„Zelena knjižnica“ na Osnovnoj školi Mladika

urska_HV

Urška Hlupič Voda

Sažetak

U knjižnici Osnovne škole Mladika odvijaju se različite aktivnosti, koje se mijenjaju, kako bi privukle što više čitatelja i uzbuditi ih za čitanje. Ovaj put knjižničarka je odlučila pokrenuti projekt Zelena knjižnica, kako bi promovirala zaštitu okoliša i istodobno čitanje knjiga o organskim temama. Prilikom pružanja lekcije s informacijama o knjižnici, knjižničarka je koristila knjige o organskim temama, eko igrama i učenje pokretom.

Ključne riječi: zelena knjižnica, obrazovanje o okolišu, odvajanje otpada, ekologija

Uvod

Prečesto smo svjesni važnosti našeg odnosa prema prirodi i okolišu u kojem živimo kako bismo živjeli i postojali. Ovom problemu trebaju biti svjesni najmlađi i osvijestiti ih o važnosti zaštite i očuvanja našeg okoliša, razvijati pozitivan odnos prema prirodnom i društvenom okruženju i pružiti im edukaciju o okolišu.

Osnovna škola Mladika već dugi niz godina aktivno sudjeluje u projektu Eko škola kao način života, zato sam odlučila provesti projekt „Zelena knjižnica“ u okviru satova vještine informiranja u knjižnici u travnju, kada slavimo Dan planeta Zemlje.

Zelena knjižnica

Ideja Zelene knjižnice dolazi iz susjedne Hrvatske. Godine 2014. Hrvatski knjižničarski savez osnovao je Radnu skupinu Zelenih knjižnica s idejom, da se uvede promicanje održivog razvoja knjižnice, koja je započela 2011. godine projektom Udruge zelenih knjižnica Istre.

Izraz zelena knjižnica najčešće se koristi u dva termina. Prvo značenje predstavljeno je u zgradi knjižnice, koja je bila utemeljena u zgradi koja štetno utječe na okoliš.

Drugo značenje odnosi se na knjižnične programe i usluge usmjerene na razvoj zelene pismenosti, odnosno na jačanje svijesti i informiranosti o održivom društvu i zaštiti okoliša, razvoj sposobnosti kritičkog mišljenja o ekološkim temama, kao i na  stjecanje znanja i vještina potrebnih za poboljšanje kvalitete vlastitog života, a tako i života čitave zajednice.

U Sloveniji je prva zelena knjižnica bila Knjižnica Ormož. Takozvani “zeleni program” pokrenut je 2016. Pripremili su »Četvrtak biljnih popodneva« u srpnju i kolovozu. Knjižničari su također prošli obuku za projekt. Podijelili su svoja iskustva putem Erasmus +. U 2018. godini pridružili su se svenacionalnom projektu Zelena knjižnica i širili ideju na Sloveniju.

Zelena knjižnica u OŠ Mladika

U travnju 2019. godine u školskoj knjižnici Osnovne škole Mladika održan je projekt Zelena knjižnica, s ciljem širenja znanja o brizi o okolišu kroz knjige i igre i motivirati učenike, da se pridruže projektu Ekočitanje.

Za uvodnu motivaciju učenici od 1. do 3. razreda slušali su priču pod nazivom Mala Rožica, koju je napisala naša učenica Danaja Frangež, a učenici 4. razreda slušali su priče Jane i Jane, koji su glavni likovi u knjizi Učimo obradu otpad. Na kraju ove knjige je kviz. Učenici su se formirali u četiri grupe kad su ušli u knjižnicu. Skupine su sudjimageelovale u kvizu. Svaka skupina je dobila dva pitanja, za točan odgovor dobila je bod.

Sljedeći zadatak bio je razvrstavanje otpada. Svaka je skupina dobila različite kante za smeće i sličice (izrezane iz reklama) razne namirnice. Zadatak je zahtijevao, da sortiraju sličice u kantu za smeće. Svi su učenici dobili bodove jer nemaju problema s odvajanjem otpada.

