Virtualna komunikacija

u razrednoj nastavi

sanela_tot

Sanela Tot

Sažetak

Dan sigurnijeg interneta u 3. razredu PŠ Kozice (Osnovna škola Josipa Kozarca, Slatina) realiziran je korelacijsko-integracijskom nastavom, u sklopu Sata razrednika, Hrvatskoga jezika, Prirode i društva te Likovne kulture. Učenici su s učiteljicom razgovarali o stvarnom i virtualnom svijetu, promišljali o tome za što najčešće upotrebljavaju internet, učili o načinima virtualne komunikacije te izdvajali njihove pozitivne i negativne strane, analizirali moguće problemske situacije tijekom komunikacije na internetu te slikali elektroničke uređaje budućnosti s naprednim funkcijama i porukama pristojne komunikacije.

Ključni pojmovi: virtualna komunikacija, netiquette – internetski bonton, elektronički uređaji budućnosti, Ispeci pa reci.

Stvarni i virtualni svijet

Učenici su razgovorom s učiteljicom ponovili pravila pristojne komunikacije u stvarnome svijetu te zaključili da ista vrijede i u virtualnome, kao i u svakodnevnim situacijama čovjekova života.

Što na internetu možemo raditi?

Olujom ideja učenici su promišljali čemu služi internet. Zaključili su da na internetu: istražuju (zadatke), pretražuju (pojmove), slušaju (glazFotografija 1. Na internetubu), uče (nastave sadržaje), igraju (igrice, kvizove) i gledaju (fotografije, filmove). Olujom ideja uspješno su uvježbali glagole i imenice na satu Hrvatskoga jezika. Svoje primjere slikovno su prikazali na raznobojnim papirima te ukrasili razredni pano.

Slika 1. Na internetu…

Virtualna komunikacija

Učenici su učili da postoje različiti načini komunikacije na internetu, kao što su: videorazgovor (video chat), brbljanje (chat), elektronička pošta (e-mail) i mrežne (online) igre. Izdvajali su pozitivne i negativne strane svakog načina virtualne komunikacije.

Fotografija 2. Netiquette - internetski bontonNetiquette – internetski bonton

Nakon učenja o načinima virtualne komunikacije, učenici su pobliže upoznali značenje pojma netiquette. Čitanjem primjera problemskih situacija uočavali su moguće nepoželjne vrste virtualne komunikacije. Kritički su promišljali o posljedicama spomenutih situacija i na kraju zaključili čemu ih one poučavaju.

Slika 2. Netiquette – internetski bonton

Ispeci pa reci

Potaknuti nastavnim sadržajem Prošlost, sadašnjost, budućnost, nakon promatranja i opisivanja elektroničkih uređaja prošlosti i sadašnjosti, slikali su elektroničke uređaje budućnosti koje krase poruke pristojne komunikacije, čime je postignuta korelacija Likovne kulture s Prirodom i društvom.

Fotografija 3. Računala budućnostiFotografija 4. Računala budućnostiFotografija 5. Računala budućnosti
Slika 3., 4. i 5. Računala budućnosti

Fotografija 6. Dan sigurnijeg internetaPravila pristojne komunikacije postavljena su na vidljivo mjesto u učionici – razredni pano.

Slika 6. Dan sigurnijeg interneta

Zaključak

Svi su učenici s velikim zanimanjem sudjelovali u aktivnostima. Upoznali su pravila uljudnoga ophođenja u digitalnome okružju, razvili svijest o prednostima i nedostatcima komunikacije s poznatim osobama koje se fizički ne nalaze u njihovom okružju te izdvojili primjere jednostavnih problema i predlagali načine za njihovo rješavanje. Poučnim nastavnim aktivnostima ostvarena su odgojno-obrazovna očekivanja međupredmetne teme Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije.

Literatura

 1. Poveznice internetske stranice http://petzanet.ucitelji.hr/modul2-ucenici/ (Modul 2.):
 2. Ispeci pa reci, https://petzanet.ucitelji.hr/modul2-ucenici/ (dostupno 14. veljače 2022.)
 3. Moj novi prijatelj, https://petzanet.ucitelji.hr/modul2-ucenici/ (dostupno 14. veljače 2022.)
 4. Riješimo problem zajedno, https://petzanet.ucitelji.hr/modul2-ucenici/ (dostupno 14. veljače 2022.)
 5. Poveznice internetske stranice https://www.dansigurnijeginterneta.org/:
 6. Dan sigurnijeg interneta (materijali), https://csi.hr/dan-sigurnijeg-interneta/ (dostupno 14. veljače 2022.)
 7. Dan sigurnijeg interneta, https://www.dansigurnijeginterneta.org/ (dostupno 14. veljače 2022.)
 8. Radna bilježnica – Sigurni s Neticom, https://drive.google.com/file/d/1UZ_BxggpqUVTPzb4LDt0rX06_9XKNjbQ/view (dostupno 14. veljače 2022.)
 9. Savjeti za djecu – letak, https://drive.google.com/file/d/13jM1RF__qGiE-dB2t3OHRLRAFiiLrOw9/view (dostupno 14. veljače 2022.)

