet može biti ujedno i zabavan koliko i edukativan.„

Ivan Miletić 2.b ; Gimnazija I. Kranjčeva, Đurđevac

„Radionica > Arduino – mjerenje Zvučnog onečišćenja< koja se održala u Zagrebu, bila je jako zanimljiva, interesantna i poučna, a cijelo druženje vrlo opušteno i ugodno. Voditelj radionice Goran Pintarić, prof. bio je pun pozitivne energije koju je prenosio na sve nas. Čuli smo od njega puno korisnih informacija. Koordinatorice projekta bilu su nasmijane, vesele, otvorene i pristupačne. Tijekom radionice bljeskale su mi ideje o tome što i kako primijeniti u nastavi. Jedva sam čekala iskušati ih i primijeniti. Zahvalan sam na novim idejama! Nakon cijelog radnog tjedna ova radionica je bila pravo osvježenje. „

Draga Tomašek, prof. Gimnazija I. Kranjčeva, Đurđevac

„Na radionici mi je bilo jako zanimljivo, ali i zabavno. Upoznali smo se s Arduinom. Izradili smo uređaj za mjerenje zvuka pomoću Arduina i na sreću nitko nije doživio strujni udar ili pokvario aparaturu, pa smo bili jako ponosni na sebe. Puno smo se smijali i družili pa je vrijeme prošlo jako brzo. Predlažem da se radionica ponovi, da imamo priliku bolje upoznati učenike drugih škola. „

Lorena Švaco, 3.b Gimnazija I. Kranjčeva, Đurđevac

Pazi, snima se na engleskom jeziku

alenka_miljevic

Alenka Miljević

Action English ili kako mi u školi volimo reći Pazi, snima se na engleskom jeziku, je ACTION ENGLISH POSTER made by our Greek partnerseTwinning projekt koji se realizirao u školskoj godini 2014./15. Cilj projekta je razvijanje kompetencija engleskog jezika s naglaskom na osnaživanje vještine govora uz uporabu i razvijanje vještina IKT-a.

Slika 1. Logo projekta i svi partneri po zemljama

Projektna ideja ojavljena je na eTwinning forumu i neočekivano brzo stigli su komentari kolegica i kolega eTwinnera koji su ideju o provođenju projekta u kojem se dogovorene aktivnosti realiziraju kroz zadatke snimanja kratkih filmova i kreiranja videa vidjeli kao izazov, ali i kao nešto novo i drugačije od uobičajenog. Okupilo se 10 škola iz 8 zemalja: Poljska, Turska, Litva, Grčka, Francuska, Belgija, Španjolska. Neki su s manje, a neki s više entuzijazma radili na projektu, a naš tim iz OŠ braće Radića – Bračević činila sam ja, Alenka Miljević učiteljica engleskog i njemačkog jezika kao koordinatorica projekta i Ines Sedlar, pedagoginja i profesorica talijanskog jezika bez čije svesrdne pomoći i podrške kada su informatička pitanja, problemi, ali ono što je još važnije i odgovori i rješenja istih, projekt zasigurno ne bi tekao glatko i mnoge ideje ostale bi samo ideje bez realizacije.

Slijedila je uobičajena procedura, projekt je odobren i krenuli smo s prvom aktivnošću koju smo nazvali Speaking Selfies. Samo ime govori o čemu se radi. Svi znamo što je selfie, a mi smo htjeli da selfie i progovori. Bio je to prvi zadatak snimanja učenika dok pred kamerama govore na engleskom jeziku. I nije bilo nimalo lako. Partneri su mi slali poruke kako se učenici srame i ne mogu se opustiti ispred kamera te kako im je neugodno što će ih kasnije kada svoje snimke objave na Twinspaceu moći vidjeti skoro pola Europe. Slijedile su riječi ohrabrenja, a ono što je najvažnije mi smo kao pravi domaćini probili led i prvi objavili naše snimke. Vrijedilo je to puno više od samih riječi, a kada su počele pristizati snimke naših partnera imala sam osjećaj da se nije proširila samo moja zbornica po čitavoj Europi nego da sam dobila i nove učenike koji su preko Twinspacea ušli u moju školu i moj razred, Speaking selfiesa radost što im mogu čuti glas nadmašila je sva moja očekivanja.

Slika 2. Ovako to izgleda kada na Twinspaceu otvorite datoteku pod nazivom SPEAKING SELFIES

Snimke smo gledali u školi na nastavi engleskog jezika, koja će ubuduće biti obogaćena za oko 130 videa. Na Twinspaceu su objavljene i pripreme za nastavu te razne aktivnosti koje se mogu raditi s učenicima služeći se našim videima.

Osim opisane prve aktivnosti kojoj je bio zadatak međusobno upoznavanje učenici su kreirali videe i snimali kratke filmove o svom putu od kuće do škole, o svojim hobijima i slobodnom vremenu, o Božiću, a razmijenili smo i fotografije prirode u jesen te smo ih koristili za kreiranje videa o jeseni, npr. mi smo koristili fotografije iz Turske, a naše su fotografije poslužile za inspiraciju partnerima u Grčkoj.

Apsolutni hit među učenicima bio je zadatak Lip Sync odnosno učenici su odabrali omiljenu pjesmu svog najdražeg izvođača te su na tu pjesmu pripremili i snimili nastup. Tako su imali priliku preuzeti ulogu svojih glazbenih idola što su u evaluaciji ocijenili kao omiljenu aktivnost. Moram pohvaliti svoje učenike koji su i ovaj put predvodili aktivnost obljavljujući svoje video uratke i potakli učenike iz ostalih zemalja da se opuste, snime i objave i svoje „video spotove“. I za ovu aktivnost postoji priprema za sat koja se kao predložak može koristiti i inače kada se u nastavi stranih jezika koristi glazba. Glazba je značajan motivirajući faktor u nastavi engleskog jezika, a Lip Synckada se gledaju „spotovi“ u kojima su izvođači sami učenici, postaje još puno zabavnije. S pažnjom i usredotočenosti na ovom satu sigurno nećete imati nikakvih problema.

Slika 3. Lip sync

Da su eTwinning projekti izvrstan način za suradnju, razmjene ideja svima je vrlo dobro poznato, ali kada imate aktivnost pod nazivom My Favourite English Lesson Activity (Moja omiljena aktivnost u nastavi engleskog jezika), dobijete snimku aktivnosti i neposredan uvid u način na koji se aktivnost odvija u razredu. Na vama je samo odluka hoćete li tu aktivnost primijeniti u vašem radu ili će sama snimka poslužiti kao dodatni materijal.

Zadnja aktivnost, kao što je i uobičajeno, bila je evaluacija projekta. Prikupljali smo pitanja na stranici koju smo kreirali u sklopu Twinspacea i odlučili na koja pitanja će učenici, ali i njihove učiteljice i učitelji odgovarati. I kao što su sve aktivnosti u ovom projektu bile odrađene snimanjem i za ovaj posljednji zadatak trebalo je snimiti odgovore na pitanja. Došlo je vrijeme i da učitelji stanu ispred kamera. Ni slučajno nemojte pomisliti da je to za jednog učitelja ili učiteljicu engleskog jezika bilo lako, jer nije. I mi smo ipak samo ljudi od krvi i mesa. Komentari koji su uslijedili dokaz su koliko je ova aktivnost bila važna jer smo iskusili kako je to biti ispred kamere i nismo bili svjesni koliko uzbuđenja, treme i straha to donosi sa sobom, a sami smo to isto tražili od učenika. Naši učenici su ovaj zadatak bez problema odradili. Ipak je to njima bio samo još jedan u nizu zadataka snimanja. Bio je to jedan od trenutaka kada se sjetite izreke o učiteljima koje su njihovi učenici nadmašili i kada ste vrlo ponosni.

Uz sva ova uzbuđenja, zabavu, pjesmu i ples učenici su razvijali svoje komunikacijske vještine na materinskom i engleskom jeziku, oslobodili su se straha i treme od govorenja engleskog jezika, čak i pred kamerama, te smo i ja i moji učenici razvijali vještine korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija, bili smo kreativni, naučili se dogovarati i raditi u timu. Autentična situacija u kojoj se učenici moraju služiti stranim jezikom kako bi uspostavili komunikaciju i sporazumjeli se osvjestila je kod učenika važnost i vrijednost poznavanja što više stranih jezika. Susreli smo se s različitim kulturama, ali ono što je još važnije upoznali smo nove ljude koji su različiti, ali opet u puno toga i slični, pa čak i isti.

Projekt se primakao svom kraju i kad smo već postali pomalo nostalgični i tužni, nisam odoljela i s učenicima sam pripremila iznenađenje za naše partnere, a posebno za one iz Turske. Pripremili smo tradicionalno tursko kolo za koje je kolega iz Turske komentirao da ga je vidio, ali da ga sam ne zna plesati i nije krio svoje oduševljenje. Nije bilo ni u planu, ali kao inače u životu najbolje se stvari često dogode spontano i bez plana.

Ova zadnja vesela plesna aktivnost privukla je i učenike koji nisu „službeno“ radili na projektu, a bolji završetak projekta nismo mogli ni poželjeti.

Pogled na projekt iz pedagoškog kuta

Seneka je još davno rekao da ne učimo za školu nego za život. Ovaj projekt je postao prava životna učionica. Odmaknuli smo se od sadržaja i nastavnih jedinica, od pisanja u bilježnice i domaćih radova. Učenici su dobili mogućnost upotrijebiti brojna znanja koja su stekli tijekom svog školovanja na jednom mjestu. Koristili su znanje engleskog jezika i shvatili zašto su učili sva ona gramatička pravila i sve te riječi na engleskom jeziku, koristili su znanja informatike, plesali, pjevali, crtali, snimali i što je najvažnije – uživali. Radovali su se trenutcima upoznavanja s djecom diljem svijeta, razvijajući toleranciju i rušili svoje stereotipe o drugim kulturama i narodima.

Dan po dan i aktivnost po aktivnost pokazivali su što znaju i mogu. S obzirom da su to učenici koji odrastaju u jako maloj sredini, ponekad se pitaju jesu li oni jednako vrijedni kao i druga djeca. Ovaj projekt im je, među ostalim, podigao samopouzdanje i vjeru u sebe. Ozbiljnost na njihovim licima dok su osmišljavali koreografiju, scenografiju ili vlastitu kostimografiju je jasno pokazivala da su sve zadatke shvatili ozbiljno i odgovorno. Vidjela se velika promjena kod djece. Šutljivi i sramežljivi učenici su počeli govoriti o sebi pred kamerama, a onda i iza njih. Učenici koji su s mukom odrađivali svoje redovne školske obveze, sami su kod kuće dodatno radili na projektnim aktivnostima i dolazili s novim idejama. Uobičajeno je da učenicima pisanje domaćih zadaća pada teško međutim zadatci koji su bili postavljeni u ovom projektu odrađeni su s veseljem i potpuno drugačijim stavom.

Veselim raspoloženjem koje nam je projekt donio zahvaćeni su i učenici koji nisu direktno sudjelovali, a i učiteljima je bilo lakše odlaziti na nastavu uz zvukove glazbe i prolazeći kraj brojnih plakata i sličnih dokaza postojanja projekta. Mislim da je ova realizacija jedne ideje svima u zbornici dala poticaj da i sami realiziraju svoje ideje.

U trenutku kad je projekt završio, osvrnuvši se na cijelu proteklu godinu i podsjetivši se svih aktivnosti koje smo radili, svih uradaka koji su nastali i utjecaja koji je projekt imao na cijelu školu, teško je zamisliti da je to jednom bila tek ideja koja je mogla ostati samo to.

Poveznica projekta na eTwinning portalu.

eTwinning projekt E-waste – What Can Citizens Do?

iva_naranđa

Iva Naranđa

II. osnovna škola Čakovec provodi eTwinning projekte od 2011. godine, te je do sada nagrađena s petnaest Nacionalnih oznaka kvalitete koje dodjeljuje Nacionalna služba za podršku iz Agencije za mobilnost i programe EU i sedam Europskih oznaka kvalitete koje dodjeljuje Središnja služba za podršku iz Brisela. Aktivnosti na eTwinning projektima rezultat su izvrsne suradnje učiteljice engleskog jezika Branke Lamza koja je uključila našu školu u eTwinning zajednicu i učiteljice informatike Ive Naranđa.

Početkom ove školske godine uspješno je dovršen eTwinning projekt E-waste – What Can Citizens Do? a tri države sudionice, Hrvatska, Rumunjska i Portugal, nagrađene su s ukupno četiri Europske oznake kvalitete. Otprilike tri mjeseca nakon toga odlučile smo provjeriti je li provedeni projekt ostavio trajni trag u ponašanju naših učenika prema e-otpadu iz njihovih kućanstava. Zanimalo nas je koliko učenika sada smatra da pravilno postupa s e-otpadom iz svojih kućanstava i jesu li tako s njime postupali i prije provođenja ovog projekta. Željele smo ispitati koliko je naš projekt bio efikasan i jesmo li doista potakle učenike na promišljanje i promjenu ponašanja u njihovim životima i obiteljima te samim time lokalnoj zajednici. Kako bi došle do odgovora, provele smo anketu među našim učenicima sudionicima projekta.

Za analizu rezultata koristio nam je i inicijalni upitnik proveden na početku projekta među Slika1učenicima 4.a i 4.b razreda II. osnovne škole Čakovec koji smo provele kako bi ustanovile inicijalno stanje i dobile uvid u to jesu li učenici već upoznati s pojmom e-otpada. Rezultati ovog inicijalnog upitnika su pokazali opravdanost provođenja projekta o ovoj temi jer je od 32 učenika samo njih 7 odgovorilo da je već čulo za e-otpad.

Slika 1. Inicijalno stanje u 4. razredu

Nakon završetka projekta, sredinom prosinca 2014. provedena je anketa među učenicima II. osnovne škole Čakovec kako bi se vidjelo koliko je projekt utjecao na promjenu ponašanja učenika prema postupanju s e-otpadom. Obuhvaćeno je 54 učenika koji su prethodne školske godine, 2013./2014. sudjelovali u projektu i koji su još uvijek u osnovnoj školi, dakle učenike petog i osmog razreda školske godine 2014./2015. Iz rezultata može se zaključiti da je provođenje projekta na temu e-otpada bilo opravdano te da je projekt ostvario pozitivan učinak na odnos učenika prema e-otpadu.

 

Slika2

Slika 2. Rezultati ankete provedene među učenicima petog razreda tri mjeseca nakon završetka projekta

 

Slika3Slika 3. Rezultati ankete provedene među učenicima osmog razreda tri mjeseca nakon završetka projekta

 

Slika4Slika 4. Rezultati ankete provedene među učenicima petog i osmog razreda tri mjeseca nakon završetka projekta

Snimanje inicijalnog stanja na početku provođenja projekta i ispitivanje završnog stanja nakon provedenog projekta smatramo korisnim i dobrim pokazateljem učinkovitosti projekta te se u idućim projektima tome namjeravamo još više posvetiti.

