Erasmus+ iskustvo: Učenici Industrijske strojarske škole

u Irskoj

katarinaK_meriR_mateS

Katarina Knežević, Meri Ružević i Mate Sabol

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (i1AMPEU) odobrila je Industrijskoj strojarskoj školi (ISŠ) iz Zagreba projekt COVET „Competitive VET for learners and teachers“ s ciljem stjecanja iskustava međunarodne prakse i osnaživanja stručnih i osobnih kompetencija učenika i nastavniki2a. Osiguravanjem mogućnosti za mobilnost i međunarodnu suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja mladih, AMPEU pridonosi da i3učenici učenjem na radnome mjestu stječu specifično znanje i vještine potrebne za samostalan, siguran i odgovoran rad te rješavanje stvarnih problema radnoga procesa određenog zanimanja. Stječu se i razvijaju socijalne kompetencije kao što su: poštovanje radne discipline, komunikacija na radnome mjestu, suradnički odnosi i prihvaćanje različitosti. Učenje na radnome mjestu pridonosi razvijanju poduzetničkoga duha, poštovanju standarda u struci i propisanih pravila u okviru određenog radnog mjesta.

i4i5i19

i10Učenici ISŠ-a u zanimanju automehaničar zajedno s učenicima u zanimanju tehnički crtač, u pratnji nastavnika strojarske skupine nastavnih predmeta Mate Sabola, boravili su u Irskoj od 3. do 18. veljače 2019. godine. Učenici i nastavnik u pratnji bili su smješteni u obiteljskim kućama u gradu Brayu, nedaleko od Dublina. Većini16a učenika svakodnevno je radnim danom putovala na stručnu praksu u Dublin pa su tako učenici u zanimanju tehnički crtač Anamarija Rahelić i Ivan Horvat radili u tvrtki Punch Engineers koja se bavi izradom nacrta za konstrukcije, tj. kosture zgrada koristeći geodetske nacrte. Daniel Pikula radio je u arhitektonskom studiju Keenan Lynch Architects i15koji je specijaliziran za izradu nacrta za kuće i manje zgrade te uređenje interijera. Maro Mujanović radno vrijeme provodio je u arhitektonskom studiju Paul Keogh Architect koji izrađuje projektnu dokumentaciju za cijele kvartove i to koristeći program Vektor Works. Bruno Šikac stručnu praksu obavljao je u tvrtki Department of Housing koja se bavi odobravanjem nacrta za izgradnju objekata, predlaže promjene i brine o sigurnosti objekata. Lovro Matić, učenik u zanimanju automehaničar radio je u BMW Blackrock servisu koji se bavi isključivo održavanjem vozila tvrtke BMW. U servisu Dunne Motors radio je učenik Matija Črnko zajedno s još 10-ak djelatnika koji najčešće servisiraju vozila tipa Mercedes-Benz i BMW. U servisu Wilkinson Motors koji održava sve tipove vozila i to u gradu Brayu radni dio dana provodio je Mario Mužic dok su Ilija Mišković i Tomislav Topalović radili u servisu naziva A Plus Service, također u Brayu.

i6Učenici su vikendom šetali Dublinom pa su stekli dojam o arhitekturi i znamenitostima glavnog i najvećeg grada Irske. Učenici su obišli dvorac Dublin, Kristovu crkvu, katedralu sv. Patrika i jednu od novijih znamenitosti – Dublinsku iglu, a i7vidjeli su i veliku pivovaru u Guinnessovu vlasništvu. Temple bar dublinska je četvrt u kojoj se nalaze razne kulturne institucije, ali i mnogo tradicionalnih irskih pubova. Divljenje i strahopoštovanje učenika ISŠ-a pobudili su klifovi Mohera na zapadnoj obali Irske koji spadaju među najljepše i najimpresivnije prirodne znamenitosti Irske. Učenici su uživali i u živopisnom gradiću Galwayu.

i9i12i23

Evidentno je da program Erasmus+ omogućuje mladima da uvide različitost i bogatstvo i20kulture Europe, a učenjem na radnom mjestu razvijaju svoje generičke kompetencije jer učenici razvijaju samopouzdanje i motivaciju, aktivno sudjeluju u procesu vrednovanja i samovrednovanja ostvarenih ishoda učenja, preuzimaju odgovornost za vlastito učenje i za razvijanje kompetencija i26upravljanja karijerom, stječu novo radno iskustvo kako bi se što jednostavnije uključili u svijet rada ili donijeli odluku o nastavku obrazovanja. Sve to, uz razvoj profesionalnih vještina, uspjeli su ostvariti učenici ISŠ-a boraveći u Irskoj. Nastavnik Mate Sabol prenio je pohvale stručnih mentora iz tvrtki, arhitektonskih studija i servisa, kao i pohvale obitelji u kojima su učenici bili smješteni, ravnatelju ISŠ-a prof. Nenadu Pavliniću i cijelom Nastavničkom vijeću. U svijetu koji se brzo mijenja potrebna je sposobnost fleksibilnog prilagođavanja novim situacijama što su učenici ISŠ-a intenzivno vježbali svakodnevno. Dobro organizirana europska mobilnost i suradnja doživljava se i kao jak poticaj cjeloživotnom učenju.

Stvaramo repozitorij e-Knjiga u aplikaciji Libar

sanjaPS_kristinkaL

Sanja Pavlović-Šijanović i Kristinka Lemaić

Sažetak

U okviru CARNET-ovog pilot projekta “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola” ostvarena je suradnja između Industrijske strojarske škole iz Zagreba i Gimnazije Vukovar koja je rezultirala nizom edukativnih aktivnosti među kojima je i izrada e-Knjiga u aplikaciji Libar.

Aplikaciju Libar upoznali smo u sklopu prve edukacije vezane za pilot projekt e-Škole pod nazivom: “Korištenje alata za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja”, 2016. godine, i od tada do danas neizostavni je alat koji primjenjujemo u nastavi i za nastavu. Libar predstavlja online uslugu za izradu, objavu i korištenje digitalnog sadržaja primjenjivog u nastavi multimedijskih digitalnih dokumenata, prezentacija te e-Knjiga u ePUB i PDF formatu.

Izdvojili bismo tri e-Knjige. E-Knjiga Sigurnost i zaštita zdravlja na radu, autorice Kristinke Lemaić, namijenjena je učenicima prvih razrednih odjela obrazovnog sektora strojarstva, brodogradnje i metalurgije, a sadrži informacije o kulturi sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu. Autorica e-Knjige u okviru CARNET-ovog natjecanja ”Pravi kaLibar za znanje 2017.” osvojila je treće mjesto, a 2018. godine e-Knjiga Sigurnost i zaštita zdravlja na radu proglašena je jednim od 100 najinovativnijih digitalnih obrazovnih sadržaja u okviru javnog poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnateljima osnovnih i srednjih škola za prijavu inovativnih digitalnih obrazovnih sadržaja.

E-Knjiga Radionica BBC micro:bit, autorice Sanje Pavlović Šijanović, predstavlja priručnik namijenjen učenicima od 5. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole i nastavnicima. Priručnik kroz detaljno opisane primjere uporabe micro:bita učenicima omogućuje stjecanje znanja i vještina potrebnih za prelazak iz pasivne uloge korisnika digitalne tehnologije u aktivnu ulogu dizajnera i kreatora novih programskih rješenja, a nastavnicima pruža gotove scenarije primjenjive na nastavnim satima.

E-Knjiga Mala riznica online aplikacija prikazuje primjenu online aplikacija u edukativne svrhe, kod učenika za usvajanje, sistematizaciju i ponavljanje gradiva, a kod nastavnika za izradu multimedijskih i dinamičnih nastavnih sadržaja primjenjivih u svim fazama nastavnog procesa.

E-Knjige primjenjive su u nastavnom procesu jer ne poznaju prostorna i vremenska ograničenja, ekonomski i ekološki su prihvatljivije, sadržaji postaju interaktivniji i u potpunosti prate promjene čitateljskih navika upravo kroz promjenu forme medija. Imaju one i svojih nedostataka, ali kao nadopuna i osvježenje u nastavi, svakako postaju neizostavni čimbenik jer ”Kada me priča prožme zaboravim na medij iz kojeg čitam”, Stephen King.

Uvod – Digitalni obrazovni sadržaji

Kada govorimo o digitalnim obrazovnim sadržajima podrazumijevamo sadržaje namijenjene korištenju u obrazovanju za učenje i poučavanje odnosno korištenje u nastavi, ali i za samostalno učenje, a mogu biti pohranjeni na računalu, nekom elektroničkom mediju ili biti objavljeni na internetu. Primjenjuju se kao nadopuna tradicionalnoj nastavi, ali i samostalno. Prilikom izrade i uporabe digitalnih obrazovnih sadržaja neophodno je prilagoditi ih osobinama učenika, specifičnim ishodima učenja i sadržajima samog nastavnog predmeta. Prikazom najrazličitijih multimedijskih formi (animacija, simulacija, zvučnih i video zapisa) moguće je zornije i jasnije prezentirati određenu tematiku ili pojam. Ugradnjom interaktivnih sadržaja olakšava se provjera znanja ili neke vještine te razumijevanje sadržaja. Uporabom digitalnih obrazovnih sadržaja učenici često aktivnije sudjeluju u nastavnom procesu, rješavaju probleme, istražuju, analiziraju sadržaje, kritički ih procjenjuju i uočavaju poveznicu s realnim životnim situacijama. DOS-ovi su najčešće izrađeni kao otvoreni obrazovni sadržaji pod Creative Commons licencom koja omogućava besplatno korištenje, preradu i dijeljenje obrazovnih materijala i podataka. Sve navedeno predstavit ćemo kroz tri spomenute e-Knjige.

Libar

Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET razvila je online uslugu za izradu, objavu i korištenje digitalnog sadržaja primjenjivog u nastavi pod nazivom Libar. Libar je moguće koristiti za izradu multimedijskih digitalnih dokumenata, prezentacija te e-Knjiga u formatima ePUB i PDF. Digitalni sadržaj kreiran pomoću Libra može sadržavati tekst, slike, multimediju i kratke testove za samoprovjeru. Sama web aplikacija namijenjena je prvenstveno nastavnicima i profesorima s ciljem jednostavne online izrade digitalnog nastavnog sadržaja dok je mobilna aplikacija (podržana na operativnim sustavima Android, Windows Phone i iOS) namijenjena korištenju objavljenih digitalnih nastavnih materijala, sa svim funkcionalnostima e-čitača. Pristup web aplikaciji ne zahtijeva prethodnu instalaciju na računalo. Temelji se na AAI@EduHr elektroničkom identitetu kojim korisnici pristupaju aplikaciji. Aplikacija je prvi puta predstavljena na 17. CARNET-ovoj korisničkoj konferenciji – CUC 2015, održanoj u Dubrovniku od 18. do 20. studenoga 2015. godine, pod nazivom “Nove-Škole”. [1]

Samo sučelje vrlo je pregledno, intuitivno i jednostavno za korištenje. Nakon prijave u kategoriji Nastavni materijali moguć je pregled javno objavljenih materijala drugih korisnika, kategorija Resursi omogućuje uvid u resurse, pregled i stvaranje korisničkih grupa nalazi se u kategoriji Grupe dok je pristup stranicama pomoći s uputama korištenja i često postavljanim pitanjima omogućen u kategoriji Pomoć. Objavljene je materijale moguće filtrirati po tipu nastavnog materijala (e-Knjiga ili prezentacija) i vlasništvu (javni ili vlastiti) dok se pretraživanje može izvršiti putem svih raspoloživih parametara (naziv materijala, autor, abecedni red i najnovije).

