Internet je moj prijatelj

suzana_miljkovic

Suzana Miljković

U drugom razredu su se moji učenici odlučili da im drugi izborni predmet bude Od igračke do računara. Polako i sistematski sam ih uvodila u svet računara. Prvo smo se upoznali sa računarom i njegovim delovima i objasnili šta čemu služi na računaru.

Potom je na red došao Word, pa Power Point, pa zatvorena grupa na FB i u njoj smo objavljivali sve ono čime bi smo upotpunili svoja saznanja i potrebne informacije za sve učenike.

Shvatila sam da je neophodno da stvorimo bezbedno okruženje na internetu. Jedna od mogućnosti koju sam im preporučila je pravljenje prezentacija online (Prezi). Upoznavanje s online alatima im je bilo veoma interesantno i počeli su da ih praktikuju.

Prvi korak upoznavanja sa internetom je bio objašnjavanje ove globalne mreže i čemu ona služi, kako se koristi i kako funkcioniše. Blagodet interneta su shvatili veoma brzo i počeli da stvaraju svoje zatvorene grupe u kojima su komunicirali razgovarali. Onda sam ih uvela i pokazala im kako funkcionišu ,,sobe“ za razgovore na FB. Kada su me pitali zbog čega postoje sobe rekla sam im da je to radi njihove zaštite da ne bi pisali jedni drugima na zidove FB, već da mogu da komuniciraju svi zajedno a da to niko ne vidi i da je tako bezbednije. Pošto sam stalno pominjala reč bezbednost i to veoma ciljano, sami su me pitali zbog čega to činim.

Razgovor sam počela kroz mnoštvo pitanja vezana za njihovu igru na ulici i igru na internetu. Ključno pitanje je bilo šta oni misle o tome da li njihovi roditelji misle kada su oni bezbedniji da li dok su na ulici, igralištu, sportskom terenu ili dok su kući za računarom. Sva deca su odgovorila da njihovi roditelji smatraju da im ne preti nikakva opasnost dok su za računarom. Polako sam ih uvodi u svet sajber kriminala. Ključno pitanje su postavili oni meni – odakle ja sve to znam? Moj odgovor je bio da sam mnogo toga pročitala na internetu i u mnogim časopisima. Njihov komentar je bio da i oni žele da znaju sve to kako bi bili bezbedni. Sa njihovih deset godina ja sam ih deteljno podučavala kako biti bezbedan na internetu. Jedna od ideja koju sam im napomenula tokom mnogih razgovora je da moraju sami sebi obezbediti da internet postane njihov prijatelj. Posle toga, ideje su se nizale, rešenja za mnoge situacije i u moru informacija koje je svako od njih počeo da sakuplja došli smo do rešenja kako da svi čitamo ono što je neko našao na internetu o bezbednosti. Formirali smo stranicu INTERNET JE MOJ PRIJATELJ.

Na stranicu smo kačili sve što smo našli o bezbednom internetu. Nastale su mnoge prezentacije, kvizovi, tematski radovi.. Jedan od učenika koji se intezivno bavi radom na računaru je napravio kraći film o bezbednom internetu. Nastale su mnoge pesmice na temu internet je moj prijatelj. Pošto smo u radu koristili mape uma, izrazili su želju da naprave i mape uma o bezbednom internetu.

Govorili smo o antivirusnim programima, o zaštiti ličnih podataka, o postavljanju svojih slika, o hejtu, digitalnom pravopisu, stupanju u komunikaciju sa nepoznatim licima. Posebno sam se bavila njihovim osnaživanjem da se moraju javiti net-patroli i kako do nje. Da je njihova prva linija odbrane pomoć roditelja i da su ima roditelji prvi štit. Posebno smo govorili o govoru mržnje sa kojim se mogu susresti na internetu. Jako je bilo važno da nauče i pravila digitalnog pravopisa jer i na taj način šalju poruku o sebi.

Upoznala sam ih i sa pojmom TRAFIKING, na šta su jako burno reagovali i rekli da je nemoguće ,,prodati“ čoveka ili ženu. Posebnu sam pažnju posvetila odvojenim razgovorima sa devojčicama kako da se zaštite i šta sve može da ukaže na neka nepoželjna dešavanja vezana za dečije pornografske sadržaje i pedofile koji koji vrebaju sa interneta.