Stručni skupovi Sigurnost i zaštita djece na internetu

viktorija_hrzica

Viktorija Hržica

Krajem lipnja, za učitelje i nastavnike informatike i računalstva, održani su međužupanijski stručni skupovi s temom Sigurnost i zaštita djece na internetu koji je organizirala Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek. Skupovi su održani 27. lipnja u Lužanima za Brodsko-posavsku i Požeško-slavonsku županiju, 28. lipnja u Josipovcu za Osječko-baranjsku i Virovitičko-podravsku županiju te 30. lipnja u Vukovaru za Vukovarsko-srijemsku županiju. Na skupovima je prisustvovalo više od 200 učitelja i nastavnika.

tamaraS osnovama Informacijske pismenosti i vrednovanjem informacija – prisutne je upoznala savjetnica za stručne suradnike knjižničare Tamara Zadravec, prof. Kroz svoje izlaganje te kroz rad u skupinama, prisutne je uputila u samu srž problema i vrlo uspješno ih pozvala na suradnju sa školskim knjižničarom.

ivanaMediji kao odgojno sredstvo i sredstvo zlostavljanja – bila je tema s kojom je prisutne upoznala Ivana Biljan, prof., viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge. U svome izlaganju iznijela je mnogo podataka vezanih uz temu popraćenih iskustvom i posebno skrenula pozornost na dvostruku ulogu medija u našim životima, ali i životima naše djece.

S temom Djeca i mladi u riziku društvene mreže – prisutne je updarkooznao gospodin Darko Ćorković, MUP, Policijska uprava Osječko-baranjska. Prisutni su upoznati s predostrožnim programima i aktivnostima koje provodi policija te s osobama u njihovim županijama koje se bave ovim područjem. U svome je predavanju gospodin Ćorković iznio mnoštvo podataka, ciljano po županijama te je prisutne upozorio na određene zakone i zakonske odredbe kojih se djelatnici u školama trebaju pridržavati i kome se, u slučaju potrebe, mogu obratiti.

Poslije ovih izlaganja na red je došlo izvanredno predavanje gospodina Tomislava Ramljaka, tomislavpredsjednika Centra za nestalu i zlostavljanu djecu. U svome predavanju Mogućnost zaštite djece od neprimjerenih sadržaja na internetu koje nudi Centar za nestalu i zlostavljanu djecu iz Osijeka, gospodin Tomislav Ramljak upoznao je prisutne s aktivnostima Centra te ponudio neka rješenja koja mogu pomoći učiteljima, ali i roditeljima kako bi se smanjile opasnosti kojima su djeca izložena na internetu.

Primjeri iz prakse

Na skupovima su prikazani uspješni primjeri iz prakse, koji su imali za cilj potaknuti prisutne da u svojim školama osmisle predostrožne programe i pridruže se obilježavanju sljedećeg Dana sigurnijeg interneta.

Kako je izgledalo na skupovima, donosimo vam kroz foto-albume.

 

Skup je bio izuzetno koristan i dobro prihvaćen, što je vidljivo iz vrjednovanja:

tablica1

tablica2

Prenosim neke od izjava sudionika:

Tijekom skupa ostvari-la/o sam svoje profesionalne ciljeve…

 • upoznat sam s temama koje su primjerene i važne za rad u školi (rad s djecom i mladima)
 • upotpunio sam svoje znanje vezano za sigurnost djece na internetu, oblike prijetnji, savjete za predostrožnost i sl.
 • dobila sam neke nove ideje za nastavu, SZU, nastavničko vijeće
 • tema je jako zanimljiva i korisna za naš rad, predavači su bili izvrsni
 • saznala sam načine sigurnijeg korištenja interneta, zaštite djece pri korištenju mreže, kako riješiti probleme, prijaviti zlostavljanje, program SINI
 • unaprijedila sam znanje vezano uz mogućnost zaštite učenika od neprimjerenih sadržaja, radnji i osoba
 • dublje sam analizirao utjecaj medija, korištenja društvenih mreža bez nadzora i dr.
 • s većom pozornošću ću pratiti rad učenika na internetu, a pogotovo sudjelovanje na Facebooku
 • informiranje o sadržajima važnim za nastavu i odgojnu praksu
 • ugodna atmosfera i poticajna okolina.

Najviše mi je koristilo…

 • niz informacija o načinu zaštite djece i privatnog područja života od negativnih strana medija
 • čuti preporuke i savjete gospodina Ramljaka (CNZD) i gospodina Ćorkovića (MUP)
 • iskustvo drugih – njihovi pogledi na određene pojave i događanja o kojima sama nisam razmišljala, rješenja problema koje su predložili
 • podatci dobiveni od pripadnika MUP-a
 • suradnja s MUP-om
 • primjeri iz prakse
 • vježba u grupama
 • informacije o štetnostima i putovima zlouporabe interneta prema djeci
 • predavači izvan sustava MZOŠ – policija, udruge, radi proširenja kontakata i područja rada na predostrožnosti nasilja na internetu.

U svom daljnjem radu mislim da je moguće…

 • više upoznavati djecu, roditelje i ostale nastavnike o štetnostima i opasnostima na internetu te nastojati zaštititi djecu
 • primijeniti neke dobivene informacije u radu i prijenosu informacija roditeljima, kolegama i učenicima
 • trajno obrazovati učenike, roditelje, nastavnike o sigurnosti i zaštiti djece na internetu
 • organizirati u svojoj nastavi predavanje Sigurnost i zaštita djece na internetu na ovaj način
 • iskoristiti većinu savjeta kako bi se poboljšala sigurnost učenika. Prvenstveno propitati njihova iskustva kako bih se znala postaviti ubuduće
 • više brinuti o vremenu koje učenici provedu u pretraživanju i korištenju računala
 • „Dugotrajan boravak u igri računalom je zločin prema svom slobodnom vremenu i napredovanju – moderno ropstvo ne samo danas nego i sutra“.
 • veća suradnja s policijskom upravom, odsjekom za predostrožnost – organiziranje predavanja u školi za djecu i roditelje
 • informirati roditelje o bitnim sadržajima na roditeljskim sastancima. Osmisliti i bolje obraditi sigurnost na internetu kroz nastavu
 • uklopiti u sate razrednika i roditeljske sastanke osobe iz MUP-a na temu Sigurnost na internetu.

Mapa profesionalnog razvoja

viktorija_hrzica

Viktorija Hržica

Tijekom proljetnog odmora za učenike organizirani su stručni skupovi za učitelje i nastavnike informatike i računalstva iz pet slavonskih županija. Dva skupa s temom Mapa profesionalnog razvoja održana su 28. travnja u OŠ „Mato Lovrak“ u Novoj Gradiški te 29. travnja u OŠ „Mladost“ u Osijeku.

VisnjaSkupovi su bili interaktivni, izmjenjivala su se predavanja, demonstracije, individualni rad i rad u skupinama, pri čemu je posebna pozornost dana interakciji među sudionicima. Predavačica je bila Višnja Vekić-Kljaić, odgajateljica-mentorica. 

Ciljevi stručnoga usavršavanja bili su:

 • upoznati strukturu ISSA (International Step by Step Association) pedagoških standarda i njihovu primjenu u vlastitoj praksi,
 • osvijestili vrijednost Standarda u vlastitom radu kao instrumenta za samoprocjenu te planiranje i unaprjeđenje rada,
 • promisliti koje aktivnosti u odnosu na ISSA-inu definiciju kvalitetne pedagoške prakse učitelji koriste u svom razredu,
 • razmijeniti iskustva i promišljanja o načinima unapređenja kvalitete vlastitog rada,
 • spoznati što je Mapa profesionalnog razvoja, a što ne bi trebala biti,
 • upoznati karakteristike dobre Mape profesionalnog razvoja,
 • planirati i napisati svoj MOKRO cilj za svaki ISSA standard (MOKRO ciljevi koje su sudionici napisali,

 • napisati svoju filozofiju poučavanja za svaki Standard (sudionici su ovaj cilj ostvarili u obliku domaće zadaće, pri čemu ime je pomogao podsjetnik.

ISSA Pedagoški standardi su instrument koji služi za unapređenje kvalitete rada učitelja. Standardi se odnose na sljedeća područja:

 1. Interakcije

 2. Obitelj i zajednica

 3. Inkluzija, različitosti, demokratske vrijednosti

 4. Praćenje, procjenjivanje i planiranje

 5. Strategije poučavanja

 6. Okruženje za učenje

 7. Profesionalni razvoj

Svrha ISSA pedagoških standarda je omogućiti odgojno-obrazovnim djelatnicima uvid u kvalitetu vlastitoga rada, omogućiti daljnje planiranje vlastitog razvoja i stvaranje novih strategija za unapređivanje vlastite odgojno-obrazovne prakse.

Kako bi se sudionici što bolje uključili u rad, upućeni su na ISSA pedagoške standarde i njihove indikatore. Nakon toga sudionici su podijeljeni u skupine te su promatrali videozapis nastavnoga sata i pratili ostvarenost standarda: Interakcije, Okruženje za učenje i Strategije poučavanja za smisleno učenje. Uz svaki indikator naveli su konkretan primjer iz prakse koji su vidjeli na snimci. Nakon izlaganja skupina, povela se rasprava o onome što su vidjeli te što su mogli potkrijepiti indikatorima pojedinih standarda. Rasprava je bila vrlo živa, konkretna i konstruktivna.

