Virtualna komunikacija

u razrednoj nastavi

sanela_tot

Sanela Tot

Sažetak

Dan sigurnijeg interneta u 3. razredu PŠ Kozice (Osnovna škola Josipa Kozarca, Slatina) realiziran je korelacijsko-integracijskom nastavom, u sklopu Sata razrednika, Hrvatskoga jezika, Prirode i društva te Likovne kulture. Učenici su s učiteljicom razgovarali o stvarnom i virtualnom svijetu, promišljali o tome za što najčešće upotrebljavaju internet, učili o načinima virtualne komunikacije te izdvajali njihove pozitivne i negativne strane, analizirali moguće problemske situacije tijekom komunikacije na internetu te slikali elektroničke uređaje budućnosti s naprednim funkcijama i porukama pristojne komunikacije.

Ključni pojmovi: virtualna komunikacija, netiquette – internetski bonton, elektronički uređaji budućnosti, Ispeci pa reci.

Stvarni i virtualni svijet

Učenici su razgovorom s učiteljicom ponovili pravila pristojne komunikacije u stvarnome svijetu te zaključili da ista vrijede i u virtualnome, kao i u svakodnevnim situacijama čovjekova života.

Što na internetu možemo raditi?

Olujom ideja učenici su promišljali čemu služi internet. Zaključili su da na internetu: istražuju (zadatke), pretražuju (pojmove), slušaju (glazFotografija 1. Na internetubu), uče (nastave sadržaje), igraju (igrice, kvizove) i gledaju (fotografije, filmove). Olujom ideja uspješno su uvježbali glagole i imenice na satu Hrvatskoga jezika. Svoje primjere slikovno su prikazali na raznobojnim papirima te ukrasili razredni pano.

Slika 1. Na internetu…

Virtualna komunikacija

Učenici su učili da postoje različiti načini komunikacije na internetu, kao što su: videorazgovor (video chat), brbljanje (chat), elektronička pošta (e-mail) i mrežne (online) igre. Izdvajali su pozitivne i negativne strane svakog načina virtualne komunikacije.

Fotografija 2. Netiquette - internetski bontonNetiquette – internetski bonton

Nakon učenja o načinima virtualne komunikacije, učenici su pobliže upoznali značenje pojma netiquette. Čitanjem primjera problemskih situacija uočavali su moguće nepoželjne vrste virtualne komunikacije. Kritički su promišljali o posljedicama spomenutih situacija i na kraju zaključili čemu ih one poučavaju.

Slika 2. Netiquette – internetski bonton

Ispeci pa reci

Potaknuti nastavnim sadržajem Prošlost, sadašnjost, budućnost, nakon promatranja i opisivanja elektroničkih uređaja prošlosti i sadašnjosti, slikali su elektroničke uređaje budućnosti koje krase poruke pristojne komunikacije, čime je postignuta korelacija Likovne kulture s Prirodom i društvom.

Fotografija 3. Računala budućnostiFotografija 4. Računala budućnostiFotografija 5. Računala budućnosti
Slika 3., 4. i 5. Računala budućnosti

Fotografija 6. Dan sigurnijeg internetaPravila pristojne komunikacije postavljena su na vidljivo mjesto u učionici – razredni pano.

Slika 6. Dan sigurnijeg interneta

Zaključak

Svi su učenici s velikim zanimanjem sudjelovali u aktivnostima. Upoznali su pravila uljudnoga ophođenja u digitalnome okružju, razvili svijest o prednostima i nedostatcima komunikacije s poznatim osobama koje se fizički ne nalaze u njihovom okružju te izdvojili primjere jednostavnih problema i predlagali načine za njihovo rješavanje. Poučnim nastavnim aktivnostima ostvarena su odgojno-obrazovna očekivanja međupredmetne teme Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije.

Literatura

  1. Poveznice internetske stranice http://petzanet.ucitelji.hr/modul2-ucenici/ (Modul 2.):
  2. Ispeci pa reci, https://petzanet.ucitelji.hr/modul2-ucenici/ (dostupno 14. veljače 2022.)
  3. Moj novi prijatelj, https://petzanet.ucitelji.hr/modul2-ucenici/ (dostupno 14. veljače 2022.)
  4. Riješimo problem zajedno, https://petzanet.ucitelji.hr/modul2-ucenici/ (dostupno 14. veljače 2022.)
  5. Poveznice internetske stranice https://www.dansigurnijeginterneta.org/:
  6. Dan sigurnijeg interneta (materijali), https://csi.hr/dan-sigurnijeg-interneta/ (dostupno 14. veljače 2022.)
  7. Dan sigurnijeg interneta, https://www.dansigurnijeginterneta.org/ (dostupno 14. veljače 2022.)
  8. Radna bilježnica – Sigurni s Neticom, https://drive.google.com/file/d/1UZ_BxggpqUVTPzb4LDt0rX06_9XKNjbQ/view (dostupno 14. veljače 2022.)
  9. Savjeti za djecu – letak, https://drive.google.com/file/d/13jM1RF__qGiE-dB2t3OHRLRAFiiLrOw9/view (dostupno 14. veljače 2022.)