Suradnja učitelja i roditelja

Marica Mršo, diplomirana učiteljica

Sažetak

U radu je prikazan odnos roditelja i učitelja, te mogućnosti uključivanja roditelja u rad škole. Primjeri se odnose na razrednu nastavu, no neke aktivnosti su prikladne i za više razrede osnovne škole.

Rad donosi prijedloge i kratak opis aktivnosti roditelja kroz radionice, projekte, gostovanja na satu i slično.

Ključne riječi: uključivanje roditelja u rad škole, projekti, radionice s roditeljima, gostovanje roditelja na nastavi.

1. Uvod

Odnos učitelja i roditelja ima veliku ulogu u odgojno-obrazovnom procesu. Jedan od najvažnijih zadataka svakog učitelja je uspostavljanje dobre suradnje s roditeljima zbog zajedničkog cilja, a to je što kvalitetniji odgoj i obrazovanje djeteta. Najveću korist od dobre suradnje roditelja i učitelja imaju učenici. Oni su ponosni i sretni što učiteljica i školski prijatelji upoznaju njihove roditelje i što upravo njihovi roditelji pomažu u nekoj aktivnosti. Učitelji u toj situaciji moraju preuzeti ulogu vođe i organizatora. Već na prvom roditeljskom sastanku roditeljima se može ponuditi upitnik o područjima interesa i mogućnostima sudjelovanja u raznim školskim aktivnostima.Dobrim planiranjem može se za cijelu nastavnu godinu osmisliti suradnja s roditeljima i dogovoriti termine za dolazak u školu. Ovakva suradnja je naročito važna u prvom razredu jer imamo priliku bolje se upoznati i s djecom i s roditeljima, a i roditelji se međusobno bolje upoznaju i povežu.

slika 1Aslika 1B
Slika 1a i 1b: Upitnici za roditelje

2. Primjeri suradnje s roditeljima

a) Gostovanje na satu

Jedan od najzanimljivijih oblika suradnje s roditeljima je pozivanje roditelja na nastavu i njihovo aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu.

TZK

Uzbudljivo i veselo ozračje je zagarantirano svaki puta kada pozovemo roditelje na sate TZK.Oni zajedno s djecom vježbaju, a u drugom dijelu sata se i natječu. Za vrijeme vježbanja dobro je staviti djecu i roditelje da budu u paru, a natjecanje organizirati tako da se natječu djeca protiv roditelja. Za slika 2takve oblike natjecanja pogodne su štafetne igre u kojima su djeca izrazito spretna kako bi se ravnopravno nosila s odraslima. Povratne informacije od strane djece i roditelja budu fantastične, većinom se izjašnjavaju da bi i češće sudjelovali u ovakvim aktivnostima.

Slika 2. Sat TZK s roditeljima

Zanimljiv je također sat TZK na kojem roditelji pokazuju igre uz koje su odrasli i koje su voljeli, a još je ljepše ako se pridruže i bake i djedovi. Oni djecu mogu učiti kako igrati gumi-gumi, preskakati dugu vijaču na različite načine, skakati školicu, vrtjeti hulahop i sl.

PRIRODA I DRUŠTVO

Najviše mogućnosti za sudjelovanje roditelja na nastavi pružaju nam teme iz slika 3prirode i društva. Već u 1.r. možemo pozvati roditelje na sate učenja o zdravoj prehrani. Možemo im predložiti da donesu voće pa da i učenici i roditelji na kraju sata prave voćnu salatu, te da uživaju u druženju i zdravom obroku.

Slika 3. Zdrava prehrana

Domovinski rat je tema u 4.r. i prigodno je pozvati nekoga iz obitelji tko je sudjelovao u ratu , a voljan je podijeliti svoje iskustvo. Važno je dobro se pripremiti i vješto voditi ovakav sat kako bi se držali teme i ishoda.