Nakon rasprave zaključeno je da Standarde mogu koristiti:

 • učitelji/nastavnici – za samoprocjenu,

 • savjetnici, mentori, stručni suradnici – za vanjsku vrjednovanje,

 • ravnatelji – za planiranje unapređenja rada.

Nakon objašnjenja i shvaćanja važnosti postojanja standarda, sudionicima je objašnjeno što je Mapa profesionalnog razvoja:

 • Dobro organizirana mapa prikazuje profesionalni razvoj učitelja i pomaže mu u samoprocjeni vlastitog rada.

 • Dokumentira uvjerenja, najbolja iskustva, upoznatost s područjem rada.

 • Ona je vizualni alat koji bi trebao pomoći verbalnom odgovaranju na pitanja i ilustraciji ključnih područja razvoja.

 • Svaka mapa je jedinstvena, po njoj se razlikujete od ostalih.

 • Mapa je dokument vašeg dubinskog profesionalnog razvoja i ocjenjivanja promjena u vašoj filozofiji rada i razmjeni mišljenja s ostalim sustručnjacima.

 • Iskusnima je mapa izazov za daljnji razvoj.

 • Pažljivo napravljena mapa odražava tko smo mi kao stručnjaci, dokumentira naša vrijedna iskustva za naše kolege, obitelji, program i profesiju.

 • Motivira nas za korištenje novina u uzbudljivom svijetu odgoja i obrazovanja.

Mapa nikako ne bi trebala biti:

 • Foto-album; u njoj treba biti mjesta za fotografije, ali ne isključivo i samo za fotografije, one trebaju potkrepljivati naše iskustvo, filozofiju i pedagogiju.

 • Zbirka isječaka, bilješki; mapa treba naglasiti vještine, a ne odvraćati pažnju od njih.

 • Paket koji ćemo izručiti stručnim osobama (savjetnici, pedagogu, ravnatelju).

Nakon definiranja što je Mapa profesionalnog razvoja, sudionici su upoznati s obilježjima dobre Mape profesionalnoga razvoja:

Strukturirana

  • organizirana mapa sadrži dokumente koji ilustriraju rad,

  • kreativno prikazuje rad učitelja/nastavnika.

Sveobuhvatna

  • presjek cjelokupnog rada govori o vještinama i znanjima koje je učitelj/nastavnik usvojio,

  • trebala bi prikazivati napredak kroz vrijeme.

Selektivna

  • mora biti čitljiva,

  • sadržaj svoje mape ograničite samo na ono što je neophodno.

Sudionici su u skupinama, po Standardima, dogovorili koje bi dokumente trebalo uložiti u Mapu.

Koliko su učitelji i nastavnici bili zadovoljni temom i naučenim na skupu, možete vidjeti iz sljedećeg grafikona:

image

Dojmovi sudionika iz evaluacije skupa:

Tijekom skupa ostvarila/o sam svoje profesionalne ciljeve

 • Upoznavanje standarda mape profesionalnog razvoja.
 • Naučio sam nešto novo, tj. kako napraviti mapu.
 • Osvijestila – naučila kako krenuti u pravljenje svoje mape profesionalnog razvoja.
 • Unaprijedila znanje o profesionalnoj mapi osobnog razvoja.
 • Konačno sam konkretno čula informacije o pojmu „mapa profesionalnog razvoja“ i shvatila koliko vremena zahtijeva njezina izrada.
 • Naučila kako sistematizirati materijale.
 • Naučio sam kako kvalitetno izraditi mapu profesionalnog razvoja.
 • Individualno usavršavanje (pedagoško).
 • Detaljno upoznavanje s pojmom mape profesionalnog razvoja.
 • Super odabrana tema i prekrasno vođenje cijelog skupa.
 • Kako usmjeriti svoje usavršavanje, u kom smjeru se kretati.
 • Upoznao se s ISSA standardima i upoznao način izrade profesionalne mape.
 • Saznala više o ISSA pedagoškim standardima i mogućnostima prikazivanja i osobnog praćenja svoga rada.
 • Čuli smo nešto novo, dobro, ali sveobuhvatno je i dalje slijedimo previše administracije.
 • Spoznaja kako sistematizirati dokumente o vlastitom razvoju.
 • Saznala što je mapa profesionalnog razvoja i kako upotrijebiti stečena znanja.

Najviše mi je koristilo…

 • Opis standarda mape profesionalnog razvoja.
 • Kako napraviti svoju mapu profesionalnog razvoja u budućnosti :).
 • Isticanje pojedinih strategija kroz konkretan primjer – film.
 • Nove informacije.
 • Rad u skupinama i konkretni primjeri.
 • Radionički tip predavanja.
 • Sistematizacija sadržaja vezanih za prezentaciju napredovanja.
 • Kako dokumentirati strategiju.
 • Sve!
 • Informacije o organiziranju vlastitog napredovanja.
 • Sve mi je bilo korisno.
 • Rad na standardima i indikatorima te njihova analiza kroz primjere.
 • Saznanje o postojanju mape profesionalnog razvoja.
 • Upoznavanje dijelova mape profesionalnog razvoja u skladu s pedagoškim standardima.
 • Novi način praćenja osobnog razvoja i savladavanje poteškoća.
 • Rad u grupama na svim područjima rada.
 • Izrada osobne mape.
 • Konkretni primjeri iz prakse.
 • Razrada teme po standardima (radionice) kroz nastavu informatike.
 • Što sam prepoznala koliko neke metode koje koristim u nastavi zapravo pokrivaju dosta indikatora s kojima sam se danas upoznala.

Poteškoće pri realizaciji…

 • Nema.
 • Nije ih bilo.
 • Nedovoljno vremena.
 • Moja osobna kreativnost.

U svom daljnjem radu mislim da je moguće…

 • Primijeniti saznanja s radionice/skupa i izraditi vlastitu mapu profesionalnog razvoja i dalje ju nadograđivati.
 • Primijeniti mape profesionalnog razvoja u nastavi.
 • Koristiti danas naučeno.
 • Sistematizirati, napraviti i razvijati (obogaćivati) svoju mapu profesionalnog razvoja.
 • Iskoristiti nove informacije.
 • Koristiti to predavanje u izradi vlastite mape.
 • Iskoristiti novonaučene elemente vezane uz obrazovne standarde.
 • Primijeniti sve što sam danas naučila.
 • Izraditi mapu profesionalnog razvoja.
 • Upotrijebiti naučeno.
 • Primijeniti naučeno.
 • Izraditi osobnu mapu profesionalnog razvoja.
 • Napraviti mapu profesionalnog razvoja.
 • Iskoristiti mapu za napredovanje.
 • Primijeniti stečeno znanje.
 • Iskoristiti naučeno.
 • Izraditi mapu profesionalnog razvoja.
 • Osvijestiti povezanost svog rada s ISSA pedagoškim standardima te konkretnije pratiti svoj rad i razvoj.
 • Načiniti mapu profesionalnog razvoja, ali je veliko, dodatno opterećenje na ionako veliko opterećenje prof. informatike.

Poruka predavačima/voditeljima (može se imenovati)

 • Odlična radionica!
 • Samo nastavite tako!
 • Izvrsno vođena radionica, stručna, sažeta i jezgrovita. Bravo!
 • Pohvala predavačici Višnji. Puno uspjeha u radu. Hvala na inspiraciji. Hvala savjetnici.
 • Sve je OK.
 • Zanimljivo, dinamično i korisno predavanje, organizirana radionica je dobar poticaj za daljnji rad.
 • Odlično! Odlična priprema i organizacija.
 • Odličan stručni skup. Čestitam predavačici na komunikacijskim vještinama.
 • Samo tako dalje.
 • Bilo je vrlo korisno. Hvala.
 • Sve super!
 • Budite kreativnije, dajte interesantnije teme – primjere iz prakse (nastava), rad s učenicima, skratite skup vremenski.
 • Hvala na odabiru dobre teme i dobroj razradi!
 • Hvala na novim informacijama i ugodnom okruženju.
 • Moglo bi biti malo brže (mislim na vrijeme našeg grupnog rada).
 • Metode rada – izvrsne. Komunikacija – odlično, edukativnost – izvrsno.
 • Sve pohvale!

   VIII. obrazovni forum – „Iskustvom i suradnjom do otvorenih vrata“

   viktorija_hrzica

   Viktorija Hržica

   interaktivne-otvorene-skole115. travnja  2011. godine u Osnovnoj školi „Mladost” u Osijeku održan je VIII. obrazovni forum koji je organizirala hrvatska udruga „ Interaktivne otvorene škole“ (IOS) iz Osijeka. Riječ je o projektnim aktivnostima Jačanje regionalne mreže skolainteraktivnih otvorenih škola kao generatora pozitivnih društvenih promjena u sklopu međunarodne suradnje s udrugama MIOS iz Tuzle (Bosna i Hercegovina) i IOS iz Novoga Sada (Srbija). Tema skupa bila je Iskustvom i suradnjom do otvorenih škola

   dvorana

   Forumu je prisustvovalo dvjestotinjak sudionika – učitelja, stručnih suradnika, ravnatelja, učenika te predstavnika prosvjetnih vlasti.

   edina

    

   Na početku skupa sudionike je pozdravila Edina Suljić, direktorica Međunarodne udruge IOS iz Tuzle.

   daniela

    

   Skup je otvorila zamjenica gradonačelnika Grada Osijeka Danijela Lovoković, dipl. ing. arh.

   ladaLada Puharić-Ilić, stručna suradnica – pedagoginja, održala je zanimljivo uvodno predavanje u kojemu je navela aktivnosti udruge od njenog osnutka, posebno naglašavajući područja kvalitete koja škole-članice žele postići ili poboljšati. Bogata arhiva radova nastalih u sklopu rada udruge svima je otvorena za uporabu. Predavanje je završila čitanjem priče kojom je potvrdila svoje riječi.

