Predstavljanje projekta „Primjena interaktivne ploče u nastavi“

aleksandra

1. Ideja nastanka projekta

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je prije nekoliko godina pokrenulo projekt nabave interaktivnih bijelih ploča, popularno zvanih „pametne ploče“ te je njima opremilo oko tristo škola diljem Republike Hrvatske. Učitelje i nastavnike je uvođenje ove tehnologije u klasične učionice trebalo potaknuti na korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), a samim tim i na mogućnost provođenja interaktivne multimedijske nastave.

Cilj korištenja interaktivne ploče bio je motivirati sudionike nastavnog procesa na poboljšanje kvalitete učenja i poučavanja, kombinacijom jednostavnosti interaktivne ploče i mogućnosti računala. Kako je zaslon interaktivne ploče osjetljiv na dodir te je na taj način poveznica između računala i digitalnog projektora, rad računala može se kontrolirati direktno sa zaslona ploče. Drugim riječima – znate li koristiti računalo, znat ćete koristiti i interaktivnu ploču.

Unatoč tome, neophodno je osposobljavanje za njeno korištenje u nastavi jer tehnologija korištenja omogućuje korisnicima izvođenje širokog raspona mogućnosti vezanih uz proces učenja i poučavanja.

Ideja za razvoj projekta Primjena interaktivne ploče u nastavi proizašla je iz suradnje MZOŠ-a i CARNet-a kada su se nakon postavljanja interaktivnih ploča u razrede i pretpostavke njihovih korištenja kao alata u procesu učenja i poučavanja, pojavila stvarna, očekivana pitanja:

 • Na koji način iskoristiti postojeću tehnologiju, u ovom slučaju interaktivnu ploču, u svrhu poboljšavanja kvalitete procesa učenja i poučavanja?
 • U kolikoj mjeri nastavnike treba poučiti o određenim metodama korištenja interaktivne ploče u nastavi?
 • U kolikoj su mjeri i na koji način nastavnici zainteresirani za poučavanje o korištenju interaktivne ploče?

Kako je misija Hrvatske akademske i istraživačke mreže promicanje korištenja IKT-a u nastavi te pružanja edukativne podrške nastavnicima pri korištenju IKT-a, bilo je prirodno očekivati da upravo CARNet potakne ovakav projekt.


2. Cilj projekta

Krajnji je cilj projekta izraditi obrazovne materijale o korištenju interaktivne ploče u nastavi. Osim njega, nakon provođenja raznih aktivnosti u projektu, projektni tim utvrdio je konkretne ciljeve projekta koji se odnose na izradu:

 • vodiča za korištenje s videosnimkama (videotutorijala),
 • videoprezentacija,
 • online priručnika o uporabi interaktivne ploče u nastavi.

3. Aktivnosti u projektu

Da bi se ostvarili definirani ciljevi, trebalo je provesti određene aktivnosti, tj. istražiti:

 • u kolikoj se mjeri interaktivna bijela ploča koristi u nastavi u hrvatskim školama,
 • koje se sve vrste interaktivnih ploča nalaze u učionicama te koje programe koriste,
 • na koji se način interaktivne ploče koriste u nastavnim aktivnostima pojedinih predmeta u osnovnim i srednjim školama u svijetu.

Također je trebalo utvrditi i kriterije prema kojima će se izrađivati nastavni materijali.

4. Faze projekta

Prva faza projekta bilo je utvrđivanje stanja u školama, odnosno prikupljanje podataka o broju i vrstama interaktivnih bijelih ploča, o postojećem programu koji je dostavljen uz ploču te utvrđivanje u kojoj se mjeri interaktivne ploče koriste u nastavi.

U tristotinjak škola poslani su upitnici o učestalosti primjene interaktivne ploče u nastavi, razini korištenja i tipu ploče te programu koji se koristi uz nju. Iako je broj vraćenih popunjenih upitnika bio 120, projektni tim je odlučio da je to dovoljan uzorak da se nastavi s provođenjem projekta.

Obradom dostavljenih upitnika dobili smo sljedeće informacije:

 • Preko 90 % ispitanika odgovorilo je da posjeduju interaktivnu ploču IT-Board s pripadajućim programom SuperHand Pentii.
 • 70 % ispitanika ocijenilo je svoju razinu korištenja interaktivne ploče niskom.
 • 30 % ispitanika ocijenilo je svoju razinu korištenja interaktivne ploče srednjom.
 • Nitko od ispitanika nije ocijenio svoju razinu korištenja visokom.

Kako oko 60% ispitanika nije poslalo svoje odgovore, projektni je tim odlučio, uz definiranje obrazovnih materijala, snimiti videosnimku koja bi nastavnike informirala o mogućnostima korištenja interaktivne ploče, o njezinim osnovnim funkcionalnostima – kako bi se zainteresirali za korištenje ploče i informirali o postojanju obrazovnih materijala.

Druga faza projekta obuhvatila je planiranje izrade obrazovnih materijala. Kako bi dobili što bolji pregled o korištenju interaktivne ploče, članovi tima pohađali su niz online tečajeva, pregledali mnoštvo online vodiča o njenom korištenju u nastavi te razgovarali o primjerima dobre prakse sa svjetskim stručnjacima u njenom korištenju u nastavi. Bitni izvori o korištenju interaktivne ploče bili su materijali objavljeni na internetskoj stranici SMART Technologies http://smarttech.com/.

Nakon istraživanja postojećih obrazovnih materijala o uporabi interaktivne ploče u svijetu i prema uzoru na postojeće svjetske obrazovne materijale, projektni tim sastavio je novi upitnik za nastavnike koji je sadržavao pitanja vezana za načine stručnog usavršavanja o korištenju interaktivne ploče (online pomoću vodiča za korištenje s videosnimkama (videotutorijala), online priručnika, radionice uživo i sl.) te o prikladnosti obrazovnih sadržaja.

Na osnovi rezultata upitnika odlučili smo izraditi:

 • online priručnike,
 • vodiče za korištenje s videosnimkama (videotutorijale),
 • prikaze korištenja u obliku videoisječaka (videodemonstracije).

Na osnovi rezultata upitnika o obrazovnim materijalima, odlučili smo obraditi:

 • osnove korištenja interaktivne ploče u nastavi,
 • konkretne primjere korištenja interaktivne ploče u nastavi,
 • tehničke karakteristike i pripremu interaktivne ploče za korištenje.

Treća faza projekta odnosila se na izradu i objavu obrazovnih materijala.

Izrađeni su obrazovni materijali za interaktivnu ploču IT-Board i njezin SuperHande (Pentii) program:

 • Vodiči za korištenje s videosnimkama (videotutorijali) i online priručnici za postupke registracije i instalacije.
 • Vodiči za korištenje s videosnimkama (videotutorijali) za upoznavanje i opis mogućnosti sučelja programa SuperHande Pentii.
 • Korištenje mogućnosti programa za izradu pojedinih nastavnih aktivnosti.

Budući da dio škola i fakulteta posjeduje interaktivnu ploču SMARTBoard s programom SMART Notebook, projektni tim se suglasio da će i za nju napraviti i obrazovne materijale.

Izrađeni obrazovni materijali za interaktivnu ploču SMARTBoard i SmartNotebook program:

 • 30-minutni Vodič za korištenje u obliku videosnimke (videotutorijal) o određenim mogućnostima programa,
 • 8 dvominutnih vodiča sa savjetima i receptima za korištenje.

Obrazovni materijali bit će objavljeni na Nacionalnom portalu za učenje na daljinu „Nikola Tesla.“

5. Daljnji koraci

Ideja nastavka ovog projekta išla bi u smjeru poticanja nastavnika na izradu vlastitih nastavnih aktivnosti korištenjem interaktivne bijele ploče. CARNet bi u ovom slučaju bio podrška u smislu osnivanja portala za razmjenu materijala.