O precima i potomcima učimo u 3.r.Ova je tema jako zanimljiva kada u goste dođu bake, djedovi ili čak prabake i pradjedovi. Učenici dobiju zadaću pripremiti pitanja o njihovom načinu života, školovanju, radu, slobodnom vremenu i sl., te donijeti stare predmete, ako ih imaju, ili znaju nekoga tko bi ih posudio za ovu priliku.

slika 4aslika 4b
Slika 4a i 4b: Prabaka priča o djetinjstvu

Sat učenja o ljudskom tijelu i bolestima je puno zanimljiviji ako netko od učenika ima roditelje zdravstvene struke. Osim važnosti iskustva i znanja koje je roditelj spreman s nama podijeliti, važno je i upoznavanje s tom vrstom zanimanja kao neki oblik rane profesionalne orijentacije.

b) Sudjelovanje u projektima

Večer matematike je projekt na kojem se roditelji na neki način vrate u školske klupe i ispred sebe imaju zadatke koje trebaju riješiti. Najzanimljiviji slika 5su logički zadatci tzv.matematičke glavolomke jer se uz razvijanje matematičkog mišljenja kod djece svi dobro zabave i nasmiju. Prikladno je organizirati skupna natjecanja i pohvalnice za najbolje , te zahvalnice za sve koji su sudjelovali.

Slika 5. Večer matematike s roditeljima

Zanimljiv projekt je izrada taktilnih slikovnica uz obilježavanja dana slijepih i slabovidnih osoba. Roditelji mogu prikupiti različite materijale i donijeti ih u školu, osim toga mogu osmisliti neke svoje ideje oko izrade slikovnice te pomoći oko uvezivanja. Dobro je izabrati roditelje koji će zajedno s razredom i učiteljicom sudjelovati u posjeti Udruzi.

Ulogu učitelja je osmisliti kvalitetne razredne projekte i pozvati roditelje na suradnju. Dobri primjeri tema za projekte su : kako su se igrali naši preci, učimo šiti i štrikati, sporta nikad dosta, humanost na djelu, čitanje priča i slikovnica, kako doprinijeti očuvanju okoliša, zdravlje, kućni ljubimci i sl.

c) Radionice s roditeljima

Brojne su kreativne radionice tijekom nastavne godine na koje možemo pozvati roditelje i zatražiti njihovu pomoć oko realizacije i prikupljanja potrebnih materijala. Teme takvih radionica su najčešće vezane uz blagdane i druge dane koje slavimo ili obilježavamo. Tako se uz Dan kruha može organizirati izrada tijesta i oblikovanje kruha, peciva i drugih oblika. Za prvi dan jeseni možemo organizirati prikupljanje jesenskih plodova i pripremanje razredne izložbe. Uz Dan planeta Zemlje možemo organizirati ekološke radionice kao npr. kaširanje papira ili recikliranje kućnog otpada. Možemo obilježiti i Uskrs i Božić radionicama, a jedan vrlo uspješan primjer je izrada čizmica za blagdan Sv.Nikole. To je prilika pokazati djeci i roditeljima kako je vrijeme najdragocjeniji poklon. Roditelji trebaju doći na radionicu bez djece, dan prije Sv.Nikole. Uz pomoć učiteljice koja sve čizmice postavi na klupe, učenici ujutro nađu čizmice koje su roditelji s puno ljubavi izradili i napunili slatkišima. Oduševljenju nema kraja.

slika 6slika6b
Slika 6a i 6b:Kreativna radionica –izrada čizmica za Sv.Nikolu

Osim kreativnih radionica vrlo su korisne pedagoške radionice.Teme se biraju obzirom na razrednu situaciju ili problem ako postoji: polazak u prvi razred , kako pomoći djetetu koje se boji, prevencija agresivnosti, kako pomoći djetetu u učenju , izvanškolske aktivnosti, ovisnost o medijima, komunikacija, izbor zanimanja i sl.

3. Zaključak

Suradnja s roditeljima je važan dio učiteljskog posla, stoga treba pažljivo planirati i pomno pripremiti aktivnosti na koje ćemo pozvati roditelje. Roditelji sudjelujući u nastavi i surađujući s nama dobivaju uvid u složenost i važnost našeg posla te razvijaju osjećaj poštovanja prema osobama koje rade s njihovom djecom. Učenici školski prostor počnu doživljavati kao drugi dom, mjesto gdje pripadaju i osjećaju se domaće. Učitelji imaju podršku u radu i zadovoljstvo kroz prijateljsku komunikaciju.

Dakle, korist od suradnje je višestruka, a imaju je i učenici i roditelji, a i učitelji.

4. Literatura

  1. Walsh, Kate Burk, Stvaranje programa usmjerenih na dijete,kurikulum za prvi razred, Zaklada Soros
  2. Živković,Željka,(2005)., Susreti s roditeljima I.,priručnik za održavanje roditeljskih sastanaka;Tempo d.o.o. Đakovo