   Doc. dr. sc. Marija Heffer, profesorica na Medicinskom fakultetu u Osijeku, održala je pozvano predavanje „Memorija kod djece“ u kojemu je na zanimljiv i jednostavan način govorila o mozgu, učenju i pamćenju.

   marija heffer1marija heffer2

   Poslije predavanja skup je nastavljen radionicama koje su vodili članovi udruga IOS-a iz sva tri grada:

   • Osijek – „Naučiti kako učiti i kako izraditi umne mape“

   • Tuzla – „Male ruke – velika djela“ – radionica za učenike
   • Novi Sad – „Uvjeti uspješnog učenja“

   potvrdeNakon održanih radionica predstavljeni su rezultati rada i podijeljene potvrde o stručnome usavršavanju.

   Skup je završio ručkom te zajedničkim razgledavanjem Osijeka.

   Inovativni učitelji i nastavnici u Moskvi

   viktorijaH_darkoR

   Viktorija Hržica i Darko Rakić

   1U2 Moskvi je od 22. do 24. ožujka održan Europski forum inovativnog obrazovanja. Na Forumu su prikazani radovi inovativnih učitelja iz mnogih europskih zemalja, a Hrvatsku su predstavljali Darko Rakić iz OŠ Popovača i Viktorija Hržica iz AZOO-a. Darko Rakić sudjelovao je u natjecateljskom dijelu sa svojim projektom Od ideje do filma, a Viktorija Hržica u radu procjenjivačkog suda.

   Natjecanje

   Forum je trajao tri dana tijekom kojih su se izmjenjivale različite aktivnosti i obveze. Prvoga dana učitelji su svoje projekte predstavili članovima ocjenjivačkog suda u obliku razgovora u trajanju do 30 minuta.

    34

   Foto galerija –  Atmosfera

   Nakon uvida u sve radove, proglašeni su pobjednici i najbolji radovi koji će ove jeseni sudjelovati na Svjetskom forumu u Washingtonu, SAD. Na Forumu je sudjelovalo 39 europskih država s 88 radova, a u donjoj tablici je popis pobjednika te tri najbolja rada u svakoj od 6 kategorija.

   tablica

   Poveznice:
   Training Firm – Online Week
   Lost and Found Destinies
   genY
   Forensics in the Classroom
   Knowledge tests
   Grandma’s Games

   Na stranici http://www.partnersinlearnin… možete pronaći sažetke svih prijavljenih radova.

   Foto galerija – Završnica

   Predstavljeni radovi bili su izuzetno kvalitetni i teško je bilo odabrati najbolje. Što o svome radu i radovima koje su prezentirali kažu učitelji, njihovi autori, pogledajte u videozapisima.

   Predavanja i radionice

   Osim natjecateljskog dijela, Forum je obilovao predavanjima i radionicama. Vodeći Microsoftovi stručnjaci u programu Suradnici u učenju te predstavnici ruskih državnih obrazovnih institucija održali su izvrsna predavanja u kojima su govorili o temama vezanim uz poboljšanje nastavne prakse. Osobno me se dojmila izjava Lauren Woodman, General Manager, Worldwide Partners in Learning.

   56

   Donosimo djelić atmosfere s predavanja.

   Održano je i 13 radionica za učitelje o različitim temama:

   • Aktivno učenje uz pomoć novih tehnologija,
   • Uporaba vijesti u razredu – ideje i pristupi (predavanje dopunjeno blogom),
   • SHOUT!,
   • SEK 2.0: Izgradnja globalne obrazovne zajednice uz pomoć Live@edu servisa,
   • Učenje preko granica – didaktička iskustva web konferencije korištenjem Microsoftovog Live Meetinga,
   • Online Safety,
   • Kreativnost i inovativnost korištenjem Microsoftovih tehnologija,
   • Inovativno poučavanje i istraživačko učenje,
   • Microsoft IT akademija – put k povećanju zapošljivosti,
   • Mouse Mischief – kako predavanja učiniti interaktivnima i zanimljivima,
   • Od poučavanja k učenju – stvaranje i ujedinjavanje znanja pomoću modula u OneNoteu,
   • Multipoint Server 2011 – otvaranje novih mogućnosti u pristupu tehnologiji,
   • Digitalno organizirani nastavni planovi za zanimljivo poučavanje i učenje.

   Kako je to izgledalo, pogledajte na priloženim fotografijama.

   I pored pretrpanog rasporeda, uspjeli smo vidjeti ponešto i od grada, koji nas je svojom veličinom zadivio i često ostavljao bez teksta. Moskva je grad s više od 11 milijuna stanovnika. Gužve u prometu su stalne pa nam je često bilo potrebno više od sat vremena da nas autobus doveze iz hotela u kojemu smo boravili do hotela u kojemu se održavao Forum, a koji su udaljeni oko 12 km!

   Foto galerija – Grad

   Stručni skup povodom Dana sigurnijeg interneta

   viktorija_hrzica

   Viktorija Hržica

   CNZD logo

   Centar za nestalu i zlostavljanu djecu iz Osijeka je povodom Dana sigurnijeg interneta organizirao stručni skup o sigurnosti na internetu za odgajatelje, učitelje, nastavnike, stručne suradnike, ravnatelje obrazovnih ustanova, zdravstvene djelatnike, roditelje i sve koji su zainteresirani za ovu temu.

   cnzd-vodstvo

   Skup je održan 8. veljače 2011. u hotelu Osijek u Osijeku.

   reklamasinihot-line

   tomislav ramljakSudionike je pozdravio gospodin Tomislav Ramljak, predsjednik Centra, ističući je da je skup organiziran u suradnji s Gradom Osijekom. U uvodnom je govoru rekao da je Osijek grad sigurnog interneta. CNZD je pokrenuo različite projekte u podizanju svjesnosti djece i odraslih kako bi djeca shvatila da zlostavljanja i ovisnosti koje se javljaju korištenjem interneta, nisu igra.

   dvorana (2)dvorana-uzvanici

   Osječki gradonačelnik Krešimir Bubalo istaknuo je potrebu obrazovanja svih nas kako bi borba s pošasti novoga doba bila uspješna. Cilj je zaštita djece. Istaknuo je da se govori o različitim ovisnostima, ali se ne govori o ovisnosti o internetu ili određenim uslugama na internetu. Istaknuo je da su osječke djeca sigurna u školama jer se u njima nalaze serveri s instaliranim programom SINI, ali što je kod kuće? Problem ovisnosti o internetu i zlostavljanje preko interneta pojavili su se tek nedavno, ali to je problem koji će s vremenom biti sve veći. Stoga je potrebno poučiti i djecu i odrasle kako bismo u skoroj budućnosti imali što manje problema. Govor je završio riječima: Pomognimo djeci da se ne nađu u problemu.

   Ivana Andrijašević, zamjenica državnog tajnika za e-Hrvatsku, istaknula je potrebu za sigurnom i odgovornom uporabom informatičke tehnologije. „Ovaj skup je izvrsna prilika Ernest Strikaza nadograđivanje znanja i unaprjeđenje sigurnosti na internetu“, istaknula je.

   Ernest Strika, ravnatelj Agencije za elektroničke medije.

   milisaProf. dr. sc. Zlatko Miliša, pročelnik Odjela za pedagogiju na Sveučilištu u Zadru, održao je uvodno predavanje na temu: Internet kao najsofisticiraniji medij manipuliranja djecom i mladima kojim je otvorio mnoštvo pitanja. Od pitanja što poručujemo djeci kroz tiskane medije, TV reklame i programe do toga da je nasilje postalo stil i zabava života. U prilog ovoj tezi komentirao je osječki grafit „Gdje je krvi, tu si prvi“, čime je posebno istaknuo smanjenu senzibilnost za nasilničko ponašanje jer su naša djeca i odrasli toliko izloženi nasilju preko medija da određena nasilnička ponašanja počinju doživljavati kao nešto normalno. Iznio je mnoštvo statističkih podataka kojima je potkrijepio svoje izlaganje. „Je li internet medij?“, jedno je od pitanja koje je postavi prof. Miliša, naglašavajući da medijska pismenost nije isto što i medijski odgoj te da je u našim školama potrebno poticati medijski odgoj mladih.

   Na skupu su govorili:darko lesar

   Darko Laksar, dipl. iur., savjetnik Pravobraniteljice za djecu iz Ureda pravobraniteljice za djecu u Osijeku koji je prisutne upoznao s aktivnostima koje provodi Ured pravobraniteljice za djecu te s ovlastima Ureda.

   darko curkovic MUPDarko Ćorković, Odsjek za prevenciju Policijske uprave Osječko-baranjske, predstavio je projekte koje je poduzeo MUP u prevenciji nasilničkog ponašanja te održao zanimljivo predavanje Djeca i mladi u riziku društvene mreže.

