Audacity – korisni savjeti u obradi zvučnih zapisa

prva-Ivan

1. Kako snimiti govor?

Slika 01 - Audacity (Record kontrola)Pod pretpostavkom da je zvučna kartica pravilno instalirana, govor se snima vrlo jednostavno Dovoljno je mikrofon priključiti na odgovarajući ulaz i kliknuti na kontrolu za snimanje. Snimanje se, odgovarajućim kontrolama, može zaustaviti ili prekinuti. Ako se ne odabere izvor (Edit –> Preferences –> Audio I/O –> Recording –> Device), Audacity koristi standardni (Default) izvor zvuka. Pokretanjem snimanja automatski će se otvoriti nova traka na kojoj će se odmah početi „prikazivati“ snimljeni zvučni zapis.

Svi ulazi i izlazi zvučne kartice nalaze se obično na stražnjoj strani kućišta. Većina novijih računala ulaz za mikrofon i izlaz za slušalice ima i s prednje strane.

Slika 02 - PC-Back&Front-Side
Slika 1. Stražnja i prednja strana PC računala

Ulazi i izlazi obojani su odgovarajućim bojama (negdje su prikazani i slikom) pa je zelenom bojom obično označen izlaz za slušalice, a ružičastom ulaz za mikrofon.

Slika 03 - Stereo&Mono_3.5mm_jack
Slika 2. Priključak za mikrofon (monovarijanta i stereovarijanta)

2. Kako prebaciti snimku s kasete ili gramofona?

Snimka se s kasete, gramofona ili nekog drugog uređaja za reprodukciju zvuka na računalo prebacuje isto kao i u slučaju prebacivanja govora. Problem bi mogli predstavljati kablovi, ali pomoću dostupnih adaptera ili gotovih kablova i to se prilično jednostavno rješava. Za razliku od prebacivanja govora, za što se obično koristi monozapis, a time i odgovarajući mikrofon i priključci, ovdje prevladava prebacivanje stereozapisa tako da treba pripaziti i na to.

Slika 04 - kablovi_razni
Slika 3. Kablovi i adapteri za spajanje audiokomponente s računalom

Ovisno o situaciji i potrebama, na alatnoj traci za miksanje može se podesiti razina ulaznog signala.

Slika 05 - Audacity-MikserAlatnaTraka
Slika 4. Mixer alatna traka (razina ulaznog signala postavljena na 0,8)

Kod stereozapisa postoje dva kanala: lijevi i desni.

Slika 06 - Audacity-MjernaAlatnaTraka_PlayingStereo
Slika 5. Mjerna alatna traka – Stereozapis u akciji

 

Monozapis ima samo jedan kanal.

Slika 07 - Audacity-MjernaAlatnaTraka_RecordingMono
Slika 6. Mjerna alatna traka – U tijeku snimanja monozapisa

 

3. Kako na početku zapisa lagano pojačavati snimku, a na kraju je stišavati?

Svaki ozbiljniji zvučni zapis mora početi i završiti u tišini. Ovisno o zapisu i namjeni, stišavanje i pojačavanje traje dulje ili kraće. Nažalost, dosta zvučnih zapisa završava uhu neugodnim klikom ili sličnim zvukom koji se nikako ne očekuje u trenucima kada, primjerice, čekamo završetak pjesme ili početak sljedeće.

Slika 08 - Audacity-FadeInFadeOut1
Slika 7. Početni zapis prije obrade

Postupno pojačavanje zvučnog zapisa napravit ćemo na sljedeći način:

  • na početku zapisa označimo npr. prvih nekoliko sekundi,
  • odaberemo izbornik Effect > Fade In.

Postupno stišavanje zvučnog zapisa napravit ćemo na sljedeći način:

  • na kraju zapisa označimo npr. zadnjih nekoliko sekundi,
  • odaberemo izbornik Effect > Fade Out.

Područje postupnog pojačavanja ili stišavanja može trajati i samo djelić sekunde. Radi veće preciznosti, ne zaboravite koristiti alat za zumiranje.

Slika 09 - Audacity-FadeInFadeOut2
Slika 8. Zapis nakon primjene efekta Fade In i Fade Out

4. Kako spremiti snimku u MP3 zapisu?

Kako biste spremili tj. iznijeli (eksportirali) zvučni zapis u MP3 formatu, s interneta morate skinuti odgovarajuću datoteku „lame_enc.dll” i locirati ju u Audacityju.
Za iznošenje zvučnog zapisa odabrat ćemo File > Export As MP3. Prije iznošenja bilo bi dobro podesiti parametre iznošenja (Edit > Preferences > File Formats).

Slika 10 - Audacity (parametri iznošenja)
Slika 9. Parametri iznošenja

Inačica 1.2.6 podržava samo CBR zapis (Constant Bit Rate), dok nova, razvojna (1.3.7), podržava i VBR, ali nam treba novija „lame_enc.dll” datoteka jer ćemo u suprotnom dobiti poruku kao na slici 10.

Slika 11 - Audacity-Kriva-LameDLL-datoteka
Slika 10. Greška kod pokušaja otvaranja krive DLL datoteke u razvojnoj inačici

Budući da će iznošenje u MP3 formatu biti najčešće od svih iznošenja, vrijedi napomenuti da je ovaj dio u novoj inačici poprilično promijenjen i sada je dovoljno odabrati File > Export i u padajućem izborniku odabrati MP3 format.

Slika 12 - Audacity1.3.7-ExportMP3_1
Slika 11. Iznošenje zapisa u inačici 1.3.7

Za promjenu kvalitete MP3 zapisa prije samog spremanja morate kliknuti na Options i odabrati željene parametre.

Slika 13 - Audacity1.3.7-ExportMP3_2
Slika 12. Odabir parametara MP3 zapisaSlika 14 - Audacity (ID3 meta podaci)

5. Što su metapodaci i kako ih uređivati?

Većina svirača audiozapisa (media playera) prilikom sviranja određene pjesme može prikazivati i određene informacije o pjesmi (pr. naziv, izvođač, album, godina izdanja i sl.). Te informacije nazivamo ID3 metapodacima (metadata) i preporučljivo ih je popuniti u Audacityju prije iznošenja zvučnog zapisa (Project > Edit ID3 Tags…).

U novoj inačici ID3 metapodaci se mogu uređivati kod svakog iznošenja zvučnog zapisa. Metapodatke podržavaju formati poput: MP3, OGG, FLAC, AIFF (djelomično), ali i neki drugi manje korišteni zapisi.

6. Normalizacija

Normalizacija je proces povećanja ili smanjenja amplitude (jačine) digitalnog zvučnog zapisa. U slučaju da imamo više zapisa načinjenih na razne načine ili više zapisa različitih spikera ili glasnoće, a sve to skupa nam treba za jedan multimedijalni projekt, normalizacija je gotovo obavezna jer ne želimo da korisnici našeg projekta moraju stalno pojačavati ili stišavati svoje zvučnike. Kako bismo izvršili normalizaciju zapisa, prvo treba označiti cijelu traku ili samo jedan njezin dio i odabrati izbornik Effect > Normalize. U većini slučajeva dovoljna je samo potvrda.

Slika 15 - Audacity-Normalizacija1
Slika 13. Normalizacija – jednostavni dijaloški prozor

Normalizacija je proces koji se odvija u dva prolaza. U prvom se pronalaze „ekstremne“ točke, a u drugom se proračunati parametri primjenjuju na označeni dio.

Slika 16 - Audacity-Normalizacija2
Slika 14. Primjer zapisa prije i poslije normalizacije

7. Kako dodati nove efekte?

Na internetu se mogu pronaći brojni dodatni efekti za Audacity. To su obično DLL i NY datoteke koje se jednostavno spreme u mapu „Plug-Ins“ koja se nalazi unutar Audacity instalacije (ili mape ako se radi o prenosivoj varijanti). Ponovnim pokretanjem Audacityja u Effect izborniku vidjet će se nove stavke, odnosno novi efekti koji se mogu primjenjivati na zvučne zapise.

Mnogobrojne dodatne efekte možete, između ostalog, preuzeti i na ovim stranicama:

Zanimljivo je da dodatne efekte možete napisati i sami budući da Audacity sadrži ugrađeni programski jezik pod imenom Nyquist (program se piše u običnom uređivaču teksta i ne zahtijeva prevođenje), a gotove primjere možete skinuti sa stranice: http://audacity.sourceforge.net/download/nyquistplugins.

8. Kako izbaciti šumove iz audiozapisa?

Izbacivanje šumova je vrlo korisna mogućnost, neovisno o tome imamo li snimku nastalu pomoću mikrofona ili prebacivanjem snimke s nekih drugih audiouređaja ili videouređaja.Slika 17 - Audacity-NoiseRemoval

Sam postupak obavlja se u više koraka:

  1. Označite dio trake koji sadrži samo šum.
  2. Odaberite izbornik Effect > Noise Removal… i kliknite na Get Noise Profile.
  3. Označite dio ili cijelu traku s koje želite izbaciti šumove.
  4. Opet odaberite izbornik Effect > Noise Removal…, prema potrebi podesite klizač na lijevo ili desno (najčešće lijevo od sredine) te kliknite na Remove Noise.

 

9. Kako snimiti zvuk bez gubitka kvalitete?

Iako MP3 ili OGG zapisi zvuče vrlo kvalitetno i „prosječno“ uho sigurno ne primjećuje bilo kakve gubitke podataka odnosno gubitke na kvaliteti, ponekad nam je bitno da se zapis snimi bez ikakvih gubitaka. Sjetimo se vremena kada su se računalni programi snimali na audiokasete i zamislimo da taj zapis pokušavamo prebaciti u MP3 format. Veliko je pitanje bi li se ponovnim vraćanjem tog MP3 zapisa na kasetu podaci ispravno pročitali i protumačili?!
Dakle, formati koji spremaju bez ikakvih gubitaka podataka su, primjerice, WAV (WAVeform audioformat), AIFF (Audio Interchange File Format) ili FLAC (Free Lossless Audio Codec).
Audacity 1.2.6 može spremiti snimku samo u WAV formatu dok, razvojna 1.3.7 inačica ima punu podršku i za AIFF i za FLAC format.

10. Kako napraviti zvuk metronoma?

Imate li školski „bend“ ili plesnu grupu, onda sigurno znate da je jedan od najvećih problema održavanje pravilnog ritma. Uz Audacity problem možete barem umanjiti.
Odabirom izbornika Generate > Click Track otvara se dijaloški prozor u kojemu možete odabrati tempo udaraca u minuti (A), naglašeni udarac (svaki, svaki drugi, peti… – B) i broj mjernih jedinica (C). Broj udaraca koji će se pri tome generirati, ovisi o formuli B x C!

Slika 18 - Audacity-ClickTrack
Slika 15. Postavke za generiranje udaraca

11. Kako smanjiti veličinu izlazne datoteke?

Želimo li zvučni zapis objaviti na internetu i želimo li da se on brže učitava, moramo mu nekako smanjiti Slika 19 - Audacity - Parametri kvalitete zvucnog zapisaveličinu, tj. memorijsko zauzeće.
Odmah na početku moramo znati da će zbog toga doći do određenog gubitka kvalitete što opet ne mora nužno biti veliki problem.
Možemo napraviti dvije stvari, međusobno neovisne, ali i u kombinaciji:

a) Putem izbornika (Edit > Preferences > Quality) mogu se smanjiti dva parametra:

  1. Default Sample Rate/Frekvencija uzorkovanja (od 8kHz do 96kHz).
  2. Default Sample Format/Format uzorka (16, 24 ili 32 bita).

 

b) Kod samog snimanja izlazne audio datoteke može se odabrati neki od formata s gubicima podataka (pr. MP3, OGG).

Više o Audacityju pročitajte u članku Snimanje, obrada i objavljivanje zvučnih zapisa, a recept za objavljivanje takvih zapisa na prostoru Spaces pročitajte u tekstu Kako objaviti zvučni zapis na Live prostoru.