Očuvanje starih običaja

– komušanje kukuruza

martina_KT

Martina Križman Tavčar

Sažetak

Nekada je komušanje kukuruza bio jedan od najvažnijih jesenskih zadataka, a danas se to većinom obavlja zbog očuvanja tradicije. Budući da u prvom razredu u sklopu predmeta Priroda i društvo (u Sloveniji tzv. “spoznavanje okolja”, što bi u prijevodu značilo upoznavanje okoline) učimo o životu u prošlosti, odlučila sam da jedan dan preživimo u znaku ovog, djeci nepoznatog, pučkog običaja – komušanje kukuruza. Time sam djeci htjela približiti spoznaju da je život ljudi u prošlosti bio drugačiji nego što je danas.

Ključne riječi: kukuruz, komušanje, običaj, posao, “kozolec”, druženje.

1. Uvod

Kukuruz je bio važna hrana kako za ljude, tako i za životinje, pa su ga stoga sijali gotovo na svakoj farmi. U jesen, kada je urod sazrio, trebalo ga je pobrati i spremiti. U polju su lomili zrele klipove kukuruza i dopeljali ih kući. U selu su si ljudi oko seoskih poslova međusobno pomagali, pa su tako dolazili stari i mladi i počeli komušati. Kukuruz su objesili na “kozolec” (slovenski naziv za tradicionalnu drvenu konstrukciju za sušenje sjena), da se osušio. Kada su završili s poslom, slijedilo je ugošćavanje i zabava sa harmonikašem.

Kako bi se učenici s ovim starim seoskim običajem bolje upoznali i doživjeli ga, u prvo sam razredu izvela prirodoslovni dan na temu: očuvanje starih običaja – komušanje kukuruza.

2. Ciljevi predviđenih aktivnosti

Učenici:

  • upoznaju se s drugačijim načinom života u prošlosti,
  • upoznaju se z narodnim običajem komušanja kukuruza,
  • okušaju se u komušanju kukuruza,
  • su svjesni važnosti suradnje i međusobne pomoći,
  • izrade “mini kozolec” za sušenje kukuruza,
  • znaju da sami mogu doprinijeti održavanju i očuvanju okoliša u kojem žive.

3. Tijek prirodoslovnog dana

3. 1. Ponavljanje na temu jesen

Na satovima prirode i društva, odn. slovenski „spoznavanje okolja“, učili smo o osobinama jeseni. Najprije smo s učenicima uz slikovni materijal ponovili nastavni sadržaj te se potom detaljnije upoznali s jesenskim poslovima. Učenici su nabrajali što sve na jesen treba obaviti u vrtu, polju, vinogradu i voćnjaku. Među nabrojanim poslovima smo također spomenuli pohranu kukuruza. Kada sam ih upitala kako poljoprivrednici spremaju kukuruz ili što s njim naprave, nismo došli do pravog odgovora. Učenici su navodili da ga dovedu kući, ali od tuda nadalje više nisu znali što slijedi. No, znali su da iz kukuruza dobivamo brašno i krupicu za pečenje kukuruznog kruha ili kuhanje palente.

3. 2. Predstavljanje starog pučkog običaja

Zajedno smo otišli u učionicu gdje ih je dočekala hrpa kukuruznih klipova. Svako dijete uzelo je jedan klip te smo se s njima počeli upoznavati pomoću raznih osjetila. Najprije Slika1su dobili zadatak da klip opipaju i kažu kakav im se čini na dodir, potom su ga detaljno pogledali i izvijestili od čega je sve sastavljen, a na kraju smo ga još i pomirisali i opisali kakvog je mirisa.

Slika 1. Prvi kontakt s kukuruznim klipovima. upoznavanje klipova pomoću raznih osjetila

Kroz razgovor smo došli do zaključka da ovakve klipove ne možemo pospremiti nego im moramo ukloniti suvišne listove te ih objesiti na “kozolec” ili ih isplesti u pletenicu da se osuše. Učenicima sam demonstrirala kako se pravilno komuša kukuruz te im uz videosnimku predstavila ovaj tradicionalni seoski običaj.

Pogledajte videozapis.