Slika 1. Odvajanje otpada

imageUslijedio je razgovor o opasnom otpadom. Kroz razgovor smo objasnili zašto su opasne, kako ih razdvojiti i kako se s njima nositi. Uslijedila je igra pretraživanja opasnog otpada. Svaka skupina dobila je igraću ploču s piktogramima o opasnom otpadu i objašnjenjem piktograma. Te kockice na kojima je bio i piktogram i sličice otpada na kojem je vidljiv piktogram. Nakon bacanja kockice, na ploči s igrama pročitali su što piktogram znači i na nju imagestavili odgovarajuću sličicu otpada.

Slika 2. Sortiranje piktograma

Učenici 1. i 2. razreda igrali su igru ​​”Očisti rijeku Dravu”. Plavi papir koji je predstavljao rijeku Dravu sadržavao je ribe i otpad. Uz pomoć štapa morali su izvlačiti stvari iz rijeke. U ovoj su igri učenici razvijali i motoričke sposobnosti.

Slika 3. Čišćenje rijeke Drave

Zaključak

Na kraju predavanja ponovili smo kako se brinemo za prirodu i koji su kriteriji za sudjelovanje u projektu Ekočitanje.

Učenici su bili oduševljeni zbog lekcije. Nastava je bila drugačija od klasične jer se održavala u drugačijem prostoru, a učenici su bili aktivni većinu vremena. Upoznali su se s novim aktivnostima i stekli korisna znanja.

Literatura

  1. Frangež, D. (2012). Mala rožica. Bevke: Smar-team.
  2. Lambilly, E. (2015). Raziščimo predelovanje odpadkov. Ljubljana: Mladinska knjiga.
  3. http://orm.sik.si/pages/napovednik/projekti/zelena-knjiznica.php, pribavljeno 7. 1. 2020
  4. http://www.kgz.hr/hr/projekt-zelena-knjiznica-za-zeleni-zagreb/32340, pribavljeno 7. 1. 2020

Međunarodna razmjena bookmarkera

urska_HV

Urška Hlupič Voda

Među međunarodnim aktivnostima u školskim knjižnicama povećava se broj razmjene bookmarkera (knjižnih oznaka). U ovom je tekstu predstavljen primjer takvog sudjelovanja.

Međunarodna udruga školskih knjižničara International Association of School Librarianship (IASL) svake godine poziva školske knjižničare širom svijeta na proslavu i promicanje knjižnica u mjesecu listopadu.

Tema u 2018. godini bila je “Zašto volim svoju školsku knjižnicu” i temelji se na temi IASL-e “Inovacije, informacije i utjecaj školskih knjižnica”. Na njihovim stranicama mogu se naći razni projekti. Prvi je “Projekt razmjene knjižnih oznaka”. To je projekt u kojem se školske knjižnice iz različitih dijelova svijeta povezuju, izrađuju knjižne oznake i razmjenjuju ih. Svrha projekta je potaknuti čitanje knjiga među učenicima.

Školski knjižničari sudjeluju u nastavi, razvijaju strategije učenja, razvijanju različitih vrsta pismenosti, kritičkog mišljenja i drugih kompetencija koje su neophodne za rad u današnjem društvu (Bajda, 2018.).

Tijek registracije za razmjenu

Sudjelovanje u projektu razmjene knjižnih oznaka je jednostavno.

Na stranici IASL-a pronalazimo Mjesec međunarodne školske knjižnice (ISLM). Postoje dvije vrste razmjena: razmjena poštom i digitalna razmjena. Registrirati se možemo u kolovozu i rujnu u kategoriji do 12 godina i u kategoriji starijih od 12 godina. Klikom na link otvara se Excel tablica u koju unosimo podatke o našoj školi, broju i dobi učenika koji su sudjelovali, te naš kontakt. Godine 2018. registracija je zatvorena 13. listopada. Nakon tog datuma možemo u tablici vidjeti koji nam je redni broj dodijeljen te saznati koja je škola navedena pod tim brojem. U tablici je vidljiv naziv škole, mjesto i zemlja u kojoj se škola nalazi, broj učenika koji sudjeluju te adresu e-pošte koordinatora.

