Budni mladi planinari

ivica_padarsic

Ivica Padaršič

Sažetak

Suvremen način nastave trebao bi učiteljima pomagati u stvaranju povoljnih sredina za učenje i vjerodostojnog kontakta s učenicima. Jedino na taj način na svakom koraku možemo kod učenika tražiti budnost. To pak znači da su učenici unutarnje budni, sabrani i sposobni za koncentraciju i usredotočenost. Tada učitelj može očekivati dobre rezultate poučavanja. Zbog toga je izvannastavna aktivnost Mladi planinari sa svojim ciljevima i sadržajima te načinom izvođenja jedna od aktivnosti raširenog programa osnovne škole koji osmišljavaju takvo poučavanje.

Ključne riječi: planinari, priroda, učionica, budnost

Uvod

Riječ budnost se je tek zadnjih godina počela upotrebljavati u rječniku učitelja i drugih pedagoških radnika. Dr. Eva Škobalj navodi da o budnosti govorimo kada želimo opisati točno određeno stanje čovjeka. To stanje možemo opisati kao unutrašnju budnost, sabranost i sposobnost koncentracije i usredotočivanja (Škobalj, 2017).

Sa sadržajem rada izvannastavne aktivnosti Mladi planinari, budnost možemo ostvarivati na svakom koraku, na svim kraćim i dužim šetnjama te odmorištima. Hodanjem i planinarenjem se stvaraju uvjeti koji učenicima i njihovim mentorima omogućavaju doživljavanje sadašnjeg trenutka te odmicanje od pritisaka i zahtjeva suvremenog života koji često onemogućavaju takvo doživljavanje.

Uz te aktivnosti učitelj lakše pronalazi iskren kontakt s učenicima/planinarima te stvara povoljne sredine za učenje.

Prije nekoliko godina se na našoj školi organizirala izvannastavna aktivnost Mladi putnici koja je uskoro prerasla u Mlade planinare. Skupina se povezala s Planinarskim društvom Šentjernej. Planinarsko društvo nam osigurava planinarske vodiče, a učestvujemo i na zajedničkim planinarskim izletima.

Brojnost mladih planinara se iz godine u godinu povećava. Iz manje skupine 10 – 15 članova je članstvo naraslo. Prošle školske godine je broj članova narastao na 30, što predstavlja gotovo polovicu učenika na našoj područnoj školi. Čak 12 mladih planinara se ove godine učlanilo i u Planinarsko društvo Šentjernej. Kao mentorica sam vrlo ponosna na činjenicu da se je dosta obitelji, po aktivnom učestvovanju njihovog djeteta na toj izvannastavnoj aktivnosti, počelo baviti pješačenjem tj. planinarenjem u slobodnom vremenu. Upravo to i jest konačni cilj kojeg želimo ostvariti.

Redovnim hodanjem možemo izbjeći česte bolesti suvremenog doba. Coaltre et al.(2010) navode da planine i s njima povezano planinarenje pozitivno utječu i na psihičko zdravlje čovjeka, a prije svega na njegovu predodžbu o samome sebi i samopouzdanje. Naime, na uspješno osvojenom cilju svakoga preplavljuju osjećaji zadovoljstva i veselja pri spoznaji što je sposoban postići svojim vlastitim trudom (Sluga in dr., 2017).

Osim temeljnog cilja aktivnosti – pozitivan odnos do pješačenja kao najdostupnije i najuniverzalnije sportske aktivnosti, jačanje zdravlja i razvoj zdravog životnog stila – s mladim planinarima želimo postići i druge ciljeve.

1. Upoznavanje prirodne i kulturne baštine bliže i dalje okolice/promatranje tragova prošlosti.

U izvedbi poučnog puta Putem naših dvoraca su učenici u okolici naše škole posjetili sva četiri kamena svjedoka naše prošlosti, četiri još sačuvana dvorca: Gracarjev turn, Prežek, Volavče i Vrhovo. Put ih je odveo u daleku prošlost gdje su uz te važne povijesne spomenike saznali neke važne povijesne činjenice o svojem kraju u prošlosti. Pred vratima tajnovitog Gracarjevog turna su se u davnoj prošlosti zaustavili Turci, a prije više od jednog stoljeća je pisac Janez Trdina tu zamislio svoje Bajke i pripovijesti o Gorjancima. Na Vrhovom se je pak u dvorskoj kapelici oženio Janez Vajkard Valvazor. To su samo djelići povijesti koju su učenici upoznali.

Slika 1Slika 2
Slika 1. Gracarjev turn                           Slika 2. Vrhovo

2. Upoznavanje važnijih vodenih izvora i njihovih karakteristika

Učenici uz vodotoke postaju svjesni značenja čistih prirodnih izvora te odgovornog postupanja s pitkom vodom.

Slika 3Slika 4
Slika 3. Pendirjevka          Slika 4. Ob izvoru Topličnika

Slika 5Učenici saznaju kako čovjek iskorištava snagu vode te time doprinosi očuvanju okoliša tj. izboru okolišu manje škodljivog dobivanja električne energije.

Slika 5. Pohod uz Savu

3. Upoznavanje elemenata prirodne baštine /endemi. Na našim pohodima upoznajemo i raslinje te ljekovito bilje i njegovu upotrebu. Već smo upoznali nebrojene ljekovite biljke poput arnike, majčine dušice, plućnjaka, puzave petoprste… I naš planinarski vodič koji nas često prati je dobar poznavatelj ljekovitog bilja te nam ih u prirodi često pokazuje. Imamo i priliku zasladiti se šumskim plodovima poput jagoda, borovnica, kestena…

Posebice smo ponosni na to da smo u prirodi imali mogućnost promatrati zaštićene biljke koje su značajne za određeno područje – endeme. Pri usponu na Boč smo vidjeli veliku sasu, na Lovrencu nas je u travnju očarala svištara, a na Bohoru in na našim Gorjancima nas je očarao kranjski ljiljan.

Endemi koje smo upoznali:

Slika 6Slika 7
Slika 6. Velika sasa                        Slika 7. Svištara

4. Upoznavanje književnog svijeta po putovima pisca Janeza Trdine na pohodima po Trdinovim putovima.

Slika 8Slika 9
Slika 8. Na Gorjance                        Slika 9. Kod Miklavža

5. Suradnja s roditeljima je vrlo važna pri organizaciji nekih planinarskih izleta. Prisutnost roditelja bila je nezamjenjiva na pohodima na visoke planine gdje smo aktivnosti izveli u sudjelovanju s Planinarskim društvom Šentjernej. Time smo potaknuli zanimanje roditelja Slika 10za tjelesni i motorni razvoj njihove djece te obiteljima omogućili kvalitetno proživljavanje zajedničkog slobodnog vremena. Neki roditelji su se aktivno uključili u pješačenje, a roditelji koji su planinarski vodiči su s nama sudjelovali u više navrata te nam omogućili stručno vođenje (Golica, Kum, Bohor, Boč…).

Slika 10. Pohod na Golicu Slika 11. Boč

6. Učenje u prirodi je učenje u učionici na otvorenom. Učenice i učenici neposredno pridobivaju znanje iskustvom u vanjskom okolišu. Učionicom u prirodi možemo mnogo doprinijeti djetetovu osjećaju i razumijevanju za zaštitu okoliša, društveno odgovornost te mu istovremeno pomažemo do cjelovitog razvoja njegove vlastite (Šetina, 2013).

Slika 12Slika 13
Slika 12. Uz info ploču Prirodna baština     Slika 13. Na Klevevž

7. Briga za sigurnost. Prije svakog pohoda zajedno pregledamo plan puta, trajanje te se posebno posvetimo opasnim mjestima. Poseban naglasak je na odgovarajućoj planinarskoj opremi koja uključuje: cipele za planinarenje, odjeća odgovarajuća godišnjem dobu i vremenskim prilikama, u ruksaku ne smije nedostajati rezervna odjeća, laki obrok, piće te knjižica Mladi planinar. Mentor se uvijek mora pobrinuti i za prvu pomoć, adrese tj. telefonske brojeve roditelja.

Zaključak

Učenici se osposobljavaju za samostalno planinarenje u kasnijim starosnim razdobljima te razvijaju zdrave životne navike. Uz zajedničko druženje, utvrđuju prijateljske veze, međusobno poštovanje te na zajedničkim doživljajima osjećaju povezanost sa skupinom i pripadnost.

Oblikuju pristojan i kulturan odnos do okoliša i prirode kao posebne vrijednosti. Okolišu i prirodi zapravo dugujemo sve i moramo se brinuti – vrijeme je da zaista postanemo budni, a naša izvannastavna aktivnost Mladi planinari nam to omogućava.

Literatura

 1. Ministarstvo obrazovanja, znanosti i športa
 2. Sluga in drugi (2017): Planinski športni dnevi….v DIDACTICA SLOVENICA pedagoška obzorja 2017 št. 1, Novo mesto, 2017
 3. Šetina, Tina: Učilnica v naravi, Biotehniški center Naklo, Zbornik referatov, 2013
 4. Škobalj, Eva: Čuječnost in vzgoja, Ekološko-kulturno društvo za boljši svet, 2017

Moodle 2.0 u učionici: Praktični, ekonomični i IT osviješteni

ivana_duranic 

Ivana Đuranić

Projekt Moodle u informatičkoj učionici Isusovačke klasične gimnazije u Osijeku započeli smo prije godinu dana. A sve je započelo rečenicom: “Knjige, bilježnice, olovke i papire ostavite kod kuće.”

Moodle, sustav za e-učenje i izradu elektroničkih obrazovnih sadržaja, popularan je u učionici, ali ne dovoljno popularan. Njegove mogućnosti su brojne, ali nedovoljno iskorištene. Navika, koja nas ograničava da isprobamo nešto novo ili nedostatak želje za učenjem i usavršavanjem neki su od razloga zašto Moodle još nije prisutan u većini informatičkih učionica. U ostalim učionicama njegovu prisutnost uz ova dva razloga onemogućava i treći razlog: nisu sve učionice opremljene kao informatički kabineti. No u informatičkom kabinetu ne bi smjela postojati prepreka za uvođenje Moodle sustava u nastavni proces. Moodle u informatičkoj učionici može biti od velike pomoći i može znatno utjecati na kvalitetu nastavnog procesa.

Neki od glavnih ciljeva projekta bili su:

 • Zamijeniti udžbenike digitalnim materijalima
 • Koristiti blogove i wikije umjesto bilježnica
 • Uključiti učenike interaktivno u nastavni proces korištenjem različitih modula za Moodle
 • Smanjiti količinu novca i vremena koji se troše na sastavljanje, pisanje i ispravljanje pisanih provjera znanja
 • Dati učenicima uvid u provjeru znanja i povratnu informaciju odmah nakon pisanja provjere
 • Olakšati komunikaciju s učenicima
 • Olakšati sustavno praćenje učenika i uvid u njihov rad

Moodle je ispunio sva naša očekivanja.

Moodle omogućava izradu digitalnih materijala kao i dodavanje vlastitih digitalnih materijala u različitim formatima. Knjige, iako dobri materijali, nisu dostatni. Učenici uvijek traže dodatna objašnjenja ili dodatne zadatke. U slučaju učenika s posebnim potrebama, sadržaje iz knjige potrebno je dodatno prilagoditi. Ako nisu najnovija izdanja, u knjigama se često ne nalaze najnovije informacije koje su za područje informatike jako bitne. Učenički se interesi razlikuju pa ponekad poželite detaljno obraditi nešto što u knjizi nije detaljno obrađeno. Izrada vlastitih sadržaja i njihovo postavljanje na Moodle omogućuje prilagodbu sadržaja knjige svakom razredu i svakom učeniku, a učenici ne moraju dodatno nositi još jednu knjigu u ionako već preteškim torbama, budući da im je sve gradivo uvijek dostupno online. Učenici se na digitalne sadržaje brzo naviknu i jednostavno ih razmjenjuju. Moodle uz digitalne sadržaje daje i mogućnost dodavanja rječnika, gdje se mogu dodavati i komentirati nepoznati pojmovi.

Nositi ili ne nositi bilježnice na sat, ovisi o predmetu, vrsti gradiva i načinu obrađivanja gradiva. Ponekad bilježnice uistinu nisu potrebne. Ne moramo više prepisivati sve s ploče, kad ionako imamo digitalne sadržaje. Čak i prilikom prepisivanja učenici uglavnom gube vrijeme na prepisivanje i time se gubi na kvaliteti nastave i razumijevanju sadržaja. Ako postoji potreba za pisanjem, svaki učenik si u Moodle može zapisati ono što je bitno. Također, treba imati na umu da današnja djeca puno brže pišu na računalu, nego na klasičan način, na papiru. Ako rješavaju zadatke, za neke će im biti potreban papir, no neke mogu spremiti i u Moodle ili na svoj vlastiti blog. Blog im je uvijek dostupan online i ne moraju se bojati da će ga možda negdje izgubiti. Također, mogu svoje bilješke uspoređivati s bilješkama drugih učenika, što je vrlo korisno, budući da se često dogodi da učenici ne stignu zapisati sve što treba ili možda ne znaju riješiti neki zadatak.

Moodle je vrlo moćan alat koji omogućava interakciju s različitim e-learning alatima. Jedan od njih koji mi koristimo u učionici je WizIq. Na ovaj vrlo praktičan način omogućili smo svim učenicima da istovremeno aktivno sudjeluju u rješavanju nekog problema. U klasičnoj nastavi problem bi rješavao jedan učenik na ploči, a ostali bi eventualno mogli komentirati. Moodle omogućuje laku implementaciju Wiziqa, pri čemu nastava postaje interaktivna. Wiziqova interaktivna pametna ploča i dodjeljivanje uloga omogućuju interakciju s učenicima i njihovo aktivno uključivanje u nastavni proces na jedan posve nov i, za učenike, vrlo motivirajući i zanimljiv način, a također razvija međusobne odnose u timskom radu i razmjenu ideja.

Moodle ima mogućnost dodavanja testova, davanja povratnih informacija odmah nakon završetka rješavanja testa, grupiranja učenika po grupama itd. Na pismene provjere znanja često se troši velika količina papira i boje za ispis. A nakon toga velika količina vremena potroši se i na ispravljanje testova. Zatim još toliko vremena treba za analizu pismenih provjera. Prilikom korištenja Moodle sustava za pismene provjere znanja, troši se samo vrijeme za sastavljanje testova. No Moodle vam omogućava da unaprijed napravite bazu s pitanjima i grupirate učenike, tako da nakon dvije-tri pismene provjere sve postane vrlo jednostavno. Nakon što učenici završe s provjerom znanja, automatski mogu dobiti uvid u svoj test i ocjenu, točne i netočne odgovore, kao i dodatna objašnjenja za pojedina pitanja. Ovaj oblik provjere znanja pokazao se vrlo uspješnim i praktičnim.

Još jedna od prednosti Moodle sustava nad klasičnom nastavom jest olakšano sustavno praćenje učenika i uvid u njihov rad. Nema potrebe da učenici predaju zadaće u bilježnicama, na papirima ili da ih šalju putem elektronske pošte. Sve zadaće se mogu uredno predati na Moodle. Nastavnik svaku zadaću ili projekt može pregledati, ocijeniti i dati povratnu informaciju učeniku. Ocjene svih zadaća automatski se zbrajaju i ukupna ocjena pokazuje učenikovo sudjelovanje u nastavi tijekom cijele godine. Zadaće se čuvaju u sustavu i dostupne su i učenicima i profesorima u svakom trenutku. Također, vjerojatnost prepisivanja zadaće je manja. Ako učenici zadaću predaju na papiru, ponekad nije lako procijeniti je li zadaća prepisana, pogotovo ako je riječ o zadatcima i svi su točno riješeni. Ako učenik piše zadaću u MS Wordu i poželi prepisati, bilo pomoću copy/paste mogućnosti, bilo da pošalje tuđu zadaću ili samo promijeni font, to je sve vrlo lako uočiti. Word dokument čuva brojne informacije o kojima učenici ne razmišljaju, niti znaju da postoje.

Ovo su samo neke od prednosti Moodle sustava. Moodle se u razredu može koristiti potpuno ili djelomično, može se u svakom trenutku prilagoditi nastavnoj cjelini i načinu rada. Pokazalo se da je Moodle vrlo praktičan alat u nastavi, a učenici se na njega brzo naviknu. Naravno, pri korištenju Moodle sustava postoje i neke prepreke. Već smo kao glavne prepreke spomenuli nedostatak želje za učenjem, naviku i nepostojanje informatičke opreme u učionici. Moodle je user-friendly i jednostavan za korištenje, no potrebno je uložiti neko vrijeme kako bi se savladale sve njegove funkcije i mogućnosti. Moodle je nešto novo, a neki se boje promjena. Naviknuti na nešto što je dobro, ne vide razlog i nemaju želju preuzeti i naučiti nešto novo. Također, potrebno je određeno vrijeme i da se učenici naviknu na ovaj sustav. I na kraju, Moodle često ostane ograničen na nastavu informatike, budući da druge učionice nisu opremljene računalima i zbog toga ne pružaju punu mogućnost korištenja Moodle sustava u nastavi. Ponekad i u informatičkom kabinetu Moodle može predstavljati problem. Što ako nema interneta? Što ako je veza jako spora? Što ako nema dovoljno računala? Što ako tri-četiri učenika sjede za jednim računalom? Tada bi za učenike bilo praktičnije da imaju svoju knjigu, svoju bilježnicu i svoju olovku.

Unatoč ovim nedostatcima, mnoge škole, mnoge učionice, mogu i trebaju uključiti Moodle u nastavni proces. Naš projekt Moodle sustava u učionici ispunio je sve naše ciljeve i omogućio nam jedan kvalitetniji i ozbiljniji pristup nastavnom procesu u kojem svi mogu interaktivno i ravnopravno sudjelovati. Računalna komunikacija danas igra veliku ulogu u životu svakog pojedinca i naši učenici svjedoci su velikih tehnoloških promjena. Tehnologija kojom su okruženi i s kojom odrastaju puno im je bliža, nego što je možda bila nama u njihovim godinama. Uzevši sve to u obzir, učenicima trebamo pružiti suvremene metode poučavanja, a Moodle je možda jedan od najboljih primjera na koji način je to moguće postići.

Učionica online

damir_belavic

Damir Belavić

100_3876Zamislite, barem na trenutak. Kod kuće ste i vani pada snijeg, ima ga toliko da su ceste zakrčene. Vlakovi i autobusi kasne, a vi morate na posao. No, usprkos svemu, uživate u prekrasnom pogledu i vrućem čaju u toplini vlastitog doma. Iako morate na posao, ne morate nikuda putovati. Jednostavno uključite računalo i spojite se u vašu online učionicu. Pripremite zadatke za danas ili sutra. Učenicima date neke smjernice i možda pregledate neke domaće zadaće te odgovorite na neka učenička pitanja. Zanimljivo, zar ne?

Da vam je to netko rekao prije 20 godina samo biste se nasmijali, odmahnuli rukom i rekli da je to znanstvena fantastika, no danas se to više i ne čini tako čudnim i neobičnim.

Upravo sam takvo nešto pokušao napraviti ove godine u 8. razredu prilikom obrade nastavnog gradiva iz poglavlja preslikavanja ravnine. Doduše, samo kao dodatni nastavni sadržaj uz redovnu nastavu u školi. Naime, prije godinu dana proveo sam mali eksperiment u 8. razredima tako što sam u ovom dijelu gradiva uveo mogućnost pisanja ispita na računalu jer mi se nije činilo fer poučavati učenike uz dinamičnu geometriju u GeoGebri, a moodle_ggb_dz_benjaminpisati ispit samo na papiru. Bilo je to zanimljivo iskustvo prepuno pozitivnih dojmova koje sam želio ponoviti i ove godine. Iako je bilo pozitivno, nešto mi je nedostajalo. Učenici su mi redovito slali domaće zadaće elektroničkom poštom, također su i postavljali neka pitanja vezana uz matematičke sadržaje i uz rad u GeoGebri pa sam odgovarao svakom posebno. Nedostajao mi je neki prostor gdje bih se mogao svima obratiti, kao u učionici da ne morate svakom učeniku posebno objašnjavati – kažete to svima, objasnite, nacrtate na ploči i svi su „obaviješteni“. Jednostavno je nedostajao neki prostor na internetu gdje bih sve to objedinio. Izrada internetske stranice za tu je priliku bila nepraktična i nedostatna.

Moodle

Ali nekako u to vrijeme, kako to obično biva „slučajno“ u životu, jedan događaj vas vodi drugom i tako dalje, upoznao sam Moodle kao član, ili bolje rečeno učenik u online tečaju Geogebre. Bilo je to prekrasno iskustvo i odmah sam znao da je to ono što tražim. Moodle je besplatni program koji vam, ukratko rečeno, nudi virtualnu učionicu. Preveden je na hrvatski jezik i ima potporu CARNeta. Naime, CARNet nudi učiteljima i svima u obrazovanju prostor na internetu uz Moodle.

Uz jednostavnu registraciju (korištenjem AAI ime.prezime@skole.hr) napravite zahtjev za novim Moodleovim tečajem ili kako ja to volim zvati, online učionicom i vaš virtualni prostor je spreman. Vi postajete stvoritelj vaše učionice. Uz par klikova mišem stvarate lekcije, pitanja, ispite, prostor za domaću zadaću i još mnogo toga. Kako se to radi, možda jednom drugom prilikom. No ono što me još više privuklo na Moodle bila je činjenica da u GeoGebri prilikom jednostavnog izvoza aplikacije možete izabrati izvoz u Moodle, a to je ono što sam tražio. Želim jednostavno i dinamično pokazati i prikazati preslikavanja uz pomoć dinamične geometrije, a uz GeoGebru i Moodle to je izgledalo vrlo jednostavno i brzo.

U učionici

Otvorio sam e-tečaj ili možda bolje reći online učionicu, barem sam je ja tako doživio. U početku je bila zamisao samo da otvorim prostor gdje bi učenici mogli ostavljati svoje domaće zadaće napravljene u GeoGebri, no ispostavilo se da možemo napraviti puno više od pukog prostora za pohranu dokumenata.

Kao što su se lekcije nizale u knjizi, nizale su se i u našoj učionici. Od osnovnog o vektorima, preko translacije i osne simetrije do centralne simetrije i rotacije, uz još dva dodatna poglavlja koja su nosila naziv ponavljanje i ispit znanja. Učenike sam na prvom satu upoznao s našom učionicom. Svatko je imao priliku odabrati želi li se uključiti ili ne. Onih koji su 100_3882se odlučili priključiti bilo je na početku 15 (od 37 učenika), da bi se do kraja broj povećao na 18 učenika koji su sudjelovali u ovakvom radu. Da bi se učenici uključili u rad učionice bio im je potreban elektronički identitet AAI koji mogu dobiti u tajništvu škole (ili od administratora imenika). To mi se u početku činilo kao nedostatak jer su lozinke nezgrapne i sve izgleda prilično službeno pa nisam znao hoće li to učenici prihvatiti, no to im nije bio problem. Možda je to bila i prednost što je izgledalo službeno pa su učenici to shvatili malo ozbiljnije. Nije baš kao Facebook.

Naravno, da bih sve to mogao provesti u djelo, bila mi je potreba informatička učionica. Ove godine nije bio veliki problem jer smo mogli na svakom satu matematike biti u informatičkoj učionici, ali je to zahtijevalo dvostruku pripremu jer je bilo učenika koji nisu željeli raditi na računalu, a nisam želio nikoga zakinuti tako da sam cijelo to vrijeme prilikom obrade gradiva iz preslikavanja radio dvije vrste zadataka. Ipak, geometrija na računalu zahtijeva ako ne drugačije zadatke, onda barem malo drugačiji pristup. Iako su u ovom gradivu primarna preslikavanja i vektori, ujedno smo ponovili osnovne stvari o trokutima, četverokutima i ostalim mnogokutima na jedan drugačiji način.

Uz već spomenuti prostor za domaće zadaće napravljene u GeoGebri, Moodle nudi i jednostavan prikaz videomaterijala tako da sam o nekim stvarima snimio video i postavio u online učionicu koji su učenici mogli vrlo lako pogledati u bilo koje vrijeme. Bilo je tu uputa za rad u GeoGebri , objašnjenja zbrajanja i oduzimanja vektora, objašnjenja ostalih preslikavanja. Također, ono što je bilo prilično zgodno bilo je to što sam mogao upozoriti na pogreške koje su se događale prilikom rješavanja zadataka. Istaknuo sam najbolje domaće zadaće te tako javno pohvalio neke učenike i prikazao njihove radove tako da su i ostali mogli vidjeti odličan način i pristup nekim zadatcima. Bilo je tu dodatnih i zanimljivih zadatka koje su učenici rješavali. Zadatci za vježbu i domaću zadaću uvijek su bili dostupni. Na jednostavan sam način mogao s učenicima podijeliti poveznice na zanimljive dokumente i stranice vezane uz matematičke sadržaje.

Moodle i GeoGebra pružili su mi priliku da stvorim jedan mali online udžbenik, da napravim nešto što je današnjim učenicima zanimljivo i pristupačno. Iskreno, nisam želio prepisivati dijelove udžbenika i pisati primjere kao što su napravljeni u udžbeniku jer računalo je ovom prilikom nudilo dinamiku i brzinu, a i udžbenik je uvijek dostupan.

Ispit znanja

Naravno da su onda ti učenici kmoodle_testoji su radili u online učionici tako i pisali ispit. Moram priznati da mi je ovaj puta Moodle olakšao taj dio. Naime, vrlo je jednostavno podijeliti učenike u grupe. Samo napravite pitanja i odredite koji učenici ih mogu vidjeti. Vi kao učitelj vidite sva pitanja, a učenici samo ona koja im vi odredite. Tako sam uz par grupa pitanja sveo mogućnost prepisivanja na minimum. Također, sve što su učenici radili jednostavno su „uploadali“ u Moodle tako da nije bilo dokumenta na računalu i presnimavanja lokalnom mrežom ili usb memorijom. Nakon ispita sjeo sam za računalo i polako redom otvorio ispit jednog po jednog učenika, pogledao pripadajuće dokumente i ocijenio. Nije bilo moguće da mi učenik kaže to sam riješio, ali ste vi to izgubili. Pored svakog imena bili su pripadajući dokumenti koje smo mogli i poslije još pogledati, ako nekome nije bilo jasno, no to nije bilo potrebno jer sam jednostavno objavio rješenja pa su učenici mogli vidjeti kako su riješili zadatke.

Ispit se sastojao od tri dijela. Jedan dio bili su zadatci koje je trebalo konstruirati, dok su drugi dio bili zadatci koje je trebalo dovršiti u GeoGebri. A ono što je bila novost ove godine u ispitu znanja bio je test kratkih pitanja. Naime, moguće je napraviti pitanja raznih oblika odgovora (npr. pitmoodle_ispit_rezanje s više ponuđenih odgovora, točno-netočno, kratki odgovor, spajanje parova i dr.). I kad učenici riješe takav test, vi nemate posla s ispravljanjem jer ste već prije označili koji je odgovor točan, a koji netočan ili kako treba glasiti točan odgovor. Dobijete automatske rezultate što vam uštedi malo vremena prilikom ispravljanja, a također nudi i jedan drugačiji pristup matematičkom gradivu.

Neka od pitanja koja sam koristio:

 1. Dva vektora su suprotna, ako imaju: a. jednaku duljinu, ali suprotan smjer; b. suprotnu duljinu, smjer i orijentaciju; c. suprotnu orijentaciju, a jednaki smjer i duljinu; d. drugi smjer, ali istu duljinu.
 2. Dopuni rečenicu: Preslikati točku centralnom simetrijom isto je što i rotirati tu točku za …….. stupnjeva?
 3. Spoji parove: osna simetrija, translacija, rotacija, centralna simetrija à kružnica, polovište, okomica, vektor
 4. Sad je 5.00 sati. Za koliko stupnjeva moramo rotirati kazaljku sata, ako želimo da bude 6.30?
 5. Osnosimetrična slika trokuta A’B’C’ je: a. manja od trokuta ABC; b. veća od trokuta ABC; c. ista kao trokut ABC

Ocijeniti aktivnost također je bilo prilično jednostavno jer Moodle bilježi SVE. Ali stvarno sve. Od komentara koje ste pisali na forumu, do toga koliko ste se puta prijavili, koje ste lekcije i koliko puta pogledali i sve to u par klikova mišem možete vidjeti za svakog učenika.

Zaključak

Što reći nakon ove avanture? Bilo je prilično zabavno i izazovno. Iako, moram priznati da sam možda potajno očekivao veći odaziv i angažman učenika. Ipak, imao sam troje učenika koji su iskreno uživali radeći na ovaj način. Svakodnevno su bili prisutni u online učionici te redovito izvršavali zadane i dodatne zadatke. Ostali su redovito radili, neki više, neki manje, a neki kampanjski. Svakako bih to ponovio jer mi ovakav način rada pruža mogućnost za dodatnu komunikaciju s učenicima i više individualnog pristupa, što omogućuje veće zadovoljstvo u radu i meni i učeniku. Jer biti učitelj danas je veliki izazov, posebno zato što škola više nije primarni izvor informacija. Učenici se „školuju“ na ulici, uz televizor i u zadnje vrijeme uz računalo i Internet stoga, da bismo ih mogli poučiti, moramo se približiti njihovom svijetu. Iako je internet pun informacija, netko mora odabrati one koje su važne, koje su prave, stoga je ovo bila prilika da barem malo budem urednik i tako napravim te odaberem prikladne sadržaje. Također, smatram da danas većina učenika koristi računalo samo pasivno, stoga je ovo bila prilika da im pokažem da računalo možemo koristiti u nastavi i istovremeno može biti zabavno, zanimljivo i poučno.

Uostalom, pročitajte neka mišljenja učenika:

Benjamin Blažević: Ova učionica je predobra, snašao sam se u vrlo kratkom vremenu…!
GeoGebra je suppperrr! i u njoj sam se brzo snašao od 6-7. razreda. Kada pišemo u bilježnici i nešto pogriješimo. Onda ostane tragova od gumice, a tu samo Backspace i nema ničega. Ovako bi trebalo biti do kraja cijele školske godine, pa čak bih volio da i u srednjoj školi imam takav program.
Na računalu sam znao raditi od djetinjstva, pa tako mi se i ovo svidjelo jer me tehnologija jaaaakooo zanima, a najviše računala. Što se tiče rada, jednostavno je. Translacija, osna i centralna simetrija, rotacija i dr. sve s pomoću jednog klika. A u bilježnici ti treba šestar, trokuti… tako da je puno jednostavnije raditi u geogebri. Prvi put pišem ispit na računalu i mogu reći da je jednostavno i zanimljivo!
P.S. GeoGebra i matematika su zakon!

Ana Pleše: Super je jer je puno lakše  Foraa je Smiješak otvorenih usta u GGB je puno lakše raditi jer je sve otprilike “gotovo”  pogotovo je lako s okomicama i usporednicama. Ne moraš ravnalo vući i još ti se k tome izmakne.

Dorotea Mihaljević: Super je u virtualnoj učionici. Ne moram sama postavljati i crtati zadatke :D. U GeoGebri je super raditi. Ima alata s kojima je puno lakše raditi nego na papiru. Dva klika i sve gotovo, a ne mučiti se na papiru, povlačiti crte, mučiti se jesi li točno pogodio ili ne -.-”. Manja je vjerojatnost da ću pogriješiti.

Toni Zlatunić: Raditi u virtualnoj učionici mi je bilo super! Ponajviše zbog jednostavnosti jer je puno jednostavnije raditi u GeoGebri pa tako i kraće traje, ali i zbog toga što ćemo vjerojatno u budućnosti za par godina svi raditi na računalu. U bilježnici treba biti pažljiv, ali opet nismo 100% precizni, a u GeoGebri jesmo. Jedan od razloga je da zadaću radim doma na računalu i dok uradim zadaću poslije mogu biti na kompjuteru i ne moram čekati red… Smiješak otvorenih usta Smiješak otvorenih usta Ispit je bio super, nisam se morao mučiti. Nema stvari koja mi se nije svidjela, kao što sam rekao, sve je super!

Mihael Palaić: U virtualnoj učionici mi se jako sviđa jer smo se odvojili od staromodnog pisanja u bilježnici. U Geogebri mi se jako sviđa zato jer je puno jednostavnije od bilježnice i zanimljivije je.
Nije mi se svidjela dužina koja treba za rješavanje zadataka (vrijeme). Bilo bi bolje da nas je bilo više na forumu, chatu i na samom moodleu… Bilo mi je najbolje kada smo morali raditi u geogebri, a drugi iz razreda na papiru Smiješak

Karlo Pernar: U virtualnoj učionici bilo mi je super, zato jer volim raditi s računalima, a ovako je i lakše preslikati, rotirati ili translatirati nešto. Ispit u geogebri bio je baš fora jer nikad dosad nisam pisao ispit na računalu.

I za kraj jedna anegdota iz razreda:
Neka računala su bila u međuvremenu ponovo instalirana pa se vodio ovakav razgovor:
Igor: Ovaj kompjuter radi, ali nemaš GeoGeobre.
Dorotea: Pa što će mi kompjuter kad nemam GeoGeobre?!?

video1