Dan sigurnijeg interneta 2022.

dragicaM_jasenkaT

Dragica Marić i Jasenka Tisucki

Sažetak

Informatička tehnologija danas se razvija više i brže nego ikad prije. To utječe na sva životna područja, a posebno se odražava na razvoj djece i mladih. Većina njih dio svog slobodnog vremena provodi ploveći morem digitalnih sadržaja. Uz prednosti tu su nažalost i opasnosti koje vrebaju pri svakom priključenju na internetsku vezu. Uloga svih odraslih osoba koje su dio odgojno-obrazovnog procesa djece i mladih je neprestano ih educirati o sigurnoj uporabi internetskim sadržajima te nastojati stvoriti što sigurnije okruženje u njihovom digitalnom svijetu. Obilježavanje Dana sigurnijeg interneta odlična je prilika za provođenje aktivnosti kojima ranjive skupine mogu dobiti savjete o sigurnosti na internetu, naučiti kako zaštititi svoju privatnost, ali i kako poštivati privatnost drugih osoba, kome se obratiti za pomoć i sl.

Ključni pojmovi: Dan sigurnijeg interneta, digitalni sadržaji, prednosti i opasnosti, zaštita privatnosti.

Uvod

U OŠ „August Cesarec“ u Ivankovu redovito obilježavamo Dan sigurnijeg interneta. Ove godine učenici 5. b razreda sa svojom razrednicom Jasenkom Tisucki uključili su se u obilježavanje ove manifestacije. Prva aktivnost uslijedila je početkom veljače. Učenici su sudjelovali u anketi kako bi se ispitalo vrijeme koje provode na internetu te prednosti i nedostaci koje primjećuju. U suradnji sa školskom psihologinjom Dragicom Marić osmišljeni su predavanje i radionica na temu Zaštiti sebe, ponašaj se odgovorno! na kojima su učenici proveli dva školska sata. Ciljevi aktivnosti bili su:

 • provjeriti koje društvene mreže i aplikacije za komunikaciju koriste učenici
 • objasniti važnost poštivanja dobne granice pri korištenju društvenih mreža
 • provjeriti što učenici već znaju o ovoj temi
 • upoznati učenike s onim opasnostima koje ne prepoznaju
 • upoznati učenike s načinima na koje se mogu zaštititi od opasnosti
 • upoznati učenike kome se mogu obratiti za pomoć
 • podijeliti savjete o tome kako sačuvati privatnost na internetu
 • upoznati i ponoviti savjete i pravila o sigurnosti na internetu

Kako bi se isti ostvarili, tijekom sata izmjenjivale su se različite metode i oblici rada. Učenici su se igrali, raspravljali, propitivali, iznosili svoje mišljenje, pisali, slušali, kreativno se izražavali, radili u skupinama, samostalno i sl. Za provođenje aktivnosti bili su nam potrebni sljedeći materijali: prezentacija, mobiteli/tableti, društvena igra Igra pamćenja (Hrabri telefon) i igra CSI-a Sigurnost na internetu, figurice za igru, hamer papir izrezan u obliku straničnika za knjige, bojice i flomasteri.

Središnji dio

Zaštiti sebe, ponašaj se odgovorno!

Prvi školski sat razrednica je upoznala učenike s temom te ih podsjetila na važnost događaja koji obilježavamo. Opisala im je aktivnosti u kojima će sudjelovati i upoznala ih s ciljevima koji se planiraju ostvariti.

Igra Dan-noć i rasprava

Učenici su s psihologinjom igrali igru Dan-noć u kojima su pokretima (ustaju ili ostaju sjediti) odgovarali na postavljena pitanja.

