Ja i moja lozinka

ivana_vezjak

Ivana Vezjak

Sažetak

Učenici 8. razreda osnovne škole August Šenoa u Osijeku obilježili su Dan sigurnijeg interneta kroz različite aktivnosti vezane uz sigurnost lozinke. Razgovarali su o slabim i jakim lozinkama, provjeravali svoje lozinke, stvarali aplikacije za provjeru lozinke u programskom jeziku Python i izrađivali plakate s pravilima kako stvoriti jaku lozinku. Cilj ovog projektnog zadatka bio je osnažiti razumijevanje i kompetencije digitalne sigurnosti u području koje svakodnevno koristimo.

Ključne riječi: slaba i jaka lozinka, sigurnost na internetu, Python.

Učenici 8. razreda osnovne škole August Šenoa u Osijeku oblilježili su Dan sigurnijeg interneta kroz različite aktivnosti vezane uz sigurnost lozinke. Razgovarali su o slabim i jakim lozinkama, provjeravali svoje lozinke, stvarali aplikacije za provjeru lozinke u programskom jeziku Python i izrađivali plakate s pravslika1ilima kako stvoriti jaku lozinku.

Prva aktivnost uključuje razgovor o lozinkama koje imamo i koristimo. Učenici često nisu svjesni kakve lozinke stvaraju i koriste, gdje ih sve ostavljaju i s kime ih sve dijele.

Slika 1. Grafikon

Iz ankete koju smo proveli saznali smo da skoro polovina učenika u svojim lozinkama koristi osobne podatke poput imena ili datuma/godine rođenja. Učenici kao najčešći razlog za to navode lakoću pamćenja takve lozinke. Također je čest primjer gdje učenici istu lozinku koriste za različite račune. Učenici su na servisima poput Security.org i PasswordMonster provjerili koliko su njihove lozinke zapravo sigurne te zaključili da uglavnom imaju vrlo slabe i nesigurne lozinke koje treba mijenjati.

Nakon toga u paru/grupi su stvorili dvije aplikacije koristeći programski jezik Python: aplikaciju koja je generirala sve moguće lozinke za određen broj znakova i aplikaciju koja je provjeravala je li upisana lozinka sigurna ili ne. Prvi zadatak bio je izraditi jednostavnu aplikaciju koja koristeći liste generira sve mogućnosti za određene znakove i uspoređuje ih s upisanom lozinkom korisnika. Učenici su također postavili brojač vremena kako bi dobili uvid u to koliko je računalu potrebno da “pronađe” neku lozinku. Učenici su u svojimSlika2 programima koristili samo 4-5 znakova za generiranje lozinki no to je bilo sasvim dovoljno da shvate i razumiju koliko računalo brzo može pronaći slabu lozinku.

Slika 2. Program koji pronalazi lozinku na temelju Slika3zadanog unosa

Učenici su kroz ovaj zadatak zaključili kako su lozinke koje sadrže samo jednu riječ pa čak i nekoliko nepovezanih znakova vrlo nesigurne te je potrebno kombinirati više znakova, slova i brojeve te različite druge posebne znakove kako bi lozinka bila što sigurnija.

Slika 3. Nekoliko primjera upisanih lozinki i vremena pronalaska

Nakon te aktivnosti učenici su izradili još jedan program ovaj put koristeći modul Tkinter u Pythonu koji omogućava izradu grafičkog korisničkog sučelja te su izradili malu aplikaciju koja provjerava jačinu upisane lozinke. Učenici su sami odredili pravila jake lozinke te ih primijenili u izradi programa.

Slika4Slika5
Slika 4. Provjera lozinke                  Slika 5. Provjera lozinke

Posljednja praktična aktivnost za učenike bila je izrada plakata/postera s pravilima jake Slika6lozinke. Učenici su ranije stečena znanja i razumijevanja imali prilike prikazati kroz kreativan način.

Slika 6. Poster s pravilima jake lozinke

Kroz ovaj projektni zadatak učenici su osvijestili i ojačali svoje razumijevanje o važnosti jakih i sigurnih lozinki koje svakodnevno koristimo na internetu te ih pohranjujemo na različitim servisima. Izrada aplikacija pomogla je učenicima da zorno shvate na koji način netko može pronaći njihovu lozinku kao i da ne budu samo pasivni korisnici tehnologije koja ih okružuje nego da samostalno stvore i podijele svoj rad i svoje razumijevanje o širenju sigurnosti na internetu.

Literatura

  1. Google Support https://support.google.com/accounts/answer/32040?hl=en (10.2.2022.)
  2. Google Password Security For Users https://cloud.google.com/solutions/modern-password-security-for-users.pdf (10.2.2022.)
  3. Python.org https://www.python.org/ (10.2.2022.)
  4. Sketchpad https://sketch.io/sketchpad (10.2.2022.)