   Goran Livazović, Odsjek za pedagogiju Filozofskoga fakulteta u Osijeku, govorio je o teorijsko-metodološkim značajkama utjecaja medija na poremećaje u ponašanju adolescenata.

   livazovic pptgoran livazoviclivazovic zakljucak 

   ela vilupek

   Mr. sc. Ela Vilupek, predsjednica Društva „Naša djeca“ Grada Osijeka, bavila se temom Koliko su savjeti o sigurnom korištenju interneta primjenjivi kod nas.   

   Dr. sc. Mirela Delalle, pročelnica Kliničkog odjela dječje i adolescentne psihijatrije i voditeljica Centra za promociju mentalnog zdravlja i zaštitu djece, govorila je o ovisnost o internetu i posljedicama na psihofizičko zdravlje djece.

   mirela delalledelalle ppt

   tomislav jakopecTomislav Jakopec, dipl. informatičar s Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku, prikazao je načine na koje različiti mrežni preglednici prepoznaju stranice s opasnim sadržajima.

   Ljudevit Ostoić, kriminalist, Tajnik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, govorio je o pedofiliji i dječjoj pornografiji na internetu i pravnim odredbama vezanim uz tu problematiku.

   Tomislav Ramljak, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, tijekom svoga izlaganja upoznao nas je s mogućnostima zaštite djece od neprimjerenih sadržaja na internetu koje nudi Centar te premijerno najavio igricu „Robi i Neta u svijetu interneta“ koju razvijaju stručnjaci Centra.        

   robi i netatomislav ramljak 1

   Ines Perić, dipl. iur., pravna savjetnica Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, u svome je izlaganju iznijela primjere drugih zemalja u zaštiti djece na internetu i upoznala nas s projektima Centra.

   Računalo u školi u zimskom ruhu

   viktorija_hrzica

   Viktorija Hržica

   U organizaciji Hrvatskog društva za promicanje informatičkog obrazovanja (HDPIO) i u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje u Varaždinu je od 13. do 15. veljače 2011. održan stručni skup Računalo u školi – Zimska škola 2011. Tema ovoga skupa bila je „Inovacije u informatičkom obrazovanju i istraživačke škole“.

   Održana su sljedeća pozvana izlaganja:

   • Prof. Edin Kadić iz Medicinske škole Ante Kuzmanića u Zadru upoznao nas je s darko - uvod inovativne skoleMicrosoftovim programom inovativnih škola, škola diljem svijeta koje se ističu po posebno kreativnoj i kvalitetnoj uporabi informatičke tehnologije u obrazovne svrhe. Predstavio je Program inovativnih istraživačkih škola te svoju školu koja je od 2010. uključena u program inovativnih škola kao prva škola iz Hrvatske.

   • Lidija Kralj, prof. i Viktorija Hržica, prof. predstavile su aktivnosti koje je zajednica Suradnici u učenju poduzela u ovogodišnjem obilježavanju Dana sigurnijeg interneta u Republici Hrvatskoj.

   • Sa sadržajima tijekom stručnoga skupa upoznao nas je prof. dr. sc. Nenad Prelog.

   • O iPadu i mogućnostima njegove primjene u obrazovanju govorio je Željko Milić.
   • O projektu ICT Edu znamo puno, a s novostima vezanim uz provođenje projekta te rezultatima anketa upoznala nas je Renata Ivanović iz Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet.

   renatarenata1renata2

   • marin mileticO mogućnostima primjene tablet računala i novim platformama i programima za e-knjige govorio je Marin Maletić, uz izuzetno zanimljivu prezentaciju izrađenu programom Prezi.

   Mogućnosti i primjenu Multipoint Servera predstavio je Simon Dawson iz britanskog Microsofta. Predavanje je održano korištenjem programa Live Meeting.

   Na skupu su održane radionice s temama:

   • Autorska prava, plagijati i metode za utvrđivanje plagiranja, Vedran Juričić, Filozofski fakultet u Zagrebu.

   VedranVedran1

   • Sigurnost na mreži, Branko Mažar, CARNet.

   • Uvod u upravljanje projektima – osnovni pojmovi i koncepti, Darko Jureković, Microsoft.
   • Praktični savjeti za bolju iskorištenost Office 2010 alata, Tomislav Grlica, Microsoft.
   • Uvod u upravljanje projektima – životni ciklus i planiranje projekata – Kako koristiti MS Excel 2010 za uspješnije vođenje projekata – predlošci i primjeri, Darko Jureković, Microsoft.

   • Programski jezik Kodu – primjeri iz nastavne prakse u osnovnoj školi, Gordana Sokol, OŠ Tužno.

   kodu 1kodu 2kodu 3

   Tijekom stručnoga skupa održana su dva okrugla stola:

   Upravljanje projektima u obrazovanju – otvoreni natječaji u Republici Hrvatskoj Andreana Baeva, Europska poslovna udruga

   Sudionici rasprave:

   okrugli stol 1Andreana Baeva, Europska poslovna udruga
   Marija Bajica, Project Management Institute, ogranak Hrvatska
   Amir Spahić, FOI, Jezgra za međunarodne projekte
   Domagoj Račić, Centar za strategiju i razvoj
   Nenad Trajkovski, PMI, ogranak Hrvatska
   Darko Jureković, Microsoft Hrvatska.

   Inovativne istraživačke škole i tehnologije suradnje na daljinu

   Sokrugli stol 2udiokadic okrugli stolnici rasprave:

   Ivana Turčić Prstačić,
   Darko Jureković,
   Saida Deljac,
   Edin Kadić.

   III. međunarodna konferencija Otvorena škola u zajednici – škola za sve

   Učeničke kompetencije u tokovima formalnog i neformalnog obrazovanja

   viktorija_hrzica

   Viktorija Hržica

   1 13. i 14. siječnja 2011. godine u Osnovnoj školi Kreka u Tuzli je, u organizaciji Međunarodne udruge „Interaktivne otvorene škole“ MIOS Tuzla, održana III. međunarodna konferencija „Otvorena naslovnicaškola u zajednici  – škola za sve“. Tema ovogodišnje konferencije bila je „Učeničke kompetencije u tokovima formalnog i neformalnog obrazovanja“. U radu konferencije sudjelovalo je oko 300 učenika, roditelja, nastavnika, pedagoga, ravnatelja škola iz Tuzlanskog kantona, Osijeka i Novoga Sada te predstavnici Pedagoškog zavoda iz Tuzle i Agencije za odgoj i obrazovanje iz Osijeka.

   Tijekom konferencije održana su:

   1. Predavanja: prof. dr. suzic

   • Kompetencije djece za 21. stoljeće, prof. dr. Nenad Suzić s Filozofskog fakulteta u Tuzli,

   • dr.sc.Hariz Adzic2Metodičke mogućnosti u podršci za dostizanje poželjnih kompetencija učenika za 21. stoljeće, dr. sc. Hariz Adžić iz Pedagoškog zavoda u Tuzli. 

   2. Radionice (za nastavnike):

   • Redovan nastavni proces u funkciji razvoja dječjih kompetencija,
   • Kako omogućiti učenicima funkcionalno korištenje znanja i vještina iz redovite nastave,
   • Mjesto roditelja u razvoju dječjih kompetencija,
   • Umrežavanje otvorenih škola u zajednici,
   • Aktualnost interkulturalnih kompetencija u razvoju učenika – stereotipi i predrasude,
   • Učenički klubovi u razvoju dječjih kompetencija,
   • Jačanje dječjih kompetencija u tijekovima cjeloživotnog obrazovanja,
   • Kako prepoznati dječje kompetencije u redovitom nastavnom procesu,
   • Mogućnosti i značaj školskih sportskih društava u procesu razvoja dječjih kompetencija.

   3. Radionice (za učenike):

   • Otvorena škola u zajednici kroz oči djeteta,
   • Volontirati: DA ili NE?.

   4. Prezentacije projekata i servisnog učenja:

   • projekt osijek2OŠ „Mladost“ iz Osijeka,
   • OŠ Tušanj iz Tuzle,
   • OŠ „Petefi Šandor“ iz Novog Sada,
   • OŠ „Sveti Sava“ iz Rumenke,
   • Srednja građevinsko –geodetska škola iz Tuzle,
   • OŠ Solina iz Tuzle.

   5. „Obrazovni sajam“ na kojemu su škole Tuzlanskog kantona prikazale svoje radove tijekom dvogodišnje suradnje s MIOS-om.

   Konferencija je održana u suradnji s raznim udrugama iz Tuzle, Tuzlanskog kantona te udrugama Interaktivne otvorene škole Osijek i Interaktivne otvorene škole Novi Sad.

   zoltan Razgovarali smo sa Zoltanom Arđelanom, ravnateljem OŠ „Petefi Šandor“ iz Novoga Sada i predsjednikom udruge Interaktivne otvorene škole Novi Sad. Na ovogodišnjem forumu predstavljeni su projekti ostvareni tijekom prošle školske godine u okviru Servisnoga učenja.

