Projekt “Obrazovanjem protiv korupcije”

marina_mirkovic

Marina Mirković

Forum za slobodu odgoja uz potporu Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj, započeo je s provedbom projekta „Obrazovanjem protiv korupcije“.

Među prijavljenima, izabrano je četrnaest nastavnika i stručnih suradnika koji su zaposleni u gimnazijama, četverogodišnjim ili trogodišnjim strukovnim školama u Republici Hrvatskoj. Sudionici su izabrani na temelju zainteresiranosti i motiSlika 1viranosti za rad u ovom području iskazanu kroz motivacijsko pismo. Iz Požege, u projekt su uključene profesorica Marina Mirković (Tehnička škola, Požega) i profesorica Martina Budimir (Ekonomska škola, Požega).

Slika 1. Sudionici skupa Slika 2

Cilj projekta je osposobiti skupinu srednjoškolskih nastavnika s kompetencijama kako bi s učenicima mogli obrađivati sadržaje vezane uz antikorupciju.

Slika 2. Profesorice Marina Mirković i Martina Budimir (Požega)

Prva aktivnost u projektu bio je intenzivni dvodnevni trening, održan 22. i 23. veljače 2013. godine u Mariji Bistrici. Tijekom seminara, nastavnici su usvajali znanja iz područja antikorupcijskog obrazovanja u školama te načinima promoviranja građanskih vrijednosti i vrlina u nastavi. Obrađene su teme: definicija korupcije, posljedice korupcije, borba protiv korupcije, kako obrazovanjem promovirati građanske vrijednosti i boriti se protiv korupcije.

Slika 3Slika 4
Slika 3. i  Slika 4. Predavanja na radionicama

Treneri na seminaru bili su Mario Bajkuša, direktor razvoja i programa Foruma za slobodu odgoja, i Branko Ančić, asistent u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu.

Slika 5Slika 6
Slika 5. Trener Mario Bajkuša          Slika 6. Trener Branko Ančić

Tijekom seminara, sudionici su analizom brojnih primjera korupcije, osvijestili razliku između javnog i privatnog interesa, razlikovali različite oblike korupcije te uočili posljedice korupcije na društvo i javni sektor, odnosno prepoznali utjecaj korupcije na pojedinca, društvo, politiku, ekonomiju i okoliš.

Slika 7Slika 8Slika 9
Slika 7., Slika 8. i Slika 9. Izlaganja sudionika na radionicama

Posebna pažanja posvećena je analizi kompetencija nastavnika koji će prenositi antikorupcijske sadržaje učenicima. Nastavnici i stručni suradnici definirali su njihova znanja, stavove i vještine. Sudionici programa postaju izvor informacija za druge učitelje koji sadržaje programa žele uključiti u nastavni plan i program. Uvođenjem antikorupcijskih sadržaja u nastavu, promovira se kritičko mišljenje i neovisno učenje, daje se doprinos odgoju i obrazovanju odgovornih građana. Osim sata razrednika, teme antikorupcijskog programa mogu se uvrstiti i u druge nastavne predmete, kao i informatiku/računalstvo. Posebno zanimljive aktivnosti učenika mogu se postići u osmišljavanju kampanje protiv korupcije.

Pri tome će se pomoći učenicima izgraditi sustav vrijednosti i razviti vještine potrebne za odnos prema korupciji kakav je svojstven demokratskom društvu, odnosno razvijati kod učenika samosvijest i odgovornost, kako bi bili odgovorni i aktivni sudionici društva.

Slika 10Slika 11
Slika 10., Slika 11. i Slika 12. Radovi polaznika na radionicama

Nastavnici će nakon edukacije zajedno raditi na izradi nastavnih priprema koje će svi zainteresirani moći preuzeti s mrežnih stranica Foruma za slobodu odgoja na kraju projekta.

Tijekom projekta bit će održane i druge aktivnosti u školama u kojima će se nastavnici poticati da provode nastavne jedinice s učenicima. Održati će se i Okrugli stol s relevantnim dionicima kako bi se započela rasprava o ulozi obrazovnog sustava u borbi protiv korupcije.

U dogovoru svih sudionika i uz potporu projektnog tima, tijekom svibnja održati će se dan protiv korupcije s ciljem uključivanja sadržaja vezanih za borbu protiv korupcije te razvoj građanskih vrijednosti.