Ako želimo, možemo kontaktirati koordinatora i poslati mu informacije ili slike o našoj školi. Također možemo poslati bookmarkere naših učenika na njihovu adresu klasičnom poštom.

Izrada bookmarkera

U Osnovnoj školi Mladika u listopadu smo u okviru knjižničnog obrazovanja odlučili u 6. razredu izraditi bookmarkere. Poziv na sudjelovanje dobili su i učenici koji pohađaju umjetničku sekciju.

TraženjeUčenici 6. razreda su na nastavi slovenskog jezika poučeni o načinu pisanju uputa za rad. Zatim su dobili upute za izradu bookmarkera, koje su djelomično morali i sami nadopuniti. Knjige s fotografijama kurenta čekale su ih u školskoj knjižnici. Učenici su morali izraditi bookmarker u obliku naše etnografske maske kurenta.

Slika 1. Traženje fotografija u literaturi

Učenici su prvo iz malo tvrđeg papira prema uputama izrezali bookmarker. Zatim su nacrtali masku kurenta, od glave do nogu. Pritom su si pomogli sa slikama u knjigama o etnografskim maskama. S pastelnim bojicama nacrtali su kurenta sa svim njegovim priborom. Kurent ima masku na glavi,  nosi kaput od ovčje kože. U ruci ima štap, a na struku je kravlje zvono. Prema narodnoj tradiciji, završit će zimu i zazvati proljeće.

Slika kurenta može se dodatno obrezati, kako bi se dobila flekBookmarkerisibilnija figura.
Kako ne bismo uklonili pastelnu boju, proizvode na kraju poprskamo zaštitnim sprejem. Na stražnju stranu bookmarkera učenici su napisali svoje ime i naziv škole. Tako su bookmarkeri bili spremni za plastificiranje.

Slika 2. Produkti učenika prije plastificiranja

Nakon što smo dobili plastificirane bookmarkere, morali smo ih ponovno obrezati. Spakirali smo ih u omotnicu, u koju smo također priložili kratki tekst na temu naše Bookmarkeri_Francuskietnografske maske i naše pozdrave.

S entuzijazmom smo poslali omotnicu u Francusku i čekali pakete bookmarkera iz Francuske, koji su ubrzo stigli.

Slika 3. Knjižne oznake iz Francuske

Zaključak

Uz to što su učenici učili pisati radne instrukcije i koristili ih u praksi, koristeći književnu građu, bili su izuzetno obradovani klasičnim poštanskim pošiljkama iz Francuske.
Bookmarkere iz Francuske smo nasumičnim odabirom podijelili među učenicima. Bilo nam je drago što smo tako dobili nova iskustva.

Kako knjigu i radost čitanja približiti mladim čitateljima pitanje je i izazov kojeg u knjižnicama uvijek iznova ponavljamo. To možemo učiniti i uz pomoć školske knjižnice – one predstavljaju prostor za međupredmetnu integraciju i ključne elemente cjeloživotnog učenja. Važnost školskih knjižnica može se naglasiti promocijom u listopadu, kada slavimo međunarodni mjesec školskih knjižnica.

Literatura

  1. Bajd, U. (2018). Mednarodni mesec šolskih knjižnic in mednarodna izmenjava knjižnih kazalk. Šolska knjižnica, letnik 27, št. 1-2, str. 19-20.
  2. IASL (b. d.). International School Library Month. Pridobljeno na: https://iasl-online.org/advocacy/islm/index.html

Upotreba Bachovih cvjetnih plesova u osnovnoj školi

urska_HV

Urška Hlupič Voda

1. Uvod

U današnjem vremenu škola dobiva nove uloge. Roditelji rade pritisak na djecu kao i na učitelje jer žele imati uspješnu djecu, a zaboravlja se na vrednote i ciljeve. To vodi ka stresu iz kojeg se kasnije razvije bolest. Zato je važno da u školama ne stremimo samo ka odličnim rezultatima, nego se uspjesi također mogu postići, ako su djeca opuštena i sretna. U tu namjenu jednom tjedno sam se posvetila izvođenju terapeutskih plesova, s kojima sam željela postići, da se djeca pozitivno osjećaju. Ples i glazba već od nekad imaju značenje opuštanja, a Bachovi cvjetni plesovi započeti su zbog terapeutske namjene i na čovjeka djeluju pozitivno. Bachove cvjetne plesove priučila sam kod dr. Albince Pesek, koja je plesove donijela iz inozemstva, a nastali su na temelju Bachovih cvjetnih esencija.

