Tretješolci raziskujemo in se povezujemo

lea_napotnik

Lea Napotnik

V letošnjem šolskem letu smo se na OŠ Šempeter v Savinjski dolini še posebej posvečali »naši šoli«, njenemu obstoju, zgodovini, stavbi, učiteljem in učencem, ki so na njej pustili pomemben pečat, in še marsičemu, kar je z njo povezano, saj bomo to jesen ponosno praznovali že kar dvestoto obletnico delovanja. Tudi tretješolci tako že od začetka lanske jeseni zelo zavzeto raziskujemo zanimivosti o naši šolski preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Ker pa je omenjeno področje zelo splošno in široko, smo se odločili, da se osredotočimo na nekaj, kar sami menimo, da že dobro poznamo in nam je blizu. To so interesne dejavnosti. Te otroci obiskujemo izven pouka in spadajo v organiziran prosti čas, udeleževali pa naj bi se jih glede na svoj interes. Odločili smo se, da podrobneje raziščemo, kakšne imamo na voljo pri nas, zanimalo pa nas je, ali imajo na sosednjih večjih in manjših šolah več ali manj interesnih dejavnosti, ali so te enake ali pač ne. Vprašanja o tem področju smo zastavili tudi našim babicam in dedkom. Med raziskovanjem smo poskušali povezati različne generacije in navezati stike z našimi vrstniki iz sosednjih šol.

Ključne besede: interesne dejavnosti tretješolcev, interesne dejavnosti nekoč, medvrstniško in medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje

Uvod

Raziskovanje

1. Načrtovanje raziskovanja

Najprej smo se lotili načrtovanja dela. Spraševali smo se, kaj želimo izvedeti, kaj za to potrebujemo, kako bomo to storili, kaj mislimo, da se bo zgodilo in zakaj. Staknili smo glave in zapisali kar nekaj predlogov.

Kaj želimo izvedeti?

 • Kakšne interesne dejavnosti imamo tretješolci?
 • Kakšne interesne dejavnosti imamo na naši šoli?
 • Kakšne interesne dejavnosti so imeli v preteklosti?
 • Ali imajo na drugih šolah enake interesne dejavnosti kot pri nas?

Kaj za to potrebujemo?

 • Potrebujemo knjige, spletne strani, računalnik, anketo, informacije od dekov in babic, tretješolce iz drugih šol, televizijo.

Kako bomo to storili?

 • Vprašali bomo starejše ljudi.
 • Naredili bomo plakat.
 • Šli bomo na drugo šolo.
 • Pobrskali bomo po knjigah in pogledali na spletnih starneh.
 • Naredili bomo anketo.
 • Povabili bomo učence z druge šole.
 • – Vprašali bomo starejše učence naše šole.

Kaj mislimo, da se bo zgodilo?

 • Ugotovili bomo, kakšni krožki so bili v preteklosti.
 • Mislimo, da imajo na drugih šolah podobne interesne dejavnosti.
 • Tudi v preteklosti so imeli krožke.
 • Na nekaterih šolah imajo manj, na nekaterih pa več interesnih dejavnosti.
 • Mislimo, da se bo zgodila super raziskovalna akcija.

Ob koncu razmišljanja smo skupaj oblikovali hipoteze in se dogovorili o postopkih raziskovanja.

Predvidevali smo:

V preteklosti niso poznali interesnih dejavnosti.

Manjša kot je šola, manj interesnih dejavnosti je na voljo.

Šole ponujajo podoben nabor interesnih dejavnosti za isto starostno obdobje.

clip_image002 clip_image004
Slika 1. Uvodni pogovor        Slika 2. Načrt raziskovanja

2. Interesne dejavnosti na naši šoli

Načrt je bil narejen. Raziskovanje smo začeli pri znanem, torej pri naših interesnih dejavnostih. Ugotovili smo, da imamo na naši šoli na voljo kar nekaj interesnih dejavnosti. Na začetku leta smo se lahko vpisali v naslednje: otroški pevski zbor, taborniki, folklora, zdrav življenjski slog, planinci, logika za najmlajše, domače in tuje pravljice in likovna ustvarjalnica. Nam najljubše smo opisali in ilustrirali.

clip_image006 clip_image008
Slika 3. Opis interesnih dejavnosti     Slika 4. Naše interesne dejavnosti

3. Obisk učencev poš ponikva

Že v uvodnem delu je kar nekaj učencev zanimalo, kako je z interesnimi dejavnostmi na drugih osnovnih šolah. Tako smo se odločili, da bomo obiskali vrstnike v naši bližini. Dogovorili smo se za obisk POŠ Ponikva. Za to šolo smo se odločili tudi zato, ker je nekoliko drugačna od naše. Je manjša in jo obiskuje manj učencev, saj je podružnična. Na obisku smo spoznali, da se učenci učijo enake stvari kot mi, da imajo lepo urejeno učilnico in da jih zanimajo podobne stvari kot nas. Med pogovorom smo ugotovili, da lahko otroci izbirajo med podobnimi interesnimi dejavnostmi kot mi.