   U IOS Novi Sad aktivno je uključeno pet škola iz Novoga Sada, Rumenke i Sremske Kamenice te se trenutno žele uključiti još dvije škole. Prof. Arđelan izuzetno je zadovoljan rezultatima koje je Udruga postigla te suradnjom s udrugama u Tuzli i Osijeku, a posebno ističe umreženost škola iz ova tri grada.

   Udruga IOS Novi Sad, kao i udruge u Osijeku i Tuzli, organizira redovita stručna usavršavanja učitelja, na razini pojedinoga grada i na međunarodnoj razini. Posebno je ponosan na uspješnu organizaciju dva međunarodna foruma u suradnji s MIOS Tuzla i IOS Osijek. Redovito se organiziraju predavanja, radionice, okrugli stolovi … Tema obrazovnoga foruma održanog 2010. bila je interkulturalnost i inkluzija.

   12. CARNetova korisnička konferencija – CUC 2010. „Novi izazovi“

   viktorija_hrzica

   cuc- kuglica - logoOd 15. do 17. studenog 2010. je na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje – FESB, Sveučilišta u Splitu, održana 12. CARNetova korisnička konferencija – CUC 2010. u organizaciji Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet i pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske te Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Konferencija je okupila oko 450 sudionika iz nekoliko zemalja.

   naslovna 2

   logo - kocka - bez pozadineOvogodišnji CUC bavio se temama: Društvene mreže, Otvoreni kod, Integracija interneta, Internet (dis)connecting people, Od garaže do uspjeha u različitim formama: Okrugli stol, Panel rasprava, Plenarna predavanja, Radionice, SysTrack, Webfestival.

   Sva predavanja mogla su se pratiti uživo videoprijenosom na CARNetovom portalu Media on Demand te prvi put i na mobitelima. Snimke svih predavanja dostupne su (ili će uskoro biti) ovdje.

   Dobar početak – novinarska konferencija

   stanic, ministar, skvarc 3Konferencija za novinare održana je u hotelu Lav, a novinarima su se obratili ministar znanosti, obrazovanja i športa dr. sc. Radovan Fucks, ravnatelj CARNeta Zvonimir Stanić i predsjednik Programskog odbora Goran Škvarč

   vecera - uzvanici Otvaranje CARNetove korisničke konferencije održano je u hotelu Le Meridien Lav uz prisutnost brojnih uzvanika iz političkog i gospodarskog okruženja. Na otvaranju su gradonačelnik Splita Željko Kerum i ravnatelj CARNeta Zvonimir Stanić predstavili projekt e-Split. Sudionicima konferencije obratili su se ministar znanosti, obrazovanja i športa dr. sc. predsjedniciRadovan Fucks, predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ivo Josipović koji je i otvorio CUC 2010. te predsjednik Republike Makedonije dr. Gjorgje Ivanov koji je održao prvo od tri pozvana predavanja s temom Utjecaj ICT-a na razvoj gospodarstva, društva i obrazovanja u zemljama u razvoju. 

   Jesmo li u oblaku?

   Light motiv ovogodišnje konferencije bili su programi i usluge u darko i pozvani predavaci„oblacima“. Cloud Computing je vodeća tehnološka mijena današnjice u području računalstva i interneta. Utjecat će i na učenike i na učitelje i nastavnike kao i na obrazovni sustav u cijelosti. Ključno pitanje nije trebamo li se prilagoditi promjenama koje nastupaju prelaskom u „oblak“, nego – kako im se prilagoditi. Sve veća raširenost širokopojasnog pristupa i online usluga drastično će promijeniti načine korištenja tehnologija kao i načine plaćanja tog korištenja.
   Prva predavanja o toj temi održana su u Microsoftovom inovacijskom centru, a uz učitelje i nastavnike, prisustvovali su im i učenici

   Medicinske škole u Splitu. Predavanja su održali međunarodno poznati i priznati stručnjaci iz Microsoftovih programa Partners in Learning, Live@edu i Microsoft Online – Michael Wegmann, Frank Schumann, Teodor Milev, Ratko Mutavdžić i Darko Jureković.

   Portal Edu.hr

   portalCARNet je predstavio novu uslugu, portal Edu.hr, mjesto integriranog pristupa svim CARNetovim online uslugama, dostupnu učiteljima, nastavnicima i učenicima. Nova je usluga dostupna na adresi http://www.edu.hr. Na portalu Edu.hr je, osim CARNetovim uslugama, moguće pristupiti i Microsoftovim Live@edu uslugama pomoću jedinstvene prijave. Osim mogućnosti pristupa Live@edu uslugama, Microsoft je hrvatskim učiteljima, prvima u svijetu, omogućio korištenje portala Dream Spark, na kojemu je moguće preuzimanje Microsoftovih programa.

   Ravnatelj CARNeta Zvonimir Stanić predstavio je portal Edu.hr te usluge dostupne na njemu. CARNet, kao ustanova, nudi obrazovnoj i akademskoj frank, stanic - predavanjezajednici niz usluga – od pristupa internetu, obrazovanja, internetskih usluga i računalne sigurnosti do pomoći i podrške za sve usluge.  Mnoge od ovih usluga su mrežni programi kojima je moguće pristupiti jedino uz prijavu i autorizaciju pomoću korisničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr. Osnovna ideja portala Edu.hr je da se na jednom mjestu objedine sve dostupne usluge pomoću jedne, centralizirane prijave. Posjetitelj koji nije prijavljen vidi popis svih usluga, ali mu one nisu dostupne. Na Portalu se, prije naziva usluge, nalazi ikona čija boja (crvena ili zelena) označava njezinu dostupnost, ovisno o tome je li korisnik prijavljen ili nije te je li usluga namijenjena grupi kojoj pripada. Dostupna je i pomoć CARNetove službe za podršku korisnicima Skypeom, e-poštom ili telefonom.

   frank, stanicFrank Schumann, Microsoft Live@edu Product Manager, predstavio je Live@edu usluge dostupne obrazovnoj i akademskoj zajednici: Outlook online, Office Web Apps, Mesh, Live Essential te pokazao na koji način učitelji mogu pristupiti portalu Dream Spark i preuzeti programe koji se tamo nalaze. Nakon izlaganja gledatelji su imali mnoštvo pitanja na koja je gospodin Schumann rado odgovorio.

   Nakon premijernog predstavljanja portala Edu.hr, razgovarali smo s gospodinom Frankom Schumannom, Microsoft, Live@edu Product Managerom. Pogledajte što nam je rekao.

   Pozvana predavanja

   Po običaju, na CUC-u imamo priliku slušati pozvane predavače, vrhunske stručnjake u određenim područjima IKT-a. Tako su i za ovu godinu pripremljena tri pozvana predavanja.

   makedonacPrvo predavanje s nazivom Utjecaj ICT-a na razvoj gospodarstva, društva i obrazovanja u zemljama u razvoju na svečanom je otvaranju održao dr. Gjorge Ivanov, predsjednik Republike Makedonije.

   hannes lubichDrugo predavanje s nazivom Oportunities and Challanges in Social Network održao je Hannes Lubich, redoviti profesor na Sveučilištu primijenjenih znanosti sjeverozapadne Švicarske. Profesor Lubich stručnjak je u računalnoj sigurnosti, jedan od savjetnika za korištenje društvenih mreža brojnih tvrtki iz područja bankarstva i biznisa. Jedan je od osnivača Švicarske akademske mreže – SWITCH, radio je na poslovima švicarske domene .ch te u švicarskom CERT-u. Čest je gost-predavač na brojnim konferencijama u Europi i svijetu. Gospodin Lubich, zbog svojih obveza nije mogao doći u Split, tako da je predavanje održano videokonferencijski.
   U svome je predavanju iznio neka zapažanja o uporabi društvenih mreža te naveo dobre i loše strane društvenoga umrežavanja. Iznio je zanimljivo stajalište svojih studenata koji komunikaciju e-poštom smatraju zastarjelom, nečime čime se služe njihovi roditelji. Na početku predavanja je prikazao zanimljivi slajd s ikonama preko 60 različitih društvenih mreža. Ako znamo za sve mreže na slajdu, tada vjerojatno imamo manje od 20 godina, ako znamo za 20 %, tada nam je između 30 i 40 godina, ako nikada nismo čuli za njih, tada nam je više od 50 godina. No, ako ih posjećujemo sve, tada vjerojatno provodimo previše vremena za računalom. Najzanimljivije je da su se društvene mreže razvile tek u zadnjih nekoliko godina.

   ms cloudTreće pozvano predavanje, Microsoft Cloud Services, održao je Michael Wegmann, Senior Product Manager – Microsoft Online. Gospodin Wegmann govorio je razvoju računalstva u oblaku i njegovoj primjeni.

   Portal ucitelji.hr na CUC-u 2010.

   clanice portala
   Članice uredništva portala ucitelji.hr vrijedno su radile i za vas pratile događanja te sudjelovale kao predavači u različitim dijelovima programa:

   • Škola i Facebook – Marina Kulaš, OŠ Smiljevac, Zadar i Viktorija Hržica, AZOO (video)

    marina i ja 2marina predavanje

   vesna

     

   • Online pripreme za Državnu maturu iz informatike – Vesna Tomić, Gimnazija A. G. Matoša, Đakovo
   • Portal mojamatura.net – Sonja Lušić Radošević, IX. gimnazija, Zagreb (video)

   sonja 1sonja

   • Greetings from the world – Arjana Blažić, IX. gimnazija, Zagreb (video – uskoro)

   arjanaarjana1

   • suzana predavanje 1Videokonferencija – connecting students – Suzana Delić, OŠ Horvati, Zagreb (video – uskoro)
   • Sudjelovali smo kao gosti na Okruglom stolu i u predstavljanju CARNetovog projekta ICT Edu

   Uz njih, radove za CUC pripremili su i Gordana Sokol i Lidija Kralj: Kodu – programiranje igara te Darko Rakić: Live@edu u Osnovnoj školi Popovača.

