Raptor

vilim_jurkovic

Vilim Jurković

clip_image002Poučavanje programiranja zahtjevan je posao. Pogotovo kada tu kreativnu, inventivnu disciplinu treba prezentirati apsolutnim početnicima, jer edukator mora imati puno umješnosti kako približiti, vizualizirati logiku upravljanja radom računala. Tada se najčešće kreće sa crtanjem dijagrama tijeka, posve isto kao u vrijeme kada se programiranje poučavalo i bez računala u učionici – na papiru.

Iako postoji cijeli niz alata za crtanje dijagrama tijeka računalnog programa, postoji jedan koji je mnogo više od toga. Iza ikone izumrlog reptila i naziva Raptor skriva se zapravo razvojno okruženje za programiranje bazirano na dijagramu tijeka. Radi se o freeware-u razvijenom na US Air Force Academy, Department od Computer Science, a može se slobodno preuzeti na http://www.raptor.martincarlisle.com Na istoj se adresi nalazi i cijeli niz korisnih poveznica o ovome programerskom alatu.

clip_image003Crtajući dijagram tijeka u Raptoru učenici „oživljavaju“ nacrtani algoritam, vide njegovo izvršavanje i kroz interpretaciju lako uočavaju vlastite pogreške. Alat je izuzetno jednostavan i njime se može ovladati vrlo brzo, jer nije potrebno poznavanje složene sintakse. Sadrži tek mali set dobro poznatih simbola za crtanje dijagrama tijeka: ulaz, izlaz, dodjela vrijednosti, odluka, petlja i … poziv procedure. Doista, u Raptoru program jednostavno razlučimo na manje cjeline, procedure, te ih onda pozivamo u glavni program ( main ), pratimo njihovo pozivanje i izvršavanje. Svaka se procedura kreira u zasebnoj novoj kartici u razvojnom okruženju. Svoj dijagram tijeka jednostavno slažemo povlačenjem odgovarajućih simbola na odgovarajuće mjesto prema osmišljenome algoritmu.

Za pokretanje programa i upravljanje njegovim izvršavanjem koristimo tipke Play, Stop, Pause, Step to Next Shape, a po želji podesimo i brzinu izvršavanja. U vrijeme izvršavanja, na lijevoj strani u realnom vremenu, imamo pregled vrijednosti svih varijabli, a po završetku izlaz nam se ispisuje u glavnoj konzoli ( Master Console ). Na raspolaganju nam je upravljanje brojčanim i znakovnim vrijednostima koje možemo smještati i u polja. U Raptor su ugrađene sve standardne matematičke operacije, trigonometrijske funkcije kao i funkcije zaokruživanja te slučajnih brojeva.

clip_image005

Naravno, kako bismo ostvarili sve programske funkcionalnosti nužni su nam još i standardni relacijski i logički operatori koje Raptor također poznaje.

imageRaptor ima ugrađenu i pomoć i uredno će prijavljivati sintaksne pogreške, a za svaki će simbol ( naredbu ) otvoriti prozor pomoći. Zahvaljujući svim tim funkcionalnostima razvojnog okruženja učenik se minimalno opterećuje sintaksom i najveći dio svoje pažnje može usmjeriti na logiku programiranja. U tome mu jednostavno kroz primjere možemo pomoći i komentiranjem – uz svaki simbol dijagrama jednostavno možemo postaviti „balon“ sa tekstom komentara. Kada dijagram želimo ispisati možemo ga podesiti skaliranjem i pogledati pregled prije ispisa. Važna je i funkcija Print to Clipboard koja nam osigurava jednostavan izvoz crteža u aplikaciju za obradu teksta.

Raptor može doista pomoći u počecima učenja programiranja kada bi što više pažnje učenika trebalo biti usmjereno prema analizi problema, razlučivanju na manje segmente, razvoju logike i ispravne semantike, sa što manje opterećivanja sintaksom. Dijagram tijeka koji se crta olovkom oduvijek je bio na tom tragu, ali sada, zahvaljujući Raptoru, on može postati i pravo programersko razvojno okruženje. To je okruženje idealno i za samostalan rad učenika kod kuće, jer se u njemu svaka ideja vrlo jednostavno može i „oživjeti“ i testirati. A za sve one koji su pomislili da se ovdje radi o aplikaciji namijenjenoj isključivo početnicima izazov leži u Objektno orijentiranom modu rada koji može iz nacrtanog dijagrama tijeka generirati Java kod… Očito, Raptor može pružiti sasvim dovoljno izazova svima.

Ususret vremenu

vilim_jurkovic

Vilim Jurković

Ove školske godine u Željezničkoj tehničkoj školi u Zagrebu (odnedavna Tehnička škola Zagreb) započeo sam s ostvarivanjem jedne svoje zamisli i nazvao ju RUN – Računalo U Nastavi. Namjerno pokušavam izbjeći uporabu riječi projekt jer RUN ne sadrži bitne elemente projekta, a imam i dojam da je termin i odveć izrabljen kod nas.

RUN ostvarujem tako da svim zaposlenicima svoje škole na mailing listu, u sustavu skole.hr, tjedno šaljem jedan .pdf dokument u kojem na prihvatljiv način opisujem neki alat, radnju ili rješenje problema s kojim se susreću u svakodnevnom radu na računalu. A teme su zaista šarolike, isto kao i potrebe zaposlenih u školi: upotreba CARNet CMS-a, snimanje CD-a/DVD-a, izrada online ankete, osnove obrade fotografije za web, izrada dobre prezentacije, spremanje datoteka u oblaku (Dropbox), izrada .pdf dokumenta, dijeljenje resursa u lokalnoj mreži itd.

Cilj mojih nastojanja je jednostavan – poklanjanje vremena. A vrijeme je važno…

Ostvarivanje i vrijeme

Postoje dobri razlozi za ostvarivanje ovakve zamisli u mojoj školi. Često se zaboravlja da je za istinsko uvođenje računala u nastavu nužno ispuniti i elementarne pretpostavke, koje nisu isključivo tehnološke. Svakako da je potrebno osigurati sveprisutnost odgovarajuće računalne opreme (računalo, projektor, mreža), ali zasigurno taj proces opremanja ne završava iskrcavanjem iz kamiona i priključivanjem žica. Škola mora imati na raspolaganju smislenu računalnu infrastrukturu koja funkcionira dobro i sigurno čitave školske godine. U TŠZ u svakoj učionici postoji računalo s projektorom i pristupom internetu, a djelatnici se jednako mogu služiti računalima svugdje zahvaljujući podršci poslužitelja. Isti ti poslužitelji osiguravaju dijeljenje resursa, podataka, osiguravaju sigurnost. I koliko god sve to dobro zvučalo ovo je tek nužna, ali ne i jedina pretpostavka informatizacije škole. Naravno, druga je pretpostavka obučenost nastavnika da iskoriste računalo kao svakodnevni alat i da bi se ona ostvarila potrebno je – vrijeme. Na sreću, u mojoj školi proteklo je već 5 godina tog vremena otkako su ispunjeni svi tehnološki preduvjeti za školu primjerenu 21. stoljeću. Kroz sve te godine moje kolegice i kolege stekli su doista puno znanja, vještina i navika u iskorištavanju školskih računalnih resursa. Tako im nije neobično da se jednako koriste računalima u svim prostorima škole, da drže svoje podatke na mrežnim diskovima, razmjenjuju podatke kroz javne mape, dijele pisače i dokumente i s pravom očekuju u svojoj blizini uvijek funkcionalno računalo za rad.
Ali ni tu nije kraj jer pravi je cilj učinkovita uporaba suvremenih IKT alata u nastavi svih nastavnih predmeta i kreativna primjena računala u učenju i poučavanju.

Kreativnost i vrijeme

S pravom se možemo pitati postajemo li pripadnici nove copy/paste civilizacije koji se s uzdahom znaju prisjećati kreativnosti svojih predaka? Nastojimo li samo sačuvati svoje vrijeme živeći u carstvu površnosti koja samo još više proždire i naše i tuđe – vrijeme? I tako u krug.
Brzina promjena, koje neki zovu tehnološki napredak, gotovo nas prisiljava da užurbano prstima i prečesto potražimo ctrl+c, kao da nas tjera da „vozimo po starom“ jer za nešto novo – nemamo vremena.

Ako očekujemo kreativnu primjenu računala u nastavi, nužno je pružiti primjerenu IKT podršku nastavnicima. Tek kada nastavnici upotrijebe vrijedne IKT alate u svome radu možemo očekivati da i učenici kreativno iskoriste računalo, čak i za učenje. Nije dovoljno stručno objasniti nastavnicima da čudnovati neki novi oblaci mogu razvedriti naš dan, ispjevati hvalospjev fejsu ili jednom godišnje prestrašiti sve nekim novim prijetnjama s mreže.
Nastavnicima je potrebna stalna pomoć u radu s računalima, kao i svim „običnim“ korisnicima, ali i podrška u otkrivanju novih kreativnih alata i funkcionalnosti. Svakodnevno i stalno pomagati jezikom prihvatljivim svima. Jedan od oblika dobre pomoći jesu kratke i jasne upute – „kuharice“ koje na jednostavan način opisuju kako računalom ostvariti neki cilj. Iz nekoliko stranica .pdf dokumenta svatko može vrlo brzo ovladati nekom tehnikom ili radnjom uz minimalni gubitak vremena. Normalno je da takvi dokumenti u trenutku primanja nemaju jednaku vrijednost svima, međutim ostaju napisani i možda će nekome biti važni već sutra. S obzirom na to da u svojoj školi već dugo svojim kolegicama i kolegama predstavljam hodajući „helpdesk“, dobro opažam što im je potrebno i što bi im moglo dobro poslužiti ubuduće. Vjerujem da se u navedenom krije jedan od načina kako možemo odškrinuti vrata kreativnosti u učenju i poučavanju primjenom IKT.

I ako spomenem na kraju da bi bilo doista vrijedno kada bi postojao globalni izvor IKT „kuharica“ za cijelu našu populaciju nastavnika, uputa koje poklanjaju vrijeme, nitko ne bi smio kao protuargument spomenuti novac. Jer kažu da je vrijeme novac. A kreativnost, u svim vremenima – neprocjenjiva.

Izrada online ankete

vilim_jurkovic

Vilim Jurković

Potrebe provođenja različitih anketa česte su u svim velikim sustavima pa zasigurno i u sustavu obrazovanja, na svim razinama. Mogu se, naravno, provoditi na papiru, ali to iziskuje mnogo posla, pogotovo u prikupljanju i analizi dobivenih podataka. Idealno je upotrijebiti mogućnosti računala i provoditi ih – online.
Na nedavno održanom stručnom skupu Info@Edu – informatika u obrazovanju sudionici su, kao i na završetku drugih većih stručnih skupova, trebali ispuniti anketu koja je organizatorima vrijedan izvor podataka za poboljšanja i ostvarivanja budućih skupova. Ali – na papiru. Zašto anketu ne bismo ostvarili online? Zašto svaki sudionik na svoju adresu elektroničke pošte ne bi dobio poveznicu za ispunjavanje ankete? I dalje je osigurana anonimnost, a organizatoru je dovoljno tek analizirati grafičke prikaze rezultata. Primjera primjene online anketa ima doista mnogo. Pogledajmo kako ih stvoriti.

Iako je online dostupno mnoštvo alata, i komercijalnih i besplatnih (npr. SurveyMonkey), za primjenu u školi vjerojatno je najbliži Google alat za obrasce (ankete) pod okriljem usluge Google Dokumenti (Google Docs). Sve što nam je potrebno jest Google račun, kojeg mnogi već koriste i za svoju elektroničku komunikaciju. I naravno, na papiru osmišljena anketa koju želimo postaviti na internetu i osigurati njimageenu dostupnost s bilo kojeg računala s vezom na globalnu mrežu.

Svojim Google korisničkim računom prijavimo se na Google Dokumente (Google Apps)

Slika 1. Anketa – Google Dokumenti

imageSlika 2. Anketa – Prijava s Google računom

Nakon uspješne prijave pred nama će biti početna stranica Dokumenata na kojoj će biti imagevidljivi svi naši postojeći dokumenti, a možemo otpočeti i s izradom novog tako što ćemo kliknuti na gumb IZRADI.

Slika 3. Anketa – Sučelje Google Dokumenata

Odmah možemo primijetiti da nam je ponuđena obrada teksta, izrada prezentacija, imageproračunskih tablica, obrazaca, crteža,… Nas ovdje zanima Obrazac jer njime možemo izraditi željenu anketu, učiniti ju dostupnom na internetu, automatski spremati prikupljene podatke u jednu proračunsku tablicu iz koje se stvara prezentacija podataka za analizu. Obrazac nam daje sve što nam je potrebno za provođenje online ankete.

Slika 4. Anketa – Izbornik Google Dokumenata

Odabirom izrade novog obrasca dobit ćemo prozor:

imageSlika 5. Anketa – Stvaranje novog obrasca

Odmah ćemo odrediti naslov obrasca i ukratko navesti na što se on odnosi te krenuti sa stvaranjem prvog pitanja.

imageSlika 6. Anketa – Naslov obrasca i stvaranje prvog pitanja

Svako pitanje ima svoj glavni tekst i tekst pomoći za odgovaranje. Odabiremo jedan od 7 tipova pitanja, a kvačicom određujemo je li odgovor nužan (Postavi za obvezno pitanje). Ako izrađujemo više stranica ankete, razdvojenih prijelomom, imamo mogućnost i automatskog preskakanja nekih pitanja, ovisno o odgovoru ispitanika. Uz imagesvako pitanje s desne strane imamo dostupne alate: Uređivanje, Udvostruči i Izbriši.

Slika 7. Anketa – Alati

Koji se tipovi pitanja mogu koristiti, najbolje možemo vidjeti iz primjera na slici:

imageimage
Slika 8. Anketa – Tipovi pitanja      Slika 9. Anketa – Tipovi pitanja

Dostupni su sljedeći tipovi pitanja:

 • Višestruki izbor (samo jedan odgovor)
 • Odabir s popisa
 • Potvrdni okviri (više mogućih odgovora)
 • Tekst
 • Tekst članka
 • Mjerilo
 • Rešetka

Svi podatci koje anketom prikupimo spremaju se u jednu proračunsku tablicu. I ako napravimo klik pokazivačem mišem na naš obrazac u glavom prozoru Dokumenti vidjet ćemo sva naša pitanja u gornjem retku proračunske tablice. Ako je anketa već i provođena, tu će se nalaziti i odgovori ispitanika.

image
Slika 10. Anketa – Proračunska tablica za smještaj obrasca

Izuzetno je važno da takvu tablicu možemo preuzeti (spremiti) u najrazličitijim formatima (Excel, PDF, … ). U izborniku odaberemo Datoteka –> Preuzmi kao –> odaberemo željeni format s popisa. Želimo li se opet vratiti uređivanju obimagerasca odaberemo tu mogućnost u izborniku na Obrazac –> Uređivanje obrasca.

Slika 11. Anketa – Sve mogućnosti uređivanja obrasca

Izbornik uređivanja obrasca:

 • Dodaj stavku – stvaramo novo pitanje uz odabir njegova tipa. Omogućuje i stvaranje zaglavlja te prijelom stranice želimo li našu anketu podijeliti na zasebne dijelove.
 • Tema – ako ne odabiremo neku drugu temu (izgled) naše ankete postavljena je tema Plain. Kod odabira drugih tema moramo paziti podržavaju li sve naše fontove ( Č,Š…)
 • Ovaj obrazac pošalji putem elektroničke pošte – direktno slanje obrasca
 • Pogledaj odgovore – pregledavamo ih u proračunskoj tablici ili u sažetku u kojem su svi prikupljeni podatci prikazani grafički (idealno za analizu)
 • Druge radnje – nudi mogućnost ugradnje HTML koda na neku mrežnu stranicu koji vodi na određenu anketu (Ugradi). Mogućnost Uređivanje potvrde služi stvaranju automatskog odgovora ispitaniku nakon odaslane ispunjene ankete.
 • Spremljeno – sprema promjene na obrascu

imageOsim lakoće prikupljanja podataka Google Obrasci pružaju mogućnost njihove jednostavne i učinkovite analize kroz grafički prikaz.

Slika 12. Anketa – Sažetak odgovora – grafički prikaz prikupljenih rezultata

Postavlja se još pitanje koja je adresa našeg obrasca na internetu? Koju poveznicu možemo postaviti na mrežnoj stranici ili kopirati u elektroničku poruku kako bismo ga poslali ispitanicima?

Kako bismo to saznali odemo na prikaz obrasca u proračunskoj tablici (Pogledaj odgovore ð Proračunska tablica). U prikazu proračunske tablice u izborniku odaberemo Obrazac ð Prijeđi na aktivni obrazac. Pred nama će biti prozor za ispunjavanje obrasca (onako kako će ga vidjeti ispitanici). U istom tom prozoru u adresnoj liniji internetskog preglednika nalazi se mrežna adresa naše ankete koju je dovoljno označiti pokazivačem miša i kopirati u elektroničku poruku ili neko drugo mjesto kao pimageoveznicu. Takve su adrese duge i komplicirane i stoga je važno da ih uvijek označimo od početka do kraja i kopiramo.

Slika 13. Anketa – pokretanje obrasca (ankete) u pogledu koji će vidjeti ispitanici

Kako bismo osigurali da našoj anketi mogu pristupiti ispitanici, moramo osigurati dijeljenje stvorenog obrasca. U glavnom prozoru Google Dokuimagementi napravimo desni klik na obrazac (dokument) koji želimo dijeliti (slika 13) –> Dijeli –> Dijeli.

Slika 14. Anketa – Dijeljenje dokumenta

imageNakon odabira mogućnosti Dijeli javlja se prozor u kojem je vidljivo da je dokument trenutno postavljen kao Privatno, a mi želimo da mu pristupe svi koji imaju poveznicu.

Slika 15. Anketa – Postavljanje dijeljenja dokumenta

imageU prozoru postavimo mogućnost Svatko s vezom i to potvrdimo sa Spremi. Tada će naš dokument dobiti atribut Dijeljeno i postat će dostupan svima koji imaju poveznicu do njega.

Slika 16. Anketa – Postavke dijeljenja – Svatko s internetskom vezom

Provođenje anketa online silno može pojednostaviti postupak prikupljanja podataka i njihove analize, a jednostavnost stvaranja i ostvarivanja može biti dobar razlog za primjenu čak i u obrazovanju.