Šest šešira za našu sigurnost

anitaC_jelenaCK

Anita Čorak i Jelena Červenjak Kmoniček

Sažetak

S učenicima petih razreda ove smo godine Dan sigurnijeg interneta obilježile 8. veljače 2022. Provele smo radionicu kojom smo željele istražiti koliko su učenici osviješteni o pozitivnim i negativnim stranama uporabe Interneta te znaju li prepoznati opasne situacije i ispravno reagirati. Osnovni cilj ove radionice bio je usmjeriti učenike na kvalitetno slobodno vrijeme te pravilnu i odmjerenu uporabu Interneta kao izvora raznih informacija, znanja i zabave.

Ključne riječi: internet, šest šešira, TikTok, digitalne igrice.

Uvod

Promatrajući uzraste viših razreda osnovne škole uočavamo sve veće promjene unazad nekoliko godina. Naime, uporaba računala i interneta suvremenim je generacijama potpuno prirodna i jednostavna, stoga su i njihove računalne vještine znatno naprednije u odnosu na one prethodne. Pandemija je dodatno potaknula uporabu interneta i raznih digitalnih alata. Zanimljivo je pratiti koliko su i učenici napredovali u tome pa s lakoćom izrađuju prezentacije, postere, snimaju i uređuju video-materijale, i slično. S druge strane, postali su izloženiji, pa i aktivniji, na sve prisutnijim društvenim mrežama i računalnim igricama. To je novi vid zabave i druženja koji je atraktivan, no u isto vrijeme i opasan ukoliko nema mjeru. Stoga smatramo nužnim osvijestiti učenike, educirati ih i osposobiti za kritičko promišljanje i odgovorno ponašanje pri uporabi interneta. U ovoj smo radionici kao primjer upotrijebile one izvore koje prepoznajemo kao najčešće u uporabi učenika petih razreda, a to je TikTok i računalne igrice.

Radionicu smo započele zajedničkim razgovorom o važnosti obilježavanja Dana sigurnijeg interneta. Učenici su tumačili zašto je važno svake godine (a i češće) provoditi edukaciju učenika te su navodili primjere opasnosti uporabe interneta.

Potom su učenici riješili anonimnu anketu kojom smo istražile koliko poznaju zaštitu osobnih podataka na internetu, korisnost i štetnost interneta.

Anketa 1
Slika 1. Anketa

Prema rezultatima ankete u grafu uočavamo da je učenicima ovoga uzrasta Internet ponajviše izvor zabave. Upravo zbog toga važno je upozoriti na moguće opasnosti takve zabave te educirati učenike o mogućnostima zaštite osobnih podataka.

Nadalje, rezultati ankete upućuju na to da su učenici dobro informirani o tome kako se zaštititi na internetu te prepoznaju opasnosti, ali i prednosti uporabe interneta. Evo nekih učeničkih odgovora:

image

Nastavno u anketi učenici su dobili mogućnost kreativnih odgovora. Zanimalo nas je koje bi postavke na internetu promijenili. Odgovori su bili najčešće usmjereni na zaštitu privatnosti, nenasilje I manju uporabu. U anketi su dobili i problemsko pitanje, koje se odnosilo na roditeljski savjet osmogodišnjem dječaku koji je vrlo snalažljiv oko računala te sve češće pokazuje interes za digitalne igrice, YouTube i društvene mreže. Učenici su pokazali zrelost I odgovornost savjetima dječaku.

Rezultati

U nastavku radionice učenici su bili podijeljeni u dva tima. Svaki od timova je razmatrao prednosti i nedostatke aplikacije Tik Tok te računalne igrice Call of duty war zone. Unutar skupine su imali voditelja tima koji je podijelio radne listiće u boji šešira. Svaki učenik je unutar listića odgovarao na postavljena pitanja koja su povezana s bojom šešira. Naime, svaki šešir predstavlja različitu perspektivu na postavljeni problem: bijeli (ističe poznate informacije I one koje nedostaju), crveni (iskazuje kakve emocije pobuđuje navedeni problem), žuti (nudi pozitivna rješenja I optimističan pristup), crni (upozorava na moguće opasnosti), zeleni (omogućava kreativnost I nove ideje), plavi (donosi konačan zaključak).

U prilogu su učenički odgovori za aplikaciju TikTok.

tiktok1tiktok2tiktok3

U prilogu su učenički odgovori za računalne igrice.

igrica1igrica2igrica3

Nakon rada u skupinama uslijedila je zajednička rasprava i prezentacija radova. Učenici su zajedno analizirali odgovore te došli do zajedničkog zaključka.

Zaključak

Iako smo pretpostavile da će zbog tematike ova radionica izazvati interes, ponajviše jer smo odabrale dvije aktualne internetske aktivnosti učenika, ona nije izazvala otpor, već vrlo ugodnu suradnju. Učenici su se osjećali “na domaćem terenu”. Ova je metoda vrlo zahvalna I učenicima zanimljiva jer su pristupili ovoj temi iz različitih perspektiva koje su ih ujedno nagnale na kritičko promišljanje, odgovornije ponašanje i osvješćivanje potrebe opreznosti i odmjerenosti pri uporabi internetskih usluga.

Nakon prezentacije i argumentiranja svih odgovora učenici su zajednički donijeli mnoge zaključke. Izdvajamo neke od njih:

  1. TikTok i računalne igrice su zabavni, ali treba ih koristiti s dozom opreza I odmjereno.
  2. Prednost TikToka i računalnih igrica su u tome što potiču kreativnost, maštu, intelektualnost, informatičko-komunikacijske vještine.
  3. Maloljetne osobe trebaju potražiti pomoć odraslih u bilo kojem trenutku koji im se učini nesiguran I opasan za njihovu sigurnost.

Na temelju učeničkih odgovora zaključujemo da, unatoč tome što su još uvijek maleni te unatoč izazovnim vremenima i snažnom internetskom utjecaju na mlade I društvo općenito, svijest I potreba za sigurnošću na internetu među njima postoji te razumiju važnost odgovornog ponašanja.

Ukoliko i Vi želite provesti u Vašem razredu, svi potrebni materijali dostupni su na linku: https://wke.lt/w/s/8Yy-Xw

Također, radionica je objavljena  na Edutoriju.