O projektu

logo-projekta-e-wasteProjekt E-waste – What Can Citizens Do? skrenuo je pozornost na sveobuhvatnost društvenog, ekološkog i ekonomskog aspekta e-otpada, globalnog izazova i podcijenjenog ekološkog problema. Radeći na ovom projektu posebno smo razmotrili mogućnosti smanjenja, ponovnog korištenja i recikliranja e-otpada. Ciljevi projekta bili su dijeljenje informacija o e-otpadu, objasniti i približiti osnove društvenih, ekoloških i ekonomskih aspekata e-otpada i razmotriti mogućnosti za smanjenje, ponovno korištenje i recikliranje e-otpada te podići svijest učenika, njihovih roditelja i lokalne zajednice o problemu e-otpada i potaknuti ih na odgovorno ponašanje s njime.

Nakon početnog predstavljanja škola partnerima, radni postupak sastojao se od četiri koraka. Prvi korak obuhvaćao je istraživanje učenika o temi projekta i izradu materijala koji na jednostavan i lako razumljiv način objašnjavaju društvene, ekološke i ekonomske aspekte e-otpada te su se učenici pri tome posebno osvrnuli na svoju zemlju. Iako naveden kao prvi korak, ove aktivnosti mogle su se provoditi tijekom cijelog projekta, nikada nije kasno za izradu korisnih materijala na temu projekta. Drugi korak bila je priprema i provedba zajedničkog online upitnika o tome koliko sudionici projekta znaju o e-otpadu i mogućnostima njegova smanjenja, ponovne upotrebe i recikliranja. Ovaj korak je zahtijevao visoku razinu suradnje i koordinacije aktivnosti projektnih partnera. Treći korak bio je posvećen Svjetskom danu zaštite okoliša (World Environment Day – WED), 5. lipnju 2014. i UN Desetljeću obrazovanja za održivi razvoj (2005. – 2014.) što smo također obilježili zajedničkim aktivnostima. Posljednji, četvrti korak bila je naknadna evaluacija projekta koja se provela putem online upitnika među sudionicima projekta.

Tijekom svih projektnih aktivnosti uspješno je ostvarena suradnja s partnerskim školama. Najprije su svi partneri predstavili svoju školu, mjesto i državu a zatim su se posvetili samoj temi projekta. Učenici su bili aktivni u svim fazama projekta: istraživanju teme i izradi kreativnih edukativnih materijala za daljnju uporabu u obrazovanju za okoliš za što su koristili MS PowerPoint i nekoliko Web 2.0 alata (Glogster, Pixton, Storybird, Voki, ProProfs games, Zondle, Wordle, Gickr, Bubbl.us), pripremi i provođenju zajedničke online ankete koja predstavlja primjer izvrsne suradnje s partnerima te ekološkim akcijama koje su organizirane u sklopu projekta. Krajem ožujka održan je Skype susret s partnerima iz Portugala. Za ovaj susret učenici iz Hrvatske i Portugala pripremili po pet pitanja o e-otpadu te se natjecali u rješavanju kviza i uz to nešto naučili, zabavili se i bolje upoznali. Za učenike sedmog i osmog razreda organizirana je integrirana nastava engleskog jezika i informatike „E-waste story“ na kojoj su učenici najprije pogledali film o e-otpadu i primjer kratke priče na engleskom jeziku te nakon toga upoznali Web 2.0 alat Storybird i zatim imali zadatak osmisliti i napisati kratku poučnu priču na engleskom jeziku s temom e-otpad i kreirati slikovnicu.

Povodom obilježavanja Dana planeta Zemlje u travnju 2014. je u II. osnovnoj školi Čakovec organizirano predavanje za učenike sedmog razreda o električnom i elektroničkom otpadu koje je održao g. Saša Avirović, dipl.ing.građ., voditelj tehničkog sektora Gradskog komunalnog poduzeća Čakom te ih ujedno informirao o novostima u primjeni modernih tehnologija pri zbrinjavanju e-otpada. II. osnovna škola Čakovec priključila se nacionalnoj akciji Zelena čistka u sklopu koje je od 22. do 30. travnja 2014. organizirano prikupljanje električnog i elektroničkog otpada u dvorištu škole. Akcijom prikupljanja e-otpada željeli smo podići svijest kod učenika i njihovih roditelja o tome da odlaganjem predmeta koji nam više nisu potrebni na za to predviđena mjesta olakšavamo njihovu ponovnu uporabu i sprečavamo zagađenje planeta otpadom. Sličnim akcijama pridružile su se i partnerske škole iz drugih zemalja, svaka u suradnji sa svojom lokalnom zajednicom, što je osim primarnog cilja zadanog samom akcijom, imalo još jedan pozitivan učinak a to je razmjena ideja i iskustava u organiziranju i provođenju sličnih akcija u raznim dijelovima Europe. Svjetski dan zaštite okoliša također je obilježen zajedno s partnerima iz europskih zemalja provedbom raznih akcija u školama i lokalnoj zajednici a aktivnosti su prijavljene na stranici WED-a. U holu naše škole prikazana je prezentacija koju su za ovu priliku izradile učenice osmog razreda. Učenici sedmog razreda na satu informatike izradili su Prezije na teme vezane uz Svjetski dan zaštite okoliša, održivi razvoj, smanjivanje ugljičnog otiska i e-otpada. Za učenike četvrtih razreda polaznike izvannastavne aktivnosti Informatika pripremljene su online igre vješala, osmosmjerke i slagalice tematski vezane za WED.

