Varna uporaba interneta v šolski knjižnici OŠ Prule

gregor_skrlj

Gregor Škrlj

Uvod

V današnjih časih je raznolika informacijska tehnologija del našega vsakdana. Od tega, da uporabljamo mobilne telefone in brezstične kartice za potovanje z avtobusi in vlaki, do tega da za iskanje po knjižnici uporabljamo spletni katalog (OPAC) in mCOBISS[1], beremo knjige na e-bralnikih, dostopamo do gradiva za šolo v spletnih učilnicah … A vse le ni tako enostavno in varno, zato na naši šoli vsakoletno načrtujemo posebne oblike pouka tako v računalniški učilnici in knjižnici, ki vključuje uporabo kot tudi varnost in varno rabo interneta. Učitelji se redno izobražujemo s področja tematike interneta, ki jih organizira Zavod Arnes ter Center za varnejši internet, redno spremljamo literaturo, objave in novosti s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije (dalje IKT). V nadaljevanju prispevka bom predstavil izobraževanje na naši šoli na področju pravilne rabe interneta (v sklopu pouka in dnevov dejavnosti) ter kako v knjižnici poudarjamo pomen pravilne rabe interneta.

Izobraževanje na področju varne uporabe interneta

»Upoštevati moramo, da je spletna varnost predvsem znanje. Star kitajski pregovor pravi: »Daj človeku ribo in si ga nahranil za en dan. Nauči človeka loviti in si ga nahranil za življenje.«Podobno je naravnana tudi spletna varnost, pri kateri blokiranje in omejevanje spletnih vsebin nimata dolgoročnega učinka na učence, temveč delujeta z danes na jutri. Upoštevati moramo tudi, da se tehnologija hitro spreminja. Veliko bolje se obnese izobraževanje, kako naj se učenci varno in odgovorno vedejo na spletu, kar jim bo omogočalo urjenje in pridobivanje veščin o varni in odgovorni rabi interneta, ki jih bodo obdržali celotno življenje.« (Lesjak, 2016, str. 9). Izhajajoč iz dejstva, da je internet in IKT del našega vsakdana, na naši šoli posvečamo precej ur pouka in dejavnosti ravno učenju o in za uporabo interneta. Zato tudi vsako leto, v mesecu februarju, ki je mesec internetne varnosti, natančneje 6. februarja poteka Dan varne rabe interneta. Tudi letos je bil obeležen pod sloganom »Ustvarjaj, povezuj in širi spoštovanje: prijaznejši internet se začne s teboj«. Po šoli smo nalepili plakate, učencem razdelili informativno gradivo (brošure, nalepke, kazalke …), v knjižnici pa je bila postavljena tematska razstava. Poleg tega dneva pa na šoli vsako šolsko leto, za učence 2. in 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja, organiziramo in izvedemo dneve dejavnosti, v sodelovanju s Centrom za varnejši internet (Safe.si). V računalniški učilnici na šoli izvedemo delavnice, kjer se učenci učijo varne rabe, obnašanja na spletu … Ogledajo si informativne filme, ki na ilustrativen način prikažejo neželeno in neustrezno vedenje na spletu in posledice, ki jih tako obnašanje pusti. Zatem rešijo naloge, ki so vsebinsko povezane s predstavitvami.

clip_image002
Slika 1. Plakat na hodniku, razstava gradiv v knjižnici ter čitalniški izvodi publikacij

Tudi učitelji smo se v sklopu dodatnega izobraževanja, prijavili na izobraževanje z naslovom Varna raba interneta in naprav[2] (v izvedbi Zavoda Arnes), kjer smo se seznanili s temami po sklopih: zaščita naprav; zaščita podatkov in digitalne identitete in zaščita zdravja in okolja. Seminar in delavnice (ki so potekale v veliki meri preko spletnih učilnic) so nam, poleg osvežitve že znanega, postregle z novimi informacijami in dodatnimi znanji (posebno pozornost je potrebno usmeriti v rabo računalnikov in zaščite, saj vodimo dokumentacijo preko spletnih aplikacij, e-dnevnikov in uporabljamo spletne učilnice).

Pouk v knjižnici

V naši knjižnici so pripravljena navodila in napotki za uporabo namenskega računalnika ter plakati z nasveti za pravilno uporabo interneta. Posebna navodila in uporaba takšnih in drugačnih IKT naprav v knjižnici so določena v 8. in 9. členu Knjižničnega reda OŠ Prule[3], s katerim se učenci seznanijo ob vstopu v šolo in upoštevajo od prvega obiska knjižnice.

Posebej za učence je, v sklopu spletnih učilnic naše knjižnice, pripravljeno poglavje, kjer najdejo vse potrebno za informiranje o varni in zakoniti rabi interneta. V spletni učilnici sem pripravil tudi poseben interaktivni kviz, ki služi za uvodno motivacijo pri smotrni uporabi interneta.

clip_image004
Slika 2. Poglavje v spletni učilnici in računalniški kotiček v knjižnici

Spletno učilnico uporabimo, kadar izvajamo pouk knjižnično-informacijskega znanja, v povezavi z določeno vsebino predmeta v razredu. V kurikulu Knjižnično informacijsko znanje so zapisane kompetence, ki jih učenec tekom obiskovanja osnovne šole pridobi in razvija. Ena pomembnejših v današnjih časih je digitalna kompetenca, ki jo učencem pomagamo razvijati in usvojiti. Bistvo je, da učenec s pomočjo odrasle osebe (učitelj, knjižničar …) osmisli uporabo interneta. Pri pouku vedno poudarim in izpostavim tudi spoštovanje avtorskih pravic (učenci rešujejo učne liste ter navajajo vire, od kje so prepisali besedilo in podatke). Ob tem jih vedno opozorim, da je potrebno vsak vir večkrat preveriti (tiskani/spletni vir, saj na spletu vsak lahko dodaja besedila, fotografije, kar praktično prikažem z lažnim primerom iz Wikipedije).

Zaključek

»Informacijska tehnologija se na šolah pojavlja v najrazličnejših oblikah. Bodisi kot izključno tehnologija v obliki namiznih in prenosnih računalnikov, tablic, mobilnih telefonov, digitalnih tabel, fotoaparatov, kamer in ostalih digitalnih učnih pripomočkov bodisi kot digitalna vsebina v obliki elektronskih učbenikov in delovnih zvezkov, drugih gradiv, učnih portalov, aplikacij, igric, videoposnetkov, MOOC-ov[4], učnih družabnih omrežij in drugih storitev, ki jih omogoča internet.« (Lesjak, 2016, str. 7). Vsa tehnologija je s seboj prinesla tako pozitivne kot negativne učinke, zato je pomembno, da se temi posveča več pozornosti in nameni posebne izobraževalne prijeme. V svetu, kjer je tehnologija začela prevladovati, jo je pomembno obvladovati in smiselno uporabljati v normalnih mejah (da uporaba ne preraste v odvisnost). »Naloga učiteljev in ostalih šolskih delavcev je, da ohranijo učenčevo varnost, kar pa lahko naredijo na različne načine. Učence morajo naučiti pravilne uporabe digitalnih tehnologij ter poskrbeti, da spoznajo nevarnosti in tveganja, ki jih lahko doletijo, ter kako se pred njimi zaščititi.« (Dugar, 2014, str. 26). Ne smemo zanemariti dejstva, da mladi posnemajo starejše, tako svoje starše/sorodnike kot šolsko osebje in tudi slavne osebe (sledijo jim na družabnih omrežjih), zato je potrebno usmerjati in bdeti nad smotrno uporabo IKT pripomočkov. Zato je pomembno tudi sodelovanje s starši.

Literatura

  1. Dugar, R. 2014. Obravnava varne rabe interneta na slovenskih osnovnih šolah: diplomsko delo. Ljubljana: [R. Dugar].
  2. Knjižnično informacijsko znanje. Kurikul: osnovna šola. (2009). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 20. 2. 2018.
  3. Lesjak, B. 2016. Problematika spletne varnosti v šolah: smernice za vodstva šol. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za družboslovno informatiko. Pridobljeno 20. 2. 2018.
  4. Varna raba interneta: priročnik za učitelje. 2006. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko. Pridobljeno 20. 2. 2018.

[1] Več o aplikaciji: http://m.cobiss.si/
[2] Več o izobraževanju: https://www.arnes.si/storitve/varnost/mooc-v/
[3] Knjižnični red je dokument, ki določa pravila in obnašanje v šolski knjižnici.
[4] MOOC je kratica za Massive Open Online Course, kar pomeni množični spletni tečaj, ki poteka odprto na internetu za različne udeležence (tudi več tisoč).

Društveno umrežavanje – upute za profesionalce

viktorija_hrzica

Viktorija Hržica

slika11Sljedeći naputci pomoći će vam da se u online svijetu osjećate sigurnije, a prenoseći ove savjete svojim prijateljima pridonijet ćete sigurnijoj online zajednici. Evo nekoliko savjeta kojih bi se bilo mudro držati:

– Neka vam profesionalni i osobni profili budu odvojeni, na različitim poslužiteljima, ovisno o tome kako ih želite koristiti.

-Razmislite o tome tko vam je prijatelj i koga slijedite. Jesu li prikladni za određeno mjesto, mrežu ili zajednicu?

slika14– Na društvenim mrežama koje koristite u osobne svrhe nije preporučljivo tražiti ili prihvatiti prijateljstvo sa sadašnjim i bivšim učenicima. Prihvaćanje učenika za prijatelje može se proširiti i na njihove obitelji. U slučaju da primite takav poziv za prijateljstvo na nekoj društvenoj mreži, pripremite poruku: “Hvala na pozivu, ove stranice koristim samo za dijeljenje osobnih podataka sa svojim bliskim prijateljima i obitelji.”

Ako kao profesionalac svjedočite situaciji zlostavljanja ili ponašanja koje bi dijete moglo dovesti u opasnost ili u kojoj bi dijete moglo biti povrijeđeno, trebate slijediti odgovarajuće procedure kako biste spriječili cyberbulling. Vi ste profesionalac i doživljava vas se kao osobu od povjerenja te se očekuje da djelujete u skladu sa standardima svoje profesije.

Pri odlučivanju da budete slika13dio online zajednice, važno je zapamtiti da informacije koje objavite o sebi i drugima, bez obzira koliko privatan bio vaš profil, onog trenutka kad ih objavite – nisu više pod vašom kontrolom.

Ponekada se nije jednostavno snaći u postavkama privatnosti na društvenim mrežama. Budite oprezni i pomno ih provjerite.

Drugi korisnici u vašim grupama nisu se obvezni prema vašim objavama odnositi s povjerljivošću i nisu vezani ugovorom o privatnosti. Vaši podaci, podaci koje objavite na stranicama društvenih mreža, mogu biti proslijeđeni ili biti javno objavljeni!

Zato:

– Razmislite prije nego nešto objavite, bilo da se radi o vašim trenutnim aktivnostima, fotografijama, videozapisima, poveznicama ili nečemu što vam se sviđa – onome što govori o vama osobno i što ne želite da netko nepoznat zna o vama.

slika15– Prilikom obnavljanja statusa nije preporučljivo staviti osobne kontaktne podatke, jer na taj način postaju javno dostupni, što uključuje telefonske brojeve, adrese e-pošte, mjesto, čak niti potpun datum rođenja. Kada su ovi podaci povezani, mogu dovesti do krađe identiteta, neželjenih kontakata ili spama i virusnih napada.

-Razmislite o snazi vaše zaporke. Često interesi ili osobni podatci o obitelji i hobijima u online profilu mogu dovesti do probijanja zaporke (hakiranja). Djeci i mladima stalno govorimo da čuvaju svoju zaporku, nikada je ne dijele i često mijenjaju! To trebaju zapamtiti i odrasli.

– Budite oprezni u online komentiranju ili razgovorima koji mogu dovesti do identifikacije kolega sustručnjaka, djece i mladih. Ti komentari, čim su objavljeni, bit će izvan vaše kontrole, a mogu biti pogrešno shvaćeni.

– Objavljujući fotografije online, budite svjesni da fotografija može sadržavati nešto što se zove meta podatci. Mnogi fotoaparati danas automatski dodaju GPS oznaku mjesta gdje je fotografija snimljena. Ovoj informaciji može se pristupiti na fotografiji i nakon što je napustila vaš uređaj. Mogućnost geo-tagiranja moguće je jednostavno isključiti na većini mobilnih uređaja.

Mnoge online zajednice, društvene mreže ili servisi za trenutne poruke postali su integrirani, tako da se aktivnosti, kojima se bavite na drugim mrežnim stranicama, mogu pojaviti u vašem profilu. Npr., dok ste online, u vašem statusu može se pojaviti poruka o tome što trenutno čitate, slušate, gledate ili što ste lajkali.

Budite oprezni:

– Sav sadržaj na vašem profilu ima oznaku vremena, tj. datum, stoga će pokazati kronologiju vaših interakcija s određenom zajednicom. To bi moglo biti zanimljivo kao vremenski slijed, ali može se koristiti kao dokaz vaše aktivnosti koja se može upotrijebiti s pravnog stajališta.

slika16Nije preporučljivo koristiti osobne adrese e-pošte za profesionalne svrhe. Razmjena/prosljeđivanje e-pošte između različitih profesionalnih i osobnih usluga e-pošte može oslabiti sigurnost. Primjerice, slanje šaljive poruke e-pošte može proširiti podatke primatelja i oslabiti sigurnost od hakiranja ili spama. Kao i kod e-pošte, evidencije chata mogu se proslijediti i javno objaviti. Pazite što pišete!

Lajkanje drugih mrežnih stranica će biti vidljivo pojedinim online zajednicama.

Razmišljajte o budućnosti, što vaš online identitet govori o vama? (moguće: link na videozapis koji je ispod teksta)

– Na komunikacijskim platformama poput Skypea čuvajte zaštićenom svoju online prisutnost kao i svoje kontaktne podatke jer mogu privući neodobrene kontakte!

Blogging platforme postale su popularan način dijeljenja vlastitog svijeta rada, interesa ili hobija. Blogeri imaju tendenciju formiranja online zajednica. Ako imate ili razmišljate o održavanju bloga, razmislite o stilu, sadržaju i davatelju usluge. Prilikom objave sadržaja na vašem blogu provjerite autorska prava materijala koje objavljujete.

– Razmislite o tome koliko često bi vaš blog mogao biti posjećen, osobito nehotice, zbog indeksiranja tražilca, ako pišete o aktualnim (popularnim) temama. Preko noći možete steći popularnost, u pozitivnom, ali i negativnom smislu. Vaši tekstovi mogu biti preneseni na drugim mrežnima stranicama, citirani ali i krivo tumačeni.

– Budite svjesni neprimjerenih komentara, reklama i spam poveznica koje mogu biti ostavljene na vašem blogu.

– Može biti mudro koristiti odricanje od odgovornosti navodeći da su prikazi sadržani u profilu ili blogu osobni i ne predstavljaju stavove vašeg poslodavca.

Kao što poručujemo i djeci, savjetujemo i vama – budite oprezni pri objavljivanju na internetu: na društvenim mrežama, chatu ili blogu jer sve što objavite, može biti izvađeno iz konteksta i zloupotrijebljeno.

Na stranicama Microsoft privacy, možete pročitati više i naučiti više o zaštiti vaše online privatnosti te pogledati zanimljiv video zapis u kojemu je slikovito prikazana potreba zaštite osobnih podataka.

Priručnik za profesionalce možete pogledati online u flip formatu ili preuzeti u pdf obliku pripremljenom za ispis u booklet obliku.