   Posebno se ponosimo dvjema nagradama koje su primili članovi uredništva našega Portala:

   • Online pripreme za Državnu maturu iz informatike Vesne Tomić proglašene su najboljim radom Konferencije (video) i
   • Od ideje do filma – rad Darka Rakića proglašen je najboljim Moodle tečajem u kategoriji kadeti. (video)

   Natjecanja: Webfestival i Skockajte svoj web

   moodle 2.0 lokalizacijaPrije dodjele nagrada pobjednicima Webfestivala održano je kratko predstavljanje Moodlea 2.0 i njegove lokalizacije na hrvatski jezik. Za lokalizaciju Moodlea 2.0 na hrvatski jezik Kristijan Zimmer, predsjednik udruge HrOpen, uručio je priznanja Jasminu Klindžiću, Ivani Bosnić i Maji Cvitković za uspješnu odrađen posao.

   jasmin i ivana 

   wfVeć tradicionalno, popratni događaji tijekom CUC-a su natjecanja Webfestival i Skockajte svoj web. Tako je ove godine održano 11. natjecanje Webfestival čija su tema bili obrazovni sadržaji u Moodleu.

   wf1wf2

   Natjecanje je provedeno u tri kategorije te su dva rada posebno nagrađena:

   • kategorija junior – Mali geografski laboratorij – Vesna Janko, II. Osnovna škola, Bjelovar (snimka)
   • kategorija kadeti – Od ideje do filma – Darko Rakić, OŠ Popovača, Popovača (snimka)
   • kategorija seniori – Financijska matematika – Zlatko Erjavec, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin (snimka)
   • najbolja primjena multimedije u obrazovanju – Kemija 8 – Marijan Vrbančić, Eduvizija (snimka)
   • najbolja primjena Moodle aktivnosti – Tehničko crtanje pomoću računala – Darija Dasović Rakijašić, Tehnička škola Ruđera Boškovića, Vinkovci. (snimka).

   Više možete pročitati na stranici http://webfestival.carnet.hr/2010.

   Na CMS natjecanju Skockajte web! sudjelovale su sve osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj koje izrađuju i uređuju svoj školski web u CARNetovom CMS sustavu. U natjecanju je ove godine sudjelovalo 88 škola u dvije kategorije: senior i junior.

   U kategoriji senior pobjednici su:

   1. mjesto – Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovac
   2. mjesto – Osnovna škola Popovac, Popovac
   3. mjesto – Osnovna škola kneza Mislava, Kaštel Sućurac

   U kategoriji junior pobjednik je:

   1. mjesto – Osnovna škola Drenje, Drenje

   Međužupanijski stručni skup

   za pripravnike i mentore pripravnika

   viktorija_hrzica

   Viktorija Hržica

   Tijekom studenog u OŠ Antuna Mihanovića u Osijeku održani su stručni skupovi za pripravnike i mentore pripravnika: 10. studenoga za pripravnike u predmetnoj nastavi osnovnih i srednjih škola, a 11. studenoga za pripravnike u razrednoj nastavi. Skupovima je prisustvovalo oko 270 učitelja i nastavnika predmetne nastave i oko 120 učitelja razredne nastave što ukazuje na izuzetnu važnost sustavnog organiziranja ovakvih skupova.

   Na skupu su obrađene teme koje su pripravnicima potrebne kako bi u potpunosti ostvarili svoj pripravnički staž i uspješno položili stručni ispit. To su:

   • Uloga Agencije za odgoj i obrazovanje u profesionalnome razvoju prosvjetnih djelatnika
    – predstojnik AZOO-a Podružnice Osijek, viši savjetnik za matematiku Miroslav Klaić, prof.
   • Stažiranje i stručni ispit
    – viša prosvjetna inspektorica Klara Žeravica, dipl. iur.
   • Pisani rad na stručnome ispitu
    – viša savjetnica za hrvatski jezik Anđa Suvala, prof.
   • Učitelj/nastavnik u ulozi razrednika
    – Ružica Pažin-Ilakovac, dipl. pedagoginja, vanjska suradnica AZOO-a (10. 11. 2010.)
    – viša savjetnica za razrednu nastavu Mirela Skelac, prof. (11. 11. 2010.)
   • Subjektivni i objektivni čimbenici pri vrjednovanju postignuća učenika
    – viša savjetnica za biologiju Marina Ništ, prof.
   • Metodički dio

   ravnatelj skole i voditelj skupaNa početku skupa sve je sudionike pozdravio Josip Mandurić, dipl. teolog, ravnatelj OŠ Antuna Mihanovića.

   Josip Mandurić, ravnatelj škole Antuna Mihanovića i Franjo Čičak, viši savjetnik za povijest, voditelj Skupa

   predstojnik
   Stručne skupove otvorio je predstojnik osječke Podružnice Agencije za odgoj i obrazovanje, viši savjetnik za matematiku Miroslav Klaić. Ovom prigodom pripravnike je upoznao s ulogom Agencije za odgoj i obrazovanje u profesionalnome razvoju prosvjetnih djelatnika.

   klaraO stažiranju i stručnim ispitima govorila je viša prosvjetna inspektorica Klara Žeravica. Pripravnike i mentore upoznala je sa zakonskim i podzakonskim propisima te njihovim pravima i obvezama.

   andja
   O pisanome radu na stručnome ispitu, jezičnim savjetima te najčešćim pogrješkama, govorila je viša savjetnica za hrvatski jezik Anđa Suvala.

    

   ruzica
   O važnosti razrednika i njegovoj ulozi govorile su – za učitelje i nastavnike predmetne nastave Ružica Pažin-Ilakovac  te za učitelje razredne nastave – Mirela Skelac.

   marina - vrjednovanje
   O važnosti sustavnog praćenja i vrjednovanja učenika te subjektivnim i objektivnim čimbenicima pri vrjednovanju postignuća učenika govorila je viša savjetnica za biologiju Marina Ništ.

    

   Nakon općeg su dijela održani metodički skupovi s predmetnim savjetnicima.

   Nastava matematike i izazovi moderne tehnologije

   viktorija_hrzica

   Viktorija Hržica

   1U Osijeku je, u organizaciji Udruge nastavnika matematike Normala 16. i 17. listopada 2010. održan Državni stručni skup za učitelje i nastavnike matematike. Skupu je prisustvovalo oko 320 učitelja i nastavnika matematike iz cijele Hrvatske. Osnovna tema skupa bilo je osuvremenjivanje nastave matematike korištenjem modernih tehnologija, s posebnim naglaskom na GeoGebri – programu za dinamičku geometriju.

   2Predsjednik udruge Normala prof. Šime Šuljić, nastavnik matematike u Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile u Pazinu, u uvodnoj je riječi istaknuo kako je Udruga nastala spontano se razvijajući od diskusijske liste, prepoznajući potrebe učitelja i nastavnika matematike. Iz uočenih potreba prošle je godine prvi put organiziran jednodnevni skup u Zagrebu, a ove dvodnevni skup. Gospodin Šuljić zahvalio se je predstojniku osječke podružnice Agencije za odgoj i obrazovanje, Odjelu za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i profesorima sa Sveučilišta koji su prepoznali važnost osnivanja udruge učitelja i nastavnika matematike te poduprli organizaciju ovoga skupa.

   Sve je sudionike pozdravio i predstojnik osječke podružnice Agencije za odgoj i obrazovanje, viši savjetnik za matematiku prof. Miroslav Klaić, upoznavši ih s aktivnostima koje se dugi niz godina organiziraju za učitelje i nastavnike matematike i njihove učenike. Skupu su prisustvovali i viši savjetnici za matematiku Luka Čeliković i Neda Lesar te viša savjetnica za informatiku i računalstvo Viktorija Hržica.

   3savjetnici iz matematike 2

   4U ime Odjela za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku sudionike je pozdravio dr. sc. Kristijan Sabo, predstavnik Udruge nastavnika matematike iz Osijeka.

   Nakon uvodnih riječi, Sonja Banić podsjetila je prisutne na profesora Zdravka Kurnika i na njegov doprinos matematici u najširem smislu riječi. Profesor Kurnik preminuo je u Zagrebu, 25. srpnja 2010. te mu je na ovaj način odana zahvala za životnu misiju.

   5Dubravka Glasnović Gracin s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Podružnice Čakovec, održala je zanimljivo predavanje s temom Rutina ili smisao, pitanje je sad u kojemu se osvrnula na nastavu matematike kod nas i u zemljama Europske zajednice, ističući da često u nastavi nema vremena za kvalitetnu refleksiju.

   6Šime Šuljić održao je predavanje s temom U potrazi za kognitivnim alatima. Tijekom predavanja pokazao je neke poruke s Twitera u kojima su učenici komentirali nastavu matematike: „Baš mi je super kad mi zada dvije stranice zadataka za zadaću iz matematike i to ne znaš koji je zadatak širi, duži ili veći“ ili pozitivni twit:Otkrio čari o binarnom poučku 😀 oduševljen!“. Nakon zanimljivog početka, govorio je o vrstama računalnih programa, dijeleći ih u nekoliko područja: DGS – programi dinamičke (interaktivne) algebre, CAS – Computer Algebra System, programi za tablične kalkulacije. Pri tome je prikazao slike nekih uređaja (hardverskih rješenja), od kojih neki nisu zaživjeli, dok su neki postali izuzetno popularni u posljednje vrijeme, poput Iphona.

   78

   Tijekom predavanja prof. Šuljić je predstavio neke od programa kao što su: Geometer’s Sketchpad, Cinderela te je dao povijesni pregled razvoja GeoGebre koja je, zahvaljujući entuzijastima iz Normale, lokalizirana na hrvatski jezik.

   Predavanje je zaključio mišlju da iako se u nastavu uvode novi mediji, nastavnici zadržavaju stare navike. Tehnologija nije cilj nego alat, ali kao i kod svakog alata – ključ uspjeha je uvijek nastavnik.

   Željka Bjelanović Dijanić iz Srednje škole u Čazmi održala je izuzetno zanimljivo predavanje s temom Učenje istraživanjem u java apletima prema modelu Georgea Polya. Prikazala je interaktivne materijale i reagiranja učenika na ovakvu nastavu. Na kraju je pozvala sudionike da što češće koriste interaktivne materijale u nastavi, iako na početku nije jednostavno učenike naviknuti na njih, ali učestalost korištenja stvara naviku.

   99.a

   Predavanja 1 možete pogledati ovdje.

   10Ljerka Jukić, asistentica na Odjelu za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, održala je predavanje s temom Dokazivanje i softveri dinamičke geometrije, navodeći da uporaba i prisutnost računala u razredu ne mora nužno donijeti poboljšanje u nastavi matematike. Tijekom predavanja stavljen je naglasak na problem koji je stvorila primjena programa dinamičke algebre u nastavi jer učenici dobivaju osjećaj da je istinito ono što vide na ekranu, tj. stvoren je jaz između deduktivnog zaključivanja i izvođenja dokaza.

   11Dr. sc. Mirta Benšić ukazala je na nedostatke u nastavnim programima matematike u osnovnim i srednjim školama iz područja vjerojatnosti jer se neki sadržaji jednostavno ne obrađuju. Tema predavanja bila je Buffonov pokus u nastavi matematike osnovnih i srednjih škola (materijal, sažetak) u kojemu je navela mogući način rješavanja problema, tj. obrade nastavnih sadržaja iz vjerojatnosti.12

   Zlata Ćurković iz OŠ Petra Kanavelića u Korčuli održala je predavanje s temom Kako koristiti računalo u nastavi matematike, navodeći za koje se namjene računalo može koristiti u školi.

   Dr. sc. Margita Pavleković s Učiteljskog fakulteta u Osijeku dala je osvrt na dosadašnji rad sa studentima učiteljskog smjera te na načine na koje kod njih razvija ljubav prema matematici kako bi tu ljubav prenijeli svojim učenicima.

   1315

   Ana Katalenić, asistentica na Učiteljskom fakultetu, održala je 14dobro prihvaćeno predavanje s temom Primjeri istraživačke nastave s učenicima mlađe školske dobi primjenom edukacijskih simulacija. Tijekom predavanja i demonstracije prikazala je neke od programa na internetu www.explorelearning.com. Sudionici su izvrsno prihvatili predavanje i demonstraciju tijekom koje je predavačica iznosila svoja iskustva u korištenju ovih usluga te podijelila male trikove.

   Predavanja 2 možete pogledati ovdje.

   16

   Milan Kabić iz Srednje škole u Dugome Selu dao je pregled mrežnih servisa Udruge Normala te prikaz rada Udruge. Pokrenut je projekt riznice matematičkih apleta kojima se može pristupiti na http://apleti.normala.hr.

   Posljednje predavanje u prijepodnevnom dijelu održao je Antun Kučko s temom Excel u školi.

   Predavanja 3 možete pogledati ovdje.

   Tijekom poslijepodneva održane su radionice. Na Odjelu za matematiku radionice su vodili:

   U hotelu Mursa radionice su vodili:

   Radionice možete pogledati ovdje. Radne materijali sa skupa dostupni su na stranicama Normale.

   17 Stručni skup nastavljen je u nedjelju predavanjem dr. sc. Branka Bognara s Filozofskog fakulteta u Osijeku. U predavanju Problemi u ostvarivanju suštinskih promjena u praksi učitelja posredstvom akcijskih istraživanja prikazao je rezultate akcijskog istraživanja koje je proveo sa skupinom učitelja te pozvao sudionike da preispitaju svoju nastavnu praksu.

   18Dr. sc. Neven Elezović s Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu održao je zanimljivo predavanje Matematička tipografija u kojemu je dao osvrt na razvoj tiskane riječi od samih početaka, tj. od Guttenberga pa do suvremenih tipova slova koja su vrlo precizno opisana matematičkim krivuljama. U posljednjem dijelu predavanja predstavio je program TeX i njegove mogućnosti za stvaranje različitih dokumenata, od testova, pisanja matematičkih izraza, do pisanja udžbenika. TeX je alat otvorenog koda.

   19Sanja Loparić iz Srednje škole Čakovec, u svome je predavanju predstavila mrežni servis Wolfram Alpha – matematika za sve i svakog koji se u matematici može koristiti u brojne svrhe: kao kalkulator, za crtanje grafičkih prikaza, kao pomoć pri rješavanju matematičkih zadataka, za kontrolu domaće zadaće, za korelaciju s drugim nastavnim predmetima i primjerima iz svakodnevnog života. Servisu Wolfram Alpfa možete pristupiti na http://www.wolframalpfa.com.

   Osim za matematiku, u bazi podataka mogu se pretraživati primjeri i iz područja fizike, biologije, kemije…

   20Josip Kličinović predstavio je Geogebrinu zajednicu u svijetu i novosti koje donosi nova Geogebra.

    

   Kako pomoći djeci u korištenju društvenih mreža na sigurniji način

   viktorija_hrzica

   Viktorija Hržica

   U današnje vrijeme, kada je tehnologija svuda oko nas, kada je korištenje različitih online usluga, servisa, mreža, IM-a, toliko ušlo u pore svakodnevnoga života, djeca teško mogu razlikovati stvarni i online život. Omogućeno im je korištenje društvenih mreža stvorenih za njih, poput Webkinz ili Club Penguin, a mogu koristiti i društvene mreže za odrasle: Windows Live Spaces, Facebook, YouTube, MySpace, Flickr, Twitter, Delicious…

   Društvene mreže djeca mogu koristiti za različite namjene: brbljanje, igranje online igara, objavljivanje i pregledavanje fotografija i videozapisa, blog, objavljivanje online profila. Za što god koristili društvene mreže, trebaju shvatiti jednu važnu stvar: podatke objavljene na društvenim mrežama može vidjeti svatko tko ima pristup internetu.

   Nažalost, neke od informacija koje djeca objave na svojim stranicama (profilima) čine ih podložnijima krađi identiteta, cyberbullyingu i „grabežljivcima“ na internetu. U nastavku donosimo nekoliko načina na koje možete pomoći djeci u sigurnijem korištenju društvenih mreža.

   1. Razgovarajte s djecom o njihovim iskustvima

   Potaknite djecu da vam kažu ako se na nekoj od posjećenih stranica osjete tjeskobno, neugodno ili ugroženo. Pri tome ostanite mirni i podsjetite ih da nisu u nevolji ako s vama podijele svoje loše iskustvo. Dajte im do znanja da ćete im pomoći u rješavanju situacije – dijete nije krivo što se je osjetilo tjeskobno, neugodno ili ugroženo.

   2. Postavite pravila za korištenja interneta

   microsoft online saftyKada djeca počinju samostalno koristiti internet, za njegovo korištenje treba načiniti pravila s kojima će se svi složiti. Ta pravila trebaju uključivati mogućnost korištenja društvenih mreža. Ovdje možete pronaći više informacija koje će vam pomoći u postavljanju pravila.

   3. Osigurajte da djeca poštuju dobne granice koje postavljaju društvene mreže

   Društvene mreže postavljaju dobnu granicu za otvaranje profila. Preporučena dob za prijavljivanje na društvenu mrežu obično je 13 i više godina. Ako je dijete mlađe od preporučene dobi za određenu društvenu mrežu, ne dajte mu da ju koristiti. Zapamtite – ne možete se osloniti da će sama društvena mreža spriječiti mlađu djecu da se registriraju.

   4. Educirajte se o društvenoj mreži

   (Pr)ocijenite društvenu mrežu koju dijete planira koristiti i osigurajte da, i vi i dijete, razumijete pravila privatnosti i kodeks ponašanja. Provjerite prati li društvena mreža sadržaj koji ljudi objavljuju. Obavezno povremeno pratite što dijete objavljuje. Više prijedloga i savjeta možete pronaći na Savjeti za djecu i roditelje o sigurnom objavljivanju na blogovima.

   paktpravila za koristenje

   5. Inzistirajte na tome da se dijete nikada osobno ne sretne s osobom s kojom komunicira isključivo online. Potičite dijete na online komunikaciju samo s osobama koje poznaje u stvarnosti.

