Sistematizacija gradiva kroz izradu digitalnih mentalnih mapa

sanja_PS

Sanja Pavlović Šijanović

S obzirom da je još jedna školska godina iza nas, a nova školska godina stiže puna novih saznanja i izazova, htjela sam podijeliti ideju za nadolazeće prve nastavne sate koje obično koristimo za sistematizaciju gradiva-tematskih cjelina obrađenih u prethodnim razredima. Program Popplet daje nam mogućnost da upravo tu sistematizaciju učinimo zanimljivijom te da sebe kao nastavnika ne stavljamo u fokus gdje samo pružamo kolekciju informacija već da kod učenika razvijamo sposobnost korištenja prikupljenih znanja izradom vlastite digitalne mentalne mape.

Kreirajući mapu učenici ističu bitno a izostavljaju manje bitne činjenice što nam daje povratnu informaciju o tome u kojem obimu su uspješno savladali zadatke nastave i da li neke ključne pojmove treba dodatno razjasniti. Ujedno individualnim oblikom rada učeniku se omogućava neposredan odnos s nastavnim sadržajem, potiče inicijativnost i osobna odgovornost, razvija samostalnost, samopouzdanje i stvaralačka sposobnost učenika.

imagePopplet je jedan od besplatnih alata na internetu koji nam pomažu da svoje ideje prikažemo jednostavno i zanimljivo kroz izradu mentalnih mapa. Pristupamo mu preko stranice http://popplet.com/ i moramo se registrirati……

Dalje je sve jednostavno: potrebno je kliknuti na Make new popplet.

clip_image004

clip_image006Nakon što našem poppletu damo ime i odaberemo boju kliknemo na Make it so! I možemo započeti sa kreiranjem mentalne mape s jednim objektom (popplet) na način da dva puta kliknemo na samu radnu površinu.

 

U novonastali popplet možemo:

  • pisati tekst

clip_image008

  • crtati

clip_image010

  • umetnuti slike ili video

clip_image012

  • -promijeniti boju poppleta

clip_image014

  • – ili to sve kombinirati zajedno u jednom objektu.

Sve to možemo primijeniti u poppletima koje ćemo nastaviti kreirati ovisno o razinama i clip_image016hijerarhiji koju želimo prikazati.

Dodatnim poppletima stvaramo hijerarhijsku strukturu među novim informacijama pri čemu glavna ideja treba zauzimati centralnu poziciju gdje ju pravilno objašnjavamo te ističemo njene karakteristike koje će kasnije biti podloga za daljnje širenje.

U konačnici nastaje multimedijalan prikaz naše uratka koji možemo podijeliti na društvenim mrežama clip_image018, učiniti ga javnimclip_image020 ili dozvoliti nekome da ga koristi i mijenjaclip_image022.

clip_image024

Uz to što smo izradom poppleta ponovili ili sistematizirali određeno gradivo:nastavnu cjelinu ili jedinicu, nastavili smo sa kontinuiranim osposobljavanjem učenika na području selekcije i organizacije informacija. Činjenica je da živimo u informatičkom dobu u kojem smo zagušeni brojnim i raznovrsnim informacijama kojima pristupamo brzo, lako i često bez kritičkog rasuđivanja. Stoga mi nastavnici imamo izuzetno zahtjevan zadatak, a to je osposobiti učenike za pronalaženje i selektiranje vrijednih, bitnih i pouzdanih informacija kako bi permanentno stjecali nova znanja i razvijali sposobnosti potrebne za život i rad.

Sat u kojem ćemo koristiti Popplet s jedne strane čini zaokruženu nastavnu cjelinu, dok s druge strane predstavlja kariku u lancu nastavnog procesa i iz tog razloga njegova uporaba nije ograničena samo na sistematizaciju gradiva. Nastavni proces dugoročni je zajednički, sustavni rad nastavnika i učenika na ostvarivanju odgojnih i obrazovnih zadataka a popplet je jedan od mnogih načina koje možemo koristiti za izobrazbu učenika kako bismo ih pripremili i osposobili za izazove suvremenog društva a upravo to i jeste krajnji cilj nastave.

Sa svojim učenicima popplet sam iskoristila na zadnjim satima ove školske godine za sistematizaciju gradiva iz informatike ali sam im ponudila i mogućnost obrade određene cjeline iz nastavnog predmeta po vlastitom izboru. Rezultati su bili izvanredni, s obzirom na vlastite afinitete i kreativnost svi učenici su ostvarili uspješne uratke i ovladali samim programom. Produktivna i kreativna aktivnost učenika pokazala se najboljom prevencijom protiv dosade i sigurnim receptom za ugodnu emocionalnu razrednu klimu. Evo i nekoliko radova vukovarskih gimnazijalaca…..za poticaj i motivaciju u nadolazećoj školskoj godini!