Sučelje za uređivanje materijala sastoji se od nekoliko ključnih elemenata, a pristupa mu se nakon što odaberemo Dodaj materijal. Započinjemo postavljanjem željene slike naslovnice .jpg ili .png formata pri čemi je ograničena maksimalna veličina slike od 576 x 768 piksela. Slijedi unos Naslova i Opisa digitalnog materijala. U dijelu Vidljivost određujemo postavke vidljivosti (javno ili ograničeno), pri čemu opcijom ograničeno autor omogućuje pravo pregleda ili uređivanja odabranim osobama, dok je opcijom javno, sadržaj vidljiv svim korisnicima. U dijelu Licenca ponuđene su varijante Creative Commons licenci: Imenovanje CC BY, Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima CC-BY-SA, Imenovanje-Bez prerada CC-BY-ND, Imenovanje-Nekomercijalno CC-BY-NC, Imenovanje-Nekomercijalno-Dijeli pod istim uvjetima CC-BY-NC-SA, Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada CC-BY-NC-ND kao i izričiti copyright (sva prava pridržana). Nakon klika na opciju ”Spremi” pristupa se izradi materijala. S desne strane nalazi se prikaz poglavlja koji uređujemo prema vlastitim potrebama dodavanjem novog poglavlja ili kviza i uređivanjem naziva. Povlačenjem poglavlja možemo mijenjati redoslijed poglavlja. Iznad prikaza poglavlja nalazi se izbornik koji omogućava promjenu postavki koje se definiraju u prvom koraku izrade materijala kao i definiranje prava pristupa dokumentu (Vizualni stil, Slika naslovnice i opis, Prava pristupa, licenca i vidljivost te Verzije dokumenta – opcija koja omogućuje pregledavanje povijesti dokumenta kroz sve verzije te se u bilo kojem trenutku možemo prebaciti na određenu verziju). U središnjem dijelu nalazi se radna površina za izradu sadržaja dok se iznad radne površine nalazi alatna traka koja omogućava osnovne funkcionalnosti za uređivanje teksta i dodavanje elemenata u sadržaj: slike, video i audio zapisi. Funkcionalnost pohrane sadržaja omogućena je na nekoliko načina: klasična pohrana, pohrana s komentarom i Pohrani kao. Sadržaj je moguće izvesti u ePUB i PDF formatu koji će se kasnije moći pregledati u mobilnoj varijanti Libar alata koja je namijenjena za čitanje sadržaja. Ukoliko nastanu promjene u sadržaju nakon izvoza u ePUB ili PDF format, omogućena je funkcionalnost ažuriranja tih formata koji će biti vidljivi u mobilnoj varijanti. Sadržaj je moguće pohraniti i kao SCORM datoteku ili izvesti u Moodle sustav Loomen i na kraju funkcionalnost pregleda omogućuje pregled sadržaja i kviza unutar mrežnog sučelja. Kada korisnik objavljuje sadržaj u jednom od formata (ePUB ili PDF) ima mogućnost odabira jednog od tri moguća načina zaštite sadržaja: slobodan pristup, dostupno prijavljenim korisnicima ili DRM zaštita[2].

e-Knjiga Sigurnost i zaštita zdravlja na radu

Industrijska strojarska škola, Zagreb strukovna je škola i učenje je temeljeno na radu pa nam je kultura sigurnosti iznimno važna. Potaknuti podatkom europske statistike da je stopa ozljeđivanja mladih radnika 25% veća negoli u ostalim dobnim skupinama zbog želje za dokazivanjem i nepoznavanja pravila za rad na siguran način, odlučili smo i na digitalan način potaknuti kritičko razmišljanje učenika o kulturi sigurnosti.

clip_image002Slika 1. Neke od mogućih aktivnosti učenika u e-Knjizi Sigurnost i zaštita zdravlja na radu

E-Knjiga Sigurnost i zaštita zdravlja na radu predviđena je za učenike prvih razrednih odjela srednjih strukovnih škola obrazovnog sektora strojarstva, brodogradnje i metalurgije, ali smatramo da može

koristiti svim učenicima jer, bez obzira na različitosti nastavnih sadržaja pojedinih strukovnih programa, informacije o sigurnosti i zaštiti zdravlja [3,4] na radu uvijek je dobro naučiti ili ponoviti.

U e-Knjizi učenici mogu:

 • Pogledati i analizirati video sadržaj o sigurnosti na radu kojeg je poruka da je dobra komunikacija ključ sigurnog rada i da se učenici ne trebaju ustručavati tražiti dodatna pojašnjenja ili prijaviti uočene nedostatke.

clip_image004Slika 2. e Video o sigurnosti, digitalna priča učenika ISŠ-a
http://bit.ly/Moovlysigurnost

 • Pogledati i analizirati video sadržaj o pravilima za rad na siguran način pri strojnoj obradi.

clip_image006Slika 3. Video o pravilima za rad na siguran način pri strojnoj obradi, digitalna priča učenika ISŠ-a
http://bit.ly/PravilaZaSiguranRad

 • Riješiti kvizove s pitanjima o zaštiti na radu u kojima i točni, i pogrešni odgovori imaju povratnu informaciju za učenike.
 • Izraditi prijedlog za plakat.
 • Analizirati PowerPoint prezentaciju o mehaničkim uzrocima ozljeda na radu.
 • Izraditi umnu mapu vezanu za pojmove zaštite na radu.
 • Pogledati i analizirati video o postupcima oživljavanja.
 • Riješiti kviz o oživljavanju s dvije razine i dobiti potvrdu kako su upravo naučili spasiti ljudski život.
 • Odigrati igru memorije o osobnoj zaštitnoj opremi.
 • Pogledati i analizirati video sadržaj o pravilima za rad na siguran način snimljen u odjelima Školske radionice Industrijske strojarske škole, Zagreb.

Cilj e-Knjige Sigurnost i zaštita zdravlja na radu [5], kao i svih ostalih naših aktivnosti vezanih za zaštitu na radu, je interaktivnim pristupom razviti kritičko razmišljanje učenika o otkrivanju i otklanjanju opasnosti, štetnosti i napora koje mogu ugroziti sigurnost i zdravlje osobe na radu, a sve to s ciljem sprječavanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u svezi s radom.

e-Knjiga Radionica BBC micro:bit

Croatian Makers projekt je udruge Institut za Razvoj i Inovativnost Mladih – IRIM, a osnivači udruge su Nenad i Rujana Bakić. IRIM donira opremu te razvija robotiku i automatiku u školama i udrugama za rad s mladima.

BBC micro:bit zajednički je pothvat tvrtki: BBC-a, Microsofta, Amazona, Samsunga i drugih partnera i najsuvremenija je tehnologija za jednostavnu i atraktivnu poduku u STEM području, ali i drugim područjima, dizajnu te umjetnosti.

BBC micro:bit je edukativan i kreativan alat čija je svrha inspirirati novu generaciji mladih. Građom nalikuje na kreditnu karticu, a radi se o računalu s ARM procesorom, 25 LED-a, konektorima za spajanje dodatnih senzora (termometar, senzor vlage…), ima mogućnost Bluetooth veze za lakše spajanje ili upravljanje preko drugih uređaja te se na njemu nalaze dvije tipke koje se mogu programirati za raznovrsne zadatke poput upravljanja drugim uređajima, ispisivanja poruka, prebacivanja glazbe,… Mogućnosti su neograničene i kao takav može pomoći učenicima u stjecanju znanja, vještina i sposobnosti potrebnih da iz pasivne uloge korisnika digitalne tehnologije prerastu u aktivne dizajnere i stvaraoce novih alata s kojima će se moći unaprijediti učenje, rješavati probleme ili se jednostavno zabaviti te u potpunosti iskoristiti prednosti života i gospodarstva 21. stoljeća.

U siječnju 2017. pokrenuli su crowdfunding kampanju STEM revolucija za masovno uvođenje BBC micro:bit tehnologije u hrvatske škole. Početkom veljače 2017. otvorili su natječaj za uključenje svih osnovnih i srednjih škola, udruga, knjižnica i drugih ustanova koje rade s djecom i to s ciljem da svim ustanovama koje se uključe besplatno doniraju BBC micro:bitove. Gimnazija Vukovar u tome je vidjela svoju priliku i prijavila se na natječaj te na taj način osigurala 20 micro:bitova. Gimnazija Vukovar svjesna je činjenice da svoje učenike mora pripremiti za cjeloživotno učenje koje se nameće kao nužni preduvjet uspješnog djelovanja u budućem društvu znanja i zato ulaže iznimne napore i dokazuje spremnost za implementaciju novih tehnologija u svim segmentima kurikuluma i tako omogućuje svojim učenicima dobru startnu poziciju za ravnopravno pozicioniranje u utrci za globalno tržište rada.

Mikro:bitovi se koriste u nastavi informatike te učenici upoznaju osnove rada s micro:bitom kroz Microsoft PXT sučelje i MicroPython – potpuno text-based editor, savršen za razvijanje i nadogradnju programerskih vještina. S obzirom na širok spektar primjene, micro:bitovi pronašli su svoje mjesto i u drugim nastavnim predmetima te učenici stječu sveobuhvatna znanja i puno jednostavnije uočavaju korelacije međupredmetnih sadržaja, a sve u svrhu stjecanja primjenjivih znanja i vještina.

Ovakav vid rada i učenja, učenici jako dobro prihvaćaju i već na samom početku vidimo da su mogućnosti primjene micro:bitova neiscrpne.

Ovaj priručnik namijenjen je kako učenicima od 5. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole tako i nastavnicima jer sadrži detaljno razrađene primjere uporabe micro:bita za rješavanje konkretnih problemskih situacija [6]. Kao takav, učenicima omogućuje stjecanje znanja i vještina potrebnih za prelazak iz pasivne uloge korisnika digitalne tehnologije u aktivnu ulogu dizajnera i kreatora novih programskih rješenja, a nastavnicima pruža gotove scenarije primjenjive na nastavnim satima. Priručnik sadrži i dodatne zadatke i nudi ideje o mogućim načinima korištenja micro:bita u svim područjima života. Učenicima je omogućena interaktivnost kroz kvizove putem kojih mogu provjeriti razinu usvojenosti znanja i vještina.

clip_image008Ideja priručnika je motivirati što veći broj učenika i nastavnika za implementacijom micro:bita u nastavni i izvannastavni proces kako bi zajedno stvarali nove projekte, izmjenjivali ideje, znanja i iskustva, a sve s ciljem podizanja razine digitalne zrelosti škola, a time i cjelokupnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Slika 4. e-Knjiga: Radionica BBC micro:bit

e-Knjiga Mala riznica online aplikacija

Online aplikacije su edukativne, korisne u obrazovanju te primjenjive u učenju kako kod učenika za usvajanje, sistematizaciju i ponavljanje gradiva tako i kod nastavnika kako bi na zabavniji način prilagodili, predstavili i objasnili nastavne sadržaje. Između ostalog, online alati omogućuju razmjenu ideja, nastavnih sadržaja te međusobnu komunikaciju što u konačnici pridonosi boljem snalaženju u daljnjem obrazovanju i radu te u izazovima i mogućnostima koje donosi razvoj novih tehnologija. Ujedno, pomoću njih možemo ostvariti određeni vid e-učenja, gdje sadržajima pristupamo individualno bez prostornog i vremenskog ograničenja. Korisni su u proširenju metodičkih alata, koji učenike mogu više angažirati i zainteresirati. Temelje se na principima stvaralaštva, komunikacije, suradnje i dijeljenja pri čemu je učenik korisnički orijentiran. Učenik je i kreator i korisnik koji slobodno i otvoreno iskazuje svoju umješnost, maštovitost, domišljatost, ali i odgovornost u radu služeći se informacijskom i komunikacijskom tehnologijom. Alata ima zasta mnogo, međutim, svi ovi alati imaju jedinstven cilj, a to je učiniti edukaciju što maštovitijom i zanimljivijom, a naučene sadržaje što trajnijima i primjenjivijima[7].

Uporaba online aplikacija pridonosi izgradnji i usavršavanju znanja, vještina i stavova u području stvaralaštva i inovativnosti u digitalnom okružju te učenici ovladavaju tehnikama kojima mogu stvarati, preoblikovati, kreativno se izražavati i rješavati problemske situacije, ali i znati zaštiti svoje vlasništvo.

U e-Knjizi Mala riznica online aplikacija [8] predstavljene su jednostavne aplikacije, neke više, neke manje poznate, međutim neovisno o tome, njihova primjena i dinamična izmjena olakšavaju proces učenja, a znanje i sadržaji ostaju trajno primjenjivi.

Online aplikacije izvrsne su kako za individualno tako i za suradničko učenje. Suradničko učenje predstavlja zajedničko učenje učenika u parovima ili malim skupinama s ciljem rada na zajedničkom zadatku: istraživanju zajedničke teme, nadogradnji uzajamne spoznaje, stvaranju nove ideje, kombinacije ili jedinstvene inovacije [9].

Učenici radeći na istom zadatku usklađuju svoje napore kako bi ga što uspješnije izvršili, ali isto tako svaki učenik mora dati svoj doprinos inače cilj neće biti postignut. Suradnički način rada uvelike potiče učenike na korištenje različitih razina misaonih procesa koji rezultiraju povećavanjem samih kompetencija učenja. Ujedno, samostalno istražujući zadanu temu učenici dobivaju jasniji uvid u sadržaje što ih dodatno potiče na promišljanje i sustavno usmjerenu komunikaciju i suradnju te bolje razumijevanje i uvažavanje različitosti, ali i jačanje samopouzdanja i samopoštovanja. Izradom radova u online aplikacijama potiče se individualni razvoj višestrukih inteligencija i različitih stilova učenja. Kroz čitanje i pisanje učenici razvijaju lingvističku inteligenciju, zaključujući i preispitujući logičko-matematičku inteligenciju, dizajnom, crtanjem i vizualizacijom prostornu, a kroz razne melodije i glazbenu inteligenciju. Interpersonalna i intrapersonalna inteligencija razvija se kroz interakciju u paru i skupini, ali i povezivanjem vlastitih osjećaja, stavova i ciljeva. Online aplikacije svakako imaju svoje prednosti u nastavnom procesu, kako za učenike tako i za nastavnike. Učenici vole modernu tehnologiju i rado se njome koriste. Primjenom ovih alata u nastavi, nastavnik učenje čini zanimljivijim te omogućuje učenicima preuzimanje aktivne uloge u kojoj su učenici sukreatori nastavnog procesa i nastavnih materijala. Primjenom online aplikacija u nastavi na dobitku su i učenici i nastavnici jer imaju priliku primijeniti informacijsku i komunikacijsku tehnologiju kako za obrazovne tako i za radne i privatne potrebe. Svi sudionici nastavnog procesa usvajaju odgovorne, moralne i sigurne okvire korištenja ICT-a, učinkovito i konstruktivno komuniciraju i surađuju u digitalnom okružju, kritički vrednuju i upravljaju informacijama i nadasve stvaraju i uređuju nove sadržaje pomoću digitalnih medija.

Aplikacije su poredane abecednim redom iz razloga što se svako nastojanje sistematiziranja po specifičnim karakteristikama pokazalo nedostatnim. Pokušaj kategorizacije poput: umna mapa, kviz, test, video… pokazao je zapravo da velik dio alata kombinira i po nekoliko elemenata te je nepravedno svrstati ga u samo jednu od kategorija, a kategorizacija po clip_image010učestalosti korištenja, zapravo je iznimno vrlo subjektivan kriterij. Iz tog razloga, odabrana je najneutralnija opcija za navođenje alata – abecedni red. Izbor najkorisnijeg, najjednostavnijeg, najproduktivnijeg, najinteraktivnijeg… u ovom spektru multimedije, prepušten je svakom korisniku po vlastitom izboru.

Slika 5. e-Knjiga Mala riznica online aplikacija

Zaključak

U svijetu, okruženi tehnologijom, lako dolazimo do informacija koje su nam potrebne pa se tako i u sustavu obrazovanja javlja novi način obrazovanja učenika i nastavnika putem digitalnih obrazovnih sadržaja. Razvoj tehnologije doveo je do izrade e-Knjiga, a elektronički čitači utjecali su na popularizaciju e-Knjiga i digitalnih sadržaja općenito. E-Knjiga je digitalni, moderni ekvivalent tiskanoj knjizi. Prvi put se spominje 1971. godine kada je Michael Hart (student sveučilišta u Illinoisu) počeo distribuirati knjige u digitalnoj formi. To je bio početak projekta nazvanog ”Project Gutenberg” (Johannes Gutenberg). S vremenom se razvio još jedan oblik ”online” obrazovanja koji uključuje različite multimedije. Među navedenim oblicima u svijetu se ističu: Walter Lewin (profesor na MIT-u, fizika, 4 milijuna korisnika), David Evans, Khan Academy (200 milijuna lekcija, na popisu 100 najutjecajnijih ljudi svijeta) te hrvatski predstavnik – Toni Milun. E-Knjige imaju brojne prednosti nad fizičkim knjigama, kao što su primjerice: olakšano pretraživanje teksta, zauzimaju malo mjesta, ekonomski su i ekološki prihvatljivije, ne istroše se tijekom vremena. Ovisno o odobrenju autora, dio teksta ili potpuna e-Knjiga može se spremiti, otisnuti ili pohraniti, a tekst se može osuvremeniti i oblikovati po vlastitoj želji. Pojavom web 2.0 aplikacija, digitalni sadržaji pružaju korisnicima interaktivnu opciju koja im omogućava sudjelovanje i pridonošenje stvaranju sadržaja tekstom, slikama, audio ili video sadržajem [10].

Razvoj tehnologije utjecao je na promjenu navika kod korisnika pa su tako promjene vidljive i u obrazovanju gdje je velik naglasak stavljen na e-učenje i obrazovanje na daljinu [11]. E-Knjige dostupne su učenicima bez prostornog i vremenskog ograničenja i predstavljaju podršku u učenju i poučavanju. E-Knjige nisu zamjena tiskanim knjigama i sadržajima, već u svom obliku i sa svojim karakteristikama predstavljaju novi način pristupa sadržaju. Miris tiskanih stranica, zvuk listanja stranica, osjet papira pod prstima tehnologija ne može zamijeniti. U konačnici, bez obzira jesmo li naklonjeniji tiskanoj ili e-Knjizi, znatno je važniji sadržaj, a ne forma jer ako je sadržaj knjige dobar, sredstvo čitanja postaje manje važno!

Literatura

[1] CARNET, CARNet Libar. 2015. http://www.carnet.hr/libar
[2] Pavlović Šijanović, Sanja. 2016. Gimnazija Vukovar i OŠ Dragutina Tadijanovića – korištenje alata za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja. Portal skole.hr. URL: http://www.skole.hr/aktualno/vijesti-iz-skola?news_id=13755 (2016-11-22)
[3] Bolf, Erceg, Filipović-Baljak, Jukić, Nemet. Zaštita na radu za učenike srednjih škola. Pučko otvoreno učilište Zagreb. Zagreb
[4] Fabijanić, Marović, Ćurković, Bubanj, Štefan, Telebec, Jakobović, Jukić, Nemet, Bolf, Filipović-Baljak Zaštita na radu, priručnik za nastavnike srednjih strukovnih škola
[5] Lemaić, Kristinka. 2017. Digitalni nastavni materijali: Sigurnost i zaštita zdravlja na radu. Portal skole.hr. URL: http://skole.hr/nastavni- materijali/materijal?nm_action=get_materijal_detaljno&id=1559 (2017-11-29)
[6] Pavlović Šijanović, Sanja. 2017. Digitalni nastavni materijali: Radionica BBC micro:bit. Portal skole.hr. URL: http://www.skole.hr/nastavni-materijali/materijal?nm_action=get_materijal_detaljno&id=1491 (2017-04-05)
[7] Pavlović Šijanović, Sanja; Kristek, Kristina. 2016. Programirajmo svoju budućnost, Mala riznica online aplikacija. Zbornik radova – 18. CARNetova korisnička konferencija CUC 2016. Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet. Zagreb.
[8] Pavlović Šijanović, Sanja. 2017. Digitalni nastavni materijali: Mala riznica online aplikacija. Portal skole.hr. http://www.skole.hr/nastavni-materijali/materijal?nm_action=get_materijal_detaljno&id=1471 (2017-02-06)
[9] Meredith, K. S.; Steele, J. L. i Temple, C.. 1998. Cooperative Learning, Reading and Writing for Critical Thinking Project-RWCT. University of Nothern Iowa & International Reading Associations.
[10] Lemaić, Kristinka; Pavlović Šijanović, Sanja. 2018. Webinari i e-Knjiga u nastavi i promociji obrazovnih programa. Zbornik radova stručne sekcije konferencije CECIIS 2018 Digitalna transformacija obrazovnih institucija. Fakultet organizacije i informatike. Varaždin. 9-13.
[11] Lemaić, Kristinka; Pavlović Šijanović, Sanja; Bojčić, Iva. 2017. Webinar u povodu obilježavanja Dana sigurnijeg interneta. Digitalni časopis Pogled kroz prozor. URL: https://pogledkrozprozor.wordpress.com/2018/02/28/webinar-u-povodu-obiljezavanja-dana-sigurnijeg-interneta/ (2018-02-28)

Suradnja s Organizacijom Status M

u projektu Budi muško – promijeni pravila!

ivaB_tanjaD_kristinkaL_katarinaS

Iva Bojčić, Tanja Dumbović, Kristinka Lemaić i Katarina Savić

Uvod

Industrijska strojarska škola u Zagrebu strukovna je škola pa je težište naše Škole na clip_image002razvijanju učeničkih kompetencija učenjem temeljenom na radu kao i kontinuirani razvoj kulture sigurnosti i zaštite zdravlja na radu. No, nastavnici i stručni suradnici nisu zanemarili ni razvoj socijalnih vještina i kompetencija naših učenika pa ih poučavamo i kulturnom ophođenju, rješavanju problema i donošenju odluka, kritičkom mišljenju, aktivnom građanstvu i vještinama komuniciranja. S obzirom na mnogo veći broj učenika, negoli učenica, jasno je da učenici naše Škole u mnogim kontekstima, kroz svoje uloge u obitelji, zajednici i na nacionalnoj razini, imaju potencijal stvoriti promjenu u stavovima, ulogama, odnosima, pristupu resursima i donošenju odluka koje su od presudnog značaja za ravnopravnost između žena i muškaraca i suzbijanja svih oblika diskriminacije.

Inicijativa, ideja i plan

Kad je riječ o svim razinama pozitivne inicijative i kreativnosti, postoji elementarna istina da nakon tako nečega mogu slijediti samo događaji koji pokreću plimu zbivanja, stvarajući nepredvidljive susrete i izvanredne ideje. Tako smo i upoznali Petra Hokmana i Ivana Makovca, edukatore iz Organizacije Status M, http://www.status-m.hr/kontakt/, organizacije koja osvještava, propituje i dekonstruira društvene norme i stereotipe te promovira odgovorno ponašanje s ciljem izgradnje rodno ravnopravnog, inkluzivnimageog i nenasilnog društva. Radom u zajednici, primarno s muškarcima, Status M osnažuje mladiće, očeve, buduće očeve i pripadnike marginaliziranih skupina za postizanje društvene promjene u zajednici. Organizacija tako informira javnost, osnažuje stručnjake i stručnjakinje te zagovara unaprjeđenje javnih politika i praksi, sve s ciljem ostvarenja svoje vizije – društva nenasilja, inkluzije i rodne ravnopravnosti. Jedna od inicijativa Organizacije Status M jest i projekt Budi muško – promijeni pravila!

Realizacija

Učenici 1.e razreda Industrijske strojarske škole u zanimanju instalater grijanja i klimatizacije sudjelovali su u projektu Budi muško – promijeni pravila! Cilj projekta Budi muško – promijeni pravila! promicanje je rodne ravnopravnosti i suzbijanje svih oblika diskriminacije kod učenika/ca i to održavanjem niza radionica neformalnog obrazovanja i školske kampanje. Tijekom projekta postignuto je sljedeće:

 • održano je deset susreta edukatora s učenicima tijekom kojih je provedeno sedamnaest radionica neformalnog obrazovanja
 • provedena je javna akcija i kampanja ususret Međunarodnom danu ljudskih prava
 • Petar Hokman i Ivan Makovec, edukatori Organizacije Status M održali su predavanje i radionicu „Metode prevencije problematičnog ponašanja adolescenata“ na stručnom skupu Županijskog stručnog vijeća strojarstva Grada Zagreba kojem je nazočilo 45 nastavnika/ca i stručnih suradnika/ca srednjih strukovnih škola obrazovnog sektora strojarstva.

Nastavnici i stručni suradnici ISŠ-a, u suradnji s edukatorima Organizacije Status M, pobrinuli su se da se Međunarodni dan ljudskih prava dostojno obilježi te da se važnost ljudskih prava, zajamčena svakom čovjeku, približi učenicima naše Škole.