Dan sigurnijeg interneta u PŠ Humljani

sanela_tot

Sanela Tot

Sažetak

Dan sigurnijeg interneta u PŠ Humljani (OŠ A. G. Matoša, Čačinci) realiziran je poučnim aktivnostima: čitanjem slikovnice Sigurni s Neticom, pisanjem stripa Autorska prava u digitalnom alatu https://www.makebeliefscomix.com/, istraživanjem pravila ponašanja na internetu, izradom plakata Internet bonton te igranjem digitalnih igara Kolo sreće (Autor je za…) i Čije je što.

Ključni pojmovi: autorska prava, internet bonton, digitalni alati.

Područna škola Humljani (OŠ Antuna Gustava Matoša, Čačinci) broji jednu učenicu 3. razreda. U školi je obilježen Dan sigurnijeg interneta integriranom nastavom.

Digitalna slikovnica Sigurni s Neticom

Čitanjem digitalne slikovnice Sigurni s Neticom, uočavale su se i analizirale problemske Fotografija 1. Problemske situacije i predložena rješenjasituacije s kojima se susreću Netica i njezini prijatelji kada zajedno provode vrijeme, upotrebljavajući digitalnu tehnologiju. Nas satu su se predlagala rješenja uočenih problema i slikovno prikazala poučnim karticama. Pročitana slikovnica poučava savjetima o sigurnom upotrebljavanju interneta. Na sljedećim fotografijama možete pročitati koje je problemske situacije učenica uočila u Slikovnici te koja je rješenja predložila.

Slika 1. Problemske situacije i predložena rješenja

Strip Autorska prava

Učila su se obilježja stripa te osmišljavao i pisao strip Autorska prava u digitalnom alatu https://www.makebeliefscomix.com/. Odabrani su glavni likovi stripa, njihovi izrazi lica u određenim situacijama te napisana priča koja poučava da se autorska prava trebaju poštovati.

Fotografija 2. Pisanje stripaFotografija 3. Strip Autorska prava
Slika 2. Pisanje stripa            Slika 3. Strip Autorska prava

Izrada plakata Internet bonton

Istraživala su se internetska pravila ponašanja te iFotografija 4. Plakat Internet bontonzradio Internet bonton u obliku plakata. Njime je učenica prikazala svoja razmišljanja o tome koje stranice smije istraživati na internetu, ali vremenski ograničeno, te što nije dozvoljeno raditi tijekom posjećivanja internetskih stranica.

Fotografija 5. Digitalna igra Kolo srećeSlika 4. Plakat Internet bonton

Igranje digitalnih igara

Na kraju integriranoga dana učenica je provjerila svoje znanje igranjem digitalnih igara Kolo sreće (Autor je za) i Čije je što.

Slika 5. Digitalna igra Kolo sreće

Zaključak

Aktivnost analiziranja problemskih situacija i predlaganja rješenja za uočene probleme potaknula je učenicu na kritičko razmišljanje, divergentno mišljenje i logičko zaključivanje. Učenica je tijekom integriranoga dana pokazivala veselo raspoloženje te veliki ponos zbog napisanoga stripa i izrađenoga plakata.

Za brojčano veće razrede predlažem oblik skupnoga rada s aktivnošću improvizirane glume pojedinih situacija (s kojima su se susreli Netica i prijatelji), nakon čitanja slikovnice Sigurni s Neticom; pisanje stripa radom u paru te izrada plakata u skupinama. (Fotografija 6. Integrirani dan)

Literatura

 1. Poveznice internetske stranice http://petzanet.ucitelji.hr/modul2-ucenici/ (Modul 2.):
 2. Autor je za, https://petzanet.ucitelji.hr/modul2-ucenici/ (dostupno 5. veljače 2021.)
 3. Čije je što, https://petzanet.ucitelji.hr/modul2-ucenici/ (dostupno 5. veljače 2021.)
 4. Kolo sreće (Autor je za), https://uciteljihr-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/darko_rakic_ucitelji_hr/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B545A5C8C-743F-4B96-B038-051F1448496A%7D&file=m2-3.3-Autor_je_za-kolo_sre%C4%87e-POZ.pptx&action=edit&mobileredirect=true (dostupno 5. veljače 2021.)
 5. Odgovori na pitanja (Čije je što), https://uciteljihr-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/darko_rakic_ucitelji_hr/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69827E14-D175-4BD4-B1BC-E517FE54BED1%7D&file=m2-1.6-Cije_je_sto-UVOD.ppt&action=edit&mobileredirect=true (dostupno 5. veljače 2021.)
 6. Radni materijali (Čije je što, Autor je za), ucitelji.hr
 7. Poveznice internetske stranice https://www.dansigurnijeginterneta.org/:
 8. Dan sigurnijeg interneta (materijali), https://csi.hr/dan-sigurnijeg-interneta/ (dostupno 5. veljače 2021.)
 9. Dan sigurnijeg interneta, https://www.dansigurnijeginterneta.org/ (dostupno 5. veljače 2021.)
 10. Digitalni alat https://www.makebeliefscomix.com/ (dostupno 5. veljače 2021.)
 11. Slikovnica Sigurni s Neticom, https://drive.google.com/file/d/1GWItYZ0cuDJbFziUcrrrpokxJy_qNtri/view (dostupno 5. veljače 2021.)