2. Nastanak cvjetne terapije

Edward Bach je bio rođen 24. rujna 1886. godine u Engleskoj, kao najstariji od troje djece. Bio je nježno dijete, osjetljiv i okrenut prema prirodi i sebi. Dugo je razmišljao, da li da postane liječnik ili teolog. Na kraju se odlučio za studij medicine u Londonu. Najprije je bio vođa odjela za žrtve nesreća, a zatim asistent na bakteriološkom i imunološkom odjelu, što je kasnije imalo velik utjecaj na područje koje je razvijao.

Godine 1917. jako se razbolio i nakon operacije rečeno mu je, da mu ostaju samo tri mjeseca života, međutim jaka želja da pomaže drugim ljudima, pomogla je njemu, te je potpuno ozdravio i nastavio s istraživanjima.

Prave uzroke bolesti Bach je vidio u negativnim emotivnim stanjima, kao što su mržnja, ljutnja i ljubomora. Otputovao je na selo i kroz neko vrijeme našao biljke, koje pomažu kod uklanjanja negativnih stanja, na način, da ih se postepeno promijeni u pozitivna. To otkriće je bilo sasvim slučajno, kad je promatrao rosu na biljkama. Kasnije je sam namakao biljke u vodi te ih ostavljao na suncu. Taj postupak zovemo sunčana metoda. Iz biljaka uzetih iz netaknute prirode napravio je 38 esencija. Sistem u kojeg je smjestio 38 biljaka, bio je potpuno završen 1936. godine. Na žalost, te godine mu je na spavanju otkazalo srce.

Dr. Edward Bach je odredio 38 esencija koje imaju pozitivan utjecaj na psihofizičko stanje čovjeka. 37 esencija je dobio iz biljaka, a trideset osmom esencijom, nazvao je izvorsku vodu. Tražio je, da se njegove esencije prodaju po dostupnim cijenama za sve, a za sebe nije tražio nikakvu naknadu.

Bachove_cvetlice_bigSlika 1. Bachovi cvjetovi
http://www.knjiznica-medvode.si/predstavitev-knjige-bachova-cvetna-zdravila-news

3. Terapeutski ples

Ljudi za izražavanje upotrebljavamo verbalni i neverbalni govor. Verbalnim govorom izražavamo svoje misli, želje, potrebe i osjećaje, dok neverbalnim govorom dajemo poruku načinom oblačenja i mimikom lica. Plesom se također neverbalno izražavamo. Umjetnički ples može imati terapeutski značaj jer osobu impresionira i pretvara je u instrument, kad na takvu osobu zasviraju vibracije, one liječe.

Ples je kroz povijest imao važnu ulogu. Bio je dio obreda koji su imali ljekovitu moć i religioznu poruku, a bio je i način samo ozdravljenja. Danas se ljudi međusobno povezuju i stvaraju plesove modernog izraza, preko kojih se je razvila plesna terapija. Ples motivira psihičku, fizičku i socijalnu integraciju pojedinca i baš zbog toga je pogodan za osobe koje proživljavaju neku duševnu bol ili smetnju.

I Bachove cvjetne plesove možemo uvrstiti u terapeutske plesove, jer je njihov utjecaj na zdravlje pojedinca izuzetno pozitivan. Takve vrste plesova razvila je Latvijka Anastasija Geng.

