Naš mali projekt

Kaj rastlina potrebuje za rast?

eva_kranjcec

Eva Kranjčec

Učenci morajo v 2. razredu pri predmetu spoznavanje okolja usvojiti cilj in dokazati, da rastlina za življenje potrebuje zrak, vodo z rudninskimi snovmi in svetlobo.

V ta namen sem v drugem razredu izvedla projekt z naslovom: »Kaj rastlina potrebuje za rast?«.

Učenci tako s projektno naravnanim učenjem pridejo do spoznanja, kaj rastline potrebujejo za rast. Učenci tekom projekta opazujejo pojave, zbirajo potrebne podatke, raziskujejo in rešujejo probleme in seveda izvajajo praktične aktivnosti. Vloga učitelja pri tem projektu pa je, da učence spodbuja, jih usmerja in po potrebi učencem tudi pomaga.

Učenci tako samostojno skozi izvedbo projekta pridejo do ugotovitev, da rastlina potrebuje za rast tako svetlobo kot vodo in toploto. Svoje znanje nato tudi uporabijo, ko sami posadijo rastlino in zanjo ustrezno skrbijo.

Ključne besede: rastlina, svetloba, toplota, zemlja in projekt.

Predmet: Spoznavanje okolja
Razred: 2. razred
Trajanje: 10 dni

Material:

 • pšenica
 • vata
 • 7 plastičnih lončkov
 • alkoholni flomaster
 • ročna svetilka
 • voda

Iniciativa

Z učenci si ogledamo fotografije različnih okolij (travnik, gore, gozd, puščava, morje, …) in ob njih vodimo razgovor.

Kaj opazite na fotografijah?
Kako se fotografije razlikujejo?
Zakaj so nekje rastline, drugje jih ni?
Zakaj je nekje veliko rastlin, drugje malo rastlin?
Kje so fotografije nastale?
Kakšne so temperature na območjih, kjer so fotografije nastale?
Kako je s količino dežja, kjer so fotografije nastale?
Ali mislite, da lahko rastline rastejo vsepovsod?

In ob razgovoru pridemo do našega ključnega vprašanja:
KAJ VSE RASTLINE POTREBUJEJO ZA RAST?

Skiciranje projekta

Kaj bomo pri našem projektu počeli?
Skupaj naredimo plakat o projektu.

Slika 1
Slika 1. Miselni vzorec

Naš cilj projekta je, da ugotovimo, kaj rastlina potrebuje za rast?

Načrtovanje izvedbe

Razdelitev učencev v tri skupne.

1) Prva skupina preverja TEMPERATURO, ki jo rastlina potrebuje za rast.
Čas opazovanja: 10 dni
Material:

 • dva plastična lončka
 • vata
 • pšenica
 • ročna svetilka
 • alkoholni flomaster
 • voda

Učenca dasta v plastična lončka vato in nato pšenico. Na lončka ustrezno zapišeta pojma TOPLO in HLADNO.
En lonček postavita na okensko polico. Drug lonček postavita v hladilnik, ob katerega postavita priklopljeno ročno svetilko, da ima pšenica svetlobo. Oba lončka s pšenico redno zalivata.

2) Druga skupina preverja KOLIČINO VODE, ki jo rastlina potrebuje za rast.
Čas opazovanja: 10 dni
Material:

 • trije plastični lončki
 • vata
 • pšenica
 • alkoholni flomaster
 • voda

Učenca dasta v plastične lončke vato in nato pšenico. Na lončka ustrezno zapišeta pojme VELIKO VODE, RAVNO DOVOLJ VODE, NIČ VODE.
Tri lončke postavita na okensko polico in pšenico ustrezno zalivata.

3) Tretja skupina preverja SVETLOBO, ki jo rastlina potrebuje za rast.
Čas opazovanja: 10 dni
Material:

 • dva plastična lončka
 • vata
 • pšenica
 • alkoholni flomaster
 • voda

Učenca dasta v plastična lončka vato in nato pšenico. Na lončka ustrezno zapišeta pojma SVETLOBA in TEMA.
En lonček postavita na okensko polico. Drug lonček postavita v omaro. Oba lončka s pšenico redno zalivata.

Izvedba projekta

Učenci med izvajanjem projekta rešujejo delovni list 1 in 2. Vsak dan sproti zapišejo in narišejo spremembe.

Vse tri skupine ustrezno zalivajo pšenico.

Zaključek

Učenci predstavijo dobljene rezultate ostalim učencem.

1. SKUPINA

Ali rastlina potrebuje toploto?

slika 3

Video TOPLOTA

2. SKUPINA

Koliko vode potrebuje rastlina?

slika 4

Video VODA

3. SKUPINA

Ali rastlina potrebuje svetlobo?

slika 5

video SVETLOBA

Ugotovitve projekta KAJ RASTLINA POTREBUJE ZA RAST:

 • Rastlina potrebuje ravno dovolj vode. Če vode ni rastlina ne raste. Če rastlino zalivamo preveč najprej raste, vendar se rast ustavi in začne pšenica gniti.
 • Rastlina potrebuje za rast svetlobo, saj je v temi rasla počasneje in bila rumeno bele barve. Če bi bila rastlina cel teden v popolni temi, je nebi vsak dan pogledali, da smo lahko zapisali rezultate, verjetno nebi zrasla.
 • Rastlina potrebuje rast toploto. V hladnem okolju ne Slika 2zraste.

Ob novo pridobljenem znanju vsak učenec posadi svoje seme, ki ga je prinesel in zanj ustrezno skrbi.

Slika 2. Posajene rastline učencev


 

Delovni list 1

PŠENICA

OBKROŽI
TEMA                      SVETLOBA
TOPLO                    HLADNO
VELIKO VODE      RAVNO DOVOLJ VODE              NIČ VODE

tablica

Delovni list 2

NARIŠI ALI NAPIŠI, KAJ PRIČAKUJEŠ.

NAREDI ALI kvacica IN POPRAVI PO 10. DNEH OPAZOVANJA

tablica1

tablica2

tablica3

Besedilo in fotografije: Eva Kranjčec