Učenici 1.e, 1.c, 2.f, 3.c naše škole i jednog razrednog odjela Strojarske tehničke škole Fausta Vrančića, imali su priliku u petak, 8. prosinca 2017. godine sudjelovati u imageedukativnom predavanju Organizacije Status M, analizirati hegemonijski maskulinitet, rodne norme i stereotipe, pričati o uzrocima i posljedicama različitih oblika nasilja te konstruktivno analizirati dokumentarne filmove ”Erasing Hate” te „Post-war Machismo: Be a Man“. Tijekom kampanje, edukatori su s mladićima analizirali rodne norme i stereotipe kao i načine na koje im se one ”nameću” u društvu. Mladići su imali prilike naučiti o posljedicama hegemonijskog maskuliniteta, negativnim statistikama koje su dio te socijalne norme kao i različitim oblicima nasilja i njegovim posljedicama. Učenici su se jednoglasno složili s porukama ispisanim na majicama koje su im podijelili edukatori Organizacije Status M. Poruke su to koje pozivaju na poštovanje slobode govora te reagiranja, dizanja glasa na nasilje ili bilo kakvog kršenja ljudskih prava

Na zabavan način, o tome govori i Zvonko:

Budi muško, ne budi nasilnik:

Budi muško, poštuj djevojke

Budi muško, ne diskriminiraj

Po završetku kampanje, sudionici su potpisali i Deklaraciju pravih muškaraca, čijim su potpisivanjem i sami postali sudionici u prevenciji i borbi protiv svih vrsta nasilja, posebice rodno-uvjetovanog nasilja. Što kaže Deklaracija pravih muškaraca?

„Pravi muškarac nije nasilnik. Bori se za sprječavanje svih vrsta nasilja nad ženama. Ne koristi se šakama niti uvredama. Razumije važnost nasilja nad ženama kao velikog problema koji se mora riješiti.

imagePravi muškarac se ne boji glasno iskazati stav. Uvijek i na svakom mjestu zalaže se za uvažavanje žena, za rodnu ravnopravnost te nenasilnu komunikaciju.

Pravi muškarac uzor je drugima. Ne zatvara oči pred fizičkim, verbalnim i seksualnim nasiljem. Njegovo ponašanje pozitivan je primjer muškarcima, mladićima i dječacima, nesvjesnima da je nasilje svaki oblik vrijeđanja, ugrožavanja i ponižavanja drugih bića.

Pravi muškarac je tolerantan. On podjednako uvažava sve ljude bez obzira na njihovu različitost. Sposoban je savladati svoj temperament i ne srami se mirno iskazati osjećaje.

Pravi muškarac poštuje žene. Uvažava njihova mišljenja, stavove i slobodu. Zna da je ignoriranje nasilja koje čine drugi jednako opasno kao i nasilje samo.

Pravi muškarac vjeruje u svaku točku ove deklaracije. Potpis ga obavezuje da svojim ponašanjem uvijek i svugdje uvažava ljude te poštuje njihovu ravnopravnost i slobodu.“

Vrednovanje i zaključak

Svaka odrasla osoba koja provede makar pet minuta s nekim djetetom, odgaja ga svojom prisutnošću i primjerom pa je ovim projektom zacijelo postignuto da su učenici mogli zorno uvidjeti da treba započeti bilo što dobro što možete učiniti ili sanjate da možete učiniti. Samo treba krenuti, a hrabrost u sebi nosi snagu, bezbrojne ideje, dobre ljude i događaje i, u ovom slučaju, promociju rodno ravnopravnih normi, pozitivnih životnih stilova i nenasilnog ponašanja mladih muškaraca i sve to korištenjem neformalne edukacije mladih čime se znacčajno unaprijedilo njihovo društveno, fizičko i psihičko zdravlje.

Sigurni smo da smo svi zajedno, barem malo, doprinijeli da naši učenici odrastanjem postanu bolji, pametniji, spretniji, društveniji i odgovorniji mladići. I dalje ćemo nastojati razvijati učinkovite načine suočavanja s rizicima u odrastanju fokusirajući se na snagu mladih ljudi i potporu mladima u tranziciji iz adolescencije u odraslo doba.

Gradeći mentorske odnose pokušavamo ojačati pozitivan razvoj mladih pružajući im potrebne životne vještine kako bi se nosili s izazovima i zahtjevima svakodnevnog života i kako bi upravljali vlastitim životima.

image

Webinar Sigurnost i zaštita zdravlja na radu

kristinkaL_mateS_josipF

Kristinka Lemaić, Mate Sabol i Josip Filić

Industrijska strojarska škola, Zagreb dio je CARNet-ovog pilot projekta e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola. Strukovna smo škola u kojoj je učenje temeljeno na radu i stoga smo, potaknuti podatkom EU statistike (ESAW) da je stopa ozljeđivanja mladih radnika 25% veća nego li kada je riječ o drugim dobnim skupinama, odlučili i na digitalan način usmjeriti buduće mlade radnike na razmišljanje o važnosti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu. Webinar Sigurnost i zaštita zdravlja na radu predviđen je za učenike prvih razrednih odjela srednjih strukovnih škola u obrazovnom području strojarstva, ali smatramo da može koristiti svim učenicima jer, bez obzira na različitosti nastavnih sadržaja pojedinih strukovnih programa, informacije o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu uvijek je dobro naučiti ili ponoviti. Ideja o webinaru sa zanimanjem je prihvaćena od CARNet-a, Hrvatske akademske i istraživačke mreže, a i Hrvatske radiotelevizije pa najavu našeg webinara možete vidjeti u snimci emisije Društvena mreža, emisija je to koja ugošćuje stručnjake iz svijeta obrazovanja i znanosti, i to u desetoj minuti emisije.

Webinar Sigurnost i zaštita zdravlja na radu Industrijska strojarska škola, Zagreb održala je 5. listopada 2017. godine u suradnji s Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu http://hzzzsr.hr/ središnjom ustanovom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u Republici Hrvatskoj, ali i u suradnji s učenicima naše škole koji su snimili film o praktičnoj nastavi u školskoj radionici i izradili animaciju o sigurnosti. U webinaru su sudjelovali učenici iz čak 32 srednje strukovne škole obrazovnog područja strojarstva i to iz Belog Manastira, Brača, Daruvara, Dugog Sela, Đurđenovca, Ivanca, Ivanić Grada, Jastrebarskog, Karlovca, Knina, Koprivnice, Moravica, Našica, Osijeka, Rijeke, Slavonskog Broda, Splita, Šibenika, Valpova, Varaždina, Velike Gorice, Vrbovca i Zagreba. Webinar je uživo pratilo 1300 učenika prvih razreda srednjih strukovnih škola, a iznimno nam je drago istaknuti da su webinar uživo pratili i učenici s posebnih obrazovnim potrebama i teškoćama u razvoju iz Srednje škole – Centra za odgoj i obrazovanje, Zagreb. Snimka webinara poslana je svim srednjim strukovnim školama u obrazovnom području strojarstva i to u cijeloj Hrvatskoj. Još uvijek nam pristižu brojne pohvale, a jedna od najdražih je ona kolegice Klare Jasne Žagar iz Srednje škole Dragutina Stažimira u Svetom Ivanu Zelini čiji učenici nisu pratili webinar uživo, ali su pogledali snimku i „zaista uživali i učili“. U trenutku pisanja ovog teksta snimka webinara ima 472 prikaza.

Webinar Sigurnost i zaštita zdravlja na radu prvi je webinar kojeg je održala škola i u kojem su korištenjem računala i pametnih telefona aktivno sudjelovali učenici diljem Hrvatske rješavajući Kahoot kviz i odgovarajući na pitanja o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu korištenjem digitalnih alata Spiral i Mentimeter.

Ukoliko ovim webinarom uspijemo spriječiti samo jednu, makar i najmanju, ozljedu učenika smatrat ćemo ovaj naš mali projekt velikim uspjehom.

Vukovarski gimnazijalci na skupu mladih ambasadora

Europskog parlamenta u Zagrebu

natasa_vinkovic

Nataša Vinković

IMG_2862Od ove školske godine Gimnazija Vukovar, uz još četrnaest škola iz Republike Hrvatske, provodi edukativni program Škola ambasador Europskog parlamenta pod okriljem Europskog parlamenta Ureda za informiranje u Zagrebu.

5. i 6. svibnja 2017. zajedno sa četrnaest gimnazijalaca iz drugog, trećeg i četvrtog razreda bila sam u Zagrebu na završnom skupu programa simboličnog naziva #MladiEU2017.

Zajedno s još 13 škola iz cijele Hrvatske imali smo čast prisutstvovati pripremljenom IMG_3045 (1)programu. Jedni od najboljih voditelja Hrvatske, Davor Smrtić i Iva Šulentić vodili su program, odnosnu našu nastavu. Nastavu kakvu nikada ranije nismo imali prilike doživjeti. Nakon sata razrednika, odnosno razgovora o najzanimljivijim i aktualnim pitanjima s hrvatskim europskim parlamentarcima, Dubravkom Šuicom, Toninom Piculom, Davorom Škrlecom i Marijanom Petir imali smo priliku sjediti u klupama (točnije udobnim sjedalima Kina Europa) te slušati sate politike i gospodarstva (Josip Bilaver, Biljana Gaća,Vili Rosanda), fizike (Ivica Puljak), informatike (Morena Šimatć), tjelesne i zdravstvene kulture (Tomislav Pacak s video porukom Ivana Rakitića), matematike (Toni Milun), geografije (Davor Rostuhar), dramske kulture (Vedran Mlikota), engleskog jezika (Cody McClain Brown) te završiti sa satom francuskog jezika odnosno filma izrazito pozitivne poruke o sretnom završetku – „Moj život kao tikvica“. Najbolji hrvatski predavači za nas su održali nezaboravna predavanja i pokazali kako znanost može biti zabavna, kako je vjera u sebe i vlastitu ideju ono što je presudno. Imali smo priliku vidjeti kako ustrajnost, rad i trud vode prema uspjehu i ostvarenju snova.

IMG_2887 (1)IMG_2903 (1)IMG_2965 (1)

Završni rad koji smo imali priliku realizirati kao konačnu potvrdu onoga što smo mjesecima ranije proučavali i pripremali, bio je osmisliti kampanju kojom bismo mlade potaknuli na IMG_2842 (1)glasanje. Kako bismo svima ukazali na važnost glasanja i važnost svakoga pojedinca i njegova mišljenja, morali smo uložiti puno kreativnosti, pozitivne energije kao i svo znanje koje smo ranije stekli. Svaka ideja, mišljenje i vizija mogu biti realizirani ukoliko znamo pokrenuti dobru inicijativu. Upravo zato jedna od najvažnijih poruka koju je ovaj susret nosio je uloga mladih u stvaranju drugačijega svijeta i unošenja novih ideja u tumoran politički svijet. Mladi nisu samo naše sutra, mladi su danas. U svojoj srži ovaj projekt stoga nosi upravo edukaciju, uključivanje mladih u razvoj i politički život vlastite države.

DIMG_2920 (1)ostupnost, transparentnost i odlična organizacija doprinjeli su rušenju predrasuda i lošega mišljenja o politici i vlastitoj nemoći jer takvo mišljenje ima većina mladih. Upućena je želja za suradnjom, želja za mišljenjem i novim idejama mladih. Upravo smo tu priliku, pokazati svoje mišljenje, dobili kada smo osmišljavali kampanju za poticanje mladih na glasanje. Sudjelovanjem u ovom projektu puno smo naučili, ostavili predrasude i vratili se s puno pozitivne energije, vjere u sebe i želje za djelovanjem u svrhu promjene i razvoja, vjerom u bolje sutra.

IMG_2827 (1)

Zagrebački MIOC potiče suvremeni pristup poučavanju matematike


 

Ana Jergović

logici

Novi kurikulum fakultativne nastave matematike bit će uskoro dostupan svim srednjim školama u RH na internetskoj stranici XV. gimnazije koja ga je razvijala u sklopu projekta „Matematika između realnog i virtualnog“.

radionice_CakovecGlavni cilj projekta „Matematika između realnog i virtualnog“ bio je osuvremeniti pristup poučavanju matematike novim kurikulumom za fakultativnu nastavu te razviti kapacitete za njegovu provedbu. Zagrebačka XV. gimnazija inicirala je projekt u partnerstvu sa XII. gimnazijom iz Zagreba, gimnazijom Matije Antuna Reljkovića iz Vinkovaca i gimnazijom Josipa Slavenskog Čakovec. Partnerskim školama omogućena je kupnja grafičkih kalkulatora, računala i potrebnih softvera te je održana edukacija o upotrebi kupljene opreme. Projekt je trajao godinu dana, realiziran je uz potporu Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala u ukupnom iznosu od 1.016.019 kuna.

radionice_Vinkovci„Matematika između realnog i virtualnog“ okupila je 30 nastavnika matematike, fizike i informatike te školske pedagoge i psihologe koji su zajedničkim snagama izradili kurikulum fakultativne nastave matematike, četiri vježbenice i priručnik za nastavnike. Naglasak su stavili na drugačiji pristup nastavi kroz upotrebu tehnologije i poticanje učenika na samostalno istraživanje. Ukupno je objavljeno 70 materijala koji su već podijeljeni profesorima matematike u zagrebačkim gimnazijama, a uskoro će i sve škole u Republici Hrvatskoj moći pristupiti materijalima putem internetske stranice XV. gimnazije www.mioc.hr te ih koristiti u fakultativnoj, ali i u redovnoj nastavi matematike.

vjezbeniceVježbenice su podijeljene po temama; prve dvije teme obrađuju na suvremeni, drugačiji način gradivo redovne nastave matematike – Geometrija 1 i 2 te Funkcije 1 i 2. Međutim, teme iz druge dvije vježbenice – Matrice i vektori, modeliranje, statistika i vjerojatnost (vježbenica 3) te Financijska matematika, teorija grafova i optimizacija (vježbenica 4) su većim dijelom za mnoge gimnazijalce novi sadržaji. Urednice priručnika i vježbenica su profesorice XV. gimnazije Sanja Antoliš, Aneta Copić i Eva Špalj. Njih tri su ujedno i same napisale prijavu za čitav projekt te gastudijsko putovanje uspješno dovele do kraja kao koordinatorice projektnih aktivnosti. Prof. Špalj ističe i dojmove sa studijskog putovanja u njemački gradić Lahr: „Posebno me dojmila igrifikacija nastave te važnost koju pridaju kognitivnim razinama, a ne samo reprodukciji.“ Kaže da njemački nastavnici teže većoj aktivnosti učenika, puno se diskutira i raspravlja na nastavi, svi učenici su uključeni, a didaktički materijali za nastavnike su unaprijed dostupni.

Završna konferencija projekta „Matematika između realnog i virtualnog“ održanCopic_i_Spalja je 10. listopada u hotelu Westin u Zagrebu, a fakultativna nastava prema novom kurikulumu je krenula već ove školske godine. XV. gimnazija je i inače iznimno projektno aktivna: provode samostalni projekt za darovite učenike, sudjeluju u Erasmus projektima kao koordinatori ili partneri sa Sveučilištem. „Svaki projekt motivira na daljnje učenje i razvoj novih ideja, ali i potvrdu onog što radimo“, kaže ravnateljica Ljiljana Crnković i zahvaljuje partnerskim školama na sudjelovanju jer je njihov pristup radu i motivaciji učenika obogatio projekt.

Mioc_zavrsna konferencija 1Mioc_zavrsna konferencijaMioc_zavrsna konferencija_2

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost XV. gimnazije.

eTwinning projekt Different Paths but …

Common Democratic Values? u Školi za primalje, Zagreb

jasna_sojer

Jasna Šojer

Demokracija u Europi u posljednje je vrijeme na velikoj kušnji. Eskalacija migrantske krize te brojni teroristički napadi diljem Europe i svijeta doveli su u pitanje osnovne ljudske postulate mnogih europskih zemalja kao i brojne vrijednosti na kojima se zasniva ideja EU. Kako stvari stoje u EU kad je riječ o demokraciji, odlučili su istražiti učenici iz Hrvatske, Francuske, Grčke i Italije u eTwinning projektu Different Paths But Common Democratic Values? (Različiti putevi, ali jednake demokratske vrijednosti?) Osnivači projekta bili Jasna Šojer iz Škole za primalje, Zagreb i Valerie Vergely iz Lycée Jean Jaurès, Montpellier, Francuska, a pridružili su se Eleni Kostopoulou, Grčka te Giuseppe Filigenzi, Italija.

Cilj projekta bio je istražiti razinu demokracije u partnerskim zemljama s obzirom na suvremena događanja i promjene u Europi: povijesne predispozicije, migrantska kriza, položaj žena, pravo na obrazovanje, kultura i suvremena povijesna previranja. Projekti su se provodili u sklopu Građanskog odgoja i obrazovanja i bili su ukomponirani u kurikulum škola angažirajući i nastavnike drugih predmeta.

Naravno, da bi se uopće krenulo u tako zahtjevan projekt, trebalo je razjasniti što je clip_image002demokracija i proučiti povijest demokracije u partnerskim zemljama. Za to su odlično poslužili web-alati Padlet, na kojem su učenici prvo napisali što je demokracija po njihovom mišljenu, a potom je dodana definicija s interneta te pojašnjenje grčke škole u kojoj je projekt vodila profesorica povijesti.

Za istraživanje povijesti razvoja demokracije poslužio je Tricider pomoću kojeg su učenici clip_image004učili što je to suradničko učenje. Grčki učenici potrudili su se da svoju povijest demokracije što detaljnije prikažu pa su to učinili preko google dokumenta smatrajući da se ona nikako ne može sažeti u zadatak Kratka povijest demokracije.

Svaki mjesec učenicima partnerskih škola postavljeno je jedno poticajno pitanje s različitim zadacima koje su trebali ispuniti. Francuski učenici postavili su učenicima partnerskih škola pitanja o situaciji s migrantima u njihovim zemljama, a profesorica engleskog Valerie Vergely poslala je pripremu prema kojoj je u Školi za primalje održan sat engleskog. Učenici talijanske škole clip_image006snimili su intervje s migrantima u svojoj sredini, a jedan od zadataka bio je i izraditi plakate zamišljenih udruga koje nude migrantima svoju pomoć.

Na pitanje Jesu li žene u Europi ravnopravne muškarcima? iz Grčke je stigla priča o njihovoj aktivistici za prava žena Kalirhoe Parren koja je imala vrlo sličan životni put kao Marija Jurić Zagorka u Hrvatskoj pa je jedan sat engleskog u Školi za primalje bio posvećen paraleli tih dviju književnica i sufražetkinja. Prije toga na satu hrvatskog jezika učenici su istražili životni put M. J. Zagorke te posjetili Memorijalni stan gdje su saznali brojne zanimljivosti vezane uz njezin život, te književno i aktivističko djelovanje. Kako bi se navikli na suradnički rad, uz pomoć google dokumenta učenica iz Škole za primalje i učenica iz Chrisoupolis High School napravile su usporednu prezentaciju M. J. Zagorke i Kalirhoe Parren.

clip_image008

Profesorica Jasna Šojer iz Škole z primalje kao inovativnu metodu poučavanja ponudila je Living Newspapers ili Žive novine kojom je na zanimljiv način prikazan problem prava žena odnosno njihove diskriminacije u Europi. Inače, pod vodstvom Jasne Šojer metodi Živih novina poučeni su brojni sudionici radionica Aktivne metode u građanskom odgoju u organizaciji Hrvatskog centra za dramski odgoj koje već dvije godine financira Ministarstvo kulture, obrazovanja i športa. Žive vijest bile su ujedno i završni video projekta u kojem su sudjelovale Francuska, Grčka i Hrvatska. Koristeći metodu projektne nastave učenici su tražili primjere diskiriminacije u svojim zemljama koristeći se internetom, dnevnim novinama, tv-vijestima itd, odglumili i snimili izabrane clip_image010situacije te na kraju u obliku kongresa aktivista za prava žena ili panela stučnjaka ponudili moguća rješenja.

Diskriminirajući razgovor za posao – učenici Chrisoupolis High School

Google dokumenti koristili su i za pisanje članka o Jednakosti u obrazovanju. Tu su svoje snage udružile učenice iz Grčke, Hrvatske i Francuske uspoređujući obrazovne sustave,kurikulum i pravo na obrazovanje u te tri zemlje.

clip_image012

Neki od zadataka u projektu bili su Demokracija u uličnoj umjetnosti i porukama, Demokracija u stripu te korištenje zabavnih alata poput blabberize it ili bitstips. Projekt je dobio nacionalnu oznako kvalitete u Francuskoj, Grčkoj i Hrvatskoj s maksimalnim brojem bodova.

Tolerancija i uzajamno poštovanje uz ENABLE

gordanaL_darkoR

Gordana Lohajner i Darko Rakić

IMG_9128U Zagrebu, 21. i 22. rujna 2016. godine u  hotelu Westinu održala se međunarodna konferencija koja je okupila svjetske stručnjake, roditelje i mlade iz desetak zemalja, uz podršku Europske komisije, kao i institucija poput Vijeća Europe, ministarstava obrazovanja, pučkih pravobranitelja te vodećih tvrtki iz industrije.

Učenici koji su sudjelovali u ENABLE programu i učili o društvenim i emocionalnim vještinama (SEL) skloniji su prijaviti agresivno ponašanje svojih vršnjaka, a i učitelji su svjesniji o problemima takvog nasilja i bolje ga rješavaju, kada se dogodi u razredima. Pokazuju to rezultati dvogodišnjeg projekta kojeg financira Europska Unija i potvrđuju da razvoj društvenih i emocionalnih vještina ima dalekosežne pEnable_konferencija_Zagrebosljedice u borbi protiv vršnjačkog nasilja. Procjene pokazuju i da učenici koji su sudjelovali u programu imaju puno bolju samokontrolu i empatiju, odnosno razumiju i razlikuju vlastite i tuđe osjećaje te kvalitetnije rješavaju nastale probleme. Vodeći svjetski stručnjaci raspravljat će o Enable_Lidija_Kraljtim rezultatima danas i sutra na završnoj konferenciji u Zagrebu, a osim već ostvarenih uspjeha s mladima, konferencija je prilika i za planiranje novih, pa će im se pridružiti i predstavnici Mađarske, Portugala, Italije i Cipra, zemalja koje su također odlučile provoditi taj program u svojim školama. Konferencija se održava pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske, Kolinde Grabar-Kitarović.

IMG_8672Konferencija je započela zajedničkim predavanjem (predavačko-plenarni) gdje su predavači iznijeli s kojim su se izazovima susreli u svojim nastojanjima u prevenciji nasilničkog ponašanja te nas upoznali s najuspješnijim trendovima i strategijama u svijetu. Glavni govornici su bili: Donna Cross , Eleni Tzavela, Chistopher Reynolds (Vijeće Europe), Andrea Parola, Thomas Grond i voditeljica projekta ENABLE Janice Richardson.

Poslije je slijedila radionica s devet timova:

 1. Ellen Stassart & Bart Verswijvel – E-prisutnost i komunikacija
 2. ArteIMG_0988mis Tsitsika & Eleni Tzavela – Socijalno i emocijalno učenje
 3. Jonas Ravn & Nielas-Christian Bilenberg – Empatija i etika
 4. Donna Cross & Sonia Seixas – Uloga promatrača
 5. Mustafa Saidalavi & Anne Collier – Govor mržnje i ekstremizam
 6. Daniel Forjan & Učenici iz Hrvatske – Privatnost i sigurnost
 7. Eleni Papamichalaki & Učenici iz Grčke – Uloga vršnjačke podrške
 8. Parry Aftab & Alessandro Soriani – Uloga vršnjačke podrške
 9. Urko Fernandez & Vitor Tomẻ – Empatija i etikaIMG_9144

Voditelji timova su predstavili svoju temu kako bi privukli publiku da im se pridruže njihovoj grupi. Cilj grupe je bio osmisliti zanimljiv plakat na zadanu temu, a najbolji plakat je bio nagrađe

Neki od predavača na konferenciji

IMG_8935Ann Foxley-Johnson (UK Anti-bullying consultant), Konstantina Kotsi (ENABLE Ambassador, Grčka), Liz Copeland i ENABLE ambasadori iz Wellingtona govorili su o provođenju ENABLE projekta u Grčkoj, Ujedinjenim Kraljevstvu i Novom Zelandu .

IMG_1450Učitelj i ENABLE ambasador, Danijel Forjan govorio je o ENABLE iskustvu u hrvatskim školama. Istražili su u kojoj je mjeri i obliku prisutno nasilje. Učenici su kroz projekt naučiti što je to nasilje, kako ga prepoznati i spriječiti, te kako pokazati empatiju i na taj način osnažiti zajedništvo među svojim vršnjacima. Učitelji su koristili sve dostupne materijale koje su prilagođene uzrastu djece s kojima se provodilo.

„Za nas je važno da se djeca u svojoj radnoj okolini osjećaju sigurnima, a projekt ENABLE osmišljen je upravo s tim ciljem.“

Konstantin Ignatev (Kaspersky Lab) predstavio je program za roditelje koji može predvidjeti opasnosti i zaštititi njihovu djecu bez utjecaja na njihovu privatnost.

Tito de Morais (MiudosSegurosNa.Net) i Sonia Seixas (ENABLE Think Tank member, Portugal) pokazali kako voditi mlade ljude i pokušati smanjiti vršnjačko nasilje.

IMG_8956Eleni Papamichalaki (ENABLE ambasador) pokazala uradak učenika Gimnazije Petroupolius (Atena-Grčka) „Difference“ te u drugom dijelu učenici opisali njihova iskustva, utiske i emocije kao članovi ENABLE vršnjačke podrške.

Alessandro Soriani (Italija) predstavio Ferfilo, ne-profitibilnu organizaciju koja djeluje više od 30.000 talijanskih gradova.

IMG_1507Ken Corish, Ellen Stassart i Andrew Williams u osvještavanju i rješavanju vršnjačkog nasilja trebamo iskoristiti sva moguća sredstva osim glasa, pa tako pjesmom, slikom, videom, glazbom … predstavili Exploratorium platformu kao moguće rješenje.IMG_9167

Niels-Christian Bilenberg (Cyberhus, Danska) predstavio platformu gdje su primjenili ENABLE pristup za tinejdžere.IMG_8943

Urko Fernandez (Španjolska) koristi videoigre kako bi prikazao različite aspekte na pojedine situaciIMG_1638je. Videoigra predstavlja temelj za diskusiju o problemima.

Deepak Tewari (Švicarska) predstavio OYOTY servis – mrežni osobni asistent zasnovan na umjetnoj inteligenciji koji pomaže, uči i vodi dijete u online okruženju.

 

Enable_Janice_RichardsonKonferencija je završila kako je i počela, u planernom-predavačkom stilu. Janice Richardson, voditeljica projekta ENABLE i viša savjetnica u European Schoolnet ističe:

„Samo u okruženju gdje se osjećaju fizički i emocionalno sigurnima, djeca mogu razviti svoje znanje i vještine te ostvariti puni potencijal kao aktivni građani. Jedan od glavnih ciljeva projekta ENABLE je poticanje tolerancije i uzajamnog poštovanja među učenicima, smanjivanjem govora mržnje i nasilja kroz holistički pristup koji uključuje i školu i obitelj, kao i društvene mreže i medije koji imaju veliku ulogu u životima djece.“

Posebnost projekta je suradnja s pridruženim partnerima, odnosno vodećim tvrtkama iz industrije, i to zajedničkim ili povezanim aktivnostima poput, primjerice, Vodafonove kampanje „Budi jak“, kontinuirane podrške Facebooka i Ask.fma protiv vršnjačkog nasilja, istraživanja Kaspersky Laba „Odrastanje online“, kao i najnovije funkcionalnosti Instagrama koja mladim korisnicima omogućava filtriranje komentara koje dobiju na svom profilu.

Posjet Reboot infogameru 2015

alan_belak

Alan Belak

Početkom studenog osvanuo je pokraj vrata učionice informatike veliki plakat s najavom imageodržavanja Reboot infogamera 2015 ( 11.11. do 15.11.2015). Usprkos vrlo kratkom roku u kojem smo se trebali organizirati (uz sve to, da situacija bude složenija, ja radim na dvije osnovne škole), na sreću i radost učenika i mene, ravnatelj, razrednica tog razreda iz kojeg dolazi većina učenika na inf. grupu, pedagoginja i tajnica bili su prilično susretljivi tako da smo svu papirologiju i razne popratne poslove u potpunosti odradili u iznimno kratkom roku i zbog toga smo im, naravno, zahvalni. Iako sam pretpostavljao da će za ovo događanje postojati interes kod učenika, nisam očekivao takvo oduševljenje, ali i brzinu i točnost u onom dijelu koji su oni morali odraditi kod kuće (neki su dolazili u suprotnu smjenu i donosili suglasnosti i sl., a ako nije bilo mene, odlazili bi kod ravnatelja te s njim rješavali stvar). Da je bilo više vremena za organizaciju, broj učenika koji bi išli na infogamer bio bi, sasvim sigurno, znatno veći.

Reboot infoGamer 2015 organizira tim veterana industrije videoigara iz Digitalne Avanture d.o.o., izdavači Reboot-a koji je najveći regionalni tiskani časopis za videoigre, te organizatori jedne od najuspješnijih i najznačajnijih konferencija koja se odnosi na industriju i razvoj igrica – Reboot Developa. Partner i suorganizator sajma Reboot infoGamer je Zagrebački velesajam koji je prepoznao izuzetnu važnost i značaj industrije videoigara. Inače, na infogameru sam doznao da kad se zbroji sav onaj novac koji se u svjetskim okvirima vrti u industriji filma kao i novac iz cjelokupne glazbene produkcije to još uvijek ne premašuje iznos koji se odnosi na industriju igrica.

S obzirom da na informatičkoj grupi u OŠ Goričan zadnjih 1-2 godine sa puno dobre volje, dijelom u školi a možda još više kod kuće, jer to zaista iziskuje puno vremena, izrađujemo obične i edukativne igrice, odlučio sam sa grupom učenica i učenika naše škole otići na Reboot infogamer 2015 da svi zajedno vidimo kako to rade „veliki“ ali i oimageni „mali“ developeri, da se zabavimo i, usput, nešto naučimo. Kroz izradu igrica učimo programiranje i grafički dizajn, spoznajemo da marljiv uporan rad daje razulatate, učimo se timskom radu i uvažavanju drugih. Uostalom, razvoj igrica nije samo informatika, tu ima i puno engleskog jezika (više nego neki misle – literatura je na engl.) a ima dosta i matematike (koordinatni sustav, jednadžbe….). Zato nam je bio posebno zanimljiv dio jednog od ukupno četiri paviljona infogamera na Zagrebačkom velesajmu koji je namjenjen indie (nezavisnim) developerima. Osim toga, prvog dana održavanja, u srijedu, na glavnoj su pozornici bili intervjuirani jedan hrvatski i jedan norveški developer igrica dok su se, istovremeno, u pozadini mogle vidjeti njihove igrice. Zapamtio sam kako se domaći developer pomalo žalio na scenariste svoje igrice jer je na kraju ispalo da se igrica odvija u „intergalaktičkom vremenskom zatvoru“, a još je upečatljivije bilo priznanje da su na ovom sajmu video igara, koji je u međuvremenu postao jedan od najvećih sajmova te vrste u Europi, dobili puno iskrenih komentara na njihovu igricu koji su ih naveli na odluku da dosta toga izmjene i/ili nadopune u igrici.

Naš se posjet Reboot infogameru odvijao odmah prvi dan održavanja i to se pokazalo priličnom dobrom, zapravo, sretnom odlukom jer prvi dan nije bilo gužve kakva je bila slijedećih dana. Dakako, kulminacija je bila u subotu jer je za subotu bilo najavljeno i najviše događanja. Kako sam slučajno doznao dolazeći u neškolskom aranžmanu na isto događanje u subotu, zapravo se na infogamer moglo ući već od otprilike 10 sati iako je na webu ovog sajma bilo navedeno da je početak od 11 sati (valjda da se smanje gužve na ulazu). To se vrijeme moglo iskoristiti za igranje igrica oko kojih je kasnije bilo najviše gužvi kao i za zauzimanje dobrih pozicija za poslije. Najozbiljnija je gužva počinjala od oko 13 ili 14 sati na dalje. Kad smo već kod gužvi na ulazu, za pohvaliti je mogućnost kupnje karata unaprijed tako da sam u subotu glatko izbjegao sate čekanja u redovima, što bi lako moglo upropastiti cijeli doživljaj, dok u srijedu nikakvih posebnih gužvi i nije bilo iako smo također imali unaprijed kupljene karte u džepu. Informacije o kartama bile su pravovremeno objavljene na webu infogamera. Osim kupnje karata online, u našem su se gradu karte mogle kupiti unaprijed u jednom kafiću. Doduše, te su se karte uvijek morale u trafikama pred ulazom u prvi paviljon infogamera zamjeniti za male imagedigitalne kartice ali za tu se zamjenu čak ni u subotu nije čekalo satima nego nekih 10-ak minuta dok su se ljudi koji su kupovali karte na licu mjesta stvarno načekali. Za razliku od ovog, nije za pohvaliti da popust za veće grupe posjetitelja nije bio vidljiv na webu kao ni činjenica da sa kartom možete, barem načelno, samo jednom ući i jednom izaći sa sajma video igrica. Također, raspored događanja po danima je bio objavljen tek par dana prije početka samog događanja tako da nismo mogli ranije „ciljati“ točno određeni dan sa točno određenim aktivnostima.

Jedna od stvari koje su me najviše zaokupljale bila je kako organizirati cijeli posjet infogameru a da ponašanje učenika, posebno kad stignemo na velesajam, bude na prihvatljivoj razini. Ipak se radilo o površini većoj od 10 000 m2, o 4 paviljona, oko 500 igraćih jedinica, preko 50 000 posjetilaca (novi rekord). Međutim, nakon dogovora da nema udaljavanja bilo kamo bez javljanja učitelju, nakon razmjene brojeva mobitela, nakon postavljanja mobitela na „vibru“ i njihovog stavljanja u npr. džepove hlača gdje ih možemo osjetiti za slučaj da se ipak netko zagubi pa ga moramo nazvati jer zbog glasne glazbe ih ionako ne bismo čuli – situacija je bila sasvim u redu. Dogovorili smo i kako ćemo se ponašati kad dio učenika hoće igrati jednu igricu a dio učenika želi ići dalje na neku drugu igricu. Poslije svega toga moram reći da zapravo pravih neugodnih situacija nije ni bilo. Učenici su bili svjesni svojih odgovornosti i poštovali su u vrlo velikoj mjeri naše dogovore…čak su pazili jedni na druge. S druge strane im se dalo prostora da, uvaživši određene razlike među njima kao i prostorni raspored njima poželjnih igrica, ipak odigraju svoje omiljene igrice bez nekakve prezahtjevne kontrole, naravno, ne izuzimajući iz vida njihovu sigurnost.

Osim igranja raznih igrica, uvida u svijet indie developera, slikanja i kratkih razgovora sa slavnima sa youtubea, sviranja „na koncertima u živo“ sa raznim pop grupama, mogućnostima boravka u prigodnom malom kinu, svakako moram istaknuti VR (virtual reality) doživljaje uz pomoć Samsungove tehnologije (zapravo smartphona koji se umetao u naočale). Kad smo na glavu stavili naočale za VR ugođaji su bili nezaboravni…zapravo smo po želji/izboru prebačeni u posve nove svjetove, pa smo tako ronili sa morskim psima, kornjačama, morskim zmijama, ribicama raznih vrsta i dr., boravili na egzotičnim plažama, ispitivali olupine potonulih brodova itd. itd. Nekima su ti novi morski svjetovi bili toliko uvjerljivi da su ruke i noge spontano pravile plivačke pokrete J. To je bio jedan od najupečatljivijih doživljaja i za djecu ali i za odrasle. Zato su redovi na tom odjelu često znali biti vrlo dugi. Ovdje moram pohvaliti obje hostese koje su sa puno strpljena i dobre volje pomagale da izaberemo ono što želimo.

Poseban su doživljaj bile podjele poklona raznih tvrtki iz informatičkog sektora pa su sretnici i znalci (ponekad su se postavljala pitanja vezana na npr. najvažnije igrice pojedinih tvrtki koje su sponzorirale nagrade) tako mogli dobiti tj. osvojiti majice, igraće konzole, tipkovnice za igrice, prigodne komplete legića i sl. Naš je peh bio da smo, u prosjeku, biliimage najsitnija skupina (6. r.) pred pozornicom sa ponekad 500 a nekad i znatno više mladih ljudi koji su bili znatno viši od nas ali smo to iskoristili na način da smo se provukli do, iako samog kuta, glavne pozornice sa koje su se djelili pokloni a zatim smo se potrudili i skandirali/vikali dovoljno složno i glasno što je već u danoj situaciji trebalo vikati tako da su nas već tijekom prve podjele primjetili. Tada su pokloni puno češće polijetali u našem smjeru a poneki poklon bi bio i izravno gurnut u ruke nekoj učenici/učeniku. Podjele poklona su bile, otprilike, gotovo pa svakih sat vremena i na kraju smo se mogli pohvaliti sa većim brojem poklona no što je bilo učenika u grupi. Zgodno je napomenuti da dok smo se odmarali u dijelu jednog od paviljona u kojem tada, igrom slučaja, nitko nije igrao igrice jedna od učenica je otišla odigrati nešto i nakon 10-ak minuta igranja je od tog izlagača dobila na poklon majicu. Naravno, tada su svi iz grupe navalili igrati njihove igrice i dobili su poklone ali su oni bili malo manje vrijednosti od vrijednosti te majice J

U cjelini uzevši, bio je to nezaboravan dan i za učenike i za mene. Nitko se nije izgubio a nije bilo ni ponašanja koje bi narušilo pozitivnu atmosferu cijelog tog dana. Štoviše, u danima i tjednima nakon posjeta sajmu video igrica, kod dobrog dijela učenika se mogu primjetiti „tragovi“ boljeg ponašanja i veće motivacije za rad na nastavi i izvan nje. Možda u cijeloj priči ulogu igra i ozbiljna mogućnost ponovnog odlaska na Reboot infogamer nagodinu u znatno proširenijem sastavu i što se tiče učenika i što se tiče učitelja, a planiramo posjetiti i Interliber za koji sam se uvjerio na posjetu u subotu da je puno zanimljiviji no što je bio prije, recimo, pet ili deset godina i svakako ga se isplati obići jer ima znatno više knjiga zanimljivih naslova/sadržaja koje se mogu kupiti po iznimno niskim cijenama počevši od npr. svega nekoliko kuna ili nekoliko desetaka kuna na više.

Vidimo li se, možda, slijedeće godine na Reboot infogameru i Interliberu ?

Poveznice:
http://www.rebootinfogamer.hr/
http://os-gorican.skole.hr/eduk_ra_un_igrice
http://os-gorican.skole.hr/fotogalerija?show=album&id=189
https://www.facebook.com/events/774087542706907/

Eko projekt 5P

patricija_hiršl

Patricija Hiršl

Eko projekt 5P (Project 5R) se već tri godine provodi u OŠ Mate Lovraka u Zagrebu, a voditeljica projekta je profesorica engeskog jezika Patricija Hiršl. Što znači 5P? Pronađi na tavanu, u podrumu, na glomaznom otpadu…; Promisli što možeš novo napraviti; Preradi, odnosno recikliraj, uz razne tehnike dorade; Ponovno upotrijebi kao uporabni ili ukrasni predmet; Prirodu sačuvaj, da se što  manje koriste prirodni resursi. Radni naslov glasi: „Kad se male ruke slože, sve se može, sve se može!“), a to je ujedno i naslov himne škole Mate Lovraka.

Projekt se bavi ekologijom, recikliranjem proizvoda iz naših domaćinstava, zaštitom prirode, održivim razvojem, ali on je ujedno i rezultat višegodišnjeg iskustva rada u školskom sustavu. Projekt 5P promišlja i o načinima približavanja škole domu učenika, suradnji škole sa roditeljima, rodbinom, užom i širom zajednicom, uključivanju starijih članova zajednice u svrhu prenošenja znanja i iskustava na mlađe naraštaje, uzajamnom prenošenju znanja svih sudionika projekta, na način da je na jednoj radionici mama ili baka nekog učenika edukator, a na sljedećoj učenik, kao i svi ostali sudionici. Projekt također promišlja i o uključivanju manje akademski uspješnih učenika sa ciljem suzbijanja otpora prema školi, uključivanju učenika sa poteškoćama u razvoju, radi lakše socijalizacije, poticanju kreativnosti, promišlja i o mogućim budućim zanimanjima, poticanju rada s rukama i svega onoga što nije tvornička konfekcija s trake, kako se obično kaže „nešto za dušu“, za razliku od inzistiranja na robotizaciji, što je trend u svijetu i kod nas, poticanju ljubavi prema tradiciji i etno sadržajima kao osnovi ljubavi prema Lijepoj našoj, jer malo nas je, ali smo odavna prisutni na ovim prostorima i unatoč sveopćoj globalizaciji ne smijemo zaboraviti na svoj identitet! 

Obožavamo boje, teksture, umjetnost i koncepte u dizajnu. Mislimo da svaka kombinacija boja nosi svoju poruku pa tako nježne, suptilne boje daju romantični štih, žive boje podižu moral i raspoloženje, a izazov nam predstavljaju i kombinacije materijala.

Uglavnom se samofinanciramo, što znači da iz prodaje finalnih proizvoda, koja je rijetka i nedostatna, pokušavamo pokriti troškove za repromaterijal potreban za finaliziranje naših rukotvorina, po principu: nešto rabljeno, nešto novo, da bismo dobili konačni, zadovoljavajući proizvod i to nam predstavlja problem, jer često moramo promišljati skromnija rješenja tehnika dorade, a ne možemo  pozvati ni edukatore izvana koji bi nas educirali recentnim tehnikama, a mogli bismo tom prigodom pozvati u školu i više roditelja zainteresiranih za edukaciju. Dodatnu poteškoću nam predstavlja pomanjkanje strojeva za šivanje, a snalazimo se posudbom rabljenih od roditelja učenika, sudionika projekta, a koji se vraćaju na kraju školske godine.

Dobri duh projekta je profesorica matematike Biljana Grizelj, koja je živi primjer da matematičarke nisu samo strogo matematički nastrojene jer ona zna šivati, plesti, kukičati i često svojim prijedlozima pomaže u osmišljavanju i realiziranju radionica.

U prezentaciji koja slijedi na engleskom jeziku će biti govora o ciljevima, načinu provedbe, rezultatima, promotivnim aktivnostima, odgojno – obrazovnim postignućima, načinu vrednovanja te načinu korištenja rezultata vrednovanja, nakon čega slijedi fotodokumentacija s odrađenih radionica, uz detaljna objašnjenja. Video prilog o projektu, snimljen za emisiju „Dobro jutro, Hrvatska!“, možete pogledati ovdje.

Frankopani u Europi

Comenius partnerstvo škola My Home – Our Planet – My Choice ( My Hope)

dubravka_crnic

Dubravka Crnić

Osnovna škola Frana Krste Frankopana iz Zagreba sudjelovala je u dvogodišnjem Comenius multilateralnom partnerstvu škola 2013. – 2015. pod nazivom My Home – Our Planet – My Choice ( My Hope). Nakon niza uspješnih Etwinning projekata ostvarenih u suradnji s europskim školama, pripremnog susreta i stručnog usavršavanja, ovo je Školi prvo odobreno Comenius partnerstvo. Comenius je jedan od potprograma Programa za cjeloživotno učenje koji provodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije, a otvoren je za nastavnike i stručno osoblje u predškolskom, osnovnom i općem srednjoškolskom obrazovanju. Projekt „My Hope“ se financira iz fonda Europske unije na temelju natječaja AMPEU u okviru Programa za cjeloživotno učenje uz potporu Europske komisije., a ostvaren je u suradnji s partnerskim školama: Collège Simone Signoret (Francuska), Skansevejens skole ( Danska), Escola Sant Ramon ( Španjolska), 50. yıl Ortaokulu (Turska) i Steinhagener Gymnasium – Europaschule in Nordrhein-Westfalen ( Njemačka). Cilj projekta je razvijati svijest o važnosti ekološkog promišljanja i utjecaja čovjeka na prirodu, usporedba naše prakse s ostalim državama ( prijevoz, otpad i recikliranje, potrošnja hrane, alternativni oblici energije), sudjelovanje u komunikaciji na stranom jeziku ( engleski), napredovanje u pismenom i usmenom sporazumijevanju, upotreba IKT-a i alata web 2.0. Projekt se odvijao u četiri faze: prijevoz – otpad i recikliranje – potrošnja hrane – alternativni oblici energije.

Tijekom dvije školske godine ostvarili smo 26 mobilnosti učitelja i učenika.

Prvi susret Comenius partnerstva škola održan je u gradu Belfortu u Francuskoj u rujnu 2013., a školu su predstavljale Suzana Stipković, profesorica biologije i kemije, i Dubravka Crnić, koordinatorica projekta. Belfort je grad od 50 000 stanovnika, smješten u regiji Franche-Compte. Zovu ga „grad lava“ prema velikoj skulpturi lava smještenoj u podnožju citadele, kipara Frederica Bartholdija, čije je najpoznatije djelo Kip slobode u New Yorku. U Belfortu su predstavnici šest europskih škola planirali daljnje aktivnosti partnerstva, upoznali se s francuskim obrazovnim sustavom, radom kolega, ali i družili se kroz zajedničke aktivnosti – geocatching i posjet Alzasu. Susret je bio medijski popraćen te je izašao članak i u novinama. Domaćine i goste je primio gradonačelnik Belforta Mr. Etienne Butzbach. Predstavljanju projekta prisustvovali su predstavnici Ministarstva obrazovanja, prijevoznih tvrtki, a posebno iznenađenje domaćini su pripremili Hrvatima – susreli su se s dugogodišnjim francuskim konzulom u Bosni i Hercegovini.

U siječnju 2014. su prvi put susretu prisustvovali učenici. Cijelo prvo polugodište su Hrvati, zajedno s europskim vršnjacima, istraživali prijevoz u gradu – njegov razvoj i današnju prometnu mrežu. U studenom su bili u posjetu ZET-u i, zahvaljujući gospodinu Tomislavu Juriću, saznali sve o razvoju ZET-a, današnjoj prometnoj mreži, karakteristikama tramvaja i autobusa, linijama, održavanju vozila, planovima za budućnost i upoznali se sa studijom odakle se predstavnici ZET-a javljaju s aktualnim informacijama o prometu i odakle se emitira ZET-ov Youtube kanal. Provedena su dva istraživanja, za učenike i odrasle. Učenici su putem Twinspacea i Etwinninga komunicirali sa svojim europskim vršnjacima te su osim znanja engleskog jezika, proširivali i znanje modernih informatičkih tehnologija. Budući da je puno učenika sudjelovalo u radu, bilo je teško izabrati tko će otputovati na susret u Steinhagen. Zainteresirani učenici su pisali motivacijska pisma u kojima su objašnjavali zašto bi baš oni trebali predstavljati Školu. Izabrano je osmero učenika ( Ivana Kulaš, Mirela Kolak, Anamarija Kučak, Lorena Hlupić, Lea Perasović, Jan Mark Novalija, Marko Nujić i Stipe Marić) koji su otputovali u Njemačku u siječnju u pratnji ravnateljice Jadranke Bjelice i koordinatorice projekta Dubravka Crnić. Učenici su bili smješteni u obiteljima s kojima su komunicirali mjesec dana prije putovanja putem e-maila i Skypa te se tako dobro upoznali prije susreta.

U Steinhagenu je svaka država predstavljala svoju brošuru koju su napravili na temu prijevoza te prezentirala rezultate istraživanja. Osim toga, učili su jedni od drugih o obrazovnim sustavima pojedinih država i pokazali prezentacije o svojim školama. Rezultate istraživanja o prijevozu su učenici i učitelji analizirali na radionicama i uspoređivali praksu Danske, Hrvatske, Njemačke, Francuske, Turske i Španjolske te našli puno sličnosti, ali i razlika među državama.

Učenici su prisustvali i nastavi te su odlučili usporediti njemačke i hrvatske udžbenike i pomoću plakata prikazati učenicima svoje škole. Njemačka škola je „stara“ samo 10 godina i vrlo je moderna te su naši učenici s oduševljenjem koristili blagodati sobe za igre, sobe za odmor, multifunkcionalne dvorane za nastavu tjelesnog te se oduševili opremljenošću učionica kemije i fizike.

Sve učenike i učitelje je primio gradonačelnik Steinhagena Klaus Besser i iznenadio ih poklonima – vrećicama s brošurama i razglednicama Steinhagena. O susretu je izašao članak u novinama Haller Kreisblatt sa slikom hrvatskih predstavnika. Gradonačelnik je dobio poklone iz svih država, a iz Hrvatske su ga iznenadili majicom, ručno oslikanom kravatom ( radom Učeničke zadruge Fran), brošurama i suvenirima iz Zagreba i Hrvatske.