Folklornu predaju baltičkih zemalja preoblikovala je u plesove posvećene prirodi. Kad se susrela s Bachovom cvjetnom terapijom kreirala je plesove za pojedinačne Bachove cvjetove. Tih je cvjetova kao i plesova 38 i liječe negativna emotivna stanja kao što su ljutnja, mržnja, strah… te ih preoblikuju u pozitivna, u unutarnji mir, suosjećanje, hrabrost. Slično kao što na nas djeluju Bachove kapi, na nas mogu djelovati Anastasijini plesovi, kad ih plešemo.

4. Izvedba Bachovih Plesova Za Učenike Osnovne Škole

S grupom učenika devetog razreda dogovorili smo, da ćemo 10 minuta našeg vremena odvojiti za opuštanje. Opuštanje sam htjela postići Bachovim cvjetnim plesom. Kod Bachovih cvjetnih plesova u centar kruga stavljamo različite predmete. Centar predstavlja unutarnji centar tijela. U središte stavljamo elemente kao što su zemlja, zrak, vatra ili voda. Mi smo stavili svijeću koja predstavlja vatru. Pored svijeće je na podu bila i Bachova karta. Karte svih Bachovih biljaka su dostupne na www. Bach-flowers-online.org/flowercards-gallery/.

Prvi ples koji smo izveli bila je vrba, jer ima jednostavnu koreografiju. Za početak sam im pročitala zapis o vrbi: esencija vrbe pomaže onima, koji imaju osjećaj gorčine i samosažaljenja. Takve osobe često si postavljaju životna pitanja. Vrba takvo ponašanje prekida i vraća izgubljeni optimizam. Uz njezinu pomoć ljudi lakše opraštaju i zaboravljaju na nepravde iz prošlosti. Slijedio je prikaz plesnih koraka. Ples se započne desnom nogom u desnu stranu četiri koraka. S desnom nogom idemo preko lijeve i napravimo dva koraka u lijevo, a zatim još dva koraka prema središtu. Kad smo u središtu dva put se zaljuljamo i s četiri koraka se vraćamo u prvotni položaj u krugu. Dva puta smo ponovili bez glazbe a onda smo počeli plesati.

Kod samog predstavljanja plesa učenici nisu bili zainteresirani. Većina je koreografiju brzo usvojila te su zaplesali uz glazbu. U sljedećem tjednu većina učenika je rado zaplesala ples vrba, samo nekoliko pojedinaca nije bilo fokusirano.

Moj najomiljeniji ples je maslina. To je lijek za sve one kojima nedostaje energije, koji su umorni i iscrpljeni zbog bolesti. Takvi ljudi život doživljavaju kao nepotreban i zbog toga ozbiljno pate. Sve što rade čini im se depresivno, dosadno i nezanimljivo, ali ipak su marljivi radnici.

Prije samog plesa učenicima sam pročitala priču „Maslina pripovijeda“ iz knjige Priče i slike iz vrta Bachovih cvjetova. Slijedio je prikaz koraka koji su prilično jednostavni. Okrenuti u desno, napravimo osam koraka u desno, slijedi okret i četiri koraka u suprotnu smjer. Zatim se za četiri takta zaustavimo i zamahnemo rukama dva puta naprijed i nazad. Idemo OŠ_Mladika_plesčetiri koraka prema središtu s istegnutim rukama prema naprijed, nagnemo se prema svijeći i zahvatimo pozitivnu energiju, koju nosimo na početni položaj. Svaki plesač se zavrti s četiri koraka oko svoje osi i pri tome četiri puta pljesne dlanom o dlan. Nakon dva ponavljanja, ples smo zaplesali uz glazbu.

Slika 2. Zahvaćanje energije iz središta kruga

5. Zaključak

Nakon jednog mjeseca učenicima sam pripremila anketni upitnik. Svim učenicima se sviđalo izvođenje Bachove cvjetne terapije. Većina učenika je odgovorila da se nakon plesa osjećaju smireno, a koncentracija na nastavnom satu je bolja nego inače. Svi učenici imaju želju nastaviti s takvim načinom opuštanja.

S tim sam došla do zaključka, da je vrijedno truditi se za mlade, jer na mladima svijet ostaje, a različiti načini opuštanja će im uvijek biti potrebni. Prije svega, morat će se naučiti poštivati i živjeti s prirodom.