OneNote i stilovi učenja – savršen spoj

ole

Prilagodba i lektura: Željka Marković-Bilić i Lidija Kralj

Zašto kombinirati OneNote i stilove učenja?

Kada pojedinci otkriju vlastiti stil učenja, često traže odgovarajuće alate koji bi im omogućili što učinkovitije iskorištavanje vlastitih potencijala u učenju. Pri tome se često služe informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, naizmjence koriste programe poput Worda, PowerPointa i Explorera, ali pri pokušaju povezivanja različitih materijala za učenje u jedan, nailaze na poteškoće. Za njih je idealno rješenje OneNote.
Poteškoće mogu nastati i u suprotnom slučaju: pojedinci koriste OneNote neučinkovito, nasumce birajući značajke koje često ne podržavaju njihove stilove učenja jer još nisu otkrili vlastiti stil. Za njih je rješenje pronalaženje vlastitog stila učenja.
Stoga su OneNote i stilovi učenja savršen spoj.

Stilovi učenja

Prema teoriji koju su razvili dr. Rita Dunn i dr. Ken Dunn, stilove učenja moguće je definirati kao metode pomoću kojih svaka osoba:clip_image002

 • usmjerava pozornost na nove i složene informacije,
 • obrađuje ih,
 • prerađuje u znanje,
 • održava stečeno znanje i
 • koristi ga.

Takvo poimanje stilova učenja obuhvaća najvažnije korake u svakom procesu učenja.

Dunn-Dunnov model za odrasle učenike: poticanje izvrsnosti

Teorija stilova učenja koju su utemeljili Dunn i Dunn usklađena je sa sustavima učenja u mozgu i vrijedi za sve dobne skupine. Temeljito je istražena i dokazana u praksi.
Na slici je Dunn-Dunnov model stilova učenja predstavljen u verziji poticanja izvrsnosti razvijenoj za odrasle (starije od 17 godina), što je primarna ciljna skupina programa OneNote.
Poticanje izvrsnosti sastoji se od 24 elementa koji predstavljaju temelj učenja. Grupirani su u 6 kategorija: psihološki (narančasta boja), perceptivni (ružičasta boja), elementi okruženja (žuta boja), fiziološki elementi (ljubičasta boja), emocionalni (zelena boja) i sociološki (plava boja).

Koje stilove učenja podržava OneNote?

Učenje je pojedinačni proces, što znači da svatko stvara znanje na svoj vlastiti način. Pri tome su neki od ključnih čimbenika iskustvo, prethodno znanje, motivacija i zrelost, a najvažnija svijest o snazi vlastitih, pojedinačnih stilova učenja.
A upravo tu je Dunn-Dunnova teorija vrlo korisna: ona se, za razliku od drugih, usredotočuje samo na razvijanje vlastitih snaga, a ne na trošenje potencijala za rješavanje vlastitih nedostataka. Svi bi se učenici trebali usredotočiti na vlastite snage jer sve ostalo donosi nezadovoljstvo i ometa proces učenja.

Koji su vaši stilovi učenja i koje su njihove snage, možete utvrditi rješavanjem testa poticanja izvrsnosti na adresi www.learningstyles.net. (Tu je moguće pronaći i testove stilova učenja za mlađe dobne skupine.)

OneNote pojedincima nudi podlogu s brojnim alatima koji će im biti podrška u samostalnom radu.
Elementi izravno vezani uz OneNote su:

 • psihološki: sekvencijalno nasuprot globalnom;
 • svi perceptivni elementi;
 • emocionalni elementi: ustrajnost u rješavanju zadataka (rješavanje više zadataka odjednom nasuprot rješavanju jednog zadatka), struktura;
 • sociološki: samostalan rad, rad u paru, rad u grupi, timski rad, rad sa stručnjacima, izmjenjivanje spomenutih oblika rada .

I većina preostalih elemenata modela uključena je u program, ali na manje izravan način. Na interakciju programa OneNote i preostalih elemenata ukratko ćemo se osvrnuti na kraju ove knjižice.

Sekvencijalno nasuprot globalnom obrađivanju podataka

Neki ljudi najbolje uče kada im se nove i složene informacije predstavljaju korak po korak logičnim redoslijedom – njih nazivamo sekvencijalnim tipovima.
Većina ljudi najbolje uči kada im se nove i složene informacije prezentiraju u velikim odjeljcima na temelju kojih sami mogu istraživati pojedinosti – njih nazivamo globalnim tipovima.
Konačno, postoji i treća skupina ljudi koja ne daje prednost jednom ili drugom načinu, već novim i složenim informacijama pristupa i sekvencijalno i globalno, tj. objedinjuje oba načina.
Kada, primjerice, idu iz jednoga mjesta u drugo, sekvencijalni tipovi prednost daju opisu puta, dok je globalnima važnija karta. Učenicima koji objedinjuju oba načina svejedno je imaju li opis puta ili zemljovid.

SEKVENCIJALNI TIP I ONENOTE

Sučelje programa OneNote – poput drugih sučelja u sustavu Office – zadovoljava potrebe sekvencijalnih tipova učenika. Budući da su često manje usmjereni na vizualno (vidi 17. str), skloni su davati prednost tekstu pred ikonama pa bi trebali razmisliti o uklanjanju traka s ikonama i držati se padajućih izbornika.

clip_image003

Općenito uzevši, za njih je rukovodeći princip: “Samo jednostavno, budalo!” Zato bi trebali izbjegavati sve vrste dodataka prikazu jer im odvlače pozornost, što se vrlo često odnosi i na boje. Preporučljivo je da rade samo s crnim tekstom na bijeloj podlozi kao što je prikazano na sljedećoj stranici.

I značajka bilježnice i osnovna organizacija kartica u programu OneNote sekvencijalnim tipovima učenika omogućuje vrlo detaljnu organizaciju materijala za učenje, u skladu s njihovim potrebama.

Moguće je postaviti odvojene bilježnice za zasebne projekte, predmete, pitanja i teme, a njih razdijeliti u male jedinice pomoću kartica: glavne se kategorije organiziraju u odjeljke na vodoravnoj crti kartica na vrhu, a svaki je odjeljak moguće podijeliti u pododjeljke. Svaki je pododjeljak, k tome, moguće analitički strukturirati pomoću uobičajenih alata kao što su brojevi i grafičke oznake.

image

Sekvencijalni tipovi u OneNoteu jednostavno mogu napraviti upravo onakvu strukturu kakva im je potrebna i kakvoj daju prednost pri stjecanju znanja. Prilagodljivost pretraživanja u programu OneNote onemogućuje im da se izgube u sićušnim pojedinostima, a isti učinak ima i korištenje poveznica između bilježnica, odjeljaka i pododjeljaka.

GLOBALNI TIP I ONENOTE

Globalni tipovi su skloni dati prednost ikonama pred tekstom jer su vrlo snažno usmjereni k vizualnom (vidi 17. str.). Stoga im se savjetuje da koriste što više alatnih traka, čak i ako time u izvjesnoj mjeri smanjuju radni dio zaslona.
Za njih je rukovodeći princip: “Zabavno i šareno”. U tom im smislu OneNote nudi više mogućnosti: mogu birati između različitih vrsta pisama i predložaka koji ih motiviraju i odgovaraju načinu njihovog rada ili ih sami stvoriti.
Većina dostupnih predložaka za OneNote sadrži slike i ukrase pa podržava čestu potrebu globalnih tipova učenika za vizualnim materijalima.

clip_image006

Ako je netko globalni tip, ne znači da je i neorganiziran. I njima su potrebni odjeljci i pododjeljci u programu OneNote (po mogućnosti u bojama), ali ne u onolikoj mjeri kao sekvencijalnim tipovima.

clip_image007

Globalni tipovi prije prelaska na pojedinosti daju prednost općem pregledu pa stoga rade s umnim mapama (katkad u kombinaciji s tekstnim okvirima) umjesto s tablicama koraka.

Umne mape se u OneNoteu jednostavno stvaraju pomoću alata za crtanje, a mogućnost povećanja stranica preko ograničenja njihovih normalnih veličina pojednostavljuje stvaranje velike umne mape. Pokazuje se, međutim, da crtanje alatima nekim osobama predstavlja problem pa je za njih bolji Tablet PC (više o Tablet PC-jevima i programu OneNote vidi na 23. str.).

Perceptivni elementi i OneNote

Stilovi učenja pri poticanju izvrsnosti sastoje se od pet perceptivnih elemenata:

 • auditivnih: učenje slušanjem;
 • vizualnih: učenje gledanjem (čitanjem) teksta ili gledanjem stvarnih ili zamišljenih slika, grafova, grafikona itd.;
 • taktilnih: učenje korištenjem ruke i stopala;
 • kinestetičkih: učenje cijelim tijelom ili osobnim sudjelovanjem (učenje kroz rad);
 • verbalnih: učenje naglas, monologom ili razgovorom s drugim osobama.

clip_image008
U programu OneNote podržani su svi ti načini.

clip_image010 AUDITIVNI ELEMENT I ONENOTE

OneNote podržava auditivni pristup omogućujući korisnicima rad sa zvučnim zapisima. Omogućuje pohranjivanje predavanja, govora, snimki sastanaka, vlastitih misli, ideja i podsjetnika kako bi se dalje obrađivali, po potrebi i uz pisane komentare ili slikovni materijal. Za čitanje teksta mogu se koristiti i programi za pretvaranje teksta u govor.
Auditivnim tipovima učenika često nedostaje osjećaj za taktilno pa imaju poteškoća s pisanjem bilježaka pri čemu im tijekom sastanaka ili predavanja može pomoći snimač.

clip_image011 VIZUALNI ELEMENT I ONENOTE

Pisani tekst i sve vrste ilustracija podržavaju vizualni pristup. OneNote nudi širok raspon ikona i komentara, a kreativni korisnik može dizajnirati i svoje. Moguće je, k tome, umetati i najrazličitije slike – iz korisnikove ili iz Microsoftovih internetskih galerija.
Odjeljke i pododjeljke moguće je jednostavno upotpuniti videozapisima, a program se bez problema povezuje s videokamerom.
Za vizualne tipove učenika važne su sve vrste umnih mapa, dijagrama tijeka i grafičkih prikaza što se u OneNoteu jednostavno može dizajnirati ili uvesti iz drugih programa.

clip_image013 TAKTILNI ELEMENT I ONENOTE

Taktilni tipovi učenika imaju korist već i od samog korištenja računala, a time i od korištenja programa OneNote. Crtanje, izrada zvučnih ili videosnimki, kretanje po zaslonu, slijeđenje poveznica važne su aktivnosti za taktilne tipove učenika i snažno podržavaju njihove procese učenja. Za ovakve je učenika Tablet PC s mogućnostima crtanja i pisanja rukom izvrstan alat.

clip_image014 KINESTETIČKI ELEMENT I ONENOTE

Kinestetički tipovi učenika mogu pomoću programa OneNote automatski pretvarati zvučne i videozapise u oblik koji je spojiv s mp3 sviračima i tako učiti u pokretu. Ako imaju na raspolaganju Tablet PC, mogu podržavati svoju potrebu za učenjem pri kretanju i istovremeno je proširiti.
Žele li se i osobno uključiti u procese učenja, mogu svoje materijale, primjerice bilježnicu za pisanje domaće zadaće, postaviti kao projekt.

clip_image015 VERBALNI ELEMENT I ONENOTE

Mogućnost izravnog razgovora s drugima u programu OneNote ne postoji, ali stupajući u interakciju s vršnjacima pomoću programa Messenger, verbalni tipovi učenika mogu zadovoljiti svoju potrebu za govorenjem. Oni često vole razgovarati sami sa sobom, a tu sklonost mogu podržavati pomoću alata za snimanje: snimanje govora umno je mnogo zanimljivije od pukog izgovaranja riječi koje nestaju u zraku pa ima veći učinak na učenje.

Emocionalni elementi i OneNote

Emocionalni elementi u modelu stilova učenja pri poticanju izvrsnosti stresni su faktori. Stres je emocija slična sreći, depresiji ili ljubavi, a ako je osoba pod stresom, ne uči učinkovito. No, na stres je, za razliku od osobnih emocija, u kontekstu učenja moguće utjecati.Od 4 elementa u emocionalnom nizu, OneNote je vezan uz ustrajnost u rješavanju zadataka i strukturu.

clip_image016 USTRAJNOST U RJEŠAVANJU ZADATAKA I ONENOTE

Ustrajnost u rješavanju zadataka odnosi se na činjenicu da neki učenici – skloni pojedinačnim zadacima – radije dovrše jedan zadatak prije nego što prijeđu na drugi dok drugi – skloni istodobnom rješavanju više zadataka – radije istodobno rade na nekoliko zadataka. Za osobe sklone istodobnom rješavanju više zadataka, OneNote predstavlja rudnik zlata. Nesmetana interakcija s drugim programima iz sustava Office pojednostavnjuje prebacivanje između zadataka, a sam program im sa svojim bilježnicama, odjeljcima, pododjeljcima i drugim značajkama pruža istu mogućnost kako bi zadovoljili svoje potrebe.

clip_image017 SEKVENCIJALNI TIP I ONENOTE

Neki učenici vole gotove strukture pomoću kojih uče, a drugi vole stvarati vlastitu strukturu: vlastiti redoslijed i povezivanje informacija, povezivanje s drugim predmetima i temama i sl. OneNote učeniku omogućuje rad na strukturi koju je osmislio učitelj, voditelj ili druga odgovorna osoba. To je moguće učiniti i u programu Word ili drugim programima sustava Office, ali prilagodljivost programa OneNote premašuje mogućnosti koju pružaju drugi programi jer korisnici mogu prikupiti sve materijale za učenje unutar jednog programa.

Sociološki elementi i OneNote

OneNote podržava učenikove sklonosti neovisno o tome želi li raditi sam, u paru, skupini ili timu, želi li u radu uz sebe imati odgovornu osobu ili izmjenjivati različite oblike rada.
Individualci mogu raditi samostalno, a osobe sklone suradnji, pomoću mogućnosti zajedničkog korištenja, s drugima ili pod vodstvom mentora.
Izravna interakcija s programom Outlook i značajka bloga služe istoj svrsi, a postoji mogućnost internetske komunikacije pomoću programa Messenger.

Ostali elementi stilova učenja i OneNote

Kao što je spomenuto na početku, korištenje programa OneNote vezano je i uz druge elemente stilova učenja, ali na manje izravan način.
Za osobe koje više vole neformalno sjedenje (element okruženja), prednost je što se program sastoji od mnogo značajki i može pohraniti sve nužne materijale. Učenici se ne moraju prebacivati između različitih datoteka i programa jer mogu raditi samo s nekoliko otvorenih prozora (što je u sustavu Windows Vista mnogo jednostavnije nego prije). Mogu učinkovito raditi i s prijenosnim računalima na kauču, krevetu ili čak na podu – što prilično mnogo učenika i radi.
Budući da je u OneNote moguće pohraniti sve materijale za učenje ili dokumente za sastanke, učenici materijale mogu obrađivati u doba dana koje im najbolje odgovara što je prednost za asinkronu poduku ili sastanke.

Tablet PC-jevi, OneNote i stilovi učenja

Na Tablet PC-jevima učenici u većoj mjeri mogu koristiti svoje taktilne i kinestetičke snage negoli na tradicionalnoj opremi.
Za mnoge taktilno-kinestetičke tipove učenika pisanje i crtanje rukom mnogo je bolje nego korištenje ugrađenih alata, a iako je i na konvencionalnom računalu moguće pisati i crtati mišem, to nužno ne vodi do zadovoljavajućih rezultata. Na Tablet PC-ju lakše je stvarati umne mape i grafikone, a isto vrijedi i za dopune crteža.
Popriličan broj ljudi ima poteškoća pri zapisivanju bilješki pomoću tipkovnice, a zvuk pritiskanja tipaka često ometa druge osobe. Zbog toga se ne može učinkovito koristiti prijenosno računalo pa se neprestano treba boriti s papirima, registratorima, mapama i računalom što usporava i ometa proces učenja. Na Tablet PC-ju se, međutim, bilježenje tijekom predavanja i sastanka ne razlikuje od zapisivanja na papir, a bilješke se odmah umeću u OneNote i spremaju u odgovarajuće mape.
Korištenje Tablet PC-ja podržava i potrebe kinestetičkih osoba za kretanjem te njihov ukupni kinestetički način učenja. Budući da se držanje Tablet PC-ja ne razlikuje od držanja knjige ili bilježnice, ti učenici nisu vezani za stol, već se mogu kretati naokolo kako žele.

Kombinirajte!

Nadamo se da vam je ovaj tekst otvorio nove vidike za korištenje programa OneNote ili korištenje u skladu s vašim stilom učenja.
Nadamo se da ste dobili predodžbu o mogućnostima za učenje koje su ugrađene u OneNote kada se koristi u skladu s Dunn-Dunnovim konceptom stilova učenja.

Nadamo se da vam je jasno zašto su OneNote i stilovi učenja savršen spoj.
Stoga kombinirajte!