Toplije uz Pogled

Broj 153, travanj 2023.
ISSN 1848-2171

Pogled_iconPotreba za tjelesnim aktivnostima jedna je od osnovnih razvojnih karakteristika učenika. Alja Drašler iznijela je neke ideje kako možemo uključiti engleski pojmove i izraze u tjelesne aktivnosti ili kako s tjelesnim aktivnostima obogatimo učenje engleskog jezika u 1. razredu. Više…

Pogled_iconMatematika obiluje osobinama koje možemo učenicima prikazati kroz igru. Anamarija Mohorič osmislila je igre za učenike u kojima se druže, razvijaju i jačaju društvene kontakte s prijateljima te istovremeno utvrđuju matematičko znanje. Više…

Pogled_iconDom nije samo ustanova koja adolescentu omogućuje život i zadovoljavanje fizioloških potreba, već je to ustanova koja usmjerava, razvija i pomaže adolescentu. Erik Kurbos je predstavio ulogu odgajatelja u domu, brojne vrste i načine pomoći koje odgajatelj i dom pružaju učenicima. Više…

Pogled_iconGracijela Orobabić je jedna od učitelji entuzijasti koja već nekoliko godina osmišljava i provodi niz kreativnih radionica „Kako, zašto, može li?“ iz različitih područja za potencijalno darovite učenike mlađih razreda i na taj način potiču razvoj učeničkih raznovrsnih interesa. Više…

Pogled_iconeTwinning virtualna zajednica europskih škola pokazala se idealnim mjestom i sigurnim okruženjem za suradnju i traženje novih partnera u doba pandemije. Ivica Borić prikazao je neke od mogućnosti korištenja eTwinninga u svrhu provođenja mobilnosti između strukovnih škola. Više…

Pogled_iconInes Krušelj-Vidas opisala je kako osobno iskustvo učitelja u provedbi STEAM nastavnog sata koji je za sudionike međunarodne STEAMING konferencije i za zaposlenike OŠ Matije Gupca Gornja Stubice djeluje kao katalizator promjena u školskoj nastavnoj praksi i primjenu STEAM koncepta kroz istraživačke zadatke za učenike. Više…

Pogled_iconMinecraft kao metoda igrifikacije kod učenika razvija znatiželju te njegovu kreativnost, organizacijsku i suradničku vještinu, produktivnost i aktivnost. Ivana Kolić na zanimljiv je način ukomponirala nastavu Hrvatskog jezika i Minecraft igru.  Više…

Pogled_iconIvanica Beg i Petra Večerić provele su istraživanje čiji je cilj bio vidjeti utječe li čitanje bajki na bogaćenje rječnika učenika prvoga razreda te na koji način. Više…

Pogled_iconDane medijske pismenosti, Karolina Borak i njezini učenici, obilježili su kao sastavni dio filmskog natječaja Influenceri i mi. Zadatak je bio izraditi kratak film kako djeca i mladi doživljavaju youtubere i influencere na Instagramu, TikToku i drugim društvenim mrežama te utjecaj tih influencera na njih i njihove vršnjake. Više…

Pogled_iconKljučne kompetencije podrazumijevaju znanje, vještine i stavove koji su potrebni za osobno ispunjenje i razvoj, zapošljivost, socijalnu uključenost i aktivno građanstvo. Kristina Vuković Popov kaže kako su kreativnost i kritičko mišljenje neizostavne vještine svakog učenika 21. stoljeća. Više…

Pogled_iconMala i ugodna škola svake školske godine zajedno pažljivo bira aktivnosti i projekte kojima će nadopuniti i oplemeniti svoj rad s učenicima. Marjanca Šoško želi da učenici osobno rastu i pritom nikad ne zaborave na svoje bližnje i zajednicu u kojoj žive. Više…

Pogled_iconU članku Metke Šestan pročitajte o teorijskim pretpostavkama što je zapravo iskustveno učenje te kako izgleda konkretno iskustveno učenje u 1. razredu, sadnja kestena, promatranje i bilježenje događaja i odgovora. Više..

Pogled_iconU ranom djetinjstvu djetetu je potrebno ponuditi što više različitih sportskih aktivnosti. Nataša Čupeljić u svom radu govori zašto je važno kretanje te kako kroz igru ​​razvijati sposobnosti kretanja i postupno stjecati sportsku aktivnost kao trajnu vrijednost. Više…

Pogled_iconNina Farič je prikazala aktivnosti koje su primijenjene u okviru izvannastavnog programa geografije. Navedene aktivnosti imaju oblike priprema za natjecanje iz geografije, mentorstvo u istraživačkom i projektnom radu kao i uključivanje učenika u obrazovni proces u suradnji s drugim institucijama. Više…

Pogled_iconZahvaljujući projektu Erasmus+ KA2 „Green SEEDS“, 20 razreda iz seoskih škola i otočnih škola razvilo je 20 „Seed Quest“, didaktičkih scenarija o svojim društvenim, kulturnim i ekološkim staništima u planinama i na malim otocima. Ofelija Dragojević, Sanda Tasovac i Darka Pribudić upoznale su nas sa samim projektom, a glavni cilj i svrha projekta je pomoći učenicima da shvate da je očuvanje okoliša globalni problem. Više…

Pogled_iconUčenici trećih razreda sa svojom profesoricom fizike Spomenkom Hardi izveli su Eratostenov eksperiment i izračunali opseg Zemlje. Događaj su registrirali na službenoj stranici međunarodnog događaja Eratosthenes experiment, a cilj eksperimenta bio je poticanje istraživačkog učenja i međunarodna suradnja s učenicima iz drugih dijelova svijeta. Više…

Pogled_iconPosjedovanje online školskog časopisa na stranom jeziku savršena je motivacija za ujedinjenje rada učenika svake škole. Valentina Bagatelj predstavila je strukturu internetskog časopisa podijeljenog u sedam rubrika: poezija, stripovi, križaljke, intervjui, projekti, pisma i posjet, a svaka rubrika je primjer kojeg je izradio učenik. Više…

Gordana Lohajner

Buđenje uz Pogled kroz prozor

Broj 132, travanj 2021.
ISSN 1848-2171

Pogled_iconAleš Vunjak je predstavio natjecanje „Vidio, ispitao, otključao!“ čija poanta je sastaviti zagonetku iz fizike u obliku fizikalnog sefa, a također i „provala“ u sefove ostalih natjecateljskih ekipa. Više…

Pogled_iconU članku Ane Topal opisane su aktivnosti u sklopu KA1 projekta  „U korak s vremenom za uspješnu inkluziju.“ Glavni ciljevi projekta su poboljšati i unaprijediti rad s učenicima s teškoćama te doprinijeti kvaliteti inkluzije u školi. Više…

Pogled_iconU sadašnjim vremenima i situacijama koje nam nalaže i oblikuje pojava virusa Covid 19, Barbara Terpin Klavžar kaže kako se ljudski odnosi stavljaju na nove kušnje i cijelo se društvo mora tomu prilagoditi. Više…

Pogled_iconBernarda Kunstelj Lepojić je zadala učenicima 5. razreda na predmetu Domaćinstvo da probaju organizirati svoju rođendansku zabavu i pri tom pametno raspolagati s novcem jer racionalno rukovanje novcem izuzetno važno. Više…

Pogled_iconU Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer nastoje učenicima pružiti što više znanja o tehnologijama koje su nove, aktualne i zanimljive. Damjan Erhatič zbog toga koristi Lego Mindstorms Education EV3 kako bi motivirao učenike, a omogućuje im dizajniranje i programiranje. Više…

Pogled_iconOpisno ocjenjivanje trebalo bi pokazati u kojoj je mjeri učenik svladao pojedine ciljeve. Eva Slapnik je provela istraživanje jer je željela pokazati kakav je pogled roditelja i učitelja prema opisnom ocjenjivanju. Više…

Pogled_iconIvana Norac i Dunja Kufner koristile su metodu strukturiranog grupnog intervjua provedenim s razrednicama prvih i osmih razreda kako bi saznale o komunikaciji unutar razreda, na koje načine su motivirale učenike za obavljanje zadataka i ostvarivanje ishoda, vrednovale radove učenika, je li bilo poteškoća u vrednovanju te kako se može usporediti dobivanje povratnih informacija u školi na daljinu i u klasičnoj školi. Više…

Pogled_iconIstraživanja pokazuju da nastava u prirodi uz kretanje i aktivnosti donosi učenicima bolje rezultate u radu i lakšu percepciju nastavnog gradiva. Potaknuta time Jožefa Vogrinec u otvorenoj učionici radi matematička istraživanja i uz igru uče. Više…

Pogled_iconKatja Turk Medvešček opisuje učenje u šumi ili šumsku pedagogiju koja se temelji na načelu interdisciplinosti jer postoji čvrsta povezanost s ostalim poljima umjetničkoga područja te su moguće i poželjne brojne korelacije s ostalim predmetima, područjima i međupredmetnim temama. Više…

Pogled_iconUčitelji u svom radu često susreću talentirane učenike. Marjetka Novak upoznaje nas s  karakteristikama darovite djece, njihovim osobinama ličnosti, što je potrebno uzeti u obzir kod stvaranja posebnih programa i još mnogo toga.  Više…

Pogled_iconNa satovima biologije i kemije Nataša Zebec redovito unosi elemente formativnog praćenja vodeći računa da atmosfera u učionici bude poticajna, suradnička i opuštena. Više…

Pogled_iconGlavna svrha knjižnica više nije samo prikupljanje i pohrana knjižnične građe, već i obavljanje aktivnosti čitanja i informiranja te pružanje referentnih usluga. Simona Rap među učenicima i učiteljima promovira ulogu knjižnice kada su informacije dostupne na svakom koraku, a istovremeno nisu nužno i pouzdane. Više…

Pogled_iconPriroda je izuzetno važna za čovječanstvo. Vesna Gulin ispričala nam je o provedenom prirodoslovnom danu na poljoprivredno imanje Pri Strgarjevih na Banjšice gdje su djeca osjetili slobodu, bogatili svoju maštu, razvijali motoriku i socijalne odnose u druženju sa vršnjacima. Više…

Pogled_iconKao dio nastave Hrvatskoga jezika, obrađuju se različiti sadržaji iz medijske kulture što je poseban izazov za učitelja kako učenike zainteresirati za taj sadržaj. Vesna Samardžić upoznaje učenike s crtanim filmovima Zagrebačke škole crtanog filma koji nakon početnog otpora počinju shvaćati umjetničku vrijednost takvih sadržaja. Više…

Gordana Lohajner

Međupredmetni i dvojezični Pogled

Broj 91, travanj 2017.
ISSN 1848-2171

Pogled kroz prozor objavljuje članke na različitim jezicima jer smatramo da dijeljenje dobre prakse u obrazovanju nije ograničeno ni državnim ni jezičnim granicama. Vrlo rado pokazujem primjere povezivanje sadržaja različitih nastavnih predmeta pokazujući da je otkrivanje međupredmetnih veza višestruko korisno. Uvijek možemo naučiti nešto novo i primijeniti drugačiji metodički pristup u svojem poučavanju; mi razmišljamo izvan okvira Smiješak

Pogled_iconPoučavanje kroz igru uloga (role playing) postaje sve zastupljenije u obrazovanju pa nam tako Marinka Kozlevčar opisuje kako se sa šestogodišnjacima igraju trgovine. U toj igri ostvaruje se međupredmetna povezanost Slovenskog jezika i Matematike te se na taj način djeca pripremaju za svakodnevni život i cjeloživotno učenje. Više…

Pogled_iconOvaj proljetni Pogled započinjemo Parlaonicom i to o ovisnosti o internetu. U tjednu sigurnijeg interneta učenici sedmih razreda OŠ Drenje povezali su teme iz Hrvatskog jezika i Informatike raspravljajući u obliku parlaonice o tezi – Internet je ovisnost. Kako su se snašli piše nam Evica Dernej i Goran Podunavac. Više…

Pogled_iconNeka djeca rado slušaju priče i bajke, druga uživaju u detaljima iz svemira ili života vitezova ili pričama iz prirode. Nikada nije prerano početi čitati djeci, a važno je da im pobuđujemo interes i širimo horizonte pokazujući im različite knjige. Marta Brlan nam opisuje kako projektom „Knjižni nahrbtnik“ razvijaju kulturu čitanja u vrtiću. Više…

Pogled_iconImate li vi koju „Čitateljsku značku“? Nataša Vršič piše nam o različitim metodama koje primjenjuju u Sloveniji u cilju poticanja djece i mladih na čitanje, od natjecanja, debata, dodjeljivanja znački, ruksaka s knjigama,… Više…

Pogled_iconUčionica za Potrošače je višejezična paneuropska mrežna stranica financirana od strane Europske komisije kojom se promiče obrazovanje potrošača i potiče edukacija o pravima potrošača u europskim srednjim školama. O suradnji Gimnazije Vukovar i President Jonas Žemaitis Gymnasium iz Litve na pametnim potrošačima energije piše Nataša Vinković. Više…

Pogled_iconKroz projekt “Pčelica, moja prijateljica” djeca spoznaju važnost pčela za čovječanstvo, otkrivaju kako nastaje med, što je propolis, ali i kako ljudi ugrožavaju pčele. Na taj način djeca su upoznala svijet pčela te razvila odnos poštovanja i odgovornosti prema pčelama. Piše Tatjana Malovrh. Više…

Pogled_iconI kao dobri metodičari završavamo ovaj Pogled kako smo i pčeli – igrom Smiješak. Zoran Hercigonja nam opisuje kako su se učenici snašli u programiranju 2D igara u aplikaciji Construct 2. Programiranje uvijek predstavlja izazov samo po sebi, no još je veći izazov udružiti znanja i vještine iz različitih područja u jedan gotov proizvod kao što je video igra. U radu su učenici isprogramirali kompleksan scenarij igre uporabom alata za grafičko programiranje. Više…

Nadamo se da ste i ovaj put uživali u čitanju i igranju s nama. Veselimo se čitanju i vaših primjera – javite nam se na urednistvo@ucitelji.hr.

Lidija Kralj

Majski Pogled

Broj 70, travanj 2015.
ISSN 1848-2171

Ovaj put Pogled vas vodi u nova istraživanja, nove programe i u susjednu nam Sloveniju. Glavna urednica Lidija Kralj trenutačno prisustvuje skupu Microsoft Innovative Educator (MIE) stručnjaka i predstavnika učenika iz cijelog svijeta na događaju E2 Global Educator Exchange u Sjedinjenim Američkim Državama u Redmondu, glavnom sjedištu kompanije Microsoft. Kao jedina predstavnica Hrvatske predstaviti će projekt razvoja školskog kurikuluma „Sigurnost djece na internetu“ .
Jedva čekamo da se vrati i da sljedeći broj Pogleda obogati s novim i pozitivnim iskustvima, primjerima i saznanjima o primjeni tehnologije u obrazovanju.

Pogled_icon

Pročitajte kako učenici i školski djelatnici sudjeluju u tradicionalnom Fašenku v Markovcih s maskama koje su sami izradili u članku Nataše Lačen. Više …

Pogled_iconKako postići da učenicima tema bude zanimljiva, probuditi u njima interes i želju, otkriva nam Nataša Lačen kroz projekt Jež. Više…

Pogled_iconRegionalna potpora inkluzivnom obrazovanju regionalni je projekt koji financira Europska Unija i Vijeće Europe. Koji su ciljevi, metode rada i karakteristike projekta upoznat će nas u članku Helena Štrucelj i Branko Rumenović. Više…

Pogled_iconUčenici prirodoslovno-matematičke gimnazije dobili su za zadatak odabrati jednu aplikaciju koju će objasniti i primijeniti. Jesu li uspješno izvršili svoj zadatak, otkriva nam Sanja Pavlović Šijanović. Više…

Pogled_iconTim za kvalitetu u I. osnovnoj školi Bjelovar proveo je istraživanje dostupnosti i korištenju novih medija u obrazovnom procesu. Koju ulogu mediji imaju u obrazovnom procesu i koliku, te koja opća mjesta tih sadržaja navode kao generacijski važne, pišu nam Zdenka Brebrić i Nataša Ljubić Klemše. Više…

Pogled_iconVjeran Koren nam otkriva mogućnosti programa Jaws za slabovidne i slijepe osobe. Više…

Pogled_iconSaznajte koje zanimljive projekte CARNet provodi i priprema, pa se pokušajte i vi prijaviti. Više…

Ugodno čitanje!

Gordana Lohajner