Neka ustanu oni:

 • koji imaju vlastiti pametni telefon
 • koji imaju na svom telefonu neograničeni pristup internetu
 • koji koriste Viber, WhatsApp (ili neku drugu aplikaciju za poruke) na svojim telefonima
 • koji imaju vlastiti aktivan Facebook profil (dodatna uputa: neka sjednu svi koji nemaju 13 godina)
 • koji imaju vlastiti aktivan Instagram profil (dodatna uputa: neka sjednu svi koji nemaju 13 godina)
 • koji imaju vlastiti YouTube kanal (dodatna uputa: neka sjednu svi koji nemaju 13 godina)
 • koji imaju Tik Tok kanal (dodatna uputa: neka sjednu svi koji nemaju 13 godina)

Kroz igru učenici su osvijestili koliko je rasprostranjeno korištenje interneta i društvenih mreža. Rasprava se povela nakon što je psihologinja učenike pitala na koji način su otvorili društvene mreže i imaju li dozvolu roditelja za to? Učenike je zanimalo zašto postoje ograničenja od 13 godina na društvenim mrežama. Psihologinja ih je upoznala s posebnostima kognitivnog razvoja i fazama formalnih operacija. Učenici su zaključili da djeca mlađa od 13 godina ne mogu uzeti u obzir sve aspekte problema kod donošenja odluka i rješavanja problema, što povećava vjerojatnost da će donijeti krivu odluku i dovesti sebe u opasnost. Učenicima je naglašeno koliko je važna suradnja s roditeljima te traženje pomoći ako se susretnu s bilo kakvom nejasnom situacijom ili se zbog nečega osjećaju loše.

Prednosti i nedostaci interneta

Razrednica je učenicima izložila rezultate provedene ankete u kojoj je sudjelovalo dvadeset učenika. Učenici internetu uglavnom pristupaju pomoću mobitela. Pet učenika odgovorilo je kako većinu slobodnog vremena provodi na internetu. Kada je riječ o satima, tri učenika odgovorila su kako provode više od tri sata dnevno na internetu, a osam učenika više od sat vremena dnevno. Većina učenika najčešće se služi internetom zbog zabavnih sadržaja. Većini učenika roditelji određuju vrijeme provedeno na internetu, a četvero ih se izjasnilo kako im roditelji ne ograničavaju internet. Dvanaest učenika osjetilo je zamor nakon što su duže vremena proveli pred ekranima. Šest učenika odgovorilo je kako je imalo i problema sa spavanjem. Na pitanje Smatraš li kako internet može zamijeniti stvarni svijet? dvanaest učenika odgovorilo je niječno, a ostali potvrdno. Ovo su neki od njihovih odgovora:

Da, ako smo predugo na mobitel, možemo postati ovisni.
Ne. Stvarni svijet je bolji od nekog ekrana.
Ne može, ništa nije bolje nego kad si u parku s prijateljima.
Ne jer internet nije stvarna stvar.
Ne jer je ovo jedini pravi svijet.
Da, može biti zabavan.

Trinaest učenika odgovorilo je kako ne bi mogli živjeti bez interneta, šest je odgovorilo kako bi mogli, a jedan učenik je bio neodlučan. Ovo su neki od njihovih odgovora:

Ima puno boljih stvari u životu.
Bolje je družiti se s prijateljima.
Na internetu se ne živi.
Zabavlja me kada mi je dosadno.
Puno toga nam olakšava.
Mogao bih kada ne bih znao da postoji internet.

Nakon predstavljanja rezultata ankete učenici su se putem mobilnih uređaja Slika 1ili tableta prijavili na menti.com. Pisali su svoje odgovore o prednostima interneta koje poznaju i s kojim nedostacima su se susreli. Uslijedila je rasprava koju su razrednica i psihologinja upotpunile vodeći učenike kroz prezentaciju o dobrim i lošim stranama interneta. Tako su usmjerile raspravu kako bi sve što je važno za ovu temu bilo obuhvaćeno i kako bi učenici s tim bili upoznati. Psihologinja je posebno istaknula zašto je važno sačuvati svoju privatnost na internetu, poštivati druge osobe na internetu i kako i gdje potražiti pomoć za bilo što loše s čime se učenici mogu susresti na internetu. Učenici su bili izuzetno aktivni, znatiželjni i suradljivi. Postavljali su puno pitanja, iznosili svoje mišljenje na odgovore drugih učenika, dokazivali svoje tvrdnje i tražili objašnjenja za nejasnoće i nepoznanice koje ih muče.

Slika 4Slika 6

Zaštiti sebe, ponašaj se odgovorno!

Učenici su pogledali video uradak.

Nakon gledanja priloga učenici su razgovarali o tome što se dogodilo učenicima na videu i zašto. Naglašeno im je što sve spada u privatne podatke, te na koji način na društvenim mrežama mogu profil učiniti privatnim. Savjetovani su da, kada nešto planiraju objaviti na internetu, promisle bi li to učinili u stvarnom svijetu nekoj nepoznatoj osobi. Psihologinja im je navela konkretne usporedbe.

Izrada straničnika s porukama kako čuvati svoju privatnost na internetu

Savjete koje su dobili učenici su zabilježili i kroz kreativan rad. Svaki učenik izradio je straničnik na zadanu temu bilo s porukom ili kratkim stripom, crtežom…. Nakon završetka radionice učenici su svoje radove izvjesili kao malu izložbu u knjižnici, a potom i podijelili svoje straničnike učenicima iz drugih razreda.

Slika 2Slika 3

Igra pamćenja (Hrabri telefon) i igra Centra za sigurniji Internet:

Učenici se bili podijeljeni u skupine. Igrajući Igru pamćenja (otvaranje kartica i traženje parova) jedni drugima čitali su savjete za sigurno korištenje interneta. Kroz igru CSI-a Sigurnost na internetu ponavljali su znanja o sigurnosti na internetu. Kasnije su se skupine zamijenile za igru tako da su sve skupine odigrale i jednu i drugu igru.

Slika 7Slika 8

Zaključak

Slika 0Interes učenika za ovu temu bio je izniman. S nekim podacima već su bili upoznati, ali dobili su mnoštvo korisnih savjeta i informacija. Predviđene aktivnosti uspješno su realizirane i dva školska sata brzo su prošla. Obilježavanje ove manifestacije planiramo provoditi i u budućnosti. Tema je itekako važna i smatramo kako interes učenika za sigurnom uporabom digitalnih sadržaja te briga učitelja za stvaranjem sigurnog digitalnog okruženja za svoje učenike sigurno neće slabjeti u godinama koje su pred nama.

Literatura

 1. https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=27653
 2. https://csi.hr/dan-sigurnijeg-interneta/
 3. https://odrasli.hrabritelefon.hr/clanci/dijete-i-sigurnost-na-internetu/
 4. https://www.carnet.hr/wp-content/uploads/2019/09/Sigurnost-na-Internetu-1.pdf

eTwinning i sigurnost na internetu

sanjaPS_davorS_sandaS

Sanja Pavlović Šijanović, Davor Šijanović i Sanda Šutalo

Sažetak

Iako je eTwinning zatvoreno okruženje i pod nadzorom nadležnih osoba, povremeno se mogu javiti problemi vezani uz sigurno i odgovorno ponašanje na Internetu. A što je tek s društvenim mrežama i ostalim uslugama interneta?! Stoga, učenici trebaju učiti kako postati i ostati odgovorni korisnici interneta. Ne smije ih se stalno nadzirati i isključivati iz aktivnosti koje mogu provesti sami. Treba ih učiti kako izgraditi digitalni identitet i kako se izraziti s poštovanjem prema drugim sudionicima (virtualne) komunikacije. Učenici trebaju učiti, ponekad čak i na svojim greškama, kako bi stekli kompetencije i vještine digitalno pismenih građana. Stoga smo u sklopu eTwinning projekta „The green changemakers“, proveli aktivnosti s ciljem definiranja ponašanja vezanih za: e-sigurnost, mrežni bonton, zaštitu privatnosti, intelektualno vlasništvo i digitalno građanstvo. U sklopu aktivnosti a povodom Europskog dana zaštite osobnih podataka mladi su eTwinneri, učili kako odgovorno postupati sa osobnim podacima i na koji ih način zaštiti na društvenim mrežama i općenito na internetu. Provedba ove projektne aktivnosti imala je za cilj podizanje razine svijesti o važnosti i nužnosti pažljivog, odgovornog i savjesnog ponašanja i djelovanja u internetskom okruženju kojima se poštuju ljudska prava i temeljne slobode svakog pojedinca.