Činilo im se zanimljivo da su u obavljanju ovog posla pomagali i ostali iz sela i djeca također, obzirom da danas žive znatno drugačije. Sviđalo im se da su se tada, unatoč poslu, znali zabavljati te se na kraju i proveseliti.

3. 3. Okusimo se u komušanju kukuruza

Unaprijed sam im najavila da ćemo i mi komušati kukuruz kao što su to nekad radili. Učenici su se posjeli oko hrpe kukuruznih klipova i započeli s poslom prema mojim uputama. Najprije smo sa klipa uklonili suvišne listove, a par smo ih ostavili i uredno poravnali, kako bi ih kasnije mogli upotrijebiti za vješanje na “kozolec”. Sa kukuruza je trebalo očistiti također kukuruzne brkove. Učenici su si međusobno pomagali i lijepo surađivali.

Budući da se ovaj posao nekada obavljao u znaku druženja i dobre volje, i sami smo također pobrinuli da nam nije bilo dosadno. Dok smo komušali kukuruz prepričavali smo zanimljive priče, šalili se i pjevali pjesme koje smo naučili na satovima glazbenog.

Slika2Slika3
Slike 2. i 3. Komušanje kukuruza i priprema kukuruznih klipova za sušenje

Kad smo završili s poslom smo kukuruz, koji je bio spreman za sušenje, odnijeli u učionicu gdje nas je dočekao “mini kozolec”.

3. 4. Izrada “kozolca” i sušenje kukuruza

“Kozolec” za sušenje kukuruza smo izradili na satovima likovnog odgoja, i to od otpadne ambalaže, tuljaka toaletnog papira i raznih praznih tetrapaka. Na taj način su djeca shvatila da mogu iz neupotrebljive ambalaže ponovno napraviti upotrebljiv predmet i da ovakvim postupanjem doprinosimo očuvanju prirode.

Izrađivali smo ga u tri faze. Prvo smo tetrapake i tuljke zalijepili zajedno da je nastala čvrsta kompozicija. U drugoj fazi smo je učvrstili kaširanjem. Na kraju smo “kozolec” još obojili.

Slika4Slika5
ŽSlike 4. i 5. Izrađivanje “kozolca”

Slika6Tako je “kozolec” bio gotov, pa smo na njega mogli objesiti naš kukuruz. Kukuruzne klipove smo vješali više dana po skupinama, kako bi mogla doći na red sva djeca. Kukuruz se na “kozolcu” sušio čak nekoliko mjeseci.

Slika 6. Sušenje prvih kukuruznih klipova na “kozolcu”

3. 5. Druženje i zabava

Nakon obavljenog posla smo pospremili učionicu i uslijedilo je druženje i zabava. Zaplesali i zapjevali smo uz glazbu i zasladili se keksima.

4. Zaključak

U ovom su danu učenici preko izvedenih aktivnosti shvatili da su ljudi nekada živjeli drugačije nego što oni žive danas. Došli su do zaključka da, ako su htjeli jesti, morali su si hranu uzgojiti s mnogo truda i ustrajnosti, a da ju danas većinom kupujemo u trgovini. Sviđalo im se da su si ljudi međusobno pomagali te da su u tako važnim poslovima sudjelovala i djeca. Danas skoro pa više nemaju takvu priliku. Istinski kontakt s ovim zadatkom, međutim, omogućio je učenicima da shvate da trebamo brinuti o nestajućoj kulturnoj baštini naših predaka te ju čuvati, jer će samo tako naši potomci imati mogućnost saznati kako su ljudi živjeli nekada u prošlosti.

Literatura

  1. Dolenc Orbanić, N., Plazar, J., Furlan, P., Cotič, M., Čufer, E., Felda, D., Pisk, M., Saksida, I., Selinec, V., Uršič, Z., Višček, S., Volk, M. (2017.), Naša ulica 1. Delovni zvezek za spoznavanje okolja v 1. razredu osnovne šole/Radna bilježnica za upoznavanje okoline u 1. razredu osnovne škole/, DZS, Ljubljana.
  2. http://www.cirius-vipava.si/lickanje-koruze
  3. Fotografije – privatna arhiva.