Partneri iz Litve proširili su područje interesa sudionika projekta na još jedan aspekt e-otpada povezujući ga s umjetnošću što je i učenike iz Hrvatske potaklo da istraže povezanost e-otpada i umjetnosti te su pronašli zanimljive ideje hrvatskih, ali i stranih umjetnika. Fleksibilnost eTwinning projekata i mogućnost dodavanja aktivnosti koje nisu bile najavljene i planirane na samom početku projekta, smatramo izuzetno dobrodošlim jer često ideje dolaze upravo tijekom rada i suradnje s partnerima.

Sredinom rujna 2014. godine projekt je priveden kraju objavljivanjem zajedničke online brošure „E-waste and I“ u čijoj pripremi su sudjelovale škole iz sedam država partnera na projektu: Francuska, Portugal, Rumunjska, Turska, Litva, Poljska i Hrvatska.

eTwinning projekt E-waste – What Can Citizens Do? osnovali su krajem siječnja 2014. Iva Naranđa iz II. osnovne škole Čakovec, Hrvatska i Karim Fattoum iz Collège Victor Hugo de Narbonne, Narbonne, Francuska. Branka Lamza iz II. osnovne škole Čakovec polazila je edukaciju Obrazovanje za održivi razvoj u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te se vrlo rado pridružila projektu. Radni jezik projekta bio je engleski a dob učenika sudionika projekta 8 do 15 godina. Uvid u sve aktivnosti na projektu mogu se dobiti na njegovom TwinSpaceu a paralelno s njime kreirana je i web-stranica projekta na školskom webu na kojoj je rad na projektu približen hrvatskoj javnosti.

Naknadna evaluacija projekta pokazala je da su aktivnosti bile dobro planirane i provedene a posebno zadovoljstvo predstavlja podatak da čak 83,67% sudionika projekta smatra da je radeći na projektu steklo znanja koja će moći koristiti u životu te da 72,45% sudionika ovo iskustvo osjeća kao motivirajuće za rad na idućim eTwinning projektima. Kao prijedloge za poboljšanje projekta sudionici su naveli posjet odlagalištu e-otpada, veći broj uključenih država i učenika te aktivnije korištenje društvenih mreža.

Iz svega navedenog može se zaključiti da je ostvaren glavni cilj projekta: učenici, njihovi roditelji i lokalna zajednica osviješteni su o problemu e-otpada i potaknuti na odgovorno ponašanje s njime.

Na kraju, spomenimo i to da je eTwinning projekt E-waste – What Can Citizens Do? prema rang listi prijava za nagradu COMET za najbolje eTwinning projekte u školskoj godini 2013./2014. u kategoriji viši razredi osnovne škole dobio samo jedan bod manje od pobjedničkog projekta.

Comenius stručno usavršavanje „Drama u osnovnoj školi“

dubravka_granulic

Dubravka Granulić

Prijava i priprema

P1010003Kao učiteljica hrvatskog jezika radim u OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće i unazad godinu i pol aktivno s učenicima provodim međunarodne eTwinning projekte. Uživam radeći u eTwinning zajednici, a suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU obogatila je moj profesionalni život jer su načela njihova djelovanja vrlo jednostavna:  jednakost pristupa,  sprječavanje sukoba interesa, prijavljivanje i sankcioniranje nepravilnosti,  transparentnost rada, opće dobro,  stručnost, cjeloživotno učenje, timski rad, kreativnost, odgovornost i inicijativa.

Kada sam se u ožujku 2012. registrirala na portalu www.eTwinning.net nisam ni slutila da će me internetsko istraživanje i izvrsna suradnja s Agencijom za mobilnost i programe Europske unije odvesti na jedananestdnevno stručno usavršavanje u Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske te da je financijska potpora dobivena u sklopu Programa za cjeloživotno učenje preko Agencije za mobilnost i programe Europske unije dovoljna za pokrivanje svih troškova u organizaciji i provođenju svih stručnih usavršavanja.

Naime, jedna elektronska pošta kolege iz Poljske na početku ove kalendarske godine povela me na stranice Comenius i Grundvig programa na kojoj sam pronašla brojna stručna usavršavanja u mnogim europskim zemljama.

Stručno usavršavanje pod nazivom „Drama in the primary classroom“ bilo je svojim P1010008programskim sadržajima vrlo primamljivo i odgovaralo je mojoj profesionalnoj orijentaciji jer se već dugi niz godina bavim dramskim odgojem kojeg ugrađujem i koristim kao metodu rada u nastavi hrvatskog jezika u osnovnoj školi i u radu s polaznicima Kreativnog učilišta Doma kulture Sisak. Želja da nadogradim svoje znanje o dramskim metodama i tehnikama, ali i da upoznam i obiđem neke od najljepših dijelova Engleske prevladala je nelagode i strahove od nepoznatog.

Trebalo je samo popuniti materijale za natječaj, ovjeriti ih u tajništvu škole i poslati na adresu AMPEU. Rezultati natječaja objavljeni su tijekom travnja, a za mene su značili brojne sate jezične pripreme, proučavanje materijala vezanih uz dramski odgoj u našim školama i mojoj praksi, priprema prezentacijskog materijala kojim se trebam predstaviti radnoj skupini i istraživanje ljepota, kulture i načina života Velike Britanije. Osim toga, trebalo je organizirati putovanje i kontaktirati organizatore stručnog usavršavanja u Engleskoj, International Study Programmes.

Stručno usavršavanje

Konačno, 19. kolovoza 2013. u večernjim satima, nakon dva kratka leta od Zagreba do Londona i dvo i pol satne vožnje brzim i udobnim autobusom engleskom brzom autocestom P1010019našla sam se u Southamptonu, najvećem gradu na južnoj obali Engleske, jednoj od najvećih engleskih luka najpoznatijoj po isplovljavanju Titanica. Dočekala me gostoljubiva domaćica koja me rado ugostila u svojoj tipičnoj engleskoj kućici u mirnom i pitomom dijelu ovog grada čiji arheološki ostaci govore da je postojao još u kameno doba. Southampton je oko 120 kilometara udaljen od Londona i leži na tri rijeke: Test, Itchen i Hamble, a te večeri postao je moj dom na deset dana.

Pored mene na ovom Comenius stručnom usavršavanju sudjelovalo je još dvanaest kolegica iz drugih europskih država koje se u nastavnom procesu bave dramskim odgojem kao metodom poučavanja.

Programski sadržaji su u narednih deset dana obuhvaćali brojna predavanja poznatih engleskih profesora, kao i radionice dramskih pedagoga i kazališnih profesionalaca u vođenju dramskih skupina i glumačkih ekipa.

Tako smo imali prilike igrati uloge Shakespearove drame Henry VI u izuzetnoj dramskoj radionici Joy Sullivan kojom nas je pripremila za gledanje iste drame u Shakespearovom Globeu nekoliko dana poslije. Kroz predavanje profesora Neilla Phillipsa upoznali smo organizaciju rada britanskih škola te raspravljali o utjecaju dramskih tehnika na nastavni proces, a u radionici iskušavali neke dramske metode kojom možemo osnažiti učenike za aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu.P1010050 - Copy

Dojmljive i izuzetno zanimljive radionice organizirao je profesor engleskog jezika Graham Workman koji je u dvodnevnim aktivnostima predstavio jedinstvene tehnike i metode rada učenja stranog jezika te nam predstavio svoje wiki stranice s brojnim materijalima za učitelje i profesore engleskog jezika.

U okviru programa naša je studijska grupa posjetila Nuffiled Theatre u kojemu nam je gospodin Russ Tunney, dramski voditelj pokazao pristupe u radu sa skupinama te u aktivnoj radionici oslobodio našu maštu i potaknuo nas na kreativno promišljanje o integriranju dramskog praktičnog rada u našu nastavu.

O socijalnoj drami i korištenju autobiografskog zapisa učenika kao poticaju za stvaranje i razradu drame govorila je u višesatnoj radionici Sandra Phillip, dramski pedagog i pisac dramskih tekstova.

U svim je radionicama bio potrebno aktivno sudjelovati, pokazati znanje i vještine, želju za učenjem i stvaranjem, a naša mala radna skupina bila je sastavljenja od izvrsnih i kreativnih učiteljica kojima mašte nije nimalo nedostajalo.

Zelena Engleska – zemlja drame i kazališta

U okviru programa stručnog usavršavanja organiziran je posjet kazalištu Globe u Londonu u kojemu smo imali prilike pogledati izvrsnu Shakespearovu predstavu „Henry VI“ . Čudesno je i neobično bilo gledati sunčano englesko nebo iz lože za vrijeme trajanja povijesno značajne i svakako drugačije predstave, slušajući potpuno nerazumljivi engleski jezik iz Shakespearovog doba. Čak je i grupica Engleza u našem okruženju tvrdila da ponešto od svega nisu razumjeli, no biti u Shakespearovom Globe Theatreu jedan je od P8250318najljepših doživljaja cijelog stručnog usavršavanja i nikako me nije ostavio ravnodušnom. Šetnja uz Temzu nakon dva sata kazališne igre bila je kao vraćanje u zbilju, u moderan i užurban život londonskih prostranih ulica u kojima blicaju fotoaparati u potrazi za najljepšom slikom ispred Big Bena i Westminsterske palače. Brojni turisti čekali su pojavljivanje kraljevske zastave na vrhu Buckinghamske palače koja će obznaniti da je kraljica unutar zidina, a većina je iskoristila ljetno nedjeljno poslijepodne za lješkarenje na zelenoj tratini, ispijanju engleskog čaja i hranjenju pataka i vjeverica u Kraljevskom parku.

Nasuprot londonskoj gužvi ugodno sam se osjećala u manjim engleskim mjestima koje smo imali prilike obići i razgledati u okviru našeg programa stručnog usavršavanja.

Winchester je osobito lijep i doima se kao idealan engleski gradić za život. Impozantna Winchesterska katedrala poznata je kao jedna od najvećih u Europi, a nadaleko je poznato kao središte studentskog života u University of Winchester i popularne javne škole Winchester College. U blizini te škole je i najslikanija kuća u Winchesteru. To je nekadašnji dom Jane Austen, prominentne britanske književnice čiji su je pogledi na život žena i divno slaganje ironije učinili jednom od najznačajnijih književnica njezinog doba, a i dan-danas je njezino štivo omiljeno među pripadnicama ženskog spola.

P8240141Engleski zeleni krajolici i sunčani dani spojili su se u subotnju avanturu na Salisburškoj nizini među kamenjem Stonehengea čija je misterioznost strujala u zraku. Štovatelji Sunca promatrali su prodiranje sunčanih zraka kroz trilithon i promišljali o legendi da je sam čarobnjak Merlin postavio kamenje u neobične monolitne lukove i ostavio ih modernom svijetu na odgonetavanje njegova značenja.

Old Sarum je još jedna povijesna i arheološka atrakcija koju smoP8240166 posjetili. Naime, on je u prošlosti bio najranije naselje Salisburyja, a smješten je na samom uzvišenju oko dva kilometra daleko od današnjeg modernog grada istoga imena. Danas se u toj ogromnoj rukom iskopanoj rupi održavaju viteške igre iz srednjeg vijeka, a izletnici uživaju u pogledu na katedralu u centru grada i u mekoj zelenoj travi na kojoj Englezi obično jedu svoj ručak.

Pretposljednjeg dana našeg stručnog usavršavanja posjetili smo Chichester, ugodni festivalski grad utemeljen još u doba Rimljana, a danas poznat kao turistička destinacija osobito starijih ljudi.

Dan posjeta Chichesteru i Festivalu u parku bio je upotpunjen brodvejskom predstavom Barnum koja je sve gledatelje ostavila bez daha. Moderan i uzbuđujući mjuzikl s impresivnom biografskom pričom o Phineas T Barnumu, najvećem američkom šoumenu, bio je brilijatno prikazivanje teatralnog s gotovo akrobatskim glumačkim sposobnostima cijele postave.

Hrvatska u Europi

Naša odlično zbližena ekipa učiteljica iz raznih europskih zemalja odlučila je nastaviti suradnju kroz wiki stranicu „Time for drama“ na kojoj planiramo objavljivati članke, vježbe, radionice, slike i motivacijske priče o onome što smo naučile na ovom sveobuhvatnom i temeljito razrađenom strP8250327učnom usavršavanju. Osim toga, razvila su se među nama mnoga dragocjena prijateljstva i upoznale druge kulture , nadrasle razlike i otvorili putevi za neke nove međunarodne projekte.

No, dok sam u rano jutro 29. kolovoza polijetala s ogromnog Heathrowa i gledala krivudavu Temzu kako svjetluca u zelenilu britanskog otoka, sjetila sam se subotnje anegdote iz Salsburyja: u nepoznatom gradu tražila sam trgovinu za kućne ljubimce pa sam se zaputila u jednu od mnogobrojnih trgovina upitati za put, kako ne bih predugo lutala.

Za pultom je stajala mlada Kineskinja, a do nje stariji gospodin. Nakon prve moje rečenice shvatio je da zasigurno nisam Engleskinja, ali je bio spreman pomoći i pokazati mi put pa me poveo pred vrata trgovine. No, na samom izlazu okrenuo se i pitao:“Odakle ste?“

„Iz Hrvatske,“ rekoh. On mi tada pruži ruku i rukuje se sa mnom pa izgovori na čistom hrvatskom jeziku:“Dobar dan!“

Ne moram reći kako sam bila oduševljena i sretna što sam, srećom ili sudbiP8240239nom, naišla na nekog tko zna riječ hrvatskog. Gospodin Peter je Englez i sedam godina, u vrijeme i nakon Domovinskog rata, boravio je u nekim dijelovima Hrvatske, a on i njegova supruga toliko su se zaljubili u Hrvatsku i naše hrvatske običaje, jela i naše gostoljubive ljude da su već za za sljedeću godinu iznajmili vilu na našoj – kako Peter reče- prekrasnoj obali i iduće ljeto provest će putujući Jadranom. Rastali smo se kao dobri stari prijatelji uz zagrljaj i s riječima hvale i zadovoljstva.

Tako sam se i ja toga jutra opraštala s uglađenim engleskim gostoprimstvom, engleskim ručkom na zelenoj travi u parku, toplim engleskim čajem i engleskim sunčanim ljetom. Ponijela sam sa sobom uspomenu na misterioznost plavog toplog kamenja sa Stonehengea, prijateljstvo s kolegicom Eszter iz Mađarske i dragog Petera iz Salsburyja uvjerena da je ovo bilo jedno divno iskustvo i najbolje stručno usavršavanje o drami.

Financijska potpora dobivena je u sklopu Programa za cjeloživotno učenje preko Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost autorice, a Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Europska komisija nisu odgovorne za načine na koje bi se te informacije mogle koristiti.

Nagrade najboljim eTwinning projektima

lidija_kralj

Lidija Kralj

image

Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizirala je 26. listopada 2012. u zagrebačkom hotelu Westin eTwinning konferenciju na kojoj je stotinjak sudionika imalo priliku doznati više o mogućnostima međunarodne suradnje među školama, načinima osmišljavanja eTwinning projekatate uvođenju inovacija u nastavu.

imageeTwinning konferencija bila je prilikaza osvrt na najbolje projekte iz prošle školske godine. Dunja Babić iz Agencije za mobilnost i programe EU, nacionalne službe za podršku eTwinningu, uručila je nagrade Comet najboljim eTwinning projektima u školskoj godini 2011./2012.

U kategoriji predškolskog odgoja i nižih razreda osnovne škole nagradu je osvojila Nataša Ljubić Klemše iz Prve osnovne škole Bjelovar za projekt „My first ICT hello“.

Tea

Među višim razredima osnovne škole nagradu je osvojila Tea Horvatić iz Osnovne škole Strahoninec za projekt „Mini Hotels Network“

prezi

U kategoriji srednjih škola nagradu je osvojila Mihaela Kelava iz Gimnazije Bjelovar za projekt „Do you speak Google?“.

U posebnoj kategoriji najboljeg školskog tima nagradu je osvojio Tomislav Pavlović iz Osnovne škole Ludina.

eTwinningpredstavlja zajednicu škola u Europi te je jedna od aktivnosti Comeniusa, dijela Programa za cjeloživotno učenje, koja se provodi uz pomoć Središnje službe za podršku u Bruxellesu i nacionalnih službi u svakoj od 33 države sudionice. Agencija za mobilnost i programe EU nacionalna je služba za podršku eTwinningu u Hrvatskoj.

nagradeni

Pomoćnica ravnateljice Agencije za mobilnost i programe Europske unije Ivana Puljizu uvodnom je obraćanju naglasila kako je cilj programa mobilnosti što ih provodi Agencija osigurati prilike i instrumente za internacionalizaciju i uvođenje inovativnih praksi u području obrazovanja i usavršavanja, a uz pomoć aktivnosti eTwinninga ti se ciljevi uvelike i ostvaruju.

Voditelj Odsjeka za Comenius Agencije za mobilnost i programe Europske unije Zvonimir Vidušin naveo je kako Hrvatska bilježi najveći skok po broju korisnka eTwinninga u Europi – od početka provedbe eTwinninga u Republici Hrvatskoj 2009. godine, kada smo Bartimali oko 100 sudionika, njihov broj je već sljedeće godine porastao za 70 posto, a danas je u Republici Hrvatskoj više od 1200 korisnika.

Gost predavač Bert Verwijvel iz Flamanske službe za podršku eTwinningu govorio je o osnivanju eTwinning školskog tima, načinima uključivanja kolega u postojeće i nove projekte te strategiji za uključivanje cijele škole u međunarodne projekte.

NiiloeTwinning ambasadorica Lidija Kralj i Niilo Alhovaara, eTwinning ambasador iz Švedske, govorili su o eTwinningu i sigurnosti na internetu istaknuvši kako je velika odgovornost učitelja u poučavanju i davanju dobrog primjera djeci pri korištenju interneta u obrazovanju.

DejanOvogodišnji gosti konferencije bili su i eTwinning ambasadori Tatjana Gulič, Irena Rimc Voglar i Dejan Kramžar iz Republike Slovenije koji su predstavili svoje eTwinning projekte kao primjere dobre prakse. Kroz njihove primjere moglo se vidjeti koliko složeni i jednostavni mogu biti eTwinning projekti – od proučavanja Sunca do ugošćavanja papirnatog Twinnija.

prezi1

prezi2

Arjana Blažić iz zagrebačke IX. Gimnazije održala je interaktivnu prezentaciju „Vještine 21. stoljeća“.

Fotografije snimila Tea Horvatić.

Pogledajte i vijesti  koje je vrijedna učiteljska ekipa objavljivala na Twitteru tijekom konferencije. Slobodno ih i  zapratite: @dejankramzar @abfromz @NatasaLJK @nln3 @LidijaKralj @teahorvatic @tompavlov @tatjanagulic @tamaravidovic @BartVerswijvel @niiloa 🙂