Učenci in učiteljice so nas zelo lepo sprejeli. Najprej so nas popeljali na ogled šole, nato smo se zbrali v učilnici tretjega razreda. Predstavili smo se drug drugemu, se igrali družabne igre, v mešanih skupinah razmišljali o naših interesih in se zabavali na snegu. Med igro si je marsikdo našel novega prijatelja. Čas skupnega druženja je zelo hitro minil, zato smo se dogovorili, da se ponovno srečamo na naši šoli.

clip_image010 clip_image012
Slika 5. Pot med šolama      Slika 6. Igra z novimi prijatelji

4. Interesne dejavnosti v preteklosti

Naša knjižničarka je obiskovala Osnovno šolo v Šempetru. Povabili smo jo v goste in jo poprosili, da nam pove nekaj o šolstvu in šoli v Šempetru nekoč, še posebej pa so nas zanimale interesne dejavnosti takratnih osnovnošolcev.

Povedala nam je, da so tudi včasih imeli podobne interesne dejavnosti, kot jih imamo danes. Na začetku so bile to svobodne dejavnosti, kar je pomenilo, da so otroci delali, kar so želeli. Kasneje so bili krožki. Zbrala se je skupinica otrok, ki so jih zanimale iste stvari.

clip_image014 clip_image016
Slika 6. Pogovor s knjižničarko        Slika 7. Iskanje informacij v knjižnici

O interesnih dejavnostih v preteklosti smo raziskovali tudi s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga dali našim starim staršem. Anketo je reševalo 30 naših starih staršev, 16 babic in 14 dedkov.

Ugotovili smo, da so naši stari starši v prostem času počeli podobne stvari, kot jih počnemo otroci danes. Tako kot mi so se najraje družili s prijatelji in se igrali doma ali na igrišču. Iz ankete smo razbrali, da so bile tudi takrat, ko so stari starši obiskovali šolo, na voljo različne interesne dejavnosti. Nabor le-teh je bil podoben kot danes, le imena so se malo spremenila. Naštevali so naslednje interesne dejavnosti: tehnični krožek, športni krožek, ročna dela, urejanje vrta, dramski krožek, pevski zbor, likovni krožek, modelarski krožek. V preteklosti so interesne dejavnosti potekale večinoma po pouku ali popoldne, danes pa so na urniku tudi pred poukom.

Zaključek

Z aktivnim sodelovanjem učencev smo raziskali in spoznali veliko o interesnih dejavnostih. Pogovarjali smo se, primerjali, iskali informacije na medmrežju, pri starejših ljudeh in sovrstnikih. Pri raziskovanju smo posegli v nekatere zgodovinske izsledke in uživali ob poslušanju zanimivih zgodb.

Veliko novega smo se naučili tudi ob druženju s tretješolci in v pogovorih z višješolci ter starejšimi. Seznanili smo se s številnimi zanimivimi stvarmi iz preteklosti naše šole in tudi kraja, s katerim je vsaka šola tesno povezana.

Čeprav večkrat interesne dejavnosti jemljemo kot zabavo in nekaj, kar ni obvezno, smo spoznali, da so pomemben del izobraževanja in velikokrat tudi šola za življenje, saj nas učijo praktično, uporabno znanje. Pri teh dejavnostih imamo priložnost, da spoznamo prijatelje, ki niso samo naši sošolci, in razvijamo interese, ki nas v resnici veselijo in smo zanje notranje motivirani.

Literatura

 1. Hruševar, S., Jelen, P., Kočevar, D., Šmigovc, M., Udrih, N., 1998. Iz zgodovine šole v mojem kraju. V: Mikola, M. ur. Drobci iz preteklosti našega kraja. Šempeter v Savinjski dolini: Osnovna šola. 51–99.
 2. Interesne dejavnosti za 9-letno osnovno šolo: program osnovnošolskega izobraževanja : koncept, 2008. [Elektronski vir]. Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo.