Učinci pristupanja Europskoj zajednici na život građana – obrazovanje

delegacija_EU

Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj

ivana_skazlic

Ivana Skazlić
(23)
studentica,
Mali Lošinj

Hoće li hrvatski studenti imati jednaka prava kao i studenti zemalja članica prilikom upisa na fakultete u Europskoj zajednici?

Hoće. Naime, jedno od temeljnih načela Europske zajednice je zabrana diskriminacije na temelju državljanstva. Stoga, kada bi Hrvatska postala članicom Europske zajednice, hrvatski bi studenti uživali jednaka prava prilikom upisa na fakultete u zemljama članicama kao i državljani tih zemalja. Primjerice, studenti iz Hrvatske bi plaćali jednaku cijenu školarina visokoškolskih programa kao i državljani zemalja Europske zajednice i imali pravo na iste potpore za pokrivanje troškova visokoškolskih programa kao i državljani zemalja članica. Valja napomenuti kako se to pravo ne primjenjuje i na potpore, odnosno zajmove za pokrivanje troškova života tijekom studija. Države članice mogu odlučiti da će to pravo primjenjivati i na studente iz drugih država članica te hoće li odobravati spomenute potpore za svoje državljane koji odluče studirati u inozemstvu. Izuzetak od ovog pravila su osobe koje dulje od pet godina žive u zemlji u kojoj žele studirati. U tom slučaju, iako nisu njezini državljani, imaju pravo na potpore za troškove života istovjetne onima koje uživaju državljani te zemlje.

Hoće li ulaskom u Europsku zajednicu obrazovanje poskupjeti?

Područje školstva i visokog obrazovanja nije u nadležnosti Europske zajednice (za razliku od, primjerice, područja unutarnjeg tržišta ili viznog režima), već se o njemu odlučuje na razini država članica. Uloga Europske zajednice u tom je području usmjerena na poboljšanje usporedivosti obrazovnih sustava kako bi se studenti i obrazovno osoblje lakše kretali između njih te kako bi poslodavci bili sigurni da su visokoškolske kvalifikacije jednako studyvaljane diljem Europske zajednice, bez obzira na zemlju članicu u kojoj su stečene. Stoga, odluke vezane uz obrazovne sustave, uključujući one o troškovima studiranja, nisu regulirane zakonodavstvom Europske zajednice, već o njima odlučuju zemlje članice.

Postoji li program pomoću kojeg hrvatski studenti mogu studirati u zemljama članicama Europske zajednice bez dodatnih troškova?

Postoji i riječ je o programima Erasmus i Erasmus Mundus. Republika Hrvatska je punopravna članica oba programa. Program Erasmus je program akademske mobilnosti namijenjen visokom obrazovanju. Studenti mogu provesti od 3 do 12 mjeseci studirajući na visokom učilištu ili obavljajući stručnu praksu u zemljama Europske zajednice i drugim sudionicama programa (zemlje EFTA-e i Turska). Svaki student koji odlazi u inozemstvo u okviru programa Erasmus, može dobiti mjesečnu financijsku potporu – grant koja će pokriti troškove života, puta, smještaja i osiguranja. Erasmus studenti ne plaćaju školarinu niti druge naknade koje ne plaćaju matični studenti nekog sveučilišta. Program Erasmus erasmusMundus nudi stipendije za studiranje na združenim diplomskim i doktorskim studijima u nizu područja – od matematike i računarstva do društvenih znanosti i poljoprivrede. Osim ovih programa Europske zajednice, neke zemlje članice imaju vlastite programe stipendiranja stranih državljana.

Više informacija o programima Erasmus i Erasmus Mundus dostupno je i na sljedećoj adresi.

Nisam student, nego učitelj u osnovnoj školi. Postoji li za mene ili moju školu program Europske zajednice koji bi mi omogućio dodatno obrazovanje?

Postoji i riječ je programu Comenius koji obuhvaća predškolski odgoj, osnovno i opće srednjoškolsko obrazovanje. Zahvaljujući ovom programu, učitelji hrvatskih osnovnih te nastavnici srednjih škola, imaju mogućnost sudjelovanja u raznim programima stručnog usavršavanja (in-service trainings) poput strukturiranih stručnih seminara i tečajeva, stručne prakse ili usavršavanja prema modelu „job shadowing“, europskih konferencija i seminara i tečajeva stranih jezika. U okviru istog programa postoji mogućnost dobivanja sredstava za projekte školskih partnerstava između dviju ili više škola. Ovisno o kategoriji suradnje, aktivnosti se mogu odnositi na razmjene učenika, nastavnika, ravnatelja, projektne sastanke i sl.

Više informacija o Comeniusu dostupno je na ovoj adresi.

Gdje mogu pronaći više informacija o mogućnostima koje programi Europske zajednice pružaju u području obrazovanja i stručnog usavršavanja?

Europska zajednica nudi brojne dodatne mogućnosti u području obrazovanja i stručnog usavršavanja – za pojedince (učenike, studente, učitelje i nastavnike, istraživače itd.), obrazovne institucije (škole, fakultete, ustanove za obrazovanje odraslih itd.), nevladine organizacije, tvrtke. Više informacija o programima Europske zajednice i pretpristupnim programima dostupno je i na adresi Agencije za mobilnost i programe EU ili na stranicama Ministarstva – IPA IV komponenta.

Članak je originalno objavljen u EUbiltenu br. 35. Delegacije Europske unije.