Domaćini su organizirali posjet muzeju Heinz – Nixdorf, najvećem svjetskom muzeju kompjutera u Paderbornu te vidjeli 5 000 godina povijesti, sadašnjosti i budućnosti informacijske tehnologije.

Organiziran je i izlet u Bielefeld, gradu poznatom po tvornici Dr. Oetker. Nalazi se u srcu pokrajine Eastern Westphalia, a ove godine slavi 800. godina postojanja. Comenius ekipe su obišle dvorac Sparrenburg koji potječe iz 13. stoljeća te prošetali starom gradskom jezgrom.

Domaćini su na završnom „Eco Party 2.0“ iznenadili goste programom koji je vodio Ben, popularan voditelj s Kike. Bili smo ponosni na našu učenicu Ivanu koja je na tečnom njemačkom razgovarala s Benom na pozornici. Razveselili smo se kad je hrvatski logo izabran za logo cijelog projekta. Predstavljeni su i završni rezultati i zaključci istraživanja. Večer je završila veličanstvenim vatrometom i koncertom školskog benda.

Njemačke obitelji i hrvatski učenici su se u suzama rastali nakon tjedan dana boravka u Steinhagenu. Hrvati su još posjetili prekrasan stadion Borussije Signal Iduna Park u Dortmundu.

U svibnju 2014. bili smo domaćini 12 profesora i 18 učenika iz partnerskih škola. U radnom dijelu susreta smo predstavljali i uspoređivali radove i statistike vezane uz temu Otpad i recikliranje. Naše europske prijatelje smo proveli kroz Zagreb i upoznali ih s našom kulturom i poviješću. Najviše ih je oduševila ljepota Plitvičkih jezera, a posjetili smo i Krapinu i Muzej krapinskog pračovjeka. Kućama su ponijeli licitarska srca, glagoljičke čestitke i radove koje su sami napravili na radionicama u našoj školi. Posjetili smo Hrvatski sabor i predstavili partnerstvo Domagoju Hajdukoviću, članu Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbora za obitelj, mlade i sport, Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu i Odbora za predstavke i pritužbe i Danielu Mondekaru, članu Odbora za europske poslove, Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbora za međuparlamentarnu suradnju te zamjeniku člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe.

Kroz rad na temu Hrana, naučili smo puno o ekološkom uzgoju hrane zahvaljujući suradnji sa Savjetodavnom službom i dr.sc. Ivanom Danjekom te Eko Severom. U studenom smo na susretu u El Pla de Santa Maria, gradiću u Španjolskoj, te predstavili što smo naučili. Profesoricu likovne kulture Vesnu Pokas i koordinatoricu projekta Dubravku Crnić oduševila je katalonska gostoljubivost i povijest i šarm Katalonije. U vrijeme susreta, u Katalokiji se održao referendum na kojem su se Katalonci izjašnjavali žele li se odcijepiti od Španjolske te je sve bilo u znaku izbora. Naši domaćini su nam organizirali izlete u Tarragonu i Barcelonu. Drugi najveći grad Španjolske i središte Katalonije, Barcelona, spremno prihvaća najnovije međunarodne trendove što je posebno vidljivo u arhitekturi koja svojim živim bojama i neograničenom energijom oslikava upravo tu strast za životom ovoga grada. Gaudíjeve bajkovite zgrade, kip Kristofora Kolumba visok 200 stopa (oko 60 metara) koji pokazuje na more, jedan je dio onoga što nas je oduševilo. Posebno je bila zanimljiva priča o Gaudiju, arhitektu katedrale Sagrada Familia. Gaudí je zamislio baziliku kao golemo alegorijsko djelo. Ova katedrala počela se graditi još 1882. godine, a gradi se i danas.Ona je stalno gradilište, a bit će još dugo s obzirom da je od zamišljenih 18 tornjeva, prema Gaudijevom nacrtu, do danas izgrađeno njih osam Antonija Gaudíja je pregazio tramvaj. Zbog njegovog lošeg izgleda i praznih džepova taksisti su ga odbili voziti u bolnicu u strahu da neće moći platiti vožnju. Nitko nije prepoznao najslavnijeg arhitekta Barcelone, dok ga prijatelji nisu pronašli u bolnici za siromašne sljedećeg dana. Kada su ga htjeli premjestiti u bolju bolnicu, on je to odbio. Umro je dva dana kasnije, a za njim je žalila cijela Barcelona.

Posjetili smo i Barcelonin stadion, na oduševljenje muškog dijela Comenius teamova.

U travnju ove godine u Aalborgu, prekrasnom danskom gradu na fjordu, našu školu su predstavljali Jadranka Bjelica – ravnateljica, Branko Gelenčer – prof. tehničke kulture i informatike, Dubravka Crnić – koordinatorica projekta te sedmero učenika: Mario Petar Bišćan, Jakov Priester, Jan Mark Novalija, Jan Fabijan Tomičić, Iman Ali, Ana Čančar i Karlo Brčina. Aalborg je stari grad i luka na sjevernom dijelu poluotoka Jyllanda (Region Nordjylland) na Limfjordu povezan mostovima sa gradom Nørresundby i četvrti je najveći grad u Danskoj. Grad leži na fjordu Lim. Jedna od zanimljivosti je građevina Utzon centar čiji je arhitekt Danac Jorn Utzon tvorac Opere House u Sydneyu. Prema legendi, Utzon je inspiraciju za najpoznatiju australsku građevinu našao u naletima valova Limfjorda. Aalborg je sveučilišni grad. Tradicija počiva na nasljeđu Vikinga te tako u luci stoji stari vikinški brod koji je pretvoren u restoran. Danci vole bicikl kao jeftino prijevozno sredstvo pa je Aalborg bio pun biciklista, iako je bio siječanj.Najviše smo boravila u Skansevejens skole, osnovnoj školi koju pohađa oko 500 učenika. Obrazovanje u Danskoj počinje predškolom u petoj ili šestoj godini djetetovog života i nastavlja se osnovnom školom koja traje devet godina. Deseta godina je izborna i učenici je odabiru ako žele utvrditigradivo osnovne škole, bolje se pripremiti za srednju školu ili razmisliti što žele dalje. U svakom razredu ima oko 20- 25 učenika. Učenici često samo biraju prostor gdje će napraviti zadatak: u učionici, pomoćnoj učionici, na hodniku, za računalom… Naravno, ta sloboda nije omogućena onim učenicima za koje učitelj procijeni da neće raditi zadano – oni moraju ostati u razredu pod kontrolom učitelja. Sva nastava je fokusirana na učenika i na razvoj njegovih vještina, usvajanje znanja i maksimalni napredak u skladu sa sposobnostima. Učitelji se mogu dogovoriti i na nastavi npr. danskog jezika, podijeliti dva razreda u tri skupine kako bi svakom učeniku bio omogućem čim indivizialiraniji pristup. Postoje i razredi – prijatelji: peti razred je prijatelj prvome, šesti drugome itd. Stariji učenici pomažu mlađima. Naša škola domaćin je posebna po tome jer ima razred za strance. Učenici koji dolaze iz cijele Europe tamo uče danski jezik i pripremaju se za odlazak u redovni razred. Komunikacija s roditeljima se često odvija putem maila i posebnih stranica za suradnju učitelja i roditelja. Učitelji na stranice pišu poruke učenicima, obavijesti o zadaćama i svemu što je važno za razred.

Prezentirali smo što smo naučili u zadnjem bloku aktivnosti – Alternativni oblici energije. U realizaciji projekta smo surađivali s Gradskim uredom za energetiku, Energetskim institutom Hrvoje Požar i DOK-INGom te sve što smo načili i saznali pokazali sudionicima susreta. U Danskoj smo posjetili testni centar za nove vjetroagregate, bunker – muzej 2. svjetskog rata, „hladne Havaje“ na Sjevernom moru i elektranu na valove.

Završni susret partnerstva održan je početkom lipnja u Samsunu u Turskoj. U završnoj evaluaciji susreta vidljivo je da su učenici stekli samopouzdanje u komunikaciji na engleskom i njemačkom jeziku, naučili puno novih web 2.0 alata, osvijestili važnost ekološkog promišljanja i stekli iskustvo koje će pamtiti cijeli život. Svoje dojmove prenose drugim učenicima i vidljivo je porast motivacije za učenje jezika, informatike i izvannastavnih aktivnosti te radu na samom projektu. Svi bi preporučili rad na projektu drugim učenicima. Učitelji su dobili priliku uspoređivati svoj rad s radom europskih kolega, razmjenjivati primjere dobre prakse i unijeti novosti i promjene u samu nastavu i u rad Škole. Škola je dobila europska dimenziju i priliku da daljnji napredak i usavršavanje i uspoređivanje s različitim europskim obrazovnim sustavima.

Komunikacija među učenicima i učiteljima odavno je prerasla okvire projekta. Naši učenici su se posebno povezali s njemačkim vršnjacima. Iako je dio učenika otišao u srednju školu, i dalje žele znati što smo radili, a mnogima je jedan od kriterija odabira srednje škole bio sudjeluje li škola u europskim projektima. Bilo je to neponovljivo iskustvo i aktivnosti u partnerstvu neizmjerno su obogatile i i oživjele način poučavanja učitelja, odnos učenika prema jezicima i IKT-u i potiču nas na još veći angažman i učenje i inspiriraju nas. Učili smo jezik u smislenoj i prirodnoj komunikaciji, otkrivali nove informatičke programe,razmišljali o zaštiti okoliša, kulturi, tradiciji, povijesti, običajima, upoznali nove prijatelje i pritom nismo bili ograničeni učionicom i njenim zidovima.

Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Pričamo o sigurnijem internetu s nižim razredima

zeljka_knezovic

Željka Knezović

U Osnovnoj školi Miroslava Krleže u Zagrebu obilježen je dan Sigurnijeg interneta 20150218_115204predavanjem za sve učenike 3. i 4. razreda te njihove roditelje. Škola je pokazala veliki interes na inicijativu roditelja i to putem Vijeća roditelja da se o ovoj problematici priča upravo u nižim razredima osnovne škole. Naime, škola jako puno ulaže u obrazovanje učenika o sigurnosti na internetu u višim razredima, no uočena je potreba da se o istoj problematici priča već u ranijoj dobi. Vrlo rado sam se odazvala ovom pozivu i pripremila interaktivno predavanje za učenike te razgovor i diskusiju koja je bila vrlo dinamična i zanimljiva. Na žalost vrijeme nas je jako ograničavalo i učenici su nevoljko napustili dvoranu. Ovo samo govori o tome da je škola ovakvom inicijativom napravila veliki korak a da su učenici u uzrastu 9 -11 god. željni razgovora i jako znatiželjni o svemu što se događa na internetu. Razgovarali smo o autorskim pravima, preuzimanju i dijeljenju dokumenata, fotografija, videa i sl., razgovarali smo o pristojnom 20150218_123622ponašanju i komuniciranju na internetu te o pravim i lažnim prijateljstvima te o poticanju razmišljanja o tome s kime smijemo razgovarati na internetu. Učenici su naučili i kome se moraju obratiti ukoliko im se nešto loše dogodi na internetu i s kime to trebaju podijeliti. Učiteljice su također slušale cijelo predavanje i vjerujem da će na sljedećim satovima razrednika nastaviti s ovom temom koristeći interaktivne i zanimljive igre koje je također izradila ekipa autora projekta PetZaNet. O istoj temi no na jednom višem nivou, održano je predavanje za roditelje učenika trećih i četvrtih razreda, također koristeći materijale koji su proizašli iz projekta PetZaNet ali i materijale nastale tijekom nekoliko prethodnih godina a koji se nalaze na portalu www.ucitelji.hr.

Predavanja za učenike ali i za roditelje s budnim okom i aktivnim uključivanjem u samo predavanje, pratila je i ravnateljica.

Nakon svega mogu samo reći da sam uživala pripremajući predavanje koristeći sve materijale projekta PetZaNet, uživala sam razgovarati s učenicima i njihovim roditeljima. Također mogu zaključiti da su i učenici i roditelji željni ovakvih predavanja, učenici žele znati više a roditelji žele čuti sve novosti o napretku tehnologija te čuti s čime se mogu suočiti i kako pomoći svojoj djeci u cilju sprječavanja neugodnosti koje njihova djeca mogu doživjeti putem interneta.