Ključni pojmovi: eTwinning, e-sigurnost, mrežni bonton, zaštita privatnosti, intelektualno vlasništvo, digitalno građanstvo.

Uvod

Cilj međunarodnog eTwinning projekta “The green changemakers” je na inovativan način izraditi i provesti programe obrazovanja za održivi razvoj kroz razvoj kompetencija i aktivno sudjelovanje učenika u području održivog razvoja, a sve to uz osnaživanje partnerstva škola i lokalne zajednice u podizanju svijesti o održivom razvoju. U projekt je uključeno 68 učenika i 12 nastavnika iz 5 škola i 3 države. Na području Republike Hrvatske, uz nositelje projekta Gimnaziju Vukovar i Tehničku školu Karlovac, uključena je Industrijska strojarska škola Zagreb. Međunarodno partnerstvo ostvaruje se u suradnji sa anadolijskom srednjom školom Yunus Emre iz Bingola, Turska i srednjom školom Karmirgyugh N1 secondary school, Karmirgyugh iz Armenije. Aktivnosti projekta potiču učenike na djelovanje i iniciranje djelovanja usmjerenog ka ostvarenju ciljeva održivog razvoja i održivog društva u cijelosti.

Do sada je provedeno niz edukativnih, informativnih, praktičnih i kreativnih aktivnosti primjenom metoda inovativnog i iskustvenog učenja kojima se podiže razina znanja, svijesti i vještina za usvajanje “zelenih” životnih stilova u skladu s održivim razvojem koje se bilježe na projektnom blogu http://thegreenchangemakers.weebly.com/. Četvrta aktivnost posvećena je sigurnosti na internetu u sklopu koje su učenici podijeljeni u grupe istraživali, vrednovali i prikupljali informacije uz pomoć kojih su definirati pravila ponašanja vezana za: e-sigurnost, mrežni bonton, zaštitu privatnosti, intelektualno vlasništvo i digitalno građanstvo.

Na osnovu prikupljenih informacija, učenici su odabrali online alat prema vlastitim željama, te su prikazali odabranu temu i definirana pravila ponašanja vezana za nju. Učenici su na početku aktivnosti riješili kviz „Internet Safety Quiz“ koji im je pružio uvid i povratnu informaciju o tome koliko znaju zaštiti sebe i druge u online okruženju.

Sigurnost na internetu – plan

Plan četvrte eTwinning aktivnosti sadržavao je naputke za definiranje pravila ponašanja vezanih za e-sigurnost, mrežni bonton, zaštitu privatnosti, intelektualno vlasništvo i digitalno građanstvo kroz nekoliko etapa:

Sigurnost na internetu – realizacija

Na osnovu prikupljenih informacija učenici su odabranim online alatima prikazali odabranu temu i definirali pravila ponašanja vezana za nju. Svaka je grupa odabrala online alat prema vlastitoj želji; alat koji im je zanimljiv, alat kojim znaju raditi ili alat koji još nisu koristili, ali ga žele upoznati. Grupe su oblikovane prema interesima učenika, a mogle su raditi sadržaje iz više ponuđenih tema. Odabir su, radi preglednosti, unosili u za tu namjenu postavljen obrazac: Obrazac za unos odabira.

Kao rezultat aktivnosti nastali su digitalni plakati, umne mape, videozapisi, stripovi, e-knjige. Pri stvaranju online materijala trebali su promisliti o autorskom pravu te im je pripremljen dokument Autorsko pravo i CC licencije i video zapis kako bi mogli oblikovati licenciju za svoj materijal. Stvorene uratke učenici su objavili unutar eTwinning projekta na stranici Stvoreni uradci: 4.aktivnost/Created works:4. activity a kako bi učenički radovi bili dostupni široj javnosti, objedinjeni su u eKnjizi We learn about media literacy izrađenoj pomoću alata BookCreator.

Slika1 eKnjiga We learn about media literacy
Slika 1. eKnjiga We learn about media literacy

Uz digitalne materijale učenici su ispunili online Internet Safety Quiz sa 14 pitanja koja su obuhvatila potencijalne opasnosti s kojima je moguće susresti se tijekom boravka na Slika2 InternetSafety - Rezultati kvizainternetu. Rezultati kviza bili su dobri ali ne i izvrsni, što je pokazatelj potrebe kontinuirane edukacije u području sigurnosti na internetu. Rezultatima kviza moguće je pristupiti putem poveznice: https://bit.ly/Kviz_InternetSafety

Slika 2. InternetSafety – Rezultati kviza

Povodom Europskog dana zaštite osobnih podataka izradili su plakat istaknuvši, po njima najvažnije smjernice, koje pomažu u očuvanju sigurnosti online podataka. Savjetuju korištenje virtualne privatne mreže koja štiti online privatnost pri čemu internetski promet i osjetljivi podatci postaju kriptirani, IP adresa maskirana a brojne zlonamjerne web stranice, oglasi i praćenje blokirano. Uz VPN savjetuju korištenje dobrog antivirusnog i anti-malware programa uz redovite nadogradnje a koji pružaju zaštitu od većine najvećih prijetnji na internetu, poput virusa, spywarea, ransomwarea i potencijalno neželjenih programSlika3 Data protection daya (PUP-ova). Istaknuli su važnost korištenja sigurnog preglednika i sigurnog pretraživanja kao i korištenja Two Factor Authentication-a koji predstavlja jednu od najvažnijih sigurnosnih mjera koje treba poduzeti prilikom pretraživanja interneta. Savjetuju osmišljavanje jakih i sigurnih lozinki, uporabu razuma prije objave i preuzimanja sadržaja i ograničavanje osobnih podataka koji se dijele putem društvenih mreža.

Students Remote Learning Tips InfographicSlika 3. Data protection day

Povodom Dana sigurnijeg interneta, izrađen je plakat s ciljem podizanja svijesti o potencijalnim sigurnosnim prijetnjama i načinima zaštite i upravljanja osobnim podacima u svrhu stvaranja pozitivnih digitalnih tragova uz izbjegavanje štetnih i nezakonitih sadržaja.

Slika 4. Safer Internet Day 2022

Zaključak

Odgajatelji, učitelji, nastavnici, socijalni radnici i drugi stručnjaci koji rade s djecom i mladima imaju ključnu ulogu u pružanju kontinuirane edukacije i podrške djeci i mladima kako bi im osigurali siguran boravak u online okruženju. Naše je iskustvo potvrdilo kako je ne samo moguće već i nadasve poželjno ugrađivati sadržaje i aktivnosti vezane za sigurnost na internetu u kurikulume ali i u eTwinning projekte. Integracija samo jedne aktivnosti o sigurnosti na internetu u sklopu eTwinning projekta otvorit će novi prostor i mogućnosti poučavanja učenika jednostavnim navikama koje će im svakodnevno istraživanje internetskog svijeta učiniti sigurnijim.

Literatura

 1. Centar za sigurniji Internet. (2022, veljača). Dan sigurnijeg interneta 2022. https://www.dansigurnijeginterneta.org/index.php/materijali-i-savjeti/
 2. Sadržaji Pet za net: Izrađeno u projektu Pet za net, sufinanciranom od strane Europskog socijalnog fonda 2014., dostupno na mrežnoj stranici https://petzanet.ucitelji.hr/
 3. Suradnici u učenju (2022, veljača). Potraga za boljim internetom https://ucitelji.hr/online-potrage-za-boljim-internetom/