   Djeca se izlažu stvarnoj opasnosti kada pristanu na sastanak sa strancem s kojim komuniciraju samo online. Ohrabrite dijete da koristi društvene mreže za komunikaciju i razmjenu datoteka sa svojim prijateljima, ali ne i s osobama koje prije nisu upoznali u stvarnome svijetu. Možda nećete moći jednostavno reći djetetu da ne razgovara sa strancima jer ono misli da netko koga je „upoznao“ online – nije stranac. Više savjeta o zaštiti djece na internetu možete pronaći na Online grabežljivci: Što možete učiniti kako biste smanjili rizik.

   6. Osigurajte da se dijete ne koristi punim imenom

   Prilikom prijavljivanja na društvenu mrežu, vodite računa da se dijete prijavi samo imenom ili nadimkom, ali ne i nadimkom kojim će privući pažnju neprikladnih osoba. Također, ne dopuštajte djeci da objave puna imena svojih prijatelja.

   7. Budite oprezni i s drugim identifikacijskim informacijama u profilu djeteta

   Mnoge društvene mreže omogućuju djeci da se pridruže javnim skupinama u koje se mogu prijaviti, primjerice, osobe iz određene škole. Budite oprezni kada dijete otkrije informacije pomoću kojih ga je moguće prepoznati (škola ili naziv mjesta u kojem živi). Previše informacija dijete može učiniti ranjivim na cyberbullying, internetske grabežljivce, internetske prijevare ili krađe identiteta. Više o phishing prijevarama i lažnim porukama e-pošte možete pročitati ovdje.

   8. Razmislite o korištenju društvenih mreža koje nisu u potpunosti javne (pružaju mogućnosti zaštite podataka)

   Neke društvene mreže omogućavaju zaštitu osobnih podataka zaporkom ili omogućavaju druge načine ograničavanja pregledavanja vašeg sadržaja samo osobama koje poznajete. U programu Windows Live Spaces, primjerice, možete postaviti dozvole pregledavanja vaših stranica, u rasponu od bilo koga na internetu do samo odabranih osoba.

   9. Fotografije objavljujte pametno

   Objasnite djetetu da fotografije mogu otkriti puno osobnih podataka. Potaknite djecu da ne objavljuju fotografije sebe ili svojih prijatelja s jasno prepoznatljivim detaljima kao što su puna imena djece, nazivi ulica, registarske pločice na automobilima, imenom škole…

   10. Upozorite dijete na izražavanje emocija strancima

   Vjerojatno ste već potaknuli djecu da ne komuniciraju sa strancima direktno online. Međutim, djeca koriste društvene mreže za vođenje dnevnika ili pisanje pjesama te na taj način često izražavaju snažne emocije. Objasnite im da napisane riječi može pročitati svatko tko ima pristup internetu te da napadači često traže emocionalno ranjivu djecu. Više informacija o temi Što možete naučiti djecu da se poboljša njihova sigurnost na webu, možete pročitati ovdje.

   11. Učite djecu o cyberbullyingu

   Čim su djeca dovoljno stara da koriste društvene meže, razgovarajte s njima o cyberbullyingu. Recite im da, ako misle je nad njima izvršen cyberbullying, trebaju to odmah podijeliti s roditeljem, učiteljem ili drugom odraslom osobom u koju imaju povjerenje. Važno je poticati djecu da u online komunikaciji s drugim ljudima komuniciraju na isti način na koji bi komunicirali licem u lice. Potičite djecu na komunikaciju s drugima na način „nemoj činiti drugome ono što ne želiš da drugi tebi učini.“

   12. Uklanjanje profila djeteta

   Ako se dijete odbija ponašati po pravilima koje ste postavili, kako biste zaštitili njegovu sigurnost, možete se obratiti društvenoj mreži koju windows live obiteljska sigurnostdijete koristi i zamoliti ih da uklonite profil.

   Kako biste povećali sigurnost djeteta na mreži, možete koristiti neki od alata za filtriranje internetskog prometa (kao što je npr. Windows Live Family Safety), ali samo kako dodatak, a ne kao zamjenu za roditeljski nadzor.

   Ovim vas putem pozivamo da se na portalu ucitelji.hr uključite u forum Sigurnost na internetu i iznesete svoje mišljenje, prijedloge, stavove i savjete na koji način možemo doprinijeti da naša djecu koriste internet na sigurniji način. (Izvor: http://www.microsoft.com…)

   Savjetovanje Računalo u školi XIV

   viktorijaH_marinaK_darkoR

   Viktorija Hržica, Marina Kulaš i Darko Rakić

   26. rujna 2010. godine je u Šibeniku otvoreno Savjetovanje Računalo u školi XIV. Tema ovogodišnjeg savjetovanja je Informatika/računalstvo/IKT u Okvirnom nacionalnom kurikulumu. Na otvaranju su bili ravnatelj CARNeta Zvonimir Stanić i zamjenica ravnatelja Marijana Pezelj, ravnatelj AZOO-a Vinko Filipović, ravnatelj NCVVO-a Goran Sirovatka te predstavnici Microsofta Hrvatska.

   Uvodne riječi

   Zvonimir Stanić, ravnatelj CARNeta, sudionicima je predstavio što se sve dogodilo od prošlogodišnjeg savjetovanja – koje je projekte CARNet uspješno proveo (od izgradnje optičke infrastrukture u Splitu do novoga izgleda Portala za škole) te koji su planovi i projekti za školsku godinu pred nama. Najavljeni su projketi ICT Edu i portal Edu.hr, izlazak nove brošure „Sigurnije na internetu“, koja će u tiskanom izdanju biti objavljena 28. rujna u Večernjem listu. Gospodin Stanić je sudionike pozvao na praćenje dvomjesečnog Newslettera, bilo na CARNetovom webu ili pretplatom te s najvažnijim temama 12. CARNetove korisničke konferencije CUC koja ove godine ima temu Novi izazovi.

   Vinko Filipović, ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje, je govorio o projektu ICT Edu koji uvodi novu dizmenziju stručnoga usavršavanja – stručno usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika na razini škole. Na toj će se razini održavati stručno usavršavanje u općim temama – o suradnji s roditeljima, radu s učenicima s poteškoćama, razredništvu, identifikaciji nadarenih učenika… Cilj ovakvog usavršavanja je obraćanje onim učiteljima/nastavnicima koji ne dolaze na stručna usavršavanja na regionalnoj i/ili državnoj razini. Postojeći se sustav stručnoga usavršavanja neće mijenjati jer su potrebni skupovi na kojima se bavi određenim užim (predmetnim) područjem. Gospodin Filipović je sudionike upoznao i s online sustavom prijave na stručne skupove koji postaje obvezan od 1. 1. 2011.

   Goran Sirovatka, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, posebno se u svojem obraćanju zahvalio nastavnicima informatike na pomoći ispitnim koordinatorima i učenicima koji su uspješno položili ispite državne mature te se upisali na željene fakultete.

   Finski primjer inovativnog učenja

   Nakon uvodnih riječi uslijedilo je pozvano predavanje </USLIJEDILO Marianne Nieminen iz Microsofta Finska „Inovative Learning in Finland“.

   Kao uvod u predavanje gospodin Darko Jureković, voditelj hrvatskog programa „Suradnici u učenju“, sudionicima je približio kontekst Finske i Hrvatske, posebno ističući koje su sličnosti između ove dvije države. Istaknuo je i kako Finska, iako po svemu slična Hrvatskoj, na svjetskoj razini ima brend – Nokiu te da su njihovi učenici na Pisa testiranjima postigli najbolje rezultate.

   Predavanje „Inovative Learning in Finland“ započelo je pričom o desetogodišnjem dječaku koji je na pitanje „kako se osjeća kada dođe u školu“, odgovorio da mu je „kao da je netko ugasio svjetlo“. Na pitanje „zašto“, rekao je da „kod kuće koristi mobitel, Play station, Xbox, da cijelo vrijeme može biti online, a kada dođe u školu, uzmu mu sve – čak i mobitel“. Zato je Marianne Nieminen odlučila raditi na tome da svjetlo ostane upaljeno.

   Finski obrazovni sustav predstavljen je vrlo zorno uz mnoštvo primjera izvrsnosti. Predavanje gospođe Nieminen uskoro će biti dostupno na našem portalu uz, kako je najavio gospodin Jureković, podnapise (titlove).

   S Marianne Nieminen razgovarao je Darko Jureković. Pogledajte što gospođa Nieminen kaže o finskim aktivnostima na temu sigurnijeg interneta te primjeni različitih obrazovnih tehnologija.

   Zlatka Markučič, članica radne skupine za izradu NOK-a, održala je predavanje „Nacionalni okvirni kurikulum“, uz detaljan pregled NOK-a i poseban osvrt na temu interneta i mrežnih usluga. Govorila je i o međupredmetnim temama te njihovoj važnosti u NOK-u s posebnim osvrtom na međupredmetnu temu Uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

   Program Savjetovanja bio je realiziran u dvije panel rasprave, niz predavanja, prijavljenih izlaganja i radionica.

   Panel rasprave
   Predavanja i radionice
   Prijavljena izlaganja