E-potencije (online tečaj u nastavi matematike)

antonela-ivana

Sažetak


U ovom radu opisan je projekt uvođenja e-learning tečaja E-Potencije u nastavu matematike u osnovnoj i srednjoj školi, kao i kontekst projekta. Izvršena je procjena tečaja i opisana njegova učinkovitost. Tečaj je rezultat suradnje na CARNetovoj E-learning akademiji (ELA-i). Znanja stečena pohađanjem ELA-e potaknula su nas na stvaranje sadržaja u kojem smo nastojali primijeniti naše stavove i vještine izrade e-learning sadržaja. Prva iskustva u radu s učenicima namjeravamo na CUC-u podijeliti sa sudionicima te im ponuditi suradnju. Tečaj je izrađen u Moodleu uz potporu CARNeta, a dostupan je ovdje

Sadržaj rada

 

Projekt predstavlja izradu mentoriranog tečaja iz matematike s ciljem povezivanja  nastavnih sadržaja matematike i aktivnosti  tijekom njihovog usvajanja s ostalim nastavnim predmetima stvarajući korelacijske veze i ukazujući učenicima smisao i primjenu potencija u stvarnom životu. Obuhvaća nastavno gradivo koje se prema nastavnom planu i programu obrađuje u osnovnoj i srednjoj školi te se može primijeniti na više razina. Analizirajući ponuđene alate, izabrali smo Learning Management System (LMS) – sustav za upravljanje učenjem: Moodle – alat otvorenog koda. Izbor alata i njegova procjena obavljena je metodom SECTIONS. Ostvaren je novitet, brza primjena, niska cijena, interakcija, primjerene metode učenja i poučavanja. Nedostatak može biti pomalo nepregledno sučelje Moodlea pa je potrebno početno upoznavanje učenika s tečajem i njegovim okružjem kao i načinom rada kroz f2f radionice (radionice uživo).

Sadržaj se može koristiti na satovima matematike ili ponuditi učenicima za dodatni rad. Kontekst u kojemu se koristi e-tečaj je Osnovna škola Brda i  Zdravstvena škola Split. Svaka škola ima na raspolaganju informatičku učionicu s 15 umreženih računala i brzim internetom. Ankete su pokazale da 90% učenika ima kod kuće računalo i internet. Poznaju i osnove informatičke pismenosti, a njih više od 50% koristi online obrazovne sadržaje. Tema je primjerena i za učenike osnovne i srednje škole. Cilj je motivirati i olakšati usvajanje matematičkih znanja. Pomoću IKT-a moguće je slikovitije, dinamičnije i raznolikije prezentirati i objasniti pojmove, postupke i primjenu matematike u svakodnevnom životu.

S obzirom na učestalost pojavljivanja teme te njene uporabe u drugim predmetima, sadržaj Potencije može se višestruko koristiti: u osnovnoj školi kada se prvi put usvaja pojam potencije, u 1. razredu srednje škole kada „ponavljaju” potencije i povezuju ih s korijenima te u 2. razredu kada ta znanja trebaju ponoviti kako bi naučili eksponencijalnu funkciju i njen graf.
Osim vertikalnog, moguće je i horizontalno povezivanje sadržaja suradnjom učenika osnovne i srednje škole. Zajedno mogu istražiti razna područja primjene potencija, ali i međusobno si pomagati u savladavanju gradiva.
Tečaj može biti koristan i kao priprema (ponavljanje) za državnu maturu.
Online pristup učenju ove cjeline ne bi trebao biti jedini način učenja, nego kombinirani (hibridni). Cilj je razvijati kognitivne postupke učenja kako bi učenici samostalnim usvajanjem novih pojmova trajno ugradili nova znanja i integrirali ih s postojećim.
Diskusije će, kao asinkroni način komunikacije, omogućiti razmjenu znanja među učenicima, ali i između nastavnika i učenika.

Procjenu su proveli dizajner i predmetni stručnjak – učitelj matematike. U daljnju procjenu namjeravaju se uključiti ostali predmetni nastavnici, kolege s ELA-e, pedagog, psiholog i učenici.  Povratne informacije učenika smatramo najvažnijim jer je tečaj usmjeren na njihove potrebe s ciljem ostvarivanja što boljih rezultata učenja. Sve informacije utjecat će na nužne promjene i prilagodbu tečaja potrebama i mogućnostima učenika.
Tečaj promatramo kao projekt koji zahtijeva neprekidne izmjene i prilagodbe dodavanjem zanimljivih primjera i raznolikih zadataka za vježbu. Istovremeno treba paziti da se ne pretjera u količini kako učenici ne bi bili zatrpani informacijama i zadacima. Cilj je motivirati, a ne preopteretiti. Pedagoške kvalitete ne možemo procijeniti s obzirom da e-pedagogija još nije razvijena. Međutim, savjeti i mišljenja stručne pedagoške službe u obje škole (psiholog i pedagog) bit će